Nech se zavést ke zdroji svojí síly!

Ztráta je nevyhnutelnou součástí života a smutek, jako naše lidská reakce na ztrátu, je přirozenou součástí procesu hojení. Pokud umožníme procesu truchlení probíhat tak, jak potřebuje a nepotlačujeme ho, můžeme v sobě objevit netušenou sílu. Čím více se propojujeme s měnícím se

polem zármutku, tím větší máme možnost hluboce ocenit, kým skutečně jsme a zahlédnout záblesk tajemství života v samém jeho jádru. A to je velmi posilující dar! Vydejte se na léčivou cestu prostřednictvím hlubinné imaginace, získejte cenná ponaučení a nechte skrze sebe volně proudit svojí sílu.

Zkušenosti účastníků

"Práce s Mary je vždy velmi zábavná a silná. Miluju její nadšení, její vhled a její vášeň. Dokáže ve mně otevřít bránu k mojí vlastní vášni a vhledu a učí mne důvěřovat mé cestě."
Kate
"Miluji tento přístup. Mary je tak pečující, ale přitom silná. Díky, díky."
Mao
"Fascinuje mne, jakým způsobem Mary používá mýty a imaginaci. Nyní se dokážu dostat ke své vlastní moudrosti uvnitř mne samotné. Co víc si mohu přát?"
Nancy

Mary Diggin

Mary Diggin Ph.D je expertkou na mytologii, certifikovanou trenérkou Mezinárodního institutu pro výzkum imaginace a průvodkyní Hlubinnou imaginací.

Pochází z Irska, se svým manželem Stevem Galegosem žije v blízkosti Rio Grande, v Novém Mexiku. Společně vedou semináře a individuální sezení pomocí Hlubinné imaginace.

Mary mimo jiné absolvovala také výcvik u apačského léčitele Felipa Ortegy, u kterého se naučila vést indiánské obřadní sauny (sweatlodge) a poznala další léčebné postupy původní indiánské tradice.

Rozhovor s Mary pro Magazín Maitrea.

Termíny seminářů

6 500 Kč

7 500 Kč při platbě po 21.3.

Přihlásit se

Skrz temnotu ke světlu – Transformace smutku a bolesti (1 OSOBA)

Čt – Ne

22. – 25.4.2021

Čt: 18-21, Pá-So: 10-17, Ne: 10-16 hod.

Ztráta je nevyhnutelnou součástí života a smutek, jako naše lidská reakce na ztrátu, je přirozenou součástí procesu hojení. Důvodů k smutku je mnoho: můžeme trpět kvůli smrti milovaného, člověka nebo zvířete, kvůli ztrátě zdraví, práce, domova, nebo když propouštíme sen, o kterém jsme dlouho snili. V dnešní době mnoho lidí trpí také ekologickým zármutkem v reakci na měnící se klima a ztrátu přirozeného prostředí zvířat a rostlin.

Potýkání se s významnou ztrátou může být jedním z nejnáročnějších období v životě člověka. Proces truchlení může trvat dlouho. Nedávný výzkum ukázal, že intenzivní truchlení často trvá od tří měsíců do jednoho roku a mnoho lidí zažívá hluboký zármutek po dobu dvou a více let. Lidé často mají pocit, že je s nimi něco špatně, ​​pokud jejich truchlení „trvá příliš dlouho“; ale proces truchlení potřebuje svůj vlastní čas. Vyžaduje naši pozornost, mentální, fyzickou i duchovní. A pokud se plně propojíme s procesem, může nás dovést na nová a silná místa v nás.

Neexistuje žádná lineární cesta skrze zármutek. Pohybuje se po spirále dovnitř a ven z našich životů podle své vlastní potřeby. Když procházíme bolestí a ztrátou, vytváříme se zármutkem vztah. A stejně jako všechny ostatní vztahy se i náš vztah se zármutkem mění. Abychom udrželi tento vztah zdravý, je třeba, abychom mu věnovali určitou pozornost, učili se nové dovednosti a neustále rostli. Čím více se propojujeme s měnícím se polem zármutku, tím větší máme možnost hluboce ocenit, kým skutečně jsme a zahlédnout záblesk tajemství života v samém jeho jádru.

Na tomto semináři využijeme mýtů a hlubinné imaginace, abychom prozkoumali smutek a přesunuli náš proces ze stínů bolesti do světla celistvosti. Zapojením mýtické imaginace se setkáme s moudrostí lidstva, která je vetkaná do podoby příběhů. I naši předkové věděli, co to je truchlit.

