Měj v úctě sám/sama sebe.

Převezměte odpovědnost za své nepohodlné emoce. Změňte svůj odmítavý postoj k minulosti a objevte cestu, jak se vymanit z potřeby souhlasit nebo být naopak ve vzdoru. Najděte sami sebe za svým naučeným chováním! Tak se vám otevře nový životní prostor a zažijete větší spojení se sebou i s ostatními. 


Zkušenosti účastníků

Cloumal mnou úžas a zároveň pobavení z toho, jak se odkrývaly principy, na kterých funguje svět okolo nás. Nevím, jestli konstelace vyléčí všechno, s čím přijdeme, ale mají velkou sílu ukázat, jak věci v nás a tedy i okolo nás fungují.
Honza
Včerejšek mi hodně dal! Otevřelo se mi větší pochopení mojí mámy a některých jejích projevů, které jsme my děti ještě neuměly přečíst. Ukázala se mi širší perspektiva a souvislosti našeho rodinného nastavení. Děkuji za úlevu, kterou mi to přineslo.
účastnice semináře

Marcela Pešková

Se svým partnerem prožili hlubokou mnohaletou krizi. Přesto kráčí dál spolu. Marcela Pešková, terapeutka a lektora rodinných konstelací zaměřených mj. na partnerství a osobní svobodu, vypráví o tom, co přináší uzdravení nejhlubších zranění a proč je dobré zalepovat díry v sítku.

Přečtěte si v Magazínu MAITREA.

Jsem lektorkou seminářů zaměřených na osobní rozvoj a transformaci. Od roku 2006 vedu semináře rodinných konstelací, při kterých podporuji účastníky na cestě k vnitřní svobodě, radosti a lásce. Při práci propojuji poznatky z oblasti psychologie s prožitky vlastní spirituální cesty.

Vyrostla jsem na venkově, uprostřed divoce kvetoucích luk a všudypřítomných domácích zvířat. Po střední zdravotnické škole a dvouleté praxi v oboru jsem se vdala a na 10 let se stala ženou v domácnosti pro tři děti, které mám se svým mužem Luďkem. 

Potřeba vnitřní proměny se začala hlásit o slovo kolem mých třiceti let. Prošla jsem krizí středního věku i v partnerském vztahu. Díky potřebě porozumět svému emocionálnímu nepohodlí jsem hledala odpovědi v psychologické a spirituální literatuře, absolvovala psychoterapeutický výcvik SUR a řadu dalších intenzivních programů zaměřených na transformaci. Postupně jsem tak přehodnotila svůj pohled na sebe, život i lásku.

Jsem velkou milovnicí přírody, hudby a tance a raduji se z každého kroku, který se my lidé rozhodneme udělat na cestě k vnitřní svobodě.

Výcvik v rodinných konstelacích: Bhagat J. Zeilhofer, Moa Doris Grevenstette.

Termíny seminářů Marcely Peškové

450 Kč

Přihlásit se

OTEVŘI SVÉ SRDCE LÁSCE – Ženský kruh

St

22.5.2019

17:30-20:30 hod.

Chtěly byste být v životě víc opravdové ? Umět se znovu upřímně radovat - tak, jak to dělají malé děti? Přijďte objevit zdroj štěstí, který je skryt ve vaší zranitelnosti. Přijďte objevit lásku ve svém srdci!


Porozumíte mechanismům, které stojí v pozadí neochoty otevřít se, a objevíte praktické kroky k prohloubení důvěry mezi vámi a okolním světem.

Vymaníte se z pout představ, které jste si o sobě vytvořily a najdete a obnovíte spojení se schopností milovat bez podmínek.
Objevíte samy sebe za svým naučeným chováním!

