Světlo a stín v tanci života

Načerpejte inspiraci jak si díky otevřenému přístupu ke stinným aspektům duše rozšířit vědomí a objevit poklady, které vám zpřístupní napojení na pramen životní síly a esenci vašeho jedinečného potenciálu, kde se také ukrývá životní rovnováha a zdraví.

Naučte se, jak začít využívat poselství stinných stránek své duše konstruktivním způsobem k utváření svého života – a to z pozice vědomého tvůrce namísto role oběti vnějších okolností, kdy si sami sobě zbytečně stojíme v cestě.


Zkušenosti účastníků

Zpočátku jsem neměla ponětí o tom, co je stín a už vůbec by mne nenapadlo, že si ze stinných stránek mohu udělat s nadsázkou nejlepšího přítele. V tom pro mne byl seminář největším prozřením. O to více pro mne bylo osvobozující si uvědomit svou vlastní slepotu a vidět věci najednou jinak. Vystoupila jsem z neustále se opakujících bojů a začala svou energii vynakládat na to, co chci a neplýtvat s ní na zbytečný boj na to, co nechci.
Martina
Je velmi krásně vidět, že jak světlo, tak i stín vlastně působí v jednotné harmonii. Již neprožívám vnitřní boje a rozpolcenost, ale jsem uvnitř smířený. Díky tomu cítím daleko větší životní energii, motivaci a tah na branku...a to mi pomáhá ve všech oblastech mého života.
Tomáš

Simona Frydrychová

"Každé onemocnění je manifestace stínového tématu, které bylo vytěsněno z vědomí. Tato „chyba“, kterou tělo ztělesňuje ve fyzické podobě, nám pak v našem systému chybí. Jen v podobě, která se nám nelíbí, ale chybějící princip tak zůstává v našem systému zachován. Takže to vlastně žádná chyba není, ale snaha organismu o udržení rovnováhy.", říká v rozhovoru pro náš magazín.

Jsem průvodkyní sebepoznáním a moderní spiritualitou na cestě k větší celistvosti a znovuobjevení pokladů ukrývajících se za poselstvími našeho těla a duše. Doprovázím své klienty z ne-moci zpět ke zdraví především díky poznatkům celostní psychosomatiky a praktickému využití tzv. životních principů a univerzálních duchovních zákonitostí. Jsem ve své podstatě vlastně překladatelkou z řečí těla a forem viditelného světa do řeči duše.

Díky této schopnosti provádím odjakživa sama sebe a nyní i druhé běžnými, i méně standartními životními situacemi a krizemi, labyrintem mezilidských vztahů, zpět k radosti ze života a uskutečnění té SVÉ autentické životní cesty a jedinečného potenciálu. Důvěrná znalost lidského těla i psychiky mi umožňuje obojí vzájemně propojovat - a přesně to má na mysli celostní psychosomatika.

Mou druhou přirozeností je práce s tzv. fenoménem stínu, jak jej nazval C. G. Jung, jež nám pomáhá navracet do života to, co nám chybí k tomu, abychom mohli autenticky zářit z rovnováhy své podstaty.

Vždy znovu žasnu a baví mě objevovat poklady a požehnání, která se ukrývají za zpřístupněním si poselství a nesmírně tvůrčí energie stinných aspektů naší přirozenosti, ve kterých se skrývají často netušené poklady a požehnání.

Na poli usmiřování zdánlivé protikladnosti tohoto světa mezi polaritou mužského a ženského prvku mi byli velkými učiteli tanec, jóga a vlastní dech, jehož střídavý rytmus naznačuje, jak jeden pól bez toho druhého nemůže existovat a pouze jejich společný tanec umožňuje život.

Mám vzdělání mimo jiné v celostní psychosomatice, aplikovaných principech života a terapii spojeným dechem pod vedením známého lékaře, psychoterapeuta a autora bestsellerů o psychosomatice Dr. Ruedigera Dahlke, kterého v Čechách oficiálně zastupuji.

Termíny seminářů Simony Frydrychové

790 Kč

Přihlásit se

Tanec světla a stínu – Usmíření se stinnou částí duše

Út

28.1.2020

17-21 hod.

