Zuzana Kozáková

Kraniosakrální biodynamika, Somatic experiencing - somatické prožívání, integrativní hloubková masáž dle Schmitta, Bachovy květové esence.

zuzana@masaze-terapie.eu
tel.: 774 824 803

Více informací

Kraniosakrální biodynamika je metoda, která oslovuje člověka v jeho celistvosti.
Pomáhá nám hluboce se naladit na sebe a na Zdraví, které je neustále přítomné a dostupné v
každém okamžiku našeho života. Vracíme se k vnímání tělesných prožitků, protože právě na
tělesné úrovni můžeme podpořit změny, které se promítnou do všech úrovní našeho
prožívání. Je to proces znovunapojení se na vnitřní moudrost naší bytosti, která ví přesně, co
je pro naše zdraví potřeba. Při kraniosakrálním ošetření se napojujeme na hlubší úrovně
tvořivých životních sil, které jsou za bolestí a nepohodlím, za zmatky naší mysli. Terapie
podporuje vědomé uchopení toho, co nás v životě potkává. Nemoc a životní obtíže můžeme
pak vidět jako připomínky vedení na cestě k opravdové radosti, klidu a lásce. Vrací nás do
přítomnosti, do tady a teď (více na www.masaze-terapie.eu).

Somatic experiencing je metoda, kterou na základě svých bohatých zkušeností z praxe
vyvinul Peter Levin. Jedná se o terapii, která obrací pozornost klienta k tělesnému prožívání
a podporuje zdravé fyziologické procesy, které vedou k přirozené seberegulaci autonomního
nervového systému. Propojuje úrovně našeho prožívání, cítění a uvědomování, což vede k
větší celistvosti a celkové životní pohodě. Tímto způsobem je možné terapeuticky pracovat
jak s jednotlivými životními událostmi (operace, lékařské zákroky, nehody, pády), tak i s
vývojovými traumaty. Práce je neinvazivní a jemná, podporuje naše zdroje a uvědomění si
vlastní síly a schopnosti zvládat životní situace. Může přinést velký posun v obnovení pocitu
bezpečí, vnímání vlastních hranic a kompetencí.

Integrativní hloubková masáž dle dr. Schmitta je technika, při které se pracuje zejména
v hlubokých strukturách svalů a svalových fascií. Hmaty jsou vedeny v souladu s dechem
klienta, což je přirozený uvolňující princip v našem těle. Masáž výborně pracuje s fyzickými i
psychickými obtížemi. Propojuje části našeho těla v celek, vede k hlubokému uvolnění a
propojení těla a mysli.

Bachovy květové esence pomáhají transformovat negativní emoce a rozpouštět přežitá
schémata našeho chování. Pomáhají nám navrátit se do středu naší bytosti. Je to výborný
doplněk pro každodenní podporu.

Poskytuji i online konzultace přes internet. Vnímám to jako dobré rozšíření možností, které
se osvědčilo například v době karantény. I když tento způsob práce má své limity (nelze
používat dotek), může přinést opravdu hluboké posuny, když není možnost přímého setkání.

V roce 1999 jsem zakončila magisterské studium antropologie na Přf UK a v roce 2000
bakalářské studium fyzioterapie na 3. LF UK. Poté jsem se začala orientovat na terapie s
celostním přístupem k člověku. Absolvovala jsem základní kurs reflexní terapie,
aromaterapeutické masáže, I. a II. stupeň zasvěcení Reiki a základy shiatsu. Tyto zkušenosti
využívám ve své práci.

V roce 2009 jsem zakončila profesionální studium kraniosakrální biodynamiky v Institutu
Craniosacrální Biodynamiky. Dále jsme v tomto studiu pokračovala postgraduály u dalších
učitelů - Sheila Keen, Roger Gilchrist, Michael Kern, Charles Ridley a Giorgia Milne.
V současné době (od roku 2018) jsem ve výcviku Somatic experiencing, mojí učitelkou je
německá lektorka Itta Wiedemann.

Rozhovor se Zuzanou Kozákovou: Všechno pustit a jen BÝT

Pavel Spanilý

Somatic Experiencing® a mediace – pokojné řešení sporů a konfliktů.

pavel.spanily@gmail.com
tel.: 607 710 477

Více informací


Nabídka služeb:
- Aplikace metody Somatic Experiencing®
- Mediace – pokojné řešení sporů a konfliktů

Metoda Somatic Experiencing objevená Dr. Peterem Levinem nám umožňuje zvládnout zahlcující životní zkušenosti různého původu a vyrovnat se s nimi (od dlouhodobého stresu, vzniklého například chronickým přetížením, častými konfliktními situacemi či psychosomatickými obtížemi, až po krátkodobé traumatizující události, jako například smrt blízké osoby, nehoda, úraz atd.). Dr. Levine vypozoroval, že každý jedinec, pokud je vystaven nadměrné zátěži, bolesti či utrpení, které se pro něj stávají neúnosnými, se podvědomě začne uzavírat na tělesné, emoční a rozumové úrovni a z jeho života se postupně vytrácí radost a spontánnost, jež jsou často nahrazeny strachem, agresí, bezmocí či frustrací.

Uvedená metoda nám dává možnost přirozeně dokončit obranné reakce, které tělo v době obtíží a konfliktů samovolně spustilo (ale nedokončilo), a tím obnovit původní celistvost, kdy jedinec ví o sobě a o svých zdrojích, zdravě se může vztahovat k okolí, a tedy může jít vlastní cestou k naplnění životních potřeb.

