Terapie Maitrea

V případě zájmu stát se terapeutem, masérem, koučem v domě osobního rozvoje Maitrea mě kontaktujte :)

Michaela Síta Karlová
email: m.karlova@maitrea.cz
tel: 727 944 534
 

Terapeuti v Maitree

Lucie Suchá Groverová

Těhotenství, porod, prenatální komunikace, přirozená předporodní příprava.

luciegroverova@gmail.com

Více informací

Autorka knihy Aby porod nebolel, lektorka sebepoznávacích seminářů , kurzů prenatální přípravy prostřednictvím kresby v Maitree a mateřských a rodinných centrech a centrech osobního rozvoje v celé ČR i na Slovensku.Nezávislá publicistka, propagátorka vědomého těhotenství, porodu, rodičovství a lidství.....

Obsahem konzultací není předkládat jakýsi univerzální návod, konkurovat práci a postupům porodních asistentek, dul či jiným spřízněným profesím. Nenabízím vám ani potravinová doporučení , fyzická cvičení…zkrátka to co si v současné době můžete v nabídce různých předporodních příprav najít..Nabízím poněkud jiný úhel pohledu, lidské-ženské sdílení, které se v současné době vytratilo, předání osobní zkušenosti , vhledu do vašeho osobního příběhu a vnímání souvislostí. V období těhotenství a porodu je úžasná a jedinečná možnost pracovat na sobě samé potažmo svým okolím, rodovou linií....Podstatné je umění navázání osobního a pevného kontaktu s Universem, jehož jsme nedílnou součástí, s naší vnitřní moudrostí a v neposlední řadě i s děťátkem. Bolest u porodu a jeho celé prožívání máme každá ve "svých rukou"...

Jsem maminkou pěti dětí, prožila jsem porod v porodnici i doma. S bolestí i bez bolesti.Porody mých tří posledních dětí jsem celé prozpívala. Jsem hluboce přesvědčena o tom, že porod tak, jak nám byl od přírody dán, je bezbolestný proces, ve kterém je ukryt pomyslný manuál k následnému prožívání života.Je v něm ukryta veliká životní síla a potenciál člověka.Stojí za to věnovat mu čas a prostor.

Velmi ráda budu průvodkyní a podporou na kousku vaší Cesty.

Témata, která můžeme společně sdílet: 

 • Porod - Vstupní brána do života
 • Porod bez bolesti - utopie či přirozenost?
 • Jak je to tedy s tou bolestí?
 • Kdo je to ŽENA?
 • MUŽ a porod
 • Nejbezpečnější místo - děloha
 • Okamžik početí a jeho okolnosti
 • Mentální trénink
 • Psychická hygiena
 • Překonání překážek
 • Prenatální komunikace
 • Prozpívat se porodem
 • Těhotenství, porod a psychosomatika
 • Osobní zkušenost

Další informace na:
www.luciegroverova.cz
FB Lucie Groverové

Pavel Spanilý

Somatic Experiencing®
EmotionAid® a mediace – pokojné řešení sporů a konfliktů.

pavel.spanily@gmail.com
tel.: +420 607 710 477

Více informací


Nabídka služeb:
- Aplikace metody Somatic Experiencing®
- EmotionAid® - emoční první pomoc pro práci se stresem
- Mediace – pokojné řešení sporů a konfliktů

Metoda Somatic Experiencing objevená Dr. Peterem Levinem nám umožňuje zvládnout zahlcující životní zkušenosti různého původu a vyrovnat se s nimi (od dlouhodobého stresu, vzniklého například chronickým přetížením, častými konfliktními situacemi či psychosomatickými obtížemi, až po krátkodobé traumatizující události, jako například smrt blízké osoby, nehoda, úraz atd.). Dr. Levine vypozoroval, že každý jedinec, pokud je vystaven nadměrné zátěži, bolesti či utrpení, které se pro něj stávají neúnosnými, se podvědomě začne uzavírat na tělesné, emoční a rozumové úrovni a z jeho života se postupně vytrácí radost a spontánnost, jež jsou často nahrazeny strachem, agresí, bezmocí či frustrací.