Tento ochutnávkový večerní seminář je pozvánkou k nahlédnutí za oponu jednoho z nejvíce opomíjených a podceňovaných témat, které je neodmyslitelnou součástí našeho běžného života, ať už si toho jsme vědomi nebo ne - tzv. fenoménu stínu, který pochází původně od C. G. Junga.

Pokud totiž s touto kvalitou nezacházíme vědomě, může začít určovat náš život a my jen s udivením zjišťujeme, jak například ty nejlepší úmysly vedou často k nejhorším výsledkům podle motta „pro dobrotu na žebrotu“, jak se naše ušlechtilá předsevzetí neplní a obrací ve stagnaci či opak. A nebo také proč to, proti čemu bojujeme tak často naopak ještě narůstá a sílí.

* Na mnohých praktických příkladech ti toto večerní setkání poodhalí podstatu kosmického „tance“ protikladů v tomto relativním světě polarity, ve kterém žijeme.

* Díky tomu pochopíš princip a budeš se moci nechat inspirovat, jak začít využívat poselství stinných stránek své duše konstruktivním způsobem k utváření svého života – a to z pozice vědomého tvůrce namísto role oběti vnějších okolností, kdy si sami sobě zbytečně stojíme v cestě.

* Navnímáš si, jak je možné v sobě postupně tuto zdánlivou protikladnost obou částí tvé bytosti - „světla“ (vědomých identifikací) a „stínu“ (skrytých, ne-vědomých součástí naší přirozenosti) usmířit.

* Naučíš se jednoduché strategie, jak nepříjemné životní výzvy přetransformovat v šance, na kterých můžeš růst a rozšiřovat si vědomí, což hraje klíčovou roli v procesu uzdravování těla i duše a podporuje zdravý, harmonický a autentický vztah k sobě i k druhým lidem.

Seminář nabízí trochu jiný pohled na ne vždy příjemné věci, jako jsou například „negativní“ vlastnosti a emoce, konfliktní a jinak nepříjemné situace a problematické vztahy, takže budeš moci možná úplně poprvé spatřit i tyto nemilované součásti života pod trošku jiným, jasnějším a pravdivějším světlem, než doposud. Už jen to s sebou často přináší pochopení, pocit osvobození a možnost změny.

Na vlastních příkladech si budeš moci zmapovat, jak se stín v běžném životě manifestuje a jak funguje v rodinných, partnerských, pracovních i různých ne-přátelských vztazích, jak z toho vystoupit a také jak souvisí stín se vznikem ne-moci a co je skutečná prevence onemocnění.

Seminář je vhodný pro každého, kdo se vydal cestou autentického sebepoznávání a celostního uzdravování těla, mysli i duše.

 

590 Kč

790 Kč při platbě po 14.1.

Přihlásit se

CONNECTED BREATHING – Prodýchej se k vnitřní svobodě!

Čt

30.1.2020

17-21 hod.

Connected breathing je prožitkovou metodou, jak pocítit ve svém těle opět proudit jiskřivou živoucí energii a zažít hluboké setkání sám/sama se sebou až po prožitky jednoty.

* Nabízí možnost prodýchat se svými vnitřními bloky a nánosy z minulosti, pomoci při osvobození se od strachů, zpřístupnit si dříve potlačované energetické zdroje a znovuprožívat tak radost ze života.
* V kombinaci s doprovodným, emoce oslovujícím hudebním prožitkem, jež prolamuje „ledy“, dochází díky životadárné síle dechu k intenzivnímu nárůstu energie v těle. * Díky nadměrnému okysličení těla se přirozenou formou dostaneš do stavů rozšířeného vědomí, pokud se svému procesu dokážeš oddat. Přes tělo se tak můžeme dostat do kontaktu s hlubšími vrstvami své bytosti a prodýchat se skrze možné blokády až na těchto hlubokých úrovních naší psychiky a vědomí, kde jsou energeticky „zapsány“.

