Objevte skryté souvislosti a nevědomé zákonitosti.
Uzdravte své vztahy a posuňte se ve vašem životě.

Získejte hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí vašeho života. Jan Bílý vychází ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi. Metody, která vám umožňí vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme.

Ačkoliv se některá témata seminářů zdají na první pohled poněkud vzdálené našim každodenním potřebám a problémům, odhaluje Jan jejich přímé působení na to, co neustále prožíváte a s čím se potýkáte.
Semináře jsou doplněny malými konstelacemi.


Zkušenosti účastníků

Jsem Janovi vděčný, že mi pomohl udělat si jasno v tom, jak to opravdu mám s penězi. Také, co mi brání v tom, je udržet a rozmnožovat, pokud je vydělám.
Václav
Ani ve snu by mě nenapadlo, co vše může mít vliv na to, jestli se cítím finančně zajištěná a podporovaná. Myslím, že po Janově semináři se ulevilo nejen mě, ale i mému nejbližšímu okolí.
Lenka

Jan Bílý

Narozen 1954 v Praze, 1976 odešel do Německa. Po několika letech "spirituálního poutnictví" (Indie, Osho, šamanismus) získává v Německu mnohaleté zkušenosti v osobním a firemním poradenství.

Vzděláním kouč (Certifikát "Coach/Training Professional" německo - švýcarského institutu IBW Lörrach) a systemický poradce. Rodinné konstelace se učil u R. R. Doetsche (Köln). Další semináře a supervize u Sneh V. Schnabelové, D. v. Kampenhouta a B. Hellingera. Již přes patnáct let se zabývá meditací (Zen, Osho) a rozvojem osobnosti a lidského potenciálu (human resource a team developing).

Zároveň se zaměřuje na vyvážení ženského a mužského principu (Yin-Yang) v managementu, poradenství a v holistickém koučinku. Tuto rovnováhu uplatňuje v systemickém přístupu (např. v konstelacích). 

an pořádá semináře (rodinné, partnerské a peněžní konstelace, mužské kruhy a mnoho dalších)  jak v ČR tak i v Evropě.

2004: Hostitel a spoluorganizátor semináře Berta Hellingera v Praze.
2005 a 2006: Organizátor 1. a 2. konference systemických konstelací v Praze

Janovy knihy
2007: První kniha "Úžasná síla celku"(PRAGMA), spoluzakladatel "Českého institutu systemických konstelací o.p.s."
2008: kniha „Láska, vztahy, konstelace“
2011: kniha o bohatství a transformaci „Růže pro Plúta“ 
2014: kniha "Vidím v tobě Boha, vidím v tobě Bohyni" (Synergie) 

Rozhovor v našem magazínu
Přečtěte si, co pro muže znamená objevit svou vnitřní ženu. A jaká je jedna ze základních vlastností mužského principu.

Termíny seminářů Jana Bílého 

Celodenní

1 800 Kč

2 000 Kč při platbě po 5.2.

Přihlásit se
obsazeno, ale je možné se registrovat jako náhradník

ZÁKLADNÍ KONSTELAČNÍ PRAVIDLA (1 OSOBA) – Rodina, předci, partneři a děti

Čt

6.2.2020

9:30-17 hod.

Celodenní úvod do systemických konstelací podle Jana Bílého. Pochopíme-li základy konstelací, můžeme pak podstatně snadněji porozumět i našim každodenním problémům a zapletením do různých rodinných a vztahových záležitostí. Ale nejen to, tento jednodenní intenzivní kurz se hodí i jako výborná průprava na konstelační výcvik. Bude to den s mnoha konstelačními ukázkami, cvičeními a malými konstelacemi („ristretta“) a samozřejmě i s Janovým humorem a lehkostí, se kterou umí vysvětlit sebezapeklitější případy.

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Celodenní

3 300 Kč

3 700 Kč při platbě po 5.2.

Přihlásit se
zbývá poslední 1 místo

ZÁKLADNÍ KONSTELAČNÍ PRAVIDLA (2 OSOBY) – Rodina, předci, partneři a děti

Čt

6.2.2020

9:30-17 hod.

Celodenní úvod do systemických konstelací podle Jana Bílého. Pochopíme-li základy konstelací, můžeme pak podstatně snadněji porozumět i našim každodenním problémům a zapletením do různých rodinných a vztahových záležitostí. Ale nejen to, tento jednodenní intenzivní kurz se hodí i jako výborná průprava na konstelační výcvik. Bude to den s mnoha konstelačními ukázkami, cvičeními a malými konstelacemi („ristretta“) a samozřejmě i s Janovým humorem a lehkostí, se kterou umí vysvětlit sebezapeklitější případy.