Setkání vás podpoří:

- v odvaze sdílet otevřeně svoje city s druhými lidmi
- v sebepřijetí a zdravé spokojenosti se sebou samými
-ve spojení s láskou, kterou očekáváte od ostatních
-v chuti žít s větší tvořivostí
-na cestě k prožívání radosti z "obyčejných věcí"

SEMINÁŘ JE PROVÁZEN RODINNÝMI KONSTELACEMI a je příležitostí k přijetí minulosti = změně úhlu pohledu na ni, aby se stala zdrojem vitality a síly.
 

450 Kč

Přihlásit se

ROZKVEŤ DO KRÁSY I SÍLY – ke zdroji svého potenciálu

Út

28.5.2019

17:30-20:30

Chcete ve svém životě zažívat více radosti?
Být si vědomi své síly a mít schopnost užívat ji moudrým způsobem?

Seminář provázený rodinnými konstelacemi vám pomůže porozumět, jak souvisí vaše rozhodnutí zůstat ve spojení se svými pocity ve chvíli, kdy je to nepohodlné, se schopností prociťovat v životě radost a mít k dispozici svou vnitřní sílu.

Když si budete vědomi sami sebe a toho, co se odehrává ve vašem nitru v těchto chvílích a naučíte se respektovat své vnitřní pochody, vstoupíte do hlubin své podstaty a získáte přístup ke zdroji svého potenciálu.

Pak se přestanete ztotožňovat s posuzováním a hodnocením sebe i ostatních a stanete se více tím, kdo své automaticky naskakující myšlenky a emoce s nimi spojené spíše pozoruje, než podle nich jedná. Získáte zdravý odstup od svého vnitřního kritika a svobodu v rozhodování a jednání.

Skrze práci s rodinnými konstelacemi se vymaníte z odmítání i nezdravé loajality, proměníte své negativní emoce a osvobodíte svou nespoutanou hravou a tvořící energii opět k životu!

Setkání vás podpoří:

v úctě a zdravém respektu k sobě samým
na cestě ke schopnosti čelit nepříjemným situacím
v odvaze jednak podle svého vlastního úsudku
v důvěře ve svou vnitřní moudrost

2 100 Kč

2 500 Kč při platbě po 5.6.

Přihlásit se

TVOŘÍM SVŮJ OSUD – s moudrostí i hravostí

So – Ne

15. – 16.6.2019

So, Ne: 10:00-18:00 hod.

Míváte někdy pocit, že si s vámi život dělá co chce? A že nemůžete hnout s tím, co vás potkává?
Přijďte změnit úhel pohledu a objevit a proměnit skryté vlivy, kterými si do života přitahujete právě to, co v něm máte!

Pocit bezpečí a jistoty, že je zde na světě pro nás vše, co potřebujeme a po čem toužíme, je základ, od kterého odvíjíme naše myšlení i chování. Tento pocit se v nás utváří vzájemným vztahem s naší matkou již od početí a tato touha po bezpečí v nás přetrvává po celý život.

Podle tohoto primárního vztahu pak budujeme všechny další vztahy a odvíjí se od něj i naše zdraví a schopnost se v životě projevit a zdravě prosadit.

Na semináři v sobě tuto přetrvávající touhu po jistotě a bezpečí zvědomíte a skrze práci s rodinnými konstelacemi poléčíte své opouštěné a přehlížené vnitřní dítě. Dosytíte potřebu bezpodmínečného přijetí a opět se spojíte se zdrojem energie.

Proměníte svůj postoj k minulosti a ona vás přestane negativně ovlivňovat!
Tak se před vámi otevřou nové možnosti a zároveň schopnost naplňovat zdravě své potřeby.

Setkání vás podpoří v tom, abyste:

- se spojili se svými emocemi a zpracovali je tak, aby vás - energie v nich obsažená podporovala
- se vymanili s potřeby souhlasit nebo být ve vzdoru
- našli v sobě zdroj jistoty a bezpečí
- dali svému životu vlastní směr
- měli energii k uskutečňování cílů, které jsou v souladu
s vaším bytostným "já"

SEMINÁŘ JE PROVÁZEN RODINNÝMI KONSTELACEMI.

