Objev svobodu a radost skrze vědomý pohyb svého těla!

Taneční workshop plný inspirace, sdílení a hravosti, kdy vám pružnost, pohyblivost a síla vašeho těla umožní aktivovat váš vrozený životní potenciál. 

S Erikem máte jedinečnou šanci zkoumat váš tanec nejen pohledem intuitivního tanečníka, ale i zkušeného terapeuta pro práci s tělem. Jako nadšený student AnatomyTrains vám napomůže povšimnout si vašich obvyklých vzorců pohybu a vytvoří prostor pro jejich změnu.

Budete objevovat a tančit 5 rytmů jako praxi vědomého pohybu, která pomocí tance podněcuje kreativitu, inspiruje osobní potenciál a iniciuje hluboké léčení.

“Erik je vynikající, citlivý, erudovaný a inspirovaný léčitel. Jeho ruce umí hluboce naslouchat a tělo vidí s láskyplnou, něžnou pravdou." Gabrielle Roth

Tlumočení angličtina/čeština zajištěno.

Tanec s Erikem byl pro mě něčím naprosto přirozeným, po tanečním víkendu se cítím jako znovuzrozená a plná energie. Jako bych dříve nevěděla, co vše se v tanci skrývá a jak moc mi může pomoci v každodenním životě. Poznat Erikovu hravost, spontánost a hlubokou moudrost bylo pro mne velkým darem. Děkuji. Mija

"Pracovat s Erikovou jedinečnou kombinací pohybu, bdělosti a dechu bylo transformující a opravdu mi to pomohlo pojmenovat vzorce v mém těle a znovu nastolit rovnováhu mého postoje, mé pozice při chůzi a mého dechu. Začal jsem být schopen čerpat ze síly v mém nitru - nejdříve ji cítit, poté ji vyjádřit a nakonec ji použít pro podnícení činností v mém životě. Jsem vděčný i za emoční uvolnění, která přichází přirozeně, když jsem veden k tomu, abych jemně, hravě a láskyplně věnoval pozornost vzorcům, bolestem a potřebám svého těla."   S.M.B. Artist

Erik Iversen

Erik Iversen
Kanada

Erik je moudrý, kreativní průvodce praxí přítomnosti a hry ukotvené v těle.

Je mezinárodně uznávaným učitelem pohybové meditační praxe Tance 5 rytmů. Svůj výcvik v Tanci 5 rytmů dokončil u jeho zakladatelky Gabrielle Roth v prvním výcviku v roce 1988, na jeho založení se i podílel. Od té doby vede skupiny a dílny po celém světě.

Byl členem učitelského týmu posledních dvou výcviků pro učitele 5Rytmů. Učí lidi všech věků a skupin - od vedoucích pracovníků přes mladistvé delikventy až po žáky čtvrté třídy.

Zároveň má soukromou praxi jako terapeut strukturální integrace dle Hellera (Hellerwork Structural Integration). Během své třicetileté praxe ošetřil doslova tisíce individuálních klientů. V nedávné době ukončil dvouletý program Hendricksova Institutu ve schopnosti transformačně vést (Transformational Leadership) a nabízí nyní programy, které kombinují jeho znalosti těla a pohybu s klíčovými praktikami ve vedení.

Erik sám je talentovaný tanečník a atlet a do svého učení vnáší svoji jedinečnou vřelost, nadšení a hravého ducha. Je mistrem ve vytvoření bezpečného a radostného prostoru pro prozkoumávání, objevování a lehkost učení.

 

Vyberte si vhodný termín semináře

TANČÍM VE SVÉM TĚLE - Intenzivní seminář s tancem 5Rytmů

PÁ-NE
 

2.-4.3.2018
Pá: 18.30-21.30, so: 11-18, ne:11-17 hod.

3 900 Kč

při platbě do 26. 2. Později 4 500 Kč
Přihlásit se

Během tohoto intenzivního semináře 5 Rytmů prozkoumáme naše osobní i kolektivní vzorce, vzorce našeho projevu a to v atmosféře plné tance, hry a vrozené zvídavosti. Neexistují žádné kroky, které je třeba se učit, naše tělo je již dávno zná. Potřebujeme se jen propojit s naším tělem a najít důvěru jej následovat.

Objev svobodu a radost skrze vědomý pohyb těla a aktivuj svůj vrozený životní potenciál!!!

