Pozvi meditaci do svého života a prosvětli své dny radostí a láskyplným stavem vnitřního naplnění.

Pokud prožíváš stres, jsi často v napětí a nevíš kam dřív skočit, tak právě aktivní meditace jsou medicínou, kterou si můžeš aplikovat zcela sám a kdykoli. Meditovat neznamená sedět dlouhé hodiny, odcházet do ústraní a jako mnich čekat až se něco stane. Naopak díky technikám, které byly vytvořeny pro moderního člověka, který chce žít s rodinou, přáteli, pracovat, cestovat, tančit a bavit se, můžeš vstoupit do prostoru mezi myšlenkami, do prostoru, kde se vše zastaví. A v něm najdeš léčivé ticho, nerušený klid a opravdové napojení sám na sebe. Jsou to místa, odkud přichází skutečné léčení a nejhlubší uvolnění.

Naučíš se být pánem svých myšlenek a emocí. Pocítíš si své tělo a jako přítele, se kterým rád trávíš čas, ho pozveš do meditace. Užijete si spolu naplňující chvíle nespoutanosti a svobody. OSHO aktivní meditace ti prohloubí citlivost a intuici, otevřou nové dimenze lásky, kreativity a uvolní tvé tělo. Zbav se starých vzorců žití a život se stane radostným a prozářeným.

         “Život je semínkem, láska je květinou a úsměv je její vůní.
                           A to je umění meditace.” Osho


Zkušenosti účastníků

Sandipa má úžasnou schopnost vytvořit otevřený a láskyplný prostor pro meditaci, na svých akcích přirozeně a bezpečně provádí skupinu celým procesem. Já vždy z akcí na kterých jsem byla odcházím s pocitem vnitřního naplnění, lásky k sobě i druhým a velikou vděčností.
Jitka
Sandipa medituje už mnoho let a tak při vedení meditací nesdílí jen instrukce, které k vedení patří, ale předává i osobní zkušenost, upozorňuje na chyby, které sama dělala. Dokáže podpořit meditující v tom, aby se nenechaly pohltit svými myšlenkami, namísto toho, aby je jen pozorovali. Ráda se Sandipou medituji, protože cítím, že vytváří bezpečný prostor, ve kterém můžu úplně vypnout vnější svět a dopřát si čas jen pro sebe.
Saba
Sandipa, zaposobila si na mňa, ako lektorka, ktorá se ráda podelí o skúsenosti. Ľudom ukazuješ dalšie možnosti, s ktorými se dá pracovať prii osobnom rozvoji. Jsi tolerantná, priaťelská, kreativna s citom pre situáciu.
Tomáš

Sandipa miluje meditace, miluje slunce, miluje život… Žila v OSHO meditačních komunitách, zcestovala svět, baví ji tanec a pohyb a užívá si objevování toho, co nikdy neumírá. Ráda sdílí tyto vášně a láká ostatní k nalezení svobody, opravdovosti a vnitřního klidu.

V profesním životě zastává role krizového psychologa, psychoterapeuta, produkční, průvodce v meditaci a na cestách po světě.

Vystudovala psychologii, učila se různé humanistické psychoterapie, vyučila se v Dramaterapiia a Voice Dialogu. Praktické dovednosti získala jako terapeut v práci s uživateli drog a jejich blízkými, poradce a mentor lidí s psychotickým onemocněním.

Výraznou změnou jejího směřování pro ní byla setkání s terapeuty, jejichž práce byla ovlivněna a proměněna osobním vedením indického mystika Osho, který je obohatil uměním meditace.  Vydala se do světa a začala na sobě pracovat z úplně nové perspektivy. 

Sandipa

Zásadním okamžikem pro ní bylo setkání s bývalým osobním dentistou Osho, s Sw. Devageetem a jeho unikátním systémem sebeléčení Transomatic Dialogue a Akašickými procesy pro prohlubování meditační praxe.

Meditace se pro ni stala základním kamenem pro jakoukoli hlubší psychoterapeutickou práci. Propojila tak svou původní profesi psychologa s rozměrem spirituálním a pochopila, že pokud chceme poznat sebe a dosáhnout léčení a změny uvnitř nás, není to možné bez ponoření se do ticha, samoty a hluboké pravdy v nás, do míst odkud přichází skutečné léčení.

