Otevřete se hloubce a intenzitě svého prožívání.

John Hawken má více než třicet let zkušeností s vedením skupin na mnoha místech Evropy, které se zaměřují na transformaci a osobní růst.

Přijďte i vy rozšířit svůj potenciál, odevzdat se proudění života, naučit se prožívat vzrušení a citlivost, užívat si svou životní energii, dosáhnout rovnováhy mezi vašimi tužbami a přijetím pravdy každého okamžiku...

Tantrická cesta: Tantrické kurzy vám umožní prožitek a poznání vaší vlastní energie. V Johnově pojetí nás tantra navrací k hlubokému přijetí naší nejpůvodnější existence, je založena na integraci našeho světla i naší temnoty, země i nebe, duše i těla a tím pádem nalezení naší celistvosti. 

Cesta energie (bioenergetika): Často zadržujeme v těle energii, která se projevuje jako napětí ve svalech a jako náboj energie v orgánech a pojivých tkáních. Tato cesta vám ukáže schopnosti uvolnit napětí v těle; vyjádřit sebe sama skrze vaše srdce, vaše pohlaví a vaši duši. John se inspiroval prací Wilhelma Reicha.

Šamanská cesta: Šamanismus zkoumá naše energetické napojení na vše kolem nás - minerály, rostliny, zvířata a napojení na našeho ducha a duchovní svět, včetně spojení s našimi předky, naší karmou a naším posvátným snem. John Hawken spojuje tradiční šamanská učení amerických indiánů s keltským šamanismem.

Semináře jsou tlumočeny z angličtiny do češtiny.

"Šamanismus mi ukázal, jak být blíže nejen přírodě, ale i sobě, svému tělu, duchu i srdci. Přivedlo mne to ke zklidnění myšlenek, stálého vnitřního dialogu v mé hlavě. " Majki

"Posunul jsem se v tom, jak jsem schopen vnímat sám sebe. Vnímám se mnohem komplexněji, cítím své energetické tělo." Ivan

"John společně s asistenty vytvořili prostor bezpečí, otevřenosti a lidskosti, takže mezi námi účastníky mohlo vzniknout prostředí vzájemné podpory a sdílení." Simona

John Hawken

John Hawken

Psychoterapeut, konzultant, učitel tantry a šamanismu. Od studií na univerzitě v Cambridge se zajímal o divadlo a svou duchovní cestu začal studijním pobytem u vynikajícího polského divadelního režiséra Jerzy Grotowskeho v jeho experimentální Divadelní laboratoři. Poté prošel výcvikem v bioenergetické práci s tělem, Gestalt terapii, biodynamické masáži; po 12 let působil jako psychoterapeut orientovaný na práci s tělem a dnes své dlouholeté zkušenosti z bodyterapie předává formou Bioenergetického výcviku.

V roce 1989 prošel tantrickým výcvikem u Margo Anand, zakladatelky SkyDancing Tantra (od níž byly do češtiny přeložené knihy Umění sexuální extáze a Umění sexuální magie) a od té doby se věnuje převážně výuce tantry. Od roku 1999 působí v České republice jako jediný licencovaný učitel SkyDancing Tantry a jako vedoucí lektor dlouhodobých výcvikových programů rozvíjení lásky, sexuality, našeho energetického potenciálu, partnerských vztahů pro dospělé (tantrický výcvik Posvátné tělo – Vášnivý duch).

Po pět let byl také členem šamanské lože Dreamweavers Morningstar, vedené Arwyn Dreamwalker, kde se věnovali především studiu šamanských tradic Keltů a amerických Indiánů. Dnes předává tato učení formou šamanských kurzů a šamanského výcviku pod názvem Medicínská cesta. Medicínskou cestu vnímá jako cestu osobního rozvoje, jako cestu, která nám umožňuje poznávat lépe sám sebe, znovuobjevit a žít náš posvátný sen v harmonii se vším kolem nás.

