Pozvi meditaci do svého života a prosvětli své dny radostí a láskyplným stavem vnitřního naplnění.

Pokud prožíváš stres, jsi často v napětí a nevíš kam dřív skočit, tak právě aktivní meditace jsou medicínou, kterou si můžeš aplikovat zcela sám a kdykoli. Meditovat neznamená sedět dlouhé hodiny, odcházet do ústraní a jako mnich čekat až se něco stane. Naopak díky technikám, které byly vytvořeny pro moderního člověka, který chce žít s rodinou, přáteli, pracovat, cestovat, tančit a bavit se, můžeš vstoupit do prostoru mezi myšlenkami, do prostoru, kde se vše zastaví. A v něm najdeš léčivé ticho, nerušený klid a opravdové napojení sám na sebe. Jsou to místa, odkud přichází skutečné léčení a nejhlubší uvolnění.

Naučíš se být pánem svých myšlenek a emocí. Pocítíš si své tělo a jako přítele, se kterým rád trávíš čas, ho pozveš do meditace. Užijete si spolu naplňující chvíle nespoutanosti a svobody. OSHO aktivní meditace ti prohloubí citlivost a intuici, otevřou nové dimenze lásky, kreativity a uvolní tvé tělo. Zbav se starých vzorců žití a život se stane radostným a prozářeným.

         “Život je semínkem, láska je květinou a úsměv je její vůní.
                           A to je umění meditace.” Osho


Zkušenosti účastníků

Sandipa má úžasnou schopnost vytvořit otevřený a láskyplný prostor pro meditaci, na svých akcích přirozeně a bezpečně provádí skupinu celým procesem. Já vždy z akcí na kterých jsem byla odcházím s pocitem vnitřního naplnění, lásky k sobě i druhým a velikou vděčností.
Jitka
Sandipa medituje už mnoho let a tak při vedení meditací nesdílí jen instrukce, které k vedení patří, ale předává i osobní zkušenost, upozorňuje na chyby, které sama dělala. Dokáže podpořit meditující v tom, aby se nenechaly pohltit svými myšlenkami, namísto toho, aby je jen pozorovali. Ráda se Sandipou medituji, protože cítím, že vytváří bezpečný prostor, ve kterém můžu úplně vypnout vnější svět a dopřát si čas jen pro sebe.
Saba
Sandipa, zaposobila si na mňa, ako lektorka, ktorá se ráda podelí o skúsenosti. Ľudom ukazuješ dalšie možnosti, s ktorými se dá pracovať prii osobnom rozvoji. Jsi tolerantná, priaťelská, kreativna s citom pre situáciu.
Tomáš

Sandipa miluje meditace, miluje slunce, miluje život… Žila v OSHO meditačních komunitách, zcestovala svět, baví ji tanec a pohyb a užívá si objevování toho, co nikdy neumírá. Ráda sdílí tyto vášně a láká ostatní k nalezení svobody, opravdovosti a vnitřního klidu.

V profesním životě zastává role krizového psychologa, psychoterapeuta, produkční, průvodce v meditaci a na cestách po světě.

Vystudovala psychologii, učila se různé humanistické psychoterapie, vyučila se v Dramaterapiia a Voice Dialogu. Praktické dovednosti získala jako terapeut v práci s uživateli drog a jejich blízkými, poradce a mentor lidí s psychotickým onemocněním.

Výraznou změnou jejího směřování pro ní byla setkání s terapeuty, jejichž práce byla ovlivněna a proměněna osobním vedením indického mystika Osho, který je obohatil uměním meditace.  Vydala se do světa a začala na sobě pracovat z úplně nové perspektivy. 

Sandipa

Zásadním okamžikem pro ní bylo setkání s bývalým osobním dentistou Osho, s Sw. Devageetem a jeho unikátním systémem sebeléčení Transomatic Dialogue a Akašickými procesy pro prohlubování meditační praxe.

Meditace se pro ni stala základním kamenem pro jakoukoli hlubší psychoterapeutickou práci. Propojila tak svou původní profesi psychologa s rozměrem spirituálním a pochopila, že pokud chceme poznat sebe a dosáhnout léčení a změny uvnitř nás, není to možné bez ponoření se do ticha, samoty a hluboké pravdy v nás, do míst odkud přichází skutečné léčení.

Sandipu baví přinášet to, co se naučila v meditačních centrech do každodenního života, zpátky do reality běžných starostí. S vděkem pozoruje svůj posun v přijetí náročných situací s větším klidem, laskavostí a pokorou. Zároveň vnímá mnohem větší uspokojení z jemných maličkostí, plněji prožívá setkávání s lidmi a dívá se s menším strachem ke konci této poutě.