Sandipu baví přinášet to, co se naučila v meditačních centrech do každodenního života, zpátky do reality běžných starostí. S vděkem pozoruje svůj posun v přijetí náročných situací s větším klidem, laskavostí a pokorou. Zároveň vnímá mnohem větší uspokojení z jemných maličkostí, plněji prožívá setkávání s lidmi a dívá se s menším strachem ke konci této poutě.

Termíny seminářů Sandipy

380 Kč

450 Kč při platbě po 19.11.

Přihlásit se

Umím se zastavit – Večírek s OSHO meditacemi

St

4.12.2019

18-21

Vstupujeme do části roku, kdy je samozřejmostí být ve shonu, zařizovat spousty záležitostí, dokončovat nutnosti a s doslova vyplazeným jazykem po tom všem, vyčerpaní, si ke konci roku užít pár chvil klidu a spočinutí. Kolikrát už jsme to zažili a kolikrát jsme si řekli, že to uděláme příští rok jinak? Kolikrát jsme si uvědomili, že jsme tak unavení, že už ani nemáme sílu si to na závěr vše užít? A což kdybychom to změnili už letos?

Není nic cennějšího než se umět zastavit v tom nejdivočejším víru. Umět si každý den dopřát odpočinek, uvolnění a prostor k nabrání sil a energie, abychom si mohli užívat i dnešní den. Den, kdy pracujeme, zařizujeme, nakupujeme, organizujeme, pečujeme o druhé. Umět se zastavit je projevem lásky k sobě, věnování pozornosti potřebám svého těla a především své duše.
V meditační večírku se naučíme jednoduché techniky, které nám věnoval mistr meditace indický mystik Osho, který velmi dobře pochopil, jak funguje lidská mysl, která nás žene do budoucnosti nebo nás strhává do minulosti a tím nám brání být v přítomném okamžiku. Přesto, že to je jediné, co je skutečné. OSHO meditace nám ukazují cestu do míst, kde zastavit se je blažené, bezpečné a radostné.

Na Večírku tuto cestu projdeme společně a zastavíme se, jak se říká, v oku hurikánu. V samotném středu veškerého dění. A k tomu zastavení pak už budeme mít přístup kdykoli budeme chtít, i uprostřed všeho shonu. Poznáme, že letošní Advent je zcela jiný, nový a příjemně klidný.

Celodenní

1 400 Kč

1 600 Kč při platbě po 30.11.

Přihlásit se

Harmonie těla a mysli – Meditací ke zdraví

Ne

15.12.2019

9-18 hod.

“Tělo je viditelná duše a duše je neviditelné tělo. Tělo a duše od sebe nejsou odděleny, jsou navzájem propojeny, jsou částí jednoho celku. Přijímejte své tělo, milujete své tělo, važte si svého těla, buďte mu vděčni.” Osho

Meditace je most z každodenní mysli do našeho skutečného bytí, které je svobodné a nezávislé od toho, co se děje kolem nás nebo čemu se věnují naše myšlenky. Meditace je bytí v harmonii, v celistvosti a zdraví. Většina našich bolestí, konfliktů vzniká právě z rozporu mezi tělem a myslí, kdy jedno nás táhne na opačnou stranu než to druhé. Abychom rozuměli sami sobě a žili v souladu s okolním světem, je potřebné se naučit poslouchat a rozumět svému tělu, být k němu citliví a chápat jeho signály. A také rozeznat, kdy se necháme ovládnout myslí, a kdy přestaneme naslouchat moudrosti těla.

V této intenzivní meditační dílně navážeme kontakt se svým tělem, jeho schopností vnímat, dýchat a hýbat se, s jeho citlivostí. To nám umožní vstoupit do prostoru, kde myšlenky ztrácejí svou dominanci, kde se zcela můžeme oddat klidu a hluboké relaxaci, abychom odkryli nevyčerpatelný pramen životní energie, radosti a lásky. A tato znovuobjevená životní vitalita, lehkost a radostnost bude proudit i v našich vztazích, projevovat se v kreativní tvorbě a podporovat fyzickou odolnosti.

