Každá cesta začíná jedním prostým krokem.

Jak se na semináři se mnou pracuje?
Seminář je tvořen z velké části praktickým osvojováním řečových, řečnických a komunikačních dovedností zábavnou, tvořivou a inspirativní formou cvičení, her a krátkých individuálních výstupů účastníků, které průběžně reflektujeme, analyzujeme, odhalujeme a odstraňujeme chyby a vylepšujeme projev.

Na co se zaměřuji?
V semináři se zaměřuji v první řadě na přirozený projev, srozumitelnost a přesvědčivost. Hlavní pozornost je věnována uvolnění, soustředění, sebepoznání, hravosti, zábavě, sebevědomí a schopnosti sebevyjádření. Budeme se věnovat dechovým, artikulačním a hlasovým cvičením, řeči těla (postoj, gesto, výraz) a také uvědomění, kdo jsme a co chceme sdělit světu.    

Součástí semináře je také společná rozcvička, zaměřená na navození a vyladění řečnické kondice.


Zkušenosti účastníků

Eva mi ukázala cestu, jak být při vystupování na veřejnosti sama se sebou spokojená. Děkuji mnohokrát a těším se na další inspirativní setkání.
účastnice semináře
Velmi oceňuji schopnost Evy vytvořit bezpečné prostředí, kde se lidé nebojí otevřít."
účastnice semináře
Energie se kterou Eva pracuje je vždy stejně uchvacujicí, podnětná a pro mě zároveň i terapeutická, protože se zde nepracuje jen s hlasem a tělem, ale vlastně s celým bytím.
účastnice semináře

Eva Elxa

Herečka, režisérka, divadelní autorka, pedagog herectví, lektorka a organizátorka divadelních, seberozvojových a komunikačních seminářů a seminářů pro ženy. Absolvovala herectví na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze, studovala teologii na HTF UK v Praze.
Věnuje se dlouhodobě autorskému divadlu a improvizaci, v poslední době také rituálům, především ženským přechodovým rituálům. Realizovala několik vlastních autorských projektů (Prádélko..., Carmen, Červená královna) a improvizačních cyklů (Vesmírná tančírna, Manévry, Noví Robinsoni). Spolupracovala s Jaroslavem Duškem, Milošem Formanem, J.A.Pitínským, Minem Tanakou, Frankem van de Venem, Peterem Schumannem...

V současné době vede "Kurzy autorského intuitivního divadla, které léčí" v Divadle Kampa v Praze. Poskytuje individuální i firemní poradenství v oblasti řeči a komunikace, v nichž pomáhá klientům odstraňovat řečové vady, disfunkce výslovnosti, odstranit problémy s komunikací a veřejným vystupováním. Individuálně se věnuje také intuitivní terapii a celostnímu léčení především v oblasti komunikace, vztahů, práce, cyklického plánování pro ženy, rozvoje intuice a sexuality.
Připravuje nový autorský divadelní projekt.

Žena, která miluje objevování a poznávání nového. Velmi jí zajímají procesy, které se dějí v mysli i těle, hloubka pocitů a emocí, které ráda propojuje s kreativitou. Kreativita, tanec, emocionalita, sebeláska, léčivé slzy, naslouchání a sdílení jsou jejím životním nábojem.

Před 23 lety objevila kouzlo meditace a vizualizace a prošla mnoha semináři, které byly zaměřené na zdokonalování kvalit mysli a kontemplativní psychologii.
Mateřství jí přineslo další objevování nových přístupů: kurzy Montessori pedagogiky, zdravého stravování, masáže, metodu AFT, A4M a mnoho dalších.

Deset let se zabývá ženskou tématikou, přirozenými cykly, vztahem k tělu, rozvíjením intuice a tvořivosti. Několik let vedla ženské kruhy, přechodové rituály a semináře pro podporu plodnosti. Prošla dvouletým výcvikem přechodových rituálů pro ženy, konstelačním výcvikem a šest let se věnuje divadlu. Divadlo se stalo její vášní. Je členkou divadelního seskupení ImproTrojka, která se volnou divadelní improvizací, kdy hra vzniká přímo na jevišti a odvíjí se z témat, která přináší přítomný okamžik. Fascinuje ji komunikace skrze pohyb v kontaktní improvizaci.

 Od loňského roku vede společně s Evou Elxou programy pro ženy, kde spojují ženskou tématiku, rituály, tanec a divadlo. Při své práci nejvíce čerpá ze svých vlastních zkušeností.

