ODHAL TO, KÝM JSI VE SVÉM JÁDRU...

Zamysleli jste se někdy nad tím, jak silný vliv má náš první životní zážitek na to, kým jsme a jak se chováme? Právě porod je jedním z těchto klíčových okamžiků, které v nás zanechávají hlubokou stopu a ovlivňují celý náš život

Co by se stalo, kdybychom dokázali tyto zážitky integrovat a zpracovat?

Výcvik IBDP - Praxe Integrace Porodní Dynamiky

(IBDP - Integrative Birth Dynamic Practice)

Dvouletý výcvik (4 moduly), vedený jeho zakladatelem Jullianem Gustavsonem se po třech letech opět otevírá!

Celý výcvik je tlumočen z AJ do ČJ.

Práce s Porodem (porod s velkým "P" označuje období od početí do prvního roku života) nabízí nejen fyzickou a psychickou, ale také spirituální transformaci. Umožní nám přestat se honit za výsledky a konečně spočinout v čirém bytí.  Celý výcvik probíhá kombinovanou formou - práce s vlastním tématem i praxe se skupinou. To vše propojením tradiční psychologie s duchovním rozměrem našeho bytí.

TRANSITIONS (PŘECHODY)

Praxe Transitions nám pomáhá pochopit a spatřit příběh, který naše tělo a náš život vypráví. Získáme nástroje, jak se vypořádát s našimi primárními zkušenostmi a s reakcemi, které nás často ovládají.
A co je nejdůležitější, naučíme se žít plněji a přijmout sami sebe takové, jací skutečně jsme.

Možná si neuvědomujeme, že i když jsme během porodu ještě nedokázali používat kognitivní část mozku, naše tělo si vše pamatuje. Tyto vzpomínky mohou být příčinou nesouladu v našem životě a z velké části také utváří náš charakter.

V IBDP se nepracuje s přepisem limbického systému. Základním principem IBDP je prozkoumávání našich primárních zkušeností za pomoci práce s buněčnou pamětí. Necháváme promlouvat naše tělo a učíme se mu naslouchat a číst jazyk, kterým komunikuje. Klíčovým přístupem je laskavost k sobě, soucit a láskyplná pozornost, které nám na začátku života mohly chybět.

To, co v minulosti mohlo být bolestivé, se vlivem této péče postupně rozplývá a naše často nevyhovující vzorce chování a reakce slábnou.

Části výcvikových modulů

Každý z modulů výcviku obsahuje čtyři základní pilíře: EXPERIENCE, PRACTICE, TRAINING DAYS, REFLECTION.

Mezi každým modulem je dobré pokračovat v samostudiu s možností mentoringu s členy Embodiment teamu a supervize.

EXPERIENCE 

Spočívá ve vlastní zkušenosti. Sami se ponoříme do prozkoumání našeho příběhu a zároveň se stáváme součástí prostředí, které udržuje bezpečí.

PRACTICE

Je prohloubení našeho procesu. Čím častěji se noříme hlouběji, tím větší jistotu v sobě načerpáváme. Dostáváme se tak do hlubší intimity s naším životním příběhem.

TRAINING DAYS

Výcvikové dny jsou kombinací teorie a praxe. Zde se noříme do hlubšího sebezkoumání a prohlubujeme proces pomocí kombinace teorie s praxí.

REFLECTION

Při výcviku se pracuje s kamerou, abychom mohli zpětně nahrávku použít k sebereflexi. Kamera zachycuje gesta a pohyby (jazyk našeho těla), které jsou často pouhém oku skryté.

Jullian Gustavson (USA/CH)

Jullian studoval prenatální a porodní traumata u průkopníků a zakladatelů moderního prenatálního vzdělávání a následně působil jako jejich odborný asistent. Je autorem metody Transitions – Birth & Embodiment (Přechody – zrození a vtělení) – Praxe integrace porodní dynamiky (Integrative Birth Dynamics Practice, zkr. IBDP). Jullian pochází z USA, v současné době žije a pracuje ve Švýcarsku. Je kvalifikovaným prenatálním terapeutem s desítkami let zkušeností. Je také certifikovaným kraniosakrálním terapeutem. Jullianova práce je vždy plná přijetí a respektu k druhé osobě.

