Zjistěte, jak moc porod ovlivňuje váš život.
Osvoboďte se od zatížení porodním traumatem!

Čekají vás čtyři dny s prožitky vašeho vlastního porodu. Objevíte, jak moc tato zkušenost opakovaně ovlivňuje váš život a jak můžete žít daleko svobodněji.

Porod je naše první a naprosto zásadní zkušenost. Způsob, jakým přijdeme na svět, v nás vytváří šablonu, podle které potom žijeme svůj život.

Porod má obrovský vliv na to, jak reagujeme a procházíme okamžiky, které představují největší „přechody“ našeho života. Jinými slovy nemůžeme těmito okamžiky procházet svobodně a kreativním způsobem, jestliže nemáme zpracované porodní trauma.

Práce s porodem nabízí spirituální transformaci. Početí a porod jsou okamžiky, ve kterých se setkává tradiční psychologie se spirituálním rozměrem bytí, protože vědomá práce s porodem nás přivádí do přímého kontaktu s prvotními duchovními tématy našeho života.

Základním benefitem práce s tématem porodu je svoboda a to, že si dovolíme žít svůj život nezatížený porodním traumatem.

Kurz je určen všem, kteří chtějí prozkoumat svůj vlastní porod a všem, kteří se s porodem setkávají ve svém životě (porodní asistentky, budoucí rodiče, rodiče s malými dětmi, terapeuté apod.)

Dokument CO JSOU TRANSITIONS? ke stažení zde.

Tlumočení angličtina/čeština zajištěno.

Páteční a víkendovou část je možné absolvovat pouze po předchouí účasti na čtvrtečním seznamovacím úvodu.

Znovu prožít svůj vlastní porod je úžasný zážitek - pro mě to bylo setkání sama se sebou, přijímat se plně taková, jaká jsem. Silně transformující zážitek.   Účastnice semináře

Seminář Transitions mi pomohl zvědomit si mé prožitky a postoje k sobě i okolí (zejména k matce), které jsem vnímala v období od početí do období asi jednoho roka po porodu.  Anna

Jullian Gustavson

Jullian Gustavson
USA

Autor metody Transitions (Přechody) - Praxe integrování porodní dynamiky (Integrative Birth Dynamics Practice). Jullian pochází ze Spojených států, v současné době žije a pracuje ve Švýcarsku. Je kvalifikovaným prenatálním terapeutem s desítkami let zkušeností. Je také certifikovaným kraniosakrálním terapeutem.

Studoval prenatální a porodní traumata u Dr. Williama Emersona a Dr. Karltona Terryho, kteří jsou průkopníky a zakladatelé moderního prenatálního vzdělávání, a následně působil jako jejich odborný asistent.


 

Vyberte si vhodný termín semináře

TRANSITIONS - 4denní kurz zkoumání vlivu vlastního porodu

ČT-NE
 

29.3.-1.4.2018
Čt: 17.30-21 hod., pá: 16-21, so: 9-19, ne: 9-18 hod.

5 700 Kč

při platbě do 28. 2. Později 7 700 Kč
Přihlásit se

Zbývá jen 8 vstupenek

Dovolte si žít svůj život nezatížený porodním traumatem. Čekají vás čtyři dny s prožitky vašeho vlastního porodu. Objevíte, jak moc tato zkušenost opakovaně ovlivňuje váš život a jak můžete žít daleko svobodněji.

„Porod je naše první a naprosto zásadní zkušenost. Způsob, jakým přijdeme na svět, v nás vytváří šablonu, podle které potom žijeme svůj život. Porod má obrovský vliv na to, jak reagujeme a procházíme okamžiky, které představují největší „přechody“ našeho života. Jinými slovy nemůžeme těmito okamžiky procházet svobodně a kreativním způsobem, jestliže nemáme zpracované porodní trauma.

Práce s porodem nabízí spirituální transformaci. Početí a porod jsou okamžiky, ve kterých se setkává tradiční psychologie se spirituálním rozměrem bytí, protože vědomá práce s porodem nás přivádí do přímého kontaktu s prvotními duchovními tématy našeho života. Základním benefitem práce s tématem porodu je svoboda a to, že si dovolíme žít svůj život nezatížený porodním traumatem.“ - William Emerson PhD. (parafrázován J. Gustavsonem)

4denní seminář TRANSITIONS se skládá z těchto částí:

Čtvrtek: MŮJ POROD - Úvod do Transitions, zkoumání vlastního porodu
Pátek: VÝZVY MÉHO PORODU - Prohlubující úvod do procesu Transitions
Sobota a neděle: TRANSITIONS EXPERIENCE - Prožití vlastního porodu

Přihlášením rovnou na všechny části získáte výhodnější cenu a zajistíte si své místo. Tlumočení angličtina/čeština zajištěno. Kapacita na sobotu a neděli je max. 20 účastníků.

