Objevte skryté souvislosti a nevědomé zákonitosti.
Uzdravte své vztahy a posuňte se ve vašem životě.

Získejte hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí vašeho života. Jan Bílý vychází ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi. Metody, která vám umožňí vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme.

Ačkoliv se některá témata seminářů zdají na první pohled poněkud vzdálené našim každodenním potřebám a problémům, odhaluje Jan jejich přímé působení na to, co neustále prožíváte a s čím se potýkáte.
Semináře jsou doplněny malými konstelacemi.


Zkušenosti účastníků

Jsem Janovi vděčný, že mi pomohl udělat si jasno v tom, jak to opravdu mám s penězi. Také, co mi brání v tom, je udržet a rozmnožovat, pokud je vydělám.
Václav
Ani ve snu by mě nenapadlo, co vše může mít vliv na to, jestli se cítím finančně zajištěná a podporovaná. Myslím, že po Janově semináři se ulevilo nejen mě, ale i mému nejbližšímu okolí.
Lenka

Jan Bílý

Narozen 1954 v Praze, 1976 odešel do Německa. Po několika letech "spirituálního poutnictví" (Indie, Osho, šamanismus) získává v Německu mnohaleté zkušenosti v osobním a firemním poradenství.

Vzděláním kouč (Certifikát "Coach/Training Professional" německo - švýcarského institutu IBW Lörrach) a systemický poradce. Rodinné konstelace se učil u R. R. Doetsche (Köln). Další semináře a supervize u Sneh V. Schnabelové, D. v. Kampenhouta a B. Hellingera. Již přes patnáct let se zabývá meditací (Zen, Osho) a rozvojem osobnosti a lidského potenciálu (human resource a team developing).

Zároveň se zaměřuje na vyvážení ženského a mužského principu (Yin-Yang) v managementu, poradenství a v holistickém koučinku. Tuto rovnováhu uplatňuje v systemickém přístupu (např. v konstelacích). 

an pořádá semináře (rodinné, partnerské a peněžní konstelace, mužské kruhy a mnoho dalších)  jak v ČR tak i v Evropě.

2004: Hostitel a spoluorganizátor semináře Berta Hellingera v Praze.
2005 a 2006: Organizátor 1. a 2. konference systemických konstelací v Praze

Janovy knihy
2007: První kniha "Úžasná síla celku"(PRAGMA), spoluzakladatel "Českého institutu systemických konstelací o.p.s."
2008: kniha „Láska, vztahy, konstelace“
2011: kniha o bohatství a transformaci „Růže pro Plúta“ 
2014: kniha "Vidím v tobě Boha, vidím v tobě Bohyni" (Synergie) 

Rozhovor v našem magazínu
Přečtěte si, co pro muže znamená objevit svou vnitřní ženu. A jaká je jedna ze základních vlastností mužského principu.

Termíny seminářů Jana Bílého

Večerní

600 Kč

Přihlásit se

PENÍZE NEBO ŽIVOT! – K čemu potřebujeme peníze a jak to udělat, abychom měli hojnost

St

20.11.2019

18-21 hod.

V tomto večerním setkání se budeme zaobírat nejen tím, jak mít víc-než-dostatek peněz, ale i co pro nás peníze znamenají a do čeho je smysluplné je investovat. Ale nejdříve musíme vyřešit otázku, co přesně nám brání v onom pocitu hojnosti, který léčí veškerý nedostatek. Peněžní přesvědčení na nás působí z našeho podvědomí a ovlivňují tak náš každodenní život - ať je nám to příjemné nebo ne. Zdědili jsme je od našich předků nebo jsme si je vytvořili během dětství a dospívání. Tato přesvědčení je možné za jistých okolností změnit a tím „pootevřít kohoutek s penězi“. Ale co pak? Znamená víc peněz také větší štěstí nebo intenzivnější pocit hojnosti v životě?

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Celodenní

1 600 Kč

1 800 Kč při platbě po 20.11.

Přihlásit se
obsazeno, ale je možné se registrovat jako náhradník

"KLASICKÉ" KONSTELACE RODINNÉHO SYSTÉMU – Intenzivní výlet ke kořenům štěstí

Čt

28.11.2019

9.30-17 hod.