Termíny seminářů Sandipy

450 Kč

550 Kč při platbě po 13.10.

Přihlásit se

ROZEZNÍM STRUNY HARMONIE – Večírek s OSHO a tantrickou meditací

Út

27.10.2020

18-21 hod.

Co je to žít? Žít opravdu naplno. Víme, že to není o hromadění majetků, zážitků či vědomostí. Žít neznamená naplňování poslání, péče o druhé, vytváření nového či udržování starého. Žít je něco mnohem jednoduššího. Žít znamená vnímat vše, co se děje. Což zas neznamená sledovat novinky, zprávy a události. Je to ještě jednodušší.

Žitím se chápe být si vědom harmonie, která je v nás i kolem nás. Znamená to cítit, napojit se na sebe, na své nejvnitřnější prožitky. Žít znamená naladit se na harmonii Existence. Uvědomit si celý svět, který se odehrává uvnitř nás, a my jsme ti, kdo si pak může vybrat, na které struny budeme hrát. Vytvářet zvuk, který nás sladí s ostatními a společně nás vezme do hluboce uvolňujícího prostoru ticha a klidu.

OSHO aktivní meditace nám otevře a harmonizuje všechny naše centra, od sexuálního po korunní centrum a dovolí naší síle volně plynout v souladu se životem. Uvolníme si krční centrum, odkud vychází naše komunikace se světem a tak naše interakce s druhými bude snazší a jasnější. Tantrická meditace rozvibruje a očistí naše tělo a pomocí nejzákladnějšího zvuku Vesmíru rozjasní naše vědomí na maximum.

Naučíme se velmi jednoduché, ale tak mocné meditační techniky, které budeme moci praktikovat sami doma nebo k nim přizvat přátele a spolu tak zažívat nejharmoničtější tóny života. A vše ve velmi snadné, pohodové a zábavné formě, protože meditace není vážná záležitost, meditace nás baví.

Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezměte pohodlné oblečení a dostatek tekutin. Přijďte s lehkým žaludkem, ať se nám snadněji medituje.

450 Kč

550 Kč při platbě po 1.11.

Přihlásit se

VSTOUPÍM DO NEZNÁMÝCH KRAJIN – Večírek s OSHO a tantrickou meditací

St

18.11.2020

18-21 hod.

Měsíc listopad obvykle začíná vzpomínkou na blízké, kteří odešli “na druhý břeh”. Do neznámých krajin. Do krajin, do kterých se jednou vydáme všichni. Někdy cítíme smutek, jindy lásku, někdy, když si to dovolíme tak i strach. Strach ze smrti nebo strach z neznáma. Pro většinu z nás, je smrt neznámou krajinou a ten strach není ze smrti, ale právě z neznáma. Platí také, že největší strach přichází, když si člověk na sklonku života uvědomí, že vlastně nežil naplno, že něco nedokončil, že ještě potřebuje čas. Ale kdy je ten sklonek života? Za 30 let, za 10, za rok? Ne, to nevíme a tak je dobré mít na paměti, že je třeba žít naplno nyní, tento a každý okamžik.
A součástí toho je umět vstoupit “na druhý břeh”. A tam poznat, že v nás je něco, co s tělem neodchází.

Osho, moudrý mystik zná tuto cestu a svými meditačními technikami nás tam zve. Zve nás do prostoru meditace, kde už nejsme připoutání ani k tělu, ani k mysli a přesto JSME. Být v meditaci znamená zemřít, ale zároveň žít zcela plně. Zemře minulost, zemře budoucnost, zůstane čistá přítomnost. Život je vědomí, vědomí i toho, co neumírá.
A kdo je v kontaktu s touto pravdou, žije plněji, s větším porozuměním, v hluboké a stálé radosti a s lehkostí, která není zatížena strachem a tabuizovaním smrti.

V dnešním Večírku s OSHO meditacemi budeme praktikovat nové meditační techniky, které nás připraví a vezmou na cestu za naší nesmrtelnou skutečností. A jako vždy, opět lehce, uvolněně a velmi přirozeně. Pozveme si na pomoc svá těla, jejich moudrost a živost, dále naší schopnost imaginace a vizualizace, klíčové tantrické pomocníky. Techniky si osvojíme tak, že je budeme umět opakovat v soukromí, sami či s našimi přáteli. A s každou novou zkušenosti poznáme, že život a smrt nejsou v protikladu, ale naopak mohou být přáteli v této Existenci. A poznáme v sobě klid, blaženost a upřímnou vděčnost k sobě.

Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezmeme pohodlné oblečení a dostatek tekutin. Přijďme s lehkým žaludkem, ať se nám snadněji medituje.

Prodloužený večer

550 Kč

650 Kč při platbě po 19.11.

Přihlásit se

ODVÁŽÍM SE HLOUBĚJI DO MEDITACE – … aneb bohatství je uvnitř

Čt

3.12.2020

17-21 hod.!!!!!!!!!

Proč meditovat? Co je meditace? K čemu to slouží? Co z toho budu mít?
Možná jste si tyto otázky někdy položili…

A tak vás zvu si na podvečerní meditační setkání, ve kterém se budete moci na tyto otázky podívat, najít si svou odpověď a zjistit si, zda meditace je cestou i pro vás.

Meditace je cestou dovnitř. Je to dobrodružná cesta objevování.
Ale tak jako i v cestách ven i tato cesta přináší nečekané zvraty, objevy a úkoly. A my se k těmto situacím můžeme obrátit zády a vrátit se do pohodlí svých gaučů nebo naopak k nim odvážně vykročit. A když začneme vstupovat dovnitř, první výzvou, na kterou narazíme, jsou potlačené, nechtěné emoce, které zatím spaly stočené v klubíčku našeho srdce. A tam se naše cesta může zastavit a my na ní zmrznout. Anebo můžeme jít dál...
OSHO meditační techniky nám umožňují uvolnit všechny tíživé emoce, které leží na povrchu jako poklice, jenž utěsňuje pramen naší životní energie, lásky a jasnosti. A to velmi snadným, přirozeným a hravým způsobem. OSHO techniky využívají moudrosti těla, jeho pohybu, dechu, léčivé síly zvuku a ohromnou moc představivosti.

Meditace nám nejdříve poskytne uvolnění, stav pohody a klidu. Pak nás vezme ještě hlouběji, kde rozpoznáme, že naše Vědomí je hlubší a mocnější než naše mysl. Meditace nám odhalí naše skryté poklady, které nám ukáží, že jsme víc než, co jsme si o sobě mysleli. Probudí v nás vyšší realitu a otevře nám možnosti, které jako lidské bytosti máme. Vstoupit do meditace znamená žít život ve své plné bohatosti.

Meditace je skutečným nástrojem k transformaci života člověka na planetě Země. Je třeba začít u sebe, nečekat, že něco zvnějšku to pro nás udělá. Být zralý znamená pochopit, že když nevytvořím “nebe na zemi“ uvnitř sebe, že ho nemohu očekávat od nikoho a ničeho zvnějšku.

A když necháme prostoupit náš každodenní život meditací, dokonalost existence a života se nám okamžitě odhalí. Každý okamžik, každý dech, každý tlukot srdce se stane svátkem a oslavou. A už budeme vědět, jak se napojit na krásu našeho bytí, rozpoznáme naše neomezené možnosti a budeme zažívat vděk k životu. A to je jediná pravá možnost jak sdílet lásku s ostatními. A to je teprve začátek… :-)

A co meditace v nás rozvíjí?
Lásku k tichu, které občerstvuje a hladí.
Zvýší se nám citlivost, a tím si obohatíme život o nové nepředstavitelné rozměry.
Otevře se nám hlubší dimenze lásky, láska bez podmínek a smluv. Láska je vůní meditace.
Odhalíme v sobě schopnost soucitu, duchovní lásky k Existenci a všeho v ní.
Vyjasní se nám a povyroste inteligence. Ne ta, co obsahuje půjčené vědomosti, ale ta co vidí skutečnost a chápe ji ve všech souvislostech.
Osvobodíme se od závislostí na druhých lidem či věcem, budeme si užívat samotu, zažijeme její blaženost.
Odhalíme svou jedinečnost, staneme se skutečně individuálním.
Napojíme se na pramen své tvořivosti, který vyšplíchne jako gejzír ukrytý hluboko v nás.

Pokud máte chuť rozvíjet v sobě tyto kvality a najít své odpovědi, přijďte tento podvečer do Maitrea. Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezměte pohodlné oblečení a dostatek tekutin. Přijďte s lehkým žaludkem, ať se vám snadněji medituje.

450 Kč

550 Kč při platbě po 2.12.

Přihlásit se

Uvolním se do přítomnosti – Večírek s OSHO a tantrickou meditací

St

16.12.2020

18-21 hod.