V semináři si osvojíme OSHO aktivní meditační techniky, které Osho vytvořil pro člověka 21. století. Tantrické techniky představené v knize Book of Secrets (Kniha tajemství), slouží k upevnění a rozšíření vědomí. Jedná se o prastaré meditace, které mají schopnost transformovat život. Všechny techniky budou podrobně vysvětleny tak, abychom v nich mohli pokračovat i doma individuálně či s přáteli.

V dopoledních hodinách budeme uvolňovat fyzické a emocionální napětí nastřádané v každodenním životě. Odložíme ztuhlost, únavu, vztek, strach, bezradnost, smutek, závist… Očištění od tíživých emocí nám umožní zažít hluboké uvolnění a klid. Následně tento prostor našeho vnitřního klidu prozkoumáme a odhalíme bloky, které nám k němu cestu zavírají a prostřednictvím tance a sdílení vstoupíme do radosti, smíchu a lásky. Vedené tantrické meditace budou prohlubovat a upevňovat přirozený milující stav v tiché dimenzi našeho bytí.

Hostem této meditační dílny bude Prem Yatri, který se věnuje meditaci více než 35 let. Kombinace Yatriho zkušenosti mnohaletých pobytů s v OSHO meditačních komunitách a let strávených v přítomnosti Osha, vášně pro studium vědomí a nepřetržitá meditační praxe je vždy velkým obohacením pro začínající i zkušené meditující. Je to skvělá příležitost dozvědět se a naučit se o meditaci ještě více.

Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezměte pohodlné oblečení a dostatek tekutin. Přijďte s lehkým žaludkem, ať se vám snadněji medituje.

380 Kč

450 Kč při platbě po 7.12.

Přihlásit se

Odkládám nepotřebné – Večírek s OSHO a tantrickou meditací

St

18.12.2019

18-21 hod.

Během tohoto večera se naučíme neobvyklou a revoluční techniku “Gibberish”, kterou můžeme praktikovat ve svém každodenním životě, a která nás osvobozuje od neodbytných myšlenek a obtěžujících emocí. Nečekaným způsobem nám dovolí vstoupit do prostoru, kde zažijeme hlubokou relaxaci a osvěžující ticho. Načerpáme nové síly a dny se nám prosvětlí.
A to se přesně hodí na prahu dlouhého zimního období.

Meditace OSHO Gibberish je také ideální před koncem roku, protože nám umožňuje odložit vše, co už si do nového roku nechceme s sebou brát. To, co už nepotřebujeme, co dosloužilo. A tak si vytvořit prostor pro nové a naplňující. Už jen pro to, co opravdu chceme žít.
Osho pro nás připravil geniální techniky, které nám pomohou odložit povrchové vrstvy, které jsme cestou životem nabraly, které někdy dávno byly potřebné a efektivní, ale které nám už nějak ze zvyku zůstaly, i když nám už neslouží a naopak nám zamezují uvidět sami sebe, v naší hloubce, ve skutečnosti. Někdy se snad i zahlédneme, ale lekneme se toho, nelíbí se nám to a tak právě OSHO meditace jsou velmi vhodné pro schopnost setrvat a podívat se ještě dál. Až tam, kde jsme opravdoví MY. A to vše v lehkosti, hravosti a laskavosti. Je krásné se uvidět!
V OSHO meditacích také zažíváme lehkost jakoby celé naše tělo bylo prostoupené světlem a energií, která nás nadnáší. Ano, meditace jsou hlubokou detoxifikací nejen pro duši a mysli, ale i pro tělo. To se uvolňuje a mládne. Buňky se regenerují a my máme přístup ke zdrojům čerstvé energie. Tak už víte, co je elixírem mládí? A máte chuť na pár deci? :-)

Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezměte pohodlné oblečení a dostatek tekutin. Přijďte s lehkým žaludkem, ať se vám snadněji medituje.
 

450 Kč

550 Kč při platbě po 5.1.

Přihlásit se

Protančím se k sobě – Večírek s OSHO a tantrickou meditací

Po

20.1.2020

18-21 hod.