Tam, kam proudí energie, tam opět začíná proudit život, vědomí a s ním uzdravení. Samoozdravné síly těla se uvádí do chodu. Navýšená energie v těle si razí cesty přesně tam, kde dříve energie neproudila a vedena moudrostí našeho těla si hledá cesty, skrze které je potřeba „projít“ – což může být skrze eventuelní „úžiny a úzkosti“, potlačené emoce a vnitřní odpor, abychom teprve poté mohli poté prožít pocit uvolnění a onu šíři a (srdečné) teplo - v ideálním případě prožitky jednoty, které jsou v dnešní době tak nedostatkovou kvalitou - a zároveň kvalitou, která je naší duši toliko blízká!

My všichni totiž v hloubi své duše hledáme všude možně alespoň příchuť tohoto pocitu, který nezřídkakdy ústí v různé závislostní chování... Často právě nevědomky usilujeme o podobné prožitky opětovného (s)plynutí, propojení a bytí v jednotě se vším - onen stav bez odporu, (s)plynutí se vším a „rozpuštění se“ v onom "božském" pocitu beztíže. Tyhle pocity jsme totiž už v tomto životě zažívali (a nějaká část v nás si na to moc dobře vzpomíná!) například ještě v mateřském lůně, kde nebyly žádné rozdíly teplot a rozlišení vně-uvnitř, jen blažený pocit bytí a (s)plynutí se vším, v konečném důsledku (s)plynutí s naší „Božskou podstatou“, kam se naše duše vyvíjí a jednou se do tohoto stavu splynutí opět navrátí.

Zajímavé to začíná být především, když uvážíme, že kontakt s takovýmito (alespoň krátkodobými) prožitky jednoty teprve umožňuje v sobě rozvinout pocit takzvané PRVOTNÍ DŮVĚRY, který představuje jakousi základnu pro naše SEBE-vědomí. A čím více prožitků jednoty zakusíme, tím více se bude posilovat naše rezonance k takovýmto stavům bytí a tím více si jich budeme do života přitahovat, což představuje úžasnou podporu pro znovuobnovení prvotní důvěry ve svět a víry v sebe sama.

Connected breathing nabízí také jedinečnou možnost rozpoznat své aktuálně působící osobní vzorce SEBE-pojetí, které nám již neslouží a nadto také netušené vlastní tělesné, duševní a spirituální možnosti a potenciály, které jen čekají na to, až je proměníme v praktické schopnosti!
Úžasným vedlejším efektem je kromě zpřístupnění si dříve "zamrzlé" energie v blokádách, také například odkyselení organismu. Když uvážíme, jak jsme v dnešní době povětšinou překyseleni, a že nemoci se daří pouze v kyselém prostředí, představuje Connected breathing nejen bonusovou doprovodnou terapii v procesu léčení mnoha onemocnění a je tedy příhodnou metodou k očistě jak těla, tak i odkrývání závojů zastiňujících podstatu a potenciály naší duše!

Pokud chceš oslovit více úrovních své multidimenzionální bytosti - skrze tělo až na úroveň vědomí - a nastartovat tak přirozené sebeozdravné síly organismu,  využij tento energetický „boost“, který ti umožní tvůj vlastní dech! Protože nastartování procesu uzdravení je vždy o dodání chybějící energie do místa, které onemocnělo, stejně jako o současném rozšíření vědomí.

Connected breathing není vhodný pro ty, kteří trpí hraniční poruchou osobnosti a nebo mají kardiovaskulární potíže.

1 890 Kč

2 300 Kč při platbě po 31.12.

Přihlásit se

BLAHOBYTÍ – ...Když duše prosperuje

So

29.2.2020

10-17 hod.

Tento seminář je praktickou inspirací, jak přestat klást odpor sebe-lásce a uvolnit se do života díky propojení se s vlastními zdroji. Také neustále nevědomky hledáš onen prostý dobrý pocit v sobě? Mám na mysli ten uzemněně - povznášející slastný pocit: “Jsem v pořádku, cítím se ve svém těle ukotveně, vyživen/a a jednoduše dobře, emoce plynou, srdce plesá a já přijímám sebe i dění kolem sebe bez odporu?”