Uvedená metoda nám dává možnost přirozeně dokončit obranné reakce, které tělo v době obtíží a konfliktů samovolně spustilo (ale nedokončilo), a tím obnovit původní celistvost, kdy jedinec ví o sobě a o svých zdrojích, zdravě se může vztahovat k okolí, a tedy může jít vlastní cestou k naplnění životních potřeb.

Rozsah symptomů vyvolaných zátěží a následným zahlcením organismu je zcela rozmanitý (mohou vyvstat různé druhy bolestí, zvýšená ostražitost, častá plačtivost, poruchy spánku, náhlé výkyvy nálad, chronická únava, rezignace, zoufalství, neschopnost vstoupit do vztahu, neadekvátní reakce, strach ze všedních věcí, opakované konflikty, psychosomaticé obtíže – zejména bolesti hlavy, páteře, astma, zažívací obtíže apod.). Původ problémů má však často jeden kořen – ustrnutí základních instinktivních obranných reakcí, které se nám stále „připomínají“ v podobě rozličných symptomů, tento stav nazývá metoda Somatic Experiencing „znovu-sehráváním“. Opakem je tzv. „vyjednání“, kdy se započaté obranné reakce přirozeně dokončí, dojde k uvolnění na úrovni tělesné, emoční, rozumové a samovolně začne povstávat životní radost a spontánnost.

Emotion Aid ®
Rychlý 5ti bodový protokol.
Je to velmi účinný nástroj pro obnovení zdravé seberegulace, který je odvozen mimo jiné z metody Somatic Experiencing. Vychází z předpokladu, že se člověk neustále setkává s výzvami/obtížemi ve své životě. Pokud je nezvládá zpracovat - ustrne a nese si s sebou uzamčený energetický náboj, který nebylo možno využít na vyřešení náročné situace. Takový náboj nás provází a "znovusehrává" životní situace, které jsou pro klienta zatěžující. Jak píši výše, při jeho vybítí/vyjednání dochází k obnově vitality a s ní spojené radosti a živosti jedince.

Mediace je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda. K mediačnímu procesu se aktéři rozhodují dobrovolně, za jeho průběh je zodpovědný mediátor a za obsah procesu a jeho výsledky jsou pak zodpovědní sami aktéři, výsledek odpovídá zájmům a potřebám jednotlivých stran.

Pro mě osobně se jako zásadní podpora celého mediačního procesu nabízí právě metoda Somatic Experiencing, která u obou jedinců/stran přináší možnost dostat se k vlastním životním zdrojům, nacházejícím se na tělesné, emoční a rozumové úrovni, možnost obnovit stabilitu celého organismu, a tím získat odstup od tíživé situace a rozvinout přirozenou orientaci ve sporu, která může vyústit v nalezení dohody.

V roce 2003 jsem absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 2017 tříletý profesionální výcvik metody Somatic Experiencing® vedený Ittou Wiedenmannovou. Mediační specializaci jsem rozvinul kurzem mediace u JUDr. Radky Medkové a PhDr. Dany Rabiňákové a metodu Somatic Experiencing jsem doplnil seminářem Práce s traumatem u dětí vedený Maggie Klineovou. Dále jsem absolvoval v letech 2021 a 2022 výcvik v metodě EmotionAid® s Dr. Cathy Lawi a následně facilitátorský kurz EmotionAid® také s Dr. Cathy Lawi. Veškeré nabyté zkušenosti bych vám rád nabídl k vašemu vlastnímu rozvoji, obnově celistvosti a nalezení radosti.

V krátkosti rekapituluji − nabízím podporu a péči prostřednictvím metody Somatic Experiencing a EmotionAid při zvládání náročných životních situací.

