Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje a souhlas se zpracováním osobních údajů 

1.    Přihlašování a platba: 

Přihláška na seminář se podává skrze online formulář umístěný na našich webových stránkách. 

1.1. Přihláška je platná po zaplacení kurzovného v plné výši předem. Platba se provádí převodem na účet. Číslo účtu, výši platby a variabilní symbol obdržíte e-mailem po vyplnění online přihlášky. 

1.2. Před vstupem na seminář je nutné mít zaplacené celé kurzovné v jeho plné výši, a to i v případě vašeho pozdního příchodu. Není možné účastnit se pouze vybrané části semináře. 

2.    Storno podmínky: 

2.1.    Semináře s kurzovným nižším než 700 Kč:

Při odhlášení se ze semináře na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti) před, v průběhu nebo po jeho skončení je zaplacené kurzovné nevratné a nelze jej převést na jiný seminář/termín. Máte však možnost za sebe poslat náhradníka v případě, dáte-li nám o tom předem vědět. 

2.2.    Semináře s kurzovným nad 700 Kč:

Odhlásíte-li se DO 10 dnů před začátkem semináře, vrátíme Vám zpět zaplacené kurzovné v plné výši přijaté platby. 

Odhlásíte-li se v době KRATŠÍ než 10 dnů před začátkem semináře na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti) 50% záloha je nevratná a nelze ji převést na jiný seminář/termín. Pokud jste však zaplatili kurzovné v plné výši, vrátíme Vám zpět 50 %. 

V den začátku semináře, v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení nebo převedení kurzovného odpadá. 

Náhradníka za sebe můžete poslat v případě, dáte-li nám o tom předem vědět. 

3.    Zdravotní stav a odpovědnost 

3.1. Zdravotní stav: 

Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.). Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění. 

3.2. Zákaz drog a omamných látek: 

Účastník stvrzuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu semináře. 

3.3. Zodpovědnost: 

Účast na semináři je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Účastník mladší 18-ti let musí mít k účasti na programu písemný souhlas od rodičů nebo opatrovníka. 

3.4. Přerušení účasti: 

Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za seminář se nevrací. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen. 

4.    Souhlas se zpracováním osobních údajů: 

4.1.    Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví společnosti MAITREA a.s. IČ 49240617, s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez mého souhlasu a budou použity společností MAITREA pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí cca 1x měsíčně emailem. Pokud tento program nechcete odebírat, prosím napište nám to do poznámky přihlášky, z odběru se můžete také odhlásit kdykoliv později. 

4.2.    Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán a to pouze písemnou formou (e-mail)s tím, že následně dojde k vymazání všech mých údajů z databáze MAITREA s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

Odesláním přihlášky souhlasím s výše uvedenými podmínkami.