RIGHT HERE, RIGHT NOW
(Právě tady, Právě teď)
14. června - 10-17 hod.

Tlumočení do ČJ zajištěno

Tato cesta není pro slabé povahy, ale nikdo z nás není slabý. Ne tak docela. Všichni toužíme po životě a po svobodě tak moc, že se v hloubi duše pustíme do všeho, abychom se k tomu dostali. Možná někdy ztratíme naději, ale můžeme si navzájem pomoci, povzbudit se, fandit si, vzít se za ruce; nemusíme na to být sami!

Prostřednictvím technik ZeroOne se budeme pohybovat, abychom osvobodili tělo a naslouchali jeho nekonečné moudrosti a učení. Náš pohyb také rozšíří, posílí a osvítí potenciál přítomnosti tak, že cokoliv nám přijde do cesty, se stane naší meditací. 

A to je ono - právě tady a teď.

Staň se tančícím bojovníkem

Bez ohledu na to, zda je to příjemné nebo bolestivé. Jestli jsem sám nebo ve společnosti. Zda rozumím tomu, co se děje, nebo ne. 

Řeknu této zkušenosti ANO a budu tvořit s tím, co mám PRÁVĚ TADY A PRÁVĚ TEĎ. 

Budu hledat růst, učení a uzdravení. Teď a tady nechám každý okamžik, aby mě roztančil ještě hlouběji.
K bdělosti a životu. V lásce. V pravdě. 

S každým mým dechem...

Adam Barley, zakladatel ZeroOne - světově proslulé kreativní pohybové praxe. Léčení a meditaci začal studovat na počátku 80. let, byl žákem Gabrielle Roth a stal se učitelem 5Rytmů. Jeho metoda ZeroOne je meditace pohybem využívaná pro dosažení individuální evoluce člověka - tanečníka.

"Jsem velká kočkovitá šelma a motýl se zlomeným křídlem, se stylem učení, který vede do hloubky i k citlivosti.“

Přihláška, cena, platba

Seminář se koná v MAITREE, Týnská ulička 6, Praha 1

(na "early bird" cenu nelze uplatnit další sleva)

Místo konání

Maitrea
Dům osobního rozvoje

Týnská ulička 6, Praha 1