Vpusťte do svého života autenticitu!

„Sebastian dobře ví, že upřímnost a sdílení jsou mnohem lepším způsobem žití, než je následování starých rodinných a kulturních vzorců založených na lhaní a předstírání, jež uvrhávají většinu lidí v mizérii. Upřímnost je zdrojem, ze

kterého vzkvétá kvalitní život naplněný přátelstvím a kreativitou. Sebastian takový život žije a díky jeho odborným znalostem i vlastnímu osobnostnímu růstu je připravený své zkušenosti předávat dál. Doporučuji se od něj učit.“ 
Brad Blanton


Zkušenosti účastníků

Workshop byl hodně jiný, něž jsem doposud měla možnost zažít. Byl pro mne náročný. Uvědomila jsem si, že neumím vyslovit slova jako vážím si tě, či zlobím se na tebe a být u toho konkrétní. Že za smích dokážu schovat i to, že mi něco vadí. Velkým přínosem je pro mě zjištění, že i negativní věci můžu říct s citem a empatií. Díky tomu, že něco povím a přiznám se svět nezhroutí, ba naopak, vztahy mi to prohlubuje. Líbí se mi jak to Sebastiane vedeš. Jsi citlivý, empatický a lidský. Vážím si Tě za to, že dokážeš navodit pole důvěry a přijetí, ať se projevím jakkoliv. A líbí se mi, že Ty i muži v kruhu jste otevření, pravdiví a citliví. To je pro mě jako ženu krásné zažít. Děkuju Sebastiane.
Marta
Workshop Radikální upřímnosti můžu jedině doporučit. Můj zivot od té doby vzal úplně nový směr. Nebylo to vždycky úplně příjemné, ale rozhodně to stálo za to. Efekt byl pro mě asi takový, jako když v bytě vysmejčíte i ta místa, kam jste se už raději přestali dívat, a umyjete tu hromadu nádobí co už měsíc hnije ve dřezu. A můžete se zase svobodně nadechnout.
Petr
V průběhu času jsem si navykl na životní strategii, která se opírala o ne(u)přímost, vyhýbání se konfrontaci s lidmi a podléhání strachu ze sebe a okolí. Sebastianův workshop pro mě byl přelomový. Připomenul mi smysluplnost přímého jednání a svobodu z něho plynoucí. Každý účastník si mohl staro-nové principy na řadě cvičení vyzkoušet a v interakci s ostatními účastníky prakticky osvojit. Účast na workshopu považuju za skvělý první krok pro někoho, kdo se rozhodl aktivně změnit svůj život a postoj k okolí.
Josef

Sebastian James

"Chce to jen jednu věc: být upřímný k člověku, se kterým si emoci spojuji. Říct mu, za co se na něj zlobím, z čeho jsem smutný, za co si ho vážím.", říká v rozhovoru pro náš magazín.

Kniha Radikální upřímnost autora Brada Bluntona (ze které Sebastian na svých workshopech vychází) je k dostání na E-shopu Maitrea

Jsem psycholog a akreditovaný psychoterapeut. Absolvoval jsem pětiletý výcvik v psychodynamické práci se skupinami, tříletý výcvik v systemické partnerské terapii a čtyřletý výcvik orientovaný na Gestalt terapii. Působím v privátní sféře i v rámci firemního vzdělávání.

V životě, stejně jako ve svém povolání, považuji za nejdůležitější upřímnost, schopnost vnímat vlastní tělo, umět si hrát a ochotu si vzájemně pomáhat, a proto jsem na těchto principech založil své workshopy. Nezajímají mě rychlé povrchní změny, ale udržitelná životní spokojenost.

V České republice a na Slovensku jsem jediným certifikovaným lektorem workshopů Radikální upřímnosti, kterým vtiskl tvář americký psychoterapeut Brad Blanton. Zároveň jsem v roce 2016 pro nakladatelství Maitrea přeložil stejnojmennou knížku.

V České republice a na Slovensku jsem jediným certifikovaným lektorem workshopů Radikální upřímnosti, kterým vtiskl tvář americký psychoterapeut Brad Blanton. Zároveň jsem v roce 2016 pro nakladatelství Maitrea přeložil stejnojmennou knížku.

Radikální upřímnost nevnímám jako ideologii nebo dogma. Slovo "radikální" je pro mě spíše vymezením proti současné realitě, která se dá někdy označit za radikální předstírání. Z vlastní zkušenosti vím, že upřímnost představuje zdravější i zábavnější způsob života.

