Měj v úctě sám/sama sebe.

Převezměte odpovědnost za své nepohodlné emoce. Změňte svůj odmítavý postoj k minulosti a objevte cestu, jak se vymanit z potřeby souhlasit nebo být naopak ve vzdoru. Najděte sami sebe za svým naučeným chováním! Tak se vám otevře nový životní prostor a zažijete větší spojení se sebou i s ostatními. 


Zkušenosti účastníků

Cloumal mnou úžas a zároveň pobavení z toho, jak se odkrývaly principy, na kterých funguje svět okolo nás. Nevím, jestli konstelace vyléčí všechno, s čím přijdeme, ale mají velkou sílu ukázat, jak věci v nás a tedy i okolo nás fungují.
Honza
Včerejšek mi hodně dal! Otevřelo se mi větší pochopení mojí mámy a některých jejích projevů, které jsme my děti ještě neuměly přečíst. Ukázala se mi širší perspektiva a souvislosti našeho rodinného nastavení. Děkuji za úlevu, kterou mi to přineslo.
účastnice semináře

Se svým partnerem prožili hlubokou mnohaletou krizi. Přesto kráčí dál spolu. Marcela Pešková, terapeutka a lektora rodinných konstelací zaměřených mj. na partnerství a osobní svobodu, vypráví o tom, co přináší uzdravení nejhlubších zranění a proč je dobré zalepovat díry v sítku.

Přečtěte si v Magazínu MAITREA.

Marcela Pešková

Jsem lektorkou seminářů zaměřených na osobní rozvoj a transformaci. Od roku 2006 vedu semináře rodinných konstelací, při kterých podporuji účastníky na cestě k vnitřní svobodě, radosti a lásce. Při práci propojuji poznatky z oblasti psychologie s prožitky vlastní spirituální cesty.

Vyrostla jsem na venkově, uprostřed divoce kvetoucích luk a všudypřítomných domácích zvířat. Po střední zdravotnické škole a dvouleté praxi v oboru jsem se vdala a na 10 let se stala ženou v domácnosti pro tři děti, které mám se svým mužem Luďkem. 

Potřeba vnitřní proměny se začala hlásit o slovo kolem mých třiceti let. Prošla jsem krizí středního věku i v partnerském vztahu. Díky potřebě porozumět svému emocionálnímu nepohodlí jsem hledala odpovědi v psychologické a spirituální literatuře, absolvovala psychoterapeutický výcvik SUR a řadu dalších intenzivních programů zaměřených na transformaci. Postupně jsem tak přehodnotila svůj pohled na sebe, život i lásku.

Jsem velkou milovnicí přírody, hudby a tance a raduji se z každého kroku, který se my lidé rozhodneme udělat na cestě k vnitřní svobodě.

Výcvik v rodinných konstelacích: Bhagat J. Zeilhofer, Moa Doris Grevenstette.

Luděk Pešek

Přes krizi středního věku mě život přivedl se dělit se svými zkušenostmi s druhými lidmi a pomáhat jim v hledání jejich hlubší identity. Pracoval jsem jako dobrovolník v duchovním centru CAC Richarda Rohra, Nové Mexiko, USA, kde jsem pod jeho vedením prošel Mužskými iniciačními rituály (Ghost Ranch, NM, 2002) a účastnil se formačních programů, meditací, práce s lidmi bez domova, a také jsem měl možnost blíže se seznámit s kulturou Navahů.

Na základě těchto zkušeností jsem řadu let (2004-2010) připravoval v ČR rituály Iniciace pro přechod mužů do zralé dospělosti podle vzoru R. Rohra. Při práci s rituály se věnuji porozumění řeči symbolů, mytologii a archetypům (J.Cambell, M.Eliade, R.Moore aj.). Zajímám se také o ekospiritualitu jako cestu hledání svého pravého Já (duše) v kontaktu s přírodou.

Zúčastnil jsem se také seminářů zaměřených na intrapersonální sebepoznání (např. B.Plotkin: Soulcraft, Rakousko, 2013, H.Palmer: Enneagram, ČR, 2014). Tyto přístupy nabízím od roku 2015 ve spolupráci s mojí ženou v rámci společných seminářů.

Termíny seminářů

700 Kč

Přihlásit se

OTEVŘI SVÉ SRDCE – Ženský kruh

Út

14.7.2020

16:30-20:30 hod.

Chtěly byste být v životě víc opravdové ? Umět se znovu upřímně radovat tak, jak to dělají malé děti?
Přijďte objevit zdroj štěstí, který se ukrývá za hradbami vašich obran. Přijďte objevit lásku ve svém srdci!

