Chcete žít už konečně lehce, svobodně a šťastně?
Nalezněte sami sebe, začněte žít nový - vědomý život!

Přijďte se osvobodit od představ, kterými si komplikujete život.

Nalezněte své opravdové Já, které je za myšlenkami a strachy. Ponořte se do zdroje těla, mysli i duše. Nalezněte sami sebe, začnete žít nový - vědomý život.

Není nic, co by vás ještě někdo musel naučit. Ale přesto existuje něco, co byste mohli sami v sobě objevit, abyste mohli změnit svůj život.

Intenzivní 5denní kurz se skládá ze 4 tematických částí. Na jednotlivé části kurzu se lze přihlásit i samostatně. Cena celého intenzivního kurzu je pro vás výhodnější, protože ušetříte 2 000 Kč.

Seminář bude tlumočen z angličtiny do češtiny. 

Úžas nad způsobem, kterým Soren pracuje: bezprostřednost, hluboký klid, lehkost, hravost. Od prvního okamžiku jsem cítila, že jsem pozvána a vtažena na cestu k uskutečnění "skoku", který jsem udělala. Milada

Jasnost a ostrost odpovědí Sorena. Jednoduchost a účelnost, bez zbytečné omáčky. Pohled, jaký mi zatím nikdo nebyl schopný ukázat. David

Janu Søren Ventegodt

Janu Søren Ventegodt
Dánsko

Søren pochází z Dánska a strávil více než 20 let praxe jako holistický lékař, psycholog a sexuolog. Je autorem více než 20 knih a 250 vědeckých článků. Své dlouholeté znalosti v oblasti medicíny lehce propojuje s životní filozofií a vlastními poznatky o tom, jak naše mysl snadno ovlivňuje zdraví, štěstí a kvalitu života vůbec. Jeho pohled na terapii a význam psychofarmatik považují někteří za kontroverzní.

Ve své práci kombinuje práci s tělem spolu s klasickou psychoterapií, své místo si mezi používanými metodami nacházejí také metody řeckých lékařů, jihoamerických indiánů-šamanů nebo z asijských kultur.

V jeho práci se snoubí teoretické znalosti s poznatky z vlastní praxe a zkušenostmi, které Janu nasbíral během svých cest po světě. Jeho velkou vášní je umožňovat lidem, aby nalezli sami sebe, své pravé Já. Odtud pak může jejich život plynout svobodně, lehce a stává se životem šťastným a naplněným. 

S jeho pomocí se lidé v mnoha zemích světa odvážili ztratit své staré já plné omezujících myšlenkových vzorů a znovu nalezli sami sebe. Jeho přístup by se dal popsat jako „svěží a bezprostřední“ spíš než „scholastický a těžkopádný“. Janu je oddaným studentem Osha, Sathya Sai Baby a Moojiho.

WEB LEKTORA: www.qualityoflife.dk

Vyberte si vhodný termín semináře

PROBUĎ SE DO RADOSTI A HOJNOSTI - Využívej všechny své talenty

ST
 

11.4.2018
18-21

500 Kč

při platbě do 28. 3. Později 600 Kč
Přihlásit se

Zbývá jen 10 vstupenek

Když jsme sami sebou, cítíme, že štěstí není naším cílem ale naší podstatou. Pokud přestaneme být na dosažení štěstí závislí, můžeme si konečně začít užívat život ve všech jeho podobách.

Přijď s upřímným zájmem a potřebou poznat sebe sama a změnit svůj život!

Pokud vystoupíme ze svých omezení (představ o sobě, druhých i světě), zakotvíme ve skutečnosti. Život se velmi zjednoduší a naplní se radostí. Ocitneme se ve stavu, kdy nám budou dostupné všechny kvality potřebné v daném okamžiku. Úspěch bude přirozenou součástí života, nikoliv naší potřebou.

Dostaví se stav naprosté svobody. Otevřou se dosud netušené možnosti.
K účasti není potřebná žádná kvalifikace. Dotkneme se a budeme hovořit o každodenní realitě vašeho života.

Co přináším není nové. Následujeme původní tradici osobního rozvoje a sebeuvědomění, která přinesla zdraví a štěstí miliónům lidí. Mnoho lidí věří, že tato tradice pochází především z východu. Ale ona patří i do Evropy, kde nacházíme zmínky v Hippokratových knihách, který již před 2500 lety psal o spontánním léčení a štěstí.

