Zamiluj se. Zamiluj se do sebe, do svého života.
A nikdy s tím nepřestávej!

Přijď a objev s námi sílu své ženské energie, svou přirozenost, svou vnitřní krásu, která oživí i tu vnější. Poznej svůj plný orgasmický potenciál celého těla, dotkni se svých skrytých hlubin, které ti brání v jeho prožívání ve tvém životě a uvolni cestu k vědomému milování. Otevři sílu všemocné lásky pro láskyplné vztahy a hlubokou intimitu v partnerství.

Otevři se vědomému životu. Tím se stáváš přitažlivější, sebevědomější a jen ty sama rozhoduješ, jak má tvůj život vypadat. Buď tedy ženou, která je fascinující, plná hravosti, vášně a lásky. Tou, která dokáže přirozeně okouzlit své okolí, tou, která vzbuzuje v muži pocit, že právě ona je jeho pravou bohyní.

Uvolni se do lásky a ovládni magii vztahů.


Zkušenosti účastníků

Lavanya je žena, která zná nahoře i dole, nitro ženy i muže, i to malé dítě v nás. Dostalo se mi laskavé, hluboce léčící a moudré podpory. Nikdy dříve se mi nestalo, že bych zažila tolik hlubokých uvědomění a „aha“ momentů, které mi pomohly na mé aktuální cestě.
Stáňa
Jsem neskutečně vděčná, že jsem mohla Lavanyu a její způsob práce poznat osobně a z celé své duše (nebo spíše vnitřní ženy?) říkám jedno velké ano další práci na sobě pod vedením Lavanyi.
MaGaia
Je naprosto skvělé, že všechny techniky a meditace, které jsme na víkendu zažily, lze provádět i doma a v intenzivní práci tak – i bez přímého vedení/dozoru lektorky – pokračovat. Po návratu domů začínám nově vnímat určité aspekty vztahu se svým partnerem a začínám také nahlížet na doposud netušené a skryté aspekty vlastní sexuality.
Magda

Mojí radostí a vášní je provázet ženy na jejich cestě znovuobjevování přirozených ženských zdrojů, lásky k sobě samým, postupného odkrývání jejich nejhlubšího potenciálu - přijetí a žití jednoho z nejmocnějších archetypů a jeho aspektů, kterým je Bohyně lásky.

Tato cesta se pro mě otevřela již v mládí, kdy jsem pracovala jako ženská sestra a porodní asistentka. Již tehdy jsem věděla, že práce s ženami je pro mě velice naplňující a inspirující a od znalostí ženského těla již byl krůček k bádání v oblasti ženské sexuality, prozkoumávání zákonitostí partnerských vztahů a v neposlední řadě i k osobnímu rozvoji.

Dnes jsem lektorkou ženských samoléčebných metod, mentorkou a koučkou v oblasti ženské sexuality, spirituality a partnerských vztahů.

Ve své praxi jsem spojila to nejlepší ze základních směrů východní filozofie, jimiž jsou ženské tao a tantrické učení, k tomu přidala své odborné znalosti z oboru ženská sestra/porodní asistentka

Lavanya

a vytvořila tak unikátní program pro ženy v oblasti ženského zdraví, komunikace a práce s tělem, rozšiřování intuitivních schopností, ženské sexuality a duchovního rozvoje.

Předávám jen to, co sama ve svém životě běžně využívám. 

Již 8 let jsem přímou žačkou Ma Ananda Sarity, světoznámé mystičky a tantrické učitelky. V současné době absolvuji pod jejím vedením roční lektorský výcvik „Empowered women“.

"Jsme naučené dávat. Hlavně my, mámy. Je dobré naučit děti, že také potřebujeme. Holky, proboha, hlavně to nedělejte jako já! (Smích) Když jsem si začala kupovat věci sama na sebe, synovi bylo 18, otázal se mě, co to dělám, kde má on. Je třeba ukázat, že také potřebuji čas pro sebe. Potěšení je naučit se věci přijímat. O to víc pak můžeme dávat.", říká v rozhovoru pro náš magazín.

Termíny seminářů Lavanyi

400 Kč

500 Kč při platbě po 5.8.

Přihlásit se

Vědomá milenka II. – Řeka rozkoše, vášně a smyslnosti

Čt

13.8.2020

18-21 hod.

