Probuď hlasem své vnitřní světlo!

Rád/a používáš svůj hlas? Nebo máš naopak obavy naplno se rozeznít, pustit svůj hlas a nechat ho proznívat celým tělem? Rád/a bys zažil/a 
pocit, kdy každá buňka těla vibruje zvukem a srdce se naplňuje radostí, volností a láskou? Každý z nás má v sobě touhu po harmonii, neboť bytí v souladu těla, mysli a duše je naší přirozeností

Otevři se hlasovým vibracím, které velmi něžně a láskyplně začnou postupně pronikat skrze celé tvé tělo, začnou jej uvolňovat a harmonizovat na všech úrovních. Přijmi své tělo jako nástroj, který postupně rozezníváš. Mysl i srdce jsou plynoucím dechem a vibracemi očišťovány. Srdce se otevírá lásce a její světlo postupně prozařuje celou tvoji bytost. Zpěv se pak stává prostou meditací.

Dovol harmonii, aby v tobě naplno rozkvetla skrze proudící dech a zvukové vibrace.


Zkušenosti účastníků

Markéta vstoupila do mého života zhruba před pěti lety. A já nepřestávám děkovat za šanci a možnost zúčastňovat se jejích kurzů. Dokázala mi otevřít oči, mysl, srdce. Vždy se těším na její hodiny, ze kterých odcházím naplněná duševním klidem, harmonií, štěstím. Dokázala obohatit můj život. A za to jí patří moje velké děkuji!
Šárka
Markétiny lekce se pro mě za ty roky staly už drogou. Jsou vtipné, uvolněné a láskyplné. Markéta je krásný a skromný člověk, plný pokory, ale i osobité svéráznosti, vtipu a bezprostřednosti. Jak říká má dcera: "Markéta má božský hlas, chtěla bych být její sousedkou, měla bych nalepený ucho ke zdi." :-)
Dana
Markéta je neuvěřitelná. Dokáže každého navést přesně tam, kde má v tu chvíli být či řekne přesně to, co potřebuje slyšet a pochopit. Dovedla mě do mého vnitřního světa a i když jsem velmi ostýchavá, naučila mě uvolnit se, nadechnout se a s radostí se rozeznít. Dokážu se už odevzdat tónům bez posuzování a analýzy a cítím, že jednoduše jsem. Jak osvobozující v běžném životě!
Helena

Už se já, má milá

Jedna z písniček, které zpíváme na seminářích.

Chuť hlasu

Rozhlasový dokument Ivany Růžičkové
(premiéra 30.6.2013 v rámci pořadu "Čajovna" ČRo Vltava).

Markéta Dvořáková

Sólový zpěv jsem studovala po absolvování Ped.f.UK v Praze na Konzervatoři v Teplicích. První divadelní zkušenosti jsem začala sbírat v roce 2002 v divadle Archa v Praze v představení
J.A. Pitínského „Marné tázání nebes“ a v „Čajovna KarMa“ v režii J. Svobodové.

Jako interpretka soudobé hudby jsem zpívala mnoho koncertních i divadelních premiér. Od roku 2012 trvale spolupracuji s dánskou skladatelkou Line Tjornhoj, která mi věnovala hlavní role ve svých operách „Anorexia Sacra“ a „DUST“ . V letech 2015-2019 jsem pak jako Madame Giry vystupovala v muzikálu A.L. Webera „Fantom opery“ v divadle GoJa Music Hall v Praze.

V rámci duchovních koncertů spolupracuji především s varhanicí Irenou Chřibkovou a na koncertním programu „České středověké duchovní zpěvy“ s Petrem Matuszkem. Při pražském koncertním provedení Belliniho opery „Norma“ jsem měla tu čest vystupovat s velikány operního světa s H. Papian a F. Farinim.

V současné době se dál vzdělávám v umění italského belcanta, jehož podstata tkví ve specifickém způsobu, jak hlubokým, bráničním dechem rozeznít celý svůj rezonanční prostor a ozvučený tón pak celý vypustit ven.

Sólový zpěv, hlasová terapie a učení zpěvu – všechny tyto role vnímám a prožívám stejně intenzivně, konám s láskou a bez jedné či druhé bych nebyla úplná. Vše se navzájem prolíná, doplňuje a podporuje. Hlas je nejpřirozenějsí vibrací těla. A tato vibrace ve své něžnosti dokáže nenásilně, měkce uvolňovat a otevírat fyzické tělo a i prostupovat do dalších jemnohmotných těl. Cítím nesmírnou vděčnost, že mohu skrze zpěv, který je mou nedílnou součástí, pomáhat druhým ukotvit se ve své přirozenosti, v souladu těla, mysli a duše.

Na mé cestě (nejen duchovní) mě vede můj Satguru Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda.

