Otevřete se hloubce a intenzitě svého prožívání.

John Hawken má více než třicet let zkušeností s vedením skupin na mnoha místech Evropy, které se zaměřují na transformaci a osobní růst.

Přijďte i vy rozšířit svůj potenciál, odevzdat se proudění života, naučit se prožívat vzrušení a citlivost, užívat si svou životní energii, dosáhnout rovnováhy mezi vašimi tužbami a přijetím pravdy každého okamžiku...

Tantrická cesta: Tantrické kurzy vám umožní prožitek a poznání vaší vlastní energie. V Johnově pojetí nás tantra navrací k hlubokému přijetí naší nejpůvodnější existence, je založena na integraci našeho světla i naší temnoty, země i nebe, duše i těla a tím pádem nalezení naší celistvosti. 

Cesta energie (bioenergetika): Často zadržujeme v těle energii, která se projevuje jako napětí ve svalech a jako náboj energie v orgánech a pojivých tkáních. Tato cesta vám ukáže schopnosti uvolnit napětí v těle; vyjádřit sebe sama skrze vaše srdce, vaše pohlaví a vaši duši. John se inspiroval prací Wilhelma Reicha.

Šamanská cesta: Šamanismus zkoumá naše energetické napojení na vše kolem nás - minerály, rostliny, zvířata a napojení na našeho ducha a duchovní svět, včetně spojení s našimi předky, naší karmou a naším posvátným snem. John Hawken spojuje tradiční šamanská učení amerických indiánů s keltským šamanismem.

Semináře jsou tlumočeny z angličtiny do češtiny.

"Šamanismus mi ukázal, jak být blíže nejen přírodě, ale i sobě, svému tělu, duchu i srdci. Přivedlo mne to ke zklidnění myšlenek, stálého vnitřního dialogu v mé hlavě. " Majki

"John společně s asistenty vytvořili prostor bezpečí, otevřenosti a lidskosti, takže mezi námi účastníky mohlo vzniknout prostředí vzájemné podpory a sdílení." Simona

"Posunul jsem se v tom, jak jsem schopen vnímat sám sebe. Vnímám se mnohem komplexněji, cítím své energetické tělo." Ivan

John Hawken

John Hawken

Psychoterapeut, konzultant, učitel tantry a šamanismu. Od studií na univerzitě v Cambridge se zajímal o divadlo a svou duchovní cestu začal studijním pobytem u vynikajícího polského divadelního režiséra Jerzy Grotowskeho v jeho experimentální Divadelní laboratoři. Poté prošel výcvikem v bioenergetické práci s tělem, Gestalt terapii, biodynamické masáži; po 12 let působil jako psychoterapeut orientovaný na práci s tělem a dnes své dlouholeté zkušenosti z bodyterapie předává formou Bioenergetického výcviku.

V roce 1989 prošel tantrickým výcvikem u Margo Anand, zakladatelky SkyDancing Tantra (od níž byly do češtiny přeložené knihy Umění sexuální extáze a Umění sexuální magie) a od té doby se věnuje převážně výuce tantry. Od roku 1999 působí v České republice jako jediný licencovaný učitel SkyDancing Tantry a jako vedoucí lektor dlouhodobých výcvikových programů rozvíjení lásky, sexuality, našeho energetického potenciálu, partnerských vztahů pro dospělé (tantrický výcvik Posvátné tělo – Vášnivý duch).

Po pět let byl také členem šamanské lože Dreamweavers Morningstar, vedené Arwyn Dreamwalker, kde se věnovali především studiu šamanských tradic Keltů a amerických Indiánů. Dnes předává tato učení formou šamanských kurzů a šamanského výcviku pod názvem Medicínská cesta. Medicínskou cestu vnímá jako cestu osobního rozvoje, jako cestu, která nám umožňuje poznávat lépe sám sebe, znovuobjevit a žít náš posvátný sen v harmonii se vším kolem nás.

Rozhovor v našem magazínu

Přečtěte si, jak je to se svalovým napětí v těle. Proč si ho vůbec uvědomovat?

Vyberte si vhodný termín semináře

DARK EROS - Tantrická transformace

ČT
 

11.10.2018
9.30-17 hod.

1 400 Kč

při platbě do 24. 9. Později 1 600 Kč
Přihlásit se

Seznámím vás s tantrický přístupem k proměně negativních a temných pocitů naší 1. čakry - pocity studu a viny, pocity vzteku a obviňování. Tyto emoce sedí hluboko v nás, v čakře naší bytostné existence, a často nám brání plně žít.

Porozumíte psychologickému pozadí tohoto přístupu a tomu, jak je možno tyto pocity zdravě a bezpečně transformovat do uvolnění, potěšení a naplňujícího kontaktu.

