Objevte skryté souvislosti a nevědomé zákonitosti.
Uzdravte své vztahy a posuňte se ve vašem životě.

Získejte hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí vašeho života.

Jan Bílý vychází ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která vám umožňí vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme.

Ačkoliv se některá témata seminářů zdají na první pohled poněkud vzdálené našim každodenním potřebám a problémům, odhaluje Jan jejich přímé působení na to, co neustále prožíváte a s čím se potýkáte.

Večery jsou doplněny malými konstelacemi.

Jsem Janovi vděčný, že mi pomohl udělat si jasno v tom, jak to opravdu s penězi mam a co mi brání v tom je, když už je vydělám, udržet a rozmnožovat. Václav

Ani ve snu by mě nenapadlo, co vše může mít vliv na to, jestli se cítím finančně zajištěná a podporovaná. Myslím, že po Janově semináři se ulevilo nejen mě, ale i mému nejbližšímu okolí. Lenka

Jan Bílý

Jan Bílý

Narozen 1954 v Praze, 1976 odešel do Německa. Po několika letech "spirituálního poutnictví" (Indie, Osho, šamanismus) získává v Německu mnohaleté zkušenosti v osobním a firemním poradenství.
Vlastní reklamní a poradenská agentura (1992-2002) ve Freiburgu a Saarbrücken (Německo).

Vzdělání jako kouč (Certifikát "Coach/Training Professional" německo - švýcarského institutu IBW Lörrach) a jako systemický poradce. Rodinné konstelace se učil u R. R. Doetsche (Köln). Další semináře a supervize u Sneh V. Schnabelové, D. v. Kampenhouta a B. Hellingera. Již přes patnáct let se zabývá meditací (Zen, Osho) a rozvojem osobnosti a lidského potenciálu (human resource a team developing).

Zároveň se zaměřuje na vyvážení ženského a mužského principu (Yin-Yang) v managementu, poradenství a v holistickém koučinku. Tuto rovnováhu uplatňuje v systemickém přístupu (např. v konstelacích). Pořádá semináře (rodinné, partnerské a peněžní konstelace, "Cestu Krále" pro managery, konstelace pro muže a mnoho dalších typů seminářů) v ČR a v Evropě. Píše knihy.

2004: Hostitel a spoluorganizátor semináře Berta Hellingera v Praze.
2005 a 2006: Organizátor 1. a 2. konference systemických konstelací v Praze (obě pod záštitou primátora hl. m. Prahy Pavla Béma)
2007: První kniha "Úžasná síla celku"(PRAGMA), spoluzakladatel "Českého institutu systemických konstelací o.p.s."2008: kniha „Láska, vztahy, konstelace“
2011: kniha o bohatství a transformaci „Růže pro Plúta“ 
2014: kniha "Vidím v tobě Boha, vidím v tobě Bohyni" (Synergie) 

Rozhovor v našem magazínu

Přečtěte si, co pro muže znamená objevit svou vnitřní ženu. A jaká je jedna ze základních vlastností mužského principu.

Vyberte si vhodný termín semináře

FINANČNÍ GRAMOTNOST JINAK

ČT
 

25.5.2017
9.30-17 hod.

1 400 Kč

při platbě do 18. 5. Později 1 600 Kč
Přihlásit se

Podíváme se na naši finanční situaci a s ní spojená přesvědčení úplně novým pohledem. Seminář je adresován jak široké veřejnosti, ale také manažerům, podnikatelům a osobám samostatně výdělečně činným.

Finanční gramotnost, jak se normálně učí (a jak je např. podporovaná granty EU) vede bohužel opět k jisté negramotnosti, neboť je iniciovaná vládami, bankami, slouží zájmům velkých korporací atd.

Naproti tomu skutečné porozumění tomu, co se s našimi financemi děje, jaká peněžní přesvědčení máme a jak je můžeme změnit, musí vycházet z pochopení souvislostí v rámci celku. Toto pochopení nabízejí například systemické konstelace, neboť tam stále a stále hledáme řešení, které je akceptovatelné pro každého člena systému, a pokaždé bereme ohled na celý systém a potřeby všech jeho členů.

Během setkání se podíváme na nesmyslnost víry v nekonečný růst HDP, na dluhovou krizi a zadlužení/zadlužování jedinců a budeme se zabývat východisky ze svázanosti s penězi jako jediným indikátorem úspěchu.

Dále se dotkneme vztahu peněz a lásky, uznání, viny, věrností našim předkům a podobných, ne zcela běžných souvislostí.

