Světlo a stín v tanci života

Načerpejte inspiraci jak si díky otevřenému přístupu ke stinným aspektům duše rozšířit vědomí a objevit poklady, které vám zpřístupní napojení na pramen životní síly a esenci vašeho jedinečného potenciálu, kde se také ukrývá životní rovnováha a zdraví.

Naučte se, jak začít využívat poselství stinných stránek své duše konstruktivním způsobem k utváření svého života – a to z pozice vědomého tvůrce namísto role oběti vnějších okolností, kdy si sami sobě zbytečně stojíme v cestě.


Zkušenosti účastníků

Zpočátku jsem neměla ponětí o tom, co je stín a už vůbec by mne nenapadlo, že si ze stinných stránek mohu udělat s nadsázkou nejlepšího přítele. V tom pro mne byl seminář největším prozřením. O to více pro mne bylo osvobozující si uvědomit svou vlastní slepotu a vidět věci najednou jinak. Vystoupila jsem z neustále se opakujících bojů a začala svou energii vynakládat na to, co chci a neplýtvat s ní na zbytečný boj na to, co nechci.
Martina
Je velmi krásně vidět, že jak světlo, tak i stín vlastně působí v jednotné harmonii. Již neprožívám vnitřní boje a rozpolcenost, ale jsem uvnitř smířený. Díky tomu cítím daleko větší životní energii, motivaci a tah na branku...a to mi pomáhá ve všech oblastech mého života.
Tomáš

Simona Frydrychová

"Každé onemocnění je manifestace stínového tématu, které bylo vytěsněno z vědomí. Tato „chyba“, kterou tělo ztělesňuje ve fyzické podobě, nám pak v našem systému chybí. Jen v podobě, která se nám nelíbí, ale chybějící princip tak zůstává v našem systému zachován. Takže to vlastně žádná chyba není, ale snaha organismu o udržení rovnováhy.", říká v rozhovoru pro náš magazín.

Jsem průvodkyní sebepoznáním a moderní spiritualitou na cestě k větší celistvosti a znovuobjevení pokladů ukrývajících se za poselstvími našeho těla a duše. Doprovázím své klienty z ne-moci zpět ke zdraví především díky poznatkům celostní psychosomatiky a praktickému využití tzv. životních principů a univerzálních duchovních zákonitostí. Jsem ve své podstatě vlastně překladatelkou z řečí těla a forem viditelného světa do řeči duše.

Díky této schopnosti provádím odjakživa sama sebe a nyní i druhé běžnými, i méně standartními životními situacemi a krizemi, labyrintem mezilidských vztahů, zpět k radosti ze života a uskutečnění té SVÉ autentické životní cesty a jedinečného potenciálu. Důvěrná znalost lidského těla i psychiky mi umožňuje obojí vzájemně propojovat - a přesně to má na mysli celostní psychosomatika.

Mou druhou přirozeností je práce s tzv. fenoménem stínu, jak jej nazval C. G. Jung, jež nám pomáhá navracet do života to, co nám chybí k tomu, abychom mohli autenticky zářit z rovnováhy své podstaty.

Vždy znovu žasnu a baví mě objevovat poklady a požehnání, která se ukrývají za zpřístupněním si poselství a nesmírně tvůrčí energie stinných aspektů naší přirozenosti, ve kterých se skrývají často netušené poklady a požehnání.

Na poli usmiřování zdánlivé protikladnosti tohoto světa mezi polaritou mužského a ženského prvku mi byli velkými učiteli tanec, jóga a vlastní dech, jehož střídavý rytmus naznačuje, jak jeden pól bez toho druhého nemůže existovat a pouze jejich společný tanec umožňuje život.

Mám vzdělání mimo jiné v celostní psychosomatice, aplikovaných principech života a terapii spojeným dechem pod vedením známého lékaře, psychoterapeuta a autora bestsellerů o psychosomatice Dr. Ruedigera Dahlke, kterého v Čechách oficiálně zastupuji.

Termíny seminářů Simony Frydrychové

790 Kč

Přihlásit se

Tanec světla a stínu – Usmíření se stinnou částí duše

Út

28.1.2020

17-21 hod.

Tento ochutnávkový večerní seminář je pozvánkou k nahlédnutí za oponu jednoho z nejvíce opomíjených a podceňovaných témat, které je neodmyslitelnou součástí našeho běžného života, ať už si toho jsme vědomi nebo ne - tzv. fenoménu stínu, který pochází původně od C. G. Junga.

