Měj v úctě sám/sama sebe.

Převezměte odpovědnost za své nepohodlné emoce. Změňte svůj odmítavý postoj k minulosti a objevte cestu, jak se vymanit z potřeby souhlasit nebo být naopak ve vzdoru. Najděte sami sebe za svým naučeným chováním! Tak se vám otevře nový životní prostor a zažijete větší spojení se sebou i s ostatními. 


Zkušenosti účastníků

Cloumal mnou úžas a zároveň pobavení z toho, jak se odkrývaly principy, na kterých funguje svět okolo nás. Nevím, jestli konstelace vyléčí všechno, s čím přijdeme, ale mají velkou sílu ukázat, jak věci v nás a tedy i okolo nás fungují.
Honza
Včerejšek mi hodně dal! Otevřelo se mi větší pochopení mojí mámy a některých jejích projevů, které jsme my děti ještě neuměly přečíst. Ukázala se mi širší perspektiva a souvislosti našeho rodinného nastavení. Děkuji za úlevu, kterou mi to přineslo.
účastnice semináře

Marcela Pešková

Se svým partnerem prožili hlubokou mnohaletou krizi. Přesto kráčí dál spolu. Marcela Pešková, terapeutka a lektora rodinných konstelací zaměřených mj. na partnerství a osobní svobodu, vypráví o tom, co přináší uzdravení nejhlubších zranění a proč je dobré zalepovat díry v sítku.

Přečtěte si v Magazínu MAITREA.

Jsem lektorkou seminářů zaměřených na osobní rozvoj a transformaci. Od roku 2006 vedu semináře rodinných konstelací, při kterých podporuji účastníky na cestě k vnitřní svobodě, radosti a lásce. Při práci propojuji poznatky z oblasti psychologie s prožitky vlastní spirituální cesty.

Vyrostla jsem na venkově, uprostřed divoce kvetoucích luk a všudypřítomných domácích zvířat. Po střední zdravotnické škole a dvouleté praxi v oboru jsem se vdala a na 10 let se stala ženou v domácnosti pro tři děti, které mám se svým mužem Luďkem. 

Potřeba vnitřní proměny se začala hlásit o slovo kolem mých třiceti let. Prošla jsem krizí středního věku i v partnerském vztahu. Díky potřebě porozumět svému emocionálnímu nepohodlí jsem hledala odpovědi v psychologické a spirituální literatuře, absolvovala psychoterapeutický výcvik SUR a řadu dalších intenzivních programů zaměřených na transformaci. Postupně jsem tak přehodnotila svůj pohled na sebe, život i lásku.

Jsem velkou milovnicí přírody, hudby a tance a raduji se z každého kroku, který se my lidé rozhodneme udělat na cestě k vnitřní svobodě.

Výcvik v rodinných konstelacích: Bhagat J. Zeilhofer, Moa Doris Grevenstette.

Termíny seminářů Marcely Peškové

490 Kč

600 Kč při platbě po 22.10.

Přihlásit se

SMÍŘENÍ - CESTA K LÁSCE I ÚSPĚCHU – ženský kruh

Čt

31.10.2019

16:30-20:30 hod.

Chtěly byste se ve svém životě cítit víc milované?Umět se zdravě ocenit, odstranit překážky k úspěchu a zároveň na něm nelpět?
Přijďte objevit souvislost mezi křivdami z minulosti a svými vztahy, zdravím i hojností. Přijďte udělat praktické kroky ke smíření a otevřít dveře životu!

Smířit se s událostmi, které se nám v životě staly a které nás negativně poznamenaly, stejně jako odpustit samy sobě, když jsme nezvládly své negativní emoce a vybily si zlost a pocit bezmoci na slabších, je zásadním předpokladem nejen pro živé a šťastné vztahy, ale i pro zdraví a úspěch v jakékoli oblasti našeho života.

Přijetí - odpuštění - začíná v první řadě pochopením, že je to jediná cesta, jak dát pozastavenou životní energii opět do pohybu. Jak se znovu dostat do proudu života, radosti a vitality.