Rozhovor v našem magazínu

Přečtěte si, jak je to se svalovým napětí v těle. Proč si ho vůbec uvědomovat?

Vyberte si vhodný termín semináře

Tantra: Objevování pohybů energie

ÚT
 

8.8.2017
18-21 hod.

400 Kč

při platbě do 31. 7. Později 480 Kč
Přihlásit se

Tento workshop je pro ty, kteří touží navazovat vědomější vztahy, mít větší volbu v oblasti svých emocí a energetických pohybů, a tak vztahy spoluvytvářet a nebýt pouze nevědomě reaktivní. Budeme používat vizualizaci k vytvoření našeho záměru a učit se, jak svou volbou řídit pohyb naší energie.

Spolu s naším fyzickým tělem máme také tělo energetické, které se v reakci na dění okolo nás rozpíná nebo stahuje. Stažení - neboli kontrakce - spouští emoce jako strach či smutek, naopak rozpínání - expanze - s sebou může přinášet vztek či radost. Tyto pohyby spolu s emocemi, které při nich vznikají, tvoří podstatnou část našich vztahů. A pokud si jich nejsme vědomi, nemáme nad nimi žádnou kontrolu, stejně jako nad emocemi, které je doprovází. Stávají se z nich pak jednoduše dramata, v kterých jsme nevědomě uvězněni.

Tento workshop je pro ty, kteří touží navazovat vědomější vztahy, mít větší volbu v oblasti svých emocí a energetických pohybů, a tak vztahy spoluvytvářet a nebýt pouze nevědomě reaktivní. Budeme používat vizualizaci k vytvoření našeho záměru a učit se, jak svou volbou řídit pohyb naší energie.

Při workshopu nebude téměř vůbec (nebo jen v omezené míře) docházet k fyzickému dotyku, přestože se budeme učit navazování kontaktu, splynutí a oddělování našich energetických těl.

Workshop je pro všechny, kteří jsou ochotní prožívat život nejen v hlavě, ale i v těle!

Na sebe si vezměte pohodlné oblečení.

Seminář je tlumočen z angličtiny do češtiny.

zavřít

Šamanismus: Patnáct čaker šamanského systému

ÚT
 

22.8.2017
18-21 hod.

400 Kč

při platbě do 14. 8. Později 480 Kč
Přihlásit se

Tento workshop je pro ty, kteří chtějí rozšířit své prožívání čaker, energetického těla a prozkoumávat svět za hranicemi obvyklého východního paradigmatu. Naučíme se nalézt a pocítit energii patnácti čaker za pomoci medicínského (šamanského) bubnování.

Zatímco východní systém popisuje čaker sedm, tradice domorodých Indiánů a jejich společenství „Twisted Hairs“ (doslova Zkroucené vlasy) nás učí, že energetické tělo má čaker dvacet.

Na tomto večeru Medicínské cesty vás bude John učit pozici a význam prvních patnácti čaker, což nás přivede k prožitku čakry naší duše. Naučíme se rozdíl mezi čakrou tonální a naguální, a také způsob, jakým nás čakry propojují s posvátnými silami universa. Naučíme se teorii karmy a dharmy, původu lidstva mezi hvězdami, našeho spojení s energetickým tělem Země, posvátného svazku boha a bohyně. Po chvíli teorie přejdeme do prožitku energie jednotlivých čaker při Meditaci kvetoucího stromu za pomoci medicínského (šamanského) bubnování.

Tento workshop je pro ty, kteří chtějí rozšířit své prožívání čaker, energetického těla a prozkoumávat svět za hranicemi obvyklého východního paradigmatu.

Při workshopu nebude prostor pro dotyk ani nahotu, přineste si jen otevřenou mysl!

Seminář je tlumočen z angličtiny do češtiny.

zavřít

Tantra pro páry: Oslava spojení

ÚT
 

19.9.2017
18-21 hod.