Pokud totiž s touto kvalitou nezacházíme vědomě, může začít určovat náš život a my jen s udivením zjišťujeme, jak například ty nejlepší úmysly vedou často k nejhorším výsledkům podle motta „pro dobrotu na žebrotu“, jak se naše ušlechtilá předsevzetí neplní a obrací ve stagnaci či opak. A nebo také proč to, proti čemu bojujeme tak často naopak ještě narůstá a sílí.

* Na mnohých praktických příkladech ti toto večerní setkání poodhalí podstatu kosmického „tance“ protikladů v tomto relativním světě polarity, ve kterém žijeme.

* Díky tomu pochopíš princip a budeš se moci nechat inspirovat, jak začít využívat poselství stinných stránek své duše konstruktivním způsobem k utváření svého života – a to z pozice vědomého tvůrce namísto role oběti vnějších okolností, kdy si sami sobě zbytečně stojíme v cestě.

* Navnímáš si, jak je možné v sobě postupně tuto zdánlivou protikladnost obou částí tvé bytosti - „světla“ (vědomých identifikací) a „stínu“ (skrytých, ne-vědomých součástí naší přirozenosti) usmířit.

* Naučíš se jednoduché strategie, jak nepříjemné životní výzvy přetransformovat v šance, na kterých můžeš růst a rozšiřovat si vědomí, což hraje klíčovou roli v procesu uzdravování těla i duše a podporuje zdravý, harmonický a autentický vztah k sobě i k druhým lidem.

Seminář nabízí trochu jiný pohled na ne vždy příjemné věci, jako jsou například „negativní“ vlastnosti a emoce, konfliktní a jinak nepříjemné situace a problematické vztahy, takže budeš moci možná úplně poprvé spatřit i tyto nemilované součásti života pod trošku jiným, jasnějším a pravdivějším světlem, než doposud. Už jen to s sebou často přináší pochopení, pocit osvobození a možnost změny.

Na vlastních příkladech si budeš moci zmapovat, jak se stín v běžném životě manifestuje a jak funguje v rodinných, partnerských, pracovních i různých ne-přátelských vztazích, jak z toho vystoupit a také jak souvisí stín se vznikem ne-moci a co je skutečná prevence onemocnění.

Seminář je vhodný pro každého, kdo se vydal cestou autentického sebepoznávání a celostního uzdravování těla, mysli i duše.

 

790 Kč

Přihlásit se

CONNECTED BREATHING – Prodýchej se k vnitřní svobodě!

Čt

30.1.2020

17-21 hod.

Connected breathing je prožitkovou metodou, jak pocítit ve svém těle opět proudit jiskřivou živoucí energii a zažít hluboké setkání sám/sama se sebou až po prožitky jednoty.

* Nabízí možnost prodýchat se svými vnitřními bloky a nánosy z minulosti, pomoci při osvobození se od strachů, zpřístupnit si dříve potlačované energetické zdroje a znovuprožívat tak radost ze života.
* V kombinaci s doprovodným, emoce oslovujícím hudebním prožitkem, jež prolamuje „ledy“, dochází díky životadárné síle dechu k intenzivnímu nárůstu energie v těle. * Díky nadměrnému okysličení těla se přirozenou formou dostaneš do stavů rozšířeného vědomí, pokud se svému procesu dokážeš oddat. Přes tělo se tak můžeme dostat do kontaktu s hlubšími vrstvami své bytosti a prodýchat se skrze možné blokády až na těchto hlubokých úrovních naší psychiky a vědomí, kde jsou energeticky „zapsány“.

Tam, kam proudí energie, tam opět začíná proudit život, vědomí a s ním uzdravení. Samoozdravné síly těla se uvádí do chodu. Navýšená energie v těle si razí cesty přesně tam, kde dříve energie neproudila a vedena moudrostí našeho těla si hledá cesty, skrze které je potřeba „projít“ – což může být skrze eventuelní „úžiny a úzkosti“, potlačené emoce a vnitřní odpor, abychom teprve poté mohli poté prožít pocit uvolnění a onu šíři a (srdečné) teplo - v ideálním případě prožitky jednoty, které jsou v dnešní době tak nedostatkovou kvalitou - a zároveň kvalitou, která je naší duši toliko blízká!

