Otevřete se hloubce a intenzitě svého prožívání.

John Hawken má více než třicet let zkušeností s vedením skupin na mnoha místech Evropy, které se zaměřují na transformaci a osobní růst.

Přijďte i vy rozšířit svůj potenciál, odevzdat se proudění života, naučit se prožívat vzrušení a citlivost, užívat si svou životní energii, dosáhnout rovnováhy mezi vašimi tužbami a přijetím pravdy každého okamžiku...

Tantrická cesta: Tantrické kurzy vám umožní prožitek a poznání vaší vlastní energie. V Johnově pojetí nás tantra navrací k hlubokému přijetí naší nejpůvodnější existence, je založena na integraci našeho světla i naší temnoty, země i nebe, duše i těla a tím pádem nalezení naší celistvosti. 

Cesta energie (bioenergetika): Často zadržujeme v těle energii, která se projevuje jako napětí ve svalech a jako náboj energie v orgánech a pojivých tkáních. Tato cesta vám ukáže schopnosti uvolnit napětí v těle; vyjádřit sebe sama skrze vaše srdce, vaše pohlaví a vaši duši. John se inspiroval prací Wilhelma Reicha.

Šamanská cesta: Šamanismus zkoumá naše energetické napojení na vše kolem nás - minerály, rostliny, zvířata a napojení na našeho ducha a duchovní svět, včetně spojení s našimi předky, naší karmou a naším posvátným snem. John Hawken spojuje tradiční šamanská učení amerických indiánů s keltským šamanismem.

Semináře jsou tlumočeny z angličtiny do češtiny.

"Šamanismus mi ukázal, jak být blíže nejen přírodě, ale i sobě, svému tělu, duchu i srdci. Přivedlo mne to ke zklidnění myšlenek, stálého vnitřního dialogu v mé hlavě. " Majki

"John společně s asistenty vytvořili prostor bezpečí, otevřenosti a lidskosti, takže mezi námi účastníky mohlo vzniknout prostředí vzájemné podpory a sdílení." Simona

"Posunul jsem se v tom, jak jsem schopen vnímat sám sebe. Vnímám se mnohem komplexněji, cítím své energetické tělo." Ivan

John Hawken

John Hawken

Psychoterapeut, konzultant, učitel tantry a šamanismu. Od studií na univerzitě v Cambridge se zajímal o divadlo a svou duchovní cestu začal studijním pobytem u vynikajícího polského divadelního režiséra Jerzy Grotowskeho v jeho experimentální Divadelní laboratoři. Poté prošel výcvikem v bioenergetické práci s tělem, Gestalt terapii, biodynamické masáži; po 12 let působil jako psychoterapeut orientovaný na práci s tělem a dnes své dlouholeté zkušenosti z bodyterapie předává formou Bioenergetického výcviku.

V roce 1989 prošel tantrickým výcvikem u Margo Anand, zakladatelky SkyDancing Tantra (od níž byly do češtiny přeložené knihy Umění sexuální extáze a Umění sexuální magie) a od té doby se věnuje převážně výuce tantry. Od roku 1999 působí v České republice jako jediný licencovaný učitel SkyDancing Tantry a jako vedoucí lektor dlouhodobých výcvikových programů rozvíjení lásky, sexuality, našeho energetického potenciálu, partnerských vztahů pro dospělé (tantrický výcvik Posvátné tělo – Vášnivý duch).

Po pět let byl také členem šamanské lože Dreamweavers Morningstar, vedené Arwyn Dreamwalker, kde se věnovali především studiu šamanských tradic Keltů a amerických Indiánů. Dnes předává tato učení formou šamanských kurzů a šamanského výcviku pod názvem Medicínská cesta. Medicínskou cestu vnímá jako cestu osobního rozvoje, jako cestu, která nám umožňuje poznávat lépe sám sebe, znovuobjevit a žít náš posvátný sen v harmonii se vším kolem nás.

Rozhovor v našem magazínu

Přečtěte si, jak je to se svalovým napětí v těle. Proč si ho vůbec uvědomovat?

Vyberte si vhodný termín semináře

ŠAMANISMUS: Patnáct čaker šamanského systému

ÚT
 

22.8.2017
18-21 hod.

480 Kč

Přihlásit se

Tento workshop je pro ty, kteří chtějí rozšířit své prožívání čaker, energetického těla a prozkoumávat svět za hranicemi obvyklého východního paradigmatu. Naučíme se nalézt a pocítit energii patnácti čaker za pomoci medicínského (šamanského) bubnování.

Zatímco východní systém popisuje čaker sedm, tradice domorodých Indiánů a jejich společenství „Twisted Hairs“ (doslova Zkroucené vlasy) nás učí, že energetické tělo má čaker dvacet.

Na tomto večeru Medicínské cesty vás bude John učit pozici a význam prvních patnácti čaker, což nás přivede k prožitku čakry naší duše. Naučíme se rozdíl mezi čakrou tonální a naguální, a také způsob, jakým nás čakry propojují s posvátnými silami universa. Naučíme se teorii karmy a dharmy, původu lidstva mezi hvězdami, našeho spojení s energetickým tělem Země, posvátného svazku boha a bohyně. Po chvíli teorie přejdeme do prožitku energie jednotlivých čaker při Meditaci kvetoucího stromu za pomoci medicínského (šamanského) bubnování.

