Objev své světlo, radost a celistvost.

Milá ženo, přijď oslavit sebe a svůj život! Budeme společně tančit, meditovat, relaxovat, probouzet a sdílet ženskou energii. Prožívej samu sebe v jemnosti, lásce, tichu a tmě, hravosti a divokosti, a to vždy přesně tak, jak si v daném okamžiku sama dovolíš. 

 

Večerní setkání probíhají v bezpečném prostředí ženského kruhu, v intimitě a důvěře. Dovol si potkat se hlouběji sama se sebou a vnést do nitra více tichosti, míru a milující laskavosti.

 

Setkání vedená Zitou mi změnila život. Spojila jsem se se všemi částmi svého těla i duše. Se zdrojem svého ženství a sexuální síly. Překonala mnoho vnitřních bloků a omezení a naučila se radovat ze života v jeho plnosti a celistvosti. Naučila jsem se říkat ANO všemu, co život přináší. Nechávat věci plynout, nebojovat a žít více v přítomnosti - prožívat daný okamžik TADY A TEĎ. Eva

Na setkáních se Zitou cítím vždy tolik ženskosti, pokory, důvěry a vzájemného plynutí v ženské radosti. Všechna setkání mě velmi ovlivnila, otevřela dveře, dovolila mi nahlížet, ochutnávat sebe samu v pravdivosti. Umožnila mi to. Jen mě vedla a nechala, ať vše udělám sama, nebo nechám být. V mém životě za poslední rok nastaly obrovské změny, cítím se volná, nezávislá na jiných. Miluji se, věřím si a nehodnotím. Jsem. Každý den je radost.    Vlaďka

Zita  Žurková

Zita Žurková

Miluji ženy a jejich proměny, miluji uvolnění a setkávání ve skupinách žen. Setkání „JSEM ŽENA“ vycházejí z inspirace, kterou jsem načerpala na své vlastní cestě tantrickou jógou, tantrickým učením The Art of Being - Umění být a Sky-Dancing tantrou a z mnohaletých zkušeností s vedením ženských skupin Mohendžodáro.

Pokud je člověk v napětí, jen velmi těžce se může naladit sám na sebe, natož plně prožívat. Proto považuji za zásadní uvolnění. Uvolňovat se tancem, pohybem, procházkou v přírodě, aktivní meditací. Každý si může najít svůj způsob. Důležité je také si takovéto uvolnění umět „dovolit“.

Cituji americkou lékařku Marlo Morgan: „Život je služba nám samým. Můžeme obohatit vlastní život, dát něco sami sobě a být tvořiví a šťastní jen tehdy, pokud si to sami dovolíme.“

S vděčností děkuji bytostem, díky nimž jsem dnes tam, kde jsem, a nabízím to, co nabízím. Jsou to Marcelka z hor, Naropa, Alan Lowen, John Hawken, Monika Sičová Kůdelová, Igor Samotný.

 

 

Nejvíc řeknou slova, která o mně napsaly ženy:

"Zita je krásná duše. První žena, která mi otevřela oči po dlouhém spánku. Ukázala mi, že život je především nádherný a i já jsem taková jako můj život. Úžasné ženě a mojí první průvodkyni s láskou děkuji."
Slávka

"Zituška vede své kurzy jemně, citlivě a s láskou. Dokáže vytvořit prostředí, ve kterém se my ženy cítíme uvolněně a bezpečně, kde se cítíme přijímány, neodsuzovány, nehodnoceny, a kde se můžeme cítit krásně žensky a hlavně - samy sebou." 
Eva

Rozhovor v našem magazínu

Přečtěte si, jaké motivace ženy vedou, až je dovedou k Mohendžodáru, nebo jaké změny může tantra jóga pro ženy přinést do partnerského vztahu.

Vyberte si vhodný termín semináře

Tanec harmonie a rovnováhy

ST
 

11.7.2018
18-21 hod.

400 Kč

při platbě do 4. 7. Později 500 Kč
Přihlásit se

Přijď si zatančit tanec života a vnitřní harmonie. Nalaď se na svou ženskou duši a skrze pohyb, vyjádření emocí a pocitů se dostaneš k vnitřnímu klidu a harmonii...v tu chvíli uslyšíš po čem tvá duše skutečně touží. Večer plný tance, hravosti a uvolnění.

Ztiš svou mysl a nalaď se na harmonii svého těla, zpomal a zaposlouchej se do tlukotu tvého srdce. Dej prostor svému vlastnímu tempu. Probuď své tělo a nech ho vyjádřit se jakýmkoliv způsobem. Dovol si odhodit své představy a vzorce a pomocí tance se propoj se svou harmonickou ŽENOU.

Zapomeň na minulost, budoucnost a rozplyň se v okamžiku přítomnosti. Tanči teď a tady!

Během tanečního večera se naladíš na svou životní energii a dovolíš jí proudit v celém těle! 