My všichni totiž v hloubi své duše hledáme všude možně alespoň příchuť tohoto pocitu, který nezřídkakdy ústí v různé závislostní chování... Často právě nevědomky usilujeme o podobné prožitky opětovného (s)plynutí, propojení a bytí v jednotě se vším - onen stav bez odporu, (s)plynutí se vším a „rozpuštění se“ v onom "božském" pocitu beztíže. Tyhle pocity jsme totiž už v tomto životě zažívali (a nějaká část v nás si na to moc dobře vzpomíná!) například ještě v mateřském lůně, kde nebyly žádné rozdíly teplot a rozlišení vně-uvnitř, jen blažený pocit bytí a (s)plynutí se vším, v konečném důsledku (s)plynutí s naší „Božskou podstatou“, kam se naše duše vyvíjí a jednou se do tohoto stavu splynutí opět navrátí.

Zajímavé to začíná být především, když uvážíme, že kontakt s takovýmito (alespoň krátkodobými) prožitky jednoty teprve umožňuje v sobě rozvinout pocit takzvané PRVOTNÍ DŮVĚRY, který představuje jakousi základnu pro naše SEBE-vědomí. A čím více prožitků jednoty zakusíme, tím více se bude posilovat naše rezonance k takovýmto stavům bytí a tím více si jich budeme do života přitahovat, což představuje úžasnou podporu pro znovuobnovení prvotní důvěry ve svět a víry v sebe sama.

Connected breathing nabízí také jedinečnou možnost rozpoznat své aktuálně působící osobní vzorce SEBE-pojetí, které nám již neslouží a nadto také netušené vlastní tělesné, duševní a spirituální možnosti a potenciály, které jen čekají na to, až je proměníme v praktické schopnosti!
Úžasným vedlejším efektem je kromě zpřístupnění si dříve "zamrzlé" energie v blokádách, také například odkyselení organismu. Když uvážíme, jak jsme v dnešní době povětšinou překyseleni, a že nemoci se daří pouze v kyselém prostředí, představuje Connected breathing nejen bonusovou doprovodnou terapii v procesu léčení mnoha onemocnění a je tedy příhodnou metodou k očistě jak těla, tak i odkrývání závojů zastiňujících podstatu a potenciály naší duše!

Pokud chceš oslovit více úrovních své multidimenzionální bytosti - skrze tělo až na úroveň vědomí - a nastartovat tak přirozené sebeozdravné síly organismu,  využij tento energetický „boost“, který ti umožní tvůj vlastní dech! Protože nastartování procesu uzdravení je vždy o dodání chybějící energie do místa, které onemocnělo, stejně jako o současném rozšíření vědomí.

Connected breathing není vhodný pro ty, kteří trpí hraniční poruchou osobnosti a nebo mají kardiovaskulární potíže.

1 890 Kč

2 300 Kč při platbě po 2.2.

Přihlásit se

STÁT SE PLNĚ ČLOVĚKEM – Umění celistvosti

Ne

1.3.2020

10-17 hod.

Seminář je prožitkovou inspirací k tomu, jak rozvíjet svou celistvost a pro-cit-nout pro svou vnitřní rovnováhu díky integraci stínu. Budeš se moci nechat inspirovat, jak začít v laskavosti vůči sobě postupně integrovat stinné součásti své přirozenosti tím, když začneš rozpouštět a propouštět iluze týkající se jednostranných identifikacích o tom, kým si myslíš, že jsi a které, pokud na nich lpíš, vedou právě k zesílení stínu a maří tvé plány. Neboť teprve z bodu neutrality a určité rovnováhy můžeme začít utvářet svůj život svobodněji, aniž by stín neustále dokola sabotoval naše snažení a “dobré úmysly”. Tím, že začneme prosvětlovat světlem nového poznání svůj stín, tedy své iluze o tom, kým si aktuálně myslíme, že jsme, přestaneme mít ze sebe onen latentně přítomný strach a tím pádem také strach z projevení vlastní moci. Zastíněné iluze nahradí jasnost. Odvážíme se postupně v sobě uzemnit, zakotvit plně v těle, což nám poskytne spolehlivou stabilitu pro to, abychom se mohli narovnat pro svou pravou velikost, abychom se přestali schovávat, ukázali se navenek a postavili se do svého pravého světla.