Na základě několika "klasických" konstelací rodinného systému můžete tento den prožít základní stavební kameny konstelací podle Berta Hellingera - například přijetí vyloučených členů, uznání "velikosti" rodičů, hierarchii sourozenců a podobné konstelační rituály a "úkony", které ze současné práce s konstelacemi, už (bohužel) téměř vymizely.

Tento kurz poslouží v moha ohledech. Pro nováčky je to možnost se seznámit s tím, jak rodinné systémy fungují a jak je možné je zharmonizovat. Pro mírně pokročilé může tento den znamenat hlubší ponoření k samým kořenům rodinných konstelací a pro ty, kteří se zajímají o konstelační výcvik "Konstelace, rituál a drama 2019" s Janem Bílým je to výborná přípravka.

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálené našim každodenním potřebám a problémům, odhaluje Jan Bílý jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme. Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

 

Mužský kruh

550 Kč

650 Kč při platbě po 29.11.

Přihlásit se

VEČER PRO MUŽE – Spiritualita, meditace, duch a duše, náboženství a víra

Út

3.12.2019

17-21 hod.!!!!!

Večerní setkání, ve kterých budeme řešit základní mužské otázky v důvěrném kruhu mužů. Formou sdílení a konstelací poodhalíme nejrůznější témata a „palčivé“ otázky jako: Narození, Dospívání a puberta, Matka, Kluk a Bojovník, Agrese a násilí, Sex, Vztah k ženám, Naše poslání…a mnohem víc. 

Již tradičně se scházejí muži v kruhu...muži, jenž chtějí poznat nejen sebe sama, ale i sdílet s ostatními své příběhy, těžkosti, úspěchy nebo třeba jen naslouchat a zažít sílu mužského společenství. Večery jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé účastníky minulých kruhů. 

Mužské kruhy, které Jan vede, jsou velmi pestré. V důsledku doplnění kruhů konstelacemi, zde panuje velká míra důvěry a tolerance. Každý večer bude mít své specifické téma, ale to není rozhodující, budeme se též zaobírat tím, co je během daného večera aktuální a co odpovídá „náladě“ v kruhu. Sdílením našich osobních témat, která nám leží na duši, umožníme katarzní proces, který vede k pochopení souvislostí a často i k rozpuštění celého problému. Ostatním účastníkům se díky našemu sdílení nabízí hlubší vhled a porozumění tomu, co se u nás mužů děje a co nás vlastně spojuje. 

Mužské kruhy vede Jan Bílý od roku 2003, kdy poprvé v Česku udělal seminář „jen pro muže“. Následovalo iniciované vydání knihy „Cesta pravého muže“ amerického gurua mužské problematiky Davida Deidy. Nyní se Jan zaměřuji stále víc na to, co muže vede nejen k jejich „chlapskému“ srdci, k odvaze a mužské síle, ale i do centra jejich - mužské - spirituality.

Je zcela nezbytné si uvědomit naši nutkavou touhu po úspěchu, která je sice na jistém stupni vývoje potřebná, ale často nás drží v zajetí oné kmenové duše. Ta nám sice radí, jak být úspěšní v rámci kmene (společnosti, zaměstnání, podnikání, náboženství či rozmnožování), ale častokrát selhává, máme-li se dostat k sobě, nebo – k bohu. 

Večery jsou vhodné i pro muže, kteří jsou v mužském kruhu nováčci.

Večerní

500 Kč

600 Kč při platbě po 5.12.

Přihlásit se

Proč stále s něčím bojujeme? – Válka a mír, mužský a ženský princip v konstelacích

St

11.12.2019

18-21 hod.

Možná, že jste si toho už všimli: Téměř nepřetržitě s něčím bojujeme. S rodiči, s našimi dětmi, s bakteriemi a viry během různých nemocí, s partnerem či partnerkou, s nad- a podřízenými v práci, nebo alespoň, u televize, s děním ve světě. A v tomto předvánočním čase také s nedostatkem – času. Pokud ale boj odmítneme, potlačíme naši agresivitu a hněv a staneme se „hodnými“, mohou rychle vypuknout nějaké autoimunní reakce nebo alergie. Takže nyní, když se blíží svátky klidu a míru, znovuzrození Světla, je nejlepší čas se zastavit a podívat se zblízka na náš zarputilý boj…třeba právě skrze malé konstelace. Abychom si toho vánočního kapra pak mohli opravdu užít. 