Rozsah symptomů vyvolaných zátěží a následným zahlcením organismu je zcela rozmanitý (mohou vyvstat různé druhy bolestí, zvýšená ostražitost, častá plačtivost, poruchy spánku, náhlé výkyvy nálad, chronická únava, rezignace, zoufalství, neschopnost vstoupit do vztahu, neadekvátní reakce, strach ze všedních věcí, opakované konflikty, psychosomaticé obtíže – zejména bolesti hlavy, páteře, astma, zažívací obtíže apod.). Původ problémů má však často jeden kořen – ustrnutí základních instinktivních obranných reakcí, které se nám stále „připomínají“ v podobě rozličných symptomů, tento stav nazývá metoda Somatic Experiencing „znovu-sehráváním“. Opakem je tzv. „znovu-vyjednání“, kdy se započaté obranné reakce přirozeně dokončí, dojde k uvolnění na úrovni tělesné, emoční, rozumové a samovolně začne povstávat životní radost a spontánnost.

Mediace je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda. K mediačnímu procesu se aktéři rozhodují dobrovolně, za jeho průběh je zodpovědný mediátor a za obsah procesu a jeho výsledky jsou pak zodpovědní sami aktéři, výsledek odpovídá zájmům a potřebám jednotlivých stran.

Pro mě osobně se jako zásadní podpora celého mediačního procesu nabízí právě metoda Somatic Experiencing, která u obou jedinců/stran přináší možnost dostat se k vlastním životním zdrojům, nacházejícím se na tělesné, emoční a rozumové úrovni, možnost obnovit stabilitu celého organismu, a tím získat odstup od tíživé situace a rozvinout přirozenou orientaci ve sporu, která může vyústit v nalezení dohody.

V roce 2003 jsem absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 2017 tříletý profesionální výcvik metody Somatic Experiencing® vedený Ittou Wiedenmannovou. Mediační specializaci jsem rozvinul kurzem mediace u JUDr. Radky Medkové a PhDr. Dany Rabiňákové a metodu Somatic Experiencing jsem doplnil seminářem Práce s traumatem u dětí vedený Maggie Klineovou. Veškeré nabyté zkušenosti bych vám rád nabídl k vašemu vlastnímu rozvoji, obnově celistvosti a nalezení radosti.

V krátkosti rekapituluji − nabízím podporu a péči prostřednictvím metody Somatic Experiencing při zvládání náročných životních situací.

Závěrem bych se velmi rád podělil o svoji osobní zkušenost s metodou Somatic Experiencig. Po mnoho let jsem byl provázen tíživou bolestí v oblasti hlavy, která mi značně komplikovala život, zhoršeným zrakem a vnitřním neklidem. Po zakoupení knihy Probouzení tygra autora Petera Levina a díky následné účasti ve výcviku Somatic Experiencing se ono napětí začalo zásadně umenšovat a můj život postupně „narovnávat“. Opustil jsem dlouhodobě vykonávané zaměstnání a nyní se mohu věnovat práci, která mě baví a přináší mi radost.

Cena za sezení 800 Kč − 60 až 90 min.

Jana Šimonová

Ájurvédské masáže a procedury, zdravotní masáže, aromaterapie.

Příjem objednávek pozastaven.
Obsazeno do konce roku 2020.

simjana@email.cz
tel.: 606 300 333

Více informací

Jana Šimonová je žačkou indického ájurvedského lékaře Dr. George Eassey. Dlouhodobě se věnuje ájurvédě se zaměřením na ájurvedské procedury a masáže.
Absolvovala kurzy ájurvedské medicíny v indické Kerale, na něž navazuje každoročními pobyty na ájurvedských klinikách v Indii a studiem u světově uznávaného ájurvédského lékaře Dr.Vasanta Lada. Je také držitelkou certifikátu opravňujícího k činnosti ve zdravotnických zařízeních v ČR. V současné době, kromě působení v Maitrei zároveň vede ájurvedské centrum v Českých Budějovicích - Ayurveda Shanti Studio. Ve svých aktivitách vychází z holistického pojetí medicíny a také ze zkušenosti s meditací a jógou.

Nabídka služeb:

Shirodhara - jemné polévání oblasti čela (tzv. třetí oko) teplým léčivým olejem.
Jedná se o velmi relaxační ájurvédskou proceduru, při které dochází k hlubokému uvolnění nervového systému. Je jednou z nejúčinnějších metod při odstraňovaní stresu a napětí, léčí migrény, bolesti hlavy a krční páteř, pomáhá při nervových poruchách, eliminuje stavy úzkosti a strachu, napomáhá při nespavosti. Pomáhá při léčbě krku, očí, uší, nosu, podporuje krevní oběh, zlepšuje paměť, vyživuje vlasy a vlasovou pokožku, zpomaluje šedivění, podporuje růst vlasů. Této léčebné proceduře předchází jemná částečná ájurvédská masáž.
90min ... 1300 Kč

Ájurvédská celotělová masáž
Olejová masáž, při které dochází k celkové harmonizaci těla a mysli. Zahrnuje i stimulaci marmových vitálních bodů, které jsou spojnicí, kde se prolínají energetický dráhy, prána a různé typy tkání. Zlepšuje funkčnost pohybového aparátu, napomáhá odplavování škodlivých látek z těla, zvyšuje obranyschopnost, zpomaluje stárnutí. V neposlední řadě zvláčňuje pokožku, podporuje spánek, posiluje zrak a svalstvo. Při masáži používám ájurvédské oleje, které je vhodné následně nechat vstřebat do těla, čímž se plně projeví jejich ozdravné účinky. Při výběru oleje zohledňuji konstituci klienta, roční období a další jiné vlivy.
70-80min ... 1200 Kč

Částečná klasická masáž (s použitím aromaterapeutických olejů)
Masáž, která uvolňuje ztuhlé svaly ale také mysl. Je doplněna navíc o účinky éterických olejů. Při masáži klient oleje inhaluje a zároveň dochází k prostupu éterických olejů skrze pokožku do krevního a lymfatického systému.
50min (záda, šíje) ... 650 Kč

