Otevřete se hloubce a intenzitě svého prožívání.

John Hawken má více než třicet let zkušeností s vedením skupin na mnoha místech Evropy, které se zaměřují na transformaci a osobní růst.

Přijďte i vy rozšířit svůj potenciál, odevzdat se proudění života, naučit se prožívat vzrušení a citlivost, užívat si svou životní energii, dosáhnout rovnováhy mezi vašimi tužbami a přijetím pravdy každého okamžiku...

Tantrická cesta: Tantrické kurzy vám umožní prožitek a poznání vaší vlastní energie. V Johnově pojetí nás tantra navrací k hlubokému přijetí naší nejpůvodnější existence, je založena na integraci našeho světla i naší temnoty, země i nebe, duše i těla a tím pádem nalezení naší celistvosti. 

Cesta energie (bioenergetika): Často zadržujeme v těle energii, která se projevuje jako napětí ve svalech a jako náboj energie v orgánech a pojivých tkáních. Tato cesta vám ukáže schopnosti uvolnit napětí v těle; vyjádřit sebe sama skrze vaše srdce, vaše pohlaví a vaši duši. John se inspiroval prací Wilhelma Reicha.

Šamanská cesta: Šamanismus zkoumá naše energetické napojení na vše kolem nás - minerály, rostliny, zvířata a napojení na našeho ducha a duchovní svět, včetně spojení s našimi předky, naší karmou a naším posvátným snem. John Hawken spojuje tradiční šamanská učení amerických indiánů s keltským šamanismem.

Semináře jsou tlumočeny z angličtiny do češtiny.

"Posunul jsem se v tom, jak jsem schopen vnímat sám sebe. Vnímám se mnohem komplexněji, cítím své energetické tělo." Ivan

"John společně s asistenty vytvořili prostor bezpečí, otevřenosti a lidskosti, takže mezi námi účastníky mohlo vzniknout prostředí vzájemné podpory a sdílení." Simona

"Šamanismus mi ukázal, jak být blíže nejen přírodě, ale i sobě, svému tělu, duchu i srdci. Přivedlo mne to ke zklidnění myšlenek, stálého vnitřního dialogu v mé hlavě. " Majki

John Hawken

John Hawken

Psychoterapeut, konzultant, učitel tantry a šamanismu. Od studií na univerzitě v Cambridge se zajímal o divadlo a svou duchovní cestu začal studijním pobytem u vynikajícího polského divadelního režiséra Jerzy Grotowskeho v jeho experimentální Divadelní laboratoři. Poté prošel výcvikem v bioenergetické práci s tělem, Gestalt terapii, biodynamické masáži; po 12 let působil jako psychoterapeut orientovaný na práci s tělem a dnes své dlouholeté zkušenosti z bodyterapie předává formou Bioenergetického výcviku.

V roce 1989 prošel tantrickým výcvikem u Margo Anand, zakladatelky SkyDancing Tantra (od níž byly do češtiny přeložené knihy Umění sexuální extáze a Umění sexuální magie) a od té doby se věnuje převážně výuce tantry. Od roku 1999 působí v České republice jako jediný licencovaný učitel SkyDancing Tantry a jako vedoucí lektor dlouhodobých výcvikových programů rozvíjení lásky, sexuality, našeho energetického potenciálu, partnerských vztahů pro dospělé (tantrický výcvik Posvátné tělo – Vášnivý duch).

Po pět let byl také členem šamanské lože Dreamweavers Morningstar, vedené Arwyn Dreamwalker, kde se věnovali především studiu šamanských tradic Keltů a amerických Indiánů. Dnes předává tato učení formou šamanských kurzů a šamanského výcviku pod názvem Medicínská cesta. Medicínskou cestu vnímá jako cestu osobního rozvoje, jako cestu, která nám umožňuje poznávat lépe sám sebe, znovuobjevit a žít náš posvátný sen v harmonii se vším kolem nás.

Rozhovor v našem magazínu

Přečtěte si, jak je to se svalovým napětí v těle. Proč si ho vůbec uvědomovat?

Vyberte si vhodný termín semináře

CESTA DOTEKU: Úvod do tantrické masáže

ÚT
 

9.8.2016
9.30-17 hod.

