Vítejte! Než si pustíte meditaci, věnujte si chvilku.

  • Nespěchejte. Samotná nahrávka trvá 20 minut, pak je dobré ještě chvíli (alespoň 3 – 5 minut) sedět v klidu a nechat ve svém vnitřním rozšířeném prostorudoznít zvuk „ÓM“ a prociťovat navýšenou vířící energii.
  • Dopřejte si svůj osobní, nerušený prostor – abyste se mohli cítit v bezpečí, byli plně soustředěni na svůj vnitřní prostor a nebyli rušeni okolím.
    Tak se dokážete co nejvíc uvolnit tělesně i psychicky.
  • Praktikujte jen, když budete mít chuť. Rutinní opakování vás nedovede do hloubky prožitku. Důležité je chtít meditaci prožít naplno v takové míře, v jaké jste ve svém přítomném vibračním stavu schopni. Můžete být radostně naladění, plní energie, ale můžete být i ve stresu, skleslí, smutní –  meditace vás vynese na emočně-vibrační ose výš. Ke cvičení pokaždé přistupujte s touhou na sobě pracovat, s radostí z tvoření a z práce na svém osobním růstu.
  • Čím více budete cvičit dle záznamu, tím lehčeji se do meditace ponoříte. Postupně se zážitek bude prohlubovat, váš vnitřní prostor se bude více otevírat a prociťování energií a vibrací bude silnější. Při prvním poslechu se budete sžívat s mým hlasem, s postupy, které používám. Cvičení si osaháte a tak se víc zakotvíte v pocitu volnosti, klidu a bezpečí.
  • Doporučuji nepoužívat sluchátka. Zcela určitě je nepoužívejte ve druhé části při zvučení „ÓM“. Potřebujete vnímat zvukové vibrace, které vycházejí z vás a postupně se šíří do prostoru. Zkuste poslouchat i to, jak se mísí s hlasem na nahrávce.
  • V druhé části při zpěvu „ÓM“  zpívejte v tempu, které vám vyhovuje. Nemusíte se snažit dělat dlouhé fráze, spíše zpívejte kratší, ale s plným dechem – snažte se veškerý nadechnutý vzduch skrze zvučení zase vydechnout ven. Nic v sobě nehromaďte, vydechujte svobodně a vše. I intenzitu zpívání volte podle svého momentálního nastavení.
  • Zpívejte a ochutnávejte svůj prostor vnitřní i kolem vás s nadšenímmalého, zvídavého, šťastného dítěte.

S láskou Markéta

PRO SPUŠTĚNÍ meditace zadej heslo a klikni na Watch Video