400 Kč

při platbě do 13. 9. Později 480 Kč
Přihlásit se

Tantrické pojetí vztahu znamená vzájemně v sobě vidět Boha a Bohyni. Tento workshop je pro všechny páry, které chtějí prozkoumávat a oslavovat svůj vztah, jít do hloubky. Nahlédneme na svého partnera jako na učitele, který ztělesňuje to, co nám chybí, nebo to, co skrýváme a udržujeme v nevědomí.

Tantrická cesta v pevném partnerském vztahu je životní cestou, kterou člověk vytváří a zároveň se jí v neustálém jin-yang tanci odevzdává. Partnerský vztah nás učí, jak splynout s něčím větším, než je já.... Každý pevný vztah, který si vaše duše v životě přivolá, je karmický. To znamená, že všechna témata, která se budou objevovat ve vašem vztahu, všechna omezení i výzvy nejsou jen pouhými náhodnými podrážděními, ale fungují jako zrcadla vašich karmických vzorců. Jsou to formy, od nichž se potřebujete osvobodit, ne od nich utíkat do jiných vztahu (což je ekvivalent rozbití zrcadla). Tantra učí, jak tyto formy a omezení transformovat uvnitř vás, ve vašem vědomí a v tanci vaší energie.

Jestliže tantra pro jednotlivce oslavuje svobodu jít dopředu, být nezávislou celistvou bytostí, tak tantra pro páry oslavuje svobodu jít do hloubky, schopnost něčím projít, vytvářet společnou cestu, založenou na pokoře a oddanosti, ne na strachu ze samoty. Láska se stává něčím, co dáváme a sdílíme, ne něčím co očekáváme. Pokud opravdu žijeme v „Bhakti“, tedy v oddanosti a odevzdáme své ego, není tam žádné já, které by bylo závislé. Je tam pouze láska. Ne jako oběť, ale jako oslava spojení. V tantrické tradici je vztah vnímán jako třetí entita, která má své vlastní energetické tělo. Budeme praktikovat rituály a meditace, abychom budovali energetické tělo vašeho vztahu a vytvořili z něj tak stabilní a silné místo pro váš osobní růst a realizaci obou vašich posvátných snů. Tantrické pojetí vztahu znamená vzájemně v sobě vidět Boha a Bohyni, nastavit svému partnerovi/partnerce zrcadlo jeho/jejího nejvyššího možného potenciálu a stát se tak katalyzátorem jeho/jejího rozkvětu.

Budeme také prozkoumávat koncept partnera jako učitele, který ztělesňuje to, co nám chybí (pozitivní projekce, to do čeho se zamilujeme) nebo který ztělesňuje, to co skrýváme a udržujeme v nevědomí (negativní projekce, to, co se objeví, když líbánky pominou).

Během večera budeme: prozkoumávat energetické tělo našeho vztahu, otvírat se sladkosti intimního spojení srdcí, spojovat se souběžně v srdci, duchu i pohlaví, učit se veřejně uctívat a tím pádem posilovat naše spojení. Tento workshop je pro všechny hetero- i homosexuální páry, které chtějí pracovat na svém vztahu tantrickou cestou, pro všechny páry, které jsou odhodlány prozkoumávat a oslavovat svůj vztah. Pro všechny páry, jejichž základem je opravdovost a čestnost a kteří mají záměr tyto kvality v partnerském soužití následovat.

Seminář je tlumočen z angličtiny do češtiny.

zavřít

Místo konání

Maitrea - Dům osobního rozvoje

  • Vegetariánská restaurace Vegetariánská restaurace

  • Prostory pro semináře Prostory pro semináře

  • Zázemí pro účastníky Zázemí pro účastníky

  • Feng Shui interiéry Feng Shui interiéry

  • Obchůdek a recepce Obchůdek a recepce

Maitrea
Dům osobního rozvoje
Týnská ulička 6, Praha 1

TELEFON: 725 783 506
EMAIL: seminare@maitrea.cz

www.maitrea.cz

FB follow button