Světlo a stín v tanci života

Načerpejte inspiraci jak si díky otevřenému přístupu ke stinným aspektům duše rozšířit vědomí a objevit poklady, které vám zpřístupní napojení na pramen životní síly a esenci vašeho jedinečného potenciálu, kde se také ukrývá životní rovnováha a zdraví.

Naučte se, jak začít využívat poselství stinných stránek své duše konstruktivním způsobem k utváření svého života – a to z pozice vědomého tvůrce namísto role oběti vnějších okolností, kdy si sami sobě zbytečně stojíme v cestě.


Zkušenosti účastníků

Zpočátku jsem neměla ponětí o tom, co je stín a už vůbec by mne nenapadlo, že si ze stinných stránek mohu udělat s nadsázkou nejlepšího přítele. V tom pro mne byl seminář největším prozřením. O to více pro mne bylo osvobozující si uvědomit svou vlastní slepotu a vidět věci najednou jinak. Vystoupila jsem z neustále se opakujících bojů a začala svou energii vynakládat na to, co chci a neplýtvat s ní na zbytečný boj na to, co nechci.
Martina
Je velmi krásně vidět, že jak světlo, tak i stín vlastně působí v jednotné harmonii. Již neprožívám vnitřní boje a rozpolcenost, ale jsem uvnitř smířený. Díky tomu cítím daleko větší životní energii, motivaci a tah na branku...a to mi pomáhá ve všech oblastech mého života.
Tomáš

Simona Frydrychová

"Každé onemocnění je manifestace stínového tématu, které bylo vytěsněno z vědomí. Tato „chyba“, kterou tělo ztělesňuje ve fyzické podobě, nám pak v našem systému chybí. Jen v podobě, která se nám nelíbí, ale chybějící princip tak zůstává v našem systému zachován. Takže to vlastně žádná chyba není, ale snaha organismu o udržení rovnováhy.", říká v rozhovoru pro náš magazín.

Jsem průvodkyní sebepoznáním a moderní spiritualitou na cestě k větší celistvosti a znovuobjevení pokladů ukrývajících se za poselstvími našeho těla a duše. Doprovázím své klienty z ne-moci zpět ke zdraví především díky poznatkům celostní psychosomatiky a praktickému využití tzv. životních principů a univerzálních duchovních zákonitostí. Jsem ve své podstatě vlastně překladatelkou z řečí těla a forem viditelného světa do řeči duše.

Díky této schopnosti provádím odjakživa sama sebe a nyní i druhé běžnými, i méně standartními životními situacemi a krizemi, labyrintem mezilidských vztahů, zpět k radosti ze života a uskutečnění té SVÉ autentické životní cesty a jedinečného potenciálu. Důvěrná znalost lidského těla i psychiky mi umožňuje obojí vzájemně propojovat - a přesně to má na mysli celostní psychosomatika.

Mou druhou přirozeností je práce s tzv. fenoménem stínu, jak jej nazval C. G. Jung, jež nám pomáhá navracet do života to, co nám chybí k tomu, abychom mohli autenticky zářit z rovnováhy své podstaty.

Vždy znovu žasnu a baví mě objevovat poklady a požehnání, která se ukrývají za zpřístupněním si poselství a nesmírně tvůrčí energie stinných aspektů naší přirozenosti, ve kterých se skrývají často netušené poklady a požehnání.

Na poli usmiřování zdánlivé protikladnosti tohoto světa mezi polaritou mužského a ženského prvku mi byli velkými učiteli tanec, jóga a vlastní dech, jehož střídavý rytmus naznačuje, jak jeden pól bez toho druhého nemůže existovat a pouze jejich společný tanec umožňuje život.

Mám vzdělání mimo jiné v celostní psychosomatice, aplikovaných principech života a terapii spojeným dechem pod vedením známého lékaře, psychoterapeuta a autora bestsellerů o psychosomatice Dr. Ruedigera Dahlke, kterého v Čechách oficiálně zastupuji.