V prvním Večírku s OSHO meditacemi roku 2020 pozveme tanec a spontánní pohyb, aby nám otevřel cestu do hlubších dimenzí svého já. Propojíme se s tělem, budeme si ho všímat, ale necháme ho dělat, co bude chtít ono. Budeme ho následovat, necháme se vést jeho moudrostí. Tělo je brána, kterou známe nejlépe a kterou nejpřirozeněji vstoupíme do prostoru za myšlenkami a za emocemi.
A to už budeme jen krůček od sestoupení do našeho úplného centra, do místa, kde všechno začíná a kde sídlí naše životní energie. Starověcí moudří různých tradic znali důležitost tohoto centra v nás - naší hary. I my mu v dnešním Večírku složíme poklonu, nacítíme se na něj a poznáme ticho, rozlehlost, klid a sladké prázdno uvnitř sebe. Vrátíme se tak do prostoru, kde najdeme nejhlubší odpočinek a odkud můžeme kdykoli načerpat nové síly na zvládání našich životních situací. A pak poznáme, že i situace, které se zdají obtížné, umíme procházet s lehkostí, klidem a tichou zvědavostí. Protože víme, že jsme “doma”, kde jsme silní, stabilní, v rovnováze, propojení se sebou a vším kolem nás v naprosté harmonii. A nic se neděje náhodou!

Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezmeme pohodlné oblečení a dostatek tekutin. Přijďme s lehkým žaludkem, ať se nám snadněji medituje.

450 Kč

550 Kč při platbě po 16.2.

Přihlásit se

Otevírám se nové vizi – Večírek s OSHO a tantrickou meditací

Čt

27.2.2020

18-21 hod.

Vize! Vhledy! Jasný pohled! Kdo by je nechtěl mít? Vidět tam, kam fyzické oči nevidí, slyšet to, co uši neslyší.. :-) Ano, je možné si vytrénovat “třetí oko”, probudit v sobě intuici a schopnost jasného vhledu. Mít přehled a jasno v situacích, které se zdají zmatené, chaotické a nesrozumitelné. Začít se orientovat ve smyslu toho, co se nám děje. A pochopit širší souvislosti zdánlivě nepropojeného.
Dříve hledající odcházeli do ticha Himalájí, kde nerušeně mohli roky rozjímat a nechat přicházet vhledy, vize a pochopení. Vysoké hory jsou ideální místo i pro svou teplotu a nižší míru kyslíku, což podporuje odpoutat se od hmoty a vystoupat do výšin subtilního vědomí.
Ale my už nemusíme až do Himalájí :-). V dnešním večeru využijeme meditační techniky, které nám pomohou otevřít se těmto dimenzím, vystoupat na vrcholy vědomí a uvidět i pod hladinu. Budeme probouzet vnitřní zrak, místo vhledu a intuice. Zažijeme nevinou jemnost a vrozenou přirozenost těla.
OSHO meditace nás připraví a tantrická technika nás vtáhne do těchto tajemných míst, do míst, kterými jsme spojeni s vyšším vědomím. Staneme se pozorovatelem, meditujícím. Otevřeme se moudrosti “třetího oka” a intuitivnímu vedení. OSHO meditace jsou zábavné, hravé a velmi snadno se praktikují i v soukromí našich domovů. A vy už budete vědět jak na to :-)
Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezmeme pohodlné oblečení a dostatek tekutin. Přijďme s lehkým žaludkem, ať se nám snadněji medituje.
 

450 Kč

550 Kč při platbě po 5.3.

Přihlásit se

Rozpouštím svá omezení – Večírek s OSHO a tantrickou meditací

Čt

19.3.2020

18-21 hod.