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Večerní

600 Kč

700 Kč při platbě po 17.2.

Přihlásit se

OD NÁSILÍ K SÍLE, OD DEPRIVACE K INTEGRACI – Naše vnitřní „zvíře“ – agresivita

Út

18.2.2020

18-21 hod.

Po mnoha letech konstelační práce s lidmi a především s muži chápu násilí nikoliv jako projev síly, ale naopak coby výraz jejího nedostatku. Násilí ovšem není jen tělesné nebo sexuální. I ženy mají svou „násilnou“ zbraň – především vůči tělesně silnějšímu muži. Je jím pohrdání, druh psychického násilí, byť pasivního. Tento večer budeme skrze nejprve přednášku a poté i skrze malé konstelace zkoumat, odkud se násilí bere a jak ono „vnitřní zvíře“, ať už zuřící nebo chladně vypočítavé, můžeme integrovat a použít tak, že jeho síla nám bude ku prospěchu. A zastavíme se i u lovu, války, náboženství, podíváme se na domácí násilí i na sport, který je v současnosti posledním zbytkem přirozené agresivity. 

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

MUŽI 2020

3 300 Kč

3 500 Kč při platbě po 16.2.

Přihlásit se
zbývá posledních 5 míst

ARCHETYPÁLNÍ MUŽSKÝ KRUH (1 OSOBA) – Cyklus 7 večerů pro MUŽE

Út – Út

25.2. – 8.12.2020

18-21.00 hod.

Drazí muži, pokud máte zájem zapsat se do ročního  cyklu pro muže ,máte ještě možnost, první setkání již bylo v lednu, ale to vůbec nevadí, každý večer má své téma.

Muži 2020 - i v tomto roce je naplánován cyklus osmi večerů, ve kterých budeme řešit základní otázky a problémy v důvěrném kruhu mužů. Pokud se přihlásíte na CELÝ cyklus, obdržíte výraznou slevu.

Mužské kruhy, které Jan vede, jsou velmi pestré. Najdete v nich muže, se kterými se potkáváte již přes deset let, ale také ty, kteří přicházejí do takového kruhu vůbec poprvé. Zároveň zde panuje velká míra důvěry a tolerance, což je možná důsledek doplnění kruhů konstelacemi, které opravdu propojují všechny účastníky navzájem.

Každý večer má specifické téma; to ovšem není závazné, a tak se budeme zaobírat i tím, co je na daném večeru aktuální a co odpovídá tomu, co muži přinesou do kruhu jako své téma.Tím, že naše osobní téma nebo otázku vneseme do kruhu a sdílíme co nám leží na duši, umožníme celému kruhu, každému, kdo se ho účastní, hlubší vhled a porozumění tomu, co se u nás mužů děje a co nás spojuje.

Večery jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé a účastníky minulých kruhů. Doporučujeme se přihlásit na celý cyklus, i když je samozřejmě možné přijít na ten který večer samostatně. 

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Večery pro Muže: 21. 1. / 25. 2. / 7. 4. / 16. 6. / 1. 9. / 29. 9. / 10. 11. / 8.12..

Témata večerů:

* 21.1. * Dětství, rodiče, ten malý kluk v nás. Přechod od mámy k tátovi.
* 25.2. *Druhý velký přechodový rituál: Iniciace bojovníka. Agrese, boj, parta.
* 7.4. * Láska, vztahy, eros, sex, partnerství, tantra. Rituály ženicha.
* 16.6. * Zaměstnání, povolání, poslání. Kariéra, úspěch, cíle a jejich dosažení-nedosažení.
* 1.9. * Peníze, majetek, bohatství, hojnost a přebytek. Jak uctít chudé a bohaté předky?
* 29.9. *Opouštění a odpouštění. Rozchod, bankrot, strach z krize a užitek z ní.
* 10.11. *Moudrost, spiritualita, osvícení. Přechodové rituály blázna.
* 8.12.* „Dlouhý večer“ 17:00 - 21:00. Král. Jednota všech témat a vnitřní síla i klid.

 

 

MUŽI 2020

500 Kč

600 Kč při platbě po 27.1.

700 Kč při platbě po 24.2.

Přihlásit se
zbývá posledních 5 míst

VEČER PRO MUŽE – Druhý velký přechodový rituál: Iniciace bojovníka. Agrese, boj, parta.

Út

25.2.2020

18-21.00 hod.

Jednoho krásného dne se každý dospívající muž musí rozhodnout a opustit chráněné prostředí domova, vyrazit do světa. Ne všem z nás se to ovšem povede a ne všichni to zažijí - jak se to obvykle děje u přírodních národů - v období kolem puberty. Během iniciace bojovníka se mladý muž setkává s bolestí a smrtí, což mu umožní si vážit (nejen svého) života. Naštěstí lze tento rituální přechod absolvovat i později. Třeba během tohoto konstelačního večera.  