Termíny seminářů Simony Frydrychové

Cyklus 5 setkání

7 800 Kč

Přihlásit se

MÁ IDEÁLNÍ VÁHA – Pro-cit-ni pro svou pravou velikost!

Pá – Ne

18.10.2019 – 1.3.2020

PÁT vždy: 17-21h, NE: 10-18h

Program MÁ IDEÁLNÍ VÁHA ti nabízí jedinečnou možnost, vyvinout si v procesu 5ti intenzivních setkání:

svůj osobní, na míru ušitý, celostně psycho-somaticky laděný 

program k dosažení a udržení si optimální váhy.

 

Problémů s váhou totiž existuje tolik jako lidí, kteří jimi trpí. Už proto neexistuje jedno jediné identické řešení pro všechny a už vůbec ne patent nebo dieta. Váha, ze které se stal problém, se týká vždy celého člověka a zasahuje proto až na úroveň duše a vědomí, na které se v klasickém "boji s nadváhou" zapomíná.

Z nejhlubších vrstev naší bytosti totiž působí naše psychické „váhové“ vzorce, jakési jemnohmotné šablony, které mají zásadní moc a rozhodují z této hloubky o tom, jaká tělesná váha se bude manifestovat v jaké fyzické podobě naší postavy. Protože problém (s váhou) vznikl a je ukotven na energeticky mnohem hlubší úrovni, než je úroveň materiální (tělo), je užitečné ho začít řešit tam, kde skutečně vznikl.

Toto nové, přepracované vydání je obohacené o transformativní cesty do nitra k nalezení a neutralizaci iniciálního konfliktu a osobní karmy, jež způsobují na jemnohmotných úrovních neustálé opakování sebesabotáže týkající se váhy.

Během svého individuálně laděného procesu se budeš samozřejmě postupně opět propojovat zároveň i se svým tělem, ale možná jinak, než to znáš. Poté, co si díky speciální hluboce uzemňující meditativní technice procítíš, jak uvolňující a vyživující je stav uzemněnosti, začneš ho ve svém životě jistě častěji využívat - a to nejen ke zklidnění rozbouřených myšlenkových smyček, jež se neustále snaží "vše vymyslet". A až se propojíš s jedinečnou frekvencí svého srdce, znovuobjevíš kouzlo vzájemné spolupráce mezi "hlavou" a "srdcem",  mezi myšlením a cítěním. Začneš tak se svým tělem komunikovat možná na zcela nové, mnohem celistvější úrovni - jako se studnicí moudrosti plné poselství o tvé jedinečné esenci a jak jí a sobě opět vdechnout život!

Celistvá, živoucí, mulitidimenzionální esence tebe v tobě se bude rozvíjet spolu s tvou nově nastoupenou cestou k ideální váze a ty začneš zažívat, jaké to je, cítit se v sobě jednoduše dobře.

Díky seznamování se s tekutinovým tělem se s tebou společně rozpohybuje také vnitřní svět zamrzlých emocí a nánosy minulosti se budou odplavovat - onen duševní balast, jež se manifestuje v podobě tělesného balastu a přebytečných kilogramů. Naučíš se tak místo vytěsňování ne-milovaných částí tebe (a tím jejich zadržování v těle) vytvářet k nim protiváhu a integrovat tak své světlo i stín. Protože právě pozice boje proti ne-milované váze živí tento stvůj stín, ukládá se jako duševní, tak tělesný balast a blokuje změnu.

