Staňte se královnou svého těla

Cítíte, že vaše ženskost nese poselství, které chce být prozkoumáno a projeveno? Toužíte mít přístup ke všem informacím, které jsou uloženy ve vaší bytosti?

Najděte svou autentickou životní esenci během 9měsíčního cyklu pro ženy s Michaelou Cusanovou. Michaela je lektorka, která ve svém přístupu propojuje hluboké prožívání a léčení v tekutinovém těle, mariánské chrámové učení, moudrost kašmírského šivaismu, jógu doteku, ale také praktické zdravotnické vzdělání i praxi s "nohama tady na zemi".  Svým jemným  přístupem vás provede na cestě k vlastní autenticitě a vnitřní síle.  

Proč hledat posvátnou moudrost těla?

Je to hluboké přijetí svého těla a života samotného. Je uměním života v přítomnosti s darem vnímavosti hlubších vrstev a procesů, které se nás dotýkají. Posvátná moudrost těla je o propojení vnitřního mužství (logika, vědomí a logos) s vnitřním ženstvím (moudrost, tělo a Erós). V toku našeho běžného bytí je pak život vnímán a přijímán v celé své hloubce. Posvátnost těla symbolizuje nás samé jako ztělesněnou moudrost.

Cyklus je postaven tak, aby provedl uceleným procesem krok za krokem.

Tento cyklus je také zaměřen na rozvíjení kapacity nervového systému a hlubinné léčení skrze jemnost a moudrost tekutinového těla, což je nesmírně posilující a přínosné pro dnešní dobu. To nás podpoří se otevřít našim Zdrojům a vnitřním silám Shakti v lásce, důvěře v ženském kruhu sdílení a moudrosti. 

BUDEME V PŘÍTOMNOSTI TVOŘIT MEDICÍNSKÝ KRUH ŽEN, KTERÉ VÍ, JAK TVOŘIT BUDOUCNOST. I proto je cyklus zároveň formou výcviku, po kterém budete podporovány tvořit, prohlubovat a šířit své vnitřní léčení a poznání. Součástí je certifikát.

Mezi jednotlivými moduly navíc proběhnou on-line setkání skupiny pro podporu, prohloubení a  kontinuitu celé transformační praxe. Termíny jednotlivých setkání budou upřesněny na prvním modulu.

1. modul: VTĚLENÍ

10. - 12. 6. 2022 | pá - ne: 10 - 17 hod. |  Maitrea, Týnská ulička 6, Praha

 • Erós jako primární léčitel
 • Embryologický model – naše prvotní medicína
 • Výživa těla a hydratace tkání, hlubinné uvolnění a regenerace
 • Tekutinové tělo - uvolňování hlubokých tkání a nervů 
 • Důvěra, vtělení, kontakt se zemí a se svým středem
 • Otevírání se sama sobě ve svém těle
 • První brána Lůna – vhled a vzhled
 • Rozšiřování kapacity nervového systému pro hlubší transformaci

Jste napojena na svou vnitřní moudrost a seznámena s vlastními sebe-léčivými silami - stáváte se královnou svého těla. 
Vrátíme se zpět na počátek života, v jemných pohybech se dotkneme naší vnitřní pulzace a projdeme si cestou primárního léčení. Začneme vnímat vnitřní orgány a tkáně a dostaneme se z hlavy zpět do těla.

První modul je zaměřen především na uvedení do individuální praxe ve svém vlastním prostoru a těle a je nesmírně důležitý pro další hlubší práci. Už v tomto modulu také započne cesta do Lůna a to v jeho první bráně.

2. modul: 9 POSVÁTNÝCH BRAN LŮNA

9. - 11. 9. 2022 | pá - ne: 10 - 17 hod. |  Maitrea, Týnská ulička 6, Praha

 • Lůno – zrození a kreativita - sex a spiritualita
 • Hadí síla
 • Moudrost tekutin v lůně a sebe-léčení
 • Otevírání se skrze tekutinové tělo
 • Hlubinná psychosomatika – Co nám brání v naplnění ženského potenciálu?
 • Léčení ženského traumatu
 • Dar stínu a světla somatickou cestou

Lůno je nesmírně důležitou částí ženské integrity. Každá žena, která chce poznat svou sílu, musí nejprve prozkoumat jeho potenciál.
Pokud je toto centrum uvolněné a otevřené, tak právě skrze něj proudí láska k sobě samé. Z lůna pak přechází do srdce a ze srdce zpět do celého těla.

Projdeme si 9 branami lůna pomocí hlubinné psychosomatické práce. Setkáme se i s temnou a bolestivou částí sebe sama a budeme mít možnost a prostor tyto aspekty vyléčit. Intuitivní moudrost tekutinového těla je zde láskyplným pomocníkem tak, aby tento proces byl nezahlcující, jemný a bezpečný.

3. modul: PROBOUZENÍ POSVÁTNÉHO TĚLA

20. - 22. 1. 2023 | pá - ne: 10 - 17 hod. |  Maitrea, Týnská ulička 6, Praha

 • Bezpečí – Důvěra - Hranice
 • Chrámová praxe – kombinace hlubokého tělesného prožívání, doteku ticha a propojení s vnitřní esencí
 • Posvátný sňatek vnitřních energií ženy a muže
 • Děloha – ženské bytí a tvoření
 • Spojování těla a lásky
 • Ztělesněná modlitba a požehnání
 • Dotek ticha a klidu

Ve třetím modulu ukotvíme praxi hlubokého ztělesňování.
Budeme pracovat s dotekem v konstelaci Probouzení posvátného těla starodávnými chrámovými technikami. V tomto léčivém modulu se budeme také vnitřně nořit do mystéria Dělohy (vhodné i pro ženy, které z nějakého důvodu dělohu již nemají).