Pokud na druhou stranu neznáme své stinné stránky, stávají se pro nás nebezpečnými, ačkoli stejně čekají pouze na to, až je díky integraci přetavíme ve své spojence - své světlo a sílu, nové, a do této doby skryté, netušené potenciály. Poté dokážeme autentičtěji ztělesňovat skutečně SEBE a svůj potenciál proměňovat v praktické, hmatatelné schopnosti. Díky přijetí své síly se nám otevírá přístup  také k manifestační moci -  nad sebou a svým životem. Nepotřebujeme už manipulovat a žít v závislých vztazích, abychom dosahovali naplnění svých potřeb. Cítíme ve svém těle pulzovat tu živost a zároveň klid a větší jasnost, protože jsme si vědomi SEBE ve větší celistvosti, vědomi vlastních zdrojů pramenících z přijetí se v celistvosti všeho, co k nám patří a stáváme se plně člověkem, který ve svém těle ukotvuje svou mulitidimenzionální spirituální povahu. Pak druhé ani !sebe! nepotřebujeme využívat či zneužívat, ale tvoříme a spolupracujeme z pozice vědomí své draho-cennosti a rovno-cennosti.

S čím budeme pracovat?

•    Během tohoto intenzivního setkání si osvojíš a prakticky vyzkoušíš 2 účinné techniky integrace stínu. Techniky budeš poté moci používat ve svém každodenním životě, protože už budeš vědět, jak na to.

•    Seznámíš se s metodou integrace stínu “4 strany medaile” - rozšíříš si díky tomu jednostranné perspektivy vlastního vnímání a zvědomíš si vždy hned 4 úhly pohledu, které ti pomohou se vystředit a z bodu rovnováhy získat celistvější a svobodnější pohled na svůj problém!
Neboť jak pravil Einstein: „Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila.“

•   Pochopíš, proč je esenciálně důležité se uzemnit a jak na to, pokud chceš hrát úspěšně hru zvanou život tady na Zemi.

•   Seznámíš se se svými sebesabotážními programy a tou částí tebe, která “nemá náladu” se uzemnit.

•   V živé meditaci si prožiješ na vlastní kůži hluboký prožitek uzemnění a díky tomuto cvičení pro tělo, duši i mysl si nasaješ pocit, jaké to vlastně je, jak se to pociťuje, když jsem uzemněný/á.

•   Pochopíš, proč si odmítáním svého stínu stojíš sám/sama sobě v cestě a prohlédneš příčinu bez-moc-nosti, kterou cítíš, když za tebe tvé nepřijímané stíny manifestují tvůj život.

•   Ujasníš si, co chceš a také to, co nechceš a prohlédneš, proč možná dostáváš to, co nechceš místo toho, co chceš - a především, jak z toho ven.

•   Vytestuješ si, jaký stín a které konkrétní strachy související s tímto tvým konkrétním stinným tématem, ti stojí v cestě při manifestaci toho, po čem toužíš.

•   Nacítíš si v sobě svůj prostor rovnováhy, jakýsi středobod, kde vládne neutralita, a ze kterého můžeš manifestovat svobodněji.

7 800 Kč

8 800 Kč při platbě po 31.1.

Přihlásit se

ZBOŘIT SRDEČNÍ HRADBY – Léčivá síla zranitelnosti

Čt – Ne

26. – 29.3.2020

10-17 hod.

Srdeční hradby představují naše bytostná přesvědčení, která jsme si vytvořili v rozhodujících situacích svého života. Taková zarytá subjektivní přesvědčení jsou spojena s příběhy, které si vyprávíme v souvislosti s nějakou zraňující situací z minulosti. Tato přesvědčení, jež vytvářejí zdi mezi námi a druhými, mezi námi a životem, se ovšem až příliš často zakládají na subjektivním, jednostranném vyhodnocení toho, co se stalo a co nás zranilo. A tak nám chybí informace k pochopení celistvějšího obrazu této skutečnosti a podle toho také naše příběhy bolesti zní...Otázkou je, zda nám příběhy, které si vyprávíme a naše přesvědčení slouží a nebo nás spíše sabotují?

