Vzácná příležitost k získání esence učení a praxe tantry tibetského buddhismu pod vedením zkušeného západního učitele!

V tomto cyklu retrítů (meditačních setkání) bude Rob učit a předávat meditační techniky, jejichž cílem je probudit v každém účastníkovi osobní zkušenost s tantrou. Rob předá postupně iniciace (zasvěcení) do některých základních technik práce s tantrickými božstvy. Každý retrít naváže na ten předchozí.

Díky tomuto pozvolnému procesu bude možné proniknout skutečně do hloubky učení. Proto je velmi užitečné, je-li to jen trochu možné, se zúčastnit celého cyklu. Pokud to není z nějakého důvodu možné, lze se zúčastnit i jen jednotlivých retrítů.

Výjimečnost Robova přístupu a učení spočívá v tom, že nelpí rigidně na tradičních postupech jednotlivých praxí, ale vytváří prostor pro otevřený dialog v rámci konkrétního tématu, praxe nebo techniky. Díky tomu může každý sám a také všichni společně téma prozkoumat, a zachovat přitom živou tvořivost při integraci tantrických praxí do osobní zkušenosti každodenního života. 

Tato integrace není možná bez zdravého vztahu k tělu a emocím. Proto Rob zařazuje do společné práce také praxi Kum Nye - pohybové cvičení, které pomáhá obnovit energetickou rovnováhu v těle.

Doporučením, ale ne podmínkou, je pro účastníky retrítů odhodlání a motivace ke každodenní osobní meditační praxi, díky které je možné integrovat tantrickou praxi do osobního života. Bude-li to možné, bude mít každý účastník příležitost se s Robem spojit také osobně.

Semináře budou probíhat dvakrát za rok v prodloužených víkendech. Můžete se přidat kdykoliv, skupinu vždy tvoří lidé, kteří se účastní celého cyklu i ti, kteří se přihlásili jen na vybraný termín či poprvé!

Tlumočení angličtina/čeština zajištěno.

Preece vytváří srozumitelnou psychospirituální mapu, jejímž měřítkem nejsou mystické zážitky, deklarovaná zbožnost ani duchovní pokrok, ale nenápadná věta, jejíž pravý smysl se učíme chápat celý život: moudrost neznamená dokonalost, ale přijetí vlastní nedokonalosti. Petr Třešňák (Respekt)

Rob Preece je příkladem člověka, který jako psychoterapeut a duchovní učitel zúročuje ani ne tak znalosti nabyté v akademickém prostředí,  ale především svou reflektovanou životní cestu. Setkání s ním je zážitkem a povzbuzením. Jiří Plocek

Rob Preece

Rob Preece
Velká Británie

Anglický psychoterapeut a učitel meditace Rob Preece praktikuje buddhismus již 40 let, převážně v tibetské tradici. Strávil řadu let v intenzivním ústraní v Himálajích pod vedením významných tibetských mistrů. Více než 20 let pracuje jako psychoterapeut a pořádá srovnávací workshopy jungovské a buddhistické psychologie.

„Jsem šťastný, že mohu opět přijet do Prahy a pozvolna učit lidi, kteří se upřímně zajímají o rozvíjení své meditační praxe. Opakovaným setkáváním můžeme provádět praxi hlouběji a pomalu přidávat pokročilé složky, které se objevují na této nevšední cestě.“

Vyberte si vhodný termín semináře

NÁVRAT KE ZDROJI - Esence buddhistické tantry

ČT
 

21.6.2018
10-17.30 hod.

1 950 Kč

při platbě do 30. 4. Později 2 450 Kč
Přihlásit se

Mnozí lidé dnes postrádají spojení se svou životní energií. Prostřednictvím meditace můžeme toto spojení znovu probudit. Během tohoto meditačního setkání se dozvíte, jak můžete své spojení se zdrojem obnovit, udržovat živé a uzdravovat své tělo i duši.