Setkáme se:
* s mytologií Mezopotámie a Gilgamešem, který po smrti svého přítele Enkidua ujde dlouhou cestu
* z řeckých mýtů se setkáme s Demeter jako truchlící matkou, která se vyrovnává se ztrátou své dcery Persefony, jež odešla žít do podsvětí 
* a s Achillem, válečníkem, jehož nejlepší přítel Patroclus zemře hned na počátku trojské války
* z irské keltské mytologie se setkáme s příběhem Mis, hluboce trpící dcery, kterou zármutek nad smrtí jejího otce katapultuje na cestu divoké zuřivosti, na jejímž konci nalezne mír a přijetí.

Každá z těchto mýtických postav prochází procesem truchlení (a jeho specifickými fázemi), který mění jejich chápání sebe sama. Na základě těchto příběhů zapojíme naši vlastní imaginaci a představíme si sami sebe na místě Mis, Demeter, Gilgameše a Achilla, což nám pomůže si uvědomit a připomenout možnost změny. Očima mýtického příběhu prozkoumáme náš vztah se zármutkem a umožníme mu, aby nás vedl. Díky tomu objevíme svou jedinečnou, individuální cestu skrze ztráty, které nás v životě potkaly. Poznáme, že existuje mnoho způsobů, jak si představit svůj vztah se zármutkem a ztrátou, bez ohledu na jeho příčinu. Tímto prozkoumáním umožníme sami sobě bohatší život ve světě, který je plný výzev a smutku.

S sebou: psací potřeby a papír, hudební nástroje jsou také vítány.

Seminář bude tlumočen.

12 000 Kč

14 000 Kč při platbě po 21.3.

Přihlásit se

Skrz temnotu ke světlu – Transformace smutku a bolesti (2 OSOBY)

Čt – Ne

22. – 25.4.2021

Čt: 18-21, Pá-So: 10-17, Ne: 10-16 hod.

Ztráta je nevyhnutelnou součástí života a smutek, jako naše lidská reakce na ztrátu, je přirozenou součástí procesu hojení. Důvodů k smutku je mnoho: můžeme trpět kvůli smrti milovaného, člověka nebo zvířete, kvůli ztrátě zdraví, práce, domova, nebo když propouštíme sen, o kterém jsme dlouho snili. V dnešní době mnoho lidí trpí také ekologickým zármutkem v reakci na měnící se klima a ztrátu přirozeného prostředí zvířat a rostlin.

Potýkání se s významnou ztrátou může být jedním z nejnáročnějších období v životě člověka. Proces truchlení může trvat dlouho. Nedávný výzkum ukázal, že intenzivní truchlení často trvá od tří měsíců do jednoho roku a mnoho lidí zažívá hluboký zármutek po dobu dvou a více let. Lidé často mají pocit, že je s nimi něco špatně, ​​pokud jejich truchlení „trvá příliš dlouho“; ale proces truchlení potřebuje svůj vlastní čas. Vyžaduje naši pozornost, mentální, fyzickou i duchovní. A pokud se plně propojíme s procesem, může nás dovést na nová a silná místa v nás.

Neexistuje žádná lineární cesta skrze zármutek. Pohybuje se po spirále dovnitř a ven z našich životů podle své vlastní potřeby. Když procházíme bolestí a ztrátou, vytváříme se zármutkem vztah. A stejně jako všechny ostatní vztahy se i náš vztah se zármutkem mění. Abychom udrželi tento vztah zdravý, je třeba, abychom mu věnovali určitou pozornost, učili se nové dovednosti a neustále rostli. Čím více se propojujeme s měnícím se polem zármutku, tím větší máme možnost hluboce ocenit, kým skutečně jsme a zahlédnout záblesk tajemství života v samém jeho jádru.

Na tomto semináři využijeme mýtů a hlubinné imaginace, abychom prozkoumali smutek a přesunuli náš proces ze stínů bolesti do světla celistvosti. Zapojením mýtické imaginace se setkáme s moudrostí lidstva, která je vetkaná do podoby příběhů. I naši předkové věděli, co to je truchlit.

