Otevřete se hloubce a intenzitě svého prožívání.

John Hawken má více než třicet let zkušeností s vedením skupin na mnoha místech Evropy, které se zaměřují na transformaci a osobní růst.

Přijďte i vy rozšířit svůj potenciál, odevzdat se proudění života, naučit se prožívat vzrušení a citlivost, užívat si svou životní energii, dosáhnout rovnováhy mezi vašimi tužbami a přijetím pravdy každého okamžiku...

Tantrická cesta: Tantrické kurzy vám umožní prožitek a poznání vaší vlastní energie. V Johnově pojetí nás tantra navrací k hlubokému přijetí naší nejpůvodnější existence, je založena na integraci našeho světla i naší temnoty, země i nebe, duše i těla a tím pádem nalezení naší celistvosti. 

Cesta energie (bioenergetika): Často zadržujeme v těle energii, která se projevuje jako napětí ve svalech a jako náboj energie v orgánech a pojivých tkáních. Tato cesta vám ukáže schopnosti uvolnit napětí v těle; vyjádřit sebe sama skrze vaše srdce, vaše pohlaví a vaši duši. John se inspiroval prací Wilhelma Reicha.

Šamanská cesta: Šamanismus zkoumá naše energetické napojení na vše kolem nás - minerály, rostliny, zvířata a napojení na našeho ducha a duchovní svět, včetně spojení s našimi předky, naší karmou a naším posvátným snem. John Hawken spojuje tradiční šamanská učení amerických indiánů s keltským šamanismem.

Semináře jsou tlumočeny z angličtiny do češtiny.

"John společně s asistenty vytvořili prostor bezpečí, otevřenosti a lidskosti, takže mezi námi účastníky mohlo vzniknout prostředí vzájemné podpory a sdílení." Simona

"Šamanismus mi ukázal, jak být blíže nejen přírodě, ale i sobě, svému tělu, duchu i srdci. Přivedlo mne to ke zklidnění myšlenek, stálého vnitřního dialogu v mé hlavě. " Majki

"Posunul jsem se v tom, jak jsem schopen vnímat sám sebe. Vnímám se mnohem komplexněji, cítím své energetické tělo." Ivan

John Hawken

John Hawken

Psychoterapeut, konzultant, učitel tantry a šamanismu. Od studií na univerzitě v Cambridge se zajímal o divadlo a svou duchovní cestu začal studijním pobytem u vynikajícího polského divadelního režiséra Jerzy Grotowskeho v jeho experimentální Divadelní laboratoři. Poté prošel výcvikem v bioenergetické práci s tělem, Gestalt terapii, biodynamické masáži; po 12 let působil jako psychoterapeut orientovaný na práci s tělem a dnes své dlouholeté zkušenosti z bodyterapie předává formou Bioenergetického výcviku.

V roce 1989 prošel tantrickým výcvikem u Margo Anand, zakladatelky SkyDancing Tantra (od níž byly do češtiny přeložené knihy Umění sexuální extáze a Umění sexuální magie) a od té doby se věnuje převážně výuce tantry. Od roku 1999 působí v České republice jako jediný licencovaný učitel SkyDancing Tantry a jako vedoucí lektor dlouhodobých výcvikových programů rozvíjení lásky, sexuality, našeho energetického potenciálu, partnerských vztahů pro dospělé (tantrický výcvik Posvátné tělo – Vášnivý duch).

Po pět let byl také členem šamanské lože Dreamweavers Morningstar, vedené Arwyn Dreamwalker, kde se věnovali především studiu šamanských tradic Keltů a amerických Indiánů. Dnes předává tato učení formou šamanských kurzů a šamanského výcviku pod názvem Medicínská cesta. Medicínskou cestu vnímá jako cestu osobního rozvoje, jako cestu, která nám umožňuje poznávat lépe sám sebe, znovuobjevit a žít náš posvátný sen v harmonii se vším kolem nás.

Rozhovor v našem magazínu

Přečtěte si, jak je to se svalovým napětí v těle. Proč si ho vůbec uvědomovat?

Vyberte si vhodný termín semináře

TANEC ENERGIE A VĚDOMÍ

ÚT
 

17.10.2017
18-21 hod.

400 Kč

při platbě do 9. 10. Později 480 Kč
Přihlásit se

Když si začneme uvědomovat bezednost energie, která je nám k dispozici, můžeme si s ní začít hrát. Pohybovat jí okolo nás a skrze naše těla použitím našeho záměru. Dávat a přijímat energii od ostatních skrze záměr a dotyk. Můžeme také využít energii skupiny k vytvoření léčivého prostoru.

Jak tantra, tak šamanismus vnímají život jako tanec energie a vědomí. Energie je matérie universa ve své surové podobě; vědomí je síla, která jí dává formu.

Pokud se zvládneme osvobodit od konceptů hlavy, od našich představ o sobě, naše fyzické tělo nám umožní vnímat život skrze jeho pět smyslů, a tím být víc v kontaktu s fyzickou dimenzí reality.

