Jak by se změnil Váš život, kdybyste byli zcela upřímní?

Každý z nás v životě někdy lhal. Většinou to nebylo se špatným úmyslem. Chtěli jsme si život jen trochu ulehčit, předejít konfliktům nebo nezranit city našich blízkých. Zapomínáme ale, že toto jednání nás také něco stojí.  Lhaní, předstírání a zatajování nás totiž v dlouhodobém horizontu vyčerpává, bere nám chuť do života, bere nám naši vnitřní svobodu a je významnou příčinou problémů v mezilidských vztazích.

Vyzkoušejte, že to jde i jinak. Zažijte na vlastní kůži, co se stane, když odhodíme všechny masky a budeme otevřeně mluvit o tom co cítíme, co prožíváme a co si myslíme. Zkušenosti ukazují, že takový zážitek vnáší do našeho života svobodu, blízkost a živost. Ač se otevření větší upřímnosti může někomu zdát zezačátku příliš riskantní či nepatřičné, zpravidla věci dopadnou mnohem lépe, než jsme očekávali.


Co říkají ostatní

V průběhu času jsem si navykl na životní strategii, která se opírala o neupřímnost, vyhýbání se konfrontaci s lidmi a podléhání strachu ze sebe a okolí. Sebastianův workshop pro mě byl přelomový. Připomenul mi smysluplnost přímého jednání a svobodu z něho plynoucí. Každý účastník si mohl staro-nové principy na řadě cvičení vyzkoušet a v interakci s ostatními účastníky prakticky osvojit. Účast na workshopu považuju za skvělý první krok pro někoho, kdo se rozhodl aktivně změnit svůj život a postoj k okolí.
Josef Dastych
Workshop byl hodně jiný, něž jsem doposud měla možnost zažít. Byl pro mne náročný. Uvědomila jsem si, že neumím vyslovit slova jako vážím si tě, či zlobím se na tebe a být u toho konkrétní. Že za smích dokážu schovat i to, že mi něco vadí. Velkým přínosem je pro mě zjištění, že i negativní věci můžu říct s citem a empatií. Díky tomu, že něco povím a přiznám, se svět nezhroutí, ba naopak, vztahy mi to prohlubuje.
Marta Uhlířová
Sebastian dobře ví, že upřímnost a sdílení jsou mnohem lepším způsobem žití, než je následování starých rodinných a kulturních vzorců založených na lhaní a předstírání, jež uvrhávají většinu lidí v mizérii. Upřímnost je zdrojem, ze kterého vzkvétá kvalitní život naplněný přátelstvím a kreativitou. Sebastian takový život žije a díky jeho odborným znalostem i vlastnímu osobnostnímu růstu je připravený své zkušenosti předávat dál. Doporučuji se od něj učit.
Brad Blanton

Sebastian James

"Chce to jen jednu věc: být upřímný k člověku, se kterým si emoci spojuji. Říct mu, za co se na něj zlobím, z čeho jsem smutný, za co si ho vážím.", říká v rozhovoru pro náš magazín.

Kniha Radikální upřímnost autora Brada Blantona (ze které Sebastian na svých workshopech vychází) je k dostání na E-shopu Maitrea

V životě, stejně jako ve svém povolání, považuji za nejdůležitější upřímnost, schopnost si hrát a ochotu si vzájemně pomáhat. Mám rád nekonvenční lidi a inovativní myšlenky s humanistickým přesahem. Na lidech si cením odvahy, poctivosti a solidarity. Nezajímají mě rychlé povrchní změny, ale udržitelná kvalita života.

Umění psychoterapie a vedení workshopů jsem se učil v České republice a USA. Měl jsem štěstí na vynikající učitele, z nichž rovnou tři byli v šedesátých letech přímými žáky Fritze Pearlse, zakladatele Gestalt terapie. Jedním z nich byl i Brad Blanton, autor knihy Radikální upřímnost, kterou jsem v roce 2016 přeložil do češtiny.