Klídek! Uvolni se! Nech to být! Hoď se do pohody!
Kolikrát jsme slyšeli tato slova, která nás nabádají k tomu, abychom se uvolnili a situace neřešili? A asi jsme je i mnohokrát řekli ostatním či sobě. A určitě jsme si často řekli ” jo, jasně.. ale jak?” Jak se uvolnit, když kolem všechno vře a burácí? Jak zastavit myšlenkový trysk, když to musím právě teď vyřešit? Jak se uklidnit? Jak zůstat nad věcí s chladnou hlavou? Kde na to najdu návod?
Ano tyhle věty opravdu nepomáhají, protože nás tlačí ještě do většího stresu. Do napětí, že se neumím uvolnit. A tak roztáčíme zlý kolotoč sebekritiky, sebehodnocení, výčitek a nespokojenosti. Osho, průzkumník lidské duše a mentality přesně věděl kde začít, aby nás pozval do stavu naprostého uvolnění, hluboké relaxace a úplného spočinutí v blažením klidu. Sám tuto cestu prošel a celý svůj život věnoval tomu, aby nám ji též přiblížil.
OSHO aktivní meditace začínají v těle, v části nás, kterou dobře známe a ze které můžeme začít. Vyzvou nás k intenzitě a probudí v nás ohromnou energii, kterou plně prožijeme, což nás vrátí do přítomného okamžiku. Dnešní meditační technika nás vtáhne z rozbouřených periferií našich emocí a myšlenek do hlubin nás samých, až do míst, kde jsme pevní, zakotvení, silní. Do našeho jádra. A pak poznáme to hluboké uvolnění, spočinutí v “teď a tady” a ohromnou vnitřní spokojenost.
Poté pomocí prastaré buddhistické techniky se stanem pozorovatelem toho, co se děje spontánně, samo, bez našeho přičinění. Budeme praktikovat jednoduchou meditaci, která přivedla nejvíce lidí k osvícení, a ve které budeme moci snadno pokračovat i sami kdekoli a kdykoli. A to je teprve začátek….

Na meditaci se připravíme pohybem, tancem, proto si vezmeme pohodlné oblečení a dostatek tekutin. Přijďme s lehkým žaludkem, ať se nám snadněji medituje.

Místo konání

Maitrea
Dům osobního rozvoje

Týnská ulička 6, Praha 1

 V případě dotazů týkajících se semináře
kontaktujte přímo lektora:

  775 696 361
      sandiketa@gmail.com

Často kladené otázky

Mohu si rezervovat postavení konstelace během semináře?

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Co s sebou?

Doporučujeme Vám vzít si s sebou uzavíratelnou láhev s pitím, vžždy se hodí zápisník a tužžka. Na semináře zpravidla nic dalšího nepotřebujete. 

Jaké oblečení?

Vhodné je pohodlné volné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře. Na místě se můžžete převléknout (platí zejména pro taneční a pohybové semináře.) K dispozici na místě jsou deky. V případě potřeby využžijte na patře se sály sprchu.

Je na místě občerstvení?

Na místě možžno zakoupit drobné občerstvení (sušenky, musli tyčinky apod.) K dispozici káva, čaj a filtrovaná voda z kohoutku. Do sálů si bereme nápoje pouze v uzavřených nádobách. Pro konzumaci občerstvení je určena přilehlá kuchyňka. Doporučujeme vám přinést si s sebou vodu nebo čaj v plastové lahvi či termosce. Pokud zapomenete, je možné zakoupit vodu v láhvi u nás. 

Na oběd či večeři si můžžete zajít do naší vegetariánské restaurace MAITREA. Doporučujeme rezervovat si místo na telefonním čísle : 221 711 631 (11.30-23.00). V případě rezervace pro větší skupinu počítejte s tzv. SKUPINOVOU NABÍDKOU, kde je výběr z cca 6 jídel, abyste dlouho nečekali. Rezervace je pro vás držžena pouze 15 minut od dohodnutého času.

Další alternativy: Country life (www.countrylife.cz), BEAS DHABA (www.beas-dhaba.cz), pizzeria GIALLO ROSSA (www.giallorossa.cz)

Kde zaparkovat?

V okolí je modrá rezidentská zona. Parkování (placené) možžné jedině v OC Kotva, Palladium nebo Rudolfinum (mimopražžským doporučujeme nechat vůz na parkovištích P+R a dojet k nám metrem). Před domem MAITREA je možžné jen krátkodobé zastavení pro vystoupení a vyložžení.