Je to něco, co běžně neprožíváme, pokud se necháváme vtahovat do neustávajícího boje protikladů v našem světě polarity. Skrze polaritu sice docházíme k sebe-POZNÁNÍ díky neustálému rozhodování se mezi tím, co chceme- a tím co nechceme, mezi tím, co jsme- a tím, co nejsme… Ale i polarita má svůj protipól a tím je jednota, na kterou v každodenním shonu zapomínáme a stává se tak naším stínem. Prožitkům jednoty se můžeme přiblížit například při orgasmu a nebo třeba v procesu terapie spojeným dechem (CONNECTED BREATHING). Je to prostý pocit usmíření protikladů, splynutí, bez odporu, kdy může vstoupit život a láska ve své celistvosti. Byli jsme tak dlouho cvičeni v tom, že se musíme stále za něčím honit a dosahovat výsledků, že jsme už úplně zapoměli na ono blaho-bytí v sobě, prostě se cítit. Uzemnit se a "sjet" z přetížené hlavy dolů do srdce.

Je to právě ztracený pocit jednoty (s energií Zdroje v konečném důsledku), po kterém naše duše prahne, jelikož je její podstatou, když odložíme závoje iluzí o sobě i o světě. My všichni si v sobě neseme tyto vzpomínky na jednotu, (s)plynutí se životem. Takový pocit každý z nás mohl například již během tohoto života zažít, když jsme se plně zaopatřeni, prožívajíce (s)plynutí, odevzdání, důvěru, bez snažení se a boje o každodenní přežití v tvrdém světě matérie, v měkkoučkém a teploučkém prostředí bez rozdílu teplot, vznášeli v mateřském lůně a kdy jsme byli s tělem matky jedním. A na tento pocit si právě nějaká část v nás ještě vzpomíná a touží po tom, opět se tam navrátit. Prožitky jednoty nám totiž připomínají místo, odkud jsme přišli a kam ve svém vývoji vědomí směřujeme (opětovné splynutí s energií Zdroje, s Božským vědomím jednoty).

Zajímavá začíná být důležitost prožitků jednoty pro každého z nás v tu chvíli, když si uvědomíme, že z něj vychází prvotní důvěra a právě tato důvěra ve svět je základem pro naši sebedůvěru! Už proto se vyplatí v sobě tuto kvalitu objevovat. S každým dalším prožitkem, kdy s tímto pocitem přijdeme do kontaktu, nám pomáhá násobit pravděpodobnost, že ho budeme zažívat ve svém životě častěji. Naučíme se tak vyživovat se z vlastních zdrojů a přestat marně hledat lásku a přijetí ve vnějším světě, kde až příliš často jsou tyto iluzorní snahy odsouzeny k neúspěchu a zklamání. Na druhou stranu každé zklamání ukončuje nějakou iluzi a sebe-klamání a může být odrazovým můstkem k tomu, abychom začali skutečně citelně a viditelně prosperovat ze zdrojů vlastní duševní esence!

7 800 Kč

8 800 Kč při platbě po 31.1.

Přihlásit se

ZBOŘIT SRDEČNÍ HRADBY – Léčivá síla zranitelnosti

Čt – Ne

26. – 29.3.2020

10-17 hod.

Srdeční hradby představují naše bytostná přesvědčení, která jsme si vytvořili v rozhodujících situacích svého života. Taková zarytá subjektivní přesvědčení jsou spojena s příběhy, které si vyprávíme v souvislosti s nějakou zraňující situací z minulosti. Tato přesvědčení, jež vytvářejí zdi mezi námi a druhými, mezi námi a životem, se ovšem až příliš často zakládají na subjektivním, jednostranném vyhodnocení toho, co se stalo a co nás zranilo. A tak nám chybí informace k pochopení celistvějšího obrazu této skutečnosti a podle toho také naše příběhy bolesti zní...Otázkou je, zda nám příběhy, které si vyprávíme a naše přesvědčení slouží a nebo nás spíše sabotují?