Mužské kruhy, které Jan vede, jsou velmi pestré. Najdete v nich muže, se kterými se potkáváte již přes deset let, ale také ty, kteří přicházejí do takového kruhu vůbec poprvé. Zároveň zde panuje velká míra důvěry a tolerance, což je možná důsledek doplnění kruhů konstelacemi, které opravdu propojují všechny účastníky navzájem.

Každý večer má specifické téma; to ovšem není závazné, a tak se budeme zaobírat i tím, co je na daném večeru aktuální a co odpovídá tomu, co muži přinesou do kruhu jako své téma.Tím, že naše osobní téma nebo otázku vneseme do kruhu a sdílíme co nám leží na duši, umožníme celému kruhu, každému, kdo se ho účastní, hlubší vhled a porozumění tomu, co se u nás mužů děje a co nás spojuje.

Večery jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé a účastníky minulých kruhů. Doporučujeme se přihlásit na celý cyklus, i když je samozřejmě možné přijít na ten který večer samostatně. 

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Večery pro Muže: 21. 1. / 25. 2. / 7. 4. / 16. 6. / 1. 9. / 29. 9. / 10. 11. / 8.12..

 

Večerní

600 Kč

700 Kč při platbě po 16.3.

Přihlásit se

NAROZENÍ, PUBERTA, SVATBA A POHŘEB – Přechodové rituály - proč bychom je měli slavit vědomě a „rituálně“.

Út

17.3.2020

18-21 hod.

O rituálním charakteru konstelací nemůže být pochyb. Opustíme-li představu, že konstelace ukazují pouze nějakou "správnější" realitu, dostaneme se na úroveň, kde prožíváme rituály usmíření, zacelení prázdných míst v systémech a především ty rituály, které nás převádějí z jednoho stavu do jiného. Namísto lineárního chápání času se dostává do popředí cyklický, kruhový čas, jemuž staří Řekové říkali Kairos, čas příhodného okamžiku. Žijeme-li v souladu s tímto časem, otevře i smysl pohanských kalendářů a slavností. Dnes většina těchto rituálů z našeho života vymizela. Tento večer se pokusíme zrekonstruovat cyklus přechodových rituálů od narození až ke smrti (a k případnému znovuzrození) a zjistit, jak bychom je mohli opět zažít jako pomoc na naší cestě. A nakonec se možná dostaneme až k zodpovězení prastaré otázky, totiž co jsme, odkud pocházíme a kam kráčíme.

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

MUŽI 2020

500 Kč

600 Kč při platbě po 9.2.

700 Kč při platbě po 6.4.

Přihlásit se

VEČER PRO MUŽE – Láska, vztahy, eros, sex, partnerství, tantra. Rituály ženicha.

Út

7.4.2020

18-21.00 hod.

K mládí patří zamilovanost, láska a první erotická dobrodružství – většina z nás se s těmito tématy setkává v raném „dospělostním“ věku, tedy někdy mezi patnácti a dvaceti pěti. To je také čas, kdy se v některých z nás probouzí kreativita, zájem o umění, hudbu, tanec, kdy se zjemňujeme a obracíme se k „něžnému“ pohlaví – prostě to, co patří pod archetyp „milovníka“. Je nesmírně důležité, abychom tento archetyp v sobě probudili, neboť právě on je přirozenou protiváhou k víceméně bezohlednému bojovníku. Tento večer se tedy podíváme blíže na náš vztah k ženám a především k naší „vnitřní ženské energii“.

Mužské kruhy, které Jan vede, jsou velmi pestré. Najdete v nich muže, se kterými se potkáváte již přes deset let, ale také ty, kteří přicházejí do takového kruhu vůbec poprvé. Zároveň zde panuje velká míra důvěry a tolerance, což je možná důsledek doplnění kruhů konstelacemi, které opravdu propojují všechny účastníky navzájem.

Každý večer má specifické téma; to ovšem není závazné, a tak se budeme zaobírat i tím, co je na daném večeru aktuální a co odpovídá tomu, co muži přinesou do kruhu jako své téma.Tím, že naše osobní téma nebo otázku vneseme do kruhu a sdílíme co nám leží na duši, umožníme celému kruhu, každému, kdo se ho účastní, hlubší vhled a porozumění tomu, co se u nás mužů děje a co nás spojuje.

Večery jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé a účastníky minulých kruhů. Doporučujeme se přihlásit na celý cyklus, i když je samozřejmě možné přijít na ten který večer samostatně. 

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Večery pro Muže: 21. 1. / 25. 2. / 7. 4. / 16. 6. / 1. 9. / 29. 9. / 10. 11. / 8.12..