Každý z nás se bude svým unikátně osobitým způsobem pohybovat skrze jednotlivé rytmy. Budeme objevovat 5 Rytmů jako praxi vědomého pohybu, která pomocí tance podněcuje naši kreativitu, přináší inspiraci a iniciuje hluboké léčení.

Život je pohyb...

Pokud se rozhodneme být přítomní ve svém těle, se svými myšlenkami, v prostředí ve kterém žijeme, je to naše volba, volba která volá po každodenní praxi. Často ale žijeme podle vzorců myšlení a chování, pod taktovkou společnosti, tak jak jsme zvyklí a jak jsme se to doposud naučili.

Odhalením a uvědoměním si našich návyků, zjistíme jak snadné a zábavné jsou i jiné možnosti.

Pokud jim dovolíme vstoupit do našeho života, začneme být více hraví, přítomní a otevření. Ve chvíli, kdy jsme plně přítomni ve svém těle, jsme schopni spojit se sami se sebou i s ostatními.

Cvičení, které jsou součástí tohoto tanečního semináře, jsou navržena tak, aby rozvíjela naši citlivost a uvědomění si hmoty, energie a prostoru.

Přijďte si zatančit a dotknout se svého JÁ!

Mapa 5 rytmů vychází z nádechu. Při dýchání prožíváme sami sebe a prostor ve svém nitru.

Dechem tvarujeme proud naší životní síly. S rozpínáním našeho vědomí cítíme energii a materii svého těla. Cítíme gravitaci, přitažlivost, to, jak nás táhne k zemi.

Cítíme energii země, jak se vrací do našich chodidel. Odtud vycházíme a tančíme určitý rytmus.

S Erikem máme jedinečnou šanci zkoumat náš tanec nejen pohledem intuitivního tanečníka, ale i zkušeného terapeuta pro práci s tělem. Jako nadšený student AnatomyTrains nám napomůže povšimnout si našich obvyklých vzorců pohybu a vytvoří prostor pro jejich změnu.

Co mít sebou:
• pohodlné volné oblečení, nejlépe ve vrstvách, aby bylo možné se převléci do suchého či se naopak svléci
• láhev s vodou
• zápisník a tužku
• tančíme bosí či v taneční obuvi

Seminář je tlumočen z angličtiny do češtiny.

"Pracovat s Erikovou jedinečnou kombinací pohybu, bdělosti a dechu bylo transformující a opravdu mi to pomohlo pojmenovat vzorce v mém těle a znovu nastolit rovnováhu mého postoje, mé pozice při chůzi a mého dechu. Začal jsem být schopen čerpat ze síly v mém nitru - nejdříve ji cítit, poté ji vyjádřit a nakonec ji použít pro podnícení činností v mém životě. Jsem vděčný i za emoční uvolnění, která přichází přirozeně, když jsem veden k tomu, abych jemně, hravě a láskyplně věnoval pozornost vzorcům, bolestem a potřebám svého těla."  S.M.B. Artist

“Erik je vynikající, citlivý, erudovaný a inspirovaný léčitel. Jeho ruce umí hluboce naslouchat a tělo vidí s láskyplnou, něžnou pravdou."
Gabrielle Roth

zavřít

TANČÍM VE SVÉM TĚLE - Otevřený taneční večer s tancem 5Rytmů

 

2.3.2018
18.30-21.30 hod.

600 Kč

Přihlásit se

PROTANČÍME SPOLEČNĚ VEČER! Nezáleží na našich tanečních zkušenostech, věku, tvaru těla, fyzické kondici a schopnosti se pohybovat. Ve chvíli, kdy se oddáme rytmu našeho těla a dechu – přichází magický okamžik.

Neexistují žádné kroky, které je třeba se učit, naše tělo je již dávno zná. Potřebujeme se jen propojit s naším tělem a najít důvěru jej následovat.

Život je pohyb. Pokud se rozhodneme být přítomní ve svém těle, se svými myšlenkami, v prostředí ve kterém žijeme, je to naše volba, volba která volá po každodenní praxi. Často ale žijeme podle vzorců myšlení a chování, pod taktovkou společnosti, tak jak jsme zvyklí a jak jsme se to doposud naučili.

Každý z nás se bude svým unikátně osobitým způsobem pohybovat skrze jednotlivé rytmy. Budeme objevovat 5 rytmů jako praxi vědomého pohybu, která pomocí tance podněcuje naši kreativitu, inspiruje osobní potenciál a iniciuje hluboké léčení.

