Pro všechny, kteří mají potřebu ze srdce si zazpívat. 
Otevřete se svým emocím a najděte svůj pravdivý hlas!

ZPÍVEJ NAPLNO!

Otevřený workshop pod vedením Idy Kelarové, Desideria Duždy a Oto Bundy je věnován vám všem, kteří si nevěříte, že zpívat umíte. Vám všem, kteří zpíváte jen v koupelně nebo v autě, vám všem, kteří jste si to nikdy na veřejnosti nezkusili, vám všem, kteří máte vnitřní potřebu a chuť si zazpívat.

Seminář je otevřen pro každého, kdo má chuť projít přes neskutečnou sílu předsudků, zvyků, zlozvyků a hlavně přes strach, který nám brání se nadechnout, otevřít se a zpívat. Zpívat budeme společně ve skupině.

PRAVDIVÝ HLAS

Tento intenzivní workshop, jenž ve svých rozměrech skrývá i terapeutické prvky, je určen všem, kdo jsou tělem, myslí i duší odhodláni otevřít své srdce do hloubky, a na této cestě objevovat pravdivý hlas.

Smyslem není, abyste zpívali krásněji, silněji nebo prostě lépe. Zpívat a procítit píseň je pouze východiskem ke hledání svého vnitřního hlasu, který nikdo jiný nikdy neuslyší. Hlas, který nás vede zpět k vlastními pocitům. 

"Nezpíváme, protože jsme šťastní - jsme šťastní, protože zpíváme…"

"Žít kreativní život, zazpívat svoji píseň - musím ztratit strach z toho, že nezazpívám správně."

Ida Kelarová

Ida Kelarová

Ida je nepřehlédnutelnou osobností současné evropské hudební scény.

Pochází z hudební rodiny.Studovala na lidové škole umění od svých šesti let hru na klavír a později na violoncello. Ve studiu Ida pokračovala na Janáčkově konzervatoři v Brně. Za životní učitele považuje své rodiče. Svou matku Lidmilu, která svým původem pochází z moravského slovácka a za svého největšího učitele považuje svého otce Kolomana Bitto, vynikajícího muzikanta, který hudbou žil. Hudbě zasvětil i výchovu dvou ze svých tří dcer - Idy a její neméně slavné sestry Ivy Bittové.

Část života strávila ve Velké Británii, Dánsku a Norsku, v roce 1995 se však vrátila do České republiky, aby zde pokračovala v práci, již započala v Británii.

Výčet jejích aktivit je skutečně rozsáhlý. Ida je uznávanou a respektovanou zpěvačkou, muzikantkou, sbormistryní, hudební aranžérkou, producentkou. Ve své práci vychází ze znalostí a zkušeností, jež načerpala ze své práce v západní Evropě, inspiruje se svými východními a romskými kořeny. Snad nejznámější je její více než dvacetiletá práce s lidmi a lidským hlasem pod hlavičkou školy ISHV (International School for Human Voice), kterou sama založila. Své úsilí soustředí také na pomoc talentovaným romským dětem a mládeži.

Idina schopnost otevřít své srdce a vložit všechny emoce do hlasu je už pověstná. Emoce, jež svým zpěvem v lidech vzbuzuje, oslovují všechny, i ty, kdo romským textům nerozumějí, a odkazují na pocity, které jsou vlastní každému z nás.

Ida má neustále silnou potřebu dělat něco pro záchranu přírody , záchranu této planety,pro záchranu vztahů,záchranu vztahů mezi Romy a Čechy. Tato cesta, úžasné spojování kultur nenásilnou formou, dokáže učit uměním, předávat lidem to, co umí nejlépe a jak to umí nejlépe. Ida věří v tuto cestu, kterou naplňuje opravdu na maximum toho, co se dá v této době dělat. Stále znovu a znovu vede lidi kolem sebe k lásce a vzájemnosti. Její nadějí je víra. Pevně věří, že společně se nám podaří stvořit lepší svět. Uvědomění si, že my lidé jsme mocní a silní . Idiným životním krédem je, že jsme byli stvořeni, abychom tvořili, ne abychom ničili a zabíjeli.