Uzdravení vnitřních zranění tak před námi stojí jako výzva: pustíme se minulosti (od-pustíme)? Nebo jí budeme dál odmítat a tak s ní zůstaneme nevědomky svázáni? - Tím, že změníme odmítavý postoj k minulosti, ona změní svůj negativní vliv na nás.

Přijďte porozumět, proč se ve vašem životě stalo, co vás tíží, a proměnit bolest v lásku, křivdy v moudrost a smutek v požehnání.


Dozvíte se:
- proč nám jde odpouštění jako "psovi pastva"
- jaké má odpuštění (přijetí) stádia a proč je nejde obvykle jen tak přeskočit
- co je potřeba k úplnému a tím pádem trvalému opuštění starých křivd


Najdete cestu jak:
- projít stádiem vzdoru
- uvolnit potlačenou bolest
- znovu ucítit lásku ve svém srdci
- se opět spojit s radostí a životním elánem

SEMINÁŘ JE PROVÁZEN RODINNÝMI KONSTELACEMI a díky této metodě nabízí širší pohled na náš život a jeho souvislosti. Konstelace odhalují skryté vlivy, které stojí v pozadí našeho jednání a osvětlují, proč jednáme, jak jednáme. Jsou jedním z velmi účinných prostředků na cestě k vnitřní svobodě a lásce bez podmínek.

Zpětná vazba účastnice semináře:
Včerejšek mi hodně dal! Otevřelo se mi větší pochopení mojí mámy a některých jejích projevů, které jsme my děti ještě neuměly přečíst. Ukázala se mi širší perspektiva a souvislosti našeho rodinného nastavení, a toho, jak fungují moje sestry.
Člověk ty těžké příběhy ze svojí rodiny bere tak nějak automaticky, a vlastně jako něco "normálního", protože o nich ví, a Xkrát o nich slyšel od rodičů a příbuzných. Jenže vědět o nich, a skutečně je VIDĚT, je diametrálně odlišné.
Děkuji za úlevu, kterou mi to přineslo.
V.


Vezměte si s sebou pití v uzavíratelné láhvi

Dopolední seminář

300 Kč

400 Kč při platbě po 4.11.

Přihlásit se

PROPUSŤ HRAVOST NA SVOBODU – ženský kruh s konstelacemi

Út

12.11.2019

9:30-12:30 hod.

Milé ženy,

toto dopolední setkání v ženském kruhu vám nabídne cestu k uvolnění tvořivosti - k opětovnému propojení se s hravostí, kterou, ačkoli ji ztrácíme postupným vyrůstáním z dětských bot, máme ji stále uvnitř sebe.

Když pozorujete malé děti - ony si vlastně nehrají. To tuhle jejich činnost tak nazýváme my dospělí. Ony prostě tvoří. Dalo by se říci, že pracují, ale vzhledem k tomu, jak máme (obvykle) zařazený pojem práce my dospělí ve svých hlavách, to nedává smysl...

A tak aby se do našeho života mohlo dostat více radosti a spontaneity, potřebujeme si znovu dovolit "být jako děti".(..."nebudete-li jako děti, nevejdete do kráslovství nebeského"...).
Já v tomto výroku slyším především: důvěřujte, že je o vás postaráno! Že neřídíte celou planetu, ale jen svůj vlastní život a to, co v něm máte.
Důvěra v Život a potřeba cítit se v něm bezpečně (buduje se v nás na základě našeho vztahu s matkou již od početí) je základním předpokladem pro to, abychom byly schopné nechat volně plynout do světa svoji tvořivou energii a projevovaly plně svůj potenciál - ať se jedná o lásku, či o praktické dovednosti.

Chceme-li se tedy ve svém životě posunout výše zmíněným směrem, potřebujeme navázat mír se vším, co nám stojí v cestě a co nám brání se svobodně projevovat - uzavřít mír s událostmi, které v nás tok radostné a živé energie uzavřely.

Sdílení mezi námi ženami - v bezpečném prostředí, které nesoudí a nehodnotí - je jedním z prostředků, jak v sobě dosytit potřebu přijetí bez podmínek a tím uvolnit tok této životní energie.