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Večerní

600 Kč

700 Kč při platbě po 13.1.

Přihlásit se

ZDRAVÍ, NE-MOC A JEJÍ SYMPTOMY – Co nám chce říct naše tělo?

Út

14.1.2020

18-21 hod.

Jak je možné se dopídit toho, co naše nemoc znamená a co nám chce říci?

Konstelační práce je vždy zkoumání celku a pochopení hlubokých a často i dobře skrytých souvislostí. Symptomy nemocí, především těch déle trvajících nebo chronických, k nám mluví jazykem, kterému nejsme vždy schopni porozumět. Proto patří literatura o celostní medicíně a speciálně "kuchařky" typu co který symptom znamená k velmi žádaným a úspěšným titulům. Ačkoliv nejsem lékař a nemám ambice skrz konstelační práci diagnostikovat nebo léčit (což je také vyhrazeno pouze patřičným specialistům), jsou konstelace symptomů fascinujícím příkladem pro to, jak může být pohled na "celek" - tedy i na situaci pacienta v rodině, na jeho vztahy, nebo na převzaté rodinné zátěže prospěšný. Konstelace symptomů tak mohou výborně doplnit práci odborníka lékaře nebo i psychologa.

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Muži 2020

3 900 Kč

4 300 Kč při platbě po 15.1.

Přihlásit se

ARCHETYPÁLNÍ MUŽSKÝ KRUH – Cyklus 8 večerů pro MUŽE - 1 OSOBA

Út – Út

21.1. – 8.12.2020

18-21.00 hod.

Cyklus osmi večerů, ve kterých budeme řešit základní mužské otázky a problémy v důvěrném kruhu mužů. Tentokrát budeme nahlížet na mužství skrze Archetypy. (Archetyp dítěte, Archetyp kluka, Archetyp výrostka, Archetyp ženicha, Archetyp ředitele, Archetyp soudce, Archetyp blázna, Archetyp krále).

Mužské kruhy, které Jan  vede, jsou velmi pestré. Najdete zde muže, kteří se spolu znají více než deset let, ale také ty, kteří přicházejí do takového kruhu úplně poprvé. V důsledku doplnění kruhů konstelacemi, zde panuje velká míra důvěry a tolerance.

Každý večer bude mít své specifické téma, to ovšem není závazné, budeme se též zaobírat tím, co je v daný večer aktuálním tématem a co každý z účastníků přinese do kruhu jako své téma. Sdílením našich osobních témat, která nám leží na duši, umožníme proces, který vede k pochopení souvislostí a často i k rozpuštění celého problému. Současně umožňujeme celému kruhu a každému, kdo se ho účastní hlubší vhled a porozumění tomu, co se u nás mužů děje a co nás spojuje.

Již tradičně se scházejí muži v kruhu. Muži, kteří chtějí poznat nejen sebe sama, ale i sdílet s ostatními své příběhy, těžkosti, úspěchy nebo třeba jen naslouchat a zažít sílu mužského společenství. Večery jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé účastníky minulých kruhů. 

Mužské kruhy vede Jan Bílý od roku 2003, kdy poprvé v Česku udělal seminář „jen pro muže“. Následovalo iniciované vydání knihy „Cesta pravého muže“ amerického gurua mužské problematiky Davida Deidy. Nyní se Jan zaměřuje stále více na to, co muže vede nejen k jejich „chlapskému“ srdci, k odvaze a mužské síle, ale i do centra jejich - mužské - spirituality. Je zcela nezbytné si uvědomit naši nutkavou touhu po úspěchu, která je sice na jistém stupni vývoje potřebná, ale často nás drží v zajetí oné kmenové duše. Ta nám sice radí, jak být úspěšní v rámci kmene (společnosti, zaměstnání, podnikání, náboženství či rozmnožování), ale častokrát selhává, máme-li se dostat k sobě, nebo – k bohu. 

Na večery se lze též přihlásit  jednotlivě v průběhu roku, ale většinou zbývá pouze pár posledních míst, které jsou během chvíle vyprodané, proto doporučujeme přihlásit se na celý cyklus. Cena cyklu je též finančně výhodnější.
 

Večery pro Muže: 21. 1. / 26. 2. / 7. 4. / 16. 6. / 1. 9. / 29. 9. / 10. 11. / 8.12..

 

Muži 2020

7 300 Kč

8 100 Kč při platbě po 15.1.