Seminář bude tlumočen z angličtiny do češtiny.

zavřít

PROBUĎ V SOBĚ VÁŠEŇ ŽÍT - Žij radostné vztahy a hlubokou intimitu

ČT
 

12.4.2018
16-21.30 hod.

1 300 Kč

při platbě do 28. 2. Později 1 800 Kč
Přihlásit se

Poznejte tajemství, jak žít s partnerem jako učitelem lásky a intimity, a jak se dotknout sexuální extáze. Jsme-li zajedno s nejvyšším Zdrojem, ať mu říkáme Život nebo Láska, můžeme být svobodní a přirození. Potom jsme schopni žít takový život, ve kterém jsme byli stvořeni, abychom žili.

Když sami sebe vidíme jako lásku, jsme schopni i druhé milovat bezpodmínečně, bez nároků a jakýchkoliv očekávání, že za to od nich dostaneme něco nazpět. Když sami na sebe nahlížíme jako na lásku, uvidíme, že je naší podstatou být součástí toho největšího celku a být ve vztahu k celému světu stejně jako ke všem živým bytostem v něm. Díky pochopení tohoto je možné se dostat za ego a prožít nejenom spojení s celým světem a ostatními lidmi, ale také opravdovou jednotu se svým partnerem.

Díky tomuto workshopu rozpoznáte, že jste milující bytost, jejíž přirozeností je žít v míru sám se sebou a s univerzem – a tím být jedním se všemi. Sami nebo ve cvičeních v páru prozkoumáme svou životní energii a podíváme se, kde se bere, odkud přichází a co ji blokuje v okamžicích, kdy se necítíme plně živoucí.

Je dobré mít neustále na paměti, že životní energie a sexualita jsou dvě strany téže mince. Jste smutní a deprivovaní? Nemáte motivaci a cítíte se sklíčení a zoufale bez jediného zrníčka naděje? Velmi často jsou tyto pocity doprovázeny také problémy s tělem a sexualitou, s uvědoměním si své genderové příslušnosti a své identity. Když jsme šťastní, zažíváme hluboké uvědomění a pocity úcty – před tím, že nám je dovoleno uvidět něco tak tajného a posvátného, jako je nejvnitřnější podstatu našeho vlastního života a života ostatních lidí. Na jádro všeho, které si zaslouží, abychom ho ctili a uctívali.

Na tomto semináři budeme pracovat s metodami, které podporují vhled a léčení. Budeme pracovat s technikami jako je terapeutická masáž, existenciální terapie rozhovorem a s dalšími efektivními metodami, které podporují poznání a růst.Budeme otevřeně hovořit o sexualitě. Vše, co budeme v rámci skupinové terapie sdílet, bude mít status důvěrné, a nebude vynášeno mimo skupinu.

Seminář bude tlumočen z angličtiny do češtiny.

UPOZORNĚNÍ: Budeme pracovat se silnými terapeutickými a regresivními technikami, jako je holotropní dýchání, terapie časové osy, skupinová psychodynamická psychoterapie kombinovaná s prací s tělem. Další metody, které mohou být použity, zahrnují hravá cvičení, léčivé interakce, zkoumání sexuality, láskyplná setkání, tanec a meditaci s hudbou i bez. Připravte se, že během tohoto semináře dochází k intenzivnímu emočnímu uvolnění. Do semináře vstupujete na svou vlastní zodpovědnost a se závazkem, že zůstanete až do konce semináře (neodejdete dříve jenom proto, že se cítíte špatně). Po skončení semináře můžete být emočně mimo rovnováhu po dobu několika dní, buďte na to připraveni. Seminář je otevřen pro kohokoliv, ale pokud jste v psychiatrickém léčení, dejte nám o tom vědět.

zavřít

BUĎ SÁM SEBOU - Dostaň se do svého středu a překroč, co tě omezuje

 

13.4.2018
16-21.30 hod.