Pokud jsme si postupně nedoplnili zdroje, jež nám v minulosti chyběli k tomu, abychom situaci zvládli, a časem tak své zranění neuzdravili, pravděpodobně se se svým starým příběhem bolesti do dnešního dne “identifikujeme” a žijeme tím pádem pořád dokola kopii starého příběhu - a tím kopii své minulosti. Ovládáni svým zacyklením se v minulosti pak opakujeme stejné vzorce a ochuzujeme se o to, abychom mohli pro sebe vytvořit jinou, svobodnější budoucnost a život, jaký bychom ve skutečnosti chtěli žít! Dobrá zpráva je, že se můžeme tady a teď rozhodnout rozšiřovat své vědomí (o sobě a své minulosti) a (z)měnit pohled na své příběhy bolesti, tím je konečně propustit, přetavit je v sílu a růst! Zbořit hradby, které stojí v cestě volnému proudění lásky, aby mohl život, který stojí za to žít, opět vstoupit.

Dovolit si pustit se starých příběhů bolesti a odpustit může být tím nejcennějším, co vůbec může člověk sám sobě dát. Dojde k oproštění se od tíhy minulosti a otevřou se mu nové netušené možnosti ke změně. Jako by svět najednou vypadal úplně jinak...Přesto jediné, co se změnilo je naše vnímání. A s ním i naše realita... Odpuštění může být velmi magickým aktem a představovat důležitý milník na každé cestě k uzdravení těla i duše. A tak ten, kdo skutečně odpustí, tak prokáže službu především sám sobě! Navíc je odpuštění naprosto přirozeným reflexem našeho srdce - není to žádná schopnost, kterou bychom se museli učit - sílu odpuštění je možné trénovat a postupně tak v sobě opět probudit tuto nespoutanou všeuzdravující sílu lásky. V těchto intenzivních čtyřech dnech půjde právě o znovupropojení se se svým srdcem, se svými zdroji, vlastní zranitelností a pravdivostí.

Vše se bude tedy točit okolo srdce a srdeční inteligence. Seznámíš se například a uzavřeš mír se svým vnitřním sabotérem a poté v sobě aktivuješ vnitřního hrdinu, který nemá strach jít cestou svého srdce. Naučíš se, jak využívat inteligenci svého srdce a získat přístup ke svému niternému kompasu. Správné používání kompasu předpokládá, že kromě rácia a vědomého záměru, jak jsme běžně zvyklí, si přizveme do týmu i další kvality vnitřního navigačního systému - srdeční inteligenci, intuici a inspiraci. Na praktických příkladech ze života si vyzkoušíš, jaké to je, když všech těchto pět kvalit plní svou funkci a navzájem spolupracují, namísto známého boje mezi “hlavou” a srdcem.

Projdeš mimo jiné intenzivně transformačními sessions k tématům:
* doplnění chybějících zdrojů,
* srdeční zdi vůči odpuštění (rozpoutání mocné síly odpuštění),
* srdeční zdi vůči sebelásce a uzdravení,
* uzemňující cesta do nitra (“z hlavy” do těla),
* vnitřní sabotér a vnitřní hrdina (světlo a stín)
* a další.

590 Kč

790 Kč při platbě po 19.3.

Přihlásit se

Tanec světla a stínu – Usmíření se stinnou částí duše

Čt

21.5.2020

17-21 hod.

Tento ochutnávkový večerní seminář je pozvánkou k nahlédnutí za oponu jednoho z nejvíce opomíjených a podceňovaných témat, které je neodmyslitelnou součástí našeho běžného života, ať už si toho jsme vědomi nebo ne - tzv. fenoménu stínu, který pochází původně od C. G. Junga.

Pokud totiž s touto kvalitou nezacházíme vědomě, může začít určovat náš život a my jen s udivením zjišťujeme, jak například ty nejlepší úmysly vedou často k nejhorším výsledkům podle motta „pro dobrotu na žebrotu“, jak se naše ušlechtilá předsevzetí neplní a obrací ve stagnaci či opak. A nebo také proč to, proti čemu bojujeme tak často naopak ještě narůstá a sílí.

* Na mnohých praktických příkladech ti toto večerní setkání poodhalí podstatu kosmického „tance“ protikladů v tomto relativním světě polarity, ve kterém žijeme.