1...Znovuzrození bohyně
2...Řeka rozkoše, vášně a smyslnosti
3...Láskyplná čarodějka

Bohyně lásky, kněžka, posvátná prostitutka či vědomá milenka mají jedno společné! Jsou Vědomím sebe sama. Jsou ženou přitažlivou, moudrou, vědomou a láskyplnou, která nikdy nezůstane svým okolím nepovšimnuta. I ty sama uvnitř sebe skrýváš tento potenciál. Podívej se, jak ho jednoduše lze probudit právě u tebe!

Nech se vést svou vášní, láskou a přirozenou intuicí. Dovol, aby extáze ovládla tvůj (nejen milostný) život.

Tentokrát budeme rozvíjet extatickou cestu ženy. Její orgasmická extáze je totiž odpovědí na schopnost otevření se lásce a hluboké intimitě ve vztahu.

* Každá žena bude podporována k nalezení své jedinečné cesty ke svému extatickému potenciálu a rozvoji své spirituální sexuality.
* Budeme se věnovat práci s centrem emočního potenciálu ženy – jejím lůnem, místem vzniku i zániku života.
* Přijmeme emoce jako přirozenou součást sebe sama a podpoříme jejich volné plynutí.
* Pozornost zaměříme na neprojevené pocity uložené hluboko v nás, které mohly vzniknout již v prenatálním období našeho života, v raném dětství, v dospívání či v dospělosti. Tyto pocity, jakými jsou např. strach, vztek, bezmoc, smutek aj., bývají následkem prožitků situací, které silně ovlivňují náš dosavadní život. Touto situací mohl být třeba traumatický porod, týrání, sexuální obtěžování, manipulace, neustálé překračování vlastních hranic, ponižování, ale i stále se opakující drobná zesměšňování. Vše zmíněné, samostatně či v různých kombinacích, mohlo vést ke ztrátě přirozeného sebevědomí.

Emoce jsou neoddělitelně spjaty se sexuálním potěšením ženy a s jejím přirozeným bytím. Avšak nejen emoce, ale také schopnost setrvávání v přítomnosti, vyladění se na Tady a Teď je důležitou součástí celkového uvolnění ženského těla i mysli. Naučíme se proto velice jednoduchou, zato však hluboce účinnou metodu, která zklidní mysl, rozpustí přebujelé emoční stavy a zesílí naši intuici.

Použité techniky může každá žena nadále využívat jako podporu ve svém každodenním životě. Při jejich používání bude prohlubovat schopnost nezadržovat své emoce na straně jedné, umět emoce uvolnit a nenechat se jimi ovládnout na straně druhé.  

Večer je prožitkový, sebepoznávací, budeme se také pohybovat a tančit, proto mějte volné a pohodlné oblečení, zápisník a psací potřeby, uzavíratelnou láhev na pití.

Z důvodu postupného budování a objevování svých ženských darů a jejich celistvého ukotvení doporučuji zúčastnit se všech částí tohoto cyklu (27.2., 13.8., 12.9., a víkend 10.-11.10.). Lze však samozřejmě navštívit jen jednotlivá témata daných večerů či pouze víkend.

1 390 Kč

1 490 Kč při platbě po 3.9.

Přihlásit se

Vědomá milenka III. – Láskyplná čarodějka

So

12.9.2020

10-17 hod.

Nech se vést svou vášní, láskou a přirozenou intuicí. Dovol, aby extáze ovládla tvůj (nejen milostný) život.

K plnosti orgasmického prožitku ženy neodmyslitelně patří i otevření se své intuici, hluboké ženské moudrosti, spojení se svým srdcem, vedení svou vnitřní bohyní. Ženské schopnosti věštění, zázračného léčení (intuitivní moudrost žen), smyslnosti a vášně bývaly od věku vzniku patriarchální společnosti velice obávanými a perzekuovanými ze strany mužů, a proto ženy ve velké míře raději zapomněly na svou schopnost intuice, léčení, jasnovidectví a přirozeně tryskající ženské sexuality po celé další generace. Pro nás, nejen pro ženy, ale i muže, má tento aspekt zapomnění velice silný dopad. Je to velice známý a častý pocit nenaplněnosti, ztráty celistvosti a čisté radosti.