Mezi to nejlepší, co umím jako profesionál nabídnout, patří intenzivní několikadenní workshopy Radikální upřímnosti. Každých čtrnáct dní také pořádám večerní mužsko-ženské skupiny upřímného sdílení. Dále se věnuji individuálním konzultacím a párové i rodinné terapii.

Termíny seminářů Sebastiana Jamese

390 Kč

Přihlásit se

Radikální upřímnost – ukázkový večer

Út

29.1.2019

18:30-20:30 hod.

Zažijte sami sebe v přirozené podobě bez předstírání a strachu. Být upřímný k sobě i k druhým, komunikovat autenticky a dopředu se nebát možných zranění má celou řadu výhod, které se projeví v ozdravení našich vztahů, včetně vztahu k sobě samému.

Úvodní večer umožní účastníkům zažít a vyzkoušet, jak vypadá radikálně upřímná komunikace a jaké z ní plynou výhody pro mezilidské vztahy i duševní zdraví. Seminář obsahuje praktické ukázky a cvičení, jejichž přínos si můžete okamžitě na místě vyhodnotit. Prostor je také pro diskusi a dotazy všeho druhu.

Radikální upřímnost je zábavnější a zdravější alternativou ke "konvenčnímu" lhaní, zatajování a předstírání, které zažíváme všude kolem nás - často i v našich rodinách a dalších osobních vztazích. Ač se otevření větší upřímnosti může někomu zdát zezačátku příliš riskantní či nepatřičné, ve skutečnosti věci zpravidla dopadnou mnohem lépe, než jsme očekávali.

 

3 900 Kč

Přihlásit se

Radikální upřímnost – Intezivní workshop

So – Ne

23. – 24.2.2019

9:30-19:00 hod.

Vpusťte do svého života autenticitu
Prožijme spolu víkend plný upřímnosti, v němž si můžeme na vlastní kůži vyzkoušet, co se stane, když odhodíme všechny masky a budeme otevřeně mluvit o tom co cítíme, co prožíváme a co si myslíme. Zkušenosti ukazují, že takový zážitek vnáší do našeho života a vztahů znovu svobodu, blízkost a svěžest. Naučíme se také, jak účinně zacházet s emocemi (namísto jejich potlačování), jak kreativně pracovat s konflikty a jak se díky vnímání vlastního těla vypořádat se stresujícími situacemi.

Bezpečné prostředí pro experiment
Je málo míst, kde si dnes můžeme dovolit být takoví, jací jsme. Intenzivní workshop probíhá ve skupině maximálně 15 lidí, kteří spolu na začátku prvního dne uzavřou několik dohod týkajících se toho, že k sobě budou upřímní a že se v upřímnosti budou vzájemně podporovat. Vznikne tak prostředí, v němž mohou členové skupiny experimentovat s maximálně upřímnou komunikací a vztahy bez přetvářky i tajemství. Během dvou dnů si pak účastníci mohou sami vyhodnotit, nakolik je taková komunikace osvobozující pro duši a uzdravující pro jejich vztahy. Odhození masek zároveň pomáhá proniknout hlouběji v práci na vlastních individuálních tématech.

Je to workshop pro mě?
Jestliže cítíte zvědavost (a možná jste trochu nervózní) při představě, že vystupujete ze své komfortní zóny a říkáte druhým přesně to, co cítíte, pak bude tento víkendový workshop pro vás. Připojte se k nám, pokud chcete:

* Vyzkoušet si, jaké je to být zcela upřímný a přitom necítit strach z hodnocení či nepřijetí
* Být upřímný a zároveň ohleduplný k citům ostatních
* Uvolnit stres způsobený neustálým přemýšlením a starostmi
* Komunikovat jasně, napřímo a bez přetvářky
* Naučit se efektivně zacházet se vztekem a konflikty
* Řešit konflikty jinak než obviňováním, rezignací, naschvály či dalšími projevy pasivní agrese
* Být v mezilidských vztazích sám sebou a podporovat v upřímnosti ostatní
* Přelstít chronické pocity strachu, studu a nedostatečnosti
* Vzdát se závislosti na schválení druhých
* Přijmout a pochopit vlastní emoce, včetně hněvu, smutku a strachu
* Naučit si říct si o to, co potřebuji
* Prohloubit a oživit vztahy s blízkými
* Využít podpory přátel, abyste dokázali žít autenticky i v běžném životě

Jak budeme pracovat
Během celého workshopu experimentujeme s říkáním pravdy nahlas a všímáme si při tom, co se děje v našem těle a s našimi emocemi. Díky okamžité zpětné vazbě našeho těla i ostatních účastníků máme možnost nahlédnout, kde nám v životě a vztazích chybí autenticita a nakolik si lhaním, předstíráním a zatajováním škodíme. Mezi jednotlivými cvičeními si v několika lekcích vysvětlíme základní principy a postupy Radikální upřímnosti, které nám pomohou přenést zkušenosti z workshopu i do dennodenního života.