Co mít sebou:
• pohodlné volné oblečení, nejlépe ve vrstvách, aby bylo možné se převléci do suchého či se naopak svléci
• láhev s vodou
• zápisník a tužku
• tančíme bosí či v taneční obuvi

Páteční večer je možné navštívit samostatně, nebo jako součást víkendového intenzivního semináře TANČÍM VE SVÉM TĚLE s mezinárodním učitelem Erikem Iversenem.

zavřít

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE - Rolfing a Hellerova metoda

 

2.3.2018
75-90 min, přesný čas sezení bude plánován individuálně

2 000 Kč

při platbě do 26. 2. Později 2 300 Kč
Přihlásit se

Využijte jedinečné příležitosti individuálního sezení s Erikem Iversenem, který ve své terapeutické práci využívá Rolfing (Bodybalance) a Hellerovu terapii. Tyto metody výrazně zlepšují a mění fyzickou strukturu člověka, držení a pohyb těla. Během terapie dochází k uvolnění napětí svalů a ztuhlosti. Bolest nebo nepohodlí fyzického těla je varovný signál, že můžeme něco ve svém životě změnit k lepšímu.

ROLFING je metoda, která velmi efektivně a citlivě mění navyklé stereotypy pohybu těla, takže varovné signály již nejsou potřeba a bolest mizí. Cílem je vyvážit strukturu lidského těla v gravitačním poli manipulací s pojivovou tkání. Když se tělo vrátí do rovnováhy, sníží se tím zatížení kloubů a měkkých tkání.

Lidé po absolvování Rolfingu přirozeně zaujímají uvolněné, vzpřímené držení těla a získávají větší flexibilitu i lehkost při pohybu. Často se stává, že klienti po sezení hovoří o pocitu přívalu energie a odeznění bolestí.

HELLEROVA TERAPIE vychází z teorie, že vazivo a šlachy ztrácejí při stresu soudržnost. Díky speciálním metodám této terapie dochází k uvolnění napětí svalů a ztuhlosti a tím se také upravují problémy, které je způsobily.

Sezení začíná analýzou struktury a pohybových vzorců klienta. Pomocí dialogu zjistíme jak naše myšlenky, přesvědčení, postoje a pocity ovlivňují naše tělo. Následující ošetření se provádí převážně v leže na masážním lehátku, ale také v sedě, ve stoji a při chůzi. Ošetřující během terapie přesným a vnímavým dotekem prstů, dlaní a loktů citlivě manipuluje fascii, měkkou pojivovou tkáň.

Klient se procesu vědomě účastní a aktivně spolupodílí dýcháním, pozorným vnímáním svého těla a ochotou změnit navyklé pohybové vzorce. Klienti často popisují svoji zkušenost jako intenzivní na fyzické úrovni, terapie může též vyvolat vzpomínky nebo vzbudit emoce, se kterými lze dále v průběhu terapie pracovat.

Hellerova Terapie / Rolfing pomáhá napravovat:
Chronické bolesti hlavy * chronické bolesti páteře a zad * poúrazové stavy * neefektivní držení těla * svalové napětí * ztuhlost krku * omezenou pohyblivost * nespavost * emocionální stres * ztuhlost těla z dlouhé práce u počítače * a mnohé další ...

„Když ke mně přijde klient, jsem nadšený, protože vím, že to je již někdo, kdo se cítí odpovědný za svou transformaci a je připravený objevit způsob, jakým přemýšlí a jak vnímá sám sebe a své tělo. Skrze své ruce, které se přes 30 let na hluboké úrovni dotýkají ostatních, mluvím ke kostem, fasciím, vazům, energii, emoční anatomii a svalové paměti mých klientů.“
Erik Iversen

Sezení s Erikem poskytují:

 • Úlevu od tenze a chronické bolesti
 • Zvýšená ohebnost a pružnost pojivové tkáně
 • Zvýšená dechová kapacita
 • Léčení po starých zraněních
 • Více energie
 • Více pocitu uzemnění a bytí ve svém středu
 • Více odvahy k vnějším změnám

Sezení budou probíhat v Maitrei ve dnech: 
2.3. + 5.3. + 6.3.

Počet sezení je limitovaný!!!
( celkem 10 sezení během těchto 3 dnů).

Konkrétní časy domluvíme po přihlášení.

