Pro všechny, kteří mají potřebu ze srdce si zazpívat. 
Otevřete se svým emocím a najděte svůj pravdivý hlas!

ZPÍVEJ NAPLNO!

Otevřený workshop pod vedením Idy Kelarové a Desideria Duždy je věnován vám všem, kteří si nevěříte, že zpívat umíte. Vám všem, kteří zpíváte jen v koupelně nebo v autě, vám všem, kteří jste si to nikdy na veřejnosti nezkusili, vám všem, kteří máte vnitřní potřebu a chuť si zazpívat.

Seminář je otevřen pro každého, kdo má chuť projít přes neskutečnou sílu předsudků, zvyků, zlozvyků a hlavně přes strach, který nám brání se nadechnout, otevřít se a zpívat. Zpívat budeme společně ve skupině.

PÍSEŇ MÉ DUŠE

Tento intenzivní workshop, jenž ve svých rozměrech skrývá i terapeutické prvky, je určen všem, kdo jsou tělem, myslí i duší odhodláni otevřít své srdce do hloubky, a na této cestě objevovat pravdivý hlas. ydejte se do hloubky a zákoutí vaší duše a najděte píseň, která rozezní každý kousek osobnosti.

Smyslem není, abyste zpívali krásněji, silněji nebo prostě lépe. Zpívat a procítit píseň je pouze východiskem ke hledání svého vnitřního hlasu, který nikdo jiný nikdy neuslyší. Hlas, který nás vede zpět k vlastními pocitům. Zde leží ono místo, kde Ida Kelarová nachází základní zdroj života a lidské tvořivosti.


Zkušenosti účastníků

Nejde o to zpívat dobře, jde o to zpívat naplno! Od srdce, s bolestí i radostí!
Petr
"Žít kreativní život, zazpívat svoji píseň - musím ztratit strach z toho, že nezazpívám správně."
"Nezpíváme, protože jsme šťastní - jsme šťastní, protože zpíváme…"
účastník semináře

Ida je nepřehlédnutelnou osobností současné evropské hudební scény.

Pochází z hudební rodiny.Studovala na lidové škole umění od svých šesti let hru na klavír a později na violoncello. Ve studiu Ida pokračovala na Janáčkově konzervatoři v Brně. Za životní učitele považuje své rodiče. Svou matku Lidmilu, která svým původem pochází z moravského slovácka a za svého největšího učitele považuje svého otce Kolomana Bitto, vynikajícího muzikanta, který hudbou žil. Hudbě zasvětil i výchovu dvou ze svých tří dcer - Idy a její neméně slavné sestry Ivy Bittové.

Část života strávila ve Velké Británii, Dánsku a Norsku, v roce 1995 se však vrátila do České republiky, aby zde pokračovala v práci, již započala v Británii.

Výčet jejích aktivit je skutečně rozsáhlý. Ida je uznávanou a respektovanou zpěvačkou, muzikantkou, sbormistryní, hudební aranžérkou, producentkou. Ve své práci vychází ze znalostí a zkušeností, jež načerpala ze své práce v západní Evropě, inspiruje se svými východními a romskými kořeny. Snad nejznámější je její více než dvacetiletá práce s lidmi a lidským hlasem pod hlavičkou školy ISHV (International School for Human Voice), kterou sama založila. Své úsilí soustředí také na pomoc talentovaným romským dětem a mládeži.

Idina schopnost otevřít své srdce a vložit všechny emoce do hlasu je už pověstná. Emoce, jež svým zpěvem v lidech vzbuzuje, oslovují všechny, i ty, kdo romským textům nerozumějí, a odkazují na pocity, které jsou vlastní každému z nás.

Ida má neustále silnou potřebu dělat něco pro záchranu přírody , záchranu této planety,pro záchranu vztahů,záchranu vztahů mezi Romy a Čechy. Tato cesta, úžasné spojování kultur nenásilnou formou, dokáže učit uměním, předávat lidem to, co umí nejlépe a jak to umí nejlépe. Ida věří v tuto cestu, kterou naplňuje opravdu na maximum toho, co se dá v této době dělat. Stále znovu a znovu vede lidi kolem sebe k lásce a vzájemnosti. Její nadějí je víra. Pevně věří, že společně se nám podaří stvořit lepší svět. Uvědomění si, že my lidé jsme mocní a silní . Idiným životním krédem je, že jsme byli stvořeni, abychom tvořili, ne abychom ničili a zabíjeli.