Pokud jsme si postupně nedoplnili zdroje, jež nám v minulosti chyběli k tomu, abychom situaci zvládli, a časem tak své zranění neuzdravili, pravděpodobně se se svým starým příběhem bolesti do dnešního dne “identifikujeme” a žijeme tím pádem pořád dokola kopii starého příběhu - a tím kopii své minulosti. Ovládáni svým zacyklením se v minulosti pak opakujeme stejné vzorce a ochuzujeme se o to, abychom mohli pro sebe vytvořit jinou, svobodnější budoucnost a život, jaký bychom ve skutečnosti chtěli žít! Dobrá zpráva je, že se můžeme tady a teď rozhodnout rozšiřovat své vědomí (o sobě a své minulosti) a (z)měnit pohled na své příběhy bolesti, tím je konečně propustit, přetavit je v sílu a růst! Zbořit hradby, které stojí v cestě volnému proudění lásky, aby mohl život, který stojí za to žít, opět vstoupit.

Dovolit si pustit se starých příběhů bolesti a odpustit může být tím nejcennějším, co vůbec může člověk sám sobě dát. Dojde k oproštění se od tíhy minulosti a otevřou se mu nové netušené možnosti ke změně. Jako by svět najednou vypadal úplně jinak...Přesto jediné, co se změnilo je naše vnímání. A s ním i naše realita... Odpuštění může být velmi magickým aktem a představovat důležitý milník na každé cestě k uzdravení těla i duše. A tak ten, kdo skutečně odpustí, tak prokáže službu především sám sobě! Navíc je odpuštění naprosto přirozeným reflexem našeho srdce - není to žádná schopnost, kterou bychom se museli učit - sílu odpuštění je možné trénovat a postupně tak v sobě opět probudit tuto nespoutanou všeuzdravující sílu lásky. V těchto intenzivních čtyřech dnech půjde právě o znovupropojení se se svým srdcem, se svými zdroji, vlastní zranitelností a pravdivostí.

Vše se bude tedy točit okolo srdce a srdeční inteligence. Seznámíš se například a uzavřeš mír se svým vnitřním sabotérem a poté v sobě aktivuješ vnitřního hrdinu, který nemá strach jít cestou svého srdce. Naučíš se, jak využívat inteligenci svého srdce a získat přístup ke svému niternému kompasu. Správné používání kompasu předpokládá, že kromě rácia a vědomého záměru, jak jsme běžně zvyklí, si přizveme do týmu i další kvality vnitřního navigačního systému - srdeční inteligenci, intuici a inspiraci. Na praktických příkladech ze života si vyzkoušíš, jaké to je, když všech těchto pět kvalit plní svou funkci a navzájem spolupracují, namísto známého boje mezi “hlavou” a srdcem.

Projdeš mimo jiné intenzivně transformačními sessions k tématům:
* doplnění chybějících zdrojů,
* srdeční zdi vůči odpuštění (rozpoutání mocné síly odpuštění),
* srdeční zdi vůči sebelásce a uzdravení,
* uzemňující cesta do nitra (“z hlavy” do těla),
* vnitřní sabotér a vnitřní hrdina (světlo a stín)
* a další.

590 Kč

790 Kč při platbě po 19.3.

Přihlásit se

Tanec světla a stínu – Usmíření se stinnou částí duše

Čt

21.5.2020

17-21 hod.

Tento ochutnávkový večerní seminář je pozvánkou k nahlédnutí za oponu jednoho z nejvíce opomíjených a podceňovaných témat, které je neodmyslitelnou součástí našeho běžného života, ať už si toho jsme vědomi nebo ne - tzv. fenoménu stínu, který pochází původně od C. G. Junga.

Pokud totiž s touto kvalitou nezacházíme vědomě, může začít určovat náš život a my jen s udivením zjišťujeme, jak například ty nejlepší úmysly vedou často k nejhorším výsledkům podle motta „pro dobrotu na žebrotu“, jak se naše ušlechtilá předsevzetí neplní a obrací ve stagnaci či opak. A nebo také proč to, proti čemu bojujeme tak často naopak ještě narůstá a sílí.

* Na mnohých praktických příkladech ti toto večerní setkání poodhalí podstatu kosmického „tance“ protikladů v tomto relativním světě polarity, ve kterém žijeme.

* Díky tomu pochopíš princip a budeš se moci nechat inspirovat, jak začít využívat poselství stinných stránek své duše konstruktivním způsobem k utváření svého života – a to z pozice vědomého tvůrce namísto role oběti vnějších okolností, kdy si sami sobě zbytečně stojíme v cestě.