  Gabriela Kolátorová

Termíny seminářů

600 Kč

Přihlásit se

Žena a divadlo – Divadelně hravá poznávací cesta k sobě

Po

27.1.2020

18-21h

Slyšíš volání projevit se spontánně a bez zábran, projevit svobodně a bez souzení svou podstatu, svou radost i žal, své sny i své pády, své vize a emoce a přitom se bavit, hrát si a tvořit?
Láká tě spojení sebepoznání a divadelního tvoření?
Chtěla by sis zkusit, jaké to je tvořit v divadelním prostoru, být na chvíli herečkou, spisovatelkou, režisérkou a přitom být stále sama sebou?
Vzrušuje tě výzva přetvářet svá osobní témata v umělecký tvar, hru, v kreativitu?
Jsi zvědavá, jak je možné spojit osobní rozvoj a divadlo?
Cítíš v sobě chuť se předvést, ukázat se, projevit se?
Nebo máš naopak strach se projevit a toužíš se osvobodit?

Pak je tento večer právě pro tebe a my tě zveme ke společné dobrodružné cestě!

Co Tě čeká?
Spojení divadelních hereckých hravých technik, her a cvičení s duchovní cestou, sebepoznáváním a osobním rozvojem.
Přijmi pozvání k tvořivému, uvolňujícímu, hravému, objevujícímu, léčivému setkávání v kruhu odvážných žen, které se chtějí (bez ohledu na věk) bavit, rozvíjet, poznávat, hrát si, odhalit a svobodně projevit svou podstatu, emoce, svou duši, naučit se být vidět, cítit, slyšet ve své síle a přirozenosti.

Večerem provází lektorky Eva Elxa a Gabriela Kolátorová.

1 900 Kč

Přihlásit se

UMĚNÍ MLUVIT, UMĚNÍ NASLOUCHAT – Řeč jako nástroj sebevyjádření

Ne

2.2.2020

10-17:30

Řeč jako nástroj našeho sebevyjádření, komunikace a seberealizace.

Řeč těla, hlas, dech, obsah, forma, vibrace slov, vyjádření postoje, pocitů, myšlenek, vizí, sdělení, přesvědčivost, přirozenost, radost, humor, kdo jsem a co chci říci světu, jak mluvit, aby mě ostatní viděli, slyšeli a rozuměli mi, ale také umění naslouchat druhým a především sám sobě. Nejen o tom je tento seminář Evy Elxy.

Na semináři se seznámíte se základy vnitřní i vnější techniky komunikace a řeči zábavnou cestou her a cvičení spojujících herecké techniky s osobním rozvojem.

"Pokud chceš, aby se ti splnilo přání, musíš jej nejdříve vyslovit."

Je pro mě důležité sebevyjádření? Rozumějí mi ostatní? Umím se srozumitelně a jasně vyjadřovat? Vím, co chci říci? Vím, jak to říci? Jak mohu zdokonalit své sebevědomí a soustředění? Mohu být přirozený a zároveň přesvědčivý? Využívám v komunikaci vhodně své tělo? Umím si poradit s trémou? Dokážu si vzít slovo, získat si pozornost v zaměstnání, ve vztahu, ve společnosti? Jak si poradit s prezentací pro více lidí? Mohu odstranit řečovou vadu, kterou mám od dětství? Umím naslouchat druhým? Kdy mluvit a kdy je lepší mlčet? Je možné si komunikaci užívat a mít z ní radost?

Cítíš volání, zajímají Tě odpovědi, chceš zlepšit svou komunikaci, sebevyjádření, řeč? Srdečně Tě zvu ke společné dobrodružné cestě.

"Ať vnitřní hlas zazní nahlas."

V tomto semináři posílíte a rozezvučíte svůj hlas. Prohloubíte a zvědomíte svůj dech (který v některých jazycích je zároveň vyjádřením pro ducha, vítr, duši). Hlas je vibrace, která rezonuje (pozitivně nebo negativně) v našem těle a také v tělech našich posluchačů. Na semináři zlepšíte svou výslovnost a také najdete cestu k větší přesvědčivosti, ovšem k té přirozené, aniž byste něco předstírali, lhali nebo manipulovali.

"Než promluvíš, naslouchej."

