Jak zacházím se svým hlasem, tak zacházím se sebou!

Cestou osvobozování individuálních hlasových schopností se nám otvírá
i vrací možnost poznávat, prožívat a vyjadřovat sebe sama. Práce
s hlasem nám umožňuje obnovit citlivější vnímání svých tělesných prožitků a tím směřuje k navozování harmonie mezi tělem, myslí a psychikou.

Prostřednictvím vlastního hlasu společně započneme proces odkrývání neuvědomovaných zažitých způsobů - postojů, jakými se k sobě vztahujeme, jak se prožíváme, jak vnímáme své tělo a náš vnitřní svět v něm. Co potřebujeme v sobě objevit, abychom porozuměli sami sobě
a tím i druhým?!


Pohled na práci s hlasem z druhé strany

Seminář jsem měla možnost prožít už dvakrát. Podruhé jsem se na něj těšila o to víc, že už jsem věděla, že Ivana je nejen odbornice na hlasovou hygienu, ale i skvělý člověk s půvabným temperamentem a otevřeným srdcem. Bylo až neuvěřitelné, jaké změny jsme pocítili po pár hodinách workshopu, jak přirozeně nás dokázala vést k uvědomění si vlastního těla, k variacím v používání vlastního dechu. I ti méně průbojnější z nás z plna hrdla nenuceně volali na protější pastvinu na „imaginárního“ pasáka ovcí, Ivana totiž dokáže skvěle rozpoznat jedinečnost každého účastníka a naprosto nenásilně každého „vede“ tam, kam potřebuje. V souvislosti s využíváním vlastního dechu jsme pod jejím vedením pocítili naprosto úžasné změny v držení vlastního těla, pomocí cvičení dáváte možnost tělu obnovit jeho funkčnost. Jsem moc ráda, že jsem seminář absolvovala, cítím se mnohem „bohatší“, na těle i na duchu.
Ivana
Nikdy jsem si neuvědomil, jak široký aparát hlas má. Ivana mě za necelé tři dny dostala k hlasu, který jsem u sebe nikdy neslyšel. Osvobozující víkend!
Jakub
Výborný seminář, který mně ukázal techniky jak uvolnit své tělo a skrze toto uvolnění nechat zaznít svůj hlas. Příjemná atmosféra jak s Ivanou tak i s ostatními účastníky. Díky.
David

Věnuje se práci s hlasem jak v umělecké oblasti, tak i v oblasti terapeutické. Tato práce ji dovolila nalézat širší souvislosti mezi rozmanitými oblastmi našeho bytí. Nevěnuje se jen pouhému hlasovému projevu. I ti kdo k ní přicházejí pouze pro rozvoj svých hlasových schopností, brzy se začnou proměňovat po všech svých stránkách. Vede lidi k hledání své přirozenosti bez ohledu na vnější soudy. Pozoruhodná je její schopnost věci pojmenovat bez náznaku kritiky. Diky přímosti a laskavému přístupu umožňuje člověku se projevit, otevřít, pravdivě se na sebe podívat... zjistit jak se sebou nakládá, jak se sám k sobě chová.

Absolventka KALD DAMU, loutkoherečka, herečka, pedagog. Společně s divadelní praxí (spolupráce s režiséry Makonjem, Krobotem, Schormem, Krobem) se postupně zaměřuje na výzkum různých hlasových technik souvisejících nejen s uměleckou činností.

Ivana Vostárková

Od r. 1995 působí jako hlasový pedagog na DAMU ( KVD, KATAP), na KP vyučuje psychologii a kulturu sociální komunikace, externě vyučuje i na FAMU.

Jako lektorka vede semináře zaměřené na práci s hlasem jak pro hlasové profesionály (divadelníky, zpěváky, moderátory), tak pro pedagogy, právníky, managery, psychology, muzikoterapeuty a další profese (např. příprava Jana Švejnara v průběhu prezidentské kampaně). V ČT působila jako hlasový a mluvní pedagog. Věnuje se individuálnímu vedení zpěváků (Aneta Langerová, Lenka Dusilová, David Koller, Jan Budař...). Její práce se zaměřuje také na oblast terapeutickou, věnuje se hlasové analýze a psychosomatickým souvislostem. V ČT působila jako hlasový a mluvní pedagog, dnes působí takto v ČRo.

Termíny seminářů Ivany Vostárkové

5 500 Kč

5 900 Kč při platbě po 16.11.

