Nauč se přijímat sama sebe takovou, jaká jsi.
Dostaň se více do svého těla a probuď svou přirozenost!

Smyslem těchto tantrických večerů je navázat kontakt sama se sebou, obrátit svou pozornost směrem dovnitř a otevřít brány svému vnitřnímu prožívání. 

Udělejte si čas a prostor sama na sebe. Opět se spojte se svou přirozeností a podstatou sebe sama,  jako ženské bytosti. Nezávisle na rolích, které jako žena hrajete ve svých životech - dcera, partnerka, manželka, maminka, babička.

Přijměte samu sebe takovou, jakou jste. Tam, kde ve svém životě jste. A zároveň si uvědomte a prožijte svoji sílu: Jste to vy, kdo si vybírá a kdo tvoří svůj život!

Zvu vás, abychom se společně vydaly na tuto cestu a ponořily se do sebe v kruhu ostatních žen - bohyní a sester.

Budeme se podporovat na této společné cestě, učit se podporu dávat i přijímat, společně oslavovat sebe sama i ostatní. 

Budeme pracovat s jednoduchými technikami pohybu, dechu, hlasu, abychom se dostaly do většího kontaktu se svým tělem, kde sídlí naše živost a náš energetický potenciál!

Byla jsem na semináři- na téma svoboda. Uvědomila jsem si, že ať už vedu jakýkoliv život, stojím tam, kde zrovna jsem, je to vše pouze mé a mé ROZHODNUTÍ a má svobodná volba. Krásně jsem se uvolnila a zrelaxovala při tanci i dechových cvičení. Mám dvě malé děti, o které se starám. Po semináři jsem se cítila odpočatá, uvolněná. Načerpala jsem sílu na další dny. Cítila jsem se spokojeně a spolu se mnou i celá moje rodina. Děkuji!  A určitě zase přijdu! Lucie

Jsem z každého setkání úplně nadšená. I dnes zářím. Tantra mě nadchla, každé cvičení mi přináší překvapivé zážitky a spojení se sebou. Moje radost vydrží několik dní. Nejvíc se mi líbí, že pracuji sama se sebou tady a teď. Je jedno, kdo je moje máma, jaká byla, co jsem dělala před deseti lety a včera... Tantru (vedle intenzivního mateřství) pro sebe cítím jako úžasnou cestu, jak být sama sebou, vnímat se a hlavně milovat se. Iva

Gabriela Víchová Římská

Gabriela Víchová Římská

Jmenuji se Gabriela Víchová Římská, jsem lektorkou ženských skupin osobnostního rozvoje týkajících se naší životní energie, ženství, vztahu k našemu tělu, sexualitě, tvořivosti, potěšení a radosti. Při své práci vycházím především z tantrických technik a bioenergetické práce s tělem. Inspiraci čerpám také z moderní humanistické psychologie a psychoterapie, rodinných konstelací a šamanismu.

Mé tantrické vzdělání je v tradici SkyDancing tantry (Margo Anand, John Hawken) a tantru studuji intenzivně přes 14 let. Je to pro mě velmi silná cesta léčení a přijetí našeho těla, naší sexuality a naší životní energie. Když naplno přijmeme naši fyzickou existenci tady a teď – naše tělo, živost, pozemskost, smyslnost, sexualitu, tuto esenci v nás můžeme transformovat do prožitku a uvědomění si naší posvátné dimenze – naší božskosti.

Tantra je v mém pojetí cestou osobnostního a duchovního růstu – cesta uvědomování si a léčení našich mentálních, energetických a psychických omezení a zranění, cesta osvobozování a uvolňování se do naší živosti a našeho energetického potenciálu. Je to transformační proces, který nás zve k přijetí a léčení našeho já, k nalezení hlubokého láskyplného vztahu sama k sobě, k uvědomění si krásy, hloubky, hodnoty a posvátnosti našeho ženství. To, jak léčím a transformuji vztah sama k sobě, se pak může zrcadlit ve vztazích s mými blízkými, Matkou zemí, vším kolem nás.

 

Na svých ženských skupinách vytvářím bezpečný a láskyplný prostor, kde se můžeme hluboce uvolnit, znovu se spojit se svou esencí a vyživit a posílit samy sebe.

Kromě tantry jsem se dále zajímám a ve své práci používám různé druhy sebezkušenostních přístupů k rozvoji a léčení osobnosti, absolvovala jsem Bioenergetický výcvik - Bioenergetická analýza a práce s tělem podle Reicha (J. Hawken), dále mě inspiruje práce s tělem a terapie orientované na tělo (E. Weidenfeld, M.L. Boyssen).
Prošla jsem dvouletým psychoterapeutickým sebezkušenostním výcvikem v Rodinných a systemických konstelacích (Bhagat J. Zeilhofer), jsem také certifikovaná lektorka metody 3x3 Školy pánevního dna (Renata S. Skálová). Nově se věnuji  studiu kraniosakrální biodynamiky s International Institut for Craniosacral Balancing Switzerland.

