TĚLO JE TVŮJ„CHRÁM“

Hluboké léčení ženské síly a moudrosti

Probuzení posvátného těla je setkání pro ženy, abychom se mohly rozpomenout na „život v Chrámu“ a na to, jak se léčit, otevírat, toužit a probouzet plnou ženskou sílu v našem těle.

Otevřeme cestu tomu, co v našem nitru již dávno víme, jenom potřebujeme lehké postrčení , abychom si dovolily to skutečně ztělesnit a začít žít.

Cestou smyslného somatického zpřítomnění v těle se setkáváme s nevýslovnou ryzostí a nevinností. Velmi pomalým dotekem uvolníme mysl, setřeseme naše masky a oživíme náš posvátný záměr. Rozpomeneme si na svou duši, a na to, proč jsme doopravdy tady.

Seminář bude tlumočen z angličtiny do češtiny.

        Anaiya Sophia

Anaiya Sophia je mystička, vypravěčka příběhů a autorka několika knih. Vede semináře po celém světě, z nichž nejznámější je Probuzení posvátného těla, což je prostor, kde se ženy i muži mohou společně léčit v důstojném a bezpečném prostředí.Používá svůj hlas jako medicínu a tím vytváří skvostný chrám, ve kterém vzniká nepopsatelná krása transformace celých generací.

Anaiya je průkopnickým zdrojem nemilosrdné pravdy a jasné odvahy, její srdce je nelítostné i něžné zároveň. Svým poselstvím probouzí rozpomínání na kontinuální linii ženského principu, který se po staletí zachoval ve své duchovní hrdosti, bez potřeby svolení či rozpoznání z vnějšku. Anaiya pracuje ve třech oblastech. Zaměřuje se na příčiny zvrácenosti a různých odchylek, které ve výsledku stojí za kolapsem systému naší celé planety, vztahů a nás samotných. 

Anaiya žije se svým milovaným manželem Petem Wilsonem v oblasti Okcitánie v jižní Francii. 

Anaiya vnímá hlubokou potřebu pravdivosti a schopnosti držet důvěryhodný prostor, do kterého mohou ostatní vstoupit. Navzdory temnotě, která se světem šíří, v našich nitrech víc než kdykoliv dřív roste touha zářit: žít nádherný život, být v harmonii mezi sebou navzájem, žít v hojnosti a harmonii se zdrojem života. A právě této touze Anaiya slouží svým celým srdcem.

 Knihy, které Anaiya vydala jsou k zakoupení v eshopu MAITREA.

Zkušenosti účastníků

Autenticita a syrová zranitelnost Anaiyi mi pomohla, vydat se na cestu k prozkoumání mého nejhlubšího nitra. Anaiya má schopnost otevřít a udržet prostor s naprostým odevzdáním, odhodláním, přítomností a láskou. Probuzení posvátného těla je prožitek, který by měl mít každý člověk možnost zažít. Je to cesta k otevření srdce. Buďte připraveni na to se osvobodit!
Gabriella
Drahá Anaiyo, ráda bych ti vyjádřila svou hlubokou vděčnost za tuto cestu. Od doby, kdy jsem tě poprvé potkala, se můj život rapidně změnil. Jsem si nyní vědoma svého záměru a poslání na tomto světě. Je to pocit, který nedokážu vyjádřit slovy. Děkuji Ti!
Sahida
Probuzení posvátného těla byl pro mě velmi hlubokým zážitkem. Cvičení a přijímání ženství v kruhu žen, ve mně vyvolalo mnoho vzpomínek. Byl to bezpodmínečně čistý a hluboký obřad. Anaijin posvátný přístup a propojování tradic moudrosti se současným patriarchálním způsobem života mě naprosto okouzlil. Všem ženám doporučuji, aby využily tuto příležitostochutnat vrozenou ženskou moudrost.
Kristýna

Termíny seminářů

5 500 Kč

Přihlásit se
obsazeno, ale je možné se registrovat jako náhradník

PROBUZENÍ POSVÁTNÉHO TĚLA –  Léčení a probuzení plnosti ženství (1 osoba)

Pá – Ne

6. – 8.11.2020

PÁ: 18-21 hod hod., SO: 10-17 hod., NE: 10-17 hod.