Přihlásit se

Hlas duše – Odhoďte nánosy naučených vzorců pomocí hlasu a dechu

Pá – Ne

20. – 22.11.2020

Pá: 18-21 hod. So: 10-18 hod. Ne: 10-17 hod.

Naše společná práce nás povede k tomu, čím jsme v životě začali: k pohybovému i k hlasovému projevu, k odstraňování toho, čím si bráníme být - plně sami sebou.

Sérií jednoduchých fyzických a hlasových cvičení se bude dostávat hlouběji a hlouběji do kontaktu z vlastním hlasem. Tím, že se jej dotkneme, se dotkneme uvnitř těch částí, které tak často v každodenním životě opomíjíme, aniž bychom si toho byli vědomí.

Půjdeme po krůčcích hluboko do našeho hlasového aparátu, abychom se mohli zbavit naučených struktur, které jsme si v dětství a v průběhu života vytvořili výchovou, vzděláním a formováním se "pro dobro společnosti". Tyto sociální nánosy, které nosíme jako masky každý den, se pomocí hlasu rozpustí a my můžeme opět žít svobodný život.

Impulz  k hlasovému projevu vychází z vývojově nejstarších struktur mozku, z mozkového kmene (sebezáchovnost) a z tzv.emočního mozku. Práce s hlasem nám pomáhá objevovat nejen svoje hlasové možnosti, ale také nám umožňuje poznávat sama sebe a učí nás si porozumět. Hlas je spjatý s celou naší bytostí. Zrcadlí se v něm struktura naší povahy, naše fyzická i psychická kondice, výchova, kterou jsme prošli i kulturní identita. Umožňuje nám pronikat ke své vnitřní podstatě – zažít sama sebe v holé/čisté formě existence. Proto je nesmírně cenné dovolit sám sobě obnovit přístup ke své původní vybavenosti, ke svému obnaženému, syrovému, nekultivovanému, původnímu hlasovému projevu, který bývá tak záhy našimi "vychovateli" (rodiče, učitelé, sociální skupiny,...) omezován, potlačován, zakazován i účelově formován (představte si, že dokonce existuje společenská norma přípustných zvuků!). Pojďme si dovolit návrat k "nekontrolované přirozenosti". Na tomto základu je možné dál rozvíjet vlastní hlasovou (tedy vlastně životní) mohoucnost.

Prostřednictvím vlastního hlasu můžeme odkrývat neuvědomované, skryté, zažité, neuvědomované způsoby i postoje, jakými se k sobě vztahujeme, jak se prožíváme, jak vnímáme svůj vnitřní svět a své tělo v něm. Mezi hlasovým a tělovým projevem probíhá příčinná souvislost: jak zacházíme se svým hlasem, tak zacházíme se sebou.

Žijeme v době všudypřítomných masáží ze všech možných médií, rozmanitých komunikačních technologií, sociálních sítí, ale paradoxně se těmito cestami navzájem více vzdalujeme. Konkrétní  hlas tak postupně ztrácí na váze a bývá často odosobněn. Naše komunikování přichází o to nejcennější: o osobní setkávání, o setkání s člověkem.

Pojďme společně odhodit nánosy sociálních požadavků a představ o tom, co společnost chce. Vylezte z útlé, malé krabičky, do které se zavíráme, abychom šli "s proudem"

Vezměte si s sebou pohodlné oblečení, lahev na pití a zápisník, který budete moci využít v průběhu přestávek na zapisování si myšlenek a vnitřních pochodů.

10 000 Kč

10 900 Kč při platbě po 16.11.

Přihlásit se

Hlas duše (pro 2 osoby) – Odhoďte nánosy naučených vzorců pomocí hlasu a dechu

Pá – Ne

20. – 22.11.2020

Pá: 18-21 hod. So: 10-18 hod. Ne: 10-17 hod.

Naše společná práce nás povede k tomu, čím jsme v životě začali: k pohybovému i k hlasovému projevu, k odstraňování toho, čím si bráníme být - plně sami sebou.

Sérií jednoduchých fyzických a hlasových cvičení se bude dostávat hlouběji a hlouběji do kontaktu z vlastním hlasem. Tím, že se jej dotkneme, se dotkneme uvnitř těch částí, které tak často v každodenním životě opomíjíme, aniž bychom si toho byli vědomí.

Půjdeme po krůčcích hluboko do našeho hlasového aparátu, abychom se mohli zbavit naučených struktur, které jsme si v dětství a v průběhu života vytvořili výchovou, vzděláním a formováním se "pro dobro společnosti". Tyto sociální nánosy, které nosíme jako masky každý den, se pomocí hlasu rozpustí a my můžeme opět žít svobodný život.

