Zasvěcení do tajemství Chrámu

Zasvěcení do Probuzení posvátného těla je somatický, hluboce transformační proces. Jde o probuzení pradávné moudrosti těla, vycházející z našeho posvátného původu. Pomáhá nám osvobodit se od pocitů studu, viny a nedůvěry. Touto praxí otevíráme prostor Chrámu, ve kterém se společně rovzpomínáme na dar léčivé síly doteku.  

 Výcvik Probuzení posvátného těla přivádí ženu do plného kontaktu s jejím božským původem a navrací jí přístup k chrámovým kódům, které jsou od nepaměti uloženy v těle každé z nás.  

Během této posvátné praxe dochází k odhalování masek, otevření se důvěře v moudrost těla a zároveň nám dovolí spatřit sílu a zranitelnost ostatních žen i nás samotných.

Probuzení posvátného těla

Aletheia Sophia předává poselství souvislé rodové linie s posvátným ženským principem, který si po celá staletí zachovává svou duchovní důstojnost, aniž by potřeboval svolení nebo uznání z jiného zdroje. Tato cesta nás přivádí do kontaktu s naší nevýslovnou vnitřní čistotou.

Toto dlouho očekávané spojení naší vnitřní a vnější části smývá veškeré pocity duality. Posvátný dotek uvolňuje mysl, setřásá masky, oživuje vzpomínky duše a osvětluje, proč jsme tady.

Probuzení posvátného těla je mocným zasvěcením do svátostí Chrámu. Je to proces zasvěcení celého těla, při kterém dochází k oživení prastarých posvátných umění. Je to mystický způsob, umožňující posvátné matce proudit extaticky z jedné bytosti do druhé a zároveň proces, který usnadní cestu člověka k Bohu.

Co nás během týdenního výcviku čeká?

 • podpora jednoty žen a odhazování masek

 • uzdravení vzájemné důvěry a důvěry v sebe sama 

 • vyvázání se ze sexuálních vzorců

 • uzdravení sexuálních traumat, bolestných vzpomínek a odmítnutých částí sebe samé

 • prožívání bezpodmínečné lásky a soucitu

 • umění milovat, utěšovat, žehnat a léčit dotekem

 • Šakti Bhakti jóga

 • posvátná jóga smyslů: Probuzení hadí síly

 • mystické příběhy Máří Magdalény, Lilith a Evy

 • znovunalezení našeho místa v Chrámu

Celý týden budete prakticky a na vlastní zkušenost zasvěcovány do konstelací Probuzení posvátného těla.
Po absolvování obdržíte certifikát s požehnáním pro vaši další práci.

 

Výcvik bude tlumočen z angličtiny do češtiny.

Pro koho je výcvik určen?

Praxe Probuzení posvátného těla je otevřena každé ženě bez ohledu na věk, sexuální orientaci, náboženské či duchovní vyznání. Jedná se o velmi intimní a exkluzivní zážitek v malé skupině. Během celého procesu budete bezpečně a jemně vedeny k tomu, abyste prostřednictvím svého těla prožily obnovu ženskosti na všech úrovních.

Výcviku se může zúčastnit pouze omezený počet žen!

 • Budete zasvěceny do konstelací Probuzení posvátného těla.

 • Stanete se součástí podpůrné skupiny žen, které naplňují své božské poslání.

 • Vstoupíte do intenzivního procesu očisty těla, duše a mysli.

 • Zažijete léčivou moc klidu a ticha uprostřed magické přírody.

 • Započnete novou cestu a stanete se součástí Chrámu.

Aletheia Sophia

Aletheia Sophia je chrámová mystička a vypravěčka příběhů, jejichž prostřednictvím s láskou předává moudrost, která jí byla zjevena.

Vede semináře po celém světě, z nichž nejznámější je praxe Probuzení posvátného těla. Aletheia představuje hodnoty pravdy, odvahy a její přístup je plný všeobjímající něhy a důvěry v dary každého člověka

Aletheia sdílí své učení s těmi, kdo se cítí být povoláni k tomu, aby vedli, odhalovali, inspirovali, žehnali, utěšovali a stáli s ostatními v tomto Světle. Je také autorkou knih (napsaných pod jménem Anaiya Sophia) Posvátná sexuální sjednota, Posvátné vztahy, Moudrost lůna a mnoha dalších. 
 

Dvůr Svatá Maří

Výcvik se uskuteční v retreatovém centru Dvůr Svatá Maří v malebné jihočeské krajině. Tento krásný komplex leží mimo obec a nemá žádné blízké sousedy, takže nabízí nerušený klid. Kolem chalupy je 30 ha luk a lesů, ohniště, potní chýše, rybník s přírodním biotopem. Toto místo je také domovem zvířat (koně, ovce, pes, kočky), se kterými můžete trávit svůj volný čas.

Ubytovány budete v útulných a prostorných pokojích s vlastní koupelnou a kuchyňským koutem. V jídelně s krbem a úchvatným výhledem do krajiny si můžete odpočinout a vychutnat si dobroty místní kuchyně. 

Večer si můžete dopřát blahodárné účinky bylinkové sauny.

Je to prostě Ráj na zemi :)

BRÁNA DO CHRÁMU

24. listopadu – 1. prosince 2023
(celkem 8 dní, od pátku do pátku)

Počet účastnic výcviku je omezen na 20 osob. Přihláška je potvrzená zaplacením celé čátky nebo 50% zálohy, která je nevratná (můžete za sebe však poslat náhradnici). 
 Ubytování a stravu ve výši cca 7 - 8 tisíc Kč budete platit až při příjezdu na místě.

Platbu za výcvik můžete provést kartou nebo převodem na účet. V přihlášce můžete zvolit platbu na splátky a platbu si tak rozložit na dvě měsíční splátky. Volbu naleznete na spodu přihlašovacího formuláře. 

(Na zvýhodněné ceny výcviku nelze uplatnit další slevy.)