Setkání vám pomůže porozumět neochotě bezvýhradně se otevřít ve svých vztazích a udělat praktické kroky k důvěře v život se vším, co přináší.
Vymaníte se z pout představ, které jste si o sobě vytvořily, a najdete a obnovíte spojení se schopností milovat - přijímat samy sebe bez podmínek a věčného hodnocení.
Tak se vám otevře nový životní prostor a vy konečně zahlédnete samy sebe za svým naučeným chováním!

Setkání vás podpoří:
• v odvaze sdílet otevřeně svoje city s druhými lidmi
• v sebepřijetí a zdravé spokojenosti se sebou samými
• v chuti a odvaze žít s větší tvořivostí
• na cestě k prožívání radosti z "obyčejných věcí"
• ve spojení s láskou, kterou očekáváte od ostatních

SEMINÁŘ JE PROVÁZEN RODINNÝMI KONSTELACEMI a je příležitostí ke zdravému propojení s našimi předky – rodovými kořeny. Smíření s minulostí, která stále zasahuje do toho, jak se v životě cítíte a následně chováte, vám přinese spojení se zdrojem vitality a síly.

Zpětná vazba účastnice:
Ahoj Marcelo,
ráda bych Ti touto cestou poděkovala za večerní konstelační seminář. Byl to pro mě nepopsatelný emoční zážitek.
Po něm jsem se vracela pozdě domů a vzhledem k tomu, že jsem zapomněla v kanceláři klíče od bytu, musela jsem se stavit u rodičů a vzít si náhradní.
Moje mamka mi šla přes zahradu naproti a když se blížila, rozevřela náruč a objala mě, normálně toto nedělá. Myslela jsem, že mě to položí. Bylo to tak přirozené a klidné i z mé strany, že mě to úplně dostalo.
Ještě jednou děkuji za tak silné uvědomění, kterého se mi na semináři dostalo.

Anička

S sebou pití v uzavíratelné láhvi.

550 Kč

700 Kč při platbě po 16.7.

Přihlásit se

TVOŘÍM SVŮJ OSUD – hravost i moudrost v každodenní realitě

Út

21.7.2020

16:30-20:30 hod.

Míváte někdy pocit, že si s vámi život dělá co chce? A že nemůžete hnout s tím, co vás potkává? Přijďte změnit úhel pohledu a objevit a proměnit skryté vlivy, kterými si do života přitahujete právě to, co v něm máte!


Pocit bezpečí a jistoty, že je zde na světě pro nás vše, co potřebujeme a po čem toužíme, je základ, od kterého odvíjíme naše myšlení i chování. Tento pocit se v nás utváří vzájemným vztahem s naší matkou již od početí a tato touha v nás přetrvává po celý život. Podle tohoto primárního vzoru pak budujeme všechny další vztahy a odvíjí se od něj i naše zdraví a schopnost se v životě zdravě prosadit.
Na semináři si ukážeme cestu, jak v sobě tuto přetrvávající touhu po jistotě a bezpečí naplnit a jak přinést svému vnitřnímu dítěti pocit bezpečí a přijetí bez podmínek.
Proměníte svůj odmítavý postoj k minulosti a ona vás přestane negativně ovlivňovat.

Seminář vás podpoří v tom, abyste:
• se spojili se svými emocemi a zpracovali je tak, aby vás energie v nich obsažená podporovala
• se vymanili z potřeby souhlasit nebo být naopak ve vzdoru
• našli v sobě zdroj jistoty a bezpečí
• dali svému životu vlastní směr
• měli energii k uskutečňování cílů, které jsou v souladu s vaším bytostným "já"


Setkání je provázeno rodinnými konstelacemi a hudbou a díky nim pochopíte, jestli k vám řeka životní energie - dědictví vztahu s vaší matkou a otcem - proudí volně nebo má peřeje, protože se na ně stále za něco, co udělali nebo neudělali, zlobíte.
Konstelace vám umožní projít a odpustit vše, co skrývá vaše podvědomí a vzkřísit ve vás lásku, která nebyla prožita.
Pak vykvetou i všechny ostatní vaše vztahy a vrátí se k vám zdraví i úspěch.

Zpětná vazba účastnice:
Milá Marcelo, chci Ti poděkovat za konstelace, kterými jsi mě provázela. Celý svůj dospělý život se snažím vyrovnat s pocitem nesamozřejmosti a neoprávněnosti být tady na světě. Zkoušela jsem různé terapie, hledala útěchu v různých myšlenkových směrech, prošla i konstelacemi, ale nikdy jsem se nedostala tak blízko ke kořenům toho pocitu. Vždy se spíš řešily jeho důsledky. Moc děkuji za pomoc, kterou mi to přineslo.

Lucka


Vezměte si s sebou pití v uzavíratelné lahvi a pohodlné oblečení :)

400 Kč

500 Kč při platbě po 14.8.

600 Kč při platbě po 11.9.

Přihlásit se

CO JE A CO NENÍ LÁSKA – úcta a radost ve vztazích - ženský kruh

Út

15.9.2020

16:30-20:30 hod.