Díky nim pochopíte, jestli k vám řeka životní energie - dědictví vztahu s vaší matkou a otcem - proudí volně nebo má peřeje, protože se na ně stále za něco, co udělali nebo neudělali, zlobíte.
Konstelace vám umožní projít a odpustit vše, co skrývá vaše podvědomí a vzkřísit lásku k sobě samým, která nebyla prožita.
Pak vykvetou i všechny ostatní vaše vztahy a vrátí se k vám zdraví i úspěch.

PŘI ÚČASTI NA OBOU DNECH POSTAVENÍ VLASTNÍ KONSTELACE ZARUČENO.

Zpětná vazba účastnice semináře:

Milá Marcelo,
doznívají ve mně sobotní konstelace a napadá mě kdeco - třeba mi došlo, jak si skutečně s partnerem zrcadlíme spoustu věcí nebo že skutečně může být obtížné se přiblížit ke svému "pravému já" atd, ale hlavně Ti chci poděkovat za pocit přijetí a bezpečí, který ze seminářů vždycky mám - i když ty věci, kterým tam občas pohlížím do tváře, bývají ošklivé a pachuťovité. Lucka

Vezměte si s sebou pití v uzavíratelné láhvi.
 

370 Kč

450 Kč při platbě po 18.6.

Přihlásit se

HRANICE – kudy ke zdroji své sebeúcty

Út

25.6.2019

17:30-20:30 hod.

Posloucháte svojí osobní pravdu, jen když nezpůsobuje problémy nebo těžkosti?
Jdete proti svým hodnotám a svojí celistvosti, abyste uspokojili druhé?
Dovolujete si být vyrušeni, abyste se přizpůsobili okamžitým potřebám druhých?
Dáváte víc, než opravdu chcete?

Proč zrazujeme sami sebe, vzdáváme se svého vlastního prostoru, dovolujeme překračování svých hranic a nezůstáváme pravdiví k tomu, s čím se cítíme dobře?Rodíme se s touto potřebou nebo do ní nevědomky vrůstáme? A je vůbec možné se tohoto „zvyku“ zbavit?

Setkání vám pomůže pochopit příčiny tohoto stavu a ukáže cestu, jak opět najít ztracenou úctu k sobě samým.

Skrze metodu RODINNÝCH KONSTELACÍ uzdravíte nezhojené rány minulosti a získáte zdravé spojení se svými rodovými kořeny - zdrojem své síly.

S sebou pití v uzavíratelné láhvi.

490 Kč

600 Kč při platbě po 30.6.

Přihlásit se

MOUDROST A VNITŘNÍ KRÁSA ŽENY – ženský kruh

Čt

11.7.2019

16:30-20:30

Chtěly byste mít více odvahy důvěřovat samy sobě? A umět si udržet zdravý odstup od kritiky nebo "dobře míněných rad" svého okolí?
Přijďte objevit cestu k pravdivějšímu obrazu sebe samých a obnovit spojení s moudrostí, která nevychází z toho, čemu jste se naučily, ale z vašeho vlastního středu.

V prostředí, které nesoudí a nehodnotí dosytíte potřebu být přijímána a respektována ve svojí jedinečnosti.
Zjistíte, kudy vede cesta k prameni a síle ženské energie, abyste život tvořily ze svého srdce místo toho, co si myslíte, že se od vás očekává, co byste měly nebo co musíte.


Navážete a posílíte spojení se svojí skutečnou hodnotou a objevíte svou vnitřní krásu napříč všemu, co si myslíte, že vás od ní dělí.


Tyto tzv. slabé stránky uvidíte z pozice výzvy k přijetí s potenciálem stát se celistvé a zdravě spokojené - se sebou a následně i se všemi ostatními lidmi.