* V tomto večeru spojíme naši smyslnost, intuici, lásku a vášeň v jedno. Otevřeme se nejvnitřnější pravdě našeho těla a jeho komunikaci s naší duší.
* Budeme objevovat naši přirozenou moudrost čarodějky a léčitelky. Prohloubíme svou moc a důvěru v sebe sama, v naše schopnosti, ve své vnitřní vedení.
* Podpoříme a více otevřeme mimosmyslovou komunikaci, kterou může každá žena dále rozvíjet a používat v každodenním životě na cestě léčení, vnitřního vědění a prohloubení své intuice.
* Každá z nás si osvojí promlouvání se svým nitrem, se svým tělem i se svými vnitřními ženskými částmi těla a bude moci kdykoliv praktikovat metody přirozeného sebeléčení.
* Naučíme se prociťovat potenciál spojení esence srdce a třetího oka a využijeme ho jako mocného nástroje ženské moudrosti.

Všechny použité techniky si ženy osvojí a mohou je praktikovat i mimo kurz.

Budeme prožívat, zkoumat, prociťovat, tančit, proto si vezměte pohodlný a volný oděv, nejlépe sukni či šaty, ve kterých se cítíte příjemně a sexy.

Vezměte si s sebou svůj oblíbený předmět nebo talisman, ať je to např. kámen, šperk, plyšák či jakýkoliv jiný předmět vám zvlášť blízký. Nemusíte mít obavu, nebudeme skládat obětiny, budeme s ním však pracovat a odnesete si ho zpátky domů. Vezměte si také zápisník a tužku, uzavíratelnou láhev na pití.

3 290 Kč

3 490 Kč při platbě po 1.10.

Přihlásit se

Cesta archetypem Kněžky lásky – Posvátnost přirozené ženské sexuality

So – Ne

10. – 11.10.2020

10-17 hod.

Spojení mezi vášnivou láskou a spiritualitou ženy: Žij naplno svou extázi života. Buď Vědomím sebe sama.

Pochopení úlohy kněžky lásky může být cestou, jak rozpoznat a naučit se žít božské aspekty ženství projevující se v každé ženě. Znovuobjevení ženské přirozenosti, její pravdivé sexuality a spojení s principy Bohyně lásky, je proto současným úkolem každé z nás.

Ženu výjimečnou z ní činilo přijetí její přirozené ženské síly, uznání její hodnoty a krásy, smyslnosti, hravosti, vášně a schopnosti oddat se.

********

Obraz kněžky lásky (posvátné prostitutky) je hluboce duchovní a zároveň i radostně sexuální.Její úlohou bylo spojení vlastností Bohyně (jako je krása, instinktivní moudrost, schopnost spojovat hluboce pociťované emoce, vztahovost) a lidské ženy s jejím plně fyzickým prožíváním svých vášní a tužeb.

Bohyně lásky existuje svým vlastním způsobem, a to jako jedinečná a vnitřně sjednocená žena. Je věrná své vlastní přirozenosti a instinktu v souladu se zákony přírody.
Je také tvořivou silou, dárkyní života a hojnosti.

My ji pozveme do kruhu žen, kde vytvoříme společně posvátný prostor a budeme pracovat velice citlivě, s láskou a jemností, s jejími aspekty v nás.

Nahlédneme do našeho srdečního centra, osvobodíme ho od bolesti a ponoříme se do esence hluboké, bezpodmínečné lásky. Budeme mít příležitost zakusit její bezbřehost.

Zkontaktujeme se se svým lůnem, přijmeme od něj požehnání a dary, které nám zatím byly skryty. Velice jemnými technikami uvolníme napětí v této oblasti.

Použijeme i techniky na podporu záměru naší ženské duše a uvolnění našich energetických toků pro řádné plynutí životní energie.

Rozproudíme v našich energetických centrech (čakrách) sexuální energii, budeme vnímat rozdíly jejích projevů v různých částech našeho těla a nakonec ji sjednotíme v jediný extatický proud.

Postupně probudíme v každé z nás Bohyni, uctíme ji, posílíme její živou energii jantrou (posvátnou geometrií) a necháme ji prostoupit každou buňkou našeho těla.

Zažijeme spojení esence srdce, ženského lůna a třetího oka jako velmi silného pomocníka na cestě k naší ženské esenci v té nejčistší podobě - k ženské moudrosti, láskyplnosti, schopnosti odevzdání se a přijetí principů života. Tím získáváme schopnost léčit, měnit a žít zcela naplněný život ve všech jeho oblastech.
Víkend společně strávíme sdílením, tancem, meditacemi, rituály, s posvátnou geometrií i s technikami z ženské TaoTantry.

Vytvoříme bezpečný, přirozený a láskyplný prostor, kde každá žena půjde na své cestě svým vlastním tempem, kde nebudou překračovány osobní hranice ženy, aby se mohla cítit bezpečně a uvolněně.

Součástí seminářů nejsou žádné společné sexuální praktiky.