Romské písničky vyvolávají emoce a odhalují lidská srdce, lidské duše odkud také vždy pocházejí. Jejich poselství není otázkou schopnosti, ale pravdy, stylu života, krve, neboť cikánská kultura je spontánní výtvor. Uvědomění otevírat se vlastnímu prožitku, potřeba podívat se vzájemně do očí, abychom mohli pocítit lásku a naději, světlo a radost z toho, co Romové umí neboť je to jejich dědictví - umění rozdávat.

Ida Kelarová společně s Desideriem Duždou již po 15 let intenzivně předávají své písně a hudbu po celém světě každý kdo je slyší zpívat může ochutnat z toho romského i více. Rozšířit své vnímání všeho romského, abychom se v našem vnímání dostali hlouběji, ke kořenům romské kultury, abychom se dozvěděli více o historii této vzácné kultury.

Termíny seminářů

Intenzivní hlasový workshop

6 500 Kč

7 900 Kč při platbě po 20.10.

Přihlásit se
zbývá poslední 1 místo

PÍSEŇ MÉ DUŠE (Přihláška pro 1 osobu) – Intenzivní workshop k probuzení pravdivého hlasu

Pá – Po

23. – 26.10.2020

Pá: 18-20, So a Ne: 9-18, Po: 9-16 hod.

Smyslem není, abyste zpívali krásněji, silněji nebo prostě lépe. Zpívat a procítit píseň je pouze východiskem ke hledání svého vnitřního hlasu, který nikdo jiný nikdy neuslyší. Hlas, který nás vede zpět k vlastními pocitům. Zde leží ono místo, kde Ida Kelarová nachází základní zdroj života a lidské tvořivosti.

Prvotním cílem workshopu sice není léčba a terapie, ale přesto určité takové prvky nevyhnutelně obsahuje. Jsou propojeny s hledáním vnitřního hlasu každého z nás, a překonáváním překážek, jež blokují prostor v našem těle.
Jde o to, najít sebedůvěru, a také odvahu a trpělivost podstoupit specifické cvičení, v němž je cílem nechat mysl stát se zrcadlem skutečného stavu svého života zde a nyní.

Strach, hněv, smutek, bolest, radost, láska, a proměny těchto pocitů do pozitivní a tvořivé energie. Zdroj síly člověka leží právě v těchto pocitech. Součástí workshopu je přehodnocení pocitů jako bytostné součásti sebe sama, a hledání pravdivého vyjádření pocitů. Tma a ticho: chod okolního světa nás brzdí a ruší do té míry, že přicházíme o spojení s nejhlubšími vrstvami toho, čemu říkáme osoba nebo osobnost. Po určitou dobu se budeme snažit vnímat a rozumět sami sobě prostřednictvím vnitřního ticha.

Komunikace a hledání vlastní vnitřní pravdy. Hledání hlasu hluboko uvnitř, jímž můžeme vyzpívat naši bolest, smutek, žal, hněv, radost i lásku. Pocity, jimiž procházíme v každodenním životě, energie, již všichni máme uvnitř, ale je vždy skryta hluboko uvnitř, a její víc než dost. Dýchání, zpívání, otevírání srdce, hledání vlastního kořenů, vlastní pravdy, identity, a v neposlední řadě schopnosti naslouchat.

To, co v dnešním světě ničeno moderním relativismem, nám vrací a obnovuji naši duši. Zprvu je však samozřejmě třeba sestoupit do temnoty, neboť ten, kdo nedokáže přijmout celkový obraz, nikdy nevytvoří světlo a krásno. Světlo se rodí z temnoty.

Není slunce, jež by zůstalo zářit na modré obloze jen proto, že je tam lidé potřebují.

Zkušenost se seminářem s Idou Kelarovou (Zpívej na plno nebo Zpívat umí každý) je výhodou.

Seminář je určen pro maximálně 35 osob.

Chybí nám ještě pár mužských hlasů, pro tento seminář. Pokud máte v okolí nějakého muže, rozhodně neváhejte a vemte jej s sebou.

Intenzivní hlasový workshop

12 000 Kč

Přihlásit se
zbývá poslední 1 místo

PÍSEŇ MÉ DUŠE (přihláška pro 2 osoby) – Intenzivní workshop k probuzení pravdivého hlasu

Pá – Po

23. – 26.10.2020

Pá: 18-20, So a Ne: 9-18, Po: 9-16 hod.

Smyslem není, abyste zpívali krásněji, silněji nebo prostě lépe. Zpívat a procítit píseň je pouze východiskem ke hledání svého vnitřního hlasu, který nikdo jiný nikdy neuslyší. Hlas, který nás vede zpět k vlastními pocitům. Zde leží ono místo, kde Ida Kelarová nachází základní zdroj života a lidské tvořivosti.

