Pozvi meditaci do svého života a prosvětli své dny radostí a láskyplným stavem vnitřního naplnění.

Pokud prožíváš stres, jsi často v napětí a nevíš kam dřív skočit, tak právě aktivní meditace jsou medicínou, kterou si můžeš aplikovat zcela sám a kdykoli. Meditovat neznamená sedět dlouhé hodiny, odcházet do ústraní a jako mnich čekat až se něco stane. Naopak díky technikám, které byly vytvořeny pro moderního člověka, který chce žít s rodinou, přáteli, pracovat, cestovat, tančit a bavit se, můžeš vstoupit do prostoru mezi myšlenkami, do prostoru, kde se vše zastaví. A v něm najdeš léčivé ticho, nerušený klid a opravdové napojení sám na sebe. Jsou to místa, odkud přichází skutečné léčení a nejhlubší uvolnění.

Naučíš se být pánem svých myšlenek a emocí. Pocítíš si své tělo a jako přítele, se kterým rád trávíš čas, ho pozveš do meditace. Užijete si spolu naplňující chvíle nespoutanosti a svobody. OSHO aktivní meditace ti prohloubí citlivost a intuici, otevřou nové dimenze lásky, kreativity a uvolní tvé tělo. Zbav se starých vzorců žití a život se stane radostným a prozářeným.

         “Život je semínkem, láska je květinou a úsměv je její vůní.
                           A to je umění meditace.” Osho


Zkušenosti účastníků

Sandipa má úžasnou schopnost vytvořit otevřený a láskyplný prostor pro meditaci, na svých akcích přirozeně a bezpečně provádí skupinu celým procesem. Já vždy z akcí na kterých jsem byla odcházím s pocitem vnitřního naplnění, lásky k sobě i druhým a velikou vděčností.
Jitka
Sandipa medituje už mnoho let a tak při vedení meditací nesdílí jen instrukce, které k vedení patří, ale předává i osobní zkušenost, upozorňuje na chyby, které sama dělala. Dokáže podpořit meditující v tom, aby se nenechaly pohltit svými myšlenkami, namísto toho, aby je jen pozorovali. Ráda se Sandipou medituji, protože cítím, že vytváří bezpečný prostor, ve kterém můžu úplně vypnout vnější svět a dopřát si čas jen pro sebe.
Saba
Sandipa, zaposobila si na mňa, ako lektorka, ktorá se ráda podelí o skúsenosti. Ľudom ukazuješ dalšie možnosti, s ktorými se dá pracovať prii osobnom rozvoji. Jsi tolerantná, priaťelská, kreativna s citom pre situáciu.
Tomáš

Sandipa miluje meditace, miluje slunce, miluje život… Žila v OSHO meditačních komunitách, zcestovala svět, baví ji tanec a pohyb a užívá si objevování toho, co nikdy neumírá. Ráda sdílí tyto vášně a láká ostatní k nalezení svobody, opravdovosti a vnitřního klidu.

V profesním životě zastává role krizového psychologa, psychoterapeuta, produkční, průvodce v meditaci a na cestách po světě.

Vystudovala psychologii, učila se různé humanistické psychoterapie, vyučila se v Dramaterapiia a Voice Dialogu. Praktické dovednosti získala jako terapeut v práci s uživateli drog a jejich blízkými, poradce a mentor lidí s psychotickým onemocněním.

Výraznou změnou jejího směřování pro ní byla setkání s terapeuty, jejichž práce byla ovlivněna a proměněna osobním vedením indického mystika Osho, který je obohatil uměním meditace.  Vydala se do světa a začala na sobě pracovat z úplně nové perspektivy. 

Sandipa

Zásadním okamžikem pro ní bylo setkání s bývalým osobním dentistou Osho, s Sw. Devageetem a jeho unikátním systémem sebeléčení Transomatic Dialogue a Akašickými procesy pro prohlubování meditační praxe.

Meditace se pro ni stala základním kamenem pro jakoukoli hlubší psychoterapeutickou práci. Propojila tak svou původní profesi psychologa s rozměrem spirituálním a pochopila, že pokud chceme poznat sebe a dosáhnout léčení a změny uvnitř nás, není to možné bez ponoření se do ticha, samoty a hluboké pravdy v nás, do míst odkud přichází skutečné léčení.

Sandipu baví přinášet to, co se naučila v meditačních centrech do každodenního života, zpátky do reality běžných starostí. S vděkem pozoruje svůj posun v přijetí náročných situací s větším klidem, laskavostí a pokorou. Zároveň vnímá mnohem větší uspokojení z jemných maličkostí, plněji prožívá setkávání s lidmi a dívá se s menším strachem ke konci této poutě.

Termíny seminářů Sandipy

380 Kč

450 Kč při platbě po 1.3. 20:00

Přihlásit se

ROZPOMÍNÁM SI NA SEBE – Večírek s OSHO meditacemi

Po

18.3.2019

18-21 hod.