Závěrem bych se velmi rád podělil o svoji osobní zkušenost s metodou Somatic Experiencig. Po mnoho let jsem byl provázen tíživou bolestí v oblasti hlavy, která mi značně komplikovala život, zhoršeným zrakem a vnitřním neklidem. Po zakoupení knihy Probouzení tygra autora Petera Levina a díky následné účasti ve výcviku Somatic Experiencing se ono napětí začalo zásadně umenšovat a můj život postupně „narovnávat“. Opustil jsem dlouhodobě vykonávané zaměstnání a nyní se mohu věnovat práci, která mě baví a přináší mi radost.

Cena za sezení ( 60-90 min) - 1300 Kč v odůvodněných případech je možné se dohodnout na snížení ceny. Je možné i online sezení.

e-mail: pavel.spanily@gmail.com
tel.: +420 607 710 477
další info: https://www.pavelspanily.cz/

Tatjana Micić

Konzultace na základě astro-psychologie a Thetahealingu, analýza prostoru a konzultace z oblasti Feng shui.

tmicic@volny.cz
tel.: +420 608 123 288

Více informací

Nabízím konzultace na základě astro-psychologie a Thetahealingu a analýzu prostoru a konzultace z oblasti Feng shui. Ve všech oblastech, ve kterých působím, odhaluji, že život je zázračný a to ráda předávám svým klientům.

Co je to astro-psychologie?

Jak název vypovídá, sjednocuje astrologii a psychologii. Vyvíjí se na základě díla Karla Junga a Liz Greenové. Nezabývá se tolik předvídáním budoucna, ale spíše vede k pochopení a uplatnění vrozených vloh. Člověk je kreativní bytost. Utváří svůj svět podle vzorců vznikajících v jeho nitru a skutečnost, v níž žije, odpovídá těmto vzorcům. Samotné vzorce můžeme přečíst z horoskopu a tím se o sobě člověk dozví mnohé.

Žijeme v cyklech - konec jednoho a začátek druhého je v podstatě přechod do nové životní fáze a v takových obdobích mohou být konzultace velice nápomocné. Při osobních konzultacích můžete řešit různé otázky. Ať už prožíváte vážné změny, nastává u vás obrat v kariéře, zlomy v rodinném životě, řešíte partnerství, máte problém realizovat vlastní cíly, máte potíže s rodiči, dětmi nebo se zdravím, prožíváte krizi středního věku – to vše lze vysvětlit s pomocí astrologické symboliky.

Astro-psychologie pracuje se sílou vědomí, která je léčivá. Často je ale nedostačující, obzvlášť pokud se lidé usilující o sebepoznání chtějí zbavit podvědomých modelů na všech rovinách bytí. Z toho důvodu používám i jiné metody a jedna z nich je Thetahealing. Lidem, kteří prochází obdobím transformace doporučuji Feng shui, aby oživili a změnili energii prostoru, ve kterém žijí. Dále ještě doporučuji osvědčené techniky vědomého dýchání a cvičení.

Co je Thetahealing?

Jedná se o léčivou meditativní techniku, která se používá ke změně předsvědčení a strnulých vnitřních modelů, které brání člověku, aby žil zdravý a spokojený život. Thetahealing meditace pracuje se sedmou rovinou bytí a může pomáhat na fyzické, mentální, emotivní i duchovní rovině. Zakladatelkou metody je Vianna Stibal, intuitivní léčitelka, která se sama vyléčila svou zázračnou metodou.

V současné době je ve světě nesmírné množství lidí používajících metodu Thetahealing a to z různých důvodů. Jeden z nich je, že tato metoda je v souladu se současným duchovním a vědeckým vývojem lidstva.

Co je Feng shui a k čemu je užitečné?

Feng shui je východní umění, které se zabývá harmonizací bydlení za pomocí energie, v čínštině označované jako qi. Praktikování Feng shui umožňuje lidem žít v harmonii s energiemi nebe a země, respektive v souladu s energií přírody.

Feng shui, stejně jako čínská medicína, používá pojmy yin-yang a Pět elementů, jejichž vzájemným spolupůsobením vznikají všechny projevy bytí. Prostor, ve kterém žijeme nebo pracujeme, musí být v neustálém pohybu, stejně jako příroda a člověk. Existuje jak Feng shui prostoru tak i Feng shui času.