Všechno, co se stane během porodu, ovlivňuje celý náš život, náš vývoj a i to, jak se později v životě chováme.“ říká Jullian o důležitosti porodu pro Magazín MAITREA.

Embodiment team:

Anna Nandrážiová
(CZ)
mentorka, facilitátorka

Jakub Moulis
(CZ)
koordinátor, facilitátor, mentor

Rebeka Hasselbarth
(CZ) 
supervizorka, mentorka

Zkušenosti s Transitions

Transitions mi umožnily zažít soucit sama se sebou, který jsem potřebovala, ale který jsem nebyla schopna přijmout v nejzranitelnějším období svého života. To způsobilo opakované traumatické zranění, které se odehrávalo v mých dospělých vztazích. Tato cenná hluboká práce mi umožnila vidět novýma očima, takže si nyní vědomě všímám a chápu své chování a obavy. Zažívám aha momenty, které přicházejí s velkou úlevou a oproštěním se od toho, co mi neslouží.
Katarina Karmazinova, Magazine editor and Creative Writing Coach at Karma-Klub.com
Tato práce je úžasná cesta k hlubšímu sebepoznání a stabilnějšímu vnitřnímu klidu v každodenním životě. Nabízí opětovné spojení s pravou podstatou a rozpuštění starých zranění, takže již nejsou hnacím motorem vašeho života a stávají se jen vzpomínkou, zážitkem, ke kterému se již neváže žádné utrpení. Jemná, láskyplná, ale hluboká práce přináší více vnitřní svobody a znovuspojení s pravou podstatou. Prohloubila mé schopnosti efektivně využívat mnoho různých zdrojů k uzemnění a ukotvení sebe sama.
Pavlína Hejdová, Mentor, Biodynamic CranioSacral Therapist, Massage Therapist

Práce s porodem nabízí spirituální transformaci. Početí a porod jsou okamžiky, ve kterých se setkává tradiční psychologie se spirituálním rozměrem bytí, protože vědomá práce s porodem nás přivádí do přímého kontaktu s prvotními duchovními tématy našeho života.
William Emerson PhD. (parafrázován J. Gustavsonem) 

SAMOSTATNÉ PRACTICE
(prohloubení a integrace)

pouze pro absolventy Transitions a Otisky z předchozích let

8. 4. 2023 
10 – cca 16:30 hod. (záleží na počtu účastníků)

MAITREA, Týnská ulička 6

Byli jste účastníkem předchozích let a chcete prohloubit práci na vlastním tématu? Přijďte si zopakovat PRACTICE.
PRACTICE probíhá ve skupině maximálně 8 osob a zaručuje dostatek času pro prohloubení vlastního procesu a jeho hlubší pochopení.

Tato sezení nejsou náhradou za psychoterapii.
Tlumočení angličtina/čeština zajištěno – pokud bude potřeba. 

Sezení probíhají pod vedením Julliana a týmu zkušených facilitátorů (Embodiment team) v klidném a bezpečném prostředí domu MAITREA. Vytvoříme pro vás jedinečnou podpůrnou a nehodnotící atmosféru, ve které je možné otevřeně sdílet vše, co je pro vás důležité.  

VSTUPNÍ BRÁNA DO VÝCVIKU IBDP

TERMÍN, CENA, PŘIHLÁŠKA

3. + 4. modul 
16.-20.10. 2024, 16.-20.4. 2025
ST–ČT - 10-18 hod.
PÁ: 10-14 hod. 
Experience - veřejná část
PÁ: 16:00 – 21:00, SO: 9:30 - 19, NE: 9:30 - 18 hr.

MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1

Tlumočení do Čj zajištěno.

Na early bird ceny a zvýhodněný balíček nelze uplatnit žádné další slevy.

Platbu lze rozložit na splátky s tím, že celá částka musí být uhrazena před začátkem výcviku.