Objevte skryté souvislosti a nevědomé zákonitosti.
Uzdravte své vztahy a posuňte se ve vašem životě.

Získejte hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí vašeho života. Jan Bílý vychází ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi. Metody, která vám umožňí vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme.

Ačkoliv se některá témata seminářů zdají na první pohled poněkud vzdálené našim každodenním potřebám a problémům, odhaluje Jan jejich přímé působení na to, co neustále prožíváte a s čím se potýkáte.
Semináře jsou doplněny malými konstelacemi.


Zkušenosti účastníků

Jsem Janovi vděčný, že mi pomohl udělat si jasno v tom, jak to opravdu mám s penězi. Také, co mi brání v tom, je udržet a rozmnožovat, pokud je vydělám.
Václav
Ani ve snu by mě nenapadlo, co vše může mít vliv na to, jestli se cítím finančně zajištěná a podporovaná. Myslím, že po Janově semináři se ulevilo nejen mě, ale i mému nejbližšímu okolí.
Lenka

Jan Bílý

Narozen 1954 v Praze, 1976 odešel do Německa. Po několika letech "spirituálního poutnictví" (Indie, Osho, šamanismus) získává v Německu mnohaleté zkušenosti v osobním a firemním poradenství.

Vzděláním kouč (Certifikát "Coach/Training Professional" německo - švýcarského institutu IBW Lörrach) a systemický poradce. Rodinné konstelace se učil u R. R. Doetsche (Köln). Další semináře a supervize u Sneh V. Schnabelové, D. v. Kampenhouta a B. Hellingera. Již přes patnáct let se zabývá meditací (Zen, Osho) a rozvojem osobnosti a lidského potenciálu (human resource a team developing).

Zároveň se zaměřuje na vyvážení ženského a mužského principu (Yin-Yang) v managementu, poradenství a v holistickém koučinku. Tuto rovnováhu uplatňuje v systemickém přístupu (např. v konstelacích). 

an pořádá semináře (rodinné, partnerské a peněžní konstelace, mužské kruhy a mnoho dalších)  jak v ČR tak i v Evropě.

2004: Hostitel a spoluorganizátor semináře Berta Hellingera v Praze.
2005 a 2006: Organizátor 1. a 2. konference systemických konstelací v Praze

Janovy knihy
2007: První kniha "Úžasná síla celku"(PRAGMA), spoluzakladatel "Českého institutu systemických konstelací o.p.s."
2008: kniha „Láska, vztahy, konstelace“
2011: kniha o bohatství a transformaci „Růže pro Plúta“ 
2014: kniha "Vidím v tobě Boha, vidím v tobě Bohyni" (Synergie) 

Rozhovor v našem magazínu
Přečtěte si, co pro muže znamená objevit svou vnitřní ženu. A jaká je jedna ze základních vlastností mužského principu.

Termíny seminářů Jana Bílého

600 Kč

Přihlásit se

TANEC – Divokost a radost pohybu

Út

17.9.2019

18:30-21 hod.

Tento večer se za pomocí hudby a pohybu pustíme nejen do rozhýbání a znovu nalezení hravosti našeho vnitřního dítěte, ale vyzkoušíme si též, jak určitý pohyb a výraz těla navozuje určité emoce a jak je v případě potřeby můžeme změnit.

Když jsme byli dětmi, milovali jsme pohyb. Běhat, dupat, kroutit se a vytřepávat, rozhazovat rukama i nohama, koulet očima a točit se kolem vlastní osy – to vše jsme s radostí dělali až do té chvíle, kdy nám naše rodiče, učitelé nebo naše okolí vsugerovalo, že „to se nemá“. Znáte to? „Takhle se nechová slušný člověk.“ A tak jsme se stali … slušnými, tento stav je hodně podobný katalepsii, tedy chorobné strnulosti provázející jisté duševní poruchy.

Pojďme tedy (opět) dovolit našemu tělu, se zcela netradičně, možná i trochu „potrhle“ hýbat a pohybem tak vyjádřit to, co se skrývá uvnitř. Zkusíme nechat našemu tělu volnost, nejen vyjádřit emoce, které se odvíjejí „uvnitř“, ale i skrze pohyb tyto emoce ovlivnit a sami určit, jakou budeme mít náladu.

Večer nabízí nejen možnost, se tak trochu vyřádit, vyklepat a rozpohybovat, ale poskytne i ochutnávku té části Janova „nového“ konstelačního výcviku (začíná v únoru 2019!), ve které půjde krom konstelací také o výraz, pohyb, divadlo, tanec. 

Celodenní

1 600 Kč

1 800 Kč při platbě po 23.9.