Probuzení posvátného těla je setkání pro ženy, abychom se rozpomenuly na „život v Chrámu“ a na to, jak se léčit, otevírat, toužit a probouzet plnou ženskou sílu v našem těle. Tento seminář vám otevře cestu k tomu, co ve svém nitru již dávno víte, jenom potřebujete trochu postrčit, abyste si dovolily to opravdu ztělesnit.

Toto setkání je pro ty, které ví, že jejich posvátný důvod, proč jsou tady, leží v oblasti chrámových umění, posvátného doteku, potírání olejem, opečovávání, vědomého doteku, smyslnosti, vášně a síly osvítit ty ztracené a zapomenuté části lidí, uvláčených naší dobou.

Během společně strávených dnů se potkáme ve vyprávění příběhů, pohybu, probouzení Shakti a „představení“ první konstelace (pozice) posvátného těla. Tento silný vizuální obraz často přináší hluboký smutek, ve chvíli, kdy se začnou zvedat závoje, které kdysi zakrývaly tuto léčivou formu krásy. To co vidíme a cítíme během této práce je naprosto ohromujícím a často nezapomenutelným zážitkem. Tento moment pro vás může být Posvátným zasvěcením sama k sobě, v případě, že se cítíte odpojené od svého těla, srdce, své smyslnosti a sexuality.

Tato práce je skutečnou iniciací. Abychom mohly přijmout otisk probuzeného posvátného ženství, bude potřeba podívat se pod povrch a zažehnout know-how naší chrámové moudrosti, které se skrývá v hloubi našeho těla. Občas to může být docela hrbolatá „jízda“, jelikož tyto kódy jsou často zaobaleny nejrůznějšími vzpomínkami, krásnými i děsivými – a právě proto se do toho pouštíme společně. Vytváříme Sesterství síly, podpory, hlubokého přátelství a důvěry – a to je ten klíč, který nám otevře bránu! Probuzení posvátného těla vždy přináší opravdové a upřímné sesterství. Obnovení ženství na každé úrovni.

Jedna z posledních žen, které ztělesňovaly toto učení, byla Máří Magdaléna. Znala způsoby a cesty, jak otevřít tělo původnímu zdroji. Věděla, jak milovat celým svým tělem tak, že tím nejen muže vyživila, ale poskytla mu znovuzrození. Probuzení posvátného ženství přináší úlevu duši, změkčuje vše zatvrdlé uvnitř nás a rodí skutečnou obnovu důvěry mezi ženami.

Touto cestou smyslného somatického zpřítomnění v těle se setkáváme s nevýslovnou ryzostí a nevinností. Velmi pomalý dotek uvolní mysl, setřese naše masky, oživí náš posvátný záměr a umožní nám si rozpomenout na svou duši, na to, proč jsme doopravdy tady. Velmi dlouho jsme čekaly na toto spojení našeho vnějšku a vnitřku, ve kterém exploduje jakýkoliv pocit duality, a my objevíme to, co zde bylo ještě předtím, než jsme se naučily mluvit. Probudíme se do svého božského bytí: do stavu, kterého se patriarchální společnost po tisíciletí tolik bojí, ale Posvátné Mužství po něm trpělivě touží a těší se na něj.

Náš společný čas nás připraví, abychom mohly přijmout transmisi, kterou Anaiya nese: kvality ryzosti, nevinnosti a radostné autentické moudrosti. Na konci víkendu z vás bude vybroušený diamant Ztělesnění Posvátného Ženství Moudrosti.