Metoda rodinných konstelací vám zase pomůže podívat se na sebe a své vztahy jakoby zvenku, a tak nabídne jedinečnou příležitost poléčit v sobě zapouzdřená vnitřní zranění, ke kterým jen těžko získáváte vědomý přistup.

Toto krátké dopolední setkání vám může překvapivě snadno pomoci se zorientovat, jakým směrem se ubírat, pokud máte pocit, že hledáte nějaký směr, jak a kudy dál. Protože poznat a pochopit univerzální zákony života a následně porozumět nejen dějům kolem vás, ale především sami v sobě, vám otevírá cestu k vnitřní svobodě i sebevyjádření!

Vezměte si s sebou pití v uzavíratelné láhvi.

370 Kč

450 Kč při platbě po 11.11.

Přihlásit se

TVOŘÍM SVŮJ OSUD – moudře i hravě

Út

19.11.2019

17:30-20:30 hod.

Míváte někdy pocit, že si s vámi život dělá co chce? A že nemůžete hnout s tím, co vás potkává?
Přijďte změnit úhel pohledu a objevit a proměnit skryté vlivy, kterými si do života přitahujete právě to, co v něm máte!

Pocit bezpečí a jistoty, že je zde na světě pro nás vše, co potřebujeme a po čem toužíme, je základ, od kterého odvíjíme naše myšlení i chování. Tento pocit se v nás utváří vzájemným vztahem s naší matkou již od početí a tato touha po bezpečí v nás přetrvává po celý život.

Podle tohoto primárního vztahu pak budujeme všechny další vztahy a odvíjí se od něj i naše zdraví a schopnost se v životě projevit a zdravě prosadit.

Na semináři v sobě tuto přetrvávající touhu po jistotě a bezpečí zvědomíte a skrze práci s rodinnými konstelacemi poléčíte své opuštěné a přehlížené vnitřní dítě. Dosytíte potřebu bezpodmínečného přijetí a opět se spojíte se zdrojem energie.

Proměníte svůj postoj k minulosti a ona vás přestane negativně ovlivňovat!
Tak se před vámi otevřou nové možnosti a zároveň schopnost naplňovat zdravě své potřeby.

Setkání vás podpoří v tom, abyste:

- se spojili se svými emocemi a zpracovali je tak, aby vás - energie v nich obsažená podporovala
- se vymanili s potřeby souhlasit nebo být ve vzdoru
- našli v sobě zdroj jistoty a bezpečí
- dali svému životu vlastní směr
- měli energii k uskutečňování cílů, které jsou v souladu
s vaším bytostným "já"

SEMINÁŘ JE PROVÁZEN RODINNÝMI KONSTELACEMI.

Díky nim pochopíte, jestli k vám řeka životní energie - dědictví vztahu s vaší matkou a otcem - proudí volně nebo má peřeje, protože se na ně stále za něco, co udělali nebo neudělali, zlobíte.
Konstelace vám umožní projít a odpustit vše, co skrývá vaše podvědomí a vzkřísit lásku k sobě samým, která nebyla prožita.
Pak vykvetou i všechny ostatní vaše vztahy a vrátí se k vám zdraví i úspěch.

Zpětná vazba účastnice semináře:

Milá Marcelo,
doznívají ve mně sobotní konstelace a napadá mě kdeco - třeba mi došlo, jak si skutečně s partnerem zrcadlíme spoustu věcí nebo že skutečně může být obtížné se přiblížit ke svému "pravému já" atd, ale hlavně Ti chci poděkovat za pocit přijetí a bezpečí, který ze seminářů vždycky mám - i když ty věci, kterým tam občas pohlížím do tváře, bývají ošklivé a pachuťovité. Lucka


Vezměte si s sebou pití v uzavíratelné láhvi.

370 Kč

450 Kč při platbě po 26.11.

Přihlásit se

DARUJ LÁSKU – principy šťastných vztahů

Út

3.12.2019

17:30-20:30 hod.