Přihlásit se

FINANČNÍ GRAMOTNOST JINAK – Jak se zbavit neustálé svázanosti s penězi

Čt

26.9.2019

9.30-17 hod.

Podíváme se na naši finanční situaci úplně novým pohledem. Jednodenní konstelační seminář o financích, hojnosti a omezujících přesvědčeních, které jsme si vytvořili v dětství nebo je zdědili od svých předků. Seminář je adresován nejen esoterickému publiku, ale také manažerům nebo podnikatelům.

Finanční gramotnost, jak se normálně učí vede bohužel opět k jisté negramotnosti, neboť je iniciovaná vládami, bankami, slouží zájmům velkých korporací atd. Skutečné porozumění tomu, co se s našimi financemi děje, jaká peněžní přesvědčení máme a jak je můžeme změnit, musí vycházet z pochopení souvislostí v rámci celku. Toto pochopení nabízejí například systemické konstelace, neboť tam hledáme řešení, které je akceptovatelné pro každého člena systému. Bereme ohled nejen na celý systém, ale rovněž na potřeby všech jeho členů.

Během setkání se podíváme na nesmyslnost víry v nekonečný růst HDP, na dluhovou krizi a zadlužení/zadlužování jedinců a budeme se zabývat východisky ze svázanosti s penězi jako jediným indikátorem úspěchu. Dále se dotkneme vztahu peněz a lásky, uznání, viny, věrností našim předkům a podobných, ne zcela běžných souvislostí.

"Ani ve snu by mě nenapadlo, co vše může mít vliv na to, jestli se cítím finančně zajištěná a podporovaná.
Myslím, že po Janově semináři se ulevilo nejen mě, ale i mému nejbližšímu okolí."
Lenka

"Jsem Janovi vděčný, že mi pomohl udělat si jasno v tom, jak to opravdu s penězi mám a co mi brání v tom je, když už je vydělám, udržet a rozmnožovat."
Václav

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

 

Večerní

400 Kč

500 Kč při platbě po 30.9.

600 Kč při platbě po 24.10.

Přihlásit se

Quo vadis Česko? –  Jak mohou globální konstelace přispět k posunu celé země?

Út

29.10.2019

18-21 hod.

Mnoho z nás má pocit, že vlastně ani moc nezapadáme do dnešní společnosti. Nesledujeme nijak intenzivně politické dění a nezajímáme se o každodenní zprávy, neboť se domníváme, že by nás to stáhlo do víru negativity či beznaděje. Nechceme patřit mezi kmenové duše nesnášenlivých, závistivých a nespokojených. Raději se věnujeme vnitřnímu rozvoji, lásce, zábavě, lehkosti. Ale přesto jsme okolní společností nesmírně a každodenně ovlivněni.

V konstelacích se zabýváme pohledem na celek, tedy na všechny aspekty naší reality. A právě v konstelacích se ukazuje, že teprve když uznáme to, co nechceme vidět, co nám připadá hloupé, primitivní, lživé nebo zastaralé, přestane to na nás mít zhoubný vliv. Tento experimentální večer se budeme zabývat jednoduchou otázkou: Jak se vyrovnat s pocitem, že něco „tam venku“ k nám nepatří. A na otázku „Quo vadis“, tedy kam směřujeme, postavíme několik globálních konstelací.   

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Mužský kruh

450 Kč

550 Kč při platbě po 7.10.

650 Kč při platbě po 1.11.

Přihlásit se

VEČER PRO MUŽE –  Stáří a moudrost, smrt a znovuzrození, život tady a teď

Út

5.11.2019

18-21 hod.

Večerní setkání, ve kterých budeme řešit základní mužské otázky v důvěrném kruhu mužů. Formou sdílení a konstelací poodhalíme nejrůznější témata a „palčivé“ otázky jako: Narození, Dospívání a puberta, Matka, Kluk a Bojovník, Agrese a násilí, Sex, Vztah k ženám, Naše poslání…a mnohem víc. 

Již tradičně se scházejí muži v kruhu...muži, jenž chtějí poznat nejen sebe sama, ale i sdílet s ostatními své příběhy, těžkosti, úspěchy nebo třeba jen naslouchat a zažít sílu mužského společenství. Večery jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé účastníky minulých kruhů. 

Mužské kruhy, které Jan vede, jsou velmi pestré. V důsledku doplnění kruhů konstelacemi, zde panuje velká míra důvěry a tolerance. Každý večer bude mít své specifické téma, ale to není rozhodující, budeme se též zaobírat tím, co je během daného večera aktuální a co odpovídá „náladě“ v kruhu. Sdílením našich osobních témat, která nám leží na duši, umožníme katarzní proces, který vede k pochopení souvislostí a často i k rozpuštění celého problému. Ostatním účastníkům se díky našemu sdílení nabízí hlubší vhled a porozumění tomu, co se u nás mužů děje a co nás vlastně spojuje. 