Prožij tanec jako spontánní tvoření v přítomnosti, odevzdej se každičkému okamžiku, rozplyň se v tanci. Zapomeň na tu, která tančí, staň se tancem.

Budeme tančit samy i společně se ženami, jemně se dotýkat, ponoříme se do hlubin pohledu z očí do očí, možná se budeš smát nebo plakat. Léčivé tóny a vibrace hudby podpoří sílu naší ženské energie. Vše co přijde, je součástí daného okamžiku, Tady a Teď.

Večerní setkání bude plynout v bezpečném prostředí ženského kruhu, v intimitě a důvěře.

Kým je setkání inspirováno?
Setkávání „JSEM ŽENA“ jsou inspirována dlouholetými prožitky a osobní cestou tantrické jógy MOHENDŽODÁRO, cestou TANTRY  "The Art of Being" – Umění být a dalšími meditačními setkáními a především životem samotným.

Co si vzít s sebou?
Pohodlné oblečení, může být i sukně, šaty, náhradní triko,
šátek na oči, malý ručník, pití v uzavíratelné lahvi.

zavřít

Večer s OSHO meditacemi

ST
 

12.9.2018
18-21 hod.

400 Kč

při platbě do 5. 9. Později 500 Kč
Přihlásit se

Přijď se uvolnit a rozhýbat své tělo pomocí Osho meditací. Nech odpočinout svou mysl a napoj se na své tělo. Pomocí hlasu, dechu a pohybu rozproudíš svou životní energii. Překonej čas a prostor…pojď se ocitnout v totální přítomnosti!

Meditace je dobrodružství, tajemný výlet do neznáma. Meditace znamená jen být, nic nedělat, o nic neusilovat.

Meditace přináší citlivost, silný pocit, že náležíme ke světu, že jsme součástí existence. Otevírají se nám nová přátelství a napojení – se stromy, zvířaty, rostlinami, horami, řekami a hvězdami…život je najednou bohatší a rozmanitější.

Meditace aktivuje energii, pročišťuje emoce, zbavuje napětí a posiluje koncentraci. Je cestou k tomu, aby sis uvědomila své pravé já. Meditace vede k Lásce.
V dnešní době je pro mnoho lidí obtížné najít si čas a prostor na to se zastavit a meditovat. Naše energie se usídlila v mysli...

Osho je známý jako mistr, který jde přímo a jasně k nejhlubší podstatě. Jeho meditační techniky neboli aktivní meditace vedou člověka ke konečnému poznání, ať už je to Kundalini meditace, Dynamická, Nadabrahma...Osho při meditacích využívá pohyb, smích, pláč, ticho, apod.

„Chci, aby lidé věděli, kým jsou, a nežili podle někoho jiného.    
Ta cesta je dovnitř.“
Osho

Co si vzít s sebou?
Pohodlné oblečení, náhradní triko, šátek na oči, malý ručník, pití v uzavíratelné lahvi.

zavřít

Léčení vnitřní ženy

ÚT
 

9.10.2018
18-21 hod.

400 Kč

při platbě do 2. 10. Později 500 Kč
Přihlásit se

Nalaď se na svou ženskou duši a vyslechni ji po čem touží. Hluboké, pravdivé a léčivé setkání, kdy uvolníš tělo, mysl, a dovolíš si setkání sama se sebou. Intimní, niterný vztah k sobě samé, to je tvá "vnitřní žena". 

Vnitřní žena má schopnost vcítit se, odevzdat, přijímat a dávat, spojovat protiklady, být v hloubce, moudrosti a lásce.

Na setkání prozkoumáš svůj vztah k sobě samé, od kterého se odvíjí vše ostatní. Během večera vytvoříme otevřený prostor, plný bezpečí a důvěry, ve kterém si můžeš dovolit odkrýt a léčit některá svá skrytá traumata a zranění. 

Spojením se svou vnitřní ženou, dívkou, matkou nalezneš dary své ženskosti a vnitřní moudrosti, skrze sebepřijetí objevíš lásku k sobě, rozvineš svůj tvořivý potenciál, zahojíš rány a nalezneš radost ze života.

Budeme tančit, meditovat a sdílet v ženském kruhu. Nech odpočinout svou mysl, zapomeň na minulost, budoucnost a rozplyň se v sobě. Vše co přijde, je součástí daného okamžiku, Tady a Teď.

Nalezni v sobě důvěru odevzdat se koloběhu života a smrti.

Večerní setkání bude plynout v bezpečném prostředí ženského kruhu, v intimitě a důvěře.

Co si vzít s sebou?
Pohodlné oblečení, může být i sukně, šaty, náhradní triko, šátek na oči, malý ručník, pití v uzavíratelné lahvi.

zavřít

Tanec ženy mnoha tváří

ÚT
 

13.11.2018
18-21 hod.