Lidské chování má mnoho podob. Komunikujeme s okolím, dokonce i když mlčíme. Vyjadřujeme se postojem a napětím těla, gesty, výrazem tváře, dokonce i svým dechem podáváme zprávu o tom, kdo jsme, jak se cítíme, co si myslíme, čemu věříme. Každý z nás také neustále vyzařuje svoji jedinečnou energii, vůni, světlo. To vše z velké části nevědomě. Na semináři se budeme věnovat všem těmto aspektům našeho chování. Budeme se učit vnímat sebe i druhé všemi smysly. Budeme naslouchat svému vnitřnímu hlasu a ověříme si, zda jsme v souladu s tím, co si opravdu přejeme a s tím, jak si přejeme, aby nás druzí vnímali.

Jak se na semináři se mnou pracuje?

Seminář je tvořen z velké části praktickým osvojováním řečových, řečnických a komunikačních dovedností zábavnou, tvořivou a inspirativní formou cvičení, her a krátkých individuálních výstupů účastníků, které průběžně reflektujeme, odstraňujeme nedostatky a vylepšujeme projev.
Součástí semináře je také společná rozcvička, zaměřená na navození a vyladění řečnické kondice.

Na co se zaměřuji?

V semináři se zaměřuji v první řadě na přirozený projev, srozumitelnost a přesvědčivost. Hlavní pozornost je věnována uvolnění, soustředění, sebepoznání, hravosti, zábavě, sebevědomí a schopnosti jasně se vyjádřovat. Budeme se věnovat dechovým, artikulačním a hlasovým cvičením, řeči těla (postoj, gesto, výraz), naslouchání a uvědomování, kdo jsme a co chceme sdělit světu.

500 Kč

600 Kč při platbě po 16.2.

Přihlásit se

Žena a divadlo – Divadelně hravá poznávací cesta k sobě

Po

24.2.2020

18-21h

Slyšíš volání projevit se spontánně a bez zábran, projevit svobodně a bez souzení svou podstatu, svou radost i žal, své sny i své pády, své vize a emoce a přitom se bavit, hrát si a tvořit?
Láká tě spojení sebepoznání a divadelního tvoření?
Chtěla by sis zkusit, jaké to je tvořit v divadelním prostoru, být na chvíli herečkou, spisovatelkou, režisérkou a přitom být stále sama sebou?
Vzrušuje tě výzva přetvářet svá osobní témata v umělecký tvar, hru, v kreativitu?
Jsi zvědavá, jak je možné spojit osobní rozvoj a divadlo?
Cítíš v sobě chuť se předvést, ukázat se, projevit se?
Nebo máš naopak strach se projevit a toužíš se osvobodit?

Pak je tento večer právě pro tebe a my tě zveme ke společné dobrodružné cestě!

Co Tě čeká?
Spojení divadelních hereckých hravých technik, her a cvičení s duchovní cestou, sebepoznáváním a osobním rozvojem.
Přijmi pozvání k tvořivému, uvolňujícímu, hravému, objevujícímu, léčivému setkávání v kruhu odvážných žen, které se chtějí (bez ohledu na věk) bavit, rozvíjet, poznávat, hrát si, odhalit a svobodně projevit svou podstatu, emoce, svou duši, naučit se být vidět, cítit, slyšet ve své síle a přirozenosti.

Večerem provází lektorky Eva Elxa a Gabriela Kolátorová.

400 Kč

500 Kč při platbě po 22.2.

600 Kč při platbě po 15.3.

Přihlásit se

Žena a divadlo – Divadelně hravá poznávací cesta k sobě

Po

23.3.2020

18-21h

Slyšíš volání projevit se spontánně a bez zábran, projevit svobodně a bez souzení svou podstatu, svou radost i žal, své sny i své pády, své vize a emoce a přitom se bavit, hrát si a tvořit?
Láká tě spojení sebepoznání a divadelního tvoření?
Chtěla by sis zkusit, jaké to je tvořit v divadelním prostoru, být na chvíli herečkou, spisovatelkou, režisérkou a přitom být stále sama sebou?
Vzrušuje tě výzva přetvářet svá osobní témata v umělecký tvar, hru, v kreativitu?
Jsi zvědavá, jak je možné spojit osobní rozvoj a divadlo?
Cítíš v sobě chuť se předvést, ukázat se, projevit se?
Nebo máš naopak strach se projevit a toužíš se osvobodit?

Pak je tento večer právě pro tebe a my tě zveme ke společné dobrodružné cestě!