* Navnímáš si, jak je možné v sobě postupně tuto zdánlivou protikladnost obou částí tvé bytosti - „světla“ (vědomých identifikací) a „stínu“ (skrytých, ne-vědomých součástí naší přirozenosti) usmířit.

* Naučíš se jednoduché strategie, jak nepříjemné životní výzvy přetransformovat v šance, na kterých můžeš růst a rozšiřovat si vědomí, což hraje klíčovou roli v procesu uzdravování těla i duše a podporuje zdravý, harmonický a autentický vztah k sobě i k druhým lidem.

Seminář nabízí trochu jiný pohled na ne vždy příjemné věci, jako jsou například „negativní“ vlastnosti a emoce, konfliktní a jinak nepříjemné situace a problematické vztahy, takže budeš moci možná úplně poprvé spatřit i tyto nemilované součásti života pod trošku jiným, jasnějším a pravdivějším světlem, než doposud. Už jen to s sebou často přináší pochopení, pocit osvobození a možnost změny.

Na vlastních příkladech si budeš moci zmapovat, jak se stín v běžném životě manifestuje a jak funguje v rodinných, partnerských, pracovních i různých ne-přátelských vztazích, jak z toho vystoupit a také jak souvisí stín se vznikem ne-moci a co je skutečná prevence onemocnění.

Seminář je vhodný pro každého, kdo se vydal cestou autentického sebepoznávání a celostního uzdravování těla, mysli i duše.

 

1 890 Kč

2 300 Kč při platbě po 22.3.

Přihlásit se

STÁT SE PLNĚ ČLOVĚKEM – Umění celistvosti

22.5.2020

9-16 hod.

Seminář je prožitkovou inspirací k tomu, jak rozvíjet svou celistvost a pro-cit-nout pro svou vnitřní rovnováhu díky integraci stínu. Budeš se moci nechat inspirovat, jak začít v laskavosti vůči sobě postupně integrovat stinné součásti své přirozenosti tím, když začneš rozpouštět a propouštět iluze týkající se jednostranných identifikacích o tom, kým si myslíš, že jsi a které, pokud na nich lpíš, vedou právě k zesílení stínu a maří tvé plány. Neboť teprve z bodu neutrality a určité rovnováhy můžeme začít utvářet svůj život svobodněji, aniž by stín neustále dokola sabotoval naše snažení a “dobré úmysly”. Tím, že začneme prosvětlovat světlem nového poznání svůj stín, tedy své iluze o tom, kým si aktuálně myslíme, že jsme, přestaneme mít ze sebe onen latentně přítomný strach a tím pádem také strach z projevení vlastní moci. Zastíněné iluze nahradí jasnost. Odvážíme se postupně v sobě uzemnit, zakotvit plně v těle, což nám poskytne spolehlivou stabilitu pro to, abychom se mohli narovnat pro svou pravou velikost, abychom se přestali schovávat, ukázali se navenek a postavili se do svého pravého světla.

Pokud na druhou stranu neznáme své stinné stránky, stávají se pro nás nebezpečnými, ačkoli stejně čekají pouze na to, až je díky integraci přetavíme ve své spojence - své světlo a sílu, nové, a do této doby skryté, netušené potenciály. Poté dokážeme autentičtěji ztělesňovat skutečně SEBE a svůj potenciál proměňovat v praktické, hmatatelné schopnosti. Díky přijetí své síly se nám otevírá přístup  také k manifestační moci -  nad sebou a svým životem. Nepotřebujeme už manipulovat a žít v závislých vztazích, abychom dosahovali naplnění svých potřeb. Cítíme ve svém těle pulzovat tu živost a zároveň klid a větší jasnost, protože jsme si vědomi SEBE ve větší celistvosti, vědomi vlastních zdrojů pramenících z přijetí se v celistvosti všeho, co k nám patří a stáváme se plně člověkem, který ve svém těle ukotvuje svou mulitidimenzionální spirituální povahu. Pak druhé ani !sebe! nepotřebujeme využívat či zneužívat, ale tvoříme a spolupracujeme z pozice vědomí své draho-cennosti a rovno-cennosti.

S čím budeme pracovat?