Přihlásit se

ARCHETYPÁLNÍ MUŽSKÝ KRUH – Cyklus 8 večerů pro MUŽE - 2 OSOBY

Út – Út

21.1. – 8.12.2020

18-21.00 hod.

Cyklus osmi večerů, ve kterých budeme řešit základní mužské otázky a problémy v důvěrném kruhu mužů. Tentokrát budeme nahlížet na mužství skrze Archetypy. (Archetyp dítěte, Archetyp kluka, Archetyp výrostka, Archetyp ženicha, Archetyp ředitele, Archetyp soudce, Archetyp blázna, Archetyp krále).

Mužské kruhy, které Jan  vede, jsou velmi pestré. Najdete zde muže, kteří se spolu znají více než deset let, ale také ty, kteří přicházejí do takového kruhu úplně poprvé. V důsledku doplnění kruhů konstelacemi, zde panuje velká míra důvěry a tolerance.

Každý večer bude mít své specifické téma, to ovšem není závazné, budeme se též zaobírat tím, co je v daný večer aktuálním tématem a co každý z účastníků přinese do kruhu jako své téma. Sdílením našich osobních témat, která nám leží na duši, umožníme proces, který vede k pochopení souvislostí a často i k rozpuštění celého problému. Současně umožňujeme celému kruhu a každému, kdo se ho účastní hlubší vhled a porozumění tomu, co se u nás mužů děje a co nás spojuje.

Již tradičně se scházejí muži v kruhu. Muži, kteří chtějí poznat nejen sebe sama, ale i sdílet s ostatními své příběhy, těžkosti, úspěchy nebo třeba jen naslouchat a zažít sílu mužského společenství. Večery jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé účastníky minulých kruhů. 

Mužské kruhy vede Jan Bílý od roku 2003, kdy poprvé v Česku udělal seminář „jen pro muže“. Následovalo iniciované vydání knihy „Cesta pravého muže“ amerického gurua mužské problematiky Davida Deidy. Nyní se Jan zaměřuje stále více na to, co muže vede nejen k jejich „chlapskému“ srdci, k odvaze a mužské síle, ale i do centra jejich - mužské - spirituality. Je zcela nezbytné si uvědomit naši nutkavou touhu po úspěchu, která je sice na jistém stupni vývoje potřebná, ale často nás drží v zajetí oné kmenové duše. Ta nám sice radí, jak být úspěšní v rámci kmene (společnosti, zaměstnání, podnikání, náboženství či rozmnožování), ale častokrát selhává, máme-li se dostat k sobě, nebo – k bohu. 

Na večery se lze též přihlásit  jednotlivě v průběhu roku, ale většinou zbývá pouze pár posledních míst, které jsou během chvíle vyprodané, proto doporučujeme přihlásit se na celý cyklus. Cena cyklu je též finančně výhodnější.
 

Večery pro Muže: 21. 1. / 26. 2. / 7. 4. / 16. 6. / 1. 9. / 29. 9. / 10. 11. / 8.12..

 

Celodenní

1 600 Kč

1 800 Kč při platbě po 9.12.

2 000 Kč při platbě po 5.2.

Přihlásit se

ZÁKLADNÍ KONSTELAČNÍ PRAVIDLA – Rodina, předci, partneři a děti ( cena 1 OSOBA)

Čt

6.2.2020

9:30-17 hod.

Celodenní úvod do systemických konstelací podle Jana Bílého. Pochopíme-li základy konstelací, můžeme pak podstatně snadněji porozumět i našim každodenním problémům a zapletením do různých rodinných a vztahových záležitostí. Ale nejen to, tento jednodenní intenzivní kurz se hodí i jako výborná průprava na konstelační výcvik. Bude to den s mnoha konstelačními ukázkami, cvičeními a malými konstelacemi („ristretta“) a samozřejmě i s Janovým humorem a lehkostí, se kterou umí vysvětlit sebezapeklitější případy.

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Celodenní

2 900 Kč

3 300 Kč při platbě po 9.12.

3 700 Kč při platbě po 5.2.

Přihlásit se

ZÁKLADNÍ KONSTELAČNÍ PRAVIDLA – Rodina, předci, partneři a děti ( cena 2 OSOBY)

Čt

6.2.2020

9:30-17 hod.