Termíny seminářů

Ochutnávka

300 Kč

350 Kč při platbě po 25.9.

Přihlásit se

Zářivé tělo – Zpěvem k otevření a harmonii

Čt

3.10.2019

17:30-20:00

Hlas je naším sebevyjádřením, zpěv čistým projevem duše.

Svojí prací se zaměřuji na dvě základní oblasti:
1) Postupné poznávání svého těla jako dokonalého nástroje a jeho používání.
Primárním cílem je naučit se v rámci svých individuálních předpokladů zacházet s hlasem: správně dýchat, vyslovovat, využívat rezonanční prostory apod.

2) Proniknutí do duševní roviny, kdy rozezněním harmonických vibrací v nás docházíme k duševnímu uvolnění a postupně až do stavu vnitřního souladu těla, mysli a duše.
Ovládnutým dechem se vypořádáme s trémou, strachem i panikou, naučíme se lépe zvládat stresové situace v každodenním životě.

Bonusem je pak i uvědomování si své duchovní podstaty, otevírání srdeční a krční čakry, zklidnění mysli.

Každá lekce je zahájena psychosomatickým uvolněním, protože po namáhavém pracovním dni je třeba tělo uvolnit a tak svůj nástroj připravit:
* dechem uvolňujeme tělo,
* vnitřním zrakem mapujeme rezonanční prostory, které pak probouzíme, vyplňujeme láskyplnou energií
* a tak prociťujeme vnitřní rezonanční prostor v nás.

Pro mou práci jsou důležitá dechová a jemná rezonanční cvičení, která se postupně prolínají s přirozenou hlasovou technikou a improvizací. Zpívání propojuji s pohybem – tělo se tak postupně uvolňuje, „roztancuje“ a synchronizací s tímto pohybem dále zcela přirozeně proznívá. Každou lekci pak končíme písničkou, ve které fixujeme dosažené technické návyky.

Veškeré hledání, zkoušení a učení se se děje v atmosféře radosti, pohody, lásky a harmonie.

Na seminář je důležité přijít s otevřenou myslí a s důvěrou. Doporučuji vzít si s sebou lahev vody.

Těším se na vás! S láskou Markéta

-------------------------------------------------------

Na tuto ukázku navazuje 15-dílný cyklus pravidelných pondělních setkání od 10.2.2020 do 25.5.2020.

Ochutnávka

250 Kč

300 Kč při platbě po 27.10.

350 Kč při platbě po 24.11.

Přihlásit se

Zářivé tělo – Zpěvem k otevření a harmonii

Po

2.12.2019

17:30-20:00

Hlas je naším sebevyjádřením, zpěv čistým projevem duše.

Svojí prací se zaměřuji na dvě základní oblasti:
1) Postupné poznávání svého těla jako dokonalého nástroje a jeho používání.
Primárním cílem je naučit se v rámci svých individuálních předpokladů zacházet s hlasem: správně dýchat, vyslovovat, využívat rezonanční prostory apod.

2) Proniknutí do duševní roviny, kdy rozezněním harmonických vibrací v nás docházíme k duševnímu uvolnění a postupně až do stavu vnitřního souladu těla, mysli a duše.
Ovládnutým dechem se vypořádáme s trémou, strachem i panikou, naučíme se lépe zvládat stresové situace v každodenním životě.

Bonusem je pak i uvědomování si své duchovní podstaty, otevírání srdeční a krční čakry, zklidnění mysli.

Každá lekce je zahájena psychosomatickým uvolněním, protože po namáhavém pracovním dni je třeba tělo uvolnit a tak svůj nástroj připravit:
* dechem uvolňujeme tělo,
* vnitřním zrakem mapujeme rezonanční prostory, které pak probouzíme, vyplňujeme láskyplnou energií
* a tak prociťujeme vnitřní rezonanční prostor v nás.

Pro mou práci jsou důležitá dechová a jemná rezonanční cvičení, která se postupně prolínají s přirozenou hlasovou technikou a improvizací. Zpívání propojuji s pohybem – tělo se tak postupně uvolňuje, „roztancuje“ a synchronizací s tímto pohybem dále zcela přirozeně proznívá. Každou lekci pak končíme písničkou, ve které fixujeme dosažené technické návyky.

Veškeré hledání, zkoušení a učení se se děje v atmosféře radosti, pohody, lásky a harmonie.

Na seminář je důležité přijít s otevřenou myslí a s důvěrou. Doporučuji vzít si s sebou lahev vody.

Těším se na vás! S láskou Markéta

------------------------------------------------------------

Na tuto ukázku navazuje 15-dílný cyklus pravidelných pondělních setkání od 10.2.2020 do 25.5.2020.