•    Během tohoto intenzivního setkání si osvojíš a prakticky vyzkoušíš 2 účinné techniky integrace stínu. Techniky budeš poté moci používat ve svém každodenním životě, protože už budeš vědět, jak na to.

•    Seznámíš se s metodou integrace stínu “4 strany medaile” - rozšíříš si díky tomu jednostranné perspektivy vlastního vnímání a zvědomíš si vždy hned 4 úhly pohledu, které ti pomohou se vystředit a z bodu rovnováhy získat celistvější a svobodnější pohled na svůj problém!
Neboť jak pravil Einstein: „Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila.“

•   Pochopíš, proč je esenciálně důležité se uzemnit a jak na to, pokud chceš hrát úspěšně hru zvanou život tady na Zemi.

•   Seznámíš se se svými sebesabotážními programy a tou částí tebe, která “nemá náladu” se uzemnit.

•   V živé meditaci si prožiješ na vlastní kůži hluboký prožitek uzemnění a díky tomuto cvičení pro tělo, duši i mysl si nasaješ pocit, jaké to vlastně je, jak se to pociťuje, když jsem uzemněný/á.

•   Pochopíš, proč si odmítáním svého stínu stojíš sám/sama sobě v cestě a prohlédneš příčinu bez-moc-nosti, kterou cítíš, když za tebe tvé nepřijímané stíny manifestují tvůj život.

•   Ujasníš si, co chceš a také to, co nechceš a prohlédneš, proč možná dostáváš to, co nechceš místo toho, co chceš - a především, jak z toho ven.

•   Vytestuješ si, jaký stín a které konkrétní strachy související s tímto tvým konkrétním stinným tématem, ti stojí v cestě při manifestaci toho, po čem toužíš.

•   Nacítíš si v sobě svůj prostor rovnováhy, jakýsi středobod, kde vládne neutralita, a ze kterého můžeš manifestovat svobodněji.

590 Kč

790 Kč při platbě po 24.9.

Přihlásit se

CONNECTED BREATHING – Prodýchej se k vnitřní svobodě!

9.10.2020

17-21 hod.

Connected breathing je prožitkovou metodou, jak pocítit ve svém těle opět proudit jiskřivou živoucí energii a zažít hluboké setkání sám/sama se sebou až po prožitky jednoty.

* Nabízí možnost prodýchat se svými vnitřními bloky a nánosy z minulosti, pomoci při osvobození se od strachů, zpřístupnit si dříve potlačované energetické zdroje a znovuprožívat tak radost ze života.
* V kombinaci s doprovodným, emoce oslovujícím hudebním prožitkem, jež prolamuje „ledy“, dochází díky životadárné síle dechu k intenzivnímu nárůstu energie v těle. * Díky nadměrnému okysličení těla se přirozenou formou dostaneš do stavů rozšířeného vědomí, pokud se svému procesu dokážeš oddat. Přes tělo se tak můžeme dostat do kontaktu s hlubšími vrstvami své bytosti a prodýchat se skrze možné blokády až na těchto hlubokých úrovních naší psychiky a vědomí, kde jsou energeticky „zapsány“.

Tam, kam proudí energie, tam opět začíná proudit život, vědomí a s ním uzdravení. Samoozdravné síly těla se uvádí do chodu. Navýšená energie v těle si razí cesty přesně tam, kde dříve energie neproudila a vedena moudrostí našeho těla si hledá cesty, skrze které je potřeba „projít“ – což může být skrze eventuelní „úžiny a úzkosti“, potlačené emoce a vnitřní odpor, abychom teprve poté mohli poté prožít pocit uvolnění a onu šíři a (srdečné) teplo - v ideálním případě prožitky jednoty, které jsou v dnešní době tak nedostatkovou kvalitou - a zároveň kvalitou, která je naší duši toliko blízká!

My všichni totiž v hloubi své duše hledáme všude možně alespoň příchuť tohoto pocitu, který nezřídkakdy ústí v různé závislostní chování... Často právě nevědomky usilujeme o podobné prožitky opětovného (s)plynutí, propojení a bytí v jednotě se vším - onen stav bez odporu, (s)plynutí se vším a „rozpuštění se“ v onom "božském" pocitu beztíže. Tyhle pocity jsme totiž už v tomto životě zažívali (a nějaká část v nás si na to moc dobře vzpomíná!) například ještě v mateřském lůně, kde nebyly žádné rozdíly teplot a rozlišení vně-uvnitř, jen blažený pocit bytí a (s)plynutí se vším, v konečném důsledku (s)plynutí s naší „Božskou podstatou“, kam se naše duše vyvíjí a jednou se do tohoto stavu splynutí opět navrátí.

