Objev své světlo, radost a celistvost.

Milá ženo, přijď oslavit sebe a svůj život! Budeme společně tančit, meditovat, relaxovat, probouzet a sdílet ženskou energii. Prožívej samu sebe v jemnosti, lásce, tichu a tmě, hravosti a divokosti, a to vždy přesně tak, jak si v daném okamžiku sama dovolíš. 

 

Večerní setkání probíhají v bezpečném prostředí ženského kruhu, v intimitě a důvěře. Dovol si potkat se hlouběji sama se sebou a vnést do nitra více tichosti, míru a milující laskavosti.

 

Setkání vedená Zitou mi změnila život. Spojila jsem se se všemi částmi svého těla i duše. Se zdrojem svého ženství a sexuální síly. Překonala mnoho vnitřních bloků a omezení a naučila se radovat ze života v jeho plnosti a celistvosti. Naučila jsem se říkat ANO všemu, co život přináší. Nechávat věci plynout, nebojovat a žít více v přítomnosti - prožívat daný okamžik TADY A TEĎ. Eva

Na setkáních se Zitou cítím vždy tolik ženskosti, pokory, důvěry a vzájemného plynutí v ženské radosti. Všechna setkání mě velmi ovlivnila, otevřela dveře, dovolila mi nahlížet, ochutnávat sebe samu v pravdivosti. Umožnila mi to. Jen mě vedla a nechala, ať vše udělám sama, nebo nechám být. V mém životě za poslední rok nastaly obrovské změny, cítím se volná, nezávislá na jiných. Miluji se, věřím si a nehodnotím. Jsem. Každý den je radost.    Vlaďka

Zita  Žurková

Zita Žurková

Miluji ženy a jejich proměny, miluji uvolnění a setkávání ve skupinách žen. Setkání „JSEM ŽENA“ vycházejí z inspirace, kterou jsem načerpala na své vlastní cestě tantrickou jógou, tantrickým učením The Art of Being - Umění být a Sky-Dancing tantrou a z mnohaletých zkušeností s vedením ženských skupin Mohendžodáro.

Pokud je člověk v napětí, jen velmi těžce se může naladit sám na sebe, natož plně prožívat. Proto považuji za zásadní uvolnění. Uvolňovat se tancem, pohybem, procházkou v přírodě, aktivní meditací. Každý si může najít svůj způsob. Důležité je také si takovéto uvolnění umět „dovolit“.

Cituji americkou lékařku Marlo Morgan: „Život je služba nám samým. Můžeme obohatit vlastní život, dát něco sami sobě a být tvořiví a šťastní jen tehdy, pokud si to sami dovolíme.“

S vděčností děkuji bytostem, díky nimž jsem dnes tam, kde jsem, a nabízím to, co nabízím. Jsou to Marcelka z hor, Naropa, Alan Lowen, John Hawken, Monika Sičová Kůdelová, Igor Samotný.

 

 

Nejvíc řeknou slova, která o mně napsaly ženy:

"Zita je krásná duše. První žena, která mi otevřela oči po dlouhém spánku. Ukázala mi, že život je především nádherný a i já jsem taková jako můj život. Úžasné ženě a mojí první průvodkyni s láskou děkuji."
Slávka

"Zituška vede své kurzy jemně, citlivě a s láskou. Dokáže vytvořit prostředí, ve kterém se my ženy cítíme uvolněně a bezpečně, kde se cítíme přijímány, neodsuzovány, nehodnoceny, a kde se můžeme cítit krásně žensky a hlavně - samy sebou." 
Eva

Rozhovor v našem magazínu

Přečtěte si, jaké motivace ženy vedou, až je dovedou k Mohendžodáru, nebo jaké změny může tantra jóga pro ženy přinést do partnerského vztahu.

Vyberte si vhodný termín semináře

Léčení vnitřní ženy

ÚT
 

9.10.2018
18-21 hod.

400 Kč

při platbě do 2. 10. Později 500 Kč
Přihlásit se

Nalaď se na svou ženskou duši a vyslechni ji po čem touží. Hluboké, pravdivé a léčivé setkání, kdy uvolníš tělo, mysl, a dovolíš si setkání sama se sebou. Intimní, niterný vztah k sobě samé, to je tvá "vnitřní žena". 

Vnitřní žena má schopnost vcítit se, odevzdat, přijímat a dávat, spojovat protiklady, být v hloubce, moudrosti a lásce.

Na setkání prozkoumáš svůj vztah k sobě samé, od kterého se odvíjí vše ostatní. Během večera vytvoříme otevřený prostor, plný bezpečí a důvěry, ve kterém si můžeš dovolit odkrýt a léčit některá svá skrytá traumata a zranění. 

Spojením se svou vnitřní ženou, dívkou, matkou nalezneš dary své ženskosti a vnitřní moudrosti, skrze sebepřijetí objevíš lásku k sobě, rozvineš svůj tvořivý potenciál, zahojíš rány a nalezneš radost ze života.

Budeme tančit, meditovat a sdílet v ženském kruhu. Nech odpočinout svou mysl, zapomeň na minulost, budoucnost a rozplyň se v sobě. Vše co přijde, je součástí daného okamžiku, Tady a Teď.

Nalezni v sobě důvěru odevzdat se koloběhu života a smrti.

Večerní setkání bude plynout v bezpečném prostředí ženského kruhu, v intimitě a důvěře.