Celodenní úvod do systemických konstelací podle Jana Bílého. Pochopíme-li základy konstelací, můžeme pak podstatně snadněji porozumět i našim každodenním problémům a zapletením do různých rodinných a vztahových záležitostí. Ale nejen to, tento jednodenní intenzivní kurz se hodí i jako výborná průprava na konstelační výcvik. Bude to den s mnoha konstelačními ukázkami, cvičeními a malými konstelacemi („ristretta“) a samozřejmě i s Janovým humorem a lehkostí, se kterou umí vysvětlit sebezapeklitější případy.

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Večerní

600 Kč

700 Kč při platbě po 17.2.

Přihlásit se

OD NÁSILÍ K SÍLE, OD DEPRIVACE K INTEGRACI – Naše vnitřní „zvíře“ – agresivita

Út

18.2.2020

18-21 hod.

Po mnoha letech konstelační práce s lidmi a především s muži chápu násilí nikoliv jako projev síly, ale naopak coby výraz jejího nedostatku. Násilí ovšem není jen tělesné nebo sexuální. I ženy mají svou „násilnou“ zbraň – především vůči tělesně silnějšímu muži. Je jím pohrdání, druh psychického násilí, byť pasivního. Tento večer budeme skrze nejprve přednášku a poté i skrze malé konstelace zkoumat, odkud se násilí bere a jak ono „vnitřní zvíře“, ať už zuřící nebo chladně vypočítavé, můžeme integrovat a použít tak, že jeho síla nám bude ku prospěchu. A zastavíme se i u lovu, války, náboženství, podíváme se na domácí násilí i na sport, který je v současnosti posledním zbytkem přirozené agresivity. 

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Večerní

500 Kč

600 Kč při platbě po 20.1.

700 Kč při platbě po 16.3.

Přihlásit se

NAROZENÍ, PUBERTA, SVATBA A POHŘEB – Přechodové rituály - proč bychom je měli slavit vědomě a „rituálně“.

Út

17.3.2020

18-21 hod.

O rituálním charakteru konstelací nemůže být pochyb. Opustíme-li představu, že konstelace ukazují pouze nějakou "správnější" realitu, dostaneme se na úroveň, kde prožíváme rituály usmíření, zacelení prázdných míst v systémech a především ty rituály, které nás převádějí z jednoho stavu do jiného. Namísto lineárního chápání času se dostává do popředí cyklický, kruhový čas, jemuž staří Řekové říkali Kairos, čas příhodného okamžiku. Žijeme-li v souladu s tímto časem, otevře i smysl pohanských kalendářů a slavností. Dnes většina těchto rituálů z našeho života vymizela. Tento večer se pokusíme zrekonstruovat cyklus přechodových rituálů od narození až ke smrti (a k případnému znovuzrození) a zjistit, jak bychom je mohli opět zažít jako pomoc na naší cestě. A nakonec se možná dostaneme až k zodpovězení prastaré otázky, totiž co jsme, odkud pocházíme a kam kráčíme.

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Večerní

500 Kč

600 Kč při platbě po 24.2.

700 Kč při platbě po 20.4.

Přihlásit se

Zenová konstelační ristretta – Krátké, husté, léčivé...

Út

21.4.2020

18-21 hod.

Mnohdy může být zenové „naťuknutí“ podstatně účinnější, než úmorná hodinová konstelace. Již delší dobu staví Jan tak zvané "ristretta"- což jsou krátké a intenzivní mini-konstelace, často s nečekaným a/nebo vtipným koncem. Tento typ práce se hodí všude tam, kde jsme zapleteni do vleklých a těžko řešitelných rodinných, vztahových či pracovních problémů a potřebovali bychom jakýsi „zen-stroke“ (neboli malý zenový pohlavek), abychom se probudili. Neboť platí: Angels fly, because they take themselves lightly (Andělé létají, protože se neberou tak vážne).

Tento večer nás očekává mnoho takových lehoučkých mini-řešení. Připravte si vaše „problémy“! 

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Celodenní

1 600 Kč

1 800 Kč při platbě po 16.3.

1 800 Kč při platbě po 13.5.

Přihlásit se

FINANČNÍ GRAMOTNOST JINAK – Jak vidět naši finanční situaci úplně novým pohledem (cena 1 OSOBA)

Čt

14.5.2020

9.30-17 hod.