Ptáte se někdy samy sebe, odkud se bere láska a proč se vám jí nedostává, když pro to děláte všechno, co vás napadá? Proč není vaše snaha zapomenout na sebe a upřednostnit druhé oceněna, tak jak očekáváte?
Přijďte nejen pochopit, proč, ale také udělat potřebné kroky k tomu, abyste našly pramen opravdové lásky a staly se nezávislé na ocenění zvenčí.

Na setkání si "posvítíme" na příčinu potřeby dělat radost druhým, protože jak všichni víme, tato naše snaha vyhovět nebo být přehnaně milí nám do života obvykle trvalou radost nepřináší.
Objasníme si, odkud láska pramení a vydáme se na cestu k její životadárné síle.

Protože skutečná láska není obchod ani chytře naplánovaná výměna! Nerozvíjí se tím, že promýšlíme strategie, jak dostat z druhého to, po čem toužíme.
Láska, kterou hledáme, se objeví sama, když pro ni připravíme prostor.
Když se z hlavy přesuneme do srdce a skoncujeme s hrou na to, co by se mělo nebo musí. Když začneme žít podle pravdy a přání našeho srdce.
Když odložíme obranné mechanismy ega a dovolíme druhému, aby se dotkl našich ran.

Setkání vás podpoří:
· v důvěře, že skutečná láska existuje a že je tu i pro vás
· v ochotě ukázat svou zranitelnost (ve které se ukrývá síla)
· na cestě k sebepřijetí a ke změně svého kritického pohledu na sebe samé
· v odvaze ctít svůj vlastní úsudek
· ve schopnosti být upřímné, opravdové a hravé
· ve spojení se svojí skutečnou hodnotou

SEMINÁŘ JE PROVÁZEN RODINNÝMI KONSTELACEMI.
Konstelace jsou nástrojem zdravého propojení s našimi rodovými kořeny – zdrojem naší vitality a síly. Umožňují náhled na sebe a svou životní situaci z širšího úhlu pohledu a nabízejí porozumění souvislostem, které stojí v pozadí našeho myšlení a jednání. Jsou účinným prostředkem k transformaci negativních emocí a uzdravení vnitřních zranění.

Díky konstelacím, které vedu, se také naučíte víc sdílet, jak se cítíte, místo toho, co si myslíte. Tak se vám otevře nový životní prostor a zažijete intenzivnější spojení se sebou i s ostatními.

Zpětná vazba účastnice:
„Chtěla jsem ti moc poděkovat za poslední ženský kruh a podělit se s tebou o dozvuk, který pro mě měl. Po konstelaci, která pro mě byla velice silná (stála jsem v podstatě v roli svého vlastního otce a měla možnost si tak prožít jeho postoj ke mně), jsem do noci seděla v čajovně a přemýšlela, celou noc jsem nemohla spát, měla jsem pocit, že jsem se skutečně poprvé dotkla toho, jak moc mě tátovo nepřijetí bolelo a chybělo. Eva

S sebou pití v uzavíratelné láhvi.
 

300 Kč

400 Kč při platbě po 25.9.

Přihlásit se

VYLAĎTE SE NA PARTNERSTVÍ – workshop pro nezadané

Út

29.9.2020

17:30-20.30 hod.

Moje kořeny - zdroj životní energie

Stojíš o navázání partnerského vztahu a jsi nezadaný, nezadaná?
Zveme tě na první ze tří volně na sebe navazujících večerů, které ti nabídnou příležitost potkat se s lidmi, kteří se nacházejí v podobné životní situaci, a posunout se k větší otevřenosti i stabilitě.

Na tomto setkání si povíme o příslušnosti a síle vlivu "kmene" - skupiny, do které jsme se narodili.

Má-li nás partnerský vztah zdravě vyživovat k oboustranné spokojenosti, potřebujeme uzavřít mír s minulostí, která jinak stále zasahuje do našeho myšlení a jednání.
Spojení s rodovými kořeny je tedy prvním předpokladem, jak získat přístup k životní energii, skutečné stabilitě a schopnosti svobodně myslet, rozhodovat se a projevovat.
To je základ, na kterém pak může růst i dům lásky v partnerství.

Proto zmapujete postoje k životu, které si ze své původní rodiny přinášíte.
Podíváte se na svůj vztah s matkou a otcem a vystoupíte ze vzdoru či nezdravé loajality, které nevědomky přenášíte na své partnery či partnerky a které vás blokují při navazování či prohlubování vztahů. Zvědomíte svou potřebu ocenění, která vede k tomu, že dáváte víc, než opravdu chcete.