Setkání vám pomůže:

- přestat se srovnávat a kritizovat
- posílit důvěru ve svůj vlastní úsudek
- objevit krásu svojí jedinečnosti
- vědomě utvářet svoje životní okolnosti.
- objevit radost z obyčejných věcí
- ucítit lásku ve svém srdci


SEMINÁŘ JE PROVÁZEN RODINNÝMI KONSTELACEMI


Konstelace vám umožní pochopit souvislosti, které stojí za způsobem, jakým vnímáte samy sebe. Rozkryjete nefunkční vazby, které máte mezi sebou a členy rodinného systému a obnovíte zdravé spojení se svými rodovými kořeny. Tím, že změníte odmítavý postoj k minulosti, ona změní svůj negativní vliv na vás.


Díky konstelacím, které vedu, se také naučíte víc sdílet, jak se cítíte, místo toho, co si myslíte. Tak se vám otevře nový životní prostor a zažijete intenzivnější spojení se sebou i s ostatními.


Milá Marcelo,

doznívají ve mně sobotní konstelace a napadá mě kdeco - třeba mi došlo, jak si skutečně s partnerem zrcadlíme spoustu věcí nebo že skutečně může být obtížné se přiblížit ke svému "pravému já" atd, ale hlavně Ti chci poděkovat za pocit přijetí a bezpečí, který ze seminářů vždycky mám - i když ty věci, kterým tam občas pohlížím do tváře, bývají ošklivé a pachuťovité. Měj se moc hezky, těším se na další setkání.
Lucka


S sebou pití v uzavíratelné láhvi.

490 Kč

600 Kč při platbě po 13.8.

Přihlásit se

VĚDOMÉ PARTNERSTVÍ – principy šťastných vztahů

St

21.8.2019

16:30-20:30 hod.

Máte někdy pocit, že si se svým partnerem už tolik nerozumíte?
Zkoušíte všechno a přesto se nic podstaného nemění?
Nevíte, jestli zůstat nebo odejít?
Nebo byste "jen" prostě rádi vnímali ve vztahu větší intimitu a propojení?

Na semináři odhalíte hlubší souvislosti, kterými utváříte svůj partnerský vztah, a objevíte cestu k jeho trvalé proměně.

Jednou z překážek zdravě fungujícího vztahu je projekce vlastních stínů na partnera. Tento obranný mechanismus nás udržuje v bezpečné vzdálenosti od nepřiznaných nebo nezpracovaných obsahů našeho podvědomí a zajišťuje fungování v každodenní realitě.

A tak se slušně chováme, zdravíme a děkujeme a děláme druhému radost, jak jsme se to naučili v dětství.
Skutečná láska ale není obchod ani chytře naplánovaná výměna. Nerozvíjí se tím, že promýšlíme strategie, jak dostat z druhého to, po čem toužíme.

Láska se objeví sama, když pro ni vytvoříme prostor.
Když se z „hlavy“ přesuneme do „srdce“ a budeme víc sdílet, jak se cítíme, místo toho, co si myslíme.
Když odložíme obranné mechanismy a dovolíme druhému, aby se dotkl našich „ran“.

Tím, že před sebou přestaneme skrývat svá vnitřní zranění a dáme svolení k jejich uzdravení, zprůchodníme tok životní energie. Tak se automaticky otevřeme pro láskyplnější chování k sobě i k partnerovi.

Seminář vás podpoří:

• ve spojení se svými emocemi a vědomým zacházením s nimi
• v otevřené komunikaci ohledně svých pocitů a vnitřních pochodů
• v pochopení rozdílu mezi reagováním a vlastními odpověďmi
• v odvaze být zranitelní a tím více čitelní


SEMINÁŘ JE PROVÁZEN RODINNÝMI KONSTELACEMI a je určen párům i jednotlivcům, ve vztahu i bez něj.


S sebou pití v uzavíratelné láhvi.

1 700 Kč

2 100 Kč při platbě po 20.6.

Přihlásit se

NAPLNĚNÉ PARTNERSTVÍ – láska a vnitřní svoboda ve vztazích

So – Ne

21. – 22.9.2019

SO, NE: 10:00-18:00 hod.