Energetické tělo nám pak umožňuje přímý prožitek mystérií z oblasti energetické reality života – jako je láska, sex, vztahy, duch.

Jsme proudem energie a bodem vědomí. Nejsme pouhou formou, kterou na sebe naše energie bere. Jen soustředěním našeho vědomí můžeme některé formy přestat vytvářet a tvořit nové projevy naší energie, a tak se učit umění transformace a ztělesňování potenciálu naší energie a ducha.

Když prohlédneme způsoby, jakými jednotlivé formy energie fyzicky tvoříme - například že zatuhnutím čelisti tvoříme vztek nebo že shrbená ramena doprovází strach - můžeme pak vědomou volbou rozložit danou fyzickou formu a tím rozpohybovat i emoce, osvobodit energii, která se dá využít k naplňování našich tužeb.

Skrze tanec, cvičení a rituály budeme energii, která námi proudí, poznávat, nadechovat ji dolů z nebe a nahoru ze země. Všímat si, že ‘nahoře‘ a ’dole‘ se střetává v našem těle, propojuje naše pohlaví, srdce a ducha – intuici. Dosáhneme vyrovnanosti proudu a klidu – staneme se dutým bambusem, skrze který může do našeho života, vztahů a světa proudit více energie a lásky.

Při tomto workshopu budeme po celou dobu oblečení, jen se oblékněte pohodlně. Je vhodný pro všechny úrovně zkušeností s tantrou a seberozvojem.

Kurz je tlumočen z angličtiny do češtiny.

zavřít

UMĚNÍ DOTEKU: Tradiční tantrická masáž

ÚT
 

14.11.2017
18-21 hod.

400 Kč

při platbě do 6. 11. Později 480 Kč
Přihlásit se

Základem tantry je procítit sebe sama jako proud energie a bod vědomí. Tento workshop vám umožní zažít si váš vlastní potenciál, přesáhnout hranice sexuálního uvolnění, léčit stud... Probuďte v sobě živost a osvoboďte své tělo.

John Hawken se dlouhodobě snaží navrátit umění tantrické masáže jeho pravou tradiční hodnotu, podstatu, která mu byla v posledních letech zcizena, aby se pod rouškou módního trendu stalo prodejním artiklem.

V jeho podání je však tantrická masáž iniciací do odvěkých principů tantry, není pouze příjemná smyslům, důležitější je při ní určitý přístup, který je plný respektu a úcty a kde se pracuje s energií a vědomím a dotýkáme se ducha skrze tělo.
Jde o stvoření prožitku, ve kterém je tělo chrámem ducha, při kterém objevujeme a uctíváme boha v každém muži a bohyni v každé ženě. Duch je manifestován na zemi skrze fyzické tělo, které samo sebe vnímá jako nástroj pro tělo energetické.

Tantrická masáž pracuje s energetickým tělem a je iniciací do naší podstaty, kterou je energetické bytí, posvátná bytost ohně a světla. Tato iniciace nebo zjevení je skutečným účelem naší sexuální energie, je to touha splynout s něčím větším a krásnějším, než je naše ego.

V Johnově přístupu je tantrická masáž iniciací do tantry, při které masér poskytuje masýrovanému přímý prožitek principů tantrického paradigmatu, způsobu, jakým sám vnímá svět. Důležitou součástí tohoto paradigmatu je procítění sebe jako energetické bytosti, která má energii sexuální, energii srdce a energii ducha. Výraz „tantrická masáž“ byl však mnohými kruhy zcizen a zneužit k prodeji erotické / sexuální masáže. V takových případech se jedná o nesprávné užití slova tantra.

Tantra totiž představuje starověké umění otevírat se v prožitku našemu potenciálu pro energii a vědomí.

Tantra mimo jiné říká:
• Jsi spojnicí mezi nebem a zemí.
• Máš energetické tělo, které tě pojí se vším, co tě obklopuje.
• Tantra je cestou citlivosti.
• Tělo je posvátným chrámem ducha.
• Zkušenost s energetickým tělem vede k rozšíření vědomí, uvědomění si toho, kým jsi.
• Základem tantry je procítit sebe sama jako proud energie a bod vědomí.

Workshop tantrické masáže pod vedením Johna vám umožní zažít váš vlastní potenciál, přesáhnout hranice sexuálního uvolnění, léčení studu, a přivede vás k probuzení vaší živosti a osvobození.

Kurz je tlumočen z angličtiny do češtiny.

zavřít

Místo konání

Maitrea - Dům osobního rozvoje

  • Vegetariánská restaurace Vegetariánská restaurace

  • Prostory pro semináře Prostory pro semináře

  • Zázemí pro účastníky Zázemí pro účastníky

  • Feng Shui interiéry Feng Shui interiéry

  • Obchůdek a recepce Obchůdek a recepce

Maitrea
Dům osobního rozvoje
Týnská ulička 6, Praha 1

TELEFON: 725 783 506
EMAIL: seminare@maitrea.cz

www.maitrea.cz

FB follow button