Setkáme se:
* s mytologií Mezopotámie a Gilgamešem, který po smrti svého přítele Enkidua ujde dlouhou cestu
* z řeckých mýtů se setkáme s Demeter jako truchlící matkou, která se vyrovnává se ztrátou své dcery Persefony, jež odešla žít do podsvětí 
* a s Achillem, válečníkem, jehož nejlepší přítel Patroclus zemře hned na počátku trojské války
* z irské keltské mytologie se setkáme s příběhem Mis, hluboce trpící dcery, kterou zármutek nad smrtí jejího otce katapultuje na cestu divoké zuřivosti, na jejímž konci nalezne mír a přijetí.

Každá z těchto mýtických postav prochází procesem truchlení (a jeho specifickými fázemi), který mění jejich chápání sebe sama. Na základě těchto příběhů zapojíme naši vlastní imaginaci a představíme si sami sebe na místě Mis, Demeter, Gilgameše a Achilla, což nám pomůže si uvědomit a připomenout možnost změny. Očima mýtického příběhu prozkoumáme náš vztah se zármutkem a umožníme mu, aby nás vedl. Díky tomu objevíme svou jedinečnou, individuální cestu skrze ztráty, které nás v životě potkaly. Poznáme, že existuje mnoho způsobů, jak si představit svůj vztah se zármutkem a ztrátou, bez ohledu na jeho příčinu. Tímto prozkoumáním umožníme sami sobě bohatší život ve světě, který je plný výzev a smutku.

S sebou: psací potřeby a papír, hudební nástroje jsou také vítány.

Seminář bude tlumočen.

600 Kč

700 Kč při platbě po 21.3.

Přihlásit se

Smutek a truchlení – Léčivá síla příběhu o Gilgamešovi

Čt

22.4.2021

18-21 hod.

„On tajemství zřel, skryté odhalil
a přinesl zvěst o tom, co bylo před potopou.
Dalekou cestou šel, namáhal se a trmácel
a všechny útrapy vryl v stélu kamennou. “

(Epos o Gilgamešovi)

Během tohoto večera prozkoumáme příběh Gilgameše, jehož dlouhá cesta k objevení sebe sama začíná smrtí jeho přítele Enkidua. Stejně jako Gilgameš prozkoumáme:

* ztráty, které je pro nás těžké přijmout
* touhu po tom, aby bolest ustala
* cestu, kterou musíme podniknout, abychom získali zpět svoji celistvost

Nakonec se sami sebe zeptáme, co v sobě musíme nechat odejít? Co si musíme odtruchlit, abychom i my mohli najít mír a klid?

Seminář bude tlumočen.

Místo konání

Maitrea
Dům osobního rozvoje

Týnská ulička 6
Praha 1

Často kladené otázky

Co s sebou?

Doporučujeme Vám vzít si s sebou uzavíratelnou láhev s pitím, vžždy se hodí zápisník a tužžka. Na semináře zpravidla nic dalšího nepotřebujete. 

Jaké oblečení?

Vhodné je pohodlné volné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře. Na místě se můžžete převléknout (platí zejména pro taneční a pohybové semináře.) K dispozici na místě jsou deky. V případě potřeby využžijte na patře se sály sprchu.

Je na místě občerstvení?

Na místě možžno zakoupit drobné občerstvení (sušenky, musli tyčinky apod.) K dispozici káva, čaj a filtrovaná voda z kohoutku. Do sálů si bereme nápoje pouze v uzavřených nádobách. Pro konzumaci občerstvení je určena přilehlá kuchyňka. Doporučujeme vám přinést si s sebou vodu nebo čaj v plastové lahvi či termosce. Pokud zapomenete, je možné zakoupit vodu v láhvi u nás. 

Na oběd či večeři si můžžete zajít do naší vegetariánské restaurace MAITREA. Doporučujeme rezervovat si místo na telefonním čísle : 221 711 631 (11.30-23.00). V případě rezervace pro větší skupinu počítejte s tzv. SKUPINOVOU NABÍDKOU, kde je výběr z cca 6 jídel, abyste dlouho nečekali. Rezervace je pro vás držžena pouze 15 minut od dohodnutého času.

Další alternativy: Country life (www.countrylife.cz), BEAS DHABA (www.beas-dhaba.cz), pizzeria GIALLO ROSSA (www.giallorossa.cz)

Kde zaparkovat?

V okolí je modrá rezidentská zona. Parkování (placené) možžné jedině v OC Kotva, Palladium nebo Rudolfinum (mimopražžským doporučujeme nechat vůz na parkovištích P+R a dojet k nám metrem). Před domem MAITREA je možžné jen krátkodobé zastavení pro vystoupení a vyložžení.