Až si zmapuješ a přijmeš svůj výchozí bod v celistvosti jeho darů a výhod, které ti poskytoval, začneme společně nacházet konstruktivní alternativy, jak si budeš naplňovat důležité potřeby v jiné podobě, než pomocí kompenzačního naplňování se jídlem, pitím, či jinými závislostmi na látkách, pocitech, či druhých lidech. Krůček po krůčku začneš vědomě utvářet nový, konstruktivní vzorec své niterné váhy, nové formotvorné pole tvé ideální váhy. Budeš se každým dnem a s každým novým rozhodnutím vymotávat z iluzí o sobě a rozmotávat zlatou nitku, která tě opět navede zpět na skutečnou cestu tvého srdce, tvé pravé velikosti, ideální váhy a pravé hodnoty toho, kým skutečně jsi!

Součástí Programu je jedno 90ti minutové individuální sezení, kde ti v soukromí pomohu zmapovat si tvou zcela jedinečnou váhovou tématiku, se kterou budeš v programu pracovat.


Termíny setkání
1. Pátek 18.10.2019: 17-21h
2. Pátek 22.11.2019: 17-21h
3. Pátek 13.12.2019: 17-21h
4. Pátek 24.1.2020: 17-21h
5. Neděle 1.3.2020: 10-18h (s přestávkami)


Co se bude dít v období mezi setkáními?
Jednou týdně ode mne vždy obdržíš další pracovní materiály, meditaci nebo další jednoduché strategie k tématice, kterou jsme společně prožili na předchozím setkání. Budeme tedy po celou dobu ve spojení a ty tak budeš moci nové poznatky lépe ukotvovat do svého každodenního života.

590 Kč

Přihlásit se

Tanec světla a stínu – Usmíření se stinnou částí duše

25.10.2019

18-21 hod.

Tento ochutnávkový večerní seminář je pozvánkou k nahlédnutí za oponu jednoho z nejvíce opomíjených a podceňovaných témat, které je neodmyslitelnou součástí našeho běžného života, ať už si toho jsme vědomi nebo ne - tzv. fenoménu stínu, který pochází původně od C. G. Junga.

Pokud totiž s touto kvalitou nezacházíme vědomě, může začít určovat náš život a my jen s udivením zjišťujeme, jak například ty nejlepší úmysly vedou často k nejhorším výsledkům podle motta „pro dobrotu na žebrotu“, jak se naše ušlechtilá předsevzetí neplní a obrací ve stagnaci či opak. A nebo také proč to, proti čemu bojujeme tak často naopak ještě narůstá a sílí.

* Díky bezprostřednímu meditativnímu prožitku ti toto večerní setkání poodhalí podstatu kosmického „tance“ protikladů v tomto relativním světě polarity, ve kterém žijeme.

* Díky tomu pochopíš princip a budeš se moci nechat inspirovat, jak začít využívat poselství stinných stránek své duše konstruktivním způsobem k utváření svého života – a to z pozice vědomého tvůrce namísto role oběti vnějších okolností, kdy si sami sobě zbytečně stojíme v cestě.

* Navnímáš si, jak je možné v sobě postupně tuto zdánlivou protikladnost obou částí tvé bytosti - „světla“ (vědomých identifikací) a „stínu“ (skrytých, ne-vědomých součástí naší přirozenosti) usmířit.

* Naučíš se jednoduché strategie, jak nepříjemné životní výzvy přetransformovat v šance, na kterých můžeš růst a rozšiřovat si vědomí, což hraje klíčovou roli v procesu uzdravování těla i duše a podporuje zdravý, harmonický a autentický vztah k sobě i k druhým lidem.

Seminář nabízí trochu jiný pohled na ne vždy příjemné věci, jako jsou například „negativní“ vlastnosti a emoce, konfliktní a jinak nepříjemné situace a problematické vztahy, takže budeš moci možná úplně poprvé spatřit i tyto nemilované součásti života pod trošku jiným, jasnějším a pravdivějším světlem, než doposud. Už jen to s sebou často přináší pochopení, pocit osvobození a možnost změny.

Na vlastních příkladech si budeš moci zmapovat, jak se stín v běžném životě manifestuje a jak funguje v rodinných, partnerských, pracovních i různých ne-přátelských vztazích, jak z toho vystoupit a také jak souvisí stín se vznikem ne-moci a co je skutečná prevence onemocnění.