* Díky tomu pochopíš princip a budeš se moci nechat inspirovat, jak začít využívat poselství stinných stránek své duše konstruktivním způsobem k utváření svého života – a to z pozice vědomého tvůrce namísto role oběti vnějších okolností, kdy si sami sobě zbytečně stojíme v cestě.

* Navnímáš si, jak je možné v sobě postupně tuto zdánlivou protikladnost obou částí tvé bytosti - „světla“ (vědomých identifikací) a „stínu“ (skrytých, ne-vědomých součástí naší přirozenosti) usmířit.

* Naučíš se jednoduché strategie, jak nepříjemné životní výzvy přetransformovat v šance, na kterých můžeš růst a rozšiřovat si vědomí, což hraje klíčovou roli v procesu uzdravování těla i duše a podporuje zdravý, harmonický a autentický vztah k sobě i k druhým lidem.

Seminář nabízí trochu jiný pohled na ne vždy příjemné věci, jako jsou například „negativní“ vlastnosti a emoce, konfliktní a jinak nepříjemné situace a problematické vztahy, takže budeš moci možná úplně poprvé spatřit i tyto nemilované součásti života pod trošku jiným, jasnějším a pravdivějším světlem, než doposud. Už jen to s sebou často přináší pochopení, pocit osvobození a možnost změny.

Na vlastních příkladech si budeš moci zmapovat, jak se stín v běžném životě manifestuje a jak funguje v rodinných, partnerských, pracovních i různých ne-přátelských vztazích, jak z toho vystoupit a také jak souvisí stín se vznikem ne-moci a co je skutečná prevence onemocnění.

Seminář je vhodný pro každého, kdo se vydal cestou autentického sebepoznávání a celostního uzdravování těla, mysli i duše.

 

1 890 Kč

2 300 Kč při platbě po 22.3.

Přihlásit se

BLAHOBYTÍ – ...Když duše prosperuje

22.5.2020

10-17 hod.

Tento seminář je praktickou inspirací, jak přestat klást odpor sebe-lásce a uvolnit se do života díky propojení se s vlastními zdroji. Také neustále nevědomky hledáš onen prostý dobrý pocit v sobě? Mám na mysli ten uzemněně - povznášející slastný pocit: “Jsem v pořádku, cítím se ve svém těle ukotveně, vyživen/a a jednoduše dobře, emoce plynou, srdce plesá a já přijímám sebe i dění kolem sebe bez odporu?”

Je to něco, co běžně neprožíváme, pokud se necháváme vtahovat do neustávajícího boje protikladů v našem světě polarity. Skrze polaritu sice docházíme k sebe-POZNÁNÍ díky neustálému rozhodování se mezi tím, co chceme- a tím co nechceme, mezi tím, co jsme- a tím, co nejsme… Ale i polarita má svůj protipól a tím je jednota, na kterou v každodenním shonu zapomínáme a stává se tak naším stínem. Prožitkům jednoty se můžeme přiblížit například při orgasmu a nebo třeba v procesu terapie spojeným dechem (CONNECTED BREATHING). Je to prostý pocit usmíření protikladů, splynutí, bez odporu, kdy může vstoupit život a láska ve své celistvosti. Byli jsme tak dlouho cvičeni v tom, že se musíme stále za něčím honit a dosahovat výsledků, že jsme už úplně zapoměli na ono blaho-bytí v sobě, prostě se cítit. Uzemnit se a "sjet" z přetížené hlavy dolů do srdce.

Je to právě ztracený pocit jednoty (s energií Zdroje v konečném důsledku), po kterém naše duše prahne, jelikož je její podstatou, když odložíme závoje iluzí o sobě i o světě. My všichni si v sobě neseme tyto vzpomínky na jednotu, (s)plynutí se životem. Takový pocit každý z nás mohl například již během tohoto života zažít, když jsme se plně zaopatřeni, prožívajíce (s)plynutí, odevzdání, důvěru, bez snažení se a boje o každodenní přežití v tvrdém světě matérie, v měkkoučkém a teploučkém prostředí bez rozdílu teplot, vznášeli v mateřském lůně a kdy jsme byli s tělem matky jedním. A na tento pocit si právě nějaká část v nás ještě vzpomíná a touží po tom, opět se tam navrátit. Prožitky jednoty nám totiž připomínají místo, odkud jsme přišli a kam ve svém vývoji vědomí směřujeme (opětovné splynutí s energií Zdroje, s Božským vědomím jednoty).