Co mohu dělat, když mě něco svazuje, omezuje a nenechá mě to se plně nadechnout? Když se cítím jako ve vězení, nemohu se pohnout z místa a nevidím cestu ven? Co mě to vlastně omezuje? Jsou to momentální životní situace, lidé kolem mě nebo nedostatek příležitostí? Přichází to omezení opravdu zvnějšku, z mého okolí nebo je to něco uvnitř mě? Že si něco nedovolím, že si něco zakazuji nebo že si to ani neumím představit?
Pokud se začnu ptát, kde se uvnitř mě berou ty bloky a zábrany se zcela uvolnit, osvobodit a být sám sebou, tak jsem právě vstoupil/a na cestu sebepoznání. A pokud chci poznat všechny své dimenze a části, i ty, které existují mimo logické myšlení a emočně inteligentní prožívání, tak jsem na ceste meditace. Meditace a zejména OSHO aktivní meditace, které osvícený mystic Osho věnoval nám, lidem západního světa s neustálou mentální aktivitou, jsou ideální cestou, jak v sobě znovu objevit důvěru v neznámo, odvahu vykročit z omezení a plně roztáhnout křídla zvaná “život”.
A zároveň můžeme objevit i další poklady, jako například to, že ve skutečnosti jsme mnohem víc, než co si o sobě myslíme či nám říkají druzí. A to je začátkem opravdové transformace, kterou meditace do života přináší.
V tomto Večírku s OSHO meditacemi se naučíme jednoduché techniky, které můžeme praktikovat sami doma či přizvat své přátele a společně si užít lehkost a zábavu ze sebeobjevování.
Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezmeme pohodlné oblečení a dostatek tekutin. Přijďme s lehkým žaludkem, ať se nám snadněji medituje.

450 Kč

550 Kč při platbě po 2.4.

Přihlásit se

Uvolním se do přítomnosti – Večírek s OSHO a tantrickou meditací

Čt

16.4.2020

18-21 hod.

Klídek! Uvolni se! Nech to být! Hoď se do pohody!
Kolikrát jsme slyšeli tato slova, která nás nabádají k tomu, abychom se uvolnili a situace neřešili? A asi jsme je i mnohokrát řekli ostatním či sobě. A určitě jsme si často řekli ” jo, jasně.. ale jak?” Jak se uvolnit, když kolem všechno vře a burácí? Jak zastavit myšlenkový trysk, když to musím právě teď vyřešit? Jak se uklidnit? Jak zůstat nad věcí s chladnou hlavou? Kde na to najdu návod?
Ano tyhle věty opravdu nepomáhají, protože nás tlačí ještě do většího stresu. Do napětí, že se neumím uvolnit. A tak roztáčíme zlý kolotoč sebekritiky, sebehodnocení, výčitek a nespokojenosti. Osho, průzkumník lidské duše a mentality přesně věděl kde začít, aby nás pozval do stavu naprostého uvolnění, hluboké relaxace a úplného spočinutí v blažením klidu. Sám tuto cestu prošel a celý svůj život věnoval tomu, aby nám ji též přiblížil.
OSHO aktivní meditace začínají v těle, v části nás, kterou dobře známe a ze které můžeme začít. Vyzvou nás k intenzitě a probudí v nás ohromnou energii, kterou plně prožijeme, což nás vrátí do přítomného okamžiku. Dnešní meditační technika nás vtáhne z rozbouřených periferií našich emocí a myšlenek do hlubin nás samých, až do míst, kde jsme pevní, zakotvení, silní. Do našeho jádra. A pak poznáme to hluboké uvolnění, spočinutí v “teď a tady” a ohromnou vnitřní spokojenost.
Poté pomocí prastaré buddhistické techniky se stanem pozorovatelem toho, co se děje spontánně, samo, bez našeho přičinění. Budeme praktikovat jednoduchou meditaci, která přivedla nejvíce lidí k osvícení, a ve které budeme moci snadno pokračovat i sami kdekoli a kdykoli. A to je teprve začátek….

Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezmeme pohodlné oblečení a dostatek tekutin. Přijďme s lehkým žaludkem, ať se nám snadněji medituje.

450 Kč

550 Kč při platbě po 7.5.

Přihlásit se

OBJEVUJI DARY SRDCE – Večírek s OSHO a tantrickou meditací

St

20.5.2020

18-21 hod.