Správně využitá energie prostoru pomáhá také při řešení problémů v lásce, v rodině a ve vztazích, ale také se používá pro zlepšení kariéry, zvýšení příjmů, povzbuzení štěstí atd. Umění Feng shui také zahrnuje design, medicínu a psychologii. Konzultace a analýzu prostoru nabízím podle potřeb klientů a nechávám na nich, aby si vybrali, zda zapojí různé aspekty tohoto umění nebo si vyberou dle svých potřeb jen jeden z nich.

Které metody ještě používám?

V mé praxi se ukázalo, že lidem, kteří prochází obdobím změn nebo transformace hodně pomáhají jednoduchá cvičení, EFT metoda, afirmace nebo meditace. V rámci konzultací a seminářů pravidelně používám i tyto metody a techniky.

CENÍK:
většina konzultací je za 1500Kč, více info na webových stránkách

Kontakt a více informací:

Tatjana Micić
Telefon: +420 608 123 288
E-mail: tmicic@volny.cz a info@well-balanced.cz

O mne a mých seminářích se můžete více dozvědět zde: 
http://www.maitrea.cz/tatjana-micic

YOUTUBE KANÁL a FACEBOOK: Tatjana Micic
www.well-balanced.cz
 www.symbolicthinking.net/cs

Mária Mirjam Zinburgová

Tarot R.I.T.E. & Tarot Terapie – interaktivní výklad tarotových karet
Metoda Access Bars® – hluboké uvolnění a regenerace na úrovni těla, mysli i duše
Spiritual Response Therapy (SRT)


tarot@mariamirjam.cz
Tel.: +420 604 552 478

Více informací

Osud karty míchá, my s nimi hrajeme.

Klienti říkají, že jsem tak trochu jiná kartářka – budoucnost nevěštím, naopak se ráda s vámi podívám na to, jak svou budoucnost můžete spoluvytvářet. Tarotové karty představují staletími prověřený nástroj poznávání života i sebe sama. Snoubí v sobě prvky astrologie, numerologie, židovské kabaly, nacházíme v něm jungiánskou cestu individuace. Tarot je nositelem symbolů a archetypů, obrazů a příběhů z našich životů, které promlouvají přímo k duši člověka. 

„Když jim to řeknete, oni to zapomenou, když jim to ukážete, oni si to zapamatují, když je do toho zapojíte, oni to pochopí.“  

Jan Mühlfeit

Nabízím interaktivní výklad tarotových karet dle metody R.I.T.E. - Reading Interactively for Transformation and Empowerment od americké tarotářky Mary K. Greer. Vtáhnu Vás do procesu objevování vlastních významů karet, odpovědi na všechny otázky nosíme v sobě. Pod tlakem moderního života bývá náročné navázat se sebou hlubší kontakt a zaposlouchat se do hlasu studnice moudrosti uvnitř nás – naší duše. V bezpečném prostoru Vás pomocí cílených otázek a vhodných interaktivních impulsů provedu procesem rozpoznání a uvědomění si příčin, širších souvislostí i cest k řešení.

Tarot R.I.T.E. – jednorázová sezení jsou ideální, pokud se potřebujete podívat na určité životní téma a hledáte možnosti řešení konkrétní situace. Rozhodujete se nebo chcete lépe porozumět tomu, co se vám aktuálně děje? S interaktivním výkladem Tarot R.I.T.E.  zaměříte pozornost na příčinu problému, získáte odstup a nadhled, uvědomíte si hlubší souvislosti a směr, kterým můžete jít dál. Rozhodujte se snadněji a s jasnou myslí v souladu s přáními své duše.

Tarot Terapie – prostor pravidelně vnímat sebe sama a uvědomovat si, co je aktuálně pro vás důležité. Chcete vykročit na svoji osobní duchovní cestu? Dlouhodobé provázení s Tarotem vám pomůže navázat kontakt s podstatou vás samotných. Pomocí Tarot Terapie rozběhneme ve vašem životě pozitivní změny, získáte pocit ukotvení a naplnění. 

