Probuď hlasem své vnitřní světlo!

Rád/a používáš svůj hlas? Nebo máš naopak obavy naplno se rozeznít, pustit svůj hlas a nechat ho proznívat celým tělem? Rád/a bys zažil/a 
pocit, kdy každá buňka těla vibruje zvukem a srdce se naplňuje radostí, volností a láskou? Každý z nás má v sobě touhu po harmonii, neboť bytí v souladu těla, mysli a duše je naší přirozeností.

Otevři se hlasovým vibracím, které velmi něžně a láskyplně začnou postupně pronikat skrze celé tvé tělo, začnou jej uvolňovat a harmonizovat na všech úrovních. Přijmi své tělo jako nástroj, který postupně rozezníváš. Mysl i srdce jsou plynoucím dechem a vibracemi očišťovány. Srdce se otevírá lásce a její světlo postupně prozařuje celou tvoji bytost. Zpěv se pak stává prostou meditací.

Dovol harmonii, aby v tobě naplno rozkvetla skrze proudící dech a zvukové vibrace.


Zkušenosti účastníků

Markéta vstoupila do mého života zhruba před pěti lety. A já nepřestávám děkovat za šanci a možnost zúčastňovat se jejích kurzů. Dokázala mi otevřít oči, mysl, srdce. Vždy se těším na její hodiny, ze kterých odcházím naplněná duševním klidem, harmonií, štěstím. Dokázala obohatit můj život. A za to jí patří moje velké děkuji!
Šárka
Markétiny lekce se pro mě za ty roky staly už drogou. Jsou vtipné, uvolněné a láskyplné. Markéta je krásný a skromný člověk, plný pokory, ale i osobité svéráznosti, vtipu a bezprostřednosti. Jak říká má dcera: "Markéta má božský hlas, chtěla bych být její sousedkou, měla bych nalepený ucho ke zdi." :-)
Dana
Markéta je neuvěřitelná. Dokáže každého navést přesně tam, kde má v tu chvíli být či řekne přesně to, co potřebuje slyšet a pochopit. Dovedla mě do mého vnitřního světa a i když jsem velmi ostýchavá, naučila mě uvolnit se, nadechnout se a s radostí se rozeznít. Dokážu se už odevzdat tónům bez posuzování a analýzy a cítím, že jednoduše jsem. Jak osvobozující v běžném životě!
Helena

Už se já, má milá

Jedna z písniček, které zpíváme na seminářích.

Chuť hlasu

Rozhlasový dokument Ivany Růžičkové
(premiéra 30.6.2013 v rámci pořadu "Čajovna" ČRo Vltava).

Markéta Dvořáková

"Když zpívám, předávám posluchačům Božské světlo. Když učím, vedu lidi k tomu, aby to světlo dokázali objevit sami v sobě." říká v rozhovoru pro náš magazín.

Sólový zpěv jsem studovala po absolvování Ped.f.UK v Praze na Konzervatoři v Teplicích. První divadelní zkušenosti jsem začala sbírat v roce 2002 v divadle Archa v Praze v představení
J.A. Pitínského „Marné tázání nebes“ a v „Čajovna KarMa“ v režii J. Svobodové.

Jako interpretka soudobé hudby jsem zpívala mnoho koncertních i divadelních premiér. Od roku 2012 trvale spolupracuji s dánskou skladatelkou Line Tjornhoj, která mi věnovala hlavní role ve svých operách „Anorexia Sacra“ a „DUST“ . V letech 2015-2019 jsem pak jako Madame Giry vystupovala v muzikálu A.L. Webera „Fantom opery“ v divadle GoJa Music Hall v Praze.

V rámci duchovních koncertů spolupracuji především s varhanicí Irenou Chřibkovou a na koncertním programu „České středověké duchovní zpěvy“ s Petrem Matuszkem. Při pražském koncertním provedení Belliniho opery „Norma“ jsem měla tu čest vystupovat s velikány operního světa s H. Papian a F. Farinim.

V současné době se dál vzdělávám v umění italského belcanta, jehož podstata tkví ve specifickém způsobu, jak hlubokým, bráničním dechem rozeznít celý svůj rezonanční prostor a ozvučený tón pak celý vypustit ven.