Indická masáž hlavy + ušní svíce
Tato kombinace napomáhá odstranit napětí v oblasti šíje a hlavy, zmírňuje stres, navozuje pocit duševní pohody a harmonizuje organismus. Stimuluje růst vlasů, podporuje nervové funkce - koncentraci, myšlení, duševní svěžest a zmírňuje pocity napětí v oblasti očí, šelest a hučení v uších. Tato procedura zahrnuje i marmovou masáž obličeje za doprovodu čakrové ladičky.
50min ... 650 Kč

Celotělová masáž lávovými kameny
Základem této unikátní masáže je použití speciálních masážních hmatů, které ve spojení s horkými lávovými kameny a aromatickým olejem mají vysoký terapeutický a relaxační účinek.
60min/90min ... 750 Kč / 1100 Kč

Ájurvédské procedury a masáže aplikované v našem uspěchaném životě nám přinášejí mnoho užitku a zároveň napomáhají k harmonizaci těla, duše a mysli.

Rozhovor v našem Magazínu: Ne každý si troufne uposlechnout svého „volání“...

Michal Filip

Daseinsanalýza, psychoterapeutické poradentsví

michal.filip@ignum.cz
tel.: 602 626 626

Více informací

Daseinsanalýza

Klíčová slova: svoboda, bytí, čas, autenticita, otevřenost, fenomén, existenciál, horizont, přirozenost, hranice.

Daseinsanalýza patří mezi současné psychoterapeutické směry, a lze ji přiřadit k existenciální a humanistické psychoterapii. Už její název zní laikům nesrozumitelně a přitom opak je pravdou. Je to jeden z mála směrů, který nechává tzv. psychologické konstrukty a techniky stranou a jde mu o opravdové setkání s člověkem. Vychází z předpokladu, že terapie je setkání, kdy potkáváme druhého a porozumění jeho vnímání světa, nás v terapii vede. Terapeut v daseinsanalýze není vševědoucím odborníkem, ale profesionálním průvodcem, který je v terapii autenticky přítomen a vytváří bezpečné prostředí k tomu, aby klient mohl být sám sebou.

Co to je být sám sebou? Co to je autenticky přítomen?

Tyto otázky by nám tato terapeutickápráce měla zodpovědět, neboť se jedná o jedny z klíčových slov daseinsanalýzy.

Lucie Suchá Groverová

Těhotenství, porod, prenatální komunikace, přirozená předporodní příprava.

luciegroverova@gmail.com

Více informací

Autorka knihy Aby porod nebolel, lektorka sebepoznávacích seminářů , kurzů prenatální přípravy prostřednictvím kresby v Maitree a mateřských a rodinných centrech a centrech osobního rozvoje v celé ČR i na Slovensku.Nezávislá publicistka, propagátorka vědomého těhotenství, porodu, rodičovství a lidství.....

Obsahem konzultací není předkládat jakýsi univerzální návod, konkurovat práci a postupům porodních asistentek, dul či jiným spřízněným profesím. Nenabízím vám ani potravinová doporučení , fyzická cvičení…zkrátka to co si v současné době můžete v nabídce různých předporodních příprav najít..Nabízím poněkud jiný úhel pohledu, lidské-ženské sdílení, které se v současné době vytratilo, předání osobní zkušenosti , vhledu do vašeho osobního příběhu a vnímání souvislostí. V období těhotenství a porodu je úžasná a jedinečná možnost pracovat na sobě samé potažmo svým okolím, rodovou linií....Podstatné je umění navázání osobního a pevného kontaktu s Universem, jehož jsme nedílnou součástí, s naší vnitřní moudrostí a v neposlední řadě i s děťátkem. Bolest u porodu a jeho celé prožívání máme každá ve "svých rukou"......

Jsem maminkou pěti dětí, prožila jsem porod v porodnici i doma. S bolestí i bez bolesti.Porody mých tří posledních dětí jsem celé prozpívala. Jsem hluboce přesvědčena o tom, že porod tak, jak nám byl od přírody dán, je bezbolestný proces, ve kterém je ukryt pomyslný manuál k následnému prožívání života.Je v něm ukryta veliká životní síla a potenciál člověka.Stojí za to věnovat mu čas a prostor.

Velmi ráda budu průvodkyní a podporou na kousku vaší Cesty.

Témata, která můžeme společně sdílet: 
- Porod - Vstupní brána do života
- Porod bez bolesti - utopie či přirozenost?
- Jak je to tedy s tou bolestí?
- Kdo je to ŽENA?
- MUŽ a porod
- Nejbezpečnější místo - děloha
- Okamžik početí a jeho okolnosti
- Mentální trénink
- Psychická hygiena
- Překonání překážek
- Prenatální komunikace
- Prozpívat se porodem
- Těhotenství, porod a psychosomatika
- Osobní zkušenost

Další informace na:

www.luciegroverova.cz
FB Lucie Groverové

Tatjana Micić

Konzultace na základě astro-psychologie a Thetahealingu, analýza prostoru a konzultace z oblasti Feng shui.

tmicic@volny.cz
tel.: 608 123 288

Více informací

Nabízím konzultace na základě astro-psychologie a Thetahealingu a analýzu prostoru a konzultace z oblasti Feng shui. Ve všech oblastech, ve kterých působím, odhaluji, že život je zázračný a to ráda předávám svým klientům.

Co je to astro-psychologie?