Seminář je vhodný pro každého, kdo se vydal cestou autentického sebepoznávání a celostního uzdravování těla, mysli i duše.

 

4 500 Kč

Přihlásit se

TANEC DUŠE – Světlo a stín tvé jedinečné esence

Pá – Ne

15. – 17.11.2019

Pá: 18-21, So: 10-18, Ne: 10-16:30

Tento transformativní prožitkový seminář ti otevře nové možnosti, jak se znovu propojit s kvalitami vlastního temného (např. nemilované a odmítané rysy a vlastnosti) i tzv. zlatého stínu (např. skryté talenty). Díky zpřístupnění si těchto kvalit budeš moci následně proměnit zastíněné energie, jež jsou v těchto kvalitách uvězněné, ve své esenciální schopnosti a pocit vnitřní svobody.

Seminář představuje esenci základů pro úspěšný tanec životem, v němž se vše točí okolo zachování rovnováhy na základě vzájemné souhry univerzálně působících energií a přírodních zákonitostí. V jednoduchých učebních pasážích a praktických cvičeních se naučíš hravě zacházet se svými nejsilnějšími protihráči ve hře života, jak se s nimi spojit a společně změnit to, co v tvém životě nefunguje.

Pokud je ti například povědomý scénář, že toužíš ve svém životě provést nějakou změnu a až příliš často se ti tyto opakované pokusy nedaří, je možné, že zapomínáš vzít v úvahu univerzálně působící přírodní zákonitosti. Pochopení těchto zákonitostí, které nazval Dr. Rüdiger Dahlke ve stejnojmenné knize „Zákony osudu, aneb pravidla hry pro život“, ti pomůže rozšířit si obzory nahlížení na problémy každodenního života z celistvější perspektivy, takže budeš schopen/schopna spatřit náhle nové možnosti řešení. Díky bezprostřednímu prožitku v podobě vedených meditacích z dílny Dr. Dahlke si zažiješ, jak se vnější realita změní, pokud změníš své vnímání a s tím svůj vnitřní svět.

V neposlední řadě se ti osvětlí, jak souvisí odmítání své autenticity a potlačování potřeb duše (a jejího potenciálu k vývoji), se vznikem ne-moci a co znamená opravdová prevence. Neboť žít autenticky nestojí téměř žádnou energii na rozdíl od života v neustálém boji či odporu proti tomu, co JE. Pochopíš, jak si sám/a sobě stojíš v cestě. Dobrá zpráva je, že lze z tohoto zacyklení vystoupit a zažívat, jaké to je, harmonicky tančit svým životem v rytmu univerza.

 

590 Kč

Přihlásit se

Tanec světla a stínu – Usmíření se stinnou částí duše

15.11.2019

18-21 hod.

Tento ochutnávkový večerní seminář je pozvánkou k nahlédnutí za oponu jednoho z nejvíce opomíjených a podceňovaných témat, které je neodmyslitelnou součástí našeho běžného života, ať už si toho jsme vědomi nebo ne - tzv. fenoménu stínu, který pochází původně od C. G. Junga.

Pokud totiž s touto kvalitou nezacházíme vědomě, může začít určovat náš život a my jen s udivením zjišťujeme, jak například ty nejlepší úmysly vedou často k nejhorším výsledkům podle motta „pro dobrotu na žebrotu“, jak se naše ušlechtilá předsevzetí neplní a obrací ve stagnaci či opak. A nebo také proč to, proti čemu bojujeme tak často naopak ještě narůstá a sílí.

* Díky bezprostřednímu meditativnímu prožitku ti toto večerní setkání poodhalí podstatu kosmického „tance“ protikladů v tomto relativním světě polarity, ve kterém žijeme.