 

 „Vynesete-li na povrch to, co máte v sobě, to, co máte v sobě, vás zachrání.
Nevynesete-li na povrch to, co máte ve svém nitru, to co nevynesete na povrch, vás zničí“

Evangelium podle Tomáše

 

Iniciace Probuzení posvátného těla vám umožní:

 • najít ve vašem těle místa a prostory, kde se drží traumata v oblasti sexuality, vzpomínky spojené se zraněním srdce a vaše odmítnuté části

 • otevřít se širokému poli léčení, důvěry, lásky, odevzdání a sounáležitosti, které jsou možné jen v ženském kruhu

 • naučit se důvěřovat své Shakti, naučit se ji osvobodit, aby mohla léčit, zcelit a zažehnout sílu v sobě i v druhých

 • nechat se podpořit svými sestrami jít hlouběji do znovuzrození své Chrámové přítomnosti a schopnost podpořit druhé

 • osvobodit svou touhu vyléčit svou sexuální bytost

 • sladit ve zdravém harmonickém vztahu svou vnitřní Evu a Lilith

 • projít za nepříjemné pocity trapnosti a nastavení „to nezvládnu“

 • zažehnout svou zranitelnost tím, že se s důvěrou dávám, otevírám a odevzdávám druhému

 • dovolit si pustit kontrolu

 • uvolnit vlny nefunkčních rodových vzorců ohledně sexuality, rodinných tajemství, tabu a studu.

Tato práce je otevřená všem ženám, bez ohledu na jejich sexuální preference, věk, náboženské či duchovní směřování. Z vlastní zkušenosti vím, jak málo je ošetřeno bezpečí na mnohých moderních „tantrických“ kurzech. A právě proto jsem vytvořila Probuzení posvátného těla. V tomto prostředí budete v naprostém bezpečí. Všechna cvičení jsou naprosto čistá a transparentní. Budeme ctít tvou zodpovědnost sama za sebe a budeme tě v ní podporovat. Součástí Probuzení posvátného těla je probuzení tvého hlasu a vědomí těla tvého autentického ano, ne nebo možná.

Z hloubi srdce věřím, že přesně na tohle už dlouho čekáš …

 

10 000 Kč

Přihlásit se
obsazeno, ale je možné se registrovat jako náhradník

PROBUZENÍ POSVÁTNÉHO TĚLA – Léčení a probuzení plnosti ženství (2 osoby)

Pá – Ne

6. – 8.11.2020

PÁ: 18-21 hod hod., SO: 10-17 hod., NE: 10-17 hod.

Probuzení posvátného těla je setkání pro ženy, abychom se rozpomenuly na „život v Chrámu“ a na to, jak se léčit, otevírat, toužit a probouzet plnou ženskou sílu v našem těle. Tento seminář vám otevře cestu k tomu, co ve svém nitru již dávno víte, jenom potřebujete trochu postrčit, abyste si dovolily to opravdu ztělesnit.

Toto setkání je pro ty, které ví, že jejich posvátný důvod, proč jsou tady, leží v oblasti chrámových umění, posvátného doteku, potírání olejem, opečovávání, vědomého doteku, smyslnosti, vášně a síly osvítit ty ztracené a zapomenuté části lidí, uvláčených naší dobou.

Během společně strávených dnů se potkáme ve vyprávění příběhů, pohybu, probouzení Shakti a „představení“ první konstelace (pozice) posvátného těla. Tento silný vizuální obraz často přináší hluboký smutek, ve chvíli, kdy se začnou zvedat závoje, které kdysi zakrývaly tuto léčivou formu krásy. To co vidíme a cítíme během této práce je naprosto ohromujícím a často nezapomenutelným zážitkem. Tento moment pro vás může být Posvátným zasvěcením sama k sobě, v případě, že se cítíte odpojené od svého těla, srdce, své smyslnosti a sexuality.

Tato práce je skutečnou iniciací. Abychom mohly přijmout otisk probuzeného posvátného ženství, bude potřeba podívat se pod povrch a zažehnout know-how naší chrámové moudrosti, které se skrývá v hloubi našeho těla. Občas to může být docela hrbolatá „jízda“, jelikož tyto kódy jsou často zaobaleny nejrůznějšími vzpomínkami, krásnými i děsivými – a právě proto se do toho pouštíme společně. Vytváříme Sesterství síly, podpory, hlubokého přátelství a důvěry – a to je ten klíč, který nám otevře bránu! Probuzení posvátného těla vždy přináší opravdové a upřímné sesterství. Obnovení ženství na každé úrovni.