Jak název vypovídá, sjednocuje astrologii a psychologii. Vyvíjí se na základě díla Karla Junga a Liz Greenové. Nezabývá se tolik předvídáním budoucna, ale spíše vede k pochopení a uplatnění vrozených vloh. Člověk je kreativní bytost. Utváří svůj svět podle vzorců vznikajících v jeho nitru a skutečnost, v níž žije, odpovídá těmto vzorcům. Samotné vzorce můžeme přečíst z horoskopu a tím se o sobě člověk dozví mnohé.

Žijeme v cyklech - konec jednoho a začátek druhého je v podstatě přechod do nové životní fáze a v takových obdobích mohou být konzultace velice nápomocné. Při osobních konzultacích můžete řešit různé otázky. Ať už prožíváte vážné změny, nastává u vás obrat v kariéře, zlomy v rodinném životě, řešíte partnerství, máte problém realizovat vlastní cíly, máte potíže s rodiči, dětmi nebo se zdravím, prožíváte krizi středního věku – to vše lze vysvětlit s pomocí astrologické symboliky.

Astro-psychologie pracuje se sílou vědomí, která je léčivá. Často je ale nedostačující, obzvlášť pokud se lidé usilující o sebepoznání chtějí zbavit podvědomých modelů na všech rovinách bytí. Z toho důvodu používám i jiné metody a jedna z nich je Thetahealing. Lidem, kteří prochází obdobím transformace doporučuji Feng shui, aby oživili a změnili energii prostoru, ve kterém žijí. Dále ještě doporučuji osvědčené techniky vědomého dýchání a cvičení.

Co je Thetahealing?

Jedná se o léčivou meditativní techniku, která se používá ke změně předsvědčení a strnulých vnitřních modelů, které brání člověku, aby žil zdravý a spokojený život. Thetahealing meditace pracuje se sedmou rovinou bytí a může pomáhat na fyzické, mentální, emotivní i duchovní rovině. Zakladatelkou metody je Vianna Stibal, intuitivní léčitelka, která se sama vyléčila svou zázračnou metodou.

V současné době je ve světě nesmírné množství lidí používajících metodu Thetahealing a to z různých důvodů. Jeden z nich je, že tato metoda je v souladu se současným duchovním a vědeckým vývojem lidstva.

Co je Feng shui a k čemu je užitečné?

Feng shui je východní umění, které se zabývá harmonizací bydlení za pomocí energie, v čínštině označované jako qi. Praktikování Feng shui umožňuje lidem žít v harmonii s energiemi nebe a země, respektive v souladu s energií přírody.

Feng shui, stejně jako čínská medicína, používá pojmy yin-yang a Pět elementů, jejichž vzájemným spolupůsobením vznikají všechny projevy bytí. Prostor, ve kterém žijeme nebo pracujeme, musí být v neustálém pohybu, stejně jako příroda a člověk. Existuje jak Feng shui prostoru tak i Feng shui času.

Správně využitá energie prostoru pomáhá také při řešení problémů v lásce, v rodině a ve vztazích, ale také se používá pro zlepšení kariéry, zvýšení příjmů, povzbuzení štěstí atd. Umění Feng shui také zahrnuje design, medicínu a psychologii. Konzultace a analýzu prostoru nabízím podle potřeb klientů a nechávám na nich, aby si vybrali, zda zapojí různé aspekty tohoto umění nebo si vyberou dle svých potřeb jen jeden z nich.

Které metody ještě používám?

V mé praxi se ukázalo, že lidem, kteří prochází obdobím změn nebo transformace hodně pomáhají jednoduchá cvičení, EFT metoda, afirmace nebo meditace. V rámci konzultací a seminářů pravidelně používám i tyto metody a techniky.

CENÍK:
většina konzultací je za 1500Kč, více info na webových stránkách

KONTAKTY: 
Telefon: +420 608 123 288
E-mail: tmicic@volny.cz a info@well-balanced.cz

O mne a mých seminářích se můžete více dozvědět zde: 
http://www.maitrea.cz/tatjana-micic

YOUTUBE KANÁL a FACEBOOK: Tatjana Micic
www.well-balanced.cz a www.symbolicthinking.net

Šárka Koliášová

Instruktorka meditace certifikovaná u Deepaka Chopry, Chopra Center for Wellbeing, California. 

Meditační program SHRI
Meditace prvotního zvuku - Deepak Chopra

info@sarkakoliasova.com
tel. 604528578

Více informací

Chcete žít šťastný život a zlepšovat svět kolem sebe? Samozřejmě.

Potíž je v tom, že mnozí z nás nemohou kvůli stresu a napětí rozvinou svůj plný potenciál, ani vnímat vnitřní klid, radost a pohodu. Co se děje kolem nás, termíny v práci, nároky v rodině, rychlé tempo života, placení účtů – to vše může být zahlcující. Pokud vám toto něco připomíná, bude se vám hodit efektivní mentální technika, která vám pomůže nároky a požadavky lépe zvládat.

Připojte se k množství absolventů po celém světě, kteří díky našemu kurzu meditace zažívají v životě méně napětí a stresu a prožívají více radosti, klidu, naplnění.

Meditační program SHRI

Existuje mnoho různých způsobů, jak meditovat.

V meditačním programu SHRI se zaměřujeme na vybrané techniky mindfulness, meditaci a vizualizaci.
Hlavním pilířem kurzu je meditační technika „Meditace prvotního zvuku“, což je účinná meditační technika zakořeněná ve védské tradici z Indie. 

Zakladatel střediska Chopra Center for Wellbeing, Deepak Chopra oživil tuto starodávnou meditační praxi a zpřístupnil ji ve formátu, který se snadno naučí. V kombinaci s mindfulness a vizualizací vytváří tato trojkombinace efektivní nástroj, který pomáhá žít život ve větší radosti, spokojenosti, lehkosti, tvořivosti a zdraví.