Rozhovor v našem magazínu

Přečtěte si, jak vypadá cesta ženy k tomu být „divoká a krásná“.

Vyberte si vhodný termín semináře

ŽENSKÁ PŘIROZENOST - Sebeláska

ČT
 

28.6.2018
15-21 hod.

1 600 Kč

Přihlásit se

My, ženy, jsme zdrojem lásky, tepla a života pro své okolí. Lásku rozdáváme a skrze to cítíme naplnění. Přesto, nebo právě proto potřebujeme čas a prostor na sebe, na péči, dát lásku a pozornost také sama sobě.

Podíváme se, jak dáváme samy sobě lásku, podporu a přijetí, nezávisle na našem okolí. Jak moc si uvědomuji, že já sama jsem tím nejdůležitější člověkem pro sebe? Jak moc si umím vytvořit chvíle a prostor kdy mohu dát sebe na první místo a dopřát si odpočinek či vyživující láskyplnou péči?

Tantrické praktiky nabízejí spoustu technik jak obrátit pozornost sama k sobě, ke svému tělu, energii a prožívání. Během tohoto semináře se opět napojíme na náš vlastní zdroj, skrze který se můžeme občerstvovat a vyživovat.

Bude to čas a prostor sama na sebe. Na to, opět se spojit se svou ženskou přirozeností a podstatou, nezávisle na rolích, které jako ženy hrajeme ve svých životech. Dovolíme si spočinout, být jen sama se sebou, se svými zdroji. Dovolíme si zastavit se, vnímat a naslouchat sama sobě.

Techniky a cvičení, které si ze semináře odnesete, pak můžete opětovně používat v každodenním životě kdykoli budete cítit potřebu se opět navrátit sama k sobě a nalézt vlastní rovnováhu, plnost a spokojenost.

Co s sebou: volné pohodlné oblečení, uzavíratelnou láhev na pití.

zavřít

ŽENSKÁ PŘIROZENOST - Otevírání srdce

ČT
 

9.8.2018
15-21 hod.

1 400 Kč

při platbě do 30. 7. Později 1 600 Kč
Přihlásit se

ŽENA JE LÁSKA..Láska je síla, která má schopnost měnit naše životy. A klíčem k této síle je naše srdce. Pokud je naše srdce otevřené, jsme schopny milovat i být milovány. Dovolíme lásce proudit naším srdcem oběma směry, dovnitř i ven a můžeme prožívat šťastnou plnost našeho bytí.

V tantře se učíme zvědomit si a přijmout svá tři nejdůležitější energetická centra – pánev, srdce a třetí oko. Prostřednictvím energií pánve prožíváme a užíváme si svůj oheň, vášeň, živost, smyslnost. Prostřednictvím třetího oka a korunní čakry zažíváme, skrze zklidnění a meditaci, napojení na duchovní dimenzi našeho bytí. Tyto dvě duality se spojují v našem středu v srdci. Srdce je tudíž místo naší harmonie a vyrovnanosti, kde se propojuje naše tělesno a duchovno. Srdce je autorita, která, pokud o ni pečujeme, nás moudře vede naším životem.

Naše schopnost prožívat lásku (tu mezilidskou i nadosobní), milovat a být milována, se odvíjí od toho, zda je naše srdeční oblast otevřená a naše energie může volně proudit, či zda je tato oblast uzavřená. Uzavřená je většinou díky nevyléčeným emocionálním zraněním, která si nezpracovaná a nevyléčená neseme dál životem. Tato nevyléčená zranění, bolesti, pocity zrady, opuštění, k nám pak přitahují podobné zkušenosti, a tím vzniká začarovaný kruh, z kterého je těžké vystoupit. Někdy se pak staneme tvrdé a necitlivé, a nebo zůstaneme zraněné v roli bezmocné oběti.

Během tohoto semináře nahlédneme do vnitřního světa našeho srdce. Prvním krokem je navázání vědomého kontaktu se svým srdcem a úcta ke všem prožitkům, které si nosíme ve svém srdci. Již to nám pomůže k pocitu vlastní celistvosti. Pomocí tantrických technik a práce s tělem a dechem pak budeme pomalu a jemně otevírat tuto oblast tak, aby mohlo odejít to, co je připraveno odejít. Abychom tak uctily naše srdce, opečovaly ho, více se propojily samy se sebou a pootevřely k větší lehkosti a radosti.

Co s sebou: volné pohodlné oblečení, uzavíratelnou láhev na pití.

zavřít

ŽENSKÁ PŘIROZENOST- Žena ve své síle

ST
 

17.10.2018
15-21 hod.

1 400 Kč

při platbě do 3. 10. Později 1 600 Kč
Přihlásit se

Ženská síla není pouze o výkonu a o tom, co všechno zvládnu…Síla ženy je především ve vědomí sama sebe. Pokud si dokážu naslouchat, vnímat svoje potřeby, být v realitě tady a teď, přijímat se taková jaká jsem, přiznat si a přijmout, co cítím teď a tady, pak jsem v kontaktu se svou silou!