Prvotním cílem workshopu sice není léčba a terapie, ale přesto určité takové prvky nevyhnutelně obsahuje. Jsou propojeny s hledáním vnitřního hlasu každého z nás, a překonáváním překážek, jež blokují prostor v našem těle.
Jde o to, najít sebedůvěru, a také odvahu a trpělivost podstoupit specifické cvičení, v němž je cílem nechat mysl stát se zrcadlem skutečného stavu svého života zde a nyní.

Strach, hněv, smutek, bolest, radost, láska, a proměny těchto pocitů do pozitivní a tvořivé energie. Zdroj síly člověka leží právě v těchto pocitech. Součástí workshopu je přehodnocení pocitů jako bytostné součásti sebe sama, a hledání pravdivého vyjádření pocitů. Tma a ticho: chod okolního světa nás brzdí a ruší do té míry, že přicházíme o spojení s nejhlubšími vrstvami toho, čemu říkáme osoba nebo osobnost. Po určitou dobu se budeme snažit vnímat a rozumět sami sobě prostřednictvím vnitřního ticha.

Komunikace a hledání vlastní vnitřní pravdy. Hledání hlasu hluboko uvnitř, jímž můžeme vyzpívat naši bolest, smutek, žal, hněv, radost i lásku. Pocity, jimiž procházíme v každodenním životě, energie, již všichni máme uvnitř, ale je vždy skryta hluboko uvnitř, a její víc než dost. Dýchání, zpívání, otevírání srdce, hledání vlastního kořenů, vlastní pravdy, identity, a v neposlední řadě schopnosti naslouchat.

To, co v dnešním světě ničeno moderním relativismem, nám vrací a obnovuji naši duši. Zprvu je však samozřejmě třeba sestoupit do temnoty, neboť ten, kdo nedokáže přijmout celkový obraz, nikdy nevytvoří světlo a krásno. Světlo se rodí z temnoty.

Není slunce, jež by zůstalo zářit na modré obloze jen proto, že je tam lidé potřebují.

Zkušenost se seminářem s Idou Kelarovou (Zpívej na plno nebo Zpívat umí každý) je výhodou.

Seminář je určen pro maximálně 35 osob.

Chybí nám ještě pár mužských hlasů, pro tento seminář. Pokud máte v okolí nějakého muže, rozhodně neváhejte a vemte jej s sebou.

Místo konání

Maitrea
Dům osobního rozvoje

Týnská ulička 6, Praha 1

Co s sebou?

Doporučujeme Vám vzít si s sebou uzavíratelnou láhev s pitím, vždy se hodí zápisník a tužka. Na semináře zpravidla nic dalšího nepotřebujete.

Jaké oblečení?

Vhodné je pohodlné volné oblečení, ve kterém se budete cítit dobře. Na místě se můžžete převléknout (platí zejména pro taneční a pohybové semináře.) K dispozici na místě jsou deky. V případě potřeby využžijte na patře se sály sprchu.

Je na místě občerstvení?

Na místě možžno zakoupit drobné občerstvení (sušenky, musli tyčinky apod.) K dispozici káva, čaj a filtrovaná voda z kohoutku. Do sálů si bereme nápoje pouze v uzavřených nádobách. Pro konzumaci občerstvení je určena přilehlá kuchyňka. Doporučujeme vám přinést si s sebou vodu nebo čaj v plastové lahvi či termosce. Pokud zapomenete, je možné zakoupit vodu v láhvi u nás.  Na oběd či večeři si můžžete zajít do naší vegetariánské restaurace MAITREA. Doporučujeme rezervovat si místo na telefonním čísle : 221 711 631 (11.30-23.00). V případě rezervace pro větší skupinu počítejte s tzv. SKUPINOVOU NABÍDKOU, kde je výběr z cca 6 jídel, abyste dlouho nečekali. Rezervace je pro vás držžena pouze 15 minut od dohodnutého času. Další alternativy: Country life (www.countrylife.cz), BEAS DHABA (www.beas-dhaba.cz), pizzeria GIALLO ROSSA (www.giallorossa.cz)

Kde zaparkovat?

V okolí je modrá rezidentská zona. Parkování (placené) možžné jedině v OC Kotva, Palladium nebo Rudolfinum (mimopražžským doporučujeme nechat vůz na parkovištích P+R a dojet k nám metrem). Před domem MAITREA je možžné jen krátkodobé zastavení pro vystoupení a vyložžení.