Setkání vám nabídne cestu:

• k pochopení pravidel, která platí obecně pro všechny vztahy
• k vyvázání se a proměně svých zažitých, ale nepodporujících životních postojů
• k rozkrytí a přijetí svého dílu odpovědnosti na tom, jak vaše vztahy v minulosti vypadaly a jak jste se v nich cítili
• k transformaci negativních zkušeností a vzpomínek
• k větší otevřenosti: ke schopnosti víc sdílet s druhým, jak se cítíte místo toho, co si myslíte

O lektorech:
Marcela a Luděk Peškovi

Jsme manželé od roku 1983, máme tři děti.
Prožili jsme spolu časy hezké, ale i ty temné. Krize v manželství se nám nevyhnula. Díky ní jsme ale měli příležitost přehodnotit vztah k sobě samým, k partnerovi, i vzájemné lásce.

Marcela: od svých třiceti let se věnuji svému osobnímu rozvoji. Absolvovala jsem řadu programů zaměřených na vnitřní svobodu a sebeuvědomění a od roku 2006 vedu semináře rodinných konstelací, v Maitrea od roku 2012.

Luděk: život mě přivedl k této práci - pomáhat druhým k hledání svojí hlubší identity. V mém civilním zaměstnání pracuji v technických vědách. Přes krizi středního věku jsem našel svého učitele Richarda Rohra (USA), který vede muže skrze spiritualitu ke zralé dospělosti. V USA jsem prošel pod jeho vedením mužskou iniciací. Po návratu jsem spoluorganizoval podobné iniciační rituály v ČR.

Společně vedeme několik let semináře zaměřené na vnitřní proměnu a hlubší sebe-uvědomění.

Vezměte si s sebou pití v uzavíratelné láhvi. Doporučujeme pohodlné oblečení a zápisník a těšíme se na setkání s vámi :) !!
 

1 700 Kč

2 100 Kč při platbě po 2.9.

2 500 Kč při platbě po 29.9.

Přihlásit se

Cestou k lásce – vědomé partnerství

So – Ne

3. – 4.10.2020

10 - 17 hod.

Dvoudenní setkání na téma vztahů a lásky v nich vám pomůže pochopit, co se vám ve vztazích děje. Ukážeme si cestu k radikální upřímnosti, která nevychází z hlavy, ale z našeho srdce - centra naší lidské podstaty.

1. den

Protože láska a dlouhodobě fungující vztahy se nedějí "náhodou". Co sejeme - sklízíme. A ač se toto může někdy jevit jako naprostý nesmysl, (protože já se přece chovám slušně, tak proč se mi vrací právě tohle...), pomohu vám pochopit, jaká pravidla platí na tomto poli.
A jak to udělat, abyste vysílaly skutečně lásku - a nikoli jen snahu v podobě slušného chování.

Setkání vám nabídne cestu:
- k pochopení pravidel, která platí obecně pro všechny vztahy
- k rozkrytí a přijetí svého dílu odpovědnosti na tom, jak vaše vztahy vypadají, či spíše, jak se v nich cítíte
- k vyvázání se a proměně svých zažitých, ale již nepodporujících postojů
- k větší otevřenosti. Ke schopnosti více sdílet s druhými, jak se cítíte místo toho, co si myslíte

2. den

Přijďte objevit hlubší souvislosti, kterými tvoříte svůj partnerský vztah, a zpevnit základy, na kterých ho stavíte. Přijďte objevit cestu, jak se se svým protějškem trvale cítili líp!

Dozrát do fungujícího a zároveň hlubokého i hravého vztahu k partnerovi předpokládá zralost ve vztahu k sobě samým.
Přijďte posílit zdravé propojení se svými rodovými kořeny a sebehodnotou a začněte čerpat živiny Lásky, které pro tvorbu svého vztahu potřebujete.

Seminář vás podpoří:
- v převzetí odpovědnosti za naplňování svých potřeb
- v odvaze sdílet otevřeně své pocity a řešit konflikty
- ve spojení se svými emocemi a vědomým zacházením s nimi
- na cestě k pravdivějšímu obrazu sebe samých
- v přijetí svojí vlastní jedinečnosti
- v důvěře ve svou vnitřní moudrost

Setkání je inspirováno rodinnými konstelacemi, které jsou prostředkem, jak se na sebe a své vztahy podívat z širší perspektivy. Díky konstelacím, které vedu porozumíte také svým obranným mechanismům, které vás od partnera vzdalují, a posunete se v přijetí svého stínu. Objevíte směr, kterým jít, aby se mezi vámi a vaším protějškem mohla láska trvale usadit.
Bude prostor i pro sdílení ve dvojici a v kruhu, hudbu i spontánní pohyb.