Mužské kruhy vede Jan Bílý od roku 2003, kdy poprvé v Česku udělal seminář „jen pro muže“. Následovalo iniciované vydání knihy „Cesta pravého muže“ amerického gurua mužské problematiky Davida Deidy. Nyní se Jan zaměřuji stále víc na to, co muže vede nejen k jejich „chlapskému“ srdci, k odvaze a mužské síle, ale i do centra jejich - mužské - spirituality.

Je zcela nezbytné si uvědomit naši nutkavou touhu po úspěchu, která je sice na jistém stupni vývoje potřebná, ale často nás drží v zajetí oné kmenové duše. Ta nám sice radí, jak být úspěšní v rámci kmene (společnosti, zaměstnání, podnikání, náboženství či rozmnožování), ale častokrát selhává, máme-li se dostat k sobě, nebo – k bohu. 

Večery jsou vhodné i pro muže, kteří jsou v mužském kruhu nováčci.

Večerní

400 Kč

500 Kč při platbě po 21.10.

600 Kč při platbě po 14.11.

Přihlásit se

PENÍZE NEBO ŽIVOT! – K čemu potřebujeme peníze a jak to udělat, abychom měli hojnost

St

20.11.2019

18-21 hod.

V tomto večerním setkání se budeme zaobírat nejen tím, jak mít víc-než-dostatek peněz, ale i co pro nás peníze znamenají a do čeho je smysluplné je investovat. Ale nejdříve musíme vyřešit otázku, co přesně nám brání v onom pocitu hojnosti, který léčí veškerý nedostatek. Peněžní přesvědčení na nás působí z našeho podvědomí a ovlivňují tak náš každodenní život - ať je nám to příjemné nebo ne. Zdědili jsme je od našich předků nebo jsme si je vytvořili během dětství a dospívání. Tato přesvědčení je možné za jistých okolností změnit a tím „pootevřít kohoutek s penězi“. Ale co pak? Znamená víc peněz také větší štěstí nebo intenzivnější pocit hojnosti v životě?

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Celodenní

1 400 Kč

1 600 Kč při platbě po 30.9.

1 800 Kč při platbě po 20.11.

Přihlásit se

"KLASICKÉ" KONSTELACE RODINNÉHO SYSTÉMU – Intenzivní výlet ke kořenům štěstí

Čt

28.11.2019

9.30-17 hod.

Na základě několika "klasických" konstelací rodinného systému můžete tento den prožít základní stavební kameny konstelací podle Berta Hellingera - například přijetí vyloučených členů, uznání "velikosti" rodičů, hierarchii sourozenců a podobné konstelační rituály a "úkony", které ze současné práce s konstelacemi, už (bohužel) téměř vymizely.

Tento kurz poslouží v moha ohledech. Pro nováčky je to možnost se seznámit s tím, jak rodinné systémy fungují a jak je možné je zharmonizovat. Pro mírně pokročilé může tento den znamenat hlubší ponoření k samým kořenům rodinných konstelací a pro ty, kteří se zajímají o konstelační výcvik "Konstelace, rituál a drama 2019" s Janem Bílým je to výborná přípravka.

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálené našim každodenním potřebám a problémům, odhaluje Jan Bílý jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme. Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

 

Mužský kruh

450 Kč

550 Kč při platbě po 4.11.

650 Kč při platbě po 29.11.

Přihlásit se

VEČER PRO MUŽE – Spiritualita, meditace, duch a duše, náboženství a víra

Út

3.12.2019

18-21 hod.

Večerní setkání, ve kterých budeme řešit základní mužské otázky v důvěrném kruhu mužů. Formou sdílení a konstelací poodhalíme nejrůznější témata a „palčivé“ otázky jako: Narození, Dospívání a puberta, Matka, Kluk a Bojovník, Agrese a násilí, Sex, Vztah k ženám, Naše poslání…a mnohem víc. 

Již tradičně se scházejí muži v kruhu...muži, jenž chtějí poznat nejen sebe sama, ale i sdílet s ostatními své příběhy, těžkosti, úspěchy nebo třeba jen naslouchat a zažít sílu mužského společenství. Večery jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé účastníky minulých kruhů. 