Během semináře si vytvoříme novou zkušenost, kdy se našemu sebevyjádření dostává potvrzení na místo potlačení, které jsme zažili v minulosti. V této fázi našeho vývoje je naše energie u kořene páteře, a je pre-genitální, ale přesto má sexuální podstatu. Naučíme se dávat a přijímat toto potvrzení, dovolit si vnímat vzrušení z porušení hranic bez moralizování, pustit strach a najít radost ze sebevyjádření v bezpečném prostředí, kde máme vždy možnost volby.

Podíváme se na období vývoje naší sexuality, které nastává v momentě, kdy se přesunujeme od symbiózy (splynutí matky s dítětem) k procesu individualizace, uvědomění si vlastní existence a prvnímu odstupu od matky. Když si jako děti začínáme uvědomovat pocit sebe sama, potřebujeme zlobit. Porušujeme pravidla, překračujeme hranice, odvažujeme se „nelíbit se“ druhým a být nezávislí. Tato vzpoura je nezbytnou a velmi zdravou součástí procesu individualizace. Bohužel naše osobnost bývá často potlačována skrze strach a stud, tresty, které zlomí našeho ducha, ať už fyzickým nebo psychologickým násilím pak dochází ke stažení lásky.

V průběhu semináře vám bude vysvětleno, jak negativní prožitky z naší minulosti v nás zanechávají pocity vzteku, studu, viny a obviňování. Patří sem např. prožitky jakéhokoli násilí, které jsme mohli zažívat ve svém dětství či dospívání, tedy násilí fyzického - fyzické tresty, zneužívání, znásilnění nebo psychického charakteru - pobyt v energetickém poli destruktivních nebo cholerických rodičů/partnerů/autorit, strach z nekontrolovatelných výbuchů vzteku bez příčiny nebo obvinění, která jsou vtištěna do paměti našeho těla.

Tato energie zadržována v našem těle se stává sebedestruktivní a brání přirozenému proudu naší energie, stejně tak narušuje náš kontakt s okolím i naše mezilidské vztahy. Podíváme se, jak je možno tato napětí uvolňovat a znovu nalézat svou přirozenost. Tato přirozenost – osvobozená z klece myšlenek, strachů a bolestných zkušeností - čeká na vědomé pozvání do života. Pak je možno najít vědomý kontakt se svou silou a tak se stát svobodným a odpovědným člověkem.

John Hawken se věnuje tomuto tématu přes 30 let a kombinuje své psychoterapeutické znalosti s energetickými technikami z bioenergetiky, tantry i šamanismu.

Seminář je prožitkový a sebezkušenostní, předpokladem k účasti na semináři je osobní motivace kontaktovat se se svými pocity první čakry, které jsou často nepříjemné a bolavé, přijmout je a vydat se cestou léčení a uvolňování naší životní energie. Každý z účastníků pracuje se svým individuálním příběhem.

Tento seminář je pro účastníky výzvou, při které se - na rozdíl od obecného Úvodu do tantry - můžete setkat se silnými prožitky z minula se záměrem je léčit.

Seminář je tlumočen z angličtiny do češtiny.

Co s sebou: pohodlné oblečení, uzavíratelnou láhev na pití.

zavřít

TANTRA PRO PÁRY - Oslava spojení

ÚT
 

23.10.2018
18-21 hod.

400 Kč

při platbě do 16. 10. Později 500 Kč
Přihlásit se

Tantrické pojetí vztahu znamená vzájemně v sobě vidět Boha a Bohyni. Tento workshop je pro všechny páry, které chtějí prozkoumávat a oslavovat svůj vztah, jít do hloubky. Nahlédneme na svého partnera jako na učitele, který ztělesňuje to, co nám chybí, nebo to, co skrýváme a udržujeme v nevědomí.

Tantrická cesta v pevném partnerském vztahu je životní cestou, kterou člověk vytváří a zároveň se jí v neustálém jin-yang tanci odevzdává. Partnerský vztah nás učí, jak splynout s něčím větším, než je já....

Každý pevný vztah, který si vaše duše v životě přivolá, je karmický. To znamená, že všechna témata, která se budou objevovat ve vašem vztahu, všechna omezení i výzvy nejsou jen pouhými náhodnými podrážděními, ale fungují jako zrcadla vašich karmických vzorců. Jsou to formy, od nichž se potřebujete osvobodit, ne od nich utíkat do jiných vztahu (což je ekvivalent rozbití zrcadla). Tantra učí, jak tyto formy a omezení transformovat uvnitř vás, ve vašem vědomí a v tanci vaší energie.

Jestliže tantra pro jednotlivce oslavuje svobodu jít dopředu, být nezávislou celistvou bytostí, tak tantra pro páry oslavuje svobodu jít do hloubky, schopnost něčím projít, vytvářet společnou cestu, založenou na pokoře a oddanosti, ne na strachu ze samoty. Láska se stává něčím, co dáváme a sdílíme, ne něčím co očekáváme. Pokud opravdu žijeme v „Bhakti“, tedy v oddanosti a odevzdáme své ego, není tam žádné já, které by bylo závislé. Je tam pouze láska. Ne jako oběť, ale jako oslava spojení.

