Zjistěte, jak moc porod ovlivňuje váš život.
Osvoboďte se od zatížení porodním traumatem!

Čekají vás čtyři dny s prožitky vašeho vlastního porodu. Objevíte, jak moc tato zkušenost opakovaně ovlivňuje váš život a jak můžete žít daleko svobodněji.

Porod je naše první a naprosto zásadní zkušenost. Způsob, jakým přijdeme na svět, v nás vytváří šablonu, podle které potom žijeme svůj život.

Porod má obrovský vliv na to, jak reagujeme a procházíme okamžiky, které představují největší „přechody“ našeho života. Jinými slovy nemůžeme těmito okamžiky procházet svobodně a kreativním způsobem, jestliže nemáme zpracované porodní trauma.

Práce s porodem nabízí spirituální transformaci. Početí a porod jsou okamžiky, ve kterých se setkává tradiční psychologie se spirituálním rozměrem bytí, protože vědomá práce s porodem nás přivádí do přímého kontaktu s prvotními duchovními tématy našeho života.

Základním benefitem práce s tématem porodu je svoboda a to, že si dovolíme žít svůj život nezatížený porodním traumatem.

Kurz je určen všem, kteří chtějí prozkoumat svůj vlastní porod a všem, kteří se s porodem setkávají ve svém životě (porodní asistentky, budoucí rodiče, rodiče s malými dětmi, terapeuté apod.)

Dokument CO JSOU TRANSITIONS? ke stažení zde.

Tlumočení angličtina/čeština zajištěno.

Páteční a víkendovou část je možné absolvovat pouze po předchouí účasti na čtvrtečním seznamovacím úvodu.

Znovu prožít svůj vlastní porod je úžasný zážitek - pro mě to bylo setkání sama se sebou, přijímat se plně taková, jaká jsem. Silně transformující zážitek.   Účastnice semináře

Seminář Transitions mi pomohl zvědomit si mé prožitky a postoje k sobě i okolí (zejména k matce), které jsem vnímala v období od početí do období asi jednoho roka po porodu.  Anna

Jullian Gustavson

Jullian Gustavson
USA

Autor metody Transitions (Přechody) - Praxe integrování porodní dynamiky (Integrative Birth Dynamics Practice). Jullian pochází ze Spojených států, v současné době žije a pracuje ve Švýcarsku. Je kvalifikovaným prenatálním terapeutem s desítkami let zkušeností. Je také certifikovaným kraniosakrálním terapeutem.

Studoval prenatální a porodní traumata u Dr. Williama Emersona a Dr. Karltona Terryho, kteří jsou průkopníky a zakladatelé moderního prenatálního vzdělávání, a následně působil jako jejich odborný asistent.


 

Vyberte si vhodný termín semináře

Prohlubující zkušenost porodu - Transitions Practise

PO
 

23.10.2017
9.30 - cca 18 hod. (s malými přestávkami)

7 700 Kč

Přihlásit se

Integrace porodní zkušenosti do každodenního života. Prohloubení procesů, které začaly v předchozích dnech, tentokrát v menší skupině účastníků. Prostřednictvím individuální práce se budete mít možnost věnovat hlouběji vašim nevyřešeným a opakujícím se životním tématům. 

TOHOTO SEMINÁŘE SE MŮŽETE ZÚČASTNIT POUZE POKUD JSTE ABSOLVOVALI PŘEDCHOZÍ TŘI ČÁSTÍ: (TRANSITIONS INTRO 1 A INTRO 2 A EXPERIENCE).

Seminář Transitions Practise je práce každého účastníka se školeným týmem facilitátorů na daleko osobnější rovině. Dochází zde totiž k hlubší integraci nových zkušeností z předchozího víkendového kurzu v malé skupině (max. 8-10 účastníků). Tento kurz je veden metodou sebedotazování, díky které zvyšujeme svou kapacitu sebelásky a soucitu. V atmosféře maximální bezpečnosti, osobního sdílení a vyjádření, za pomoci přesného zrcadlení a zdržení se jakéhokoliv chaosu přináší tento celodenní seminář do našeho života více autonomie, nezávislosti a moci nad vlastním životem.

Účastníci kurzu budou mít dostatek času a prostoru zaměřit se přesně na to, co se v daný okamžik děje a co je přítomné – možná to budou nevyřešené životní situace nebo určitá životní témata. Všichni účastníci kurzu svou bdělou přítomností a pozicí svědka budou „držet prostor“, a tím podporovat každé sezení svých kolegů. Toto bdělé pozorování současně přináší hlubší porozumění dynamice svého vlastního porodu.

Během všech seminářů věnovaných metodě Transitions se budeme nořit hluboko do oblasti přesahující ryzí fyzickou realitu tak, abychom poznali svou duši a její zkušenosti, a mohli jsme ji osvobodit. Možná byste rádi našli odpovědi na velké otázky svého života nebo odhalili, jaká spojitost existuje mezi vašimi právě prožitými zkušenostmi s vaším chováním a zvyky, které jsou vám důvěrně známé z každodenního života. 

Jak můžete s Transitions pokračovat? Poté, co úspěšně projdete kompletní cestou Transitions Experience a Practise, dalším zcela logickým krokem pro některé z vás bude stát se členem Týmu Transitions. Můžete absolvovat výcviku facilitátora procesů Transitions. Během tohoto výcviku se nejenom zúčastníte výše popsaných integračních procesů ostatních a podpoříte je na jejich cestě během úvodních seminářů a dvou návazných hlubinně integračních kurzů Transitions Experience a Practise, ale také vás čekají další příležitosti, jak rozvíjet své schopnosti a dovednosti stát se facilitátorem. Čekat můžete zpětné vazby pomocí videonahrávek, týmovou práci a podporu, studia v týmu, ale také další individuální sezení.

Tlumočení angličtina/čeština zajištěno.

zavřít

Místo konání

Maitrea - Dům osobního rozvoje

  • Vegetariánská restaurace Vegetariánská restaurace

  • Prostory pro semináře Prostory pro semináře

  • Zázemí pro účastníky Zázemí pro účastníky

  • Feng Shui interiéry Feng Shui interiéry

  • Obchůdek a recepce Obchůdek a recepce

Maitrea
Dům osobního rozvoje
Týnská ulička 6, Praha 1

TELEFON: 725 783 506
EMAIL: seminare@maitrea.cz

http://www.maitrea.cz

FB follow button