Mnozí lidé dnes postrádají spojení se svou životní energií. Jedním z důvodu je, že jsme se z nějakého důvodu zablokovali spojení s vnitřním zdrojem, ze kterého pramení. Dříve či později se to projeví onemocněním těla nebo duše, k čemuž navíc významně přispívá i stres a shon dnešní doby. Prostřednictvím meditace můžeme znovu probudit a obnovit spojení se zdrojem naší původní, přirozené životní energie. Díky tomu máme pak i šanci uzdravit tělo i duši. Během tohoto meditačního setkání začneme prozkoumávat, jak toto
spojení se zdrojem obnovit a udržovat živé.

Esence buddhistické tantry s Robem Preecem: Přicházíme se vzácnou nabídkou proniknout hluboko do učení tibetské buddhistické tantry se zkušeným západním učitelem Robem Preecem (UK). Tato větev tantry neboli Vadžrajána je jednou z velmi výjimečných podob buddhismu, která se objevila v Indii, byla tam zformována a rozvíjena a předána transmisí z Nepálu do Tibetu.

Na tuto cestu potřebujeme schopného průvodce, jednak abychom ji mohli skutečně zažít a jednak aby naše západní mysl mohla dosáhnout jisté transformace. Rob Preece je zkušeným učitelem pro předávání této tradice lidem ze Západu, protože tuto praxi sám pěstuje již více než 40 let. Následuje tak přání svého učitele lámy Thubtena Jesheho, který Roba nabádal k tomu, aby tuto tantrickou praxi propojil s psychologickým výkladem, a napomohl tak lidem ze Západu vnést ji do jejich životů. S léty praktikování a učení tantry Rob došel k poznání, co konkrétně vyhovuje západní psychologické povaze jako základu pro další hlubokou zkušenost.

V tomto cyklu retrítů bude Rob vyučovat meditační praxi koncipovanou pro probuzení tantrické zkušenosti. Bude udělovat iniciace do některých základních praxí na určitá božstva. Každý retrít bude postaven na základech retrítu předchozího, aby se tantrická zkušenost postupně prohlubovala. Z těchto důvodů je bezvýhradně prospěšné se účastnit celého cyklu. Pokud to není z nějakých důvodů možné, lze se účastnit i jen jednotlivých retrítů. Robův styl učení je otevřen dialogu v rámci probíraných témat. Je to tak proto, aby se udržel živý duch zkoumání a tvořivosti a tantra mohla být tímto způsobem integrována do západní zkušenosti namísto toho, aby se rigidně držela tradičních postupů. Tantra nemůže být integrována bez zdravého vztahu k tělu a emocím, a proto je v ní obsažena praxe Kum Nye, což jsou fyzická cvičení, která vyvažují a uvolňují energie těla.

Účastníci budou vedeni k tomu, aby si osvojili dennodenní meditační praxi, která by integrovala zkušenosti z retrítů do běžného života. Bude zde případná možnost probírat toto téma s Robem i soukromě. Dílny budou probíhat dvakrát za rok v prodloužených víkendech (ve čtvrtek od 10 do 17,30, v sobotu od 10 do 17,30 a v neděli od 10 do 16,30 hodin).

Tlumočení z angličtiny zajištěno.

zavřít

PROBOUZENÍ ENERGETICKÉHO TĚLA - Esence buddhistické tantry

SO-NE
 

23.-24.6.2018
So: 10-17.30, ne: 10-16.30

3 500 Kč

při platbě do 30. 4. Později 4 000 Kč
Přihlásit se

Objevte podstatu a funkci svého jemného těla, čaker a energetických vírů. Rozviňte vnímání svého energetického těla a vstupte do procesu uzdravování a očišťování. Během tohoto víkendu obdržíte iniciaci na praxi s Heruka Vadžrasattvou, která je jednou z nejdůležitějších tantrických léčebných praxí.