Setkání probíhají v angličtině, pokud potřebujete překlad, můžete si s sebou přivést tlumočníka.

zavřít

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE - Rolfing a Hellerova metoda

PO-ÚT
 

5.-6.3.2018
75-90 min, přesný čas sezení bude plánován individuálně

2 000 Kč

při platbě do 26. 2. Později 2 300 Kč
Přihlásit se

Využijte jedinečné příležitosti individuálního sezení s Erikem Iversenem, který ve své terapeutické práci využívá Rolfing (Bodybalance) a Hellerovu terapii. Tyto metody výrazně zlepšují a mění fyzickou strukturu člověka, držení a pohyb těla. Během terapie dochází k uvolnění napětí svalů a ztuhlosti. Bolest nebo nepohodlí fyzického těla je varovný signál, že můžeme něco ve svém životě změnit k lepšímu.

ROLFING je metoda, která velmi efektivně a citlivě mění navyklé stereotypy pohybu těla, takže varovné signály již nejsou potřeba a bolest mizí. Cílem je vyvážit strukturu lidského těla v gravitačním poli manipulací s pojivovou tkání. Když se tělo vrátí do rovnováhy, sníží se tím zatížení kloubů a měkkých tkání.

Lidé po absolvování Rolfingu přirozeně zaujímají uvolněné, vzpřímené držení těla a získávají větší flexibilitu i lehkost při pohybu. Často se stává, že klienti po sezení hovoří o pocitu přívalu energie a odeznění bolestí.

HELLEROVA TERAPIE vychází z teorie, že vazivo a šlachy ztrácejí při stresu soudržnost. Díky speciálním metodám této terapie dochází k uvolnění napětí svalů a ztuhlosti a tím se také upravují problémy, které je způsobily.

Sezení začíná analýzou struktury a pohybových vzorců klienta. Pomocí dialogu zjistíme jak naše myšlenky, přesvědčení, postoje a pocity ovlivňují naše tělo. Následující ošetření se provádí převážně v leže na masážním lehátku, ale také v sedě, ve stoji a při chůzi. Ošetřující během terapie přesným a vnímavým dotekem prstů, dlaní a loktů citlivě manipuluje fascii, měkkou pojivovou tkáň.

Klient se procesu vědomě účastní a aktivně spolupodílí dýcháním, pozorným vnímáním svého těla a ochotou změnit navyklé pohybové vzorce. Klienti často popisují svoji zkušenost jako intenzivní na fyzické úrovni, terapie může též vyvolat vzpomínky nebo vzbudit emoce, se kterými lze dále v průběhu terapie pracovat.

Hellerova Terapie / Rolfing pomáhá napravovat:
Chronické bolesti hlavy chronické bolesti páteře a zad *poúrazové stavy * neefektivní držení těla svalové napětí *ztuhlost krku * omezenou pohyblivost * nespavost * emocionální stres * ztuhlost těla z dlouhé práce u počítače a mnohé další ...

„Když ke mně přijde klient, jsem nadšený, protože vím, že to je již někdo, kdo se cítí odpovědný za svou transformaci a je připravený objevit způsob, jakým přemýšlí a jak vnímá sám sebe a své tělo. Skrze své ruce, které se přes 30 let na hluboké úrovni dotýkají ostatních, mluvím ke kostem, fasciím, vazům, energii, emoční anatomii a svalové paměti mých klientů.“
Erik Iversen

Sezení s Erikem poskytují:

 • Úlevu od tenze a chronické bolesti
 • Zvýšená ohebnost a pružnost pojivové tkáně
 • Zvýšená dechová kapacita
 • Léčení po starých zraněních
 • Více energie
 • Více pocitu uzemnění a bytí ve svém středu
 • Více odvahy k vnějším změnám

Sezení budou probíhat v Maitrei ve dnech: 
2.3. + 5.3. + 6.3.

Počet sezení je limitovaný!!!
( celkem 10 sezení během těchto 3 dnů).

Konkrétní časy domluvíme po přihlášení, prosím napište, který den preferujete.

Setkání probíhají v angličtině, pokud potřebujete překlad, můžete si s sebou přivést tlumočníka.

zavřít

Místo konání

DDM Praha 3 - Ulita
Na Balkáně 17a, Praha

TELEFON: 725 783 506
EMAIL: seminare@maitrea.cz

www.maitrea.cz

FB follow button