Jednodenní konstelační seminář o financích, hojnosti a omezujících přesvědčeních, které jsme si vytvořili v dětství nebo je zdědili od svých předků.

Finanční gramotnost, jak se normálně učí, vede bohužel opět k jisté negramotnosti, neboť je iniciovaná vládami a bankami a povětšinou také slouží zájmům velkých korporací. Naproti tomu skutečné porozumění tomu, co se s našimi financemi děje, jaká peněžní přesvědčení máme a jak je můžeme změnit, musí vycházet z pochopení souvislostí v rámci celku. Toto pochopení nabízejí například systemické konstelace, neboť tam hledáme řešení, které je akceptovatelné pro každého člena systému. Bereme ohled nejen na celý systém, ale rovněž na potřeby všech jeho členů.

Tento seminář je adresován nejen esoterickému publiku, ale také manažerům, podnikatelům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří se na svoji finanční situaci a s ní spojená přesvědčení chtějí podívat úplně novým pohledem. Během setkání se podíváme na nesmyslnost víry v nekonečný růst HDP, na dluhovou krizi a zadlužení/zadlužování jedinců a budeme se zabývat východisky ze svázanosti s penězi jako jediným indikátorem úspěchu. Dále se dotkneme vztahu peněz a lásky, uznání, viny, věrností našim předkům a podobných, ne zcela běžných souvislostí.

Napsali o Finanční gramotnosti s Janem:

"Ani ve snu by mě nenapadlo, co vše může mít vliv na to, jestli se cítím finančně zajištěná a podporovaná.
Myslím, že po Janově semináři se ulevilo nejen mě, ale i mému nejbližšímu okolí."
Lenka

"Jsem Janovi vděčný, že mi pomohl udělat si jasno v tom, jak to opravdu s penězi mám a co mi brání v tom je, když už je vydělám, udržet a rozmnožovat."
Václav

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

 

Celodenní

2 900 Kč

3 300 Kč při platbě po 16.3.

3 700 Kč při platbě po 13.5.

Přihlásit se

FINANČNÍ GRAMOTNOST JINAK – Jak vidět naši finanční situaci úplně novým pohledem (cena 2 OSOBY)

Čt

14.5.2020

9.30-17 hod.

Jednodenní konstelační seminář o financích, hojnosti a omezujících přesvědčeních, které jsme si vytvořili v dětství nebo je zdědili od svých předků.

Finanční gramotnost, jak se normálně učí, vede bohužel opět k jisté negramotnosti, neboť je iniciovaná vládami a bankami a povětšinou také slouží zájmům velkých korporací. Naproti tomu skutečné porozumění tomu, co se s našimi financemi děje, jaká peněžní přesvědčení máme a jak je můžeme změnit, musí vycházet z pochopení souvislostí v rámci celku. Toto pochopení nabízejí například systemické konstelace, neboť tam hledáme řešení, které je akceptovatelné pro každého člena systému. Bereme ohled nejen na celý systém, ale rovněž na potřeby všech jeho členů.

Tento seminář je adresován nejen esoterickému publiku, ale také manažerům, podnikatelům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří se na svoji finanční situaci a s ní spojená přesvědčení chtějí podívat úplně novým pohledem. Během setkání se podíváme na nesmyslnost víry v nekonečný růst HDP, na dluhovou krizi a zadlužení/zadlužování jedinců a budeme se zabývat východisky ze svázanosti s penězi jako jediným indikátorem úspěchu. Dále se dotkneme vztahu peněz a lásky, uznání, viny, věrností našim předkům a podobných, ne zcela běžných souvislostí.

Napsali o Finanční gramotnosti s Janem:

"Ani ve snu by mě nenapadlo, co vše může mít vliv na to, jestli se cítím finančně zajištěná a podporovaná.
Myslím, že po Janově semináři se ulevilo nejen mě, ale i mému nejbližšímu okolí."
Lenka

"Jsem Janovi vděčný, že mi pomohl udělat si jasno v tom, jak to opravdu s penězi mám a co mi brání v tom je, když už je vydělám, udržet a rozmnožovat."
Václav

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

 

Večerní

500 Kč

600 Kč při platbě po 19.3.

700 Kč při platbě po 18.5.

Přihlásit se

MÁMA, TÁTA A (VNITŘNÍ) DÍTĚ – O možnostech a hranicích výchovy a traumatech dospělosti

Út

19.5.2020

18-21 hod.