Ochutnávka

250 Kč

300 Kč při platbě po 29.12.

350 Kč při platbě po 26.1.

Přihlásit se

Zářivé tělo – Zpěvem k otevření a harmonii

Po

3.2.2020

17:30-20:00

Hlas je naším sebevyjádřením, zpěv čistým projevem duše.

Svojí prací se zaměřuji na dvě základní oblasti:
1) Postupné poznávání svého těla jako dokonalého nástroje a jeho používání.
Primárním cílem je naučit se v rámci svých individuálních předpokladů zacházet s hlasem: správně dýchat, vyslovovat, využívat rezonanční prostory apod.

2) Proniknutí do duševní roviny, kdy rozezněním harmonických vibrací v nás docházíme k duševnímu uvolnění a postupně až do stavu vnitřního souladu těla, mysli a duše.
Ovládnutým dechem se vypořádáme s trémou, strachem i panikou, naučíme se lépe zvládat stresové situace v každodenním životě.

Bonusem je pak i uvědomování si své duchovní podstaty, otevírání srdeční a krční čakry, zklidnění mysli.

Každá lekce je zahájena psychosomatickým uvolněním, protože po namáhavém pracovním dni je třeba tělo uvolnit a tak svůj nástroj připravit:
* dechem uvolňujeme tělo,
* vnitřním zrakem mapujeme rezonanční prostory, které pak probouzíme, vyplňujeme láskyplnou energií
* a tak prociťujeme vnitřní rezonanční prostor v nás.

Pro mou práci jsou důležitá dechová a jemná rezonanční cvičení, která se postupně prolínají s přirozenou hlasovou technikou a improvizací. Zpívání propojuji s pohybem – tělo se tak postupně uvolňuje, „roztancuje“ a synchronizací s tímto pohybem dále zcela přirozeně proznívá. Každou lekci pak končíme písničkou, ve které fixujeme dosažené technické návyky.

Veškeré hledání, zkoušení a učení se se děje v atmosféře radosti, pohody, lásky a harmonie.

Na seminář je důležité přijít s otevřenou myslí a s důvěrou. Doporučuji vzít si s sebou lahev vody.

Těším se na vás! S láskou Markéta

----------------------------------------------------

Na tuto ukázku navazuje 15-dílný cyklus pravidelných pondělních setkání od 10.2.2020 do 25.5.2020.

Cyklus 15ti setkání

4 900 Kč

5 500 Kč při platbě po 5.12.

5 900 Kč při platbě po 5.2.

Přihlásit se

Zářivé tělo – Zpěvem k otevření a harmonii

Po – Po

10.2. – 25.5.2020

17:30-19:30

Hlas je naším sebevyjádřením, zpěv čistým projevem duše.

Svojí prací se zaměřuji na dvě základní oblasti:
1) Postupné poznávání svého těla jako dokonalého nástroje a jeho používání.
Primárním cílem je naučit se v rámci svých individuálních předpokladů zacházet s hlasem: správně dýchat, vyslovovat, využívat rezonanční prostory apod.

2) Proniknutí do duševní roviny, kdy rozezněním harmonických vibrací v nás docházíme k duševnímu uvolnění a postupně až do stavu vnitřního souladu těla, mysli a duše.
Ovládnutým dechem se vypořádáme s trémou, strachem i panikou, naučíme se lépe zvládat stresové situace v každodenním životě.

Bonusem je pak i uvědomování si své duchovní podstaty, otevírání srdeční a krční čakry, zklidnění mysli.

Každá lekce je zahájena psychosomatickým uvolněním, protože po namáhavém pracovním dni je třeba tělo uvolnit a tak svůj nástroj připravit:
* dechem uvolňujeme tělo,
* vnitřním zrakem mapujeme rezonanční prostory, které pak probouzíme, vyplňujeme láskyplnou energií
* a tak prociťujeme vnitřní rezonanční prostor v nás.

Pro mou práci jsou důležitá dechová a jemná rezonanční cvičení, která se postupně prolínají s přirozenou hlasovou technikou a improvizací. Zpívání propojuji s pohybem – tělo se tak postupně uvolňuje, „roztancuje“ a synchronizací s tímto pohybem dále zcela přirozeně proznívá. Každou lekci pak končíme písničkou, ve které fixujeme dosažené technické návyky.

Veškeré hledání, zkoušení a učení se se děje v atmosféře radosti, pohody, lásky a harmonie.

Na seminář je důležité přijít s otevřenou myslí a s důvěrou. Doporučuji vzít si s sebou lahev vody.

Těším se na vás! S láskou Markéta

----------------------------------------------------

15 setkání: 1x týdně á 2 hodiny  (od 10.2.2020 do 25.5.2020)

Místo konání

Maitrea
Dům osobního rozvoje

Týnská ulička 6, Praha 1

V případě dotazů týkajících se semináře
kontaktujte přímo lektora:

608 960 189
kurzyzpevu@seznam.cz