Zamiluj se. Zamiluj se do sebe, do svého života.
A nikdy s tím nepřestávej!

Přijď a objev s námi sílu své ženské energie, svou přirozenost, svou vnitřní krásu, která oživí i tu vnější. Poznej svůj plný orgasmický potenciál celého těla, dotkni se svých skrytých hlubin, které ti brání v jeho prožívání ve tvém životě a uvolni cestu k vědomému milování. Otevři sílu všemocné lásky pro láskyplné vztahy a hlubokou intimitu v partnerství.

Otevři se vědomému životu. Tím se stáváš přitažlivější, sebevědomější a jen ty sama rozhoduješ, jak má tvůj život vypadat. Buď tedy ženou, která je fascinující, plná hravosti, vášně a lásky. Tou, která dokáže přirozeně okouzlit své okolí, tou, která vzbuzuje v muži pocit, že právě ona je jeho pravou bohyní.

Uvolni se do lásky a ovládni magii vztahů.


Zkušenosti účastníků

Lavanya je žena, která zná nahoře i dole, nitro ženy i muže, i to malé dítě v nás. Dostalo se mi laskavé, hluboce léčící a moudré podpory. Nikdy dříve se mi nestalo, že bych zažila tolik hlubokých uvědomění a „aha“ momentů, které mi pomohly na mé aktuální cestě.
Stáňa
Jsem neskutečně vděčná, že jsem mohla Lavanyu a její způsob práce poznat osobně a z celé své duše (nebo spíše vnitřní ženy?) říkám jedno velké ano další práci na sobě pod vedením Lavanyi.
MaGaia
Je naprosto skvělé, že všechny techniky a meditace, které jsme na víkendu zažily, lze provádět i doma a v intenzivní práci tak – i bez přímého vedení/dozoru lektorky – pokračovat. Po návratu domů začínám nově vnímat určité aspekty vztahu se svým partnerem a začínám také nahlížet na doposud netušené a skryté aspekty vlastní sexuality.
Magda

Mojí radostí a vášní je provázet ženy na jejich cestě znovuobjevování přirozených ženských zdrojů, lásky k sobě samým, postupného odkrývání jejich nejhlubšího potenciálu - přijetí a žití jednoho z nejmocnějších archetypů a jeho aspektů, kterým je Bohyně lásky.

Tato cesta se pro mě otevřela již v mládí, kdy jsem pracovala jako ženská sestra a porodní asistentka. Již tehdy jsem věděla, že práce s ženami je pro mě velice naplňující a inspirující a od znalostí ženského těla již byl krůček k bádání v oblasti ženské sexuality, prozkoumávání zákonitostí partnerských vztahů a v neposlední řadě i k osobnímu rozvoji.

Dnes jsem lektorkou ženských samoléčebných metod, mentorkou a koučkou v oblasti ženské sexuality, spirituality a partnerských vztahů.

Ve své praxi jsem spojila to nejlepší ze základních směrů východní filozofie, jimiž jsou ženské tao a tantrické učení, k tomu přidala své odborné znalosti z oboru ženská sestra/porodní asistentka

Lavanya

a vytvořila tak unikátní program pro ženy v oblasti ženského zdraví, komunikace a práce s tělem, rozšiřování intuitivních schopností, ženské sexuality a duchovního rozvoje.

Předávám jen to, co sama ve svém životě běžně využívám. 

Již 8 let jsem přímou žačkou Ma Ananda Sarity, světoznámé mystičky a tantrické učitelky. V současné době absolvuji pod jejím vedením roční lektorský výcvik „Empowered women“.

"Jsme naučené dávat. Hlavně my, mámy. Je dobré naučit děti, že také potřebujeme. Holky, proboha, hlavně to nedělejte jako já! (Smích) Když jsem si začala kupovat věci sama na sebe, synovi bylo 18, otázal se mě, co to dělám, kde má on. Je třeba ukázat, že také potřebuji čas pro sebe. Potěšení je naučit se věci přijímat. O to víc pak můžeme dávat.", říká v rozhovoru pro náš magazín.