Access Bars® - jednoduchá a účinná metoda pro hlubokou celkovou regeneraci. V průběhu terapie pohodlně ležíte a relaxujete. Postupně se dotýkám 32 bodů na hlavě, tzv. BARů, čímž dávám tělu impulzy k rozproudění a vyladění energií v příslušných energetických dráhách, a tím i v odpovídajících životních oblastech. V hlubokém uvolnění má vaše tělo prostor vyplavit napětí, rozpustit bloky a zregenerovat své síly. 

Spiritual Response Therapy (SRT) – léčení technikou duchovní odezvy se děje na úrovni duše, pomáhá odstránit bloky a negativní programování uložené v nevědomí, které nám brání žít šťastný a naplněný život. "Program" je vnímán jako základní příčina problému nebo symptomu. S metodou SRT zkoumáme a čistíme negativní záznamy mysli a duše, včetně těch z minulých životů. Tyto nesouladné energie se mohou přenášet do současného života a ovlivňovat všechny aspekty naší existence, blokovat nás ve zdravých vztazích, prosperitě, radosti a štěstí. 

PÁR SLOV O MNĚ
Mým hlavním oborem jsou jazyky – kromě češtiny a mateřské slovenštiny zejména němčina a angličtina. Studovala jsem překladatelství, pár knížek i přeložila, jako třeba Řeč emocí od Karly McLaren, nebo 21 způsobů výkladu tarotové karty od Mary K. Greer, a přes 25 let již poznávám jazyk Tarotu. Po absolvování Tarotové školy Sophie Joya jsem svým klientům překládala z „tarotézštiny“ do běžného jazyka, tj. četla jsem odpovědi z tarotových karet. Když jsem však poznala tarotářku Mary K. Greer a její způsob práce s kartami, uvědomila jsem si, že svým klientům dokážu nabídnout mnohem hlubší vhled a osobní zážitek skrz interaktivní přístup. Jsem přesvědčená, že většina z nás „tarotézštině“ rozumí zcela přirozeně a mnohdy o tom ani nevíme. Je mi potěšením, když můžu pomocí řeči Tarotu provázet klienty na jejich cestě poznání.

REFERENCE
"Mirjam nechává člověku to nejdůležitější: odpovědnost. S pomocí karet a velké trpělivosti a zkušeností vás nechá, abyste si na odpovědi přišli sami. Vyhnete se tak častému nešvaru, kdy člověk odchází s pochybnou odpovědí a argumentem "kartářka mi řekla". Od Mirjam člověk odchází s tím, že skutečně dostal svoji odpověď a zkrátka ví!" 

Jana L.

"Na Access Bars od Mirjam se vždy těším jako malá holka. Její vědomý přístup k metodě celému sezení dodává něco nepopsatelného navíc. Od prvního doteku vypnu hlavu jako mávnutím kouzelného proutku. Nejspíš proto tedy bohužel potom netuším, co se děje :), takže mohu sdílet už jen můj závěrečný pocit, kdy si připadám jako v "továrním nastavení" - bezstarostná, klidná, uvolněná, zkrátka plně připravená zase si hlavu postupně zaneřádit."  

Jitka P.

CENA za sezení je od 1.200,- Kč (60-80 minut). 

OBJEDNÁVKY
Mobil: +420 604 552 478
E-mail: tarot@mariamirjam.cz
Rezervační kalendář 

 

Těším sa na setkání s Vámi, Mirjam
www.mariamirjam.cz

Michal Filip

Daseinsanalýza, psychoterapeutické poradentsví

michal.filip@ignumtel.cz
tel.: +420 602 626 626

Více informací

Daseinsanalýza

Klíčová slova: svoboda, bytí, čas, autenticita, otevřenost, fenomén, existenciál, horizont, přirozenost, hranice