Seminář je určen párům i jednotlivcům. Ve vztahu i bez něj. Vezměte si s sebou pití v uzavíratelné láhvi.

Těšíme se na vás! Marcela a Luděk Peškovi

1 100 Kč

1 300 Kč při platbě po 2.9.

1 500 Kč při platbě po 29.9.

Přihlásit se

CESTA K LÁSCE – Principy šťastných vztahů - ženský kruh

So

3.10.2020

10 - 17 hod.

Chtěly byste najít cestu k pravdivým, upřímně fungujícím a šťastným vztahům?
Zažívat v nich víc úcty a přijetí? A prožívat vděčnost bez snahy jí ze sebe vydolovat?
Přijďte objevit cestu, která vede k prameni lásky, a tak posílit základy, na kterých stavíte svůj život.

Protože láska a dlouhodobě fungující vztahy se nedějí "náhodou". Co sejeme - sklízíme. A ač se toto může někdy jevit jako naprostý nesmysl, (protože já se přece chovám slušně, tak proč se mi vrací právě tohle...), pomohu vám pochopit, jaká pravidla platí na tomto poli.
A jak to udělat, abyste vysílaly skutečně lásku - a nikoli jen snahu v podobě slušného chování.

Setkání vám nabídne cestu:
- k pochopení pravidel, která platí obecně pro všechny vztahy
- k rozkrytí a přijetí svého dílu odpovědnosti na tom, jak vaše vztahy vypadají, či spíše, jak se v nich cítíte
- k vyvázání se a proměně svých zažitých, ale již nepodporujících postojů
- k větší otevřenosti. Ke schopnosti více sdílet s druhými, jak se cítíte místo toho, co si myslíte

Workshop je provázen rodinnými konstelacemi a hudbou a umožní vám podívat se na sebe a své vztahy "zvenku" a tak objevit úhel pohledu, který vám nabídne pozitivní a trvalé řešení situací, ve kterých se nacházíte.

S sebou pití v uzavíratelné láhvi.

1 100 Kč

1 300 Kč při platbě po 2.9.

1 500 Kč při platbě po 30.9.

Přihlásit se

VĚDOMÉ PARTNERSTVÍ – kudy k lásce i respektu ve vztahu

Ne

4.10.2020

10-17 hod.

Uvítali byste ve svém vztahu více respektu a úcty, pocitu intenzivnějšího propojení a upřímné radosti? Chtěli byste komunikovat se svým protějškem víc otevřeně a přitom nezraňovat a nemuset se bát, že ho/ji ztratíte?

Přijďte objevit hlubší souvislosti, kterými tvoříte svůj partnerský vztah, a zpevnit základy, na kterých ho stavíte. Přijďte objevit cestu, jak se se svým protějškem trvale cítili líp!

Dozrát do fungujícího a zároveň hlubokého i hravého vztahu k partnerovi předpokládá zralost ve vztahu k sobě samým.
Přijďte posílit zdravé propojení se svými rodovými kořeny a sebehodnotou a začněte čerpat živiny Lásky, které pro tvorbu svého vztahu potřebujete.

Seminář vás podpoří:
- v převzetí odpovědnosti za naplňování svých potřeb
- v odvaze sdílet otevřeně své pocity a řešit konflikty
- ve spojení se svými emocemi a vědomým zacházením s nimi
- na cestě k pravdivějšímu obrazu sebe samých
- v přijetí svojí vlastní jedinečnosti
- v důvěře ve svou vnitřní moudrost

Setkání je inspirováno rodinnými konstelacemi, které jsou prostředkem, jak se na sebe a své vztahy podívat z širší perspektivy. Díky konstelacím, které vedu porozumíte také svým obranným mechanismům, které vás od partnera vzdalují, a posunete se v přijetí svého stínu. Objevíte směr, kterým jít, aby se mezi vámi a vaším protějškem mohla láska trvale usadit.
Bude prostor i pro sdílení ve dvojici a v kruhu, hudbu i spontánní pohyb.

Seminář je určen párům i jednotlivcům. Ve vztahu i bez něj. Vezměte si s sebou pití v uzavíratelné láhvi.

Těšíme se na vás! Marcela a Luděk Peškovi

300 Kč

400 Kč při platbě po 19.9.

500 Kč při platbě po 11.10.

Přihlásit se

HRANICE – kudy ke zdroji své sebeúcty

Út

20.10.2020

17:30-20:30 hod.


Jdete sami proti sobě nebo dokonce někdy i proti svým hodnotám, abyste uspokojili druhé?
Necháváte se odvést od toho, co děláte, abyste se přizpůsobili okamžitým potřebám ostatních? Dáváte víc, než opravdu chcete?
Přijďte odstranit příčiny toho, proč se vám toto děje, a najít cestu ke své ztracené sebeúctě!