Sólový zpěv, hlasová terapie a učení zpěvu – všechny tyto role vnímám a prožívám stejně intenzivně, konám s láskou a bez jedné či druhé bych nebyla úplná. Vše se navzájem prolíná, doplňuje a podporuje. Hlas je nejpřirozenějsí vibrací těla. A tato vibrace ve své něžnosti dokáže nenásilně, měkce uvolňovat a otevírat fyzické tělo a i prostupovat do dalších jemnohmotných těl. Cítím nesmírnou vděčnost, že mohu skrze zpěv, který je mou nedílnou součástí, pomáhat druhým ukotvit se ve své přirozenosti, v souladu těla, mysli a duše.

Na mé cestě (nejen duchovní) mě vede můj Satguru Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda.

Termíny seminářů Markéty Dvořákové
 

Ochutnávka

250 Kč

300 Kč při platbě po 19.7.

350 Kč při platbě po 30.8.

Přihlásit se

Zářivé tělo – Probuď hlasem své vnitřní světlo

Po

7.9.2020

17:30-20:00

Hlas je naším sebevyjádřením, zpěv čistým projevem duše.

Svojí prací se zaměřuji na dvě základní oblasti:
1) Postupné poznávání svého těla jako dokonalého nástroje a jeho používání.
Primárním cílem je naučit se v rámci svých individuálních předpokladů zacházet s hlasem: správně dýchat, vyslovovat, využívat rezonanční prostory apod.

2) Proniknutí do duševní roviny, kdy rozezněním harmonických vibrací v nás docházíme k duševnímu uvolnění a postupně až do stavu vnitřního souladu těla, mysli a duše.
Ovládnutým dechem se vypořádáme s trémou, strachem i panikou, naučíme se lépe zvládat stresové situace v každodenním životě.

Bonusem je pak i uvědomování si své duchovní podstaty, otevírání srdeční a krční čakry, zklidnění mysli.

Každá lekce je zahájena psychosomatickým uvolněním, protože po namáhavém pracovním dni je třeba tělo uvolnit a tak svůj nástroj připravit:
* dechem uvolňujeme tělo,
* vnitřním zrakem mapujeme rezonanční prostory, které pak probouzíme, vyplňujeme láskyplnou energií
* a tak prociťujeme vnitřní rezonanční prostor v nás.

Pro mou práci jsou důležitá dechová a jemná rezonanční cvičení, která se postupně prolínají s přirozenou hlasovou technikou a improvizací. Zpívání propojuji s pohybem – tělo se tak postupně uvolňuje, „roztancuje“ a synchronizací s tímto pohybem dále zcela přirozeně proznívá. Každou lekci pak končíme písničkou, ve které fixujeme dosažené technické návyky.

Veškeré hledání, zkoušení a učení se se děje v atmosféře radosti, pohody, lásky a harmonie.

Na seminář je důležité přijít s otevřenou myslí a s důvěrou. Doporučuji vzít si s sebou lahev vody.

Těším se na vás! S láskou Markéta

----------------------------------------------------

Na tuto ukázku navazuje 12-dílný cyklus pravidelných pondělních setkání od 14.9.2020 do 7.12.2020.

Cyklus 12ti setkání

4 200 Kč

4 700 Kč při platbě po 26.7.

5 200 Kč při platbě po 8.9.

Přihlásit se

Zářivé tělo – Probuď hlasem své vnitřní světlo

Po – Po

14.9. – 7.12.2020

17:30-19:30

Hlas je naším sebevyjádřením, zpěv čistým projevem duše.

Svojí prací se zaměřuji na dvě základní oblasti:
1) Postupné poznávání svého těla jako dokonalého nástroje a jeho používání.
Primárním cílem je naučit se v rámci svých individuálních předpokladů zacházet s hlasem: správně dýchat, vyslovovat, využívat rezonanční prostory apod.

2) Proniknutí do duševní roviny, kdy rozezněním harmonických vibrací v nás docházíme k duševnímu uvolnění a postupně až do stavu vnitřního souladu těla, mysli a duše.
Ovládnutým dechem se vypořádáme s trémou, strachem i panikou, naučíme se lépe zvládat stresové situace v každodenním životě.

Bonusem je pak i uvědomování si své duchovní podstaty, otevírání srdeční a krční čakry, zklidnění mysli.

Každá lekce je zahájena psychosomatickým uvolněním, protože po namáhavém pracovním dni je třeba tělo uvolnit a tak svůj nástroj připravit:
* dechem uvolňujeme tělo,
* vnitřním zrakem mapujeme rezonanční prostory, které pak probouzíme, vyplňujeme láskyplnou energií
* a tak prociťujeme vnitřní rezonanční prostor v nás.