Daseinsanalýza patří mezi současné psychoterapeutické směry, a lze ji přiřadit k existenciální a humanistické psychoterapii. Už její název zní laikům nesrozumitelně a přitom opak je pravdou. Je to jeden z mála směrů, který nechává tzv. psychologické konstrukty a techniky stranou a jde mu o opravdové setkání s člověkem. Vychází z předpokladu, že terapie je setkání, kdy potkáváme druhého a porozumění jeho vnímání světa, nás v terapii vede. Terapeut v daseinsanalýze není vševědoucím odborníkem, ale profesionálním průvodcem, který je v terapii autenticky přítomen a vytváří bezpečné prostředí k tomu, aby klient mohl být sám sebou.

Co to je být sám sebou? Co to je být autenticky přítomen?

Tyto otázky by nám tato terapeutická práce měla zodpovědět, neboť se jedná o jedny z klíčových slov daseinsanalýzy.

Lena Achmeer

Thetahealing terapie, diagnostika metodou Životních map, intuitivní kresba, lektorka Školy pánevního dna, aromaterapie.

lenaachmeer@centrum.cz
tel.:  +420 774 245 402

Více informací

Čím více odhalíš svůj příběh, tím více se můžeš cítit dobře.  

ThetaHealing®  je sada nástrojů a technik, která umožňuje odhalit skrytá přesvědčení a provést změnu tak, aby vás již neovlivňovala a naopak se odkryly nové možnosti. 

Pánevní dno:
Provádím ženy cestou k oživení jejich lůna a léčím vzorce, které jim zabraňují  plné prožívání sebe sama. Energeticky zároveň čistím různé úrovně (osobní, rodové, historické) jejich života.

Životní mapy® jsou projektivně diagnostickou metodou pro děti i dospělé.  Metodou, která dokáže objevit, analyzovat a popsat skutečné příčiny stavů a situací. Je velmi rychlá, přesná. Dává okamžité diagnostické výstupy a zároveň konkrétní kroky k řešení. Je unikátní a komplexní.
Velmi rychle a jednoduše Vám například ukáže souvztažnosti příčin a následků a jejich přenosů v rodině. Umožní Vám procítit skutečný stav věcí, odhalit podvědomé procesy, které omezují náš rozvoj.

Moje pilíře
ThetaHealing® (Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper, Manifesting and Abundance)
NLP - Practitioner
Životní mapy 1-3
Škola pánevního dna - dlouhodobý výcvik
Biosyntetický koučing
Aromaterapie
Šamanismus u Johna Hawkena
Mohendžodaro I-IV.

Kontakt a více informací:
Lena ACHMEER
Tel. 774 245 402
FB: Achmeer Lena
email: lenaachmeer@centrum.cz  

lenaachmeer.cz
 

Šárka Koliášová

Instruktorka meditace certifikovaná u Deepaka Chopry, Chopra Center for Wellbeing, California. 

Meditační program SHRI
Meditace prvotního zvuku - Deepak Chopra

info@sarkakoliasova.com
tel.: +420 604 528 578

Více informací

Chcete žít šťastný život a zlepšovat svět kolem sebe? Samozřejmě.

Potíž je v tom, že mnozí z nás nemohou kvůli stresu a napětí rozvinou svůj plný potenciál, ani vnímat vnitřní klid, radost a pohodu. Co se děje kolem nás, termíny v práci, nároky v rodině, rychlé tempo života, placení účtů – to vše může být zahlcující. Pokud vám toto něco připomíná, bude se vám hodit efektivní mentální technika, která vám pomůže nároky a požadavky lépe zvládat.

Připojte se k množství absolventů po celém světě, kteří díky našemu kurzu meditace zažívají v životě méně napětí a stresu a prožívají více radosti, klidu, naplnění.

Meditační program SHRI

Existuje mnoho různých způsobů, jak meditovat.

V meditačním programu SHRI se zaměřujeme na vybrané techniky mindfulness, meditaci a vizualizaci.
Hlavním pilířem kurzu je meditační technika „Meditace prvotního zvuku“, což je účinná meditační technika zakořeněná ve védské tradici z Indie. 