Tělo obvykle léčíme tak, že jdeme za lékařem či léčitelem. Ale co když nás bolí duše? Když máme trápení, se kterými si nevíme rady, tíží nás smutky, lítosti a zklamání.
Je součástí lidské zkušenosti zažívat vlastní bolesti, čelit utrpení blízkých lidí, lidí vzdálenějších i lidí, které osobně neznáme, ale víme o nich z médií, slyšíme jejich příběhy. Jak ustát bezmoc, ve které se ocitneme, pokud jsme citliví a máme srdce otevřené?
Tak jako medicína léčí tělo, tak meditace je nástroj k léčení duše. V podstatě musejí jít spolu ruku v ruce, protože až 70% “nemocí” má svůj původ v mysli, v naší hlavě.
Už starověcí mystici věděli, že lidské srdce má ohromnou léčivou a transformativní schopnost, kdy dokáže bolest a utrpení proměnit v léčení, klid a lásku. Srdce je inteligentnější než mysl, která umí sbírat informace. Srdce umí cítit, zažívat lásku, prožívat blaho, sdílet radost, humor, smích a oslavovat. Srdce je branou naplněného života. Vše, co je krásné, smysluplné, významné a co podporuje jednotu s Existencí přichází skrze srdce.
Ve srdci se pojí láska s inteligencí.
OSHO meditace nás jemným a přitom přímým způsobem pozve do prostoru srdce, kde zažijeme jeho sílu. Tantrická meditace z Knihy tajemství nám umožní lásku a inteligenci nasměrovat k léčení naší duše, našeho těla a pokud budeme chtít, tak i dalších bytostí. Zažijeme, že uvědomění bolesti a její léčení je radost, láska a extáze.

Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezmeme pohodlné oblečení a dostatek tekutin. Přijďme s lehkým žaludkem, ať se nám snadněji medituje.

450 Kč

550 Kč při platbě po 4.6.

Přihlásit se

POTKÁVÁM SÁM SEBE – Večírek s OSHO a tantrickou meditací

Po

15.6.2020

18-21 hod.

Často si myslíme, že víme, kdo jsme. Anebo když nevíme, tak se snažíme na to přijít. Nejčastěji tím, že nad tím přemýšlíme. Ale vede nás to někam? Opravdu přemýšlením zjistíme, kdo jsme? Ne, tudy cesta většinou nevede. A přitom je to jedna z nejpalčivějších otázek lidského vědomí.

Buddhova poslední slova byla Sammasati - rozpomeň se. Co tím myslel? To, že všichni už dávno víme, kdo jsme, jen jsme to zapomněli. A že stačí si jen rozpomenout. Ale jak? Jedinou možnou cestou je cesta zkušenosti. Zažít se jinak než se běžně zažíváme, objevit v sobě nové způsoby bytí a vztahování se k sobě a ostatním. Většinou víme, jak něco udělat, ale už bývá obtížnější pouze být a pozorovat se. A právě aktivní meditace je nejčistší forma této činnosti - nečinnosti.

Osho pro nás připravil geniální techniky, které nám pomohou odložit povrchové vrstvy, které jsme cestou životem nasbírali, které někdy dávno byly potřebné a efektivní, ale které nám už nějak ze zvyku zůstaly, i když už neslouží a naopak nám zamezují potkat sami sebe, v hloubce, ve skutečnosti. Někdy se snad i zahlédneme, ale lekneme se toho, nelíbí se nám to a tak právě OSHO meditace jsou velmi vhodné pro schopnost setrvat a podívat se ještě dál. Až tam, kde jsme opravdoví MY. A to vše v lehkosti, hravosti a laskavosti. Je krásné se potkat!

Během Večírku se naučíte dvě meditační techniky, dostanete veškeré instrukce, takže budete moci sami pokračovat i v soukromí svých domovů.

Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezměte pohodlné oblečení a dostatek tekutin. Přijďte s lehkým žaludkem, ať se nám snadněji medituje.

 

450 Kč

550 Kč při platbě po 16.8.

Přihlásit se

MEDITUJI... AŽ SE ZA BŘICHO POPADÁM – Večírek s OSHO a tantrickou meditací

Čt

27.8.2020

18-21 hod.