Přijmout a uvědomit si svou sílu je jednou z největších výzev v životě ženy. Vyvinuly jsme spoustu strategií, jak se udržujeme v rolích, kde nejsme spojeny se svou silou nebo kde se jí vzdáváme – nejoblíbenější jsou oběť, naivka, malá holčička atd. Najít svou sílu jde ruku v ruce s přijetím odpovědnosti za svůj život. Ve všech těchto rolích má totiž tu sílu někdo kolem nás a my se jí tím dobrovolně vzdáváme. Tyto strategie jsou někdy velmi jemné, fungovaly po mnoho generací. Dnes máme příležitost se stát svobodnými a růst ve své ženské síle.

Během semináře se podíváme na to, jak dokážeme být nohama na zemi, v realitě, v našem těle, ve spojení sama se sebou. Podíváme se na situace, vztahy, kde se opakovaně vzdáváme své síly se záměrem pochopit, co nám to přináší.
Použijeme tantrické techniky pro hlubší propojení se svým tělem, tak abychom se v něm více cítily, mohly vnímat lépe jeho signály a mohly mu více důvěřovat.

A jen pro upřesnění: žena ve své síle není žádná superžena, je klidně slabá, frustrovaná, nešťastná, bezmocná…taková jaká je čas od času každá z nás. Je to o tom, být si vědoma toho, jak si sama přispívám k vytvoření své reality. Mám, pokud chci, možnost tuto svoji strategii změnit směrem k většímu osobnímu štěstí a naplnění.

Co s sebou: volné pohodlné oblečení, uzavíratelnou láhev na pití.

zavřít

ŽENSKÁ PŘIROZENOST - Potěšení ze života

ČT
 

13.12.2018
15-21 hod.

1 400 Kč

při platbě do 3. 12. Později 1 600 Kč
Přihlásit se

Během tohoto semináře se budeme věnovat radosti a potěšení, nejen sexuálnímu, ale celkovému potěšení za života. Jak žiji potěšení ve svém životě? Cítím, že na něj mám právo? Dovolím si, umím se těšit a užívat si život? Nebo se svým chováním a stereotypy ochuzuji o prožívání potěšení?

Naše schopnost se v životě radovat a zažívat potěšení je něco, co se můžeme naučit. Je to jako kdybychom se učily používat „sval“ pro radost a potěšení a on sílil a sílil. Radost a potěšení jsou klíčem ke spokojenému životu. Málokdo či málokde se ale učíme toto umění používat. Většina z nás je naprogramována dát na první místo tvrdou práci, výkon, snažení se, pak si zasloužím odměnu. Někdy nás život tak skřípne, že úplně zapomeneme nebo nenacházíme důvod proč se těšit či radovat. Ale pozor, radost a potěšení je všudypřítomné a stále k dispozici, stačí na něj jen zaměřit pozornost a vpustit je do svého života.

Většina z nás žije ze zvyku a nesoustředíme se na radost a potěšení. Pokud ji začneme cíleně vyhledávat, vnímat a děkovat za všechnu tu radost a potěšení, vytváříme to správné rezonanční pole, které přitáhne další vlnu radosti a potěšení. Tak, až se tyto kvality stanou nedílnou součástí našeho života.

Samozřejmě život nemůžeme ovlivnit tak, aby v něm byla pouze radost a potěšení, ale můžeme se naučit je vědomě do svého života zvát. Radost a potěšení, užívání si života může být jedním z cílů našeho života. Přitom ale musíme opustit zlozvyk sebe popírání, zapomínání sama na sebe. Šetření na sobě a či dokonce nelásky k sobě samé. Rovněž je třeba se vyrovnat s pocity vinny, můžu si to dovolit atd. Potěšení a radost naopak vytváří prostředí, kde může růst naše sebedůvěra a pocit vlastní hodnoty.

Podíváme se na naše vzorce ohledně potěšení, které si neseme a žijeme, s cílem zvědomit si je a najít v sobě cestu k vědomé volbě v každém okamžiku. Prožívat potěšení a radost je nejen psychický stav, ale i fyzická záležitost. Abychom byly schopny prožívat radost a potěšení, musíme uvolnit naše tělo. Radost, potěšení ani zábavu nejde prožívat, pokud jsme ve shonu, ve stresu a stažené. Proto se budeme uvolňovat a propojovat s naším tělem, tak abychom znovu probudily naše smysly, skrze které potěšení na fyzické úrovni prožíváme.

Co s sebou: volné pohodlné oblečení, uzavíratelnou láhev na pití.

 

zavřít

Místo konání

Maitrea - Dům osobního rozvoje

  • Vegetariánská restaurace Vegetariánská restaurace

  • Prostory pro semináře Prostory pro semináře

  • Zázemí pro účastníky Zázemí pro účastníky

  • Feng Shui interiéry Feng Shui interiéry

  • Obchůdek a recepce Obchůdek a recepce

Maitrea
Dům osobního rozvoje
Týnská ulička 6, Praha 1

TELEFON: 725 783 506
EMAIL: seminare@maitrea.cz

www.maitrea.cz

FB follow button