Uvítali byste ve svém vztahu více respektu a úcty, pocitu intenzivnějšího propojení a upřímné radosti? Chtěli byste komunikovat se svým protějškem víc otevřeně a přitom nezraňovat a nemuset se bát, že ho/ji ztratíte?
Přijďte objevit hlubší souvislosti, kterými tvoříte svůj partnerský vztah, a podnikněte kroky k jeho trvalé proměně.


Na tomto intenzivním prožitkovém semináři najdete cestu, jak navázat spojení s láskou ve svém srdci a jak zpevnit základy, na kterých stavíte vztah s partnerem, ale i všechny ostatní vztahy.


Odhalíte svoji skutečnou hodnotu, propustíte nevědomá očekávání, kterými sami sebe tlačíte do toho, co by se mělo nebo musí, a začnete svůj život a vztahy v něm tvořit vědomě.


Naučíte se sdílet, jak se cítíte místo toho, co myslíte. Tak zažijete hlubší spojení se sebou i se svým partnerem.


Setkání vás podpoří:
- v odvaze sdílet otevřeně své pocity
- v převzetí odpovědnosti za naplňování svých potřeb
- ve spojení se svými emocemi a vědomým zacházením s nimi
- na cestě k pravdivějšímu obrazu sebe samých
- v přijetí svojí vlastní jedinečnosti
- v důvěře ve svou vnitřní moudrost


SETKÁNÍ JE PROVÁZENO RODINNÝMI KONSTELACEMI
Konstelace jsou prostředkem, jak se na sebe a svůj vztah podívat "zvenku". Odhalují souvislosti, kterých si nejste vědomi, a ukazují směr, kterým jít, aby se mezi vámi a partnerem mohla láska trvale usadit.


Zpětná vazba účastnice:
Ahoj Marcelo, píšu ti v reakci na konstelace ze soboty. Chvíli to trvalo, než ke mě doteklo, to co jsem si tam vzala - to co jsem tam dostala, a než mi docvaklo, kde zůstalo trčet moje srdce. Hodně to pro mě znamená. Díky, E.


PŘI ÚČASTI NA OBOU DNECH JE POSTAVENÍ VLASTNÍ KONSTELACE ZARUČENO.

Cena při účasti za jeden den: 1300 Kč
Prosím nahlašte účast za jeden den v komentáři k přihlášce.

Vezměte si s sebou pití v uzavíratelné láhvi.

490 Kč

600 Kč při platbě po 22.10.

Přihlásit se

SMÍŘENÍ - CESTA K LÁSCE I ÚSPĚCHU – ženský kruh

Čt

31.10.2019

16:30-20:30

Chtěly byste se ve svém životě cítit víc milované?Umět se zdravě ocenit, odstranit překážky k úspěchu a zároveň na něm nelpět?
Přijďte objevit souvislost mezi křivdami z minulosti a svými vztahy, zdravím i hojností. Přijďte udělat praktické kroky ke smíření a otevřít dveře životu!

Smířit se s událostmi, které se nám v životě staly a které nás negativně poznamenaly, stejně jako odpustit samy sobě, když jsme nezvládly své negativní emoce a vybily si zlost a pocit bezmoci na slabších, je zásadním předpokladem nejen pro živé a šťastné vztahy, ale i pro zdraví a úspěch v jakékoli oblasti našeho života.

Přijetí - odpuštění - začíná v první řadě pochopením, že je to jediná cesta, jak dát pozastavenou životní energii opět do pohybu. Jak se znovu dostat do proudu života, radosti a vitality.

Uzdravení vnitřních zranění tak před námi stojí jako výzva: pustíme se minulosti (od-pustíme)? Nebo jí budeme dál odmítat a tak s ní zůstaneme nevědomky svázáni? - Tím, že změníme odmítavý postoj k minulosti, ona změní svůj negativní vliv na nás.