400 Kč

při platbě do 6. 11. Později 500 Kč
Přihlásit se

Přijď si zatančit tanec života na vlnách ženské energie. Nalaď se na své srdce a duši a skrze vědomý pohyb. Vyjádřením emocí, pocitů a zvuků se dostaneš až ke své vnitřní síle a kráse ženy. Ženy mnoha tváří. Večer plný tance, hravosti a uvolnění.

Žena je bytost mnoha tváří a žádnou z nich neodmítá...

Uvolni svou mysl, své představy sama o sobě a dovol si nahlédnout do svého nitra a zatančit si tanec se všemi ženami, které se v tobě ukrývají a kráčí životem po tvém boku...s těmi, které dobře znáš, ale i s těmi, dosud nepoznanými.

Možná budeš překvapená, kolik různých tváří se v tobě ukrývá. Jejich procítěním a přijetím, přijde i pochopení sebe sama jako ženy v její celistvosti, kráse a rozmanitosti.

Probuď své tělo a nech ho vyjádřit se jakýmkoliv pohybem. Zapomeň na minulost, budoucnost a rozplyň se v okamžiku přítomnosti.

Tanči teď a tady!

Během tanečního večera se naladíš na svou životní energii a dovolíš jí proudit v celém těle! 

Prožij tanec jako spontánní tvoření v přítomnosti, odevzdej se každičkému okamžiku, rozplyň se v tanci. Zapomeň na tu, která tancuje, staň se tancem.

Budeme tančit samy i společně se ženami, jemně se dotýkat, ponoříme se do hlubin pohledu z očí do očí, možná se budeš smát nebo plakat. Léčivé tóny a vibrace hudby podpoří sílu naší ženské energie. Vše co přijde, je součástí daného okamžiku, Tady a Teď.

Večerní setkání bude plynout v bezpečném prostředí ženského kruhu, v intimitě a důvěře.

Kým je setkání inspirováno?
Setkávání „JSEM ŽENA“ jsou inspirována dlouholetými prožitky a osobní cestou tantrické jógy MOHENDŽODÁRO, cestou TANTRY  "The Art of Being" – Umění být a dalšími meditačními setkáními a především životem samotným.

Co si vzít s sebou?
Pohodlné oblečení, může být i sukně, šaty, náhradní triko,
šátek na oči, malý ručník, pití v uzavíratelné lahvi.

zavřít

Otevření srdce

ÚT
 

4.12.2018
18-21 hod.

400 Kč

při platbě do 27. 11. Později 500 Kč
Přihlásit se

Láska je základ, láska je výživou pro duši. Život bez lásky je životem bez barev a radosti. Pokud si přejeme pocítit čistou lásku, je nutná vnímavost, citlivost, trpělivost a otevřené srdce. Srdce má svůj vlastní způsob dívání se na svět...

Žijeme ve světě vytváření a vymýšlení věcí, aby se děly. Pro praktickou rovinu našeho života ve vnějším světě je to nutné. Ale pro vnitřní svět, který je základnou pro naše štěstí a smysluplný život, je potřeba se zastavit a dovolit si nedělat NIC!

Meditace je sestup do srdce - když sestoupíme do srdce, vyrůstá láska. Láska vždy provází meditaci, a meditace provází lásku.

Tento večer bude naplněný sdílením, pozorností a uvolněním, protože s uvolněním přichází i léčení. Ukotvíme se ve svém nitru během překrásné MEDITACE PRO OTEVŘENÍ SRDCE a jemného láskyplného tance.

Přijď si užít večer plný nicnedělání, naslouchání a sdílení v léčivém ženském kruhu, v důvěře, niternosti a intimitě.

"Setkání vedená Zitou mi změnila život. Spojila jsem se se všemi částmi svého těla i duše, se zdrojem svého ženství a sexuální síly. Překonala mnoho vnitřních bloků a omezení a naučila se radovat ze života v jeho plnosti a celistvosti. Naučila jsem se, říkat ANO všemu, co život přináší,nechávat věci plynout, nebojovat a žít více v přítomnosti - prožívat daný okamžik TADY A TEĎ."
Eva

Kým je setkání inspirováno?
Setkávání „JSEM ŽENA“ jsou inspirována dlouholetými prožitky a osobní cestou tantrické jógy MOHENDŽODÁRO, cestou TANTRY  "The Art of Being" – Umění být a dalšími meditačními setkáními a především životem samotným.

Co s sebou: volné pohodlné oblečení, může být i sukně, šaty, náhradní triko, šátek na oči, malý ručník, uzavíratelnou láhev na pití.

zavřít

Místo konání

Maitrea - Dům osobního rozvoje

  • Vegetariánská restaurace Vegetariánská restaurace

  • Prostory pro semináře Prostory pro semináře

  • Zázemí pro účastníky Zázemí pro účastníky

  • Feng Shui interiéry Feng Shui interiéry

  • Obchůdek a recepce Obchůdek a recepce

Maitrea
Dům osobního rozvoje
Týnská ulička 6, Praha 1

TELEFON: 725 783 506
EMAIL: seminare@maitrea.cz

www.maitrea.cz

FB follow button