Zajímavé to začíná být především, když uvážíme, že kontakt s takovýmito (alespoň krátkodobými) prožitky jednoty teprve umožňuje v sobě rozvinout pocit takzvané PRVOTNÍ DŮVĚRY, který představuje jakousi základnu pro naše SEBE-vědomí. A čím více prožitků jednoty zakusíme, tím více se bude posilovat naše rezonance k takovýmto stavům bytí a tím více si jich budeme do života přitahovat, což představuje úžasnou podporu pro znovuobnovení prvotní důvěry ve svět a víry v sebe sama.

Connected breathing nabízí také jedinečnou možnost rozpoznat své aktuálně působící osobní vzorce SEBE-pojetí, které nám již neslouží a nadto také netušené vlastní tělesné, duševní a spirituální možnosti a potenciály, které jen čekají na to, až je proměníme v praktické schopnosti!
Úžasným vedlejším efektem je kromě zpřístupnění si dříve "zamrzlé" energie v blokádách, také například odkyselení organismu. Když uvážíme, jak jsme v dnešní době povětšinou překyseleni, a že nemoci se daří pouze v kyselém prostředí, představuje Connected breathing nejen bonusovou doprovodnou terapii v procesu léčení mnoha onemocnění a je tedy příhodnou metodou k očistě jak těla, tak i odkrývání závojů zastiňujících podstatu a potenciály naší duše!

Pokud chceš oslovit více úrovních své multidimenzionální bytosti - skrze tělo až na úroveň vědomí - a nastartovat tak přirozené sebeozdravné síly organismu,  využij tento energetický „boost“, který ti umožní tvůj vlastní dech! Protože nastartování procesu uzdravení je vždy o dodání chybějící energie do místa, které onemocnělo, stejně jako o současném rozšíření vědomí.

Connected breathing není vhodný pro ty, kteří trpí hraniční poruchou osobnosti a nebo mají kardiovaskulární potíže.

Místo konání

Maitrea
Dům osobního rozvoje

Týnská ulička 6, Praha 1

V případě dotazů týkajících se semináře
kontaktujte přímo lektorku:

724 050 794
simona@dahlke.cz

Často kladené otázky

Co s sebou?

Doporučujeme Vám vzít si s sebou uzavíratelnou láhev s pitím, vždy se hodí zápisník a tužka. Na semináře zpravidla nic dalšího nepotřebujete. 

Jaké oblečení?

Vhodné je pohodlné volné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře. Na místě se můžete převléknout (platí zejména pro taneční a pohybové semináře.) K dispozici na místě jsou deky. V případě potřeby využijte na patře se sály sprchu.

Je na místě občerstvení?

Na místě možno zakoupit drobné občerstvení (sušenky, musli tyčinky apod.) K dispozici káva, čaj a filtrovaná voda z kohoutku. Do sálů si bereme nápoje pouze v uzavřených nádobách. Pro konzumaci občerstvení je určena přilehlá kuchyňka. Doporučujeme vám přinést si s sebou vodu nebo čaj v plastové lahvi či termosce. Pokud zapomenete, je možné zakoupit vodu v láhvi u nás. 

Na oběd či večeři si můžete zajít do naší vegetariánské restaurace MAITREA. Doporučujeme rezervovat si místo na telefonním čísle : 221 711 631 (11.30-23.00). V případě rezervace pro větší skupinu počítejte s tzv. SKUPINOVOU NABÍDKOU, kde je výběr z cca 6 jídel, abyste dlouho nečekali. Rezervace je pro vás držena pouze 15 minut od dohodnutého času.

Další alternativy: Country life (www.countrylife.cz), BEAS DHABA (www.beas-dhaba.cz), pizzeria GIALLO ROSSA (www.giallorossa.cz)

Kde zaparkovat?

V okolí je modrá rezidentská zona. Parkování (placené) možné jedině v OC Kotva, Palladium nebo Rudolfinum (mimopražským doporučujeme nechat vůz na parkovištích P+R a dojet k nám metrem). Před domem MAITREA je možné jen krátkodobé zastavení pro vystoupení a vyložení.