Ztráta jako dar

Prožíváte náročné chvíle plné smutku? Nevíte, co si počít se svým zármutkem?
Přišli jste o milovaného člena rodiny či přítele, o vztah, práci či jinou cennou součást svého života?
Cítíte zármutek z měnícího se klimatu a ztráty přirozeného prostředí lidí, zvířat a rostlin?
Zhroutil se váš dlouhodobý sen?

Ztráta nevyhnutelně patří k životu a smutek, jako naše lidská reakce na ztrátu, je přirozenou součástí cesty k vyrovnání se s ní. Pokud umožníme procesu truchlení probíhat tak, jak potřebuje, a nepotlačujeme ho, můžeme v sobě objevit netušenou sílu. Čím více se propojujeme s měnícím se polem zármutku, tím větší máme možnost hluboce ocenit, kým skutečně jsme a zahlédnout záblesk tajemství života.

A to je velmi posilující dar!

Vydejte se na léčivou cestu hlubinné imaginace a nechte skrze sebe volně proudit svou sílu.
 

Dopřejte si tolik času, kolik potřebujete

Čas, kdy se potýkáme s významnou ztrátou, může být jedním z nejnáročnějších období v životě. Proces truchlení může trvat dlouho. Nedávný výzkum ukázal, že intenzivní truchlení obvykle trvá tři měsíce až jeden rok, ale mnoho lidí zažívá hluboký zármutek po dobu dvou a více let.

Lidé mají často pocit, že je s nimi něco špatně, ​když jejich truchlení „trvá příliš dlouho“, ale proces truchlení potřebuje svůj vlastní čas.

 Vyžaduje naši pozornost – mentální, fyzickou i duchovní.

Pokud se s ním plně propojíme, může nás dovést na nová a silná místa v nás. Zármutek, který přijde, s námi nemusí být nepřetržitě až do dne, kdy prostě zmizí. Pohybuje se po spirále dovnitř a ven z našich životů podle své vlastní potřeby. Když procházíme bolestí a ztrátou, vytváříme si s naším zármutkem vztah.

A stejně jako všechny ostatní vztahy se i náš vztah se zármutkem mění. Abychom udrželi tento vztah zdravý, je třeba, abychom mu věnovali určitou pozornost, posouvali se a učili se z něj.

Momentálně není vypsaný žádný kurz.

Během tohoto setkání využijeme mýtů a hlubinné imaginace, abychom prozkoumali smutek a přesunuli náš proces ze stínů bolesti do světla celistvosti. 

         Mary Diggin

Mary Diggin Ph.D je expertkou v oblasti mytologie, průvodkyní hlubinnou imaginací a certifikovanou trenérkou Mezinárodního institutu pro výzkum imaginace, kde v roce 2018 získala ocenění Osobnost roku.

Pochází z Irska a nyní žije se svým manželem Stevem Galegosem v blízkosti Rio Grande, v Novém Mexiku. Společně pořádají semináře a individuální sezení pomocí hlubinné imaginace. Této oblasti se věnuje více než 20 let.

Její zájem o mýty a kulturu společně s vášní k hlubinné imaginaci vás vyzve ke vstupu za brány vašeho vnitřního světa a pomůže vám pochopit principy budování vztahu
se světem vnějším. 

Mary mimo jiné absolvovala výcvik u apačského léčitele Felipa Ortegy, u kterého se naučila vést indiánské obřadní sauny (sweatlodge) a poznala další léčebné postupy původní indiánské tradice.

Videopozvánka od Mary
(pouze v eng, avšak seminář je tlumočen do čj)

Řekli jste o Mary:

„Práce s Mary je velmi zábavná a zároveň silná a hluboká. Miluju její nadšení, vhledy, vášeň k životu a její práci. Díky práci s imaginací, jsem v sobě dokázala otevřít bránu ke své vlastní vášni a moudrosti. Učí mne důvěřovat mé cestě. Děkuji.“
Kate
„To, co jsem si odnesla, ze semináře s Mary ve mně pak ještě dlouho pracovalo – a vlastně stále pracuje. Mary je úžasná vypravěčka a průvodkyně světem imaginace. Ale především člověka učí, jak si tvořit a proměňovat příběh svého vlastního života – a díky tomu jej žít spokojeněji a šťastněji.“
Petra
„Fascinuje mne, jakým způsobem Mary používá mýty a imaginaci. Nyní se dokážu dostat ke své vlastní moudrosti uvnitř mne samotné. Co víc si mohu přát? Z celého srdce děkuji.“
Nancy

Hlubinná imaginace

Během tohoto denního semináře budeme pracovat s příběhem o Gilgamešovi, který se vypořádává se smrtí svého přítele Enkidua. Gilgameš prochází procesem truchlení (a jeho specifickými fázemi), který mění jeho chápání sebe sama. Na základě tohoto příběhu zapojíme naši vlastní imaginaci a představíme si sami sebe na Gilgamešově místě.
 To nám pomůže si uvědomit a připomenout možnost změny.