Důvod, proč dovolujeme překračování svých hranic, abychom vyhověli druhým, a nezůstáváme pravdiví sami k sobě, existuje. S touto potřebou se nerodíme, ale nevědomky do ní vrůstáme. Je to víc než jen „zvyk“.

Na semináři si ukážeme, jak souvisí tlak vašeho okolí, který pociťujete, s vaší vlastní sebeúctou, a kudy vede cesta k opětovnému spojení s vaší hodnotou a zdravým sebe-vědomím.

Setkání vám nabídne cestu jak:
• pracovat se svými emocemi, když jsou pro vás nepohodlné
• uvěřit, že si lásku nebo úctu nemusíte zasloužit
• dát do rovnováhy dávání a přijímání
• trvale vystoupit ze začarovaného kruhu
• objevit sebe samé za svým naučeným chováním

Skrze metodu RODINNÝCH KONSTELACÍ posílíte zdravé propojení se svými rodovými kořeny a začnete čerpat živiny, které v tomto světě potřebujete, abyste se v něm cítili pohodlně. Tím, že zpevníte základy, na kterých stavíte svůj život, váš všední den získá na jednoduchosti, kvalitě i hravosti :)
Těším se na setkání s vámi!

Vezměte si s sebou pití v uzavíratelné láhvi.

400 Kč

500 Kč při platbě po 1.11.

Přihlásit se

VYLAĎTE SE PRO PARTNERSTVÍ – workshop pro nezadané

Po

9.11.2020

17:30-20:30 hod.

Zdravá sebehodnota - základ vztahu

Stojíš o navázání partnerského vztahu a jsi nezadaný, nezadaná? Zveme tě na druhý ze tří volně na sebe navazujících večerů, které ti nabídnou příležitost potkat se s lidmi v podobné životní situaci, a posunout se k větší otevřenosti i stabilitě.

Vztah, který máme sami k sobě, určuje kvalitu vztahů, ve kterých se nacházíme, ale i kvalitu života ve všech jeho oblastech.
Na tomto setkání se dozvíte, jak a z čeho si vztah k sobě tvoříme a jak můžeme tuto danost měnit. Porozumíte zdravé sebeúctě jako vlastnosti, která je spojena s odvahou čelit výzvám života, které se objevují v každém všedním dni. Tak se vám otevře cesta k vnitřní svobodě a spontánnímu a zdravému sebevyjádření!

Setkání vám nabídne cestu:

• k pochopení pravidel, která platí obecně pro všechny vztahy
• k vyvázání se a proměně svých zažitých, ale nepodporujících životních postojů
• k rozkrytí a přijetí svého dílu odpovědnosti na tom, jak vaše vztahy v minulosti vypadaly a jak jste se v nich cítili
• k transformaci negativních zkušeností a vzpomínek
• k větší otevřenosti: ke schopnosti víc sdílet s druhým, jak se cítíte místo toho, co si myslíte

O lektorech:
Marcela a Luděk Peškovi

Jsme manželé od roku 1983, máme tři děti.
Prožili jsme spolu časy hezké, ale i ty temné. Krize v manželství se nám nevyhnula. Díky ní jsme ale měli příležitost přehodnotit vztah k sobě samým, k partnerovi, i vzájemné lásce.

Marcela: od svých třiceti let se věnuji svému osobnímu rozvoji. Absolvovala jsem řadu programů zaměřených na vnitřní svobodu a sebeuvědomění a od roku 2006 vedu semináře rodinných konstelací, v Maitrea od roku 2012.

Luděk: život mě přivedl k této práci - pomáhat druhým k hledání svojí hlubší identity. V mém civilním zaměstnání pracuji v technických vědách. Přes krizi středního věku jsem našel svého učitele Richarda Rohra (USA), který vede muže skrze spiritualitu ke zralé dospělosti. V USA jsem prošel pod jeho vedením mužskou iniciací. Po návratu jsem spoluorganizoval podobné iniciační rituály v ČR.

Společně vedeme několik let semináře zaměřené na vnitřní proměnu a nalezení své podstaty.

300 Kč

400 Kč při platbě po 23.10.

500 Kč při platbě po 16.11.

Přihlásit se

SMÍŘENÍ – cesta k lásce, zdraví i úspěchu

Út

24.11.2020

17:30-20:30 hod.

Chtěli byste žít s větší otevřeností a důvěrou? Cítit se víc „živí“ a najít cestu k prosperitě ve všech oblastech života?
Přijďte objevit souvislost mezi křivdami z minulosti a svými vztahy i zdravím. Přijďte vyhlásit mír, složit zbraně a otevřít se životu!

