Očista a léčení ženství na všech úrovních

Probuzení posvátného těla je pomalý, hluboce somatický proces, který odhaluje přirozené schopnosti našeho těla. Tato praxe nás osvobozuje od pocitů studu, viny a nedůvěry. Společně otevíráme prostor Chrámu a rozvzpomínáme se na dar léčivé síly doteku. 

Výcvik Probuzení posvátného těla přivádí ženu do plného kontaktu s jejím božským původem a navrací jí přístup k chrámovým kódům, které jsou od nepaměti uloženy v těle každé z nás. Prostřednictvím doteku, dechu, rytmu a pohybu pak vstupujeme do prostoru, kde dochází k Probouzení posvátné těla.

V linii Marie Magdaleny

Jedním z posledních lidí, kteří tato tajemství ztělesňovali, byla Marie Magdalena. Věděla, jak otevřít tělo prvotnímu zdroji a milovat celou svou bytostí. Probuzení posvátného těla konejší, zjemňuje a rodí skutečnou obnovu lásky a důvěry mezi lidmi. Tato práce léčí "náš" příběh a přesahuje všechny kultury, věkové kategorie, barvy pleti, vyznání, náboženství či pohlaví.

Vzpomeneme si na to, jak se pohybovat a prostupovat posvátnými oblastmi, zahlédnout, vycítit a sdělit dotykem evoluci, která přichází, a my v ní nalézáme naše dokonalé místo. Probuzení posvátného těla je nedotčené, vícedimenzionální chrámové dílo naší doby.

Probuzení posvátného těla

Tento výcvikový program vás připraví na přijetí přenosu, který střeží a chrání mystička Aletheia Sophia. Předává poselství souvislé rodové linie s posvátným ženským principem, který si po celá staletí zachovává svou duchovní důstojnost, aniž by potřeboval svolení nebo uznání z jiného zdroje.

Tato cesta nás přivádí do kontaktu s nevýslovnou vnitřní čistotou. Dlouho očekávané spojení naší vnitřní a vnější části smývá veškeré pocity duality. Posvátný dotek uvolňuje mysl, setřásá masky, oživuje vzpomínky duše a osvětluje, proč jsme tady.

Probuzení posvátného těla je mocným zasvěcením do svátostí Chrámu. Je to proces zasvěcení celého těla, při kterém dochází k oživení prastarých posvátných umění. Je to mystický způsob, umožňující posvátné matce proudit extaticky z jedné bytosti do druhé a zároveň proces, který usnadní cestu člověka k Bohu.

Během týdenního výcviku nás čeká

 • Naučíme se devět konstelací Probuzení posvátného těla

 • připomeneme si umění milovat, utěšovat, žehnat a léčit dotekem

 • zažijeme procesy Šakti a Bhakti

 • dozvíme se více o Sofiině a Mariině tajemství

 • projdeme výcvikem kněžek a znovunalezneme naše místo v Chrámu.

Co přináší praxe Probuzení posvátného těla

 • Díky hlubokému spojení mezi ženami postupně odhodíme všechny masky a otevřeme se poli sounáležitosti, důvěry, lásky a odevzdání.  
 • Uvolníme tíhu sexuálních traumat předků, rodinných tajemství, tabuizovaných sklonů a studu.
 • Nalezneme místa v těle, která zadržují sexuální traumata, vzpomínky na zlomené srdce a odmítnuté části našeho já.
 • Pocítíme podporu našich sester a hlouběji se ponoříme do znovuzrození naší chrámové přítomnosti a schopnosti sloužit.
 • Přivedeme svou Lilith a Evu do spojení ve zdravém vztahu.
 • Získáme zpět své autentické schopnosti kněžek.

Celý týden je velmi praktický, budeme zasvěcovány do praxí Probuzení posvátného těla krok za krokem. Čeká nás také jóga, tanec, pohyb na čerstvém vzduchu a vyprávění příběhů. 

Jedná se o velmi intimní a exkluzivní zážitek v malé skupině žen. Po skončení výcviku získáte plnou akreditaci s certifikací a osobním požehnáním od Alethey pro vaši další práci. 