V tantrické tradici je vztah vnímán jako třetí entita, která má své vlastní energetické tělo. Budeme praktikovat rituály a meditace, abychom budovali energetické tělo vašeho vztahu a vytvořili z něj tak stabilní a silné místo pro váš osobní růst a realizaci obou vašich posvátných snů. Tantrické pojetí vztahu znamená vzájemně v sobě vidět Boha a Bohyni, nastavit svému partnerovi/partnerce zrcadlo jeho/jejího nejvyššího možného potenciálu a stát se tak katalyzátorem jeho/jejího rozkvětu.

Budeme také prozkoumávat koncept partnera jako učitele, který ztělesňuje to, co nám chybí (pozitivní projekce, to do čeho se zamilujeme) nebo který ztělesňuje, to co skrýváme a udržujeme v nevědomí (negativní projekce, to, co se objeví, když líbánky pominou).

Během večera budeme: prozkoumávat energetické tělo našeho vztahu, otvírat se sladkosti intimního spojení srdcí, spojovat se souběžně v srdci, duchu i pohlaví, učit se veřejně uctívat a tím pádem posilovat naše spojení.

Tento workshop je pro všechny hetero- i homosexuální páry, které chtějí pracovat na svém vztahu tantrickou cestou, pro všechny páry, které jsou odhodlány prozkoumávat a oslavovat svůj vztah. Pro všechny páry, jejichž základem je opravdovost a čestnost a kteří mají záměr tyto kvality v partnerském soužití následovat.

Seminář je tlumočen z angličtiny do češtiny.

Co s sebou: pohodlné oblečení, uzavíratelnou láhev na pití.

zavřít

BIOENERGETIKA - Uzemnění

ÚT
 

11.12.2018
18-21 hod.

400 Kč

při platbě do 4. 12. Později 500 Kč
Přihlásit se

Bioenergetika je sebezkušenostní proces, v rámci kterého si uvědomujeme svalová napětí v našem těle. Tato napětí jsou vytvářena formujícími prožitky z dětství a vytvářejí náš charakter, který pak silně ovlivňuje podobu našeho života.

Naše první čakra jsou základy, na kterých stojí zbytek našeho života. Je to naše uzemnění, náš kontakt se zemí, planetou a ženou/matkou Shakti.

Otázkou pak je – tvoří tyto základy napětí, vycházející z přijetí mýtu, že život je boj a musíme v něm neustále o něco usilovat? Tvoří je kontrakce, stažení do strachu ze života, či studu za naši vlastní živost a potěšení? Nebo snad pulzace viny- napůl kontrakce, napůl potěšení: nesmím, chci, nesmím, chci!?

Nebo tvoří naše základy proud energie, tanec s matkou Zemí a její krásou, tanec s životem a jeho potěšeními - jsou našimi základy vzrušení a potěšení?

Tento workshop je pro ty, kteří se chtějí více postavit za pravdu ve svých srdcích, aby byli spolu s Martinem Lutherem schopni říct: „Zde stojím a nemohu jinak.“

Naše první čakra je naše perineum – hráz – překřížení svalů našeho pánevního dna, které má tvar číslice 8. Tento sval je dno naší pánevní „nádrže“, která je nádobou pro naši životní energii. Když je tento sval stažený a v napětí, nádrž je mělká a naše životní síla je pak rychle nasměrována a sublimována směrem nahoru, namísto aby byla základem pro naši existenci.

Proto se budeme společně otvírat našemu uzemnění, dovolovat naší pánvi, aby se svobodně houpala a vibrovala, rezonovala se životem a zesilovala naše potěšení a životní sílu, namísto toho, aby je blokovala.

Budeme se učit stát bezbranně, s pokorou a přesto v síle, v proudění a přesto v pevnosti, vibrujíc projevy naší živosti s přijetím okolního života. Základna naší páteře, lumbální pletenec, vyjadřuje přirozenou hrdost na naše divoké a vášnivé bytí, když stojíme v integritě, v magnetické přitažlivosti k tomu být sami sebou. John Hawken má 35 let zkušenost s prací s tělem a inspiruje nás, jak důvěřovat a radovat se z naší živosti.

Kurz je tlumočen z angličtiny do češtiny.

Co s sebou: pohodlné oblečení, uzavíratelnou láhev na pití.

zavřít

Místo konání

Maitrea - Dům osobního rozvoje

  • Vegetariánská restaurace Vegetariánská restaurace

  • Prostory pro semináře Prostory pro semináře

  • Zázemí pro účastníky Zázemí pro účastníky

  • Feng Shui interiéry Feng Shui interiéry

  • Obchůdek a recepce Obchůdek a recepce

Maitrea
Dům osobního rozvoje
Týnská ulička 6, Praha 1

TELEFON: 725 783 506
EMAIL: seminare@maitrea.cz

www.maitrea.cz

FB follow button