Objev své talenty a svůj vnitřní zdroj léčení.
Nastartuj nový život - šťastný, zdravý a svobodný!

Dostaň se ze sevření svých bolestných omezení. Vykroč do života lásky a radosti daleko za hranicí svých představ.

Tento kurz je určen pro každého, kdo chce být šťastný. Nepotřebuješ žádné předpoklady a kvalifikace – kromě lásky k životu, opravdovosti a odvahy sdílet svůj příběh s druhými. A také vůli ponořit se do hlubin svého Já – tak můžeš přijít k pochopení a realizaci sama sebe!

1.den: Objev svou osobnost – a odvaž se jít “za”
2.den: Láska a sexualita – dva základní zdroje našeho života
3.den: Tvůj charakter
4.den: Tvůj největší talent a poslání tvého života
5.den: Dostat se “za” – staň se láskou a radostí, buď vědomým. Je čas stát se tím, kým se chceš stát.

Seminář bude tlumočen z angličtiny do češtiny. 

Seminář byl jedním z nejkrásnějších a nejvíce probouzejících zážitků mého života. Sørenova upřímnost je požehnáním. Michaela K.

Jasnost a ostrost odpovědí Sorena. Jednoduchost a účelnost, bez zbytečné omáčky. Pohled, jaký mi zatím nikdo nebyl schopný ukázat. David

Úžas nad způsobem, kterým Soren pracuje: bezprostřednost, hluboký klid, lehkost, hravost. Od prvního okamžiku jsem cítila, že jsem pozvána a vtažena na cestu k uskutečnění "skoku", který jsem udělala. Milada

Janu Søren Ventegodt

Janu Søren Ventegodt
Dánsko

Søren pochází z Dánska a strávil více než 20 let praxe jako holistický lékař, psycholog a sexuolog. Je autorem více než 20 knih a 250 vědeckých článků. Své dlouholeté znalosti v oblasti medicíny lehce propojuje s životní filozofií a vlastními poznatky o tom, jak naše mysl snadno ovlivňuje zdraví, štěstí a kvalitu života vůbec. Jeho pohled na terapii a význam psychofarmatik považují někteří za kontroverzní.

Ve své práci kombinuje práci s tělem spolu s klasickou psychoterapií, své místo si mezi používanými metodami nacházejí také metody řeckých lékařů, jihoamerických indiánů-šamanů nebo z asijských kultur.

V jeho práci se snoubí teoretické znalosti s poznatky z vlastní praxe a zkušenostmi, které Janu nasbíral během svých cest po světě. Jeho velkou vášní je umožňovat lidem, aby nalezli sami sebe, své pravé Já. Odtud pak může jejich život plynout svobodně, lehce a stává se životem šťastným a naplněným. 

S jeho pomocí se lidé v mnoha zemích světa odvážili ztratit své staré já plné omezujících myšlenkových vzorů a znovu nalezli sami sebe. Jeho přístup by se dal popsat jako „svěží a bezprostřední“ spíš než „scholastický a těžkopádný“. Janu je oddaným studentem Osha, Sathya Sai Baby a Moojiho.

WEB LEKTORA: www.qualityoflife.dk

Vyberte si vhodný termín semináře

Místo konání

Maitrea - Dům osobního rozvoje

  • Vegetariánská restaurace Vegetariánská restaurace

  • Prostory pro semináře Prostory pro semináře

  • Zázemí pro účastníky Zázemí pro účastníky

  • Feng Shui interiéry Feng Shui interiéry

  • Obchůdek a recepce Obchůdek a recepce

Maitrea
Dům osobního rozvoje
Týnská ulička 6/1064, Praha 1

TELEFON: 725 783 506
EMAIL: seminare@maitrea.cz

http://www.maitrea.cz

FB follow button