Celý workshop je praktický a prožitkový. Jedná se intenzivní práci s dlouhodobým dopadem, jejímž cílem je rozvíjet mezilidské vztahy a kvalitu života. Radikální upřímnost má hluboké základy v psychoterapii, konkrétně v humanistickém, prožitkovém a psychosomatickém směru nazývaným Gestalt. Vítaní jsou jak jednotlivci, tak kamarádi, kolegové, manželé, partneři i rozejití partneři.

Rámcový program workshopu
SOBOTA 9.30 – 19.00
Dohody, nastavení prostředí a zodpovědění nejdůležitějších otázek
Radikálně upřímné představení
Základní principy Radikální upřímnosti
Jak vyjádřit ocenění a výhrady
Pauza na společný oběd (cca od 13.30 do 15.00)
Experimentování s přímočarou komunikací
Technika horké židle
Význam emocí a zvládání hněvu, strachu a smutku
Zásady efektivní komunikace

NEDĚLE 9.30 – 19.00
Téma předstírání
Techniky Gestalt terapie
Prožívání versus myšlení
Technika horké židle
Pauza na společný oběd (cca od 13.30 do 15.00)
Párová cvičení s tématem vnitřního kritika
Technika horké židle
Jak přijímat zpětnou vazbu
Jak vnést upřímnost do běžného života

 

390 Kč

Přihlásit se

Radikální upřímnost – ukázkový večer

St

10.4.2019

18:30-20:30 hod.

Úvodní večer umožní účastníkům zažít a vyzkoušet, jak vypadá radikálně upřímná komunikace a jaké z ní plynou výhody pro mezilidské vztahy i duševní pohodu. Seminář obsahuje praktické ukázky a cvičení, jejichž přínos si můžete okamžitě na místě vyhodnotit. Prostor je také pro diskusi a otázky.

Radikální upřímnost je zábavnější a zdravější alternativou ke "konvenčnímu" lhaní, zatajování a předstírání, které zažíváme všude kolem nás - často i v našich rodinách a dalších osobních vztazích. Ač se otevření větší upřímnosti může někomu zdát zezačátku příliš riskantní či nepatřičné, ve skutečnosti věci zpravidla dopadnou mnohem lépe, než jsme očekávali.

Místo konání

Maitrea
Dům osobního rozvoje

Týnská ulička 6, Praha 1

Často kladené otázky

Co s sebou?

Doporučujeme Vám vzít si s sebou uzavíratelnou láhev s pitím, vždy se hodí zápisník a tužka. Na semináře zpravidla nic dalšího nepotřebujete. 

Jaké oblečení?

Vhodné je pohodlné volné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře. Na místě se můžete převléknout (platí zejména pro taneční a pohybové semináře.) K dispozici na místě jsou deky. V případě potřeby využijte na patře se sály sprchu.

Je na místě občerstvení?

Na místě možno zakoupit drobné občerstvení (sušenky, musli tyčinky apod.) K dispozici káva, čaj a filtrovaná voda z kohoutku. Do sálů si bereme nápoje pouze v uzavřených nádobách. Pro konzumaci občerstvení je určena přilehlá kuchyňka. Doporučujeme vám přinést si s sebou vodu nebo čaj v plastové lahvi či termosce. Pokud zapomenete, je možné zakoupit vodu v láhvi u nás. 

Na oběd či večeři si můžete zajít do naší vegetariánské restaurace MAITREA. Doporučujeme rezervovat si místo na telefonním čísle : 221 711 631 (11.30-23.00). V případě rezervace pro větší skupinu počítejte s tzv. SKUPINOVOU NABÍDKOU, kde je výběr z cca 6 jídel, abyste dlouho nečekali. Rezervace je pro vás držena pouze 15 minut od dohodnutého času.

Další alternativy: Country life (www.countrylife.cz), BEAS DHABA (www.beas-dhaba.cz), pizzeria GIALLO ROSSA (www.giallorossa.cz)

Kde zaparkovat?

V okolí je modrá rezidentská zona. Parkování (placené) možné jedině v OC Kotva, Palladium nebo Rudolfinum (mimopražským doporučujeme nechat vůz na parkovištích P+R a dojet k nám metrem). Před domem MAITREA je možné jen krátkodobé zastavení pro vystoupení a vyložení.