Jedna z posledních žen, které ztělesňovaly toto učení, byla Máří Magdaléna. Znala způsoby a cesty, jak otevřít tělo původnímu zdroji. Věděla, jak milovat celým svým tělem tak, že tím nejen muže vyživila, ale poskytla mu znovuzrození. Probuzení posvátného ženství přináší úlevu duši, změkčuje vše zatvrdlé uvnitř nás a rodí skutečnou obnovu důvěry mezi ženami.

Touto cestou smyslného somatického zpřítomnění v těle se setkáváme s nevýslovnou ryzostí a nevinností. Velmi pomalý dotek uvolní mysl, setřese naše masky, oživí náš posvátný záměr a umožní nám si rozpomenout na svou duši, na to, proč jsme doopravdy tady. Velmi dlouho jsme čekaly na toto spojení našeho vnějšku a vnitřku, ve kterém exploduje jakýkoliv pocit duality, a my objevíme to, co zde bylo ještě předtím, než jsme se naučily mluvit. Probudíme se do svého božského bytí: do stavu, kterého se patriarchální společnost po tisíciletí tolik bojí, ale Posvátné Mužství po něm trpělivě touží a těší se na něj.

Náš společný čas nás připraví, abychom mohly přijmout transmisi, kterou Anaiya nese: kvality ryzosti, nevinnosti a radostné autentické moudrosti. Na konci víkendu z vás bude vybroušený diamant Ztělesnění Posvátného Ženství Moudrosti.

 

 „Vynesete-li na povrch to, co máte v sobě, to, co máte v sobě, vás zachrání.
Nevynesete-li na povrch to, co máte ve svém nitru, to co nevynesete na povrch, vás zničí“

Evangelium podle Tomáše

 

Iniciace Probuzení posvátného těla vám umožní:

 • najít ve vašem těle místa a prostory, kde se drží traumata v oblasti sexuality, vzpomínky spojené se zraněním srdce a vaše odmítnuté části

 • otevřít se širokému poli léčení, důvěry, lásky, odevzdání a sounáležitosti, které jsou možné jen v ženském kruhu

 • naučit se důvěřovat své Shakti, naučit se ji osvobodit, aby mohla léčit, zcelit a zažehnout sílu v sobě i v druhých

 • nechat se podpořit svými sestrami jít hlouběji do znovuzrození své Chrámové přítomnosti a schopnost podpořit druhé

 • osvobodit svou touhu vyléčit svou sexuální bytost

 • sladit ve zdravém harmonickém vztahu svou vnitřní Evu a Lilith

 • projít za nepříjemné pocity trapnosti a nastavení „to nezvládnu“

 • zažehnout svou zranitelnost tím, že se s důvěrou dávám, otevírám a odevzdávám druhému

 • dovolit si pustit kontrolu

 • uvolnit vlny nefunkčních rodových vzorců ohledně sexuality, rodinných tajemství, tabu a studu.

Tato práce je otevřená všem ženám, bez ohledu na jejich sexuální preference, věk, náboženské či duchovní směřování. Z vlastní zkušenosti vím, jak málo je ošetřeno bezpečí na mnohých moderních „tantrických“ kurzech. A právě proto jsem vytvořila Probuzení posvátného těla. V tomto prostředí budete v naprostém bezpečí. Všechna cvičení jsou naprosto čistá a transparentní. Budeme ctít tvou zodpovědnost sama za sebe a budeme tě v ní podporovat. Součástí Probuzení posvátného těla je probuzení tvého hlasu a vědomí těla tvého autentického ano, ne nebo možná.

Z hloubi srdce věřím, že přesně na tohle už dlouho čekáš …

 

600 Kč

700 Kč při platbě po 20.10.

Přihlásit se
zbývají poslední 2 místa

PROBUZENÍ POSVÁTNÉHO TĚLA – Mystické vyprávění - Chrám a posvátná prostitutka

6.11.2020

18-21 hod

Úvodní večer k semináři Probuzení posvátného těla.

