AKTUÁLNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA SEMINÁŘÍCH

Milí přátelé,
rádi bychom Vám poskytli základní informace o opatřeních, která si vyžádala stávající situace:

Hygiena
Prostory Maitrey pravidelně dezinfikujeme. Prosíme Vás, abyste si i vy při příchodu do domu použili dezinfekci, která je k dispozici u hlavního vchodu a také u sálů.

Ochrana dýchacích cest
Ve společných prostorách domu je dle nařízení Ministerstva zdravotnictví nezbytné mít zakryté dýchací cesty (rouškou, šátkem či jinými prostředky).
V seminárních místnostech probíhají různé typy vzdělávacích a pohybových aktivit. Způsob ochrany dýchacích cest bude dohodnut na místě – v závislosti na typu semináře, vždy však s respektem k podmínkám stanoveným nařízením ministerstva. 

Zároveň nám dovolte Vás ujistit, že v případě, že by okolnosti neumožnily konání některé z našich akcí, kurzovné Vám vrátíme.

Všechna tato opatření platí od 10.9. 2020 do odvolání.
Děkujeme za pochopení
Vaše Maitrea

PS: Rádi bychom Vám také nabídli průvodce, kterého jsme pro Vás vytvořili. Právě v dnešních dnech může být obzvlášť nápomocný. Jeho smyslem je podpora spojení se sebou samým a udržení vnitřního klidu.

Je to Rituál řeky života. Je online, je zdarma a více se o něm dozvíte tady: 
www.inspiracesrdcem.cz/ritual.