Více informací k programu na https://www.sarkakoliasova.com/

Meditační program SHRI je možné absolvovat online nebo v Domě osobnostního rozvoje – MAITREA.

Kdo je Šárka Koliášová

Šárka Koliášová je certifikovaná instruktorka Chopra Center for Wellbeing, California a zakladatelka meditačního programu SHRI.  Jejím posláním je zpřístupňovat nástroje, které pomáhají méně se stresovat a zároveň prožívat více radosti, spokojenosti, klidu a zdraví. 

Osobně se věnuje meditaci víc jak 10 let.

Kontakt a více informací:

Šárka Koliášová

T.: 604528578
E.: info@sarkakoliasova.com
W.: https://www.sarkakoliasova.com/

Lucie Bukovská

Krizová intervence, psychologické poradenství (dospělí, dospívající, děti), práce s traumatem, podpora celostního rozvoje.

bukovskalucie@seznam.cz
tel.: 724 459 486

Více informací

Co mohu nabídnout:
- krizová intervence – pro všechny, kdo zažívají nebo zažili krizi, emočně náročné situaci, kterou těžko zvládají a potřebují najít dobré způsoby, jak vše zvládnout a projít
- psychologické poradenství – pro ty, kteří řeší nějaký konkrétní problém, potíž a chtějí se lépe vyznat ve svých naučených vzorcích chování a hledat způsoby, jak je proměnit a kvalitněji zažívat svůj život
- poradenství pro děti, dospívající a jejich rodiče – při řešení akutních i chronických situací spojených s tímto obdobím (např. šikana, rozvod, lékařský zákrok)
- podpora celostního rozvoje – pro ty, kteří se chtějí věnovat seberozvoji, být v lepším kontaktu se sebou i druhými a chtějí rozvíjet potenciál vlastního těla v souvislosti s uvolňováním a hlubším kontaktem s jeho cykly a pulsací (pomocí relaxačních technik, bioenergetických cvičení, meditace, práce s tělem atp.)
- práce s traumatem - pro ty, kteří za sebou trauma mají, nebo je somatické a psychické potíže (úzkosti, strachy) upozorňují, že by mohli mít a také pro ty, které náročná situace, zákrok čeká (operace, rozvod či velká životní změna)

Co jsou moje zdroje, jak pracuji:
- Více než 20 let práce a zkušeností s různorodými lidmi a jejich příběhy mi dávají velkou otevřenost a pochopení pro unikátnost, s jakou každý vnímá a přistupuje k okolnímu světu i sám k sobě
- Je pro mě důležitá opravdovost a otevřenost, ráda využívám všech svých zkušeností a znalostí v zájmu příchozích
- Respektuji tempo a momentální kapacitu každého
- Umím v dobrou chvíli srozumitelně podat informace důležité pro pochopení celé situace i dalšího vhodného postupu
- Věřím v sílu dobrého lidského kontaktu, který umožní bezpečně a beze spěchu prozkoumávat svoje zákoutí, silné i stinné stránky a začleňovat je do svého žití
- Vím, že každý z nás má velký a unikátní potenciál, ráda ho pomáhám nacházet a rozvíjet
- Baví mě podněcovat, zpevňovat jádro každého tak, aby ho mohl dobře využívat a žít kvalitní život
- Při práci zohledňuji a pomáhám nacházet dobrou rovnováhu mezi myslí, pocity a tělem
- Pracuji s dospělými i dětmi, nepracuji s páry

„O mně“
Vždy jsem se zajímala o druhé lidi, o psychické i fyzické aspekty života. Po studiu psychologie se neustále (a ráda) vzdělávám a rozvíjím. Při práci využívám znalosti z psychoanalytického, systemického či biodynamického přístupu a v současné době kladu důraz na celostní přístup (jsem frekventantkou výcviku Somatic experiencing, využívám prvky kraniosakrálního ošetření apod). Při práci zapojuji dovednosti a zkušenosti z práce s krizí, s traumatem.

Na práci s druhými mě baví objevovat a pomáhat růst jejich potenciál. Ráda podporuji v hledání vlastní cesty, možnosti vztahování se ke světu, k druhým i k sobě. Jako základní vnímám rozvoj schopnosti být sám se sebou v dobrém kontaktu, vycházet a využívat svoje zdroje, znát svoje limity a možnosti.

Dlouhodobá práce s dětmi i vlastní rodičovská zkušenost mi opakovaně potvrzovala zkušenosti, že děti mají obrovský potenciál pro obnovení svého zdárného růstu.

Věřím v cykličnost, pulsaci života v každém z nás a okolo nás. A když probíhá, tak jak má, máme velkou šanci zvládat nároky života a plně si užívat jeho dary.

Život a jeho krása jsou stále přítomny… a rozšiřování kapacity si to vše uvědomovat a prožívat je dle mého smysl, proč jsme tady….

Objednávky: Tel: 724 459 486, e-mail:bukovskalucie@seznam.cz
Cena: 800,- Kč / 60 min, 1200,- Kč / 90 min

MUDr. Petr Simeon Gajdoš

Homeopatie, Psychoterapie, Kraniosakrální terapie

gajdos@email.cz
tel.: 603475528

Více informací

MUDr. Petr Simeon Gajdoš provozuje homeopatické poradenství v Praze, Plzni a rovněž on-line. Homeopatii praktikuje přes 25 let, věnuje se výzkumu a přednáší na Londýnské Univerzitě (The London College of Homeopathy, UK). Má letitý výcvik v psychoterapii, kraniosakrální terapii, bodyterapii a zabývá se léčebnými postupy přírodních národů. Ve své soukromé praxi používá integrativní přístup, který přizpůsobuje individuálním potřebám každého klienta.