 

Večerní

500 Kč

600 Kč při platbě po 24.2.

700 Kč při platbě po 20.4.

Přihlásit se

Zenová konstelační ristretta – Krátké, husté, léčivé...

Út

21.4.2020

18-21 hod.

Mnohdy může být zenové „naťuknutí“ podstatně účinnější, než úmorná hodinová konstelace. Již delší dobu staví Jan tak zvané "ristretta"- což jsou krátké a intenzivní mini-konstelace, často s nečekaným a/nebo vtipným koncem. Tento typ práce se hodí všude tam, kde jsme zapleteni do vleklých a těžko řešitelných rodinných, vztahových či pracovních problémů a potřebovali bychom jakýsi „zen-stroke“ (neboli malý zenový pohlavek), abychom se probudili. Neboť platí: Angels fly, because they take themselves lightly (Andělé létají, protože se neberou tak vážne).

Tento večer nás očekává mnoho takových lehoučkých mini-řešení. Připravte si vaše „problémy“! 

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Večerní

500 Kč

600 Kč při platbě po 19.3.

700 Kč při platbě po 18.5.

Přihlásit se

MÁMA, TÁTA A (VNITŘNÍ) DÍTĚ – O možnostech a hranicích výchovy a traumatech dospělosti

Út

19.5.2020

18-21 hod.

Když jsme byli malí, bylo vše jednoduché: prakticky nic jsme neměli pod kontrolou. Svět byl plný zázraků a my ho vnímali jakýmsi mytologickým pohledem. Zároveň nás tento svět občas i děsil. Tma v noci, naše neschopnost se bránit, nespravedlnosti a zranění ze strany rodičů a učitelů. To vše vedlo k tomu, že jsme se rychle chtěli stát dospělými. Pro nás to znamenalo, začít svět kolem nás kontrolovat. Někteří z nás se stali úspěšnými, chytrými, někteří se naučili kontrolovat a manipulovat okolí. Všichni jsme ale přitom ztratili onu mytologickou rovinu vnímání zázraků. Dalo by se říci, že jsme ztratili schopnost, vidět svět srdcem. V rodinných konstelacích poznáváme, jak je tato schopnost v životě důležitá. Učíme se, jak zůstat „malí“ tam, kde je to nezbytné – například ve vztahu k našim rodičům. A hledáme cesty, jak se stát „velkými“, když nás ti, co jsou menší (ať už děti nebo jiné, na nás závislé osoby) potřebují.

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Celodenní

1 600 Kč

1 800 Kč při platbě po 23.3.

2 000 Kč při platbě po 20.5.

Přihlásit se

FINANČNÍ GRAMOTNOST JINAK (1 OSOBA) – Jak vidět naši finanční situaci úplně novým pohledem

Čt

21.5.2020

9.30-17 hod.

Jednodenní konstelační seminář o financích, hojnosti a omezujících přesvědčeních, které jsme si vytvořili v dětství nebo je zdědili od svých předků.

Finanční gramotnost, jak se normálně učí, vede bohužel opět k jisté negramotnosti, neboť je iniciovaná vládami a bankami a povětšinou také slouží zájmům velkých korporací. Naproti tomu skutečné porozumění tomu, co se s našimi financemi děje, jaká peněžní přesvědčení máme a jak je můžeme změnit, musí vycházet z pochopení souvislostí v rámci celku. Toto pochopení nabízejí například systemické konstelace, neboť tam hledáme řešení, které je akceptovatelné pro každého člena systému. Bereme ohled nejen na celý systém, ale rovněž na potřeby všech jeho členů.

Tento seminář je adresován nejen esoterickému publiku, ale také manažerům, podnikatelům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří se na svoji finanční situaci a s ní spojená přesvědčení chtějí podívat úplně novým pohledem. Během setkání se podíváme na nesmyslnost víry v nekonečný růst HDP, na dluhovou krizi a zadlužení/zadlužování jedinců a budeme se zabývat východisky ze svázanosti s penězi jako jediným indikátorem úspěchu. Dále se dotkneme vztahu peněz a lásky, uznání, viny, věrností našim předkům a podobných, ne zcela běžných souvislostí.

Napsali o Finanční gramotnosti s Janem:

"Ani ve snu by mě nenapadlo, co vše může mít vliv na to, jestli se cítím finančně zajištěná a podporovaná.
Myslím, že po Janově semináři se ulevilo nejen mě, ale i mému nejbližšímu okolí."
Lenka

"Jsem Janovi vděčný, že mi pomohl udělat si jasno v tom, jak to opravdu s penězi mám a co mi brání v tom je, když už je vydělám, udržet a rozmnožovat."
Václav

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

 

Celodenní

2 900 Kč

3 300 Kč při platbě po 23.3.