Mužské kruhy, které Jan vede, jsou velmi pestré. V důsledku doplnění kruhů konstelacemi, zde panuje velká míra důvěry a tolerance. Každý večer bude mít své specifické téma, ale to není rozhodující, budeme se též zaobírat tím, co je během daného večera aktuální a co odpovídá „náladě“ v kruhu. Sdílením našich osobních témat, která nám leží na duši, umožníme katarzní proces, který vede k pochopení souvislostí a často i k rozpuštění celého problému. Ostatním účastníkům se díky našemu sdílení nabízí hlubší vhled a porozumění tomu, co se u nás mužů děje a co nás vlastně spojuje. 

Mužské kruhy vede Jan Bílý od roku 2003, kdy poprvé v Česku udělal seminář „jen pro muže“. Následovalo iniciované vydání knihy „Cesta pravého muže“ amerického gurua mužské problematiky Davida Deidy. Nyní se Jan zaměřuji stále víc na to, co muže vede nejen k jejich „chlapskému“ srdci, k odvaze a mužské síle, ale i do centra jejich - mužské - spirituality.

Je zcela nezbytné si uvědomit naši nutkavou touhu po úspěchu, která je sice na jistém stupni vývoje potřebná, ale často nás drží v zajetí oné kmenové duše. Ta nám sice radí, jak být úspěšní v rámci kmene (společnosti, zaměstnání, podnikání, náboženství či rozmnožování), ale častokrát selhává, máme-li se dostat k sobě, nebo – k bohu. 

Večery jsou vhodné i pro muže, kteří jsou v mužském kruhu nováčci.

Večerní

400 Kč

500 Kč při platbě po 11.11.

600 Kč při platbě po 5.12.

Přihlásit se

Proč stále s něčím bojujeme? – Válka a mír, mužský a ženský princip v konstelacích.

St

11.12.2019

18-21 hod.

Možná, že jste si toho už všimli: Téměř nepřetržitě s něčím bojujeme. S rodiči, s našimi dětmi, s bakteriemi a viry během různých nemocí, s partnerem či partnerkou, s nad- a podřízenými v práci, nebo alespoň, u televize, s děním ve světě. A v tomto předvánočním čase také s nedostatkem – času. Pokud ale boj odmítneme, potlačíme naši agresivitu a hněv a staneme se „hodnými“, mohou rychle vypuknout nějaké autoimunní reakce nebo alergie. Takže nyní, když se blíží svátky klidu a míru, znovuzrození Světla, je nejlepší čas se zastavit a podívat se zblízka na náš zarputilý boj…třeba právě skrze malé konstelace. Abychom si toho vánočního kapra pak mohli opravdu užít. 

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Místo konání

Maitrea
Dům osobního rozvoje

Týnská ulička 6, Praha 1

Často kladené otázky

Mohu si rezervovat postavení konstelace během semináře?

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Co s sebou?

Doporučujeme Vám vzít si s sebou uzavíratelnou láhev s pitím, vžždy se hodí zápisník a tužžka. Na semináře zpravidla nic dalšího nepotřebujete. 

Jaké oblečení?

Vhodné je pohodlné volné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře. Na místě se můžžete převléknout (platí zejména pro taneční a pohybové semináře.) K dispozici na místě jsou deky. V případě potřeby využžijte na patře se sály sprchu.

Je na místě občerstvení?

Na místě možžno zakoupit drobné občerstvení (sušenky, musli tyčinky apod.) K dispozici káva, čaj a filtrovaná voda z kohoutku. Do sálů si bereme nápoje pouze v uzavřených nádobách. Pro konzumaci občerstvení je určena přilehlá kuchyňka. Doporučujeme vám přinést si s sebou vodu nebo čaj v plastové lahvi či termosce. Pokud zapomenete, je možné zakoupit vodu v láhvi u nás. 

Na oběd či večeři si můžžete zajít do naší vegetariánské restaurace MAITREA. Doporučujeme rezervovat si místo na telefonním čísle : 221 711 631 (11.30-23.00). V případě rezervace pro větší skupinu počítejte s tzv. SKUPINOVOU NABÍDKOU, kde je výběr z cca 6 jídel, abyste dlouho nečekali. Rezervace je pro vás držžena pouze 15 minut od dohodnutého času.

Další alternativy: Country life (www.countrylife.cz), BEAS DHABA (www.beas-dhaba.cz), pizzeria GIALLO ROSSA (www.giallorossa.cz)

Kde zaparkovat?

V okolí je modrá rezidentská zona. Parkování (placené) možžné jedině v OC Kotva, Palladium nebo Rudolfinum (mimopražžským doporučujeme nechat vůz na parkovištích P+R a dojet k nám metrem). Před domem MAITREA je možžné jen krátkodobé zastavení pro vystoupení a vyložžení.