1 300 Kč

při platbě do 28. 2. Později 1 800 Kč
Přihlásit se

Sebeuvědomění je o objevení našeho skrytého potenciálu. Jsme předurčeni být nekonečně víc, než omezené osobnosti. Každý má velký talent. A s ním přichází množství ryzích kvalit, které v sobě můžeme nalézt, pokud je začneme hledat.
Paradoxem je, že většina lidí si není vědoma těchto báječných vnitřních zdrojů. A tudíž nikdy nevstoupí do svého skutečného potenciálu. Poznání sebe sama na hluboké úrovni přináší vnitřní klid. To znamená že zakotvíme ve svém vlastním středu. A s tím přicházejí do našeho života kvality jako jistota, autorita, moc a klid. Každodenní dramata života na nás najednou silně nedoléhají. Neubírají nebo nenarušují náš stav. Takto máme k dispozici veškerou dostupnou energii i inteligenci k řešení životních situací. Inteligence, o které tu hovoříme, je inteligencí vlastní životu, nikoliv mysli.Snaha najít klid ve vnějším světě nemá žádného dlouhodobého výsledku. Obraťme svou pozornost k sobě a objevme lásku, mír a harmonii. Tento den překročíme hranice osobnosti a rozprostřeme naše duchovní křídla, abychom mohli vzlétnout.

Prožijte úžasnou šestihodinovou cestu hluboko do vlastní Existence, ke kořenům svého těla a mysli. Zjistíte, kde vznikají nemoci Vašeho těla, potíže mysli, sexuální problémy nebo jiné potíže ve vašem osobním či profesním životě. Ve všech předmoderních společnostech lidé cestovali do spodních světů své vlastní mysli, aby prozkoumali hloubku božské existence. Často se tak dělo během jednoho dne; moudrý šaman „brával“ lidi ze svého klanu až na samý okraj toho, co dosud znali, a ukazoval jim nekonečnou krajinu Neznáma. V zemi nikoho čili ve stavu mezi bděním a sněním, mezi světem myšlenek, podmíněnosti a dualit na jedné straně a dokonalou nekonečností na straně druhé nacházeli lidé příčiny všech svých obtíží, neštěstí a utrpení. Také pro tuto schopnost byl šaman považován nejenom za léčitele, ale také za poloboha. V moderní společnosti jsme tuto tradici hlubokého zkoumání života ztratili, což ale neznamená, že to neumíme! Je jenom nutné prokázat jasný záměr a vyvinout určité úsilí dostat se ZA své ego, které „všechno ví a zná“.

Tento den se zkusíme znovu dotknout této své schopnosti. Pomocníky nám budou intenzivní terapeutické techniky, např. bodywork (práce s tělem), psychodynamická psychoterapie, skupinová práce, filosofické úvahy nad vlastními interpretacemi reality a pokud to bude nutné, použijeme také nástroje pro práci s holotropním dýcháním a tantry. Také můžeme použít určité vybrané rituály z tradice kmenů původních obyvatel amerického kontinentu, např. rituál mluvícího dřívka.

Očekáváme, že pokud se k naší skupině přidáte, přijdete otevření ke zkoumání a s tématem, které je pro vás existenciálně důležité a kterému potřebujete porozumět. Tím mohou být fyzické nebo psychické potíže či nemoci, problémy týkající se tělesnosti, vašeho těla nebo sexuality nebo obecně problémy osobního či profesního rázu, které od vás vyžadují OKAMŽITÉ řešení! Práce probíhá individuálně (meditace), v párech (podpůrné zkoumání sebe sama) a ve skupině. Důvěra a diskrétnost je v této skupině obzvlášť na předních příčkách zájmu. 

UPOZORNĚNÍ: Budeme pracovat se silnými terapeutickými a regresivními technikami, jako je holotropní dýchání, terapie časové osy, skupinová psychodynamická psychoterapie kombinovaná s prací s tělem. Další metody, které mohou být použity, zahrnují hravá cvičení, léčivé interakce, zkoumání sexuality, láskyplná setkání, tanec a meditaci s hudbou i bez. Připravte se, že během tohoto semináře dochází k intenzivnímu emočnímu uvolnění. Do semináře vstupujete na svou vlastní zodpovědnost a se závazkem, že zůstanete až do konce semináře (neodejdete dříve jenom proto, že se cítíte špatně). Po skončení semináře můžete být emočně mimo rovnováhu po dobu několika dní, buďte na to připraveni. Seminář je otevřen pro kohokoliv, ale pokud jste v psychiatrickém léčení, dejte nám o tom vědět.

