Co nás učí ZeroOne?


Ztělesnit přítomnost, hluboce naslouchat a mluvit pravdu.
 

Překročit své výlety do hlavy a sladit svou sílu se záměrem tak, aby se věci skutečně děly.

Pohyb nás neuvěřitelně účinně vtahuje do přítomného okamžiku a do skutečného dění. Odkrývá to, o čem jsme nevěděli, že máme, a uvolňuje to, co už nepotřebujeme.

Pohyb nás neuvěřitelně účinně vtahuje do přítomného okamžiku a do skutečného dění. Odkrývá to, o čem jsme nevěděli, že máme, a uvolňuje to, co už nepotřebujeme.

Adam Barley

Adam je zakladatel ZeroOne - světově proslulé kreativní pohybové praxe. Léčení a meditaci začal studovat na počátku 80. let, byl žákem Gabrielle Roth a stal se učitelem 5Rytmů. Jeho metoda ZeroOne je meditace pohybem využívaná pro dosažení individuální evoluce člověka - tanečníka.

Místo a čas konání

XX.X.2024, XX:00 - XX:00

Dům osobního rozvoje Maitrea

Týnská ulička 6, Praha 1

Přihláška, cena, platba

Tlumočení do Českého jazyka zajištěno.