Pondělí: TRANSITIONS PRACTISE - Integrace a prohloubení porodní zkušenosti - Možnost pokračovat ve skupině s max. 8 účastníků a prohloubit svou zkušenost z víkendu. Přihlásit se lze již nyní nebo se můžete rozhodnout během semináře, pokud bude na pondělí ještě volné místo.

zavřít

MŮJ POROD - Úvod do Transitions, zkoumání vlastního porodu

ČT
 

29.3.2018
17.30-21 hod.

490 Kč

při platbě do 28. 2. Později 590 Kč
Přihlásit se

Podíváme na to, jak náš porod coby velmi citlivý faktor našeho života ovlivňuje všechny aspekty našeho bytí. Během tohoto večera vytvoříme bezpečný prostor, naladíme se a připravíme základnu pro další hlubší zkoumání vlastního porodu a souvisejících vzorců našeho chování.

„Porod je naše první a naprosto zásadní zkušenost. Způsob, jakým přijdeme na svět, v nás vytváří šablonu, podle které potom žijeme svůj život. Porod má obrovský vliv na to, jak reagujeme a procházíme okamžiky, které představují největší „přechody“ našeho života. Jinými slovy nemůžeme těmito okamžiky procházet svobodně a kreativním způsobem, jestliže nemáme zpracované porodní trauma. Práce s porodem nabízí spirituální transformaci. Početí a porod jsou okamžiky, ve kterých se setkává tradiční psychologie se spirituálním rozměrem bytí, protože vědomá práce s porodem nás přivádí do přímého kontaktu s prvotními duchovními tématy našeho života. Základním benefitem práce s tématem porodu je svoboda a to, že si dovolíme žít svůj život nezatížený porodním traumatem.“ - William Emerson PhD. (parafrázován J. Gustavsonem)

Naučte se s respektem pozorovat vzorce, kterými ve svém životě opakujete vlastní porod. Transitions představuje v našem každodenním životě jakýsi mikrokosmos a také příležitost bez jakéhokoliv zasahování si uvědomit zamrzlé vzorce chování, které ve svém životě neustále opakujeme.

Tento úvodní seminář Transitions je branou do následné integrační práce nazvané Praxe integrování porodní dynamiky (Integrative Birth Dynamics Practice). Již behěm tohoto úvodního večera si uvědomíte, jak jsou jednotlivosti vašeho každodenního života propojeny s průběhem vašeho porodu.

Během tohoto úvodního večera se také seznámíte s týmem lidí, kteří vás budou procesem Transitions v dalších dnech provázet a kteří vám ukáží klíčové aspekty kurzu. Samozřejmě zde bude i místo na otázky účastníků.

Tento seminář můžete navštívit samostatně a rozhodnout se v pokračování až po jeho absolvování. Seminář je úvodem do 4-5denního intenzivního prožitkového programu TRANSITIONS, který následuje.

Tlumočení angličtina/čeština zajištěno.

zavřít

VÝZVY MÉHO PORODU - Prohlubující úvod do procesu Transitions

 

30.3.2018
16-21 hod.

1 700 Kč

při platbě do 28. 2. Později 2 200 Kč
Přihlásit se

TOHOTO SEMINÁŘE SE MŮŽETE ZÚČASTNIT POUZE POKUD SE ZÚČASTNÍTE TAKÉ PŘEDCHOZÍHO ČTVRTEČNÍHO VEČERA (nebo jste se jej zúčastnili v minulosti).

Prozkoumáte, jak fyzický průběh porodu ovlivňuje a formuje naše další chování. Poznejte, jakými výzvami jste museli projít a jak se tato vaše zkušenost přenáší do vašeho každodenního života.

„Porod je naše první a naprosto zásadní zkušenost. Způsob, jakým přijdeme na svět, v nás vytváří šablonu, podle které potom žijeme svůj život.

Porod má obrovský vliv na to, jak reagujeme a procházíme okamžiky, které představují největší „přechody“ našeho života. Jinými slovy nemůžeme těmito okamžiky procházet svobodně a kreativním způsobem, jestliže nemáme zpracované porodní trauma.

Práce s porodem nabízí spirituální transformaci. Početí a porod jsou okamžiky, ve kterých se setkává tradiční psychologie se spirituálním rozměrem bytí, protože vědomá práce s porodem nás přivádí do přímého kontaktu s prvotními duchovními tématy našeho života.