Často si myslíme, že víme, kdo jsme. A nebo když nevíme, tak se snažíme na to přijít. Nejčastěji tím, že nad tím přemýšlíme. Ale vede nás to někam? Opravdu tak zjistíme kdo jsme? Ne, tudy cesta většinou nevede.

A přitom je to jedna z nejpalčivějších otázek lidského vědomí. Buddhova poslední slova byla Sammasati - rozpomeň se. Co tím myslel? To, že všichni už dávno víme, kdo jsme, jen jsme to zapomněli. A že stačí si jen rozpomenout. Ale jak? Jedinou možnou cestou je cesta zkušenosti. Zažít se jinak než se běžně zažíváme, objevit v sobě nové způsoby bytí a vztahování se k sobě a ostatním.

Většinou víme, jak něco udělat, ale už bývá obtížnější pouze být a pozorovat. A právě aktivní meditace je nejčistší forma této činnosti - nečinnosti.

Osho pro nás připravil geniální techniky, které nám pomohou odložit povrchové vrstvy, které jsme cestou životem nabraly, které někdy dávno byly potřebné a efektivní, ale které nám už nějak ze zvyku zůstaly, i když nám už neslouží a naopak nám zamezují uvidět sami sebe, v hloubce, ve skutečnosti. Někdy se snad i zahlédneme, ale lekneme se toho, nelíbí se nám to a tak právě OSHO meditace jsou velmi vhodné pro schopnost setrvat a podívat se ještě dál. Až tam, kde jsme opravdoví MY. A to vše v lehkosti, hravosti a laskavosti.

Je krásné se uvidět!

Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezměte pohodlné oblečení a dostatek tekutin.
Přijď s lehkým žaludkem, ať se ti snadněji medituje.

380 Kč

450 Kč při platbě po 7.4.

Přihlásit se

LÉČÍM SE V SRDCI – Večírek s OSHO meditacemi

St

17.4.2019

18-21 hod.

Tělo obvykle léčíme tak, že jdeme za lékařem či léčitelem. Ale co když nás bolí duše? Když máme trápení, se kterými si nevíme rady, tíží nás smutky, lítosti a zklamání. Je součástí lidské zkušenosti zažívat vlastní bolesti, čelit utrpení blízkých lidí, lidí vzdálenějších i lidí, které osobně neznáme, ale víme o nich z médií, slyšíme jejich příběhy.

Jak ustát bezmoc, ve které se ocitneme, pokud jsme citliví a máme srdce otevřené?

Tak jako medicína léčí tělo, tak meditace je nástroj k léčení duše. V podstatě musejí jít spolu ruku v ruce, protože až 70% “nemocí” má svůj původ v mysli, v naší hlavě. Už starověcí mystici věděli, že lidské srdce má ohromnou léčivou a transformativní schopnost, kdy dokáže bolest a utrpení proměnit v léčení, klid a lásku. Srdce je inteligentnější než mysl, která umí sbírat informace. Srdce umí cítit, zažívat lásku, prožívat blaho, sdílet radost, humor, smích a oslavovat. Srdce je branou naplněného života. Vše, co je krásné, smyslplné, významné a co podporuje jednotu s Exitencí přichází skrze srdce.
V meditačním večírku pomocí OSHO meditací pozveme dech do celého těla a přirozeným pohybem uvolníme cestu, aby naše životní síla mohla volně plynout. Probudíme naše energetická centra, která podpoří srdce k jeho transformativní práci. Ve srdci se pojí láska s inteligencí. Meditace nám umožní vstoupit do jeho prostoru a využít tohoto spojení k léčení naší duše, našeho těla a pokud budeme chtít, tak i dalších bytostí. Zažijeme, že léčení je radost a extáze.


Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezmi pohodlné oblečení a dostatek tekutin.
Přijď s lehkým žaludkem, ať se ti snadněji medituje.

380 Kč

450 Kč při platbě po 19.5.

Přihlásit se

OTEVÍRÁM SE NOVÉ VIZI – Večírek s OSHO meditacemi

Čt

30.5.2019

18-21 hod.

Vize! Vhledy! Jasný pohled! Kdo by je nechtěl mít? Vidět tam, kam fyzické oči nevidí, slyšet to, co uši neslyší.. :-)

Ano, je možné si vytrénovat “třetí oko”, probudit v sobě intuici a schopnost jasného vhledu. Mít přehled a jasno v situacích, které se zdají zmatené, chaotické a nesrozumitelné. Začít se orientovat ve smyslu toho, co se nám děje. A pochopit širší souvislosti zdánlivě nepropojeného. Ano, ale nejdříve je potřeba najít svůj vnitřní střed. Upevnit se v něm a z něho nechat vycházet nezastřený zrak sokola, který může penetrovat vrstvy všech překážek vytvořených našimi přesvědčeními, strachy a nejistotami. OSHO nám popsal hned několik technik, které nás pozvou z rozbouřených periferií našich emocí a myšlenek pomalu, lehce, ale přitom neústupně a vytrvale do hlubin nás samých, až do míst, kde jsme pevní, zakotvení, silní. Do našeho jádra. A pak může proudit dech a profouknout cestu k třetímu oku, které vidí. OSHO aktivní meditace nás připraví a tantrická technika nás vtáhne do těchto tajemných míst, do míst, kterými jsme spojeni s vyšším vědomím. Genialita Oshových technik je v jejich hravosti, lehkosti, ale zároveň staví na na vědeckém základě prověřeným tisíci lidmi celého světa. Přijďte i vy vyzkoušet dvě meditační techniky, které pak snadno budete moci praktikovat ve svých domovech sami či k nim přizvat přátele.

Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezměte pohodlné oblečení a dostatek tekutin.
Přijďte s lehkým žaludkem, ať se vám snadněji medituje.

380 Kč

450 Kč při platbě po 9.6.

Přihlásit se

NALADÍM SE NA ŽIVOT – Večírek s OSHO meditacemi

Čt

20.6.2019

18-21

Co je to žít?

ŽÍT ŽIVOT OPRAVDU NAPLNO.

Víme, že život není o hromadění majetků, zážitků či vědomostí. Žít neznamená naplňovat poslání, pečovat o druhé, vytvářet stále něco nového či udržovat staré. Žít je něco mnohem jednoduššího.

Žívotem vnímáme vše, co se děje, harmonie, která je v nás i kolem nás. Znamená to cítit a napojit se na sebe, na své vnitřní prožitky, naladit se na harmonii Existence. Je velice osvobozující , uvědomit si, že celý svět se odehrává uvnitř nás a my jsme ti, kdo si mohou vybrat, na které struny budou hrát. Vytváříme tak zvuk, který nás sladí s ostatními a společně nás vezme do hluboce uvolňujícího prostoru ticha a klidu.

OSHO aktivní meditace nám otevře a harmonizuje všechny naše centra, od sexuálního po korunní centrum a dovolí naší síle volně plynout v souladu se životem. Uvolníme si krční centrum, odkud vychází naše komunikace se světem. Naše interakce s druhými bude snazší a jasnější. Tantrická meditace rozvibruje a očistí naše tělo a pomocí nejbazálnějšího zvuku Vesmíru rozjasní naše vědomí.

Naučíme se velmi jednoduché, ale tak mocné meditační techniky, které budeme moci praktikovat sami doma nebo k nim přizvat přátele a spolu tak zažívat harmonické tóny života. A vše ve velmi snadné, pohodové formě, protože meditace není vážná záležitost, meditace je zábava.

Na meditaci se připravíme pohybem, proto si vezměte pohodlné oblečení a dostatek tekutin.
Přijďte s lehkým žaludkem, ať se vám snadněji medituje.

Místo konání

Maitrea
Dům osobního rozvoje

Týnská ulička 6, Praha 1

725 783 506
seminare@maitrea.cz

Často kladené otázky

Mohu si rezervovat postavení konstelace během semináře?

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Co s sebou?

Doporučujeme Vám vzít si s sebou uzavíratelnou láhev s pitím, vžždy se hodí zápisník a tužžka. Na semináře zpravidla nic dalšího nepotřebujete. 

Jaké oblečení?

Vhodné je pohodlné volné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře. Na místě se můžžete převléknout (platí zejména pro taneční a pohybové semináře.) K dispozici na místě jsou deky. V případě potřeby využžijte na patře se sály sprchu.

Je na místě občerstvení?

Na místě možžno zakoupit drobné občerstvení (sušenky, musli tyčinky apod.) K dispozici káva, čaj a filtrovaná voda z kohoutku. Do sálů si bereme nápoje pouze v uzavřených nádobách. Pro konzumaci občerstvení je určena přilehlá kuchyňka. Doporučujeme vám přinést si s sebou vodu nebo čaj v plastové lahvi či termosce. Pokud zapomenete, je možné zakoupit vodu v láhvi u nás. 

Na oběd či večeři si můžžete zajít do naší vegetariánské restaurace MAITREA. Doporučujeme rezervovat si místo na telefonním čísle : 221 711 631 (11.30-23.00). V případě rezervace pro větší skupinu počítejte s tzv. SKUPINOVOU NABÍDKOU, kde je výběr z cca 6 jídel, abyste dlouho nečekali. Rezervace je pro vás držžena pouze 15 minut od dohodnutého času.

Další alternativy: Country life (www.countrylife.cz), BEAS DHABA (www.beas-dhaba.cz), pizzeria GIALLO ROSSA (www.giallorossa.cz)

Kde zaparkovat?

V okolí je modrá rezidentská zona. Parkování (placené) možžné jedině v OC Kotva, Palladium nebo Rudolfinum (mimopražžským doporučujeme nechat vůz na parkovištích P+R a dojet k nám metrem). Před domem MAITREA je možžné jen krátkodobé zastavení pro vystoupení a vyložžení.