Co si vzít s sebou?
Pohodlné oblečení, může být i sukně, šaty, náhradní triko, šátek na oči, malý ručník, pití v uzavíratelné lahvi.

zavřít

Tanec ženy mnoha tváří

ÚT
 

13.11.2018
18-21 hod.

400 Kč

při platbě do 6. 11. Později 500 Kč
Přihlásit se

Přijď si zatančit tanec života na vlnách ženské energie. Nalaď se na své srdce a duši a skrze vědomý pohyb. Vyjádřením emocí, pocitů a zvuků se dostaneš až ke své vnitřní síle a kráse ženy. Ženy mnoha tváří. Večer plný tance, hravosti a uvolnění.

Žena je bytost mnoha tváří a žádnou z nich neodmítá...

Uvolni svou mysl, své představy sama o sobě a dovol si nahlédnout do svého nitra a zatančit si tanec se všemi ženami, které se v tobě ukrývají a kráčí životem po tvém boku...s těmi, které dobře znáš, ale i s těmi, dosud nepoznanými.

Možná budeš překvapená, kolik různých tváří se v tobě ukrývá. Jejich procítěním a přijetím, přijde i pochopení sebe sama jako ženy v její celistvosti, kráse a rozmanitosti.

Probuď své tělo a nech ho vyjádřit se jakýmkoliv pohybem. Zapomeň na minulost, budoucnost a rozplyň se v okamžiku přítomnosti.

Tanči teď a tady!

Během tanečního večera se naladíš na svou životní energii a dovolíš jí proudit v celém těle! 

Prožij tanec jako spontánní tvoření v přítomnosti, odevzdej se každičkému okamžiku, rozplyň se v tanci. Zapomeň na tu, která tancuje, staň se tancem.

Budeme tančit samy i společně se ženami, jemně se dotýkat, ponoříme se do hlubin pohledu z očí do očí, možná se budeš smát nebo plakat. Léčivé tóny a vibrace hudby podpoří sílu naší ženské energie. Vše co přijde, je součástí daného okamžiku, Tady a Teď.

Večerní setkání bude plynout v bezpečném prostředí ženského kruhu, v intimitě a důvěře.

Kým je setkání inspirováno?
Setkávání „JSEM ŽENA“ jsou inspirována dlouholetými prožitky a osobní cestou tantrické jógy MOHENDŽODÁRO, cestou TANTRY  "The Art of Being" – Umění být a dalšími meditačními setkáními a především životem samotným.

Co si vzít s sebou?
Pohodlné oblečení, může být i sukně, šaty, náhradní triko,
šátek na oči, malý ručník, pití v uzavíratelné lahvi.

zavřít

Otevření srdce

ÚT
 

4.12.2018
18-21 hod.

400 Kč

při platbě do 27. 11. Později 500 Kč
Přihlásit se

Láska je základ, láska je výživou pro duši. Život bez lásky je životem bez barev a radosti. Pokud si přejeme pocítit čistou lásku, je nutná vnímavost, citlivost, trpělivost a otevřené srdce. Srdce má svůj vlastní způsob dívání se na svět...

Žijeme ve světě vytváření a vymýšlení věcí, aby se děly. Pro praktickou rovinu našeho života ve vnějším světě je to nutné. Ale pro vnitřní svět, který je základnou pro naše štěstí a smysluplný život, je potřeba se zastavit a dovolit si nedělat NIC!

Meditace je sestup do srdce - když sestoupíme do srdce, vyrůstá láska. Láska vždy provází meditaci, a meditace provází lásku.

Tento večer bude naplněný sdílením, pozorností a uvolněním, protože s uvolněním přichází i léčení. Ukotvíme se ve svém nitru během překrásné MEDITACE PRO OTEVŘENÍ SRDCE a jemného láskyplného tance.

Přijď si užít večer plný nicnedělání, naslouchání a sdílení v léčivém ženském kruhu, v důvěře, niternosti a intimitě.

"Setkání vedená Zitou mi změnila život. Spojila jsem se se všemi částmi svého těla i duše, se zdrojem svého ženství a sexuální síly. Překonala mnoho vnitřních bloků a omezení a naučila se radovat ze života v jeho plnosti a celistvosti. Naučila jsem se, říkat ANO všemu, co život přináší,nechávat věci plynout, nebojovat a žít více v přítomnosti - prožívat daný okamžik TADY A TEĎ."
Eva

Kým je setkání inspirováno?
Setkávání „JSEM ŽENA“ jsou inspirována dlouholetými prožitky a osobní cestou tantrické jógy MOHENDŽODÁRO, cestou TANTRY  "The Art of Being" – Umění být a dalšími meditačními setkáními a především životem samotným.

Co s sebou: volné pohodlné oblečení, může být i sukně, šaty, náhradní triko, šátek na oči, malý ručník, uzavíratelnou láhev na pití.

zavřít

Místo konání

Maitrea - Dům osobního rozvoje

  • Vegetariánská restaurace Vegetariánská restaurace

  • Prostory pro semináře Prostory pro semináře

  • Zázemí pro účastníky Zázemí pro účastníky

  • Feng Shui interiéry Feng Shui interiéry

  • Obchůdek a recepce Obchůdek a recepce

Maitrea
Dům osobního rozvoje
Týnská ulička 6, Praha 1

TELEFON: 725 783 506
EMAIL: seminare@maitrea.cz

www.maitrea.cz

FB follow button