Výcvik kněžek se zasvěcením do svátostí Chrámu

Zasvěcení do Probuzení posvátného těla je somatický, hluboký a pomalý proces, který otevře ženu gnózi, zjevení a divoké extatické svobodě. Je to moudrost těla a vychází z našeho posvátného původu, osvobozuje nás od studu, viny a trapnosti. Společně v kruhu žen se naučíme dotýkat, znít, konejšit, pouštět, změkčovat, ulehčovat a léčit.

Výcvik Posvátného probuzení těla přivede ženu do plného kontaktu s jejím božským původem a zpřístupní jí chrámové kódy, které jsou uloženy v těle každé z nás od nepaměti. Stanete se kněžkou. A nastartujete důvěru v moudrost těla i v moudrost a sílu ostatních žen.

Probuzení posvátného těla

Kněžka Anaiya Sophia předává poselství souvislé rodové linie s posvátným Ženským principem, který si po celá staletí uchovával svou duchovní důstojnost, aniž by potřeboval svolení nebo uznání z jiného zdroje. Tato cesta smyslného ztělesnění nás přivádí do kontaktu s naší nevýslovnou vnitřní čistotou.

Pomalost doteku uvolňuje mysl, setřásá naše masky, oživuje posvátný záměr v nás, vytváří skutečné vzpomínky duše a osvětluje důvod, proč jsme tady. Toto dlouho očekávané spojení našich vnitřních a vnějších částí ničí veškeré pocity duality a umožňuje nám zažít probuzení do reality božské bytosti.

Posvátné probuzení těla je mocným zasvěcením do svátostí Chrámu. Jde o celotělový iniciační proces k obrodě starodávných posvátných umění. Je to mystický způsob, jak umožnit posvátné matce proudit extaticky z jedné bytosti do druhé a zároveň proces, který usnadní cestu od člověka k Bohu - od ženy k Bohu.

Náplň a přínosy 7denního výcviku

 • Zasvěcení do devíti konstelací Probuzení posvátného těla

 • Umění milování, utěšování, požehnání a uzdravování

 • Šakti & Bhakti jóga

 • Posvátná jóga smyslů: Probuzení hada

 • Seznámení s mystickým příběhem Marie Magdaleny

 • Prozkoumání archetypů Lilith a Evy

 • Poznáte své kněžské dary a svou schopnost sloužit

 • Vyvázání se ze sexuálních vzorců předků, rozpuštění rodinných tabu

 • Identifikujete místa v těle zadržující sexuální traumata, bolavé vzpomínky a odmítnuté části

 • Otevřete se poli sounáležitosti, uzdravení, důvěry, lásky a odevzdání

 • Naučíte se důvěřovat své šakti a přijmete touhu uzdravit své sexuální já

Po absolvování výcviku získáte certifikát a požehnání rodové linie Marie Magdaleny k vaší další práci.
Výcvik bude tlumočen z angličtiny do češtiny.

Anaiya Sophia

Anaiya Sophia je mystička, vypravěčka příběhů, orákulum duší a přenašečka zjevené moudrosti. Vyučuje workshopy po celém světě a známá je zejména díky programu Probuzení posvátného těla. Je zástupkyní pravdy, odvahy a její srdce je divoké a zároveň něžné

Anaiya otevřeně sdílí tuto moudrost s ostatními, kteří se cítí být povoláni vést, odhalit, inspirovat, požehnat, utěšit a stát s ostatními v tomto Světle. Neztraťme naši cestu, předstupte prosím a pokračujte v přenášení této linie.

Anaiya Sophia je autorkou knih, z nichž v češtině vyšly v nakladatelství Maitrea Posvátná sexuální jednota, Posvátné vztahy a Moudrost lůna.

Dvůr Svatá Máří

Výcvik se odehraje v meditačním a prožitkovém centru Dvůr Svatá Máří ve vesničce Svatá Máří, která leží na okraji CHKO Šumava 4 km od Vimperka. Chalupa leží mimo obec a nemá žádné blízké sousedy, takže je zajištěn nerušený klid pro všechny účastníky. Kolem chalupy je 30 hektarů luk a lesů, kde najdete ohniště, jezírko s přírodním biotopem i domov mnohých zvířat.

Uvnitř jsou k dispozici útulné světlé a prostorné pokoje - každý má svou koupelnu a kuchyňku (dřez, lednice, rychlovarná konvice + dva pokoje mají navíc indukce na vaření). Jí se společně v jídelně, kde jsou i krbová kamna, východ na terasu s úchvatným výhledem do okolí a velká knihovna plná knih. Využít se ve volném čase dá wellness s bylinkovou biosaunou, nafukovací vířivka, odpočinková zóna s lehátky a koupací jezírko pro otužování.

Komu je výcvik určen a proč se přihlásit?

Tato práce je otevřena každé ženě bez ohledu na jejich sexuální preference, věk nebo náboženské a duchovní zázemí. Výcvik je otevřen pouze omezenému množství žen! Jde o intimní a exkluzivní prožitek v malé skupině. Budete v bezpečí. Budete poctěny. Během celého procesu budete jemně vedeny. Vytváříme Sesterstvo síly, hluboké přátelství a důvěru - a tohle je klíč, který otevírá dveře! Obnova ženskosti na všech úrovních.

 • Stanete se součástí podporující komunity žen naplňujících své božské poslání

 • Vstoupíte do intenzivního procesu očisty těla, duše a mysli

 • Načerpáte sílu uprostřed kouzelné přírody

 • Naučíte se mocné techniky propojující mužské a ženské energie v našem těle

 • Pochopíte postupy Probuzení posvátného těla, které můžete používat každý den

 • Začátek nové cesty, stanete se kněžkou

 • Hluboká relaxace, rozpuštění starých vzorců, sebepéče a láska…

Termín, cena a přihláška

25. listopadu - 2. prosince 2022
(celkem 7 dní, od pátku do dalšího pátku)

Počet účastnic výcviku je omezen. Přihláška je potvrzená zaplacením celé čátky nebo 50% zálohy, která je nevratná (můžete za sebe však poslat náhradnici). Čím dříve se přihlásíte, tím výhodnější cenu získáte. Ubytování a stravu ve výši 7.350 Kč budete platit až při příjezdu na místě.

Platbu za výcvik můžete provést kartou nebo převodem na účet. V přihlášce můžete zvolit platbu na splátky a platbu si tak rozložit na dvě splátky. Volbu naleznete na spodu přihlašovacího formuláře. 50% zálohu je třeba uhradit do 7 dní od přihlášení a doplatek nejpozději do 1. srpna 2022.

(Na zvýhodněné ceny výcviku nelze uplatnit další slevy.)