Zakladatel střediska Chopra Center for Wellbeing, Deepak Chopra oživil tuto starodávnou meditační praxi a zpřístupnil ji ve formátu, který se snadno naučí. V kombinaci s mindfulness a vizualizací vytváří tato trojkombinace efektivní nástroj, který pomáhá žít život ve větší radosti, spokojenosti, lehkosti, tvořivosti a zdraví.

Více informací k programu na https://www.sarkakoliasova.com/

Meditační program SHRI je možné absolvovat online nebo v Domě osobnostního rozvoje – MAITREA.

Kdo je Šárka Koliášová

Šárka Koliášová je certifikovaná instruktorka Chopra Center for Wellbeing, California a zakladatelka meditačního programu SHRI.  Jejím posláním je zpřístupňovat nástroje, které pomáhají méně se stresovat a zároveň prožívat více radosti, spokojenosti, klidu a zdraví. 

Osobně se věnuje meditaci víc jak 10 let.

Kontakt a více informací:
Šárka Koliášová
T.: 604528578
E.: info@sarkakoliasova.com
W.: www.sarkakoliasova.com

Lenny Trčková

Holistická, spirituální a somatická koučka, mentorka, kinezioložka. 

info@zijusvujzivot.cz
IG: Balancuji_s_laskou

Více informací

Motto: “Každý si svou terapii a pomoc přináší sám. Mým úkolem je jen dobře naslouchat.”

Můj život mě odmalička vede ke spojení s vyšší silou, která nás přesahuje a k naslouchání a vnímání  “neviditelného”.  A protože jsem byla  vždy “vedena”, objevovala jsem díky tomu způsoby a metody osobního rozvoje, které pomáhaly mému fyzickému, mentálnímu i emocionálnímu zdraví. Na vše jsem si zpočátku přicházela sama, vše zkoušela sama na sobě. Až později jsem absolvovala a studovala mnoho metod osobního rozvoje, které mě formovaly a ukazovaly další směr.

Celým životem mě provází dvě hlavní cesty - jsem moderátorka, dramaturgyně a scenáristka a zároveň jsem průvodkyní osobního rozvoje. Obě tyto tyto cesty, byť se zdají být naprosto odlišnými, jsou velmi úzce propojeny. Jde v nich o vnímání, naslouchání, pokládání správných otázek a následování intuice a to se snažím aplikovat ve všem, čím se zabývám, i ve svém vlastním životě.

Ze všeho, co jsem si na sobě vyzkoušela, je mi zatím nejbližší kineziologie, holistický koučink, energetické působení a Somatic experiencing, které dávají bezpečný prostor všemu, s čím pracuji nad rámec těchto metod. 

Věnuji se tématům osobního seberozvoje, blokům, které brání posunu vpřed a celkovému sebepoznání. Všechny metody vzájemně propojuji a mým mottem je, že každý si přináší svou vlastní terapii sám. Naše těla jsou moudrá a pokud jim nasloucháme a umíme číst, co nám dávají za zprávy, vedou nás vždy tím správným směrem. 

Každé sezení je jiné a jedinečné a vždy přináší užitek oběma stranám. I proto tuto práci miluji. Každé sezení mě obohacuje a je to pro mě, jako bych byla neustále přítomna zázrakům.

V nádherném prostředí Maitrea se můžeme potkávat každé pondělí v časech dle dohody. 

Více informací najdete zde: www.zijusvujzivot.cz nebo na www.lennytrckova.com

 Psát mi můžete na info@zijusvujzivot.cz nebo do zpráv na IG: Balancuji_s_laskou
 

Nabízím: 

Kineziologie One Brain
Kineziologie pomáhá všude tam, kde se vám nedaří nebo kde cítíte, že vás něco drží zpátky. Ať už na poli osobním, pracovním, finančním nebo spirituálním. Při této metodě se pracuje se svalovým testem, který dokáže jemným způsobem určit příčinu vašich potíží.