3 700 Kč při platbě po 20.5.

Přihlásit se

FINANČNÍ GRAMOTNOST JINAK (2 OSOBY) – Jak vidět naši finanční situaci úplně novým pohledem

Čt

21.5.2020

9.30-17 hod.

Jednodenní konstelační seminář o financích, hojnosti a omezujících přesvědčeních, které jsme si vytvořili v dětství nebo je zdědili od svých předků.

Finanční gramotnost, jak se normálně učí, vede bohužel opět k jisté negramotnosti, neboť je iniciovaná vládami a bankami a povětšinou také slouží zájmům velkých korporací. Naproti tomu skutečné porozumění tomu, co se s našimi financemi děje, jaká peněžní přesvědčení máme a jak je můžeme změnit, musí vycházet z pochopení souvislostí v rámci celku. Toto pochopení nabízejí například systemické konstelace, neboť tam hledáme řešení, které je akceptovatelné pro každého člena systému. Bereme ohled nejen na celý systém, ale rovněž na potřeby všech jeho členů.

Tento seminář je adresován nejen esoterickému publiku, ale také manažerům, podnikatelům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří se na svoji finanční situaci a s ní spojená přesvědčení chtějí podívat úplně novým pohledem. Během setkání se podíváme na nesmyslnost víry v nekonečný růst HDP, na dluhovou krizi a zadlužení/zadlužování jedinců a budeme se zabývat východisky ze svázanosti s penězi jako jediným indikátorem úspěchu. Dále se dotkneme vztahu peněz a lásky, uznání, viny, věrností našim předkům a podobných, ne zcela běžných souvislostí.

Napsali o Finanční gramotnosti s Janem:

"Ani ve snu by mě nenapadlo, co vše může mít vliv na to, jestli se cítím finančně zajištěná a podporovaná.
Myslím, že po Janově semináři se ulevilo nejen mě, ale i mému nejbližšímu okolí."
Lenka

"Jsem Janovi vděčný, že mi pomohl udělat si jasno v tom, jak to opravdu s penězi mám a co mi brání v tom je, když už je vydělám, udržet a rozmnožovat."
Václav

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

 

MUŽI 2020

500 Kč

600 Kč při platbě po 20.4.

700 Kč při platbě po 15.6.

Přihlásit se

VEČER PRO MUŽE – Zaměstnání, povolání, poslání. Kariéra, úspěch, cíle a jejich dosažení-nedosažení.

Út

16.6.2020

18-21.00 hod.

Podle mého bonmotu je „zaměstnání to, co nás natolik zaměstnává, abychom si nemuseli přiznat, že nám zcela schází naše poslání.“ A tak se vrháme do kariéry a zapomínáme někdy na smysl toho všeho. Dnešní večer si v několika konstelacích připomeneme, proč tak toužíme po úspěchu, jak se zapisuje práce, kterou vykonáváme, do naší duše a jak je to s dosažením našich cílů. Případně se strachem ze selhání.   

Mužské kruhy, které Jan vede, jsou velmi pestré. Najdete v nich muže, se kterými se potkáváte již přes deset let, ale také ty, kteří přicházejí do takového kruhu vůbec poprvé. Zároveň zde panuje velká míra důvěry a tolerance, což je možná důsledek doplnění kruhů konstelacemi, které opravdu propojují všechny účastníky navzájem.

Každý večer má specifické téma; to ovšem není závazné, a tak se budeme zaobírat i tím, co je na daném večeru aktuální a co odpovídá tomu, co muži přinesou do kruhu jako své téma.Tím, že naše osobní téma nebo otázku vneseme do kruhu a sdílíme co nám leží na duši, umožníme celému kruhu, každému, kdo se ho účastní, hlubší vhled a porozumění tomu, co se u nás mužů děje a co nás spojuje.

Večery jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé a účastníky minulých kruhů. Doporučujeme se přihlásit na celý cyklus, i když je samozřejmě možné přijít na ten který večer samostatně. 

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Večery pro Muže: 21. 1. / 25. 2. / 7. 4. / 16. 6. / 1. 9. / 29. 9. / 10. 11. / 8.12..

 

Večerní

500 Kč

600 Kč při platbě po 23.4.

700 Kč při platbě po 22.6.

Přihlásit se

SEX A VÁŠEŇ NEJEN LETNÍCH VEČERŮ – Večer o nejsilnější energii ve vesmíru – alespoň v tom lidském

Út

23.6.2020

18-21 hod.

