Probuď hlasem své vnitřní světlo!

Rád/a používáš svůj hlas? Nebo máš naopak obavy naplno se rozeznít, pustit svůj hlas a nechat ho proznívat celým tělem? Rád/a bys zažil/a 
pocit, kdy každá buňka těla vibruje zvukem a srdce se naplňuje radostí, volností a láskou? Každý z nás má v sobě touhu po harmonii, neboť bytí v souladu těla, mysli a duše je naší přirozeností.

Otevři se hlasovým vibracím, které velmi něžně a láskyplně začnou postupně pronikat skrze celé tvé tělo, začnou jej uvolňovat a harmonizovat na všech úrovních. Přijmi své tělo jako nástroj, který postupně rozezníváš. Mysl i srdce jsou plynoucím dechem a vibracemi očišťovány. Srdce se otevírá lásce a její světlo postupně prozařuje celou tvoji bytost. Zpěv se pak stává prostou meditací.

Dovol harmonii, aby v tobě naplno rozkvetla skrze proudící dech a zvukové vibrace.


Zkušenosti účastníků

Markéta vstoupila do mého života zhruba před pěti lety. A já nepřestávám děkovat za šanci a možnost zúčastňovat se jejích kurzů. Dokázala mi otevřít oči, mysl, srdce. Vždy se těším na její hodiny, ze kterých odcházím naplněná duševním klidem, harmonií, štěstím. Dokázala obohatit můj život. A za to jí patří moje velké děkuji!
Šárka
Markétiny lekce se pro mě za ty roky staly už drogou. Jsou vtipné, uvolněné a láskyplné. Markéta je krásný a skromný člověk, plný pokory, ale i osobité svéráznosti, vtipu a bezprostřednosti. Jak říká má dcera: "Markéta má božský hlas, chtěla bych být její sousedkou, měla bych nalepený ucho ke zdi." :-)
Dana
Markéta je neuvěřitelná. Dokáže každého navést přesně tam, kde má v tu chvíli být či řekne přesně to, co potřebuje slyšet a pochopit. Dovedla mě do mého vnitřního světa a i když jsem velmi ostýchavá, naučila mě uvolnit se, nadechnout se a s radostí se rozeznít. Dokážu se už odevzdat tónům bez posuzování a analýzy a cítím, že jednoduše jsem. Jak osvobozující v běžném životě!
Helena

Už se já, má milá

Jedna z písniček, které zpíváme na seminářích.

Chuť hlasu

Rozhlasový dokument Ivany Růžičkové
(premiéra 30.6.2013 v rámci pořadu "Čajovna" ČRo Vltava).

Markéta Dvořáková

"Když zpívám, předávám posluchačům Božské světlo. Když učím, vedu lidi k tomu, aby to světlo dokázali objevit sami v sobě." říká v rozhovoru pro náš magazín.

Sólový zpěv jsem studovala po absolvování Ped.f.UK v Praze na Konzervatoři v Teplicích. První divadelní zkušenosti jsem začala sbírat v roce 2002 v divadle Archa v Praze v představení
J.A. Pitínského „Marné tázání nebes“ a v „Čajovna KarMa“ v režii J. Svobodové.

Jako interpretka soudobé hudby jsem zpívala mnoho koncertních i divadelních premiér. Od roku 2012 trvale spolupracuji s dánskou skladatelkou Line Tjornhoj, která mi věnovala hlavní role ve svých operách „Anorexia Sacra“ a „DUST“ . V letech 2015-2019 jsem pak jako Madame Giry vystupovala v muzikálu A.L. Webera „Fantom opery“ v divadle GoJa Music Hall v Praze.

V rámci duchovních koncertů spolupracuji především s varhanicí Irenou Chřibkovou a na koncertním programu „České středověké duchovní zpěvy“ s Petrem Matuszkem. Při pražském koncertním provedení Belliniho opery „Norma“ jsem měla tu čest vystupovat s velikány operního světa s H. Papian a F. Farinim.

V současné době se dál vzdělávám v umění italského belcanta, jehož podstata tkví ve specifickém způsobu, jak hlubokým, bráničním dechem rozeznít celý svůj rezonanční prostor a ozvučený tón pak celý vypustit ven.

Sólový zpěv, hlasová terapie a učení zpěvu – všechny tyto role vnímám a prožívám stejně intenzivně, konám s láskou a bez jedné či druhé bych nebyla úplná. Vše se navzájem prolíná, doplňuje a podporuje. Hlas je nejpřirozenějsí vibrací těla. A tato vibrace ve své něžnosti dokáže nenásilně, měkce uvolňovat a otevírat fyzické tělo a i prostupovat do dalších jemnohmotných těl. Cítím nesmírnou vděčnost, že mohu skrze zpěv, který je mou nedílnou součástí, pomáhat druhým ukotvit se ve své přirozenosti, v souladu těla, mysli a duše.

Na mé cestě (nejen duchovní) mě vede můj Satguru Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda.

Termíny seminářů Markéty Dvořákové
 

Momentálně není vypsaný žádný kurz.

Místo konání

Maitrea
Dům osobního rozvoje

Týnská ulička 6, Praha 1

V případě dotazů týkajících se semináře
kontaktujte přímo lektorku:

608 960 189
kurzyzpevu@seznam.cz