Probuzení posvátného těla je setkání pro ženy, abychom se rozpomenuly na „život v Chrámu“ a na to, jak se léčit, otevírat, toužit a probouzet plnou ženskou sílu v našem těle. Toto setkání je pro ty, které ví, že jejich posvátný důvod, proč jsou tady, leží v oblasti chrámových umění, posvátného doteku, potírání olejem, opečovávání, vědomého doteku, smyslnosti, vášně a síly osvítit ty ztracené a zapomenuté části lidí, uvláčených naší dobou.

Tato práce je skutečnou iniciací. Abychom mohly přijmout otisk probuzeného posvátného ženství, bude potřeba podívat se pod povrch a zažehnout know-how naší chrámové moudrosti, které se skrývá v hloubi našeho těla. Občas to může být docela hrbolatá „jízda“, jelikož tyto kódy jsou často zaobaleny nejrůznějšími vzpomínkami, krásnými i děsivými – a právě proto se do toho pouštíme společně. Vytváříme Sesterství síly, podpory, hlubokého přátelství a důvěry – a to je ten klíč, který nám otevře bránu! Probuzení posvátného těla vždy přináší opravdové a upřímné sesterství. Obnovení ženství na každé úrovni.

Jedna z posledních žen, které ztělesňovaly toto učení, byla Máří Magdaléna. Znala způsoby a cesty, jak otevřít tělo původnímu zdroji. Věděla, jak milovat celým svým tělem tak, že tím nejen muže vyživila, ale poskytla mu znovuzrození. Probuzení posvátného ženství přináší úlevu duši, změkčuje vše zatvrdlé uvnitř nás a rodí skutečnou obnovu důvěry mezi ženami.

 „Vynesete-li na povrch to, co máte v sobě, to, co máte v sobě, vás zachrání.
Nevynesete-li na povrch to, co máte ve svém nitru, to co nevynesete na povrch, vás zničí“

Evangelium podle Tomáše

Tato práce je otevřená všem ženám, bez ohledu na jejich sexuální preference, věk, náboženské či duchovní směřování. 

Z hloubi srdce věřím, že přesně na tohle už dlouho čekáš …

 

Místo konání

Maitrea
Dům osobního rozvoje

Týnská ulička 6
Praha 1

Často kladené otázky

Co s sebou?

Doporučujeme Vám vzít si s sebou uzavíratelnou láhev s pitím, vžždy se hodí zápisník a tužžka. Na semináře zpravidla nic dalšího nepotřebujete. 

Jaké oblečení?

Vhodné je pohodlné volné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře. Na místě se můžžete převléknout (platí zejména pro taneční a pohybové semináře.) K dispozici na místě jsou deky. V případě potřeby využžijte na patře se sály sprchu.

Je na místě občerstvení?

Na místě možžno zakoupit drobné občerstvení (sušenky, musli tyčinky apod.) K dispozici káva, čaj a filtrovaná voda z kohoutku. Do sálů si bereme nápoje pouze v uzavřených nádobách. Pro konzumaci občerstvení je určena přilehlá kuchyňka. Doporučujeme vám přinést si s sebou vodu nebo čaj v plastové lahvi či termosce. Pokud zapomenete, je možné zakoupit vodu v láhvi u nás. 

Na oběd či večeři si můžete zajít do naší vegetariánské restaurace MAITREA. Doporučujeme rezervovat si místo na telefonním čísle : 221 711 631 (11.30-23.00). V případě rezervace pro větší skupinu počítejte s tzv. SKUPINOVOU NABÍDKOU, kde je výběr z cca 6 jídel, abyste dlouho nečekali. Rezervace je pro vás držžena pouze 15 minut od dohodnutého času.

Další alternativy: Country life (www.countrylife.cz), BEAS DHABA (www.beas-dhaba.cz), pizzeria GIALLO ROSSA (www.giallorossa.cz)

Kde zaparkovat?

V okolí je modrá rezidentská zona. Parkování (placené) možžné jedině v OC Kotva, Palladium nebo Rudolfinum (mimopražžským doporučujeme nechat vůz na parkovištích P+R a dojet k nám metrem). Před domem MAITREA je možžné jen krátkodobé zastavení pro vystoupení a vyložžení.