Tantrická masáž vám umožní zažít váš vlastní potenciál, přesáhnout hranice sexuálního uvolnění, léčení studu, a přivede vás k probuzení vaší živosti a osvobození. Jde o otevření se prožitku, ve kterém je tělo chrámem ducha, při kterém objevujeme a uctíváme boha v každém muži a bohyni v každé ženě.

V Johnově přístupu je tantrická masáž iniciací do tantry, při které masér poskytuje klientovi přímý prožitek principů tantrického paradigmatu, způsobu, jakým sám vnímá svět. Důležitou součástí tohoto paradigmatu je procítění sebe jako energetické bytosti, která má energii sexuální, energii srdce a energii ducha. Tantrická masáž je iniciací do odvěkých principů tantry, není pouze příjemná smyslům, důležitější je při ní určitý přístup, který je plný respektu a úcty a kde se pracuje s energií a vědomím a dotýkáme se ducha skrze tělo.

Výraz „tantrická masáž“ byl mnohými kruhy zcizen a zneužit k prodeji erotické / sexuální masáže, John se dlouhodobě snaží navrátit umění tantrické masáže jeho pravou tradiční hodnotu, podstatu, která mu byla v posledních letech zcizena, aby se pod rouškou módního trendu stalo prodejním artiklem. V takových případech se jedná o nesprávné užití slova tantra. Tantra totiž představuje starověké umění otevírat se v prožitku našemu potenciálu pro energii a vědomí.

Tantra mimo jiné říká:
• Jsi spojnicí mezi nebem a zemí
• Máš energetické tělo, které tě pojí se vším, co tě obklopuje
• Tantra je cestou citlivosti
• Tělo je posvátným chrámem ducha
• Zkušenost s energetickým tělem vede k rozšíření vědomí, uvědomění si toho, kým jsi
• Základem tantry je procítit sebe sama jako proud energie a bod vědomí

Tantrická masáž pracuje s energetickým tělem a je iniciací do naší podstaty, kterou je energetické bytí, posvátná bytost ohně a světla. Tato iniciace nebo zjevení je skutečným účelem naší sexuální energie, je to touha splynout s něčím větším a krásnějším, než je naše ego. John Hawken se věnuje tomuto tématu přes 30 let a kombinuje své psychoterapeutické znalosti s energetickými technikami z bioenergetiky, tantry i šamanismu.

Seminář je prožitkový a sebezkušenostní. S sebou si vezměte volné pohodlné oblečení. Kurz je tlumočen z angličtiny do češtiny.

zavřít

Bioenergetika: Práce s tělem

ÚT
 

23.8.2016
18-21 hod.

Bioenergetika je sebezkušenostní proces, v rámci kterého si uvědomujeme svalová napětí v těle. Tato napětí jsou vytvářena formujícími prožitky z minulosti a vytvářejí náš charakter. Práce s tělem vás přivede do kontaktu s vaší energií a ukáže cestu k osvobození se ze společenského podmínění.

Bioenergetika, která vzešla z práce Wilhelma Reicha a Alexandra Lowena, se dívá na naše těla jako na zrcadlo naší životní energie. Kde energie volně proudí a kde je zadržována strachem a studem nebo tím, co je společností uznáváno jako „měli“ a „neměli“, což programuje naše myšlenky a limituje schopnost být sebou samým.

Tento večer vám ukáže, jak nás práce s tělem může přivést do kontaktu s naší energií a nastínícestu vedoucí k uvědomění si a osvobození se ze svého společenského podmínění.

John Hawken má 35 let zkušenost s prací s tělem a inspiruje nás, jak důvěřovat a radovat se z naší živosti.

Na sebe volné pohodlné oblečení.

zavřít

Místo konání

Maitrea - Dům osobního rozvoje

  • Vegetariánská restaurace Vegetariánská restaurace

  • Prostory pro semináře Prostory pro semináře

  • Zázemí pro účastníky Zázemí pro účastníky

  • Feng Shui interiéry Feng Shui interiéry

  • Obchůdek a recepce Obchůdek a recepce

Maitrea
Dům osobního rozvoje
Týnská ulička 6, Praha 1

TELEFON: 725 783 506
EMAIL: seminare@maitrea.cz

www.maitrea.cz

FB follow button