Tento workshop je pro ty, kteří chtějí rozšířit své prožívání čaker, energetického těla a prozkoumávat svět za hranicemi obvyklého východního paradigmatu.

Při workshopu nebude prostor pro dotyk ani nahotu, přineste si jen otevřenou mysl!

Seminář je tlumočen z angličtiny do češtiny.

zavřít

TANTRA PRO PÁRY: Oslava spojení

ÚT
 

19.9.2017
18-21 hod.

400 Kč

při platbě do 13. 9. Později 480 Kč
Přihlásit se

Tantrické pojetí vztahu znamená vzájemně v sobě vidět Boha a Bohyni. Tento workshop je pro všechny páry, které chtějí prozkoumávat a oslavovat svůj vztah, jít do hloubky. Nahlédneme na svého partnera jako na učitele, který ztělesňuje to, co nám chybí, nebo to, co skrýváme a udržujeme v nevědomí.

Tantrická cesta v pevném partnerském vztahu je životní cestou, kterou člověk vytváří a zároveň se jí v neustálém jin-yang tanci odevzdává. Partnerský vztah nás učí, jak splynout s něčím větším, než je já.... Každý pevný vztah, který si vaše duše v životě přivolá, je karmický. To znamená, že všechna témata, která se budou objevovat ve vašem vztahu, všechna omezení i výzvy nejsou jen pouhými náhodnými podrážděními, ale fungují jako zrcadla vašich karmických vzorců. Jsou to formy, od nichž se potřebujete osvobodit, ne od nich utíkat do jiných vztahu (což je ekvivalent rozbití zrcadla). Tantra učí, jak tyto formy a omezení transformovat uvnitř vás, ve vašem vědomí a v tanci vaší energie.

Jestliže tantra pro jednotlivce oslavuje svobodu jít dopředu, být nezávislou celistvou bytostí, tak tantra pro páry oslavuje svobodu jít do hloubky, schopnost něčím projít, vytvářet společnou cestu, založenou na pokoře a oddanosti, ne na strachu ze samoty. Láska se stává něčím, co dáváme a sdílíme, ne něčím co očekáváme. Pokud opravdu žijeme v „Bhakti“, tedy v oddanosti a odevzdáme své ego, není tam žádné já, které by bylo závislé. Je tam pouze láska. Ne jako oběť, ale jako oslava spojení. V tantrické tradici je vztah vnímán jako třetí entita, která má své vlastní energetické tělo. Budeme praktikovat rituály a meditace, abychom budovali energetické tělo vašeho vztahu a vytvořili z něj tak stabilní a silné místo pro váš osobní růst a realizaci obou vašich posvátných snů. Tantrické pojetí vztahu znamená vzájemně v sobě vidět Boha a Bohyni, nastavit svému partnerovi/partnerce zrcadlo jeho/jejího nejvyššího možného potenciálu a stát se tak katalyzátorem jeho/jejího rozkvětu.

Budeme také prozkoumávat koncept partnera jako učitele, který ztělesňuje to, co nám chybí (pozitivní projekce, to do čeho se zamilujeme) nebo který ztělesňuje, to co skrýváme a udržujeme v nevědomí (negativní projekce, to, co se objeví, když líbánky pominou).

Během večera budeme: prozkoumávat energetické tělo našeho vztahu, otvírat se sladkosti intimního spojení srdcí, spojovat se souběžně v srdci, duchu i pohlaví, učit se veřejně uctívat a tím pádem posilovat naše spojení. Tento workshop je pro všechny hetero- i homosexuální páry, které chtějí pracovat na svém vztahu tantrickou cestou, pro všechny páry, které jsou odhodlány prozkoumávat a oslavovat svůj vztah. Pro všechny páry, jejichž základem je opravdovost a čestnost a kteří mají záměr tyto kvality v partnerském soužití následovat.

Seminář je tlumočen z angličtiny do češtiny.

zavřít

TANEC ENERGIE A VĚDOMÍ

ÚT
 

17.10.2017
18-21 hod.

400 Kč

při platbě do 9. 10. Později 480 Kč
Přihlásit se

Když si začneme uvědomovat bezednost energie, která je nám k dispozici, můžeme si s ní začít hrát. Pohybovat jí okolo nás a skrze naše těla použitím našeho záměru. Dávat a přijímat energii od ostatních skrze záměr a dotyk. Můžeme také využít energii skupiny k vytvoření léčivého prostoru.

Jak tantra, tak šamanismus vnímají život jako tanec energie a vědomí. Energie je matérie universa ve své surové podobě; vědomí je síla, která jí dává formu.

Pokud se zvládneme osvobodit od konceptů hlavy, od našich představ o sobě, naše fyzické tělo nám umožní vnímat život skrze jeho pět smyslů, a tím být víc v kontaktu s fyzickou dimenzí reality.