Seminář bude tlumočen z angličtiny do češtiny.

zavřít

ŽIJ SVŮJ ŽIVOT - Osvoboď se od své minulosti a vykroč do nového života

SO+NE
 

14.-15.4.2018
So: 10-19, ne: 10-17 hod.

3 900 Kč

při platbě do 28. 2. Později 4 500 Kč
Přihlásit se

Těsně po početí, jak říkají Indiáni, si vybíráme záměr a smysl našeho života. Jenže brzy poté na to, kdo skutečně jsme, zapomeneme. Přitom je ale naše životní poslání naším největším talentem - tím co umíme lépe než cokoliv jiného. Přijďte si vzpomenout!

Již páté opakování jednoho z nejpopulárnějších seminářů v Domě osobního rozvoje Maitrea! Cílem tohoto semináře je pozvednout naše vědomí na úroveň, v které dokážeme rozumět, ovlivňovat a tvořit náš vlastní osud.

Vše co potřebuješ udělat, je odložit naše zažité představy o tobě samém, druhých a světě.

Jakmile se zakotvíš ve tvém skutečném já, uvědomíš si, že láska je tvojí podstatou. Láska je tím, čím skutečně jsi. V pravdě jsi jedním s tím, co je. Jedním s mraky, jedním s hvězdami, jedním se stromy, jedním s ptáky, jedním s našimi rodiči, jedním s našimi dětmi, jedním s našimi přáteli a jedním s naším partnerem.

Jakmile si uvědomíš sebe sama jako lásku, zažiješ nekonečnou svobodu. A nekonečnou radost. Kráčet touto cestou znamená, že nad tebou nikdo nebude mít moc a nikdo ti nebude moci říkat co dělat, nebo jak být. Staneš se svojí vlastní autoritou a od tohoto dne budeš žít svůj život podle sebe. Uvědomíš si také, že síla a laskavost jdou ruku v ruce.

V sobotu budeme intenzivně pracovat na tom, abychom objevili své životní poslání. Vzájemně si také pomůžeme léčit svá životní traumata z minulosti, která se k tomu váží. Životní poslání je náš největší talent – náš dar tomuto světu. Ten, kdo ho zná a v tomto porozumění spočívá, ke každému přichází s čistou Láskou a dává nezištně a bezpodmínečně. Poznání sebe sama znamená otevřít dveře svého srdce. V neděli prozkoumáme, co pro nás vlastně znamená, že o tomto hlubokém ”tajemství” našeho života víme; že to znamená nový, požehnaný osud.

UPOZORNĚNÍ: Budeme pracovat se silnými terapeutickými a regresivními technikami, jako je holotropní dýchání, terapie časové osy, skupinová psychodynamická psychoterapie kombinovaná s prací s tělem. Další metody, které mohou být použity, zahrnují hravá cvičení, léčivé interakce, zkoumání sexuality, láskyplná setkání, tanec a meditaci s hudbou i bez. Připravte se, že během tohoto semináře dochází k intenzivnímu emočnímu uvolnění. Do semináře vstupujete na svou vlastní zodpovědnost a se závazkem, že zůstanete až do konce semináře (neodejdete dříve jenom proto, že se cítíte špatně). Po skončení semináře můžete být emočně mimo rovnováhu po dobu několika dní, buďte na to připraveni. Seminář je otevřen pro kohokoliv, ale pokud jste v psychiatrickém léčení, dejte nám o tom vědět.

Seminář bude tlumočen z angličtiny do češtiny.

zavřít

Místo konání

Maitrea - Dům osobního rozvoje

  • Vegetariánská restaurace Vegetariánská restaurace

  • Prostory pro semináře Prostory pro semináře

  • Zázemí pro účastníky Zázemí pro účastníky

  • Feng Shui interiéry Feng Shui interiéry

  • Obchůdek a recepce Obchůdek a recepce

Maitrea
Dům osobního rozvoje
Týnská ulička 6/1064, Praha 1

TELEFON: 725 783 506
EMAIL: seminare@maitrea.cz

http://www.maitrea.cz

FB follow button