Na cestě k přirozenosti a vnitřní integritě

Tělo
Naše tělo si pamatuje vše, čím jsme si kdy prošli. Od početí až po moment, ve kterém se právě nacházíme. V okamžiku, kdy tělu začneme naslouchat, věnovat mu pozornost a pečovat o něj, dostáváme se do kontaktu s naší opravdovostí.

Emoce
Všechny emoce, které byly dříve skryté v mlze začnou vylézat. I když se může zdát, že na ně nejsme připravení, veškeré nástroje pro práci s nimi už máme.
Pomocí hlasu, dechu a pohybu se znovu dostáváme do kontaktu se zdrojem v nás.

Jakub Moulis

Vždycky jsem věděl, že budu pracovat s lidmi. Už od útlého věku jsem pečoval o mladší a slabší a to i v okamžicích, kdy jsem procházel šikanou. V pozdějších letech jsem se čím dál více dostával k tomu, že mi ostatní říkali, jak moc jim má rada pomohla najít nový směr či změnit něco, co se jim dlouho změnit nedařilo.

Asi ve dvaceti letech jsem se setkal se zážitkem blízkým smrti a zde jsem našel svá vlastní témata. Rozhodnutí, zda pokračovat dál v životě, bylo jen na mě. Ponor do vlastních problému mě dovedl k rozhodutí, že dalším krokem léčení je pro mě předávání toho, co jsem načerpal z vlastního prožitku.

Mou velkou vášní je odkrývání primárních traumat, která si neseme z ranných momentů v našem životě. Zkoumat, jak tato témata tvarují naší osobnost, jakým způsobem zkrze nás mluví a jaké dary nám přináší. Jsou to témata, která jsou velice citlivá a zranitelná a proto základem na všech sezeních a seminářích je nastavení bezpečného prostředí a zaměření se na naše tělo. Tělo má v sobě všechny tyto informace uložené, proto se zaměřuji především na práci s tělem, hlasem a dechem.

Na to navazuje zkoumání stínů, jakou jsou Stud, Vina, Strach, Vztek.
Tito průvodci jsou po mém boku v posledních několika letech a zvu je na své semináře.

Barbora Jirsová

Tanec je pro mě přirozeným vyjádřením potřeb těla. Nikdy jsem nepřilnula ke cvičení, opakovaným pohybům, potřebuji víc prostoru, potřebuji nechat tělo mluvit svou vlastní řečí. Nechat hudbu tahat za nitky propojené ke všem částem těla. Tělo je to, co vede pohyb, nikoliv hlava.

Když tančí tělo, existuje jen prožitek, radost, katarze. Intuitivní tanec je pro mě svoboda, kontakt se svou esencí, oprošťuje nás od vzorců, přestáváme být strukturou, můžeme si sáhnout na svojí energetiku, napojit se bezpečně na energii okolí. Stáváme se skrze tělo vědomým vysílačem a přijímačem.

Vždycky mě zaráželo, proč lidi netančí, když je to tak přirozené. Nechat sebou protékat hudbu, pocity a život. O tom to je, bojíme se žít, bojíme se osvobodit, ztratit kontrolu nad tím, co cítíme a jak u toho vypadáme, co si lidi budou myslet. Paradoxně, když žijeme, užíváme si a jdeme s proudem, vypadáme nejlíp a jsme pro okolí největší výživou. Nemožnost svobodného pohybu často souvisí s traumaty, uloženými v buněčné paměti těla. Záměrně se pak vyhýbáme aktivaci těchto částí a tím i uvolnění „zatěžujících“ vzpomínek a emocí. Pokud je stále budeme hromadit a nebudeme jim naslouchat, povede nás to zákonitě k vyhoření a nemoci.

Naučme se spolu propuštět, co nám už neslouží. Vědomě revitalizovat svoje fyzické i emocionální tělo. Najít si k sobě zdravý a láskyplný přístup. Na cestě ke svobodě.

Kde nás můžete potkat?

Momentálně není vypsaný žádný kurz.

Místo konání

Maitrea
Dům osobního rozvoje

Týnská ulička 6, Praha 1

Pro informace k seminářům kontaktujte přímo lektory:
samanska.domacnost@gmail.com
+420 733 775 288