Společná cesta nás dovede k jemnosti, ženskosti a autentické manifestaci naší duše. Vaše hranice jsou vždy plně respektovány a posvátný dotek v chrámové praxi se bude řídit podle vašich nejniternějších pocitů. Během této praxe může a nemusí být vaše tělo zahaleno závojem či oděvem. Budeme načítat kódy dávné moudrosti skrze jemnost, pomalost a hlubokou extatickou radost, jež vyvěrá z vnitřního prostoru našeho srdce - prostoru klidu a lásky. 

Čím vás tento 9měsíční výcvik obohatí?

 • Objevíte poselství svých fyzických problémů a nemocí
   
 • Naučíte se napojit na své tekutinové tělo
   
 • Vhled do hloubky vlastní duše
   
 • Primární léčení – embryonální vnímání 
   
 • Transformace sexuální energie – kontakt s léčivým Erótem a hadí silou
   
 • Dostanete se do kontaktu s vlastním vtělením a intimitou
 • Medicína zvuku - pronikání zvuků do našich tkání
   
 • Probouzení 9 bran lůna – sex a spiritualita
   
 • Léčení ženských traumat – od zranění k daru
   
 • Chrámová praxe Probouzení posvátného těla
   
 • Ztělesňování principu:
  Bezpečí – Důvěra – Hranice - Odevzdávání se
   
 • Propojování Shakti "Cítím, vnímám, příjímám, odevzdávám se" a Šivy - "Zůstávám ve svém Středu a v klidu"

Vstupem do výcviku získáte videokurz
Tvoje tělo ví v hodnotě 3 999 Kč

Naše tělo je jako vzácný hudební nástroj, který jsme dostali od života a musíme se naučit, jak jej naladit a rozeznít.
V kurzu využíváme prvky kraniosakrální terapie, léčivé zvuky, praxi pomalého vědomého pohybu a jógu doteku.
Jsme plně přítomni ve stavu vnímání, které je hravé a objevující.

Krok za krokem aktivujete 6 bran sebeléčení vlastního těla.

Michaela Olivie Cusanová

Byl mi dán dar komunikace s tekutinovým tělem v celé jeho hloubce. Tento potenciál dál předávám tak, aby zážitek mohl být integrován do prožívání běžného dne.

Fascinují mě samoléčící schopnosti těla. Už od dětství jsem četla množství knih o léčení, v touze po vědění mnohdy po nocích tajně s baterkou pod peřinou, a tak mé další kroky směřovaly na zdravotnickou školu a práci v oborech ortopedických a neurochirurgických.

Více než 20 let se pohybuji na poli vědomého seberozvoje. Největší zlom v mé praxi způsobilo setkání s tekutinovým tělem. To mi pomohlo pochopit hloubku sebeuzdravovacích procesů v úrovni těla, mysli i duše. 

Propojuji více směrů - moudrost tekutinového těla a jeho přirozenou biologii, somatické objevování feminní moudrosti v mariánských liniích a pradávné učení kašmírského šivaismu a Spandy tak, aby veškeré poznatky byly užitečné pro člověka v běžném životě zde na Zemi.

Jsem maminkou dvou dětí.


Termín, cena přihláška

Počet účastnic cyklu je omezen. Přihláška je potvrzená zaplacením celé čátky nebo 50% zálohy, která je nevratná (můžete za sebe však poslat náhradnici). Čím dříve se přihlásíte, tím výhodnější cenu získáte.

Platbu za cyklus můžete provést kartou nebo převodem na účet. V přihlášce můžete zvolit platbu na splátky a platbu si tak rozložit na dvě splátky. Volbu naleznete v dolní části přihlašovacího formuláře. 50% zálohu je třeba uhradit do 7 dní od přihlášení a doplatek nejpozději do 1.května.

Součástí ceny cyklu je:
9měsíční podpora v uzavřené skupině
3x třídenní modul
4x online setkání
videokurz v hodnotě 3 999 Kč
9 audionahrávek

Na early bird cenu nelze uplatnit další slevové kupony.

Často kladené otázky

Co s sebou?

Doporučujeme vzít si s sebou uzavíratelnou láhev s pitím, zápisník a tužku a hodit se mohou i pastelky. Vhodné je také mít pohodlné volné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře. Doporučujeme více vrstev, aby bylo možné se převléci do suchého či se naopak svléci. Na semináře zpravidla nic dalšího nepotřebujete. 

Kde je Maitrea?

Seminář se koná v domě osobního rozvoje Maitrea v Týnské uličce 6, v samém srdci Prahy v blízkosti Staroměstského náměstí.

Je na místě občerstvení?

Na místě si můžete zakoupit drobné občerstvení (sušenky, musli tyčinky apod.) K dispozici je káva, čaj a filtrovaná voda z kohoutku nebo balená voda. Do sálů si bereme nápoje pouze v uzavřených nádobách. Pro konzumaci občerstvení je určena přilehlá kuchyňka s posezením. K dispozici je i lednice.

Kde zaparkovat?

V okolí je modrá rezidentská zona. Parkování (placené) možné jedině v OC Kotva, OC Palladium nebo pod Rudolfinem (mimopražským doporučujeme nechat vůz na parkovištích P+R a dojet k nám metrem). Před domem MAITREA je možné jen krátkodobé zastavení pro vystoupení a vyložení.

Jak probíhají online setkání?

Online setkání momentálně probíhají na Zoomu. Do telefonu či tabletu si Zoom si můžete stáhnout přes Google.play nebo Apple Store. Na počítač si můžete stáhnout aplikaci přes https://zoom.us/download. Ze setkání dostanete poté automaticky záznam.