ODHAL TO, KÝM JSI VE SVÉM JÁDRU...

Zamysleli jste se někdy nad tím, jak silný vliv má náš první životní zážitek na to, kým jsme a jak se chováme? Právě porod je jedním z těchto klíčových okamžiků, které v nás zanechávají hlubokou stopu a ovlivňují celý náš život

Co by se stalo, kdybychom dokázali tyto zážitky integrovat a zpracovat?

Výcvik IBDP - Praxe Integrace Porodní Dynamiky

(IBDP - Integrative Birth Dynamic Practice)

Dvouletý výcvik (4 moduly), vedený jeho zakladatelem Jullianem Gustavsonem se po třech letech opět otevírá!

Celý výcvik je tlumočen z AJ do ČJ.

Práce s Porodem (porod s velkým "P" označuje období od početí do prvního roku života) nabízí nejen fyzickou a psychickou, ale také spirituální transformaci. Umožní nám přestat se honit za výsledky a konečně spočinout v čirém bytí.  Celý výcvik probíhá kombinovanou formou - práce s vlastním tématem i praxe se skupinou. To vše propojením tradiční psychologie s duchovním rozměrem našeho bytí.

TRANSITIONS (PŘECHODY)

Praxe Transitions nám pomáhá pochopit a spatřit příběh, který naše tělo a náš život vypráví. Získáme nástroje, jak se vypořádát s našimi primárními zkušenostmi a s reakcemi, které nás často ovládají.
A co je nejdůležitější, naučíme se žít plněji a přijmout sami sebe takové, jací skutečně jsme.

Možná si neuvědomujeme, že i když jsme během porodu ještě nedokázali používat kognitivní část mozku, naše tělo si vše pamatuje. Tyto vzpomínky mohou být příčinou nesouladu v našem životě a z velké části také utváří náš charakter.

VÝCVIK JE VHODNÝ PRO:

Terapeuty a lektory, kteří pracují s lidmi.

Porodní asistentky, duly.

Každého, kdo touží po hlubokém pochopení sebe sama.

Rodiče dětí.

V IBDP se nepracuje s přepisem limbického systému. Základním principem IBDP je prozkoumávání našich primárních zkušeností za pomoci práce s buněčnou pamětí. Necháváme promlouvat naše tělo a učíme se mu naslouchat a číst jazyk, kterým komunikuje. Klíčovým přístupem je laskavost k sobě, soucit a láskyplná pozornost, které nám na začátku života mohly chybět.

To, co v minulosti mohlo být bolestivé, se vlivem této péče postupně rozplývá a naše často nevyhovující vzorce chování a reakce slábnou.

Části výcvikových modulů

Každý z modulů výcviku obsahuje čtyři základní pilíře: EXPERIENCE, PRACTICE, TRAINING DAYS, REFLECTION.

Mezi každým modulem je dobré pokračovat v samostudiu s možností mentoringu s členy Embodiment teamu a supervize.

EXPERIENCE 

Spočívá ve vlastní zkušenosti. Sami se ponoříme do prozkoumání našeho příběhu a zároveň se stáváme součástí prostředí, které udržuje bezpečí.

PRACTICE

Je prohloubení našeho procesu. Čím častěji se noříme hlouběji, tím větší jistotu v sobě načerpáváme. Dostáváme se tak do hlubší intimity s naším životním příběhem.

TRAINING DAYS

Výcvikové dny jsou kombinací teorie a praxe. Zde se noříme do hlubšího sebezkoumání a prohlubujeme proces pomocí kombinace teorie s praxí.

REFLECTION

Při výcviku se pracuje s kamerou, abychom mohli zpětně nahrávku použít k sebereflexi. Kamera zachycuje gesta a pohyby (jazyk našeho těla), které jsou často pouhém oku skryté.

Jullian Gustavson (USA/CH)

Jullian studoval prenatální a porodní traumata u průkopníků a zakladatelů moderního prenatálního vzdělávání a následně působil jako jejich odborný asistent. Je autorem metody Transitions – Birth & Embodiment (Přechody – zrození a vtělení) – Praxe integrace porodní dynamiky (Integrative Birth Dynamics Practice, zkr. IBDP). Jullian pochází z USA, v současné době žije a pracuje ve Švýcarsku. Je kvalifikovaným prenatálním terapeutem s desítkami let zkušeností. Je také certifikovaným kraniosakrálním terapeutem. Jullianova práce je vždy plná přijetí a respektu k druhé osobě.