Toto bude „odvážný“ večer, ve kterém se budeme dívat na Erós, tantru a sex a všechny problémy s nimi spojené z pohledu rodinných konstelací. Podíváme se na to, co se děje, když existuje ve vztahu nerovnováha mezi mužským a ženským principem, kdy a proč nám sex chybí, nebo jak se projevuje naše současná přesycenost erotickými tématy. Budeme se zabývat rozšířeným přesvědčením, že (sexuální) partnerství je naprostá nutnost, a úzkostí teenagerů, když ve třinácti ještě s nikým „nechodí“. Naťukneme také konstelační následky puritánství a celibátu a vše doplníme malými konstelacemi na témata z řad účastníků. Přijďte!

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

MUŽI 2020

500 Kč

600 Kč při platbě po 1.7.

700 Kč při platbě po 31.8.

Přihlásit se

VEČER PRO MUŽE – Peníze, majetek, bohatství, hojnost a přebytek. Jak uctít chudé a bohaté předky?

Út

1.9.2020

18-21.00 hod.

Peníze se nám staly středobodem všeho. Rádi bychom jich měli víc než dost, ale právě dostatek (a nedostatek) není to, co vede k hojnosti. Dnes se podíváme na něco zdánlivě nemorálního – na přebytek. A konstelačně pořešíme, jak se vyrovnat s našimi chudými (a popřípadě i bohatými) předky. Bude to večer konstelací peněžních přesvědčení.    

Mužské kruhy, které Jan vede, jsou velmi pestré. Najdete v nich muže, se kterými se potkáváte již přes deset let, ale také ty, kteří přicházejí do takového kruhu vůbec poprvé. Zároveň zde panuje velká míra důvěry a tolerance, což je možná důsledek doplnění kruhů konstelacemi, které opravdu propojují všechny účastníky navzájem.

Každý večer má specifické téma; to ovšem není závazné, a tak se budeme zaobírat i tím, co je na daném večeru aktuální a co odpovídá tomu, co muži přinesou do kruhu jako své téma.Tím, že naše osobní téma nebo otázku vneseme do kruhu a sdílíme co nám leží na duši, umožníme celému kruhu, každému, kdo se ho účastní, hlubší vhled a porozumění tomu, co se u nás mužů děje a co nás spojuje.

Večery jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé a účastníky minulých kruhů. Doporučujeme se přihlásit na celý cyklus, i když je samozřejmě možné přijít na ten který večer samostatně. 

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Večery pro Muže: 21. 1. / 25. 2. / 7. 4. / 16. 6. / 1. 9. / 29. 9. / 10. 11. / 8.12..

 

Večerní

500 Kč

600 Kč při platbě po 8.7.

700 Kč při platbě po 7.9.

Přihlásit se

JAK SE SPRÁVNĚ ROZEJÍT – Aneb vážná srdeční příhoda bez trvalých následků

Út

8.9.2020

18-21 hod.

Pokud jste se už někdy rozcházeli (nebo aspoň nevylučujete, že byste tak mohli někdy učinit), pravděpodobně jste se setkali s neobyčejně nepříjemným jevem: Z jedné společné reality se náhle stanou dvě "pravdy", které na sebe tvrdě narazí. Každý z dříve tak láskyplně se chovajících partnerů má nyní svoji, od partnera zcela odlišnou pravdu, kterou nejen že hájí zuby nehty, ale o které je také přesvědčen, že je skutečně naprosto pravdivá, neboť to tak cítí. Netřeba podotýkat, že obě "pravdy" jsou u rozcházejících se partnerů diametrálně odlišné a že jsou schopny toho druhého pořádně zranit. Proč tomu tak je a jak je možné se opravdu úspěšně a dobře rozejít, tomu věnujeme dnešní, určitě velice napínavý večer. Vezměte nejlépe své bývalé partnery s sebou! :)

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

MUŽI 2020

500 Kč

600 Kč při platbě po 10.9.

700 Kč při platbě po 9.11.

Přihlásit se

VEČER PRO MUŽE – Moudrost, spiritualita, osvícení. Přechodové rituály blázna.

Út

10.11.2020

18-21.00 hod.

V zenu, ale i v evropských mýtech existuje archetyp naprosto svobodného blázna. Je to někdo, kdo překonal své strachy a přestal brát vážně svoje problémy i problémy svého okolí. Což neznamená ani absenci hloubky, ani nějakou životní esoterní nudu. Teprve když se dostaneme do tohoto stádia, začne se nám dařit nezávisle na našem okolí. A začnou se dít zázraky. Tento večer se podíváme na překážky, které nám k takovémuto osvícení stojí v cestě.    

Mužské kruhy, které Jan vede, jsou velmi pestré. Najdete v nich muže, se kterými se potkáváte již přes deset let, ale také ty, kteří přicházejí do takového kruhu vůbec poprvé. Zároveň zde panuje velká míra důvěry a tolerance, což je možná důsledek doplnění kruhů konstelacemi, které opravdu propojují všechny účastníky navzájem.