Energetické tělo nám pak umožňuje přímý prožitek mystérií z oblasti energetické reality života – jako je láska, sex, vztahy, duch.

Jsme proudem energie a bodem vědomí. Nejsme pouhou formou, kterou na sebe naše energie bere. Jen soustředěním našeho vědomí můžeme některé formy přestat vytvářet a tvořit nové projevy naší energie, a tak se učit umění transformace a ztělesňování potenciálu naší energie a ducha.

Když prohlédneme způsoby, jakými jednotlivé formy energie fyzicky tvoříme - například že zatuhnutím čelisti tvoříme vztek nebo že shrbená ramena doprovází strach - můžeme pak vědomou volbou rozložit danou fyzickou formu a tím rozpohybovat i emoce, osvobodit energii, která se dá využít k naplňování našich tužeb.

Skrze tanec, cvičení a rituály budeme energii, která námi proudí, poznávat, nadechovat ji dolů z nebe a nahoru ze země. Všímat si, že ‘nahoře‘ a ’dole‘ se střetává v našem těle, propojuje naše pohlaví, srdce a ducha – intuici. Dosáhneme vyrovnanosti proudu a klidu – staneme se dutým bambusem, skrze který může do našeho života, vztahů a světa proudit více energie a lásky.

Při tomto workshopu budeme po celou dobu oblečení, jen se oblékněte pohodlně. Je vhodný pro všechny úrovně zkušeností s tantrou a seberozvojem.

Kurz je tlumočen z angličtiny do češtiny.

zavřít

UMĚNÍ DOTEKU: Tradiční tantrická masáž

ÚT
 

14.11.2017
18-21 hod.

400 Kč

při platbě do 6. 11. Později 480 Kč
Přihlásit se

Základem tantry je procítit sebe sama jako proud energie a bod vědomí. Tento workshop vám umožní zažít si váš vlastní potenciál, přesáhnout hranice sexuálního uvolnění, léčit stud... Probuďte v sobě živost a osvoboďte své tělo.

John Hawken se dlouhodobě snaží navrátit umění tantrické masáže jeho pravou tradiční hodnotu, podstatu, která mu byla v posledních letech zcizena, aby se pod rouškou módního trendu stalo prodejním artiklem.

V jeho podání je však tantrická masáž iniciací do odvěkých principů tantry, není pouze příjemná smyslům, důležitější je při ní určitý přístup, který je plný respektu a úcty a kde se pracuje s energií a vědomím a dotýkáme se ducha skrze tělo.
Jde o stvoření prožitku, ve kterém je tělo chrámem ducha, při kterém objevujeme a uctíváme boha v každém muži a bohyni v každé ženě. Duch je manifestován na zemi skrze fyzické tělo, které samo sebe vnímá jako nástroj pro tělo energetické.

Tantrická masáž pracuje s energetickým tělem a je iniciací do naší podstaty, kterou je energetické bytí, posvátná bytost ohně a světla. Tato iniciace nebo zjevení je skutečným účelem naší sexuální energie, je to touha splynout s něčím větším a krásnějším, než je naše ego.

V Johnově přístupu je tantrická masáž iniciací do tantry, při které masér poskytuje masýrovanému přímý prožitek principů tantrického paradigmatu, způsobu, jakým sám vnímá svět. Důležitou součástí tohoto paradigmatu je procítění sebe jako energetické bytosti, která má energii sexuální, energii srdce a energii ducha. Výraz „tantrická masáž“ byl však mnohými kruhy zcizen a zneužit k prodeji erotické / sexuální masáže. V takových případech se jedná o nesprávné užití slova tantra.

Tantra totiž představuje starověké umění otevírat se v prožitku našemu potenciálu pro energii a vědomí.

Tantra mimo jiné říká:
• Jsi spojnicí mezi nebem a zemí.
• Máš energetické tělo, které tě pojí se vším, co tě obklopuje.
• Tantra je cestou citlivosti.
• Tělo je posvátným chrámem ducha.
• Zkušenost s energetickým tělem vede k rozšíření vědomí, uvědomění si toho, kým jsi.
• Základem tantry je procítit sebe sama jako proud energie a bod vědomí.

Workshop tantrické masáže pod vedením Johna vám umožní zažít váš vlastní potenciál, přesáhnout hranice sexuálního uvolnění, léčení studu, a přivede vás k probuzení vaší živosti a osvobození.

Kurz je tlumočen z angličtiny do češtiny.

zavřít

Místo konání

Maitrea - Dům osobního rozvoje

  • Vegetariánská restaurace Vegetariánská restaurace

  • Prostory pro semináře Prostory pro semináře

  • Zázemí pro účastníky Zázemí pro účastníky

  • Feng Shui interiéry Feng Shui interiéry

  • Obchůdek a recepce Obchůdek a recepce

Maitrea
Dům osobního rozvoje
Týnská ulička 6, Praha 1

TELEFON: 725 783 506
EMAIL: seminare@maitrea.cz

www.maitrea.cz

FB follow button