Homeopatie:
Homeopatie je velmi účinná celostní léčebná metoda. Na rozdíl od oficiální medicíny se homeopatie nezaměřuje pouze na nemoc. Zajímá se o člověka jako celek spolu s jedinečnými projevy jeho nemoci nebo systémové nerovnováhy. Individuálně vybrané homeopatikum (“ušité na míru”) dokáže podpořit vlastní léčebné procesy a nastolit zdravou rovnováhu celého organismu.  Zdraví lze homeopaticky podpořit u každé diagnózy.

Psychoterapie: 
Po mnoha letech práce především metodou Voice Dialogue vyvinuli MUDr. Petr Simeon Gajdoš s psychoterapeutkou Heidi Berger (Německo) vlastní integrativní psychoterapeutický přístup, který nazvali Human Dialogue and Encounter (HDE). Objevili, že psyché sama sebe organizuje do psychodynamických celků, které připomínají celého člověka. Vycházejí z principů humanistické psychologie a do terapie zahrnuli účinné techniky i z dalších psychoterapeutických metod. Integrativní přístup dle HDE znamená nejen práci s psyché, ale i s tělem a jeho energií a systemickými poli. Vzhledem k významnému aspektu práce s vědomím je tato metoda vhodná především pro klienty, kteří se věnují osobnostnímu růstu a řešení psycho-spirituálních témat.

Kraniosakrální terapie: 
Základem kraniosakrální terapie je práce s organizovaným biodynamickým polem organismu. V terapii se uplatňují jak techniky tradiční osteopatie, tak modernější přístupy, jako je myofasciální relaxace a práce s biodynamickými prvky. Kraniosakrální terapii lze aplikovat samostatně nebo jako komplement k homeopatickému a psychoterapeutickému procesu.

Rád se chodím osvěžit do přírody. Líbí se mi přirozeně rostlé lesy, stromy, prameny, vodopády, řeky, skály, hory, údolí, moře, slunce a jasné, prozářené, modré nebe. Své duchovní směřování bych nejlépe popsal jako svobodnou choreografii pestrosti v jednotě.

web: www.global-impact.cz

https://www.flowee.cz/civilizace/7888-lekar-plzenske-zachranky-ke-koronaviru-meli-bychom-zpomalit-a-rozsvitit-mlhovky

Lucie Vlasáková

Osobní kouč a mentor, arteterapie, kineziologie, terapie dotykem

lucie@vlasakova.one
tel: 777 037 287

Více informací

Jsem osobní kouč a mentor, nabízím podporu v oblasti osobního rozvoje, vztahů a intimity. Zajímám se o lidi a pomáhám jim rozluštit tajemství jejich vnitřní temnoty, studu, vzteku, ale i hledání radosti a autentického výrazu.

Koučování propojuji, dle potřeb klienta a tématu, které momentálně řeší, a to s Arteterapií, Kineziologií a pokud klient chce, tak i s Dotykem.

Proč dělám to, co dělám. Abych viděla pravdu a učila ji vidět i druhé. Najdete tak svůj zdroj a nahlédnete za hranice svých schopností.

Mým záměrem je tvořit důvěrné prostředí a prostor pro klienty, a lidi kolem mě. Umožnuji jim projevit jejich talenty v plném potenciálu.

Mým talentem je podporovat jednotlivce i skupiny. Umím propojovat, pro rozum, nespojitelné. Odstraňovat překážky, které brání harmonickému procesu tvořivosti.

Koučink je metoda, která hledá řešení a umožňuje klientovi vidět jeho cestu a možnosti. Pomocí správných otázek a kreativních technik klient zjišťuje, co opravdu chce a kam v životě míří. Koučink dále….

• uvolňuje potenciál člověka
• prohlubuje propojení se sebou samým
• pomáhá uvědomovat si, jak fungujeme na tomto světě
• přináší svůj autentický výraz do práce, kterou tu děláte
• je o volbě a možnostech změnit to, co už nám neslouží
• řeší otázky např.
o Jak zjistíš co opravdu chceš?
o Chceš ve svém životě něco změnit, ale nevíš jak?

Arteterapie
Cítíte, že vás něco tíží, a neumíte to popsat slovem? Tak si to namalujte. Arteterapie propojuje vnitřní svět člověka s tím vnějším a posiluje komunikaci mezi vědomou a nevědomou myslí. Obrazy jsou produktem spolupráce mysli a srdce, pomáhají nám tvořit. Cílem Arteterapie je uvolnění, sebevyjádření a hlubší pochopení sebe.

Kineziologie - One Brain 
Řeší jakýkoli fyzický či psychický problém, který vznikl v důsledku silného negativního emocionálního zážitku.
• uvolňuje emocionální stres
• pomáhá k nastolení samoléčebného procesu organismu
• používá testování svalů k přesnému zjištění nejen období, kdy vznikl emocionální stres
• dokážu otestovat potraviny, které jsou pro přirozený energetický tok v těle prospěšné a které jej blokují

Terapie Dotykem
Pomocí léčivého doteku přináším vědomí do těla druhého, a on tím poznává sám sebe. Čím jemnější přístup, tím intenzivnější proces, ten napomáhá otevřít se senzitivitě, vnímavosti a citlivosti sebe. Co lze díky této terapii objevovat a léčit?

• naučit se následovat své vnitřní vedení a věřit své vnitřní pravdě
• stanovení jasných hranic a komunikace těchto hranic s ostatními
• probudíte smysluplnost, sexualitu a rozšíříte svůj erotický potenciál
• budování důvěry v žádání o to, co chcete, a nalezení autentického „ano“ a „ne“
• získat kladný vztah k vlastnímu tělu, témata sebelásky
• komunikační dovednosti ve všech oblastech života
• stud, vztek, smutek i radost, a témata Dark Erosu a Somatiky
• prozkoumáte, co vám přináší radost, transformaci a proměnu ve vašem životě a vztazích

Tato terapie je postavena na Kole souhlasu „The Wheel of Consent“ od Dr. Betty Martin. Je základním nástrojem pro všechny lidské vztahy, mezi přáteli, rodinou, kolegy a intimními partnery, ale i ve vztahu sama se sebou.