Každý večer má specifické téma; to ovšem není závazné, a tak se budeme zaobírat i tím, co je na daném večeru aktuální a co odpovídá tomu, co muži přinesou do kruhu jako své téma.Tím, že naše osobní téma nebo otázku vneseme do kruhu a sdílíme co nám leží na duši, umožníme celému kruhu, každému, kdo se ho účastní, hlubší vhled a porozumění tomu, co se u nás mužů děje a co nás spojuje.

Večery jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé a účastníky minulých kruhů. Doporučujeme se přihlásit na celý cyklus, i když je samozřejmě možné přijít na ten který večer samostatně. 

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Večery pro Muže: 21. 1. / 25. 2. / 7. 4. / 16. 6. / 1. 9. / 29. 9. / 10. 11. / 8.12..

 

Celodenní

1 600 Kč

1 800 Kč při platbě po 27.9.

2 000 Kč při platbě po 24.11.

Přihlásit se

FINANČNÍ GRAMOTNOST JINAK (1 OSOBA) – Jak vidět naši finanční situaci úplně novým pohledem

St

25.11.2020

9.30-17 hod.

Jednodenní konstelační seminář o financích, hojnosti a omezujících přesvědčeních, které jsme si vytvořili v dětství nebo je zdědili od svých předků.

Finanční gramotnost, jak se normálně učí, vede bohužel opět k jisté negramotnosti, neboť je iniciovaná vládami a bankami a povětšinou také slouží zájmům velkých korporací. Naproti tomu skutečné porozumění tomu, co se s našimi financemi děje, jaká peněžní přesvědčení máme a jak je můžeme změnit, musí vycházet z pochopení souvislostí v rámci celku. Toto pochopení nabízejí například systemické konstelace, neboť tam hledáme řešení, které je akceptovatelné pro každého člena systému. Bereme ohled nejen na celý systém, ale rovněž na potřeby všech jeho členů.

Tento seminář je adresován nejen esoterickému publiku, ale také manažerům, podnikatelům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří se na svoji finanční situaci a s ní spojená přesvědčení chtějí podívat úplně novým pohledem. Během setkání se podíváme na nesmyslnost víry v nekonečný růst HDP, na dluhovou krizi a zadlužení/zadlužování jedinců a budeme se zabývat východisky ze svázanosti s penězi jako jediným indikátorem úspěchu. Dále se dotkneme vztahu peněz a lásky, uznání, viny, věrností našim předkům a podobných, ne zcela běžných souvislostí.

Napsali o Finanční gramotnosti s Janem:

"Ani ve snu by mě nenapadlo, co vše může mít vliv na to, jestli se cítím finančně zajištěná a podporovaná.
Myslím, že po Janově semináři se ulevilo nejen mě, ale i mému nejbližšímu okolí."
Lenka

"Jsem Janovi vděčný, že mi pomohl udělat si jasno v tom, jak to opravdu s penězi mám a co mi brání v tom je, když už je vydělám, udržet a rozmnožovat."
Václav

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

 

Celodenní

2 900 Kč

3 300 Kč při platbě po 27.9.

3 700 Kč při platbě po 24.11.

Přihlásit se

FINANČNÍ GRAMOTNOST JINAK (2 OSOBY) – Jak vidět naši finanční situaci úplně novým pohledem

St

25.11.2020

9.30-17 hod.

Jednodenní konstelační seminář o financích, hojnosti a omezujících přesvědčeních, které jsme si vytvořili v dětství nebo je zdědili od svých předků.

Finanční gramotnost, jak se normálně učí, vede bohužel opět k jisté negramotnosti, neboť je iniciovaná vládami a bankami a povětšinou také slouží zájmům velkých korporací. Naproti tomu skutečné porozumění tomu, co se s našimi financemi děje, jaká peněžní přesvědčení máme a jak je můžeme změnit, musí vycházet z pochopení souvislostí v rámci celku. Toto pochopení nabízejí například systemické konstelace, neboť tam hledáme řešení, které je akceptovatelné pro každého člena systému. Bereme ohled nejen na celý systém, ale rovněž na potřeby všech jeho členů.

Tento seminář je adresován nejen esoterickému publiku, ale také manažerům, podnikatelům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří se na svoji finanční situaci a s ní spojená přesvědčení chtějí podívat úplně novým pohledem. Během setkání se podíváme na nesmyslnost víry v nekonečný růst HDP, na dluhovou krizi a zadlužení/zadlužování jedinců a budeme se zabývat východisky ze svázanosti s penězi jako jediným indikátorem úspěchu. Dále se dotkneme vztahu peněz a lásky, uznání, viny, věrností našim předkům a podobných, ne zcela běžných souvislostí.

