Účastník se svým přihlášením a účastí na semináři zavazuje k následujícím podmínkám:

1. Přihlašování a platba:

Přihláška na seminář se podává skrze online formulář umístěný na našich webových stránkách.

1.1. Semináře s platbou kurzovného v den konání semináře
Po vyplnění online přihlášky vzniká závazná rezervace místa. Kurzovné se hradí v plné výši v hotovosti (nebo kartou) až na místě a v den konání, nejlépe 20 minut před zahájením semináře.

1.2. Semináře s platbou kurzovného v plné výši předem
Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná 7denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením kurzovného v plné výši na náš účet. Číslo účtu a variabilní symbol obdržíte e-mailem po vyplnění online přihlášky.

1.3. Semináře s platbou zálohy předem
Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná 7denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením minimálně 50% zálohy kurzovného na náš účet. Číslo účtu a variabilní symbol obdržíte e-mailem po vyplnění online přihlášky.

2. Storno podmínky:

Odhlásíte-li se DO 10 dnů před začátkem semináře, vrátíme Vám zpět zaplacené kurzovné v plné výši přijaté platby.

U seminářů s kurzovným převyšujícím 8000 Kč je lhůta 10 dní upravena na 30 dní.

2.1. Semináře s kurzovným nižším než 700 Kč
Odhlásíte-li se v době KRATŠÍ než 10 dnů před začátkem (nebo v průběhu či po skončení) semináře na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), je zaplacené kurzovné v plné výši nevratné a nepřevoditelné. Máte však možnost za sebe poslat náhradníka v případě, dáte-li nám o tom předem vědět.

2.2. Semináře s kurzovným nad 700 Kč
Odhlásíte-li se v době KRATŠÍ než 10 dnů před začátkem semináře na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti) , 50% záloha je nevratná a nepřevoditelná. Pokud jste však zaplatili kurzovné v plné výši, vrátíme Vám zpět 50 %. V den začátku semináře, v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení nebo převedení kurzovného odpadá. Náhradníka za sebe můžete poslat v případě, dáte-li nám o tom předem vědět.

U seminářů s kurzovným převyšujícím 8000 Kč je lhůta 10 dní upravena na 30 dní.

3. Zdravotní stav a odpovědnost

3.1. Zdravotní stav:
Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.). Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.

3.2. Zákaz drog a omamných látek:
Účastník stvrzuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu semináře.

3.3. Zodpovědnost:
Účast na semináři je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Účastník mladší 18-ti let musí mít k účasti na programu písemný souhlas od rodičů nebo opatrovníka.

3.4. Přerušení účasti:
Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za seminář se nevrací. Právem lektora (uzná-li to za vhodné) je ukončit účastníkovu účast nebo ho nevpustit v případě velmi pozdního příchodu. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen.

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů: 

4.1. Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví společnosti MAITREA a.s. IČ 49240617, s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez mého souhlasu a budou použity společností MAITREA pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí emailem. 

4.2. Z odběru kalendáře akcí emailem se můžete odhlásit, pokud nám to napíšete do poznámky v online přihlášce nebo kdykoliv později kliknutím na odkaz pro odhlášení přímo v obdrženém emailu.

4.3. Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán a to pouze písemnou formou (e-mail) s tím, že následně dojde k vymazání všech mých údajů z databáze MAITREA s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

5. Používání cookies a remarketingových nástrojů na stránkách maitrea.cz

5.1. Tímto vás informujeme, že na našich webových stránkách je umístěn kód, který nám umožňuje zobrazovat našim návštěvníkům inzerci na stránkách služby Google. Zobrazování těchto reklam můžete nastavit na této stránce.

 

Podmínky jsou platné v tomto znění od 21.10.2015

 

------------

Číslo účtu pro platby seminářů: 43-2048500257/0100