Všechno, co se stane během porodu, ovlivňuje celý náš život, náš vývoj a i to, jak se později v životě chováme.“ říká Jullian o důležitosti porodu pro Magazín MAITREA.

Embodiment team:

Pavlína Hejdová
(CZ)
koordinátorka týmu, mentorka

Rebeka Hasselbarth
(CZ) 
supervizorka, facilitátorka, mentorka

Jakub Moulis
(CZ)
koordinátor, facilitátor, mentor

Katarina Karmazinova (SK)
asistentka, osobní koučka, mentorka

Bredy Tudina
(HRV)
asistentka, osobní koučka, mentorka

Zkušenosti s Transitions

Transitions mi umožnily zažít soucit sama se sebou, který jsem potřebovala, ale který jsem nebyla schopna přijmout v nejzranitelnějším období svého života. To způsobilo opakované traumatické zranění, které se odehrávalo v mých dospělých vztazích. Tato cenná hluboká práce mi umožnila vidět novýma očima, takže si nyní vědomě všímám a chápu své chování a obavy. Zažívám aha momenty, které přicházejí s velkou úlevou a oproštěním se od toho, co mi neslouží.
Katarina Karmazinova, Magazine editor and Creative Writing Coach at Karma-Klub.com
Tato práce je úžasná cesta k hlubšímu sebepoznání a stabilnějšímu vnitřnímu klidu v každodenním životě. Nabízí opětovné spojení s pravou podstatou a rozpuštění starých zranění, takže již nejsou hnacím motorem vašeho života a stávají se jen vzpomínkou, zážitkem, ke kterému se již neváže žádné utrpení. Jemná, láskyplná, ale hluboká práce přináší více vnitřní svobody a znovuspojení s pravou podstatou. Prohloubila mé schopnosti efektivně využívat mnoho různých zdrojů k uzemnění a ukotvení sebe sama.
Pavlína Hejdová, Mentor, Biodynamic CranioSacral Therapist, Massage Therapist

Práce s porodem nabízí spirituální transformaci. Početí a porod jsou okamžiky, ve kterých se setkává tradiční psychologie se spirituálním rozměrem bytí, protože vědomá práce s porodem nás přivádí do přímého kontaktu s prvotními duchovními tématy našeho života.
William Emerson PhD. (parafrázován J. Gustavsonem) 

SAMOSTATNÉ PRACTICE
(prohloubení a integrace)

pouze pro absolventy Transitions a Otisky z předchozích let

30. 10. 2023 (v případě velkého zájmu i 31. 10.)
10–17 hod.

MAITREA, Týnská ulička 6

Byli jste účastníkem předchozích let a chcete prohloubit práci na vlastním tématu? Přijďte si zopakovat PRACTICE.
PRACTICE probíhá ve skupině maximálně 8 osob a zaručuje dostatek času pro prohloubení vlastního procesu a jeho hlubší pochopení.

Tato sezení nejsou náhradou za psychoterapii.
Tlumočení angličtina/čeština zajištěno – pokud bude potřeba. 

Sezení probíhají pod vedením Julliana a týmu zkušených facilitátorů (Embodiment team) v klidném a bezpečném prostředí domu MAITREA. Vytvoříme pro vás jedinečnou podpůrnou a nehodnotící atmosféru, ve které je možné otevřeně sdílet vše, co je pro vás důležité.  

VSTUPNÍ BRÁNA DO VÝCVIKU IBDP

TERMÍN, CENA, PŘIHLÁŠKA

1. modul: 25.–29. 10. 2023
ST: 17:30–21 hod.
ČT–NE: 10–16:30 hod.

2. modul: 3.–7. 4. 2024
ST: 17:30–21 hod.
ČT–NE: 10–16:30 hod.

3. + 4. modul 
Podzim 2024 + Jaro 2025
Termíny budou upřesněny

MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1

Tlumočení do Čj zajištěno.

Na early bird ceny a zvýhodněný balíček nelze uplatnit žádné další slevy.

Platbu lze rozložit na splátky s tím, že celá částka musí být uhrazena před začátkem výcviku.