"Ani ve snu by mě nenapadlo, co vše může mít vliv na to, jestli se cítím finančně zajištěná a podporovaná. Myslím, že po Janově semináři se ulevilo nejen mě, ale i mému nejbližšímu okolí."
Lenka

"Jsem Janovi vděčný, že mi pomohl udělat si jasno v tom, jak to opravdu s penězi mam a co mi brání v tom je, když už je vydělám, udržet a rozmnožovat."
Václav

zavřít

Archetyp EMPATICKÉHO MILOVNÍKA - Večer pro muže

ÚT
 

30.5.2017
18-21.30 hod.

450 Kč

při platbě do 22. 5. Později 550 Kč
Přihlásit se

Zbývá jen 8 vstupenek

Jak být v kontaktu se svoji "vnitřní ženou" a přitom neztratit jasnost a sílu muže? Podíváme se na to, jak přesně vypadá milovník, který neztrácí jasnost a sílu bojovníka a přesto je citlivý a vnímavý nejen vůči své vnitřní ženské energii, ale i vnější ženě – milence, manželce, bohyni.

Tento archetyp je v současné době velice aktuální. Je to proto, neboť my muži procházíme fází (znovu)objevování naší jin-energie, tedy čehosi, co nazývám „vnitřní ženou“.

Během této důležité fáze prozkoumáváme naše (někdy nezvládnuté) emoce, objevujeme intuici, necháváme se (někdy) vést našimi ženami. A ačkoliv při tom sklízíme jejich potlesk, hrozí nám nebezpečí ztráty onoho pevného a prezentního* vnitřního muže. Takový pseudo-milovník se pak může stát rozplizlým softie, který ztratil orientaci a smyslu svého mužského poslání.

*Mužská prezence = Přítomnost, Pravdivost, Průzračnost a Poslání.

Během těchto večerů zažijeme za pomocí sdílení, malých cvičení i „velkých“ konstelací, jak na nás tyto archetypy působí a jak na ně – individuálně – reagujeme.

zavřít

Archetyp VĚDOUCÍHO KOUZELNÍKA - Večer pro muže

ÚT
 

5.9.2017
18-21.30 hod.

450 Kč

při platbě do 28. 8. Později 550 Kč
Přihlásit se

Zbývá jen 12 vstupenek

Jak se stát kouzelníkem v současném materialistickém, racionálním světě? Často se domníváme, že se nějak podstatně lišíme od našich předků, neboť disponujeme obrovským množstvím znalostí a skvělou technologií. Prvopočátky našich znalostí ovšem leží v daleké minulosti.

Kouzelník nebo také mág je třetí archetyp muže a hlavní téma tohoto setkání. Je spojen s třetím kvadrantem „konceptu čtyř duší“, tedy s tak zvanou esenciální duší.

Je moudrý, zkušený a především svobodný. Jeho svoboda ovšem nespočívá v nezávaznosti, v odstřižení se od manželství, dětí či domova a odchodu kamsi do divočiny, ale ve vnitřní svobodě, v ne-závislosti. Přesto, aby této vnitřní svobody dosáhl, musí často projít krizí, musí obětovat to, co ho spoutává a nepouští dál. Právě skrze oběť a zlom v jeho do té doby úspěšné kariéře se setkává se svým stínem a poznává chapadla svého ega.

Během těchto večerů zažijeme za pomocí sdílení, malých cvičení i „velkých“ konstelací, jak na nás tyto archetypy působí a jak na ně – individuálně – reagujeme.

zavřít

PARTNERSKÉ VZTAHY - Svoboda i hloubka

ČT
 

14.9.2017
9.30 - 17 hod.

1 400 Kč

při platbě do 7. 9. Později 1 600 Kč
Přihlásit se

Intenzivní konstelační den o vztazích, o častých potížích v partnerství a in genere o ženách a mužích ve třetím tisíciletí po Kristu. Proč ženy dělají tolik kompromisů (nebo vůbec žádné) a proč se tak bojí říci si o to, co potřebují? Jak se stát "správným" a u žen úspěšným mužem?

Proč mají ženy hrůzu z rozchodu? Proč chtějí ženy děti a muži často "také, ale až později, někdy..."

Co vyčítají muži ženám, když u toho ženy nejsou? (například na mužských seminářích). Proč je v seminářích osobního rozvoje skoro vždy dvakrát více žen než mužů? Jak nalézt muže "do rodiny"? Jak převzít za to, co se v našich partnerských vztazích děje (a dělo) zodpovědnost? Jak vychovávat děti po rozchodu?