Co Tě čeká?
Spojení divadelních hereckých hravých technik, her a cvičení s duchovní cestou, sebepoznáváním a osobním rozvojem.
Přijmi pozvání k tvořivému, uvolňujícímu, hravému, objevujícímu, léčivému setkávání v kruhu odvážných žen, které se chtějí (bez ohledu na věk) bavit, rozvíjet, poznávat, hrát si, odhalit a svobodně projevit svou podstatu, emoce, svou duši, naučit se být vidět, cítit, slyšet ve své síle a přirozenosti.

Večerem provází lektorky Eva Elxa a Gabriela Kolátorová.

400 Kč

500 Kč při platbě po 19.3.

600 Kč při platbě po 12.4.

Přihlásit se

Žena a divadlo – Divadelně hravá poznávací cesta k sobě

Po

20.4.2020

18-21h

Slyšíš volání projevit se spontánně a bez zábran, projevit svobodně a bez souzení svou podstatu, svou radost i žal, své sny i své pády, své vize a emoce a přitom se bavit, hrát si a tvořit?
Láká tě spojení sebepoznání a divadelního tvoření?
Chtěla by sis zkusit, jaké to je tvořit v divadelním prostoru, být na chvíli herečkou, spisovatelkou, režisérkou a přitom být stále sama sebou?
Vzrušuje tě výzva přetvářet svá osobní témata v umělecký tvar, hru, v kreativitu?
Jsi zvědavá, jak je možné spojit osobní rozvoj a divadlo?
Cítíš v sobě chuť se předvést, ukázat se, projevit se?
Nebo máš naopak strach se projevit a toužíš se osvobodit?

Pak je tento večer právě pro tebe a my tě zveme ke společné dobrodružné cestě!

Co Tě čeká?
Spojení divadelních hereckých hravých technik, her a cvičení s duchovní cestou, sebepoznáváním a osobním rozvojem.
Přijmi pozvání k tvořivému, uvolňujícímu, hravému, objevujícímu, léčivému setkávání v kruhu odvážných žen, které se chtějí (bez ohledu na věk) bavit, rozvíjet, poznávat, hrát si, odhalit a svobodně projevit svou podstatu, emoce, svou duši, naučit se být vidět, cítit, slyšet ve své síle a přirozenosti.

Večerem provází lektorky Eva Elxa a Gabriela Kolátorová.

1 800 Kč

1 900 Kč při platbě po 26.3.

Přihlásit se

Žena, divadlo a konstelace – Ženy v magickém divadelním prostoru

Ne

26.4.2020

10-18hod

Jednodenní intenzivní setkání na téma žena, divadlo, konstelace.

Na tomto setkání se zaměříme na naše divadelní vyjádření více do hloubky.
Dovolíme si vyjádřit sebe sama v magickém divadelním prostoru. Tento prostor vyjeví pravdu okamžitě a pracuje v náš prospěch, i když je to někdy nepříjemné. Budeme objevovat naše skryté, neprojevené části. Nebo postavy, o kterých víme, fascinují nás, dráždí, děsí, ale nedovolíme si je v běžném životě ukázat. Můžeme si dovolit dát našim tvářím, postavám velikost. Díky tomu se stávají viditelné a prožitek pravdivosti může být až magický. Je to jako kouzlo, které si můžeme přinést do našeho života a vědomě nechat proudit hravost a tvořivost.

Bezpečný prostor, který Vám nabízíme je základem k nalezení důvěry a uvolnění.

Spojení hravosti s osobním rozvojem je hluboké a přitom léčivé.

400 Kč

500 Kč při platbě po 24.4.

600 Kč při platbě po 17.5.

Přihlásit se

Žena a divadlo – Divadelně hravá poznávací cesta k sobě

Po

25.5.2020

18-21h

Slyšíš volání projevit se spontánně a bez zábran, projevit svobodně a bez souzení svou podstatu, svou radost i žal, své sny i své pády, své vize a emoce a přitom se bavit, hrát si a tvořit?
Láká tě spojení sebepoznání a divadelního tvoření?
Chtěla by sis zkusit, jaké to je tvořit v divadelním prostoru, být na chvíli herečkou, spisovatelkou, režisérkou a přitom být stále sama sebou?
Vzrušuje tě výzva přetvářet svá osobní témata v umělecký tvar, hru, v kreativitu?
Jsi zvědavá, jak je možné spojit osobní rozvoj a divadlo?
Cítíš v sobě chuť se předvést, ukázat se, projevit se?
Nebo máš naopak strach se projevit a toužíš se osvobodit?

Pak je tento večer právě pro tebe a my tě zveme ke společné dobrodružné cestě!