Ida Kelarová společně s Desideriem Duždou již po 15 let intenzivně předávají své písně a hudbu po celém světě každý kdo je slyší zpívat může ochutnat z toho romského i více. Rozšířit své vnímání všeho romského, abychom se v našem vnímání dostali hlouběji, ke kořenům romské kultury, abychom se dozvěděli více o historii této vzácné kultury.

Cikánské písničky vyvolávají emoce a odhalují lidská srdce, lidské duše odkud také vždy pocházejí. Jejich poselství není otázkou schopnosti, ale pravdy, stylu života, krve, neboť cikánská kultura je spontánní výtvor. Uvědomění otevírat se vlastnímu prožitku, potřeba podívat se vzájemně do očí, abychom mohli pocítit lásku a naději, světlo a radost z toho, co Romové umí neboť je to jejich dědictví - umění rozdávat.

Vyberte si vhodný termín semináře

PRAVDIVÝ HLAS - Intenzivní workshop k probuzení hlasu tvého srdce

PÁ-NE
 

16.-18.3.2018
Pá: 18-21, So: 11-18, ne: 11-17 hod.

4 900 Kč

při platbě do 16. 2. Později 5 700 Kč
Přihlásit se

Tento intenzivní workshop, jenž ve svých rozměrech skrývá i terapeutické prvky, je určen všem, kdo jsou tělem, myslí i duší odhodláni otevřít své srdce do hloubky, a na této cestě objevovat pravdivý hlas.

Smyslem není, abyste zpívali krásněji, silněji nebo prostě lépe. Zpívat a procítit píseň je pouze východiskem ke hledání svého vnitřního hlasu, který nikdo jiný nikdy neuslyší. Hlas, který nás vede zpět k vlastními pocitům. Zde leží ono místo, kde Ida Kelarová nachází základní zdroj života a lidské tvořivosti.

Prvotním cílem workshopu sice není léčba a terapie, ale přesto určité takové prvky nevyhnutelně obsahuje. Jsou propojeny s hledáním vnitřního hlasu každého z nás, a překonáváním překážek, jež blokují prostor v našem těle.
Jde o to, najít sebedůvěru, a také odvahu a trpělivost podstoupit specifické cvičení, v němž je cílem nechat mysl stát se zrcadlem skutečného stavu svého života zde a nyní.

Strach, hněv, smutek, bolest, radost, láska, a proměny těchto pocitů do pozitivní a tvořivé energie. Zdroj síly člověka leží právě v těchto pocitech. Součástí workshopu je přehodnocení pocitů jako bytostné součásti sebe sama, a hledání pravdivého vyjádření pocitů. Tma a ticho: chod okolního světa nás brzdí a ruší do té míry, že přicházíme o spojení s nejhlubšími vrstvami toho, čemu říkáme osoba nebo osobnost. Po určitou dobu se budeme snažit vnímat a rozumět sami sobě prostřednictvím vnitřního ticha.

Komunikace a hledání vlastní vnitřní pravdy. Hledání hlasu hluboko uvnitř, jímž můžeme vyzpívat naši bolest, smutek, žal, hněv, radost i lásku. Pocity, jimiž procházíme v každodenním životě, energie, již všichni máme uvnitř, ale je vždy skryta hluboko uvnitř, a její víc než dost. Dýchání, zpívání, otevírání srdce, hledání vlastního kořenů, vlastní pravdy, identity, a v neposlední řadě schopnosti naslouchat. Není slunce, jež by zůstalo zářit na modré obloze jen proto, že je tam lidé potřebují.

zavřít

Místo konání

Maitrea - Dům osobního rozvoje

  • Vegetariánská restaurace Vegetariánská restaurace

  • Prostory pro semináře Prostory pro semináře

  • Zázemí pro účastníky Zázemí pro účastníky

  • Feng Shui interiéry Feng Shui interiéry

  • Obchůdek a recepce Obchůdek a recepce

Maitrea
Dům osobního rozvoje
Týnská ulička 6, Praha 1

TELEFON: 725 783 506
EMAIL: seminare@maitrea.cz

www.maitrea.cz

FB follow button