* Díky tomu pochopíš princip a budeš se moci nechat inspirovat, jak začít využívat poselství stinných stránek své duše konstruktivním způsobem k utváření svého života – a to z pozice vědomého tvůrce namísto role oběti vnějších okolností, kdy si sami sobě zbytečně stojíme v cestě.

* Navnímáš si, jak je možné v sobě postupně tuto zdánlivou protikladnost obou částí tvé bytosti - „světla“ (vědomých identifikací) a „stínu“ (skrytých, ne-vědomých součástí naší přirozenosti) usmířit.

* Naučíš se jednoduché strategie, jak nepříjemné životní výzvy přetransformovat v šance, na kterých můžeš růst a rozšiřovat si vědomí, což hraje klíčovou roli v procesu uzdravování těla i duše a podporuje zdravý, harmonický a autentický vztah k sobě i k druhým lidem.

Seminář nabízí trochu jiný pohled na ne vždy příjemné věci, jako jsou například „negativní“ vlastnosti a emoce, konfliktní a jinak nepříjemné situace a problematické vztahy, takže budeš moci možná úplně poprvé spatřit i tyto nemilované součásti života pod trošku jiným, jasnějším a pravdivějším světlem, než doposud. Už jen to s sebou často přináší pochopení, pocit osvobození a možnost změny.

Na vlastních příkladech si budeš moci zmapovat, jak se stín v běžném životě manifestuje a jak funguje v rodinných, partnerských, pracovních i různých ne-přátelských vztazích, jak z toho vystoupit a také jak souvisí stín se vznikem ne-moci a co je skutečná prevence onemocnění.

Seminář je vhodný pro každého, kdo se vydal cestou autentického sebepoznávání a celostního uzdravování těla, mysli i duše.

 

Místo konání

Maitrea
Dům osobního rozvoje

Týnská ulička 6, Praha 1

V případě dotazů týkajících se semináře
kontaktujte přímo lektorku:

724 050 794
simona@dahlke.cz

Často kladené otázky

Co s sebou?

Doporučujeme Vám vzít si s sebou uzavíratelnou láhev s pitím, vždy se hodí zápisník a tužka. Na semináře zpravidla nic dalšího nepotřebujete. 

Jaké oblečení?

Vhodné je pohodlné volné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře. Na místě se můžete převléknout (platí zejména pro taneční a pohybové semináře.) K dispozici na místě jsou deky. V případě potřeby využijte na patře se sály sprchu.

Je na místě občerstvení?

Na místě možno zakoupit drobné občerstvení (sušenky, musli tyčinky apod.) K dispozici káva, čaj a filtrovaná voda z kohoutku. Do sálů si bereme nápoje pouze v uzavřených nádobách. Pro konzumaci občerstvení je určena přilehlá kuchyňka. Doporučujeme vám přinést si s sebou vodu nebo čaj v plastové lahvi či termosce. Pokud zapomenete, je možné zakoupit vodu v láhvi u nás. 

Na oběd či večeři si můžete zajít do naší vegetariánské restaurace MAITREA. Doporučujeme rezervovat si místo na telefonním čísle : 221 711 631 (11.30-23.00). V případě rezervace pro větší skupinu počítejte s tzv. SKUPINOVOU NABÍDKOU, kde je výběr z cca 6 jídel, abyste dlouho nečekali. Rezervace je pro vás držena pouze 15 minut od dohodnutého času.

Další alternativy: Country life (www.countrylife.cz), BEAS DHABA (www.beas-dhaba.cz), pizzeria GIALLO ROSSA (www.giallorossa.cz)

Kde zaparkovat?

V okolí je modrá rezidentská zona. Parkování (placené) možné jedině v OC Kotva, Palladium nebo Rudolfinum (mimopražským doporučujeme nechat vůz na parkovištích P+R a dojet k nám metrem). Před domem MAITREA je možné jen krátkodobé zastavení pro vystoupení a vyložení.