S sebou si vezměte pohodlné oblečení, nejlépe takové, ve kterém se cítíte krásně a příjemně, na nedělní rituál 1 rudou růži, zápisník a tužku, uzavíratelnou láhev na pití.

Více o lektorce a metodách, které používá, na www.alchymiesrdce.cz.

Staň se bohyní lásky, tou, která je plná vášně, šťavnatosti a hravosti. Otevři dokořán svůj orgasmický potenciál.

3 290 Kč

3 490 Kč při platbě po 6.11.

Přihlásit se

Světlo a stín ženství – Buď naplno tou, kterou si přeješ být

So – Ne

14. – 15.11.2020

So: 10-17h, Ne: 10-17h

Pro spokojenost, naplnění a zdraví ženy je důležité, aby její pozitivní energetická centra byla plná energie, uvolnění a přirozené živosti.
Pokud žena čerpá z tvořivé síly své pánve, žije moudrost svého srdce a následuje jasnost své intuice, pak je sama sobě mistrem i čarodějkou a její vnitřní vedení je tím nejlepším průvodcem na její cestě životem.

Budeme společně těmito centry procházet, budeme uvolňovat stíny a rozsvěcet světlo v nás.

V pánvi se vše rodí a umírá.
Zaměříme svou pozornost do centra ženské tvořivosti – tam, kde je světlo i stín.
Je třeba přijmout obojí, ze tmy se vše rodí do světla, tmu potřebujeme, načerpat v ní sílu pro rozkvět směrem ven na světlo, přijmout světlé i tmavé stránky, ve tmě jsou síly k růstu, ke tvoření, ke zrození,
...a potom nadejde čas a vše vytryskne do světla, zrodí se ze tmy.

Zažijeme obojí - tmu i světlo, obojí je k životu potřeba, vše potřebuje čas. Nic nelze uspěchat.
Zažijeme nejrůznější emoce, které se skrývají v temnu, ale i ve světle, pocítíme sílu pánevního dna, srdce i naší intuice, vše můžete využít i ve všednodennosti.

Těšíme se na vás milé ženy,

Lavanya a Lalita

 

Ma Lalita Devi: certifikovaná lektorka "Esence Bohyně", profesionální lektorka tantra jógy Mohendžodáro, lektorka jógy, kosmetička a masérka.

Místo konání

Maitrea
Dům osobního rozvoje

Týnská ulička 6, Praha 1

V případě dotazů týkajících se semináře
kontaktujte přímo lektorku:

602 777 055
lavanya@alchymiesrdce.cz

Často kladené otázky

Co s sebou?

Doporučujeme Vám vzít si s sebou uzavíratelnou láhev s pitím, vždy se hodí zápisník a tužka. Na semináře zpravidla nic dalšího nepotřebujete.

Jaké oblečení?

Vhodné je pohodlné volné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře. Na místě se můžete převléknout (platí zejména pro taneční a pohybové semináře.) K dispozici na místě jsou deky. V případě potřeby využijte na patře se sály sprchu.

Je na místě občerstvení?

Na místě možno zakoupit drobné občerstvení (sušenky, musli tyčinky apod.) K dispozici káva, čaj a filtrovaná voda z kohoutku. Do sálů si bereme nápoje pouze v uzavřených nádobách. Pro konzumaci občerstvení je určena přilehlá kuchyňka. Doporučujeme vám přinést si s sebou vodu nebo čaj v plastové lahvi či termosce. Pokud zapomenete, je možné zakoupit vodu v láhvi u nás. 

Na oběd či večeři si můžete zajít do naší vegetariánské restaurace MAITREA. Doporučujeme rezervovat si místo na telefonním čísle : 221 711 631 (11.30-23.00). V případě rezervace pro větší skupinu počítejte s tzv. SKUPINOVOU NABÍDKOU, kde je výběr z cca 6 jídel, abyste dlouho nečekali. Rezervace je pro vás držena pouze 15 minut od dohodnutého času.

Další alternativy: Country life (www.countrylife.cz), BEAS DHABA (www.beas-dhaba.cz), pizzeria GIALLO ROSSA (www.giallorossa.cz)

Kde zaparkovat?

V okolí je modrá rezidentská zona. Parkování (placené) možné jedině v OC Kotva, Palladium nebo Rudolfinum (mimopražským doporučujeme nechat vůz na parkovištích P+R a dojet k nám metrem). Před domem MAITREA je možné jen krátkodobé zastavení pro vystoupení a vyložení.