Zajímavá začíná být důležitost prožitků jednoty pro každého z nás v tu chvíli, když si uvědomíme, že z něj vychází prvotní důvěra a právě tato důvěra ve svět je základem pro naši sebedůvěru! Už proto se vyplatí v sobě tuto kvalitu objevovat. S každým dalším prožitkem, kdy s tímto pocitem přijdeme do kontaktu, nám pomáhá násobit pravděpodobnost, že ho budeme zažívat ve svém životě častěji. Naučíme se tak vyživovat se z vlastních zdrojů a přestat marně hledat lásku a přijetí ve vnějším světě, kde až příliš často jsou tyto iluzorní snahy odsouzeny k neúspěchu a zklamání. Na druhou stranu každé zklamání ukončuje nějakou iluzi a sebe-klamání a může být odrazovým můstkem k tomu, abychom začali skutečně citelně a viditelně prosperovat ze zdrojů vlastní duševní esence!

590 Kč

790 Kč při platbě po 24.9.

Přihlásit se

CONNECTED BREATHING – Prodýchej se k vnitřní svobodě!

9.10.2020

17-21 hod.

Connected breathing je prožitkovou metodou, jak pocítit ve svém těle opět proudit jiskřivou živoucí energii a zažít hluboké setkání sám/sama se sebou až po prožitky jednoty.

* Nabízí možnost prodýchat se svými vnitřními bloky a nánosy z minulosti, pomoci při osvobození se od strachů, zpřístupnit si dříve potlačované energetické zdroje a znovuprožívat tak radost ze života.
* V kombinaci s doprovodným, emoce oslovujícím hudebním prožitkem, jež prolamuje „ledy“, dochází díky životadárné síle dechu k intenzivnímu nárůstu energie v těle. * Díky nadměrnému okysličení těla se přirozenou formou dostaneš do stavů rozšířeného vědomí, pokud se svému procesu dokážeš oddat. Přes tělo se tak můžeme dostat do kontaktu s hlubšími vrstvami své bytosti a prodýchat se skrze možné blokády až na těchto hlubokých úrovních naší psychiky a vědomí, kde jsou energeticky „zapsány“.

Tam, kam proudí energie, tam opět začíná proudit život, vědomí a s ním uzdravení. Samoozdravné síly těla se uvádí do chodu. Navýšená energie v těle si razí cesty přesně tam, kde dříve energie neproudila a vedena moudrostí našeho těla si hledá cesty, skrze které je potřeba „projít“ – což může být skrze eventuelní „úžiny a úzkosti“, potlačené emoce a vnitřní odpor, abychom teprve poté mohli poté prožít pocit uvolnění a onu šíři a (srdečné) teplo - v ideálním případě prožitky jednoty, které jsou v dnešní době tak nedostatkovou kvalitou - a zároveň kvalitou, která je naší duši toliko blízká!

My všichni totiž v hloubi své duše hledáme všude možně alespoň příchuť tohoto pocitu, který nezřídkakdy ústí v různé závislostní chování... Často právě nevědomky usilujeme o podobné prožitky opětovného (s)plynutí, propojení a bytí v jednotě se vším - onen stav bez odporu, (s)plynutí se vším a „rozpuštění se“ v onom "božském" pocitu beztíže. Tyhle pocity jsme totiž už v tomto životě zažívali (a nějaká část v nás si na to moc dobře vzpomíná!) například ještě v mateřském lůně, kde nebyly žádné rozdíly teplot a rozlišení vně-uvnitř, jen blažený pocit bytí a (s)plynutí se vším, v konečném důsledku (s)plynutí s naší „Božskou podstatou“, kam se naše duše vyvíjí a jednou se do tohoto stavu splynutí opět navrátí.