Přijďte porozumět, proč se ve vašem životě stalo, co vás tíží, a proměnit bolest v lásku, křivdy v moudrost a smutek v požehnání.


Dozvíte se:
- proč nám jde odpouštění jako "psovi pastva"
- jaké má odpuštění (přijetí) stádia a proč je nejde obvykle jen tak přeskočit
- co je potřeba k úplnému a tím pádem trvalému opuštění starých křivd


Najdete cestu jak:
- projít stádiem vzdoru
- uvolnit potlačenou bolest
- znovu ucítit lásku ve svém srdci
- se opět spojit s radostí a životním elánem

SEMINÁŘ JE PROVÁZEN RODINNÝMI KONSTELACEMI a díky této metodě nabízí širší pohled na náš život a jeho souvislosti. Konstelace odhalují skryté vlivy, které stojí v pozadí našeho jednání a osvětlují, proč jednáme, jak jednáme. Jsou jedním z velmi účinných prostředků na cestě k vnitřní svobodě a lásce bez podmínek.

Zpětná vazba účastnice semináře:
Včerejšek mi hodně dal! Otevřelo se mi větší pochopení mojí mámy a některých jejích projevů, které jsme my děti ještě neuměly přečíst. Ukázala se mi širší perspektiva a souvislosti našeho rodinného nastavení, a toho, jak fungují moje sestry.
Člověk ty těžké příběhy ze svojí rodiny bere tak nějak automaticky, a vlastně jako něco "normálního", protože o nich ví, a Xkrát o nich slyšel od rodičů a příbuzných. Jenže vědět o nich, a skutečně je VIDĚT, je diametrálně odlišné.
Děkuji za úlevu, kterou mi to přineslo.
V.


Vezměte si s sebou pití v uzavíratelné láhvi

Místo konání

Maitrea

Dům osobního rozvoje
Týnská ulička 6, Praha 1

Často kladené otázky

Mohu si rezervovat postavení konstelace během semináře?

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Co s sebou?

Doporučujeme Vám vzít si s sebou uzavíratelnou láhev s pitím, vždy se hodí zápisník a tužka. Na semináře zpravidla nic dalšího nepotřebujete. 

Jaké oblečení?

Vhodné je pohodlné volné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře. Na místě se můžete převléknout (platí zejména pro taneční a pohybové semináře.) K dispozici na místě jsou deky. V případě potřeby využijte na patře se sály sprchu.

Je na místě občerstvení?

Na místě možno zakoupit drobné občerstvení (sušenky, musli tyčinky apod.) K dispozici káva, čaj a filtrovaná voda z kohoutku. Do sálů si bereme nápoje pouze v uzavřených nádobách. Pro konzumaci občerstvení je určena přilehlá kuchyňka. Doporučujeme vám přinést si s sebou vodu nebo čaj v plastové lahvi či termosce. Pokud zapomenete, je možné zakoupit vodu v láhvi u nás. 

Na oběd či večeři si můžete zajít do naší vegetariánské restaurace MAITREA. Doporučujeme rezervovat si místo na telefonním čísle : 221 711 631 (11.30-23.00). V případě rezervace pro větší skupinu počítejte s tzv. SKUPINOVOU NABÍDKOU, kde je výběr z cca 6 jídel, abyste dlouho nečekali. Rezervace je pro vás držena pouze 15 minut od dohodnutého času.

Další alternativy: Country life (www.countrylife.cz), BEAS DHABA (www.beas-dhaba.cz), pizzeria GIALLO ROSSA (www.giallorossa.cz)

Kde zaparkovat?

V okolí je modrá rezidentská zona. Parkování (placené) možné jedině v OC Kotva, Palladium nebo Rudolfinum (mimopražským doporučujeme nechat vůz na parkovištích P+R a dojet k nám metrem). Před domem MAITREA je možné jen krátkodobé zastavení pro vystoupení a vyložení.