V rámci tohoto meditačního semináře zaměříme svou pozornost k rozvoji vnímání našeho energetického těla a vstoupíme do procesu uzdravování a očišťování. Vysvětlíme si význam cvičení Kum Nye. Prozkoumáme podstatu jemného těla, jeho kanálů a čaker, kapiček a energetických vírů, a jejich funkci a význam v tantrické praxi. Podíváme se na vztah mezi naším emočním životem a energetickým tělem, na druhy problémů, které mohou z tohoto vztahu vyvstat, a jak je možné je uzdravovat. Prozkoumáme, jakou roli hraje tato alchymická nádoba lidského těla v procesu transformace a uzdravování. Během tohoto víkendu Rob předá iniciaci na praxi s Heruka Vadžrasattvou, která je jednou z nejdůležitějších léčebných praxí.

Esence buddhistické tantry s Robem Preecem: Přicházíme se vzácnou nabídkou proniknout hluboko do učení tibetské buddhistické tantry se zkušeným západním učitelem Robem Preecem (UK). Tato větev tantry neboli Vadžrajána je jednou z velmi výjimečných podob buddhismu, která se objevila v Indii, byla tam zformována a rozvíjena a předána transmisí z Nepálu do Tibetu.

Na tuto cestu potřebujeme schopného průvodce, jednak abychom ji mohli skutečně zažít a jednak aby naše západní mysl mohla dosáhnout jisté transformace. Rob Preece je zkušeným učitelem pro předávání této tradice lidem ze Západu, protože tuto praxi sám pěstuje již více než 40 let. Následuje tak přání svého učitele lámy Thubtena Jesheho, který Roba nabádal k tomu, aby tuto tantrickou praxi propojil s psychologickým výkladem, a napomohl tak lidem ze Západu vnést ji do jejich životů. S léty praktikování a učení tantry Rob došel k poznání, co konkrétně vyhovuje západní psychologické povaze jako základu pro další hlubokou zkušenost.

V tomto cyklu retrítů bude Rob vyučovat meditační praxi koncipovanou pro probuzení tantrické zkušenosti. Bude udělovat iniciace do některých základních praxí na určitá božstva. Každý retrít bude postaven na základech retrítu předchozího, aby se tantrická zkušenost postupně prohlubovala. Z těchto důvodů je bezvýhradně prospěšné se účastnit celého cyklu. Pokud to není z nějakých důvodů možné, lze se účastnit i jen jednotlivých retrítů. Robův styl učení je otevřen dialogu v rámci probíraných témat. Je to tak proto, aby se udržel živý duch zkoumání a tvořivosti a tantra mohla být tímto způsobem integrována do západní zkušenosti namísto toho, aby se rigidně držela tradičních postupů. Tantra nemůže být integrována bez zdravého vztahu k tělu a emocím, a proto je v ní obsažena praxe Kum Nye, což jsou fyzická cvičení, která vyvažují a uvolňují energie těla.

Účastníci budou vedeni k tomu, aby si osvojili dennodenní meditační praxi, která by integrovala zkušenosti z retrítů do běžného života. Bude zde případná možnost probírat toto téma s Robem i soukromě. Dílny budou probíhat dvakrát za rok v prodloužených víkendech (ve čtvrtek od 10 do 17,30, v sobotu od 10 do 17,30 a v neděli od10 do 16,30 hodin).

Tlumočení z angličtiny zajištěno.

zavřít

Místo konání

Maitrea - Dům osobního rozvoje

  • Vegetariánská restaurace Vegetariánská restaurace

  • Prostory pro semináře Prostory pro semináře

  • Zázemí pro účastníky Zázemí pro účastníky

  • Feng Shui interiéry Feng Shui interiéry

  • Obchůdek a recepce Obchůdek a recepce

Maitrea
Dům osobního rozvoje
Týnská ulička 6, Praha 1

TELEFON: 725 783 506
EMAIL: seminare@maitrea.cz

http://www.maitrea.cz

FB follow button