Meditace může být zábavou a radostí. Osho, vědec lidského vědomí a mistr meditačních technik, nám na sklonku svého života představil jednu z nejjednodušších a přitom nejdokonalejších technik, které zcela neuvěřitelným způsobem čistí duši od zátěží, které nám brání být spontánní, radostní a kreativní. Nabízí nám meditaci smíchem.

Smíchem, který nemá žádný logický důvod. Smíchem, který přináší lehkost a dává nám křídla.

Takový smích je nejlepší medicínou. Uvádí tělo do souladu, odkrývá skryté zdroje přirozeného bytí a léčí bolesti duše. A je to tak snadné. I když se to možná nezdá, poznáme, že smát se bez důvodu umíme a přináší to velkou úlevu. Smích léčí úzkosti, napětí, starosti a jednu z největších nemocí člověka - jeho serióznost. Smích nás jednoduše a přirozeně vtáhne do přítomnému okamžiku.

Před touto geniální technikou, využijeme ješte jednu OSHO aktivní meditační techniku, která nás připraví, uvolní tělo a odlehčí mysl. Budeme se hýbat, budeme tančit, budeme se smát, budeme sami sebou, budeme v tichu. A tak objevíme prostor, kde zažijeme nejhlubší odpočinek a odkud můžeme kdykoli načerpat nové síly na zvládání našich životních situací. Nechme se překvapit :-)

Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezměte pohodlné oblečení a dostatek tekutin. Přijďte s lehkým žaludkem, ať se nám snadněji medituje.

450 Kč

550 Kč při platbě po 13.10.

Přihlásit se

ROZEZNÍM STRUNY HARMONIE – Večírek s OSHO a tantrickou meditací

Út

27.10.2020

18-21 hod.

Co je to žít? Žít opravdu naplno. Víme, že to není o hromadění majetků, zážitků či vědomostí. Žít neznamená naplňování poslání, péče o druhé, vytváření nového či udržování starého. Žít je něco mnohem jednoduššího. Žít znamená vnímat vše, co se děje. Což zas neznamená sledovat novinky, zprávy a události. Je to ještě jednodušší.

Žitím se chápe být si vědom harmonie, která je v nás i kolem nás. Znamená to cítit, napojit se na sebe, na své nejvnitřnější prožitky. Žít znamená naladit se na harmonii Existence. Uvědomit si celý svět, který se odehrává uvnitř nás, a my jsme ti, kdo si pak může vybrat, na které struny budeme hrát. Vytvářet zvuk, který nás sladí s ostatními a společně nás vezme do hluboce uvolňujícího prostoru ticha a klidu.

OSHO aktivní meditace nám otevře a harmonizuje všechny naše centra, od sexuálního po korunní centrum a dovolí naší síle volně plynout v souladu se životem. Uvolníme si krční centrum, odkud vychází naše komunikace se světem a tak naše interakce s druhými bude snazší a jasnější. Tantrická meditace rozvibruje a očistí naše tělo a pomocí nejzákladnějšího zvuku Vesmíru rozjasní naše vědomí na maximum.

Naučíme se velmi jednoduché, ale tak mocné meditační techniky, které budeme moci praktikovat sami doma nebo k nim přizvat přátele a spolu tak zažívat nejharmoničtější tóny života. A vše ve velmi snadné, pohodové a zábavné formě, protože meditace není vážná záležitost, meditace nás baví.

Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezměte pohodlné oblečení a dostatek tekutin. Přijďte s lehkým žaludkem, ať se nám snadněji medituje.

450 Kč

550 Kč při platbě po 1.11.

Přihlásit se

VSTOUPÍM DO NEZNÁMÝCH KRAJIN – Večírek s OSHO a tantrickou meditací

St

18.11.2020

18-21 hod.

Měsíc listopad obvykle začíná vzpomínkou na blízké, kteří odešli “na druhý břeh”. Do neznámých krajin. Do krajin, do kterých se jednou vydáme všichni. Někdy cítíme smutek, jindy lásku, někdy, když si to dovolíme tak i strach. Strach ze smrti nebo strach z neznáma. Pro většinu z nás, je smrt neznámou krajinou a ten strach není ze smrti, ale právě z neznáma. Platí také, že největší strach přichází, když si člověk na sklonku života uvědomí, že vlastně nežil naplno, že něco nedokončil, že ještě potřebuje čas. Ale kdy je ten sklonek života? Za 30 let, za 10, za rok? Ne, to nevíme a tak je dobré mít na paměti, že je třeba žít naplno nyní, tento a každý okamžik.
A součástí toho je umět vstoupit “na druhý břeh”. A tam poznat, že v nás je něco, co s tělem neodchází.