Smířit se s událostmi, které se nám v životě staly a které nás negativně poznamenaly, stejně jako odpustit sami sobě, když jsme nezvládli své negativní emoce a vybili si pocit bezmoci a zlost na slabších, je zásadním předpokladem nejen pro živé a šťastné vztahy, ale i pro zdraví a úspěch v jakékoli oblasti našeho života.
Uzdravení vnitřních zranění tak před námi stojí jako výzva: pustíme se minulosti (od-pustíme)? Nebo jí budeme dál odmítat a tak s ní nevědomky zůstávat ve spojení?

Tím, že změníte odmítavý postoj k minulosti, ona změní svůj negativní vliv na vás!

Dozvíte se:
- proč nám jde odpouštění jako "psovi pastva"
- jaké má odpuštění (přijetí) stádia a proč je nejde obvykle jen tak přeskočit
- co je potřeba k úplnému a tím pádem trvalému opuštění starých křivd

Najdete cestu jak:
- projít stádiem vzdoru
- uvolnit potlačenou bolest
- znovu ucítit lásku ve svém srdci
- se opět spojit s radostí a životním elánem

Seminář je provázen rodinnými konstelacemi a hudbou a díky této metodě nabízí širší pohled na náš život a jeho souvislosti. Odhalíte skryté vlivy, které stojí v pozadí vašeho chování a porozumíte proč se ve vašem životě stalo, co vás tíží, a proměnit smutek nebo vztek v porozumění a bolest v lásku.


Zpětná vazba účastnice semináře:

Včerejšek mi hodně dal! Otevřelo se mi větší pochopení mojí mámy a některých jejích projevů, které jsme my děti ještě neuměly přečíst. Ukázala se mi širší perspektiva a souvislosti našeho rodinného nastavení, a toho, jak fungují moje sestry.
Člověk ty těžké příběhy ze svojí rodiny bere tak nějak automaticky, a vlastně jako něco "normálního", protože o nich ví, a Xkrát o nich slyšel od rodičů a příbuzných. Jenže vědět o nich, a skutečně je VIDĚT, je diametrálně odlišné.
Děkuji za úlevu, kterou mi to přineslo.
V.

Vezměte si s sebou pití v uzavíratelné láhvi a pohodlné oblečení.

400 Kč

500 Kč při platbě po 23.11.

Přihlásit se

VYLAĎTE SE PRO PARTNERSTVÍ – workshop pro nezadané

Út

1.12.2020

17:30-20:30 hod.

Co vysílám, se mi vrací - cesta k sebepoznání

Stojíš o navázání partnerského vztahu a jsi nezadaný, nezadaná? Zveme tě na třetí ze tří volně na sebe navazujících večerů, které ti nabídnou příležitost potkat se s lidmi v podobné životní situaci a posunout se k větší otevřenosti i stabilitě.

Protože opravdová láska není obchod ani chytře naplánovaná výměna! Nerozvíjí se tím, že promýšlíme strategie, jak dostat z druhého to, po čem toužíme.
Chceme-li navázat partnerský vztah, pomůže nám, když si uvědomíme, že ten druhý funguje mimo jiné také jako naše zrcadlo. Znamená to, že jeho či její chování odráží chování nebo myšlenky nás samých, kterých si ale nejsme vědomi díky funkci obran mající za úkol chránit náš sebeobraz. Abychom se tedy posunuli ve svých postojích a umožnili tak vznik vztahu a následně jeho prohlubování, musíme sami sobě dovolit vidět svůj stín. To bývá výzva, které když se rozhodneme čelit, přinese ovoce.

Setkání vám nabídne cestu:

• k pochopení pravidel, která platí obecně pro všechny vztahy
• k vyvázání se a proměně svých zažitých, ale nepodporujících životních postojů
• k rozkrytí a přijetí svého dílu odpovědnosti na tom, jak vaše vztahy v minulosti vypadaly a jak jste se v nich cítili
• k transformaci negativních zkušeností a vzpomínek
• k větší otevřenosti: ke schopnosti víc sdílet s druhým, jak se cítíte místo toho, co si myslíte

O lektorech:
Marcela a Luděk Peškovi

Jsme manželé od roku 1983, máme tři děti.
Prožili jsme spolu časy hezké, ale i ty temné. Krize v manželství se nám nevyhnula. Díky ní jsme ale měli příležitost přehodnotit vztah k sobě samým, k partnerovi, i vzájemné lásce.

Marcela: od svých třiceti let se věnuji svému osobnímu rozvoji. Absolvovala jsem řadu programů zaměřených na vnitřní svobodu a sebeuvědomění a od roku 2006 vedu semináře rodinných konstelací, v Maitrea od roku 2012.

Luděk: život mě přivedl k této práci - pomáhat druhým k hledání svojí hlubší identity. V mém civilním zaměstnání pracuji v technických vědách. Přes krizi středního věku jsem našel svého učitele Richarda Rohra (USA), který vede muže skrze spiritualitu ke zralé dospělosti. V USA jsem prošel pod jeho vedením mužskou iniciací. Po návratu jsem spoluorganizoval podobné iniciační rituály v ČR.