Kontakt:
Lucie Vlasáková
lucie@vlasakova.one
Tel: 777 037 287

Petr Kosnar

Humandesign

petr.kosnar@seznam.cz
tel.: +420 604 148 037

Více informací

Od mládí jsem inklinoval k osobnímu rozvoji a vždy mě zajímalo, co se děje uvnitř nás lidí, co nás formuje a proč se chováme zrovna tak, jak se chováme. Také mě vždy zajímalo, zda toto chování můžeme změnit a nalézt jiný způsob fungování ve světě.

Absolvoval jsem celou řadu seminářů osobního rozvoje, věnoval se józe a aikidu. Human designu se věnuji od roku 2009, kdy jsem si nechal udělat výklad od Jakuba Střítezského. Tento systém mě velice zaujal svoji komplexností a zároveň tím, že se dá ihned aplikovat. Zaujalo mě především to, že jsem se díky tomu naladil na svoje vnitřní zdroje a pomocí nich se mohu rozhodovat.

Human design je logický systém, ale ve své aplikaci je to především o uvědomování vlastního fungování ve vztahu k ostatním lidem a k sobě, o projevování sebe sama ve své jedinečnosti.
Své klienty přivádím k jejich darům a pomáhám jim naladit se na jejich energii, se kterou mohou dále pracovat. Pomáhám jim uvědomit si jejich nastavení, se kterým mnohdy na základě společenského podmínění zbytečně bojují. Je to cesta k vlastní energii. Každý jsme jedinečný :)

Baví mě zkoumat nové věci, rád hraji na djembe, medituji a užívám si přírodu a lidi.

Human design
Human design je systém, který umožňuje podrobně popsat vnitřní nastavení každého jednotlivce, jeho dary a talenty. Ukazuje ideální způsob fungování, který vede cestou nejmenšího odporu k plnému projevu našich talentů a naplněnému životu. Základní myšlenkou Human designu je, že každý jedinec má svůj specifický způsob rozhodování, které se opírá a jeho vlastní jedinečnou energii a nikoli o přejaté vzorce chování a vnější rady, kterými jsme vystavení od narození a které nás formují a tuto naši jedinečnost překrývají. Je to způsob, kdy nerozhodujeme my, ale inteligence těla. Rozhodnutí tak vychází z hlubšího místa v nás, ke kterému nemáme vědomý přístup, ale na které se můžeme naladit a postupně mu začít důvěřovat a uvolnit tím mysl z břemena rozhodování.

Vstupní údaje jsou místo a čas narození, tedy stejně jako v astrologii. Tyto informace však Human design uchopí a zpracuje úplně jinak. 


Cena výkladu – Individuální 2800 Kč (1,5h výklad + 4h příprava)
Partnerský 3500 Kč (2h výklad + 4-5h příprava)

Zita Procházková

Celostní koučka a mentorka, Měsíční Matka (Moon Mother®), Traumatreatment, Dialog s nevědomím, Konstelace traumatu, Systemické konstelace.

terapie@zitaprochazkova.cz
tel.: 774 440 930

Více informací

Konzultace v oblasti osobního rozvoje a motivačního poradenství orientovaného na práci s náročnými emočními zážitky a mezními existenciálními zkušenostmi. 

“Je to, jako by nevědomí mělo dvě ruce a jedna dělala vždy opak druhé.” (C. G. Jung)

Každý z nás se někdy ocitne v situaci, kdy cítí, že neví, jak dál. Cítí se zmatený nebo jen příliš unavený. V tu chvíli se potřebujeme zorientovat, získat odstup, podporu, porozumění. Máte-li pocit, že potřebujete mluvit s někým nestranným, s někým, kdo má zkušenosti a ochotu Vás tímhle těžkým obdobím provázet, jsem tu pro vás. Jestli si říkáte, že ještě počkáte, tak čekání může znamenat, že se Vaše problémy ještě prohloubí. Čím delší dobu stojíte na místě, tím těžší je udělat krok. Někdy je lepší dál moc nepřemýšlet a udělat první krok.

Pro jaké typy problémů jsem vám k dispozici:

• Pocity nejistoty, nerozhodnosti.
• Ztráta energie, elánu, naděje či smyslu.
• Vztahové problémy v partnerství, v rodině, v práci.
• Hlubší rodinné problémy pocházející z rodinného systému.
• Potíže se sebeobrazem (sebehodnocení, sebepřijetí, sebedůvěra).
• Nejrůznější formy úzkostných obtíží.
• Posttraumatické stavy a potíže (akutní i vleklé; autonehody, znásilnění, dlouhodobé pobyty v nemocnici, psychické a sexuální zneužívání, domácí násilí, úmrtí blízkého člověka, odchod partnera, komplikovaný porod, potrat, "přítomná nepřítomnost" rodičů v dětství atd.)
• Psychosomatické potíže.
• Práce na osobnostním růstu a sebepoznání.
• Opakující se problémy a nepříjemné situace.
• Nutkavá potřeba dělat něco jiného, než chce váš rozum.
• Situace kdy nevidíte řešení.