Optikou mýtického příběhu prozkoumáme náš vztah se zármutkem a umožníme mu, aby nás vedl. Díky tomu objevíme svou jedinečnou, individuální cestu skrze ztráty, které nás v životě potkaly. Poznáme, že existuje mnoho způsobů, jak si představit svůj vztah se zármutkem a ztrátou, bez ohledu na jeho příčinu.

Nenechte své dary spát

Život je dar. Nekonečně bohatý a pestrý. Spektrum možností, které nám nabízí, jsme rozdělili do sedmi částí – tak abychom je mohli jasněji uvidět a dál rozvíjet. Semináře, kurzy a nahrávky tady proto najdete zařazené do následujících 7 oblastí.

Účastí na semináři SKRZE TEMNOTU KE SVĚTLU rozvíjíme především tyto životní dary:

Intuice a poslání:
Jděte za svými sny a naslouchejte své intuici.

Láska a vztahy:
Spojte se se svým srdcem a následujte ho.

Nečerpání síly:
Buďte v těle. Spojení se svými kořeny.
Objevte svou sílu.

Na co se můžete s Mary těšit?

 • Na mýty Mezopotámie a Gilgameše, který po smrti svého přítele Enkidua ujde dlouhou cestu.
 •  Na řecké mýty a setkání s Démétér, truchlící matkou, která se vyrovnává se ztrátou své dcery Persefony, jež odešla žít do podsvětí. 
 • I na keltské mýty – konkrétně na příběh Mis, hluboce trpící dceru, kterou zármutek nad smrtí jejího otce katapultuje na cestu divoké zuřivosti, na jejímž konci nalezne mír a přijetí.

Každá z těchto mýtických postav prochází procesem truchlení (a jeho specifickými fázemi), který mění jejich chápání sebe sama. Tyto příběhy aktivují naši imaginaci. Představíme si sami sebe na místech Mis, Démétér a Gilgameše. To nám umožní vnímat a uvědomovat si naše vlastní pocity a připomene možnost změny. Setkáme se s naším zármutkem a umožníme mu, aby nás vedl po naší individuální cestě k jeho přijetí a propuštění. 

Tímto prozkoumáním umožníme sami sobě bohatší život ve světě, který je plný výzev a smutku.

Momentálně není vypsaný žádný kurz.

Během tohoto setkání využijeme mýtů a hlubinné imaginace, abychom prozkoumali smutek a přesunuli náš proces truchlení ze stínů bolesti do světla celistvosti. 

Co získáte účastí na online semináři?

 • Díky online seminářům máte možnost ponořit se do hloubky vlastního prožitku v prostředí, které je vám blízké.
   
 • Můžete si sami nastavit, jak moc si dovolíte uvolnit se do procesu léčení a jak moc se zapojíte do dění v průběhu dne.
   
 • Seminář pro vás bude tlumočit z angličtiny do češtiny naše úžasná překladatelka Rebeka.
 • Součástí denního semináře bude nejen teorie, ale i praxe hlubinné imaginace. Prostor bude i pro otázky a odpovědi.
   
 • Jako bonus od nás  obdržíte nahrávku tohoto online semináře (posíláme do 5 pracovních dní), kterou budete mít další dva týdny volně ke shlédnutí, takže se můžete k prožitku i informacím vrátit.

Často kladené otázky

Co když online seminář nestihnu?

Ze semináře, na který se přihlásíte, dostanete do 5 pracovních dní automaticky záznam. Ten budete mít k dispozici následujících 14 dní, abyste se mohli k prožitku i informacím vrátit.

Potřebuji nějakou aplikaci?

Online setkání momentálně probíhají na Zoomu. Do telefonu či tabletu si Zoom si můžete stáhnout přes Google.play nebo Apple Store. Na počítač si můžete stáhnout aplikaci přes https://zoom.us/download.

Budu se mít na koho obrátit, když budu mít technické potíže?

Ano! V průběhu online seminářů jsme tady pro vás. Pokud máte problém se spuštěním či připojením nebo se v průběhu akce objeví jiné technické potíže, volejte na +420 725 783 506 nebo pište na seminare@maitrea.cz.

Co když nestíhám začátek?

Pokud nestíháte začátek, vůbec nic se neděje. Do online semináře vás pustíme i po jeho zahájení a zmeškanou část si pak můžete pustit ze záznamu.

Jak fungují interakce na online semináři?

Online seminář není jen nudná přednáška. U některých je možné (a žádoucí) sdílení či práce ve dvojicích nebo skupinách v takzvaných breakout roomech, do nichž jsou účastníci webináře rozděleni. Často je součástí akce také prostor pro dotazy pokládané přímo lektorovi.

Bývají online semináře tlumočené?

Pokud není přímo u online semináře uvedena informace, že není tlumočen, bude profesionálně tlumočen do českého jazyka.