Zajímavé to začíná být především, když uvážíme, že kontakt s takovýmito (alespoň krátkodobými) prožitky jednoty teprve umožňuje v sobě rozvinout pocit takzvané PRVOTNÍ DŮVĚRY, který představuje jakousi základnu pro naše SEBE-vědomí. A čím více prožitků jednoty zakusíme, tím více se bude posilovat naše rezonance k takovýmto stavům bytí a tím více si jich budeme do života přitahovat, což představuje úžasnou podporu pro znovuobnovení prvotní důvěry ve svět a víry v sebe sama.

Connected breathing nabízí také jedinečnou možnost rozpoznat své aktuálně působící osobní vzorce SEBE-pojetí, které nám již neslouží a nadto také netušené vlastní tělesné, duševní a spirituální možnosti a potenciály, které jen čekají na to, až je proměníme v praktické schopnosti!
Úžasným vedlejším efektem je kromě zpřístupnění si dříve "zamrzlé" energie v blokádách, také například odkyselení organismu. Když uvážíme, jak jsme v dnešní době povětšinou překyseleni, a že nemoci se daří pouze v kyselém prostředí, představuje Connected breathing nejen bonusovou doprovodnou terapii v procesu léčení mnoha onemocnění a je tedy příhodnou metodou k očistě jak těla, tak i odkrývání závojů zastiňujících podstatu a potenciály naší duše!

Pokud chceš oslovit více úrovních své multidimenzionální bytosti - skrze tělo až na úroveň vědomí - a nastartovat tak přirozené sebeozdravné síly organismu,  využij tento energetický „boost“, který ti umožní tvůj vlastní dech! Protože nastartování procesu uzdravení je vždy o dodání chybějící energie do místa, které onemocnělo, stejně jako o současném rozšíření vědomí.

Connected breathing není vhodný pro ty, kteří trpí hraniční poruchou osobnosti a nebo mají kardiovaskulární potíže.

Místo konání

Maitrea
Dům osobního rozvoje

Týnská ulička 6, Praha 1

V případě dotazů týkajících se semináře
kontaktujte přímo lektorku:

724 050 794
simona@dahlke.cz

Často kladené otázky

Co s sebou?

Doporučujeme Vám vzít si s sebou uzavíratelnou láhev s pitím, vždy se hodí zápisník a tužka. Na semináře zpravidla nic dalšího nepotřebujete. 

Jaké oblečení?

Vhodné je pohodlné volné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře. Na místě se můžete převléknout (platí zejména pro taneční a pohybové semináře.) K dispozici na místě jsou deky. V případě potřeby využijte na patře se sály sprchu.

Je na místě občerstvení?

Na místě možno zakoupit drobné občerstvení (sušenky, musli tyčinky apod.) K dispozici káva, čaj a filtrovaná voda z kohoutku. Do sálů si bereme nápoje pouze v uzavřených nádobách. Pro konzumaci občerstvení je určena přilehlá kuchyňka. Doporučujeme vám přinést si s sebou vodu nebo čaj v plastové lahvi či termosce. Pokud zapomenete, je možné zakoupit vodu v láhvi u nás. 

Na oběd či večeři si můžete zajít do naší vegetariánské restaurace MAITREA. Doporučujeme rezervovat si místo na telefonním čísle : 221 711 631 (11.30-23.00). V případě rezervace pro větší skupinu počítejte s tzv. SKUPINOVOU NABÍDKOU, kde je výběr z cca 6 jídel, abyste dlouho nečekali. Rezervace je pro vás držena pouze 15 minut od dohodnutého času.

Další alternativy: Country life (www.countrylife.cz), BEAS DHABA (www.beas-dhaba.cz), pizzeria GIALLO ROSSA (www.giallorossa.cz)

Kde zaparkovat?

V okolí je modrá rezidentská zona. Parkování (placené) možné jedině v OC Kotva, Palladium nebo Rudolfinum (mimopražským doporučujeme nechat vůz na parkovištích P+R a dojet k nám metrem). Před domem MAITREA je možné jen krátkodobé zastavení pro vystoupení a vyložení.