Pro mou práci jsou důležitá dechová a jemná rezonanční cvičení, která se postupně prolínají s přirozenou hlasovou technikou a improvizací. Zpívání propojuji s pohybem – tělo se tak postupně uvolňuje, „roztancuje“ a synchronizací s tímto pohybem dále zcela přirozeně proznívá. Každou lekci pak končíme písničkou, ve které fixujeme dosažené technické návyky.

Veškeré hledání, zkoušení a učení se se děje v atmosféře radosti, pohody, lásky a harmonie.

Na seminář je důležité přijít s otevřenou myslí a s důvěrou. Doporučuji vzít si s sebou lahev vody.

Těším se na vás! S láskou Markéta

----------------------------------------------------

12 setkání: 1x týdně á 2 hodiny  (od 14.9.2020 do 7.12.2020)

Víkend

3 900 Kč

4 500 Kč při platbě po 1.11.

Přihlásit se

Zpěv, který vás rozzáří – Hlas jako nástroj k otevření a harmonii

So – Ne

30. – 31.1.2021

so: 10-17, ne: 10-16

Víkendový kurz pro ty, kteří by rádi navštěvovali pondělní cyklus večerních kurzů, ale nemohou se ho z časových, pracovních či jiných důvodů zúčastnit;
pro ty, kteří již některý z kurzů navštěvují a rádi by ukotvili a prohloubili svá nová poznání a své nové návyky intenzivní víkendovou prací;
pro ty, kteří chtějí na vlastní kůži procítit, jak prostřednictvím zvukových vibrací vlastního hlasu a vědomým ovládnutím dechu mohou lépe ovládnout tělesnou i duchovní energii a probudit tak v sobě přirozenou harmonii a lásku;
pro ty, kteří chtějí získat správné základní pěvecké návyky;
pro ty, kteří už dlouho touží začít pracovat s hlasem a se sebou samým, ale brzdí je strach, sebepodceňování a sebeposuzování;
pro ty, kteří chtějí hlas využívat k verbální i nonverbální komunikaci a nevědí, jak na to;
pro ty, kterým je hlas prostředkem k uměleckému či společenskému (sociálnímu) sebeurčení.

Pokud ve svém životě hledáte uvolnění, zklidnění rozjitřené mysli, pokud chcete stresové situace zvládat s lehkostí, pevně zakotveni ve svém středu, a zároveň vás baví používat svůj hlas, pak je tento kurz přesně pro vás.

Každý máme v sobě touhu po harmonii. Přirozeností každého z nás je bytí v souladu těla, mysli a duše. Tento kurz nabízí jednu z cest k „procitnutí“; pomocí rozeznění hlasových vibrací vede účastníky postupně k vnitřnímu uvolnění a postupně až do stavu harmonického sladění těla, mysli a duše. Ovládnutím dechu se pak vypořádáme s trémou, strachem či panikou a naučíme se tak lépe zvládat stresové situace v každodenním životě.
Z víkendového kurzu byste si měli odnést konkrétní základní dovednosti – cvičení, která budete moci nadále používat sami doma a která vám pomohou ve vašem každodenním životě.

Naučíte se
- uvolnit své fyzické tělo vnitřním prociťováním, mapováním rezonančních prostor a následným vyplňováním láskyplnou energií;
- takto připravený nástroj dechem propojovat se zemí, proznívat lehkými vibracemi a tím roztáčet svoji vnitřní energii;
- ukotvit se ve svém středu (duchovním srdci) a zvukovými vibracemi roztáčet svou srdeční čakru;
- cviky k dosažení vyrovnané funkčnosti bráničního dechu;
- jak připravit své tělo a mysl do správného pěveckého nastavení pomocí pozitivních emocí;
- s lehkostí a radostí zpívat několik krásných lidových i umělých písniček.

Není třeba žádných speciálních hlasových schopností – stačí přijít s otevřenou myslí a důvěrou, s touhou hledat a objevovat, poznat a rozvíjet svou vnitřní sílu. Pracujeme v atmosféře radosti, pohody, lásky a harmonie.

Těším se na vás! Markéta

Místo konání

Maitrea
Dům osobního rozvoje

Týnská ulička 6, Praha 1

V případě dotazů týkajících se semináře
kontaktujte přímo lektorku:

608 960 189
kurzyzpevu@seznam.cz