Tyto a mnoho dalších otázek týkajících se témat hledání partnera nebo partnerky, hloubky vztahu a jeho trvání, dětí a jejich vztahu k rodičům a mužského a ženského principu v nás budeme na tomto semináři řešit, diskutovat a hlavně na ně stavět konstelace.

zavřít

Archetyp KRÁLE - Večer pro muže

ÚT
 

5.12.2017
18-21.30 hod.

450 Kč

při platbě do 27. 11. Později 550 Kč
Přihlásit se

Zbývá jen 13 vstupenek

Jak se stát králem, jehož úkol neleží v usilování stát se králem, nýbrž v jeho schopnosti králem být? „Král nic nedělá, král je“ říkal můj druidský učitel Anton. To neznamená lenost nebo stažení se do neschopnosti cokoliv udělat, ale „konání spontánně a v souladu s okolním světem“.

Kruh čtyř duší má také střed – jakési oko hurikánu. Zde se nic neděje, zde je klid, centrum, spočinutí v sobě, sem patří ona Deidova nevychýlitelnost. Kdo by netoužil zde být! Ale dostat se do tohoto centra není možné skrze rady či učení jiných. To je ono místo duše, které musí najít každý sám za sebe a především ze sebe.

A tak se v poslední části našeho mužského kruhu 2017 setkáme s vrcholem mužské kariéry; s králem, který se ovšem na trůn nedostal ani intrikami, násilím, či za pomocí peněz, ale svojí vnitřní integritou a – nicneděláním. To ovšem neznamená lenost nebo stažení se do neschopnosti cokoliv udělat, ale ono taoistické wu-wei, tedy „konání spontánně a v souladu s okolním světem“. Nebo také - kralování, aniž by si lid příliš všímal, že mu někdo kraluje.

Co Pomůže, je poznat všechny čtyři periférie tohoto centra, ony čtyři duše nebo také čtyři směry indiánského kruhu. Zde se nacházejí čtyři hlavní archetypy muže, čtyři jeho tváře. Tyto tváře (nebo také kouzelné převleky) se jen těžko dají definovat několika málo pojmy, ale je možné je zažít. „Obyčejný“ chlap si je vědom vždy jen jednoho převleku a považuje ho za „skutečnost“. Král (nebo kouzelník) však ví, že to jsou pouze jeho části a že umění být (celým) králem spočívá v jejich pochopení a integraci.

Během těchto večerů zažijeme za pomocí sdílení, malých cvičení i „velkých“ konstelací, jak na nás tyto archetypy působí a jak na ně – individuálně – reagujeme.

zavřít

Finanční gramotnost jinak

ČT
 

7.12.2017
9.30-17 hod.

1 400 Kč

při platbě do 30. 11. Později 1 600 Kč
Přihlásit se

Podíváme se na naši finanční situaci a s ní spojená přesvědčení úplně novým pohledem. Seminář je adresován jak široké veřejnosti, ale také manažerům, podnikatelům a osobám samostatně výdělečně činným.

Finanční gramotnost, jak se normálně učí (a jak je např. podporovaná granty EU) vede bohužel opět k jisté negramotnosti, neboť je iniciovaná vládami, bankami, slouží zájmům velkých korporací atd.

Naproti tomu skutečné porozumění tomu, co se s našimi financemi děje, jaká peněžní přesvědčení máme a jak je můžeme změnit, musí vycházet z pochopení souvislostí v rámci celku. Toto pochopení nabízejí například systemické konstelace, neboť tam stále a stále hledáme řešení, které je akceptovatelné pro každého člena systému, a pokaždé bereme ohled na celý systém a potřeby všech jeho členů.

Během setkání se podíváme na nesmyslnost víry v nekonečný růst HDP, na dluhovou krizi a zadlužení/zadlužování jedinců a budeme se zabývat východisky ze svázanosti s penězi jako jediným indikátorem úspěchu.

Dále se dotkneme vztahu peněz a lásky, uznání, viny, věrností našim předkům a podobných, ne zcela běžných souvislostí.

zavřít

Místo konání

Maitrea - Dům osobního rozvoje

  • Vegetariánská restaurace Vegetariánská restaurace

  • Prostory pro semináře Prostory pro semináře

  • Zázemí pro účastníky Zázemí pro účastníky

  • Feng Shui interiéry Feng Shui interiéry

  • Obchůdek a recepce Obchůdek a recepce

Maitrea
Dům osobního rozvoje
Týnská ulička 6, Praha 1

TELEFON: 725 783 506
EMAIL: seminare@maitrea.cz

www.maitrea.cz

FB follow button