Jakými metodami pracuji:

• Celostní koučování
• NLP
• EMI
• Přepis limbického otisku
• Traumatreatment
• Voice Dialogue - Dialog s nevědomím
• Konstelace traumatu
• Systemické konstelace
• Požehnání ženského lůna - Měsíční Matka (Moon Mother®)

Při práci používám různé metody. Důležité je zviditelnění a pojmenování toho, proč se nám děje to co se nám děje, případně proč se nám něco neděje, ačkoli na to vynakládáme dostatek úsilí. V jakém "tahu" a čeho jsme, přestože naše vědomí chce pravý opak. Dalším krokem je najít příčinu, např. použitím konstelačního náhledu.

Pomůžu vám spojit, co má být spojeno, rozdělit, co má být rozděleno, a odstranit to, co je už přežité a nefunkční.

Co nabízím:

• Individuální poradenství.
• Párové poradenství.
• Traumaterapii.
• Bodyterapii (v kombinaci s traumaterapií).
• Konstelace traumatu a Dialog s nevědomím.
• Systemické konstelace (rodinné konstelace, pracovní konstelace…).
• Poradenství přes videohovor (u vzdálených klientů).

O mě:

Narodila jsem se 26. září, v roce Hada. Skrze vlastní odžité stíny mohu doprovázet druhé jejich údolím stínů a strachů a být trpělivá. Vím, že v blízkosti stínu je vždy světlo. Život nám přináší mnoho možností a cest a my volíme, co skrze sebe ve světě vytvoříme…. 

"V každém z nás je ještě někdo, koho neznáme." (C. G. Jung) 

Kontakt:
Zita Procházková
terapie@zitaprochazkova.cz
Tel.: 774 440 930

Martin Kordek

Pomáhám lidem dívat se na věci z jiného úhlu pohledu…

martin@body-work.cz
tel.: 774 544 811

Více informací

Co nabízím
Pomáhám lidem dívat se na věci z jiného úhlu pohledu, nacházet souvislosti, uvolnit napětí, které se denně z různých důvodů hromadí v každém z nás. Poznáváme spolu, ve kterých aspektech si člověk může pomoci sám a jak a ve kterých je potřeba průvodce.

Prozkoumáváme, co to vlastně znamená „fenomén“ bytí tady a teď. Zkoumání těla, zkoumání mysli, jejich vzájemná propojenost… to mě baví.

Kdo mě nejvíce vyhledává?
Lidé, kteří se zajímají o svůj osobní rozvoj, ale narážejí při tom na určité překážky nebo pochybnosti. Může se jim zdát, že se jejich cesta příliš neposouvá, nebo že jsou zacyklení v nějaké smyčce. Lidé, kteří potřebují s něčím pohnout, ať se jejich otázka týká jejich života, vztahů nebo zdraví.

Možná že si ale na své cestě budete potřebovat jen dopřát odpočinek pro tělo i duši, relax při dotekové terapii nebo uvolňující olejovou masáž. Pak jste narazili na toho pravého průvodce. Tyhle chvíle vydechnutí prostě miluju!

O mně
2 hodiny denně v tichu spočívat s každým momentem… 30 dní v malé cele v meditačním pohroužení? To už dá člověku jiný úhel pohledu na život. 7 let denní praxe, desítky meditačních kurzů a několik let strávených v meditačních centrech Indie a Evropy zásadně ovlivnilo mé směřování.

Masážím a práci s tělem se věnuji 8 let, spolu se studiem principů západní psychologie a výcviku Somatic Experiencing se mi prožitkově spojila moudrost východu a západu do jednoho smysluplného celku.

Cena: 800,- Kč – 60min

Bc. Daniela Málková

Psychoterapie
PCA Rogersovská terapie
Gestaltpedagogika

Supervize - pro pracovníky pomáhajících profesí

Terapeuticko-detoxikační doprovázení a masáže (v rámci propojení terapie s tělem)
 

terapiedaniella@gmail.com
tel.: 608 718 553

Více informací

Jak pracuji
S každým klientem pracuji intuitivně s tím, co se odehrává v danou chvíli.
To samé se týká i supervizí a práce se skupinou.

Jde o napojení a vcítění se do toho, co se děje mezi mnou a klientem nyní, v návaznosti na to, s čím klient do terapie přichází a s použitím technik, které jsem v průběhu života načerpala. Vždy respektuji to, co mi chce klient sdělit a do jaké míry.

Základ, o který se opírám, je kromě mých životních zkušeností, zakotven také ve studiích:

 • VŠ TFTU obor sociální práce (státní zkouška z pedagogiky, psychologie, managementu a teologie),
 • dlouhodobý psychoterapeutický výcvik, v přístupu zaměřeném na člověka
  (PCA - rogersovská psychoterapie),
 • dlouhodobý výcvik Gestaltpedagogika (s titulem Gestalt pedagog).

A dále to jsou kurzy a výcviky, prohlubující mou práci:

 • zvládání krizových situací při práci s duševně nemocnými (Fokus),
 • zvládání obtížných klientů,
 • psychiatrické minimum (PDZ),
 • kurz sociálně právních poradců rodin s postiženými dětmi (MPSV),
 • úvod do supervize v pomáhajících profesích (Hestia),
 • abeceda mezilidských vztahů (MUDr. Vladimir Savčenko),
 • výcvik koordinátorů dobrovolníků I. a II. (Hestia),
 • Telo, ako dôkaz (Andy Winson),
 • roční kurz - Akademia Andyho Winsona,
 • Core touch I - transformační výcvik celostní, smyslné masáže (Denisa Říha Palečková a Richard Vojík).

Terapie probíhá na základě předchozí domluvy (telefonicky, nebo e-mailem).
Celý proces se uskutečňuje v bezpečném, příjemném prostředí a samozřejmostí je diskrétnost a mlčenlivost.


Kontakt a další informace:
Tel.:
608 718 553
E-mail: terapiedaniella@gmail.com           
Web: www.daniellamalkova.cz
FB: Daniella Sarah Málková