Termíny seminářů Lavanyi

Cyklus Posvátná sexualita

400 Kč

500 Kč při platbě po 19.2.

Přihlásit se

Vědomá milenka – Znovuzrození bohyně

Čt

27.2.2020

18-21 hod.

1...Znovuzrození bohyně
2...Řeka rozkoše, vášně a smyslnosti
3...Láskyplná čarodějka

Bohyně lásky, kněžka, posvátná prostitutka či vědomá milenka mají jedno společné! Jsou Vědomím sebe sama. Jsou ženou přitažlivou, moudrou, vědomou a láskyplnou, která nikdy nezůstane svým okolím nepovšimnuta. I ty sama uvnitř sebe skrýváš tento potenciál. Podívej se, jak ho jednoduše lze probudit právě u tebe!

Nech se vést svou vášní, láskou a přirozenou intuicí. Dovol, aby extáze ovládla tvůj (nejen milostný) život.

Jedním z největších darů, které přináší archetyp Ženy Bohyně do naší zemské reality, je její schopnost ničím nepodmiňované lásky. Místem, odkud tato láska v člověku pramení, je srdeční centrum, dle tantrického pojetí známé jako srdeční (čtvrtá) čakra zvaná Anáhata. Ta také souvisí se schopností rozhodovat se mimo oblast karmy/osudu, kdy je člověk vázán zákonem příčin a následků, vznikajících z nenaplněných tužeb a emocí. Jednáním ze své čtvrté čakry můžeme takzvaně “následovat své srdce” ve vzájemném souladu se svou cestou duše.

Za svůj život jsme si každá z nás vytvořila zaručené představy o tom, kým jsme (i kým nejsme) a podle toho nevědomě utváříme realitu a zároveň i kvalitu svého života. Jak vypadají naše vztahy s blízkými, s pracovními kolegy i naším partnerem, to utváří jedno jediné - schopnost plně milovat samu sebe. Pokud nejsme zcela spokojené se svými vztahy či milostným životem, je nutné najít k nim klíč právě přes vnímání svých potřeb, svých potěšení, své jedinečnosti. Tato cesta sama k sobě ovlivňuje schopnost navazovat kvalitní intimní vztahy právě takové, které nás naplňují a jsou plné lásky a naopak rozpoznat vztah, který nás již nevyživuje.

* V tomto prvním večeru se budeme věnovat té časti bohyně, která uvnitř každé z nás ví o své kráse a schopnosti lásky sama k sobě i k druhým.
* Uvědomíme si svou ženskou krásu (uvnitř i vně), odhalíme své poklady a radosti z toho, že jsme ženou. Budeme poznávat principy, které vyživují a harmonizují ženství.
* Otevřeme téma extatického prožívání sexuality jako cesty k ženské spiritualitě.
* Rozvineme svou schopnost uctívat sama sebe a tím položíme nový a pevný základ pro láskyplné vztahy s druhými a rozvíjení intimity v partnerství.
* Každá žena si osvojí techniky, které může používat ve svém každodenním životě jak pro podpoření své cesty k lásce ke svému tělu, tak i k rozpoznání božské části uvnitř sebe sama.

Večer je prožitkový, sebepoznávací, budeme také využívat pohyb, proto mějte volné a pohodlné oblečení (nejlépe sukni podporující vaši ženskost), zápisník a psací potřeby, zrcátko, ve kterém se dobře uvidíte, uzavíratelnou láhev na pití.

Z důvodu postupného budování a objevování svých ženských darů a jejich celistvého ukotvení, doporučuji zúčastnit se všech částí tohoto cyklu (27.2., 2.4., 14.5., a víkend 10.-11.10.). Lze však samozřejmě navštívit jen jednotlivá témata daných večerů.

Cyklus Posvátná sexualita

400 Kč

500 Kč při platbě po 25.3.

Přihlásit se

Vědomá milenka – Řeka rozkoše, vášně a smyslnosti

Čt

2.4.2020

18-21 hod.

1...Znovuzrození bohyně
2...Řeka rozkoše, vášně a smyslnosti
3...Láskyplná čarodějka

Bohyně lásky, kněžka, posvátná prostitutka či vědomá milenka mají jedno společné! Jsou Vědomím sebe sama. Jsou ženou přitažlivou, moudrou, vědomou a láskyplnou, která nikdy nezůstane svým okolím nepovšimnuta. I ty sama uvnitř sebe skrýváš tento potenciál. Podívej se, jak ho jednoduše lze probudit právě u tebe!