Napsali o Finanční gramotnosti s Janem:

"Ani ve snu by mě nenapadlo, co vše může mít vliv na to, jestli se cítím finančně zajištěná a podporovaná.
Myslím, že po Janově semináři se ulevilo nejen mě, ale i mému nejbližšímu okolí."
Lenka

"Jsem Janovi vděčný, že mi pomohl udělat si jasno v tom, jak to opravdu s penězi mám a co mi brání v tom je, když už je vydělám, udržet a rozmnožovat."
Václav

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

 

MUŽI 2020

500 Kč

600 Kč při platbě po 8.10.

700 Kč při platbě po 7.12.

Přihlásit se

VEČER PRO MUŽE – „Dlouhý večer“ 17:00 - 21:00. Archetyp KRÁLE. Jednota všech témat a vnitřní síla i klid.

Út

8.12.2020

17-21.00 hod.!!!!!!

Poslední večer tohoto ročního cyklu budeme věnovat archetypu krále, který nerozděluje, ale spojuje. Král je nevychýlitelný, aniž by byl arogantní, je silný, aniž by musel sahat k násilí. A především nelpí na svém trůnu, tak, jako to dělají dnešní politici a samozvaní „vůdci“. A jistě budeme mít i čas se podívat na všechny překážky a problémy na cestě k tomuto cíli.

Mužské kruhy, které Jan vede, jsou velmi pestré. Najdete v nich muže, se kterými se potkáváte již přes deset let, ale také ty, kteří přicházejí do takového kruhu vůbec poprvé. Zároveň zde panuje velká míra důvěry a tolerance, což je možná důsledek doplnění kruhů konstelacemi, které opravdu propojují všechny účastníky navzájem.

Každý večer má specifické téma; to ovšem není závazné, a tak se budeme zaobírat i tím, co je na daném večeru aktuální a co odpovídá tomu, co muži přinesou do kruhu jako své téma.Tím, že naše osobní téma nebo otázku vneseme do kruhu a sdílíme co nám leží na duši, umožníme celému kruhu, každému, kdo se ho účastní, hlubší vhled a porozumění tomu, co se u nás mužů děje a co nás spojuje.

Večery jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé a účastníky minulých kruhů. Doporučujeme se přihlásit na celý cyklus, i když je samozřejmě možné přijít na ten který večer samostatně. 

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Večery pro Muže: 21. 1. / 25. 2. / 7. 4. / 16. 6. / 1. 9. / 29. 9. / 10. 11. / 8.12..

 

Místo konání

Maitrea
Dům osobního rozvoje

Týnská ulička 6, Praha 1

Často kladené otázky

Mohu si rezervovat postavení konstelace během semináře?

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Co s sebou?

Doporučujeme Vám vzít si s sebou uzavíratelnou láhev s pitím, vžždy se hodí zápisník a tužžka. Na semináře zpravidla nic dalšího nepotřebujete. 

Jaké oblečení?

Vhodné je pohodlné volné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře. Na místě se můžžete převléknout (platí zejména pro taneční a pohybové semináře.) K dispozici na místě jsou deky. V případě potřeby využžijte na patře se sály sprchu.

Je na místě občerstvení?

Na místě možžno zakoupit drobné občerstvení (sušenky, musli tyčinky apod.) K dispozici káva, čaj a filtrovaná voda z kohoutku. Do sálů si bereme nápoje pouze v uzavřených nádobách. Pro konzumaci občerstvení je určena přilehlá kuchyňka. Doporučujeme vám přinést si s sebou vodu nebo čaj v plastové lahvi či termosce. Pokud zapomenete, je možné zakoupit vodu v láhvi u nás. 

Na oběd či večeři si můžžete zajít do naší vegetariánské restaurace MAITREA. Doporučujeme rezervovat si místo na telefonním čísle : 221 711 631 (11.30-23.00). V případě rezervace pro větší skupinu počítejte s tzv. SKUPINOVOU NABÍDKOU, kde je výběr z cca 6 jídel, abyste dlouho nečekali. Rezervace je pro vás držžena pouze 15 minut od dohodnutého času.

Další alternativy: Country life (www.countrylife.cz), BEAS DHABA (www.beas-dhaba.cz), pizzeria GIALLO ROSSA (www.giallorossa.cz)

Kde zaparkovat?

V okolí je modrá rezidentská zona. Parkování (placené) možžné jedině v OC Kotva, Palladium nebo Rudolfinum (mimopražžským doporučujeme nechat vůz na parkovištích P+R a dojet k nám metrem). Před domem MAITREA je možžné jen krátkodobé zastavení pro vystoupení a vyložžení.