Když jsme byli malí, bylo vše jednoduché: prakticky nic jsme neměli pod kontrolou. Svět byl plný zázraků a my ho vnímali jakýmsi mytologickým pohledem. Zároveň nás tento svět občas i děsil. Tma v noci, naše neschopnost se bránit, nespravedlnosti a zranění ze strany rodičů a učitelů. To vše vedlo k tomu, že jsme se rychle chtěli stát dospělými. Pro nás to znamenalo, začít svět kolem nás kontrolovat. Někteří z nás se stali úspěšnými, chytrými, někteří se naučili kontrolovat a manipulovat okolí. Všichni jsme ale přitom ztratili onu mytologickou rovinu vnímání zázraků. Dalo by se říci, že jsme ztratili schopnost, vidět svět srdcem. V rodinných konstelacích poznáváme, jak je tato schopnost v životě důležitá. Učíme se, jak zůstat „malí“ tam, kde je to nezbytné – například ve vztahu k našim rodičům. A hledáme cesty, jak se stát „velkými“, když nás ti, co jsou menší (ať už děti nebo jiné, na nás závislé osoby) potřebují.

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Večerní

500 Kč

600 Kč při platbě po 23.4.

700 Kč při platbě po 22.6.

Přihlásit se

SEX A VÁŠEŇ NEJEN LETNÍCH VEČERŮ – Večer o nejsilnější energii ve vesmíru – alespoň v tom lidském

Út

23.6.2020

18-21 hod.

Toto bude „odvážný“ večer, ve kterém se budeme dívat na Erós, tantru a sex a všechny problémy s nimi spojené z pohledu rodinných konstelací. Podíváme se na to, co se děje, když existuje ve vztahu nerovnováha mezi mužským a ženským principem, kdy a proč nám sex chybí, nebo jak se projevuje naše současná přesycenost erotickými tématy. Budeme se zabývat rozšířeným přesvědčením, že (sexuální) partnerství je naprostá nutnost, a úzkostí teenagerů, když ve třinácti ještě s nikým „nechodí“. Naťukneme také konstelační následky puritánství a celibátu a vše doplníme malými konstelacemi na témata z řad účastníků. Přijďte!

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Místo konání

Maitrea
Dům osobního rozvoje

Týnská ulička 6, Praha 1

Často kladené otázky

Mohu si rezervovat postavení konstelace během semináře?

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Co s sebou?

Doporučujeme Vám vzít si s sebou uzavíratelnou láhev s pitím, vžždy se hodí zápisník a tužžka. Na semináře zpravidla nic dalšího nepotřebujete. 

Jaké oblečení?

Vhodné je pohodlné volné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře. Na místě se můžžete převléknout (platí zejména pro taneční a pohybové semináře.) K dispozici na místě jsou deky. V případě potřeby využžijte na patře se sály sprchu.

Je na místě občerstvení?

Na místě možžno zakoupit drobné občerstvení (sušenky, musli tyčinky apod.) K dispozici káva, čaj a filtrovaná voda z kohoutku. Do sálů si bereme nápoje pouze v uzavřených nádobách. Pro konzumaci občerstvení je určena přilehlá kuchyňka. Doporučujeme vám přinést si s sebou vodu nebo čaj v plastové lahvi či termosce. Pokud zapomenete, je možné zakoupit vodu v láhvi u nás. 

Na oběd či večeři si můžžete zajít do naší vegetariánské restaurace MAITREA. Doporučujeme rezervovat si místo na telefonním čísle : 221 711 631 (11.30-23.00). V případě rezervace pro větší skupinu počítejte s tzv. SKUPINOVOU NABÍDKOU, kde je výběr z cca 6 jídel, abyste dlouho nečekali. Rezervace je pro vás držžena pouze 15 minut od dohodnutého času.

Další alternativy: Country life (www.countrylife.cz), BEAS DHABA (www.beas-dhaba.cz), pizzeria GIALLO ROSSA (www.giallorossa.cz)

Kde zaparkovat?

V okolí je modrá rezidentská zona. Parkování (placené) možžné jedině v OC Kotva, Palladium nebo Rudolfinum (mimopražžským doporučujeme nechat vůz na parkovištích P+R a dojet k nám metrem). Před domem MAITREA je možžné jen krátkodobé zastavení pro vystoupení a vyložžení.