Základním benefitem práce s tématem porodu je svoboda a to, že si dovolíme žít svůj život nezatížený porodním traumatem.“ - William Emerson PhD. (parafrázován J. Gustavsonem)

Naučte se s respektem pozorovat vzorce, kterými ve svém životě opakujete vlastní porod. Transitions představuje v našem každodenním životě jakýsi mikrokosmos a také příležitost bez jakéhokoliv zasahování si uvědomit zamrzlé vzorce chování, které ve svém životě neustále opakujeme.

Během tohoto semináře se blíže seznámíte s tím, jak probíhal váš vlastní porod, a jaký vliv to má na váš život. Seznámíte se s typy poloh dítěte při porodu a souvisejícími traumaty.

Tímto seminářem můžete svou účast na Transitions ukončit nebo se rozhodnout v pokračování do další části o víkendu (EXPERIENCE) a také případně v pondělí (PRACTISE). Seminář je součástí 4denního intenzivního prožitkového programu TRANSITIONS. Při přihlášení a platbě předem získáte výhodnější cenu.

Tlumočení angličtina/čeština zajištěno.

zavřít

TRANSITIONS PRACTISE - Integrace a prohloubení porodní zkušenosti

PO
 

2.4.2018
9.30 - cca 18 hod. (s malými přestávkami)

6 500 Kč

při platbě do 12. 3. Později 7 700 Kč
Přihlásit se

Integrace porodní zkušenosti do každodenního života. Prohloubení procesů, které začaly v předchozích dnech, tentokrát v menší skupině účastníků. Prostřednictvím individuální práce se budete mít možnost věnovat hlouběji vašim nevyřešeným a opakujícím se životním tématům. 

TOHOTO SEMINÁŘE SE MŮŽETE ZÚČASTNIT POUZE POKUD JSTE ABSOLVOVALI PŘEDCHOZÍ TŘI ČÁSTI SEMINÁŘE.

Seminář Transitions Practise je práce každého účastníka se školeným týmem facilitátorů na daleko osobnější rovině. Dochází zde totiž k hlubší integraci nových zkušeností z předchozího víkendového kurzu v malé skupině (max. 8-10 účastníků). Tento kurz je veden metodou sebedotazování, díky které zvyšujeme svou kapacitu sebelásky a soucitu. V atmosféře maximální bezpečnosti, osobního sdílení a vyjádření, za pomoci přesného zrcadlení a zdržení se jakéhokoliv chaosu přináší tento celodenní seminář do našeho života více autonomie, nezávislosti a moci nad vlastním životem.

Účastníci kurzu budou mít dostatek času a prostoru zaměřit se přesně na to, co se v daný okamžik děje a co je přítomné – možná to budou nevyřešené životní situace nebo určitá životní témata. Všichni účastníci kurzu svou bdělou přítomností a pozicí svědka budou „držet prostor“, a tím podporovat každé sezení svých kolegů. Toto bdělé pozorování současně přináší hlubší porozumění dynamice svého vlastního porodu.

Během všech seminářů věnovaných metodě Transitions se budeme nořit hluboko do oblasti přesahující ryzí fyzickou realitu tak, abychom poznali svou duši a její zkušenosti, a mohli jsme ji osvobodit. Možná byste rádi našli odpovědi na velké otázky svého života nebo odhalili, jaká spojitost existuje mezi vašimi právě prožitými zkušenostmi s vaším chováním a zvyky, které jsou vám důvěrně známé z každodenního života. 

Jak můžete s Transitions pokračovat? Poté, co úspěšně projdete kompletní cestou Transitions Experience a Practise, dalším zcela logickým krokem pro některé z vás bude stát se členem Týmu Transitions. Můžete absolvovat výcviku facilitátora procesů Transitions. Během tohoto výcviku se nejenom zúčastníte výše popsaných integračních procesů ostatních a podpoříte je na jejich cestě během úvodních seminářů a dvou návazných hlubinně integračních kurzů Transitions Experience a Practise, ale také vás čekají další příležitosti, jak rozvíjet své schopnosti a dovednosti stát se facilitátorem. Čekat můžete zpětné vazby pomocí videonahrávek, týmovou práci a podporu, studia v týmu, ale také další individuální sezení.

Tlumočení angličtina/čeština zajištěno.

zavřít

Místo konání

Maitrea - Dům osobního rozvoje

  • Vegetariánská restaurace Vegetariánská restaurace

  • Prostory pro semináře Prostory pro semináře

  • Zázemí pro účastníky Zázemí pro účastníky

  • Feng Shui interiéry Feng Shui interiéry

  • Obchůdek a recepce Obchůdek a recepce

Maitrea
Dům osobního rozvoje
Týnská ulička 6, Praha 1

TELEFON: 725 783 506
EMAIL: seminare@maitrea.cz

http://www.maitrea.cz

FB follow button