Na cestě k přirozenosti a vnitřní integritě

Tělo
Naše tělo si pamatuje vše, čím jsme si kdy prošli. Od početí až po moment, ve kterém se právě nacházíme. V okamžiku, kdy tělu začneme naslouchat, věnovat mu pozornost a pečovat o něj, dostáváme se do kontaktu s naší opravdovostí.

Emoce
Všechny emoce, které byly dříve skryté v mlze začnou vylézat. I když se může zdát, že na ně nejsme připravení, veškeré nástroje pro práci s nimi už máme.
Pomocí hlasu, dechu a pohybu se znovu dostáváme do kontaktu se zdrojem v nás.

Jakub Moulis

Vždycky jsem věděl, že budu pracovat s lidmi. Už od útlého věku jsem pečoval o mladší a slabší a to i v okamžicích, kdy jsem procházel šikanou nebo nespravedlností. V pozdějších letech jsem se čím dál více dostával k tomu, že mi ostatní říkali, jak moc jim má rada pomohla najít nový směr či změnit něco, co se jim dlouho změnit nedařilo.

Asi ve dvaceti letech jsem se setkal se zážitkem blízkým smrti a zde jsem našel svá vlastní témata. Rozhodnutí, zda pokračovat vdál v životě, bylo jen na mě. Ponor do vlastních problému mě dovedl k rozhodutí, že dalším krokem léčení je pro mě předávání zkušeností.

Mou velkou vášní je odkrývání primárních traumat, která si neseme z ranných momentů v našem životě. Zkoumat, jak tato témata tvarují naší osobnost a jakým způsobem zkrze nás mluví. Jsou to témata, která jsou velice citlivá a zranitelná a proto základem na všech sezeních a seminářích je nastavení bezpečného prostředí a zaměření se na naše tělo. Tělo má v sobě všechny tyto informace uložené, proto se zaměřuji na práci s tělem, hlasem a dechem.

Na to navazuje práce se stíny jakou jsou Stud, Vina, Strach, Vztek.
Tito průvodci jsou po mém boku v posledních několika letech a zvu je na své semináře.

Barbora Jirsová

Tanec je pro mě přirozeným vyjádřením potřeb těla. Nikdy jsem nepřilnula ke cvičení, opakovaným pohybům, potřebuji víc prostoru, potřebuji nechat tělo mluvit svou vlastní řečí. Nechat hudbu tahat za nitky propojené ke všem částem těla. Tělo je to, co vede pohyb, nikoliv hlava.

Když tančím přes hlavu, zákonitě přijde nuda, únava, zbytečné myšlenky a stres. Když tančí tělo, existuje jen prožitek, radost, katarze. Intuitivní tanec je pro mě svoboda, kontakt se svou esencí, oprošťuje nás od vzorců, přestáváme být strukturou, můžeme si sáhnout na svojí energetiku, napojit se bezpečně na energii okolí. Stáváme se skrze tělo vědomým vysílačem a přijímačem.

Vždycky mě zaráželo, proč lidi netančí, když je to tak jednoduché. Nechat sebou protékat hudbu, pocity a život. O tom to je, bojíme se žít, bojíme se osvobodit, ztratit kontrolu nad tím, co cítíme a jak u toho vypadáme, co si lidi budou myslet. Paradoxně, když žijeme, užíváme si a jdeme s proudem, vypadáme nejlíp a jsme pro okolí největší výživou. Nemožnost svobodného pohybu často souvisí s traumaty, uloženými v buněčné paměti těla. Záměrně se pak vyhýbáme aktivaci těchto částí a znovu prožití „zatěžujících“ vzpomínek a emocí. Pokud je stále budeme hromadit a nepropouštět, vede to zákonitě k vyhoření a nemoci.

Naučme se spolu propuštět, co nám už neslouží. Vědomě revitalizovat svoje fyzické i emocionální tělo. Najít si k sobě zdravý a láskyplný přístup. Propracovávat se ke svobodě.

Kdy nás můžete potkat

450 Kč

550 Kč při platbě po 9.1.

Přihlásit se

Beru si svou sílu zpět – vztek jako cesta k posílení hranic

Po

20.1.2020

18-21 hod.

Vztek.
Jedna z nejvíce potlačovaných emocí může být v našem životě velkým pomocníkem, ale často jej používáme destruktivně.
Od malička jsme učení, abychom vztek potlačovali. Všichni jistě znáte věty typu: "Nevztekej se!" nebo "Nekřič!"
A tak si krásně pěstujeme syndrom "hodného chlapečka" nebo "hodné holčičky".

V určitém období našeho života nám tento systém pomohl doslova přežít nějaké situace, nicméně v dospělosti nám už neslouží a naopak dovoluje ostatním, aby překračovali naše hranice. Ztrácíme tím sílu a nejsme schopni se postavit sami za sebe, nebo za své blízké.

Přijď uvolnit potlačený vztek a načerpat svou sílu nazpět.

Workshop ti pomůže:
- uvolnit potlačený vztek a vnitřní přetlak
- uvolnění stresu z každodenního života
- načerpání síly
- nalezení nebo posílení vlastních hranic
- zbavit se nekontrolovatelných výbuchů vzteku
- načerpání jistoty toho, že vztek je v pořádku, když víš, jak s ním pracovat

Vezmi si s sebou pohodlné oblečení na převlečení a lahev s pitím. Jediné co budeš navíc potřebovat je špetka odvahy.

tak brzy na viděnou...


Zkušenosti účastníků

Jakub je při osobních sezeních velmi vnímavým, vědomým a podporujícím průvodcem a terapeutem, u kterého jsem se cítila v bezpečí. Má znalosti a zkušenosti z několika terapeutických metod a přístupu, které zahrnuji zejména práci s tělem, energii, pocity a symboly, a tak lehce pracuje s tím, co je na sezení přítomno.
Anna
Jakub je typ terapeuta, kterého chcete mít, když je to s vámi hodně zlé. Opakovaně jsem viděla, že umí velmi citlivě pracovat i s nestandardními situacemi, ať už se jednalo o mne nebo jiné lidi ve skupinách, kde jsem s ním byla jako účastník. Má za sebou hodně práce sám na sobě a mraky rozličných zkušeností z různých terapeutických směrů. Je všestranný, citlivý, milující ale má v sobě i kvalitu jasnosti a rozhodnosti. Moc o svých vhledech nemluví a raději jedná. Vždy jsem se s ním cítila bezpečně a skutečně viděná.
Soňa

Místo konání

Maitrea
Dům osobního rozvoje

Týnská ulička 6, Praha 1

Pro informace k seminářům kontaktujte přímo lektory:
samanska.domacnost@gmail.com
+420 733 775 288