Výcvik bude tlumočen z angličtiny do češtiny.

Komu je určen tento výcvik?

 • Všem ženám, jejichž poslání je láskyplně pečovat o sebe a druhé.
 • Každé ženě bez ohledu na věk, sexuální orientaci, duchovní vyznání.
 • Ženám, které pracují s jednotlivci či vedou skupiny žen a rády by obohatily svou práci.
 • Ženám, ktré cíti potřebu milovat, konejšit, změkčovat a zjemňovat sebe a svět kolem nás.

Aletheia Sophia

Aletheia Sophia je chrámová mystička a vypravěčka příběhů, jejichž prostřednictvím s láskou předává moudrost, která jí byla zjevena.

Vede semináře po celém světě, z nichž nejznámější je praxe Probuzení posvátného těla. Aletheia představuje hodnoty pravdy, odvahy a její přístup je plný všeobjímající něhy a důvěry v dary každého člověka

Aletheia sdílí své učení s těmi, kdo se cítí být povoláni k tomu, aby vedli, odhalovali, inspirovali, žehnali, utěšovali a stáli s ostatními v tomto Světle. Je také autorkou knih (napsaných pod jménem Anaiya Sophia) Posvátná sexuální jednota, Posvátné vztahy, Moudrost lůna a mnoha dalších. 
 

Reference od žen, které prošly výcvikem

Výcvik Probouzení posvátného těla pro mě byl hluboce léčivý a transformační. Pomohl mi nastartovat nový, jemnější přístup k sobě, naučit se vnímat posvátnost a lásku v dávání i přijímání. Ukázal mi úplně nový rozměr doteků a péče o sebe i ostatní.
Mirka
Vnímam výcvik Prebudenie posvätného tela ako čerešničku na torte facilitátorských ženských holistických "vzdelávaní", ktoré som dosiaľ zažila. Prečo? Všetko akoby dostalo zmysel. Ponárame sa do našich darov, ktoré za podpory Stvorenia, vynášame na povrch pre tú/toho, ktorých "opečovávame". A je to také prirodzené...
Khatka
Výcvik pro mě byl o zvědomení si síly lidského dotyku v jeho nejčistší formě. Máme v sobě tuto schopnost a oživit ji v sobě v síle ženské skupiny byl nádherný proces. Skladba, která se na výcviku zrodila (Tělo tvůj chrám) jen podtrhuje získanou moudrost. S vděčností, že jsem mohla být součástí.
Petra -Žena Země

Dvůr Svatá Maří

Výcvik se uskuteční v retreatovém centru Dvůr Svatá Maří v malebné jihočeské krajině. Tento krásný komplex leží mimo obec a nemá žádné blízké sousedy, takže nabízí nerušený klid. Kolem chalupy je 30 ha luk a lesů, ohniště, potní chýše, rybník s přírodním biotopem. Toto místo je také domovem zvířat (koně, ovce, pes, kočky), se kterými můžete trávit svůj volný čas.

Ubytovány budete v útulných a prostorných pokojích s vlastní koupelnou a kuchyňským koutem. V jídelně s krbem a úchvatným výhledem do krajiny si můžete odpočinout a vychutnat si dobroty místní kuchyně. 

Večer si můžete dopřát blahodárné účinky bylinkové sauny.

Je to prostě Ráj na Zemi. :)

BRÁNA DO CHRÁMU

24. listopadu – 1. prosince 2023
(celkem 8 dní, od pátku do pátku)

Počet účastnic výcviku je omezen na 20 osob.
Aktuálně zbývají poslední místa.

Přihláška je potvrzená zaplacením celé čátky nebo 50% zálohy, která je nevratná (můžete za sebe však poslat náhradnici). 
 Ubytování a stravu ve výši cca 7 - 8 tisíc Kč budete platit až při příjezdu na místě.

V případě potřeby individuálního rozvržení platby, či dalších otázek, nás kontaktujte na seminaře@maitrea.cz