Co Tě čeká?
Spojení divadelních hereckých hravých technik, her a cvičení s duchovní cestou, sebepoznáváním a osobním rozvojem.
Přijmi pozvání k tvořivému, uvolňujícímu, hravému, objevujícímu, léčivému setkávání v kruhu odvážných žen, které se chtějí (bez ohledu na věk) bavit, rozvíjet, poznávat, hrát si, odhalit a svobodně projevit svou podstatu, emoce, svou duši, naučit se být vidět, cítit, slyšet ve své síle a přirozenosti.

Večerem provází lektorky Eva Elxa a Gabriela Kolátorová.

400 Kč

500 Kč při platbě po 21.5.

600 Kč při platbě po 14.6.

Přihlásit se

Žena a divadlo – Divadelně hravá poznávací cesta k sobě

Po

22.6.2020

18-21h

Slyšíš volání projevit se spontánně a bez zábran, projevit svobodně a bez souzení svou podstatu, svou radost i žal, své sny i své pády, své vize a emoce a přitom se bavit, hrát si a tvořit?
Láká tě spojení sebepoznání a divadelního tvoření?
Chtěla by sis zkusit, jaké to je tvořit v divadelním prostoru, být na chvíli herečkou, spisovatelkou, režisérkou a přitom být stále sama sebou?
Vzrušuje tě výzva přetvářet svá osobní témata v umělecký tvar, hru, v kreativitu?
Jsi zvědavá, jak je možné spojit osobní rozvoj a divadlo?
Cítíš v sobě chuť se předvést, ukázat se, projevit se?
Nebo máš naopak strach se projevit a toužíš se osvobodit?

Pak je tento večer právě pro tebe a my tě zveme ke společné dobrodružné cestě!

Co Tě čeká?
Spojení divadelních hereckých hravých technik, her a cvičení s duchovní cestou, sebepoznáváním a osobním rozvojem.
Přijmi pozvání k tvořivému, uvolňujícímu, hravému, objevujícímu, léčivému setkávání v kruhu odvážných žen, které se chtějí (bez ohledu na věk) bavit, rozvíjet, poznávat, hrát si, odhalit a svobodně projevit svou podstatu, emoce, svou duši, naučit se být vidět, cítit, slyšet ve své síle a přirozenosti.

Večerem provází lektorky Eva Elxa a Gabriela Kolátorová.

Místo konání

Maitrea
Dům osobního rozvoje

Týnská ulička 6, Praha 1

V případě dotazů týkajících se semináře
kontaktujte přímo lektorku:

603 245 362
eva.elxa@email.cz

Často kladené otázky

Co s sebou?

Doporučujeme Vám vzít si s sebou uzavíratelnou láhev s pitím, vždy se hodí zápisník a tužka. Na semináře zpravidla nic dalšího nepotřebujete. 

Jaké oblečení?

Vhodné je pohodlné volné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře. Na místě se můžete převléknout (platí zejména pro taneční a pohybové semináře.) K dispozici na místě jsou deky. V případě potřeby využijte na patře se sály sprchu.

Je na místě občerstvení?

Na místě možno zakoupit drobné občerstvení (sušenky, musli tyčinky apod.) K dispozici káva, čaj a filtrovaná voda z kohoutku. Do sálů si bereme nápoje pouze v uzavřených nádobách. Pro konzumaci občerstvení je určena přilehlá kuchyňka. Doporučujeme vám přinést si s sebou vodu nebo čaj v plastové lahvi či termosce. Pokud zapomenete, je možné zakoupit vodu v láhvi u nás. Na oběd či večeři si můžete zajít do naší vegetariánské restaurace MAITREA. Doporučujeme rezervovat si místo na telefonním čísle : 221 711 631 (11.30-23.00). V případě rezervace pro větší skupinu počítejte s tzv. SKUPINOVOU NABÍDKOU, kde je výběr z cca 6 jídel, abyste dlouho nečekali. Rezervace je pro vás držena pouze 15 minut od dohodnutého času. Další alternativy: Country life (www.countrylife.cz), BEAS DHABA (www.beas-dhaba.cz), pizzeria GIALLO ROSSA (www.giallorossa.cz)

Kde zaparkovat?

V okolí je modrá rezidentská zona. Parkování (placené) možné jedině v OC Kotva, Palladium nebo Rudolfinum (mimopražským doporučujeme nechat vůz na parkovištích P+R a dojet k nám metrem). Před domem MAITREA je možné jen krátkodobé zastavení pro vystoupení a vyložení.