Impulz  k hlasovému projevu vychází z vývojově nejstarších struktur mozku, z mozkového kmene (sebezáchovnost) a z tzv.emočního mozku. Práce s hlasem nám pomáhá objevovat nejen svoje hlasové možnosti, ale také nám umožňuje poznávat sama sebe a učí nás si porozumět. Hlas je spjatý s celou naší bytostí. Zrcadlí se v něm struktura naší povahy, naše fyzická i psychická kondice, výchova, kterou jsme prošli i kulturní identita. Umožňuje nám pronikat ke své vnitřní podstatě – zažít sama sebe v holé/čisté formě existence. Proto je nesmírně cenné dovolit sám sobě obnovit přístup ke své původní vybavenosti, ke svému obnaženému, syrovému, nekultivovanému, původnímu hlasovému projevu, který bývá tak záhy našimi "vychovateli" (rodiče, učitelé, sociální skupiny,...) omezován, potlačován, zakazován i účelově formován (představte si, že dokonce existuje společenská norma přípustných zvuků!). Pojďme si dovolit návrat k "nekontrolované přirozenosti". Na tomto základu je možné dál rozvíjet vlastní hlasovou (tedy vlastně životní) mohoucnost.

Prostřednictvím vlastního hlasu můžeme odkrývat neuvědomované, skryté, zažité, neuvědomované způsoby i postoje, jakými se k sobě vztahujeme, jak se prožíváme, jak vnímáme svůj vnitřní svět a své tělo v něm. Mezi hlasovým a tělovým projevem probíhá příčinná souvislost: jak zacházíme se svým hlasem, tak zacházíme se sebou.

Žijeme v době všudypřítomných masáží ze všech možných médií, rozmanitých komunikačních technologií, sociálních sítí, ale paradoxně se těmito cestami navzájem více vzdalujeme. Konkrétní  hlas tak postupně ztrácí na váze a bývá často odosobněn. Naše komunikování přichází o to nejcennější: o osobní setkávání, o setkání s člověkem.

Pojďme společně odhodit nánosy sociálních požadavků a představ o tom, co společnost chce. Vylezte z útlé, malé krabičky, do které se zavíráme, abychom šli "s proudem"

Vezměte si s sebou pohodlné oblečení, lahev na pití a zápisník, který budete moci využít v průběhu přestávek na zapisování si myšlenek a vnitřních pochodů.

Místo konání

Maitrea

Dům osobního rozvoje
Týnská ulička 6, Praha 1

Často kladené otázky

Co s sebou?

Doporučujeme Vám vzít si s sebou uzavíratelnou láhev s pitím, vždy se hodí zápisník a tužka. Na semináře zpravidla nic dalšího nepotřebujete. 

Jaké oblečení?

Vhodné je pohodlné volné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře. Na místě se můžete převléknout (platí zejména pro taneční a pohybové semináře.) K dispozici na místě jsou deky. V případě potřeby využijte na patře se sály sprchu.

Je na místě občerstvení?

Na místě možno zakoupit drobné občerstvení (sušenky, musli tyčinky apod.) K dispozici káva, čaj a filtrovaná voda z kohoutku. Do sálů si bereme nápoje pouze v uzavřených nádobách. Pro konzumaci občerstvení je určena přilehlá kuchyňka. Doporučujeme vám přinést si s sebou vodu nebo čaj v plastové lahvi či termosce. Pokud zapomenete, je možné zakoupit vodu v láhvi u nás. 

Na oběd či večeři si můžete zajít do naší vegetariánské restaurace MAITREA. Doporučujeme rezervovat si místo na telefonním čísle : 221 711 631 (11.30-23.00). V případě rezervace pro větší skupinu počítejte s tzv. SKUPINOVOU NABÍDKOU, kde je výběr z cca 6 jídel, abyste dlouho nečekali. Rezervace je pro vás držena pouze 15 minut od dohodnutého času.

Další alternativy: Country life (www.countrylife.cz), BEAS DHABA (www.beas-dhaba.cz), pizzeria GIALLO ROSSA (www.giallorossa.cz)

Kde zaparkovat?

V okolí je modrá rezidentská zona. Parkování (placené) možné jedině v OC Kotva, Palladium nebo Rudolfinum (mimopražským doporučujeme nechat vůz na parkovištích P+R a dojet k nám metrem). Před domem MAITREA je možné jen krátkodobé zastavení pro vystoupení a vyložení.