Osho, moudrý mystik zná tuto cestu a svými meditačními technikami nás tam zve. Zve nás do prostoru meditace, kde už nejsme připoutání ani k tělu, ani k mysli a přesto JSME. Být v meditaci znamená zemřít, ale zároveň žít zcela plně. Zemře minulost, zemře budoucnost, zůstane čistá přítomnost. Život je vědomí, vědomí i toho, co neumírá.
A kdo je v kontaktu s touto pravdou, žije plněji, s větším porozuměním, v hluboké a stálé radosti a s lehkostí, která není zatížena strachem a tabuizovaním smrti.

V dnešním Večírku s OSHO meditacemi budeme praktikovat nové meditační techniky, které nás připraví a vezmou na cestu za naší nesmrtelnou skutečností. A jako vždy, opět lehce, uvolněně a velmi přirozeně. Pozveme si na pomoc svá těla, jejich moudrost a živost, dále naší schopnost imaginace a vizualizace, klíčové tantrické pomocníky. Techniky si osvojíme tak, že je budeme umět opakovat v soukromí, sami či s našimi přáteli. A s každou novou zkušenosti poznáme, že život a smrt nejsou v protikladu, ale naopak mohou být přáteli v této Existenci. A poznáme v sobě klid, blaženost a upřímnou vděčnost k sobě.

Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezmeme pohodlné oblečení a dostatek tekutin. Přijďme s lehkým žaludkem, ať se nám snadněji medituje.

Místo konání

Maitrea
Dům osobního rozvoje

Týnská ulička 6, Praha 1

 V případě dotazů týkajících se semináře
kontaktujte přímo lektora:

  775 696 361
      sandiketa@gmail.com

Často kladené otázky

Mohu si rezervovat postavení konstelace během semináře?

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Co s sebou?

Doporučujeme Vám vzít si s sebou uzavíratelnou láhev s pitím, vžždy se hodí zápisník a tužžka. Na semináře zpravidla nic dalšího nepotřebujete. 

Jaké oblečení?

Vhodné je pohodlné volné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře. Na místě se můžžete převléknout (platí zejména pro taneční a pohybové semináře.) K dispozici na místě jsou deky. V případě potřeby využžijte na patře se sály sprchu.

Je na místě občerstvení?

Na místě možžno zakoupit drobné občerstvení (sušenky, musli tyčinky apod.) K dispozici káva, čaj a filtrovaná voda z kohoutku. Do sálů si bereme nápoje pouze v uzavřených nádobách. Pro konzumaci občerstvení je určena přilehlá kuchyňka. Doporučujeme vám přinést si s sebou vodu nebo čaj v plastové lahvi či termosce. Pokud zapomenete, je možné zakoupit vodu v láhvi u nás. 

Na oběd či večeři si můžžete zajít do naší vegetariánské restaurace MAITREA. Doporučujeme rezervovat si místo na telefonním čísle : 221 711 631 (11.30-23.00). V případě rezervace pro větší skupinu počítejte s tzv. SKUPINOVOU NABÍDKOU, kde je výběr z cca 6 jídel, abyste dlouho nečekali. Rezervace je pro vás držžena pouze 15 minut od dohodnutého času.

Další alternativy: Country life (www.countrylife.cz), BEAS DHABA (www.beas-dhaba.cz), pizzeria GIALLO ROSSA (www.giallorossa.cz)

Kde zaparkovat?

V okolí je modrá rezidentská zona. Parkování (placené) možžné jedině v OC Kotva, Palladium nebo Rudolfinum (mimopražžským doporučujeme nechat vůz na parkovištích P+R a dojet k nám metrem). Před domem MAITREA je možžné jen krátkodobé zastavení pro vystoupení a vyložžení.