Radikální upřímnost nevnímám jako ideologii nebo dogma. Slovo "radikální" je pro mě spíše vymezením proti současné realitě, která se dá někdy označit za radikální předstírání. Z vlastní zkušenosti vím, že upřímnost představuje zdravější i zábavnější způsob života.

Všechny mé workshopy jsou prožitkové. Společná práce podporuje účastníky v autenticitě nejen směrem k sobě, ale hlavně k ostatním lidem v jejich každodenním životě. Kromě upřímné komunikace se prakticky věnujeme i tématům jako jsou nevyjádřené emoce, vnímání vlastního těla, integraci našich stinných stránek a mezilidským konfliktům.

Mezi to nejlepší, co umím jako profesionál nabídnout, patří několikadenní workshopy 'Radikální upřímnost' a seminář 'Překoč svůj stín'. Každých čtrnáct dní také pořádám večerní mužsko-ženské skupiny upřímného sdílení. Dále se věnuji individuální a partnerské terapii.

Více o mě se můžete dovědět na www.sebastianjames.cz nebo www.radikalniuprimnost.cz

Termíny seminářů Sebastiana Jamese

5 500 Kč

5 900 Kč při platbě po 15.5.

Přihlásit se

Překroč svůj stín – Přeneste svůj stín do světla

So – Ne

13. – 14.6.2020

So: 9:30-19:00, Ne: 9:30-17:00

Víkendový seminář Překroč svůj stín je hlubokým vhledem do temných, neznámých a skrytých částí naší osobnosti. Setkání s vlastním stínem není vždy příjemné, ale z hlediska osobního růstu je naprosto klíčové. Právě zde totiž leží mnoho nevyužitých zdrojů, jež nám mohou pomoci stát se více celistvými a vyzrálými lidmi. Cílem workshopu je tyto opomenuté stránky naší osobnosti zdravým způsobem integrovat, abychom je mohli v těžkých životních situacích využít pro prospěch nás samotných i našich blízkých.

„Pokud bych neměl temnou stránku a nevrhal stín, nebyl bych významný ani celistvý.“
Carl Gustav Jung

Přeneste svůj stín do světla
Během víkendového semináře Překroč svůj stín prozkoumáte charakterové rysy, vlastnosti a chování, které jste se naučili v sobě odmítat či potlačovat a u ostatních odsuzovat.

Vyzkoušíte si cítit, jednat a komunikovat nejrůznějšími „neakceptovatelnými“ způsoby, jež jste raději vytěsnili, abyste se nestali lidmi, kterými opovrhujete. Právě tyto části naší osobnosti však potřebujeme odemknout a porozumět jim, abychom je následně mohli tvůrčím a konstruktivním způsobem kultivovat. Pro změnu zacyklených vzorců chování totiž není potřeba snažit se opakovat více toho, co už umíme, ale naopak začlenit i naše části, jež jsou potlačené, nevědomé a schované – tedy doposud ukrývající se v našem stínu.

Náplň semináře 
• Upřímné a otevřené představení všech účastníků
• Pojmenování automatických vzorců vašeho chování a pochopení role klíčových lidí v jejich utváření
• Setkání se s vlastním stínovým charakterem a jeho skrytými talenty
• Individuální práce v horkém křesle pro integraci užitečných stínových částí
• Skupinová cvičení pro osvojení nových způsobů jednání ve složitých a nekomfortních situacích
• Návod jak ovládat intenzitu našich stinných stránek a využít je tvůrčím způsobem ve prospěch něčeho dobrého
• Vytvoření individuálního akčního plánu pro využití znovuobjevených dovedností našeho stinného charakteru humanistickým způsobem a pro smysluplné cíle

„Vědomá znalost vlastní temnoty je klíčovým předpokladem, abych se dokázal vypřádat s temnotou ostatních lidí.“
Carl Gustav Jung