Chtěli byste najít cestu k pravdivým, upřímně fungujícím a šťastným vztahům?
Zažívat v nich více úcty a přijetí? A prožívat vděčnost bez snahy jí ze sebe vydolovat?

Na tomto krátkém večerním worshopu objevíte cestu, která k tomu vede.

Protože láska a dlouhodobě fungující vztahy se nedějí "náhodou". Co sejeme - sklízíme. A ač se toto může někdy jevit jako naprostý nesmysl (protože já se přece chovám slušně, tak proč se mi vrací právě tohle...), pomohu vám pochopit, jaká pravidla platí na tomto poli.
A jak to udělat, abyste vysílali skutečně lásku - a nikoli jen snahu v podobě slušného chování - a ona se k vám mohla vracet.

Daruj lásku...

Setkání vám nabídne cestu:
- k pochopení pravidel, která platí obecně pro všechny vztahy
- k rozkrytí a přijetí svého dílu odpovědnosti na tom, jak vaše vztahy vypadají, či spíše, jak se v nich cítíte
- k vyvázání se a proměně svých zažitých, ale již nepodporujících postojů
- k větší otevřenosti - ke schopnosti více sdílet s druhými, jak se cítíte místo toho, co si myslíte

Seminář je provázen rodinnými konstelacemi. Konstelace umožňují podívat se na sebe a své vztahy jakoby "zvenku" a tak objevit úhel pohledu, který nám obvykle zůstává skryt. Jsou také nástrojem přijetí všeho, co si neseme s sebou jako dědictví svého rodinného systému a s čím potřebujeme uzavřít mír.

Zpětná vazba účastníka:
Ahoj Marcelo, děkuji Ti ještě jednou za seminář, který mi zase otevřel moje srdce a dovolil tak v sobě ucítit bolest a znova uvidět lásku.
Milan


S sebou pití v uzavíratelné láhvi.
 

Místo konání

Maitrea

Dům osobního rozvoje
Týnská ulička 6, Praha 1

Pokud máte dotazy týkající se seminářů, kontaktujte přímo lektorku:
+420 728 824 289
peskovamar@gmail.com

Často kladené otázky

Mohu si rezervovat postavení konstelace během semináře?

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Co s sebou?

Doporučujeme Vám vzít si s sebou uzavíratelnou láhev s pitím, vždy se hodí zápisník a tužka. Na semináře zpravidla nic dalšího nepotřebujete. 

Jaké oblečení?

Vhodné je pohodlné volné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře. Na místě se můžete převléknout (platí zejména pro taneční a pohybové semináře.) K dispozici na místě jsou deky. V případě potřeby využijte na patře se sály sprchu.

Je na místě občerstvení?

Na místě možno zakoupit drobné občerstvení (sušenky, musli tyčinky apod.) K dispozici káva, čaj a filtrovaná voda z kohoutku. Do sálů si bereme nápoje pouze v uzavřených nádobách. Pro konzumaci občerstvení je určena přilehlá kuchyňka. Doporučujeme vám přinést si s sebou vodu nebo čaj v plastové lahvi či termosce. Pokud zapomenete, je možné zakoupit vodu v láhvi u nás. 

Na oběd či večeři si můžete zajít do naší vegetariánské restaurace MAITREA. Doporučujeme rezervovat si místo na telefonním čísle : 221 711 631 (11.30-23.00). V případě rezervace pro větší skupinu počítejte s tzv. SKUPINOVOU NABÍDKOU, kde je výběr z cca 6 jídel, abyste dlouho nečekali. Rezervace je pro vás držena pouze 15 minut od dohodnutého času.

Další alternativy: Country life (www.countrylife.cz), BEAS DHABA (www.beas-dhaba.cz), pizzeria GIALLO ROSSA (www.giallorossa.cz)

Kde zaparkovat?

V okolí je modrá rezidentská zona. Parkování (placené) možné jedině v OC Kotva, Palladium nebo Rudolfinum (mimopražským doporučujeme nechat vůz na parkovištích P+R a dojet k nám metrem). Před domem MAITREA je možné jen krátkodobé zastavení pro vystoupení a vyložení.