Nech se vést svou vášní, láskou a přirozenou intuicí. Dovol, aby extáze ovládla tvůj (nejen milostný) život.

Tentokrát budeme rozvíjet extatickou cestu ženy. Její orgasmická extáze je totiž odpovědí na schopnost otevření se lásce a hluboké intimitě ve vztahu.

* Každá žena bude podporována k nalezení své jedinečné cesty ke svému extatickému potenciálu a rozvoji své spirituální sexuality.
* Budeme se věnovat práci s centrem emočního potenciálu ženy – jejím lůnem, místem vzniku i zániku života.
* Přijmeme emoce jako přirozenou součást sebe sama a podpoříme jejich volné plynutí.
* Pozornost zaměříme na neprojevené pocity uložené hluboko v nás, které mohly vzniknout již v prenatálním období našeho života, v raném dětství, v dospívání či v dospělosti. Tyto pocity, jakými jsou např. strach, vztek, bezmoc, smutek aj., bývají následkem prožitků situací, které silně ovlivňují náš dosavadní život. Touto situací mohl být třeba traumatický porod, týrání, sexuální obtěžování, manipulace, neustálé překračování vlastních hranic, ponižování, ale i stále se opakující drobná zesměšňování. Vše zmíněné, samostatně či v různých kombinacích, mohlo vést ke ztrátě přirozeného sebevědomí.

Emoce jsou neoddělitelně spjaty se sexuálním potěšením ženy a s jejím přirozeným bytím. Avšak nejen emoce, ale také schopnost setrvávání v přítomnosti, vyladění se na Tady a Teď je důležitou součástí celkového uvolnění ženského těla i mysli. Naučíme se proto velice jednoduchou, zato však hluboce účinnou metodu, která zklidní mysl, rozpustí přebujelé emoční stavy a zesílí naši intuici.

Použité techniky může každá žena nadále využívat jako podporu ve svém každodenním životě. Při jejich používání bude prohlubovat schopnost nezadržovat své emoce na straně jedné, umět emoce uvolnit a nenechat se jimi ovládnout na straně druhé.  

Večer je prožitkový, sebepoznávací, budeme se také pohybovat a tančit, proto mějte volné a pohodlné oblečení, zápisník a psací potřeby, uzavíratelnou láhev na pití.

Z důvodu postupného budování a objevování svých ženských darů a jejich celistvého ukotvení doporučuji zúčastnit se všech částí tohoto cyklu (27.2., 2.4., 14.5., a víkend 10.-11.10.). Lze však samozřejmě navštívit jen jednotlivá témata daných večerů či pouze víkend.

Cyklus Posvátná sexualita

400 Kč

500 Kč při platbě po 6.5.

Přihlásit se

Vědomá milenka – Láskyplná čarodějka

Čt

14.5.2020

18-21 hod.

1...Znovuzrození bohyně
2...Řeka rozkoše, vášně a smyslnosti
3...Láskyplná čarodějka

Bohyně lásky, kněžka, posvátná prostitutka či vědomá milenka mají jedno společné! Jsou Vědomím sebe sama. Jsou ženou přitažlivou, moudrou, vědomou a láskyplnou, která nikdy nezůstane svým okolím nepovšimnuta. I ty sama uvnitř sebe skrýváš tento potenciál. Podívej se, jak ho jednoduše lze probudit právě u tebe!

Nech se vést svou vášní, láskou a přirozenou intuicí. Dovol, aby extáze ovládla tvůj (nejen milostný) život.

K plnosti orgasmického prožitku ženy neodmyslitelně patří i otevření se své intuici, hluboké ženské moudrosti, spojení se svým srdcem, vedení svou vnitřní bohyní. Ženské schopnosti věštění, zázračného léčení (intuitivní moudrost žen), smyslnosti a vášně bývaly od věku vzniku patriarchální společnosti velice obávanými a perzekuovanými ze strany mužů, a proto ženy ve velké míře raději zapomněly na svou schopnost intuice, léčení, jasnovidectví a přirozeně tryskající ženské sexuality po celé další generace. Pro nás, nejen pro ženy, ale i muže, má tento aspekt zapomnění velice silný dopad. Je to velice známý a častý pocit nenaplněnosti, ztráty celistvosti a čisté radosti.