Společně vedeme několik let semináře zaměřené na nalezení své pravé identity.

Vezměte si s sebou pití v uzavíratelné láhvi. Doporučujeme pohodlné oblečení a zápisník a těšíme se na setkání s vámi :) !!

550 Kč

700 Kč při platbě po 7.11.

800 Kč při platbě po 29.11.

Přihlásit se

DARUJ LÁSKU-kudy k šťastným vztahům – ženský kruh

Út

8.12.2020

16:30-20:30 hod.

Chtěly byste najít cestu k pravdivým, upřímně fungujícím a šťastným vztahům?
Zažívat v nich více úcty a přijetí? A prožívat vděčnost bez snahy jí ze sebe vydolovat?
Na tomto krátkém večerním worshopu objevíte směr cesty, která k tomu vede.

Protože láska a dlouhodobě fungující vztahy se nedějí "náhodou". Co sejeme - sklízíme. A ač se toto může někdy jevit jako naprostý nesmysl, (protože já se přece chovám slušně, tak proč se mi vrací právě tohle...), pomohu vám pochopit, jaká pravidla platí na tomto poli. A jak to udělat, abyste vysílali skutečně lásku - a nikoli jen snahu v podobě slušného chování.

Setkání vám nabídne cestu:

- k pochopení pravidel, která platí obecně pro všechny vztahy
- k rozkrytí a přijetí svého dílu odpovědnosti na tom, jak vaše vztahy vypadají, či spíše, jak se v nich cítíte
- k vyvázání se a proměně svých zažitých, ale již nepodporujících postojů
- k větší otevřenosti. Ke schopnosti více sdílet s druhými, jak se cítíte místo toho, co si myslíte

Workshop je provázen rodinnými konstelacemi a hudbou a umožní vám podívat se na sebe a své vztahy "zvenku" a tak objevit úhel pohledu, který nám obvykle zůstává skryt. Jsou také nástrojem přijetí všeho, co si neseme s sebou jako dědictví svého rodinného systému a s čím potřebujeme uzavřít mír.

Zpětná vazba účastníka:
Ahoj Marcelo, děkuji Ti ještě jednou za seminář který mi zase otevřel moje srdce a dovolil tak v sobě ucítit bolest a znova uvidět lásku.
M.

S sebou pití v uzavíratelné láhvi.

Místo konání

Maitrea

Dům osobního rozvoje
Týnská ulička 6, Praha 1

Pokud máte dotazy týkající se seminářů, kontaktujte přímo lektorku:
+420 728 824 289
caspromen.info@gmail.com

Často kladené otázky

Mohu si rezervovat postavení konstelace během semináře?

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Co s sebou?

Doporučujeme Vám vzít si s sebou uzavíratelnou láhev s pitím, vždy se hodí zápisník a tužka. Na semináře zpravidla nic dalšího nepotřebujete. 

Jaké oblečení?

Vhodné je pohodlné volné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře. Na místě se můžete převléknout (platí zejména pro taneční a pohybové semináře.) K dispozici na místě jsou deky. V případě potřeby využijte na patře se sály sprchu.

Je na místě občerstvení?

Na místě možno zakoupit drobné občerstvení (sušenky, musli tyčinky apod.) K dispozici káva, čaj a filtrovaná voda z kohoutku. Do sálů si bereme nápoje pouze v uzavřených nádobách. Pro konzumaci občerstvení je určena přilehlá kuchyňka. Doporučujeme vám přinést si s sebou vodu nebo čaj v plastové lahvi či termosce. Pokud zapomenete, je možné zakoupit vodu v láhvi u nás. 

Na oběd či večeři si můžete zajít do naší vegetariánské restaurace MAITREA. Doporučujeme rezervovat si místo na telefonním čísle : 221 711 631 (11.30-23.00). V případě rezervace pro větší skupinu počítejte s tzv. SKUPINOVOU NABÍDKOU, kde je výběr z cca 6 jídel, abyste dlouho nečekali. Rezervace je pro vás držena pouze 15 minut od dohodnutého času.

Další alternativy: Country life (www.countrylife.cz), BEAS DHABA (www.beas-dhaba.cz), pizzeria GIALLO ROSSA (www.giallorossa.cz)

Kde zaparkovat?

V okolí je modrá rezidentská zona. Parkování (placené) možné jedině v OC Kotva, Palladium nebo Rudolfinum (mimopražským doporučujeme nechat vůz na parkovištích P+R a dojet k nám metrem). Před domem MAITREA je možné jen krátkodobé zastavení pro vystoupení a vyložení.