Přes všechny vrstvy emocí a prožívání,
nejhlouběji až do svého klidného středu.

Neduální terapie (NDT) staví svůj přístup k člověku na tom, že jsme ve své podstatě již úplní. To je výchozím bodem veškeré práce. 

Jinými slovy můžeme říci, že v neduální terapii nemáme primárně zájem na člověku něco měnit, ale směřujeme pozornost k tomu, co je v našem bytí neměnné a osvobozující.

V těchto naplňujících čtyřech dnech se prakticky seznámíte s technikami a prací NDT. Díky tomu se budete moci na základě vlastní zkušenosti rozhodnout, zda případně vstoupíte do připravovaného certifikovaného výcviku NDT, prvního v ČR.

Tlumočení angličtina/čeština zajištěno.

Mimořádné spojení psychoterapie a tradiční advaity... unikátní způsob, kterým lze přetnout "začarovaný kruh" mnohdy nekonečného hledání a poznat, kdo/co skutečně jsme... Larisa

Na týdenním kurzu s Nukunu jsem v sobě objevil moře klidu, láskyplnou hloubku, která mne nadále životem provází i v těch nejtěžších chvílích. Pro mne je Nukunu takovým dánským Eduardem Tomášem. Martin

 Nukunu

Nukunu
Dánsko

Nukunu se narodil v Dánsku v roce 1947. Vystudoval filosofii a psychologii. Pracoval 30 let jako psychoterapeut a přednášel o Gestalt psychologii, psychodramatu, primární terapii, NLP a meditaci.

Během této doby byl studentem velkých učitelů jako je Osho, Papaji a a učitelů z linie Sacha. 

Po zkušenosti radikálního probuzení v březnu 1995 se jeho práce změnila. Nyní se soustředí na předávání své zkušenosti formou satsangu a intenzivních kurzů.

Základní učení Nukunu je "být tím, co je, tak jak to je." Díky tomuto jednoduchému pochopení mysl přestane bojovat sama se sebou a pravda se projeví sama ve své jednoduchosti a čistotě. Je to odpověď beze slov, která umlčí mysli navždy.

Rozhovor v našem magazínu

„Je to, jako když hledáte brýle a najednou si všimnete, že je máte celou dobu na nose. Probuzení je náhlé rozpoznání – určitý posun a skutečné „probuzení“ do skutečnosti, že máte brýle na nose, kde také byly celou dobu, co jste je hledali všude kolem,“ říká o realizaci sebe sama Nukunu Larsen, dánský duchovní učitel a terapeut...

Vyberte si vhodný termín semináře

OKO HURIKÁNU - Najděte klidný střed ve vichřici prožívání

ST
 

18.4.2018
18-21 hod.

450 Kč

při platbě do 19. 3. Později 550 Kč
Přihlásit se

Objevte nehybný střed vás samých – přirozený zdroj klidu, který je neustále k dispozici. Rozpoznejte - že to, co nás obvykle trápí - lze z klidu vidět jen jako svobodnou hru myšlenek a pocitů, které se objevují a mizí.

Vědomí člověka je jako hurikán. Hurikán má pohyblivý okraj a uprostřed tohoto víru je klidný nehybný střed.

Nehybný střed se popisuje jako "oko" hurikánu – to je neustále klidné, zatímco okraje hurikánu zuřivě vytrhávají stromy.

Když jsme se v onom „oku“, našem středu – ve vysvobozeném stavu - nejsme chyceni všemi pohyblivými prožitky a neztotožňujeme se s všemožnými stavy v mysli, které tak dobře známe.

Oko hurikánu není odděleno od jeho okrajů, i když jsou svou povahou naprosto odlišné. Stejné je to s vědomím člověka! Stav vysvobození není oddělen od pocitů, myšlenek a vjemů.

Můžeme mít mnoho myšlenek a názorů (stavů patřících do okraje hurikánu), o tom, co vysvobození je, ale pokud si neuvědomíme celý obraz, pokud nevidíme obojí - jak oko, tak okraje - naše porozumění bude pouze konceptuální.

Seminář bude tlumočen z angličtiny do češtiny.

zavřít

NEDUÁLNÍ TERAPIE - Úvod do výcviku spirituální psychoterapie

ČT-NE
 

19.-22.4.2018
Čt, pá, so: 10-18, ne: 10-16 hod.

7 700 Kč

při platbě do 28. 2. Později 8 800 Kč
Přihlásit se

Neduální terapie (NDT) staví svůj přístup k člověku na tom, že jsme ve své podstatě již úplní. To je výchozím bodem veškeré práce. Jinými slovy můžeme říci, že v neduální terapii nemáme primárně zájem na člověku něco měnit, ale směřujeme pozornost k tomu, co je v našem bytí neměnné a osvobozující.

Práce Neduální terapie je založena na třech pilířích:

• Praktická terapie
• Meditace a Dharma Doors
• Probuzení a osvícení

V těchto naplňujících čtyřech dnech se prakticky seznámíte s technikami a prací Neduální terapie (NDT). Díky tomu se budete moci na základě vlastní zkušenosti rozhodnout, zda případně vstoupíte do připravovaného certifikovaného výcviku NDT, prvního v ČR.

Pro bytostnou podstatu, která se nerodí a neumírá, se používá mnoho různých jmen, například: Buddha, Přirozená podstata, Átman, Nejvyšší Já, Čisté vědomí, Bůh a další. Člověk se v jednotě s touto božskou celistvostí již narodí, a tak si později musí pouze na její existenci vzpomenout. Je to přirozený stav a osvícení.

Západní a východní psychologie se ve svém přístupu liší. Je to jako rozdíl mezi malováním obrazu a tesáním sochy. Když malujete obraz, přidáváte něco na prázdné plátno, vytváříte něco nového, něco, co předtím nebylo.

Naproti tomu během tesání sochy se děje něco odlišného - socha je již přítomna uvnitř kamene a vy jen odstraňujete to, co stojí v cestě jejímu projevení.

Od 60. let jsme u nás na Západě ve svém chápání psyché člověka pokročili. Význační psychologové, jako například Abraham Maslow, Wilhelm Reich, Frederick S. Perls a jiní vytvořili nové metody a přístupy, které se daleko více blíží východnímu porozumění.

V Neduální terapii využíváme mnoho z těchto modernějších způsobů, zejména gestalt terapii, voice dialog, NLP, rodinné konstelace, primární terapii a práci s dechem. K tomu vhodně přidáváme meditační techniky, kóany a techniky tzv. Dharma Doors, které pomáhají uvědomit si naši nejhlubší podstatu.

Úvod do výcviku bude tlumočen z angličtiny do češtiny. Následný výcvik bude pravděpodobně probíhat v roce 2019.

zavřít

Místo konání

Maitrea - Dům osobního rozvoje

  • Vegetariánská restaurace Vegetariánská restaurace

  • Prostory pro semináře Prostory pro semináře

  • Zázemí pro účastníky Zázemí pro účastníky

  • Feng Shui interiéry Feng Shui interiéry

  • Obchůdek a recepce Obchůdek a recepce

Maitrea
Dům osobního rozvoje
Týnská ulička 6, Praha 1

TELEFON: 725 783 506
EMAIL: seminare@maitrea.cz

www.maitrea.cz

možnost platit poukazy RelaxPax

FB follow button