* V tomto večeru spojíme naši smyslnost, intuici, lásku a vášeň v jedno. Otevřeme se nejvnitřnější pravdě našeho těla a jeho komunikaci s naší duší.
* Budeme objevovat naši přirozenou moudrost čarodějky a léčitelky. Prohloubíme svou moc a důvěru v sebe sama, v naše schopnosti, ve své vnitřní vedení.
* Podpoříme a více otevřeme mimosmyslovou komunikaci, kterou může každá žena dále rozvíjet a používat v každodenním životě na cestě léčení, vnitřního vědění a prohloubení své intuice.
* Každá z nás si osvojí promlouvání se svým nitrem, se svým tělem i se svými vnitřními ženskými částmi těla a bude moci kdykoliv praktikovat metody přirozeného sebeléčení.
* Naučíme se prociťovat potenciál spojení esence srdce a třetího oka a využijeme ho jako mocného nástroje ženské moudrosti.

Všechny použité techniky si ženy osvojí a mohou je praktikovat i mimo kurz.

Budeme prožívat, zkoumat, prociťovat, tančit, proto si vezměte pohodlný a volný oděv, nejlépe sukni či šaty, ve kterých se cítíte příjemně a sexy.

Vezměte si s sebou svůj oblíbený předmět nebo talisman, ať je to např. kámen, šperk, plyšák či jakýkoliv jiný předmět vám zvlášť blízký. Nemusíte mít obavu, nebudeme skládat obětiny, budeme s ním však pracovat a odnesete si ho zpátky domů. Vezměte si také zápisník a tužku, uzavíratelnou láhev na pití.

Místo konání

Maitrea
Dům osobního rozvoje

Týnská ulička 6, Praha 1

V případě dotazů týkajících se semináře
kontaktujte přímo lektorku:

602 777 055
lavanya@alchymiesrdce.cz

Často kladené otázky

Co s sebou?

Doporučujeme Vám vzít si s sebou uzavíratelnou láhev s pitím, vždy se hodí zápisník a tužka. Na semináře zpravidla nic dalšího nepotřebujete.

Jaké oblečení?

Vhodné je pohodlné volné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře. Na místě se můžete převléknout (platí zejména pro taneční a pohybové semináře.) K dispozici na místě jsou deky. V případě potřeby využijte na patře se sály sprchu.

Je na místě občerstvení?

Na místě možno zakoupit drobné občerstvení (sušenky, musli tyčinky apod.) K dispozici káva, čaj a filtrovaná voda z kohoutku. Do sálů si bereme nápoje pouze v uzavřených nádobách. Pro konzumaci občerstvení je určena přilehlá kuchyňka. Doporučujeme vám přinést si s sebou vodu nebo čaj v plastové lahvi či termosce. Pokud zapomenete, je možné zakoupit vodu v láhvi u nás. 

Na oběd či večeři si můžete zajít do naší vegetariánské restaurace MAITREA. Doporučujeme rezervovat si místo na telefonním čísle : 221 711 631 (11.30-23.00). V případě rezervace pro větší skupinu počítejte s tzv. SKUPINOVOU NABÍDKOU, kde je výběr z cca 6 jídel, abyste dlouho nečekali. Rezervace je pro vás držena pouze 15 minut od dohodnutého času.

Další alternativy: Country life (www.countrylife.cz), BEAS DHABA (www.beas-dhaba.cz), pizzeria GIALLO ROSSA (www.giallorossa.cz)

Kde zaparkovat?

V okolí je modrá rezidentská zona. Parkování (placené) možné jedině v OC Kotva, Palladium nebo Rudolfinum (mimopražským doporučujeme nechat vůz na parkovištích P+R a dojet k nám metrem). Před domem MAITREA je možné jen krátkodobé zastavení pro vystoupení a vyložení.