Sobota: Seznámení se s našimi stíny 9:30 – 19:00
První den začneme tím, že se seznámíme a upřímně představíme některé z našich stinných stránek. V další části definujeme naše osobní výzvy a prozkoumáme automatické vzorce chování, které jsme si osvojili v dětství. Budeme zjišťovat od kterých lidí pocházejí, jakým způsobem nás ovlivňují a jaké aspekty našeho „já“ jsme raději vytěsnili do stínu. Ten následně podrobíme poctivé analýze, abychom zjistili, zda jsme do stínu omylem nevytlačili i něco užitečného, co nám nyní schází k větší celistvosti a dospělosti. Na základě práce ve skupině a cvičení ve dvojicích či trojicích objevíme naše stínová „alter ega“ a postupně se seznámíme s jejich skrytými talenty a dovednostmi. Pokud to účastníkům workshopu dovolí čas, zakončíme den společnou večeří, na které si zahrajeme i několik nevážných seberozvojových her.

Neděle: Integrace našich stínů 9:30 – 17:00
Velkou část neděle věnujeme uvolňování tvůrčí síly z naší temné stránky a postupné integraci našeho stínu. Inovativním způsobem práce s technikou horké židle znovu získáme přístup k užitečným dovednostem, které jsme v minulosti buď odmítli, zapomněli nebo jsme o nich doposud dokonce ani nevěděli. Místo bojování s vlastním stínem se od něj začneme učit novým strategiím jednání a komunikace, které nám pomohou úspěšně vykročit vstříc ku smysluplné budocnosti. V poslední části workshopu Překroč svůj stín se proto budeme věnovat objevování a přezkoumání vlastních životních cílů a směřování, abychom na základě nově nabytých dovedností a energie vytvořili konkrétní akční plán, jenž si každý účastník odnese domů.

Více na www.sebastianjames.cz a www.radikalniuprimnost.cz.

Místo konání

Maitrea
Dům osobního rozvoje

Týnská ulička 6, Praha 1

V případě dotazů týkajících se semináře
kontaktujte přímo lektora:

603 333 801
sebastianjames@seznam.cz

Často kladené otázky

Co s sebou?

Doporučujeme Vám vzít si s sebou uzavíratelnou láhev s pitím, vždy se hodí zápisník a tužka. Na semináře zpravidla nic dalšího nepotřebujete. 

Jaké oblečení?

Vhodné je pohodlné volné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře. Na místě se můžete převléknout (platí zejména pro taneční a pohybové semináře.) K dispozici na místě jsou deky. V případě potřeby využijte na patře se sály sprchu.

Je na místě občerstvení?

Na místě možno zakoupit drobné občerstvení (sušenky, musli tyčinky apod.) K dispozici káva, čaj a filtrovaná voda z kohoutku. Do sálů si bereme nápoje pouze v uzavřených nádobách. Pro konzumaci občerstvení je určena přilehlá kuchyňka. Doporučujeme vám přinést si s sebou vodu nebo čaj v plastové lahvi či termosce. Pokud zapomenete, je možné zakoupit vodu v láhvi u nás. 

Na oběd či večeři si můžete zajít do naší vegetariánské restaurace MAITREA. Doporučujeme rezervovat si místo na telefonním čísle : 221 711 631 (11.30-23.00). V případě rezervace pro větší skupinu počítejte s tzv. SKUPINOVOU NABÍDKOU, kde je výběr z cca 6 jídel, abyste dlouho nečekali. Rezervace je pro vás držena pouze 15 minut od dohodnutého času.

Další alternativy: Country life (www.countrylife.cz), BEAS DHABA (www.beas-dhaba.cz), pizzeria GIALLO ROSSA (www.giallorossa.cz)

Kde zaparkovat?

V okolí je modrá rezidentská zona. Parkování (placené) možné jedině v OC Kotva, Palladium nebo Rudolfinum (mimopražským doporučujeme nechat vůz na parkovištích P+R a dojet k nám metrem). Před domem MAITREA je možné jen krátkodobé zastavení pro vystoupení a vyložení.