 • uvolňuje napětí a emocionální stres na jakoukoliv situaci
 • pomáhá nastolit samoléčebné procesy
 • umí nalézt a odlokovat příčinu vašich potíží, různých typů strachů i fóbií
 • pomáhá se stresem, zlepšuje učení, paměť, snižuje napětí na všech úrovních
 • umí být prospěšná při odstraňování trémy, mluvení před lidmi, při potížích s autoritami
 • pomáhá s nízkým sebevědomím, sebehodnotou, sebeláskou
 • dá se vytestovat vhodnost/nevhodnost potravin a potravinových doplňků
 

FEN kineziologie
Je velmi rychlá a srozumitelná holistická metoda, která jde rovnou k jádru problému a řeší jeho prazáklad. Liší se od klasické kineziologie One Brain tím, že se nevrací do minulosti, pouze tam odblokuje příčinu potíží, jinak pracuje v přítomnosti. Je to tedy metoda pro každého, kdo o sobě nerad mluví, ale neustále se cítí být zkoušený životem a trpí neúspěchem na poli finančním, materiálním, vztahovém, osobním nebo pracovním. Tato metoda řeší stejné věci, jako kineziologie One Brain, ale způsob zpracování zátěže je jiný. Při práci se často využívají systemické konstelace. 

 Vždy testuji, který způsob kineziologie je vhodný. Nechávám tedy promluvit tělo a celý systém.
 

Holistický koučink/mentoring
Holistický koučink je pro každého, kdo chce svůj život změnit k lepšímu, chce růst a rozvíjet se, nalézat své silné stránky a rozvíjet svůj plný potenciál. Je pro ty, kdo se chtějí ve svém životě někam posunout, něco změnit, ale třeba ještě přesně neví, co nebo jak se ke svému cíli dostat. Pomocí správných otázek najdete správné odpovědi, objevíte svůj plný potenciál i vnitřní zdroje, které vás nasměrují k tomu, co aktuálně potřebujete. Holistický koučink vám pomůže vidět věci z širší perspektivy, uvědomit si, kde jsou zdánlivé nebo skutečné překážky a jak se dostat k tomu, co v životě skutečně chcete. Vede zároveň k autenticitě a spojení se sebou samým.

 V koučinku a mentoringu preferuji dlouhodobou spolupráci a jednorázová sezení nabízím pouze pro rychlý náhled aktuální situace. Holistický koučink totiž vyžaduje prostor a čas pro postupné sebepoznávání. Tady nejvíc platí, že cesta je cíl.
 

Somatic experiencing
Ve své práci využívám přístup somatického prožívání - Somatic Experiencing®. Somatické prožívání je přístup k traumatu, který využívá uvědomování si vlastního těla a zaměřuje se na rozšiřování našich zdrojů a pomáhá klientovi bezpečným a jemným způsobem vybíjet nahromaděnou energii traumatu.

Somatické prožívání je výsledkem více než 40 let pozorování, zkoumání a praxe Dr. Petera Levina. Tento přístup je založen na tom, že člověk má přirozenou schopnost překonat a zpracovat následky traumatu. Somatic experiencing obnovuje zdravou seberegulaci a vrací traumatizovaným jedincům pocit živosti, uvolnění a celistvosti, o něž následkem traumatu přišli. 
 

"Příčinou traumatických symptomů není samotná událost. Symptomy pocházejí ze zbytku energie, kterou tělo nevybilo. Tato energie zůstává uvězněná v nervovém systému, odkud pustoší tělo i mysl."

  Peter Levine
 

Access bars
Je léčivou technikou na bázi kvantové terapie. Ošetření probíhá na lehátku, kdy se postupně dotýkám 32 bodů na hlavě. Každý z těchto bodů ovlivňuje jinou oblast života a jiné emoce. 

Ošetření trvá kolem 40-50 minut a obvykle se po něm člověk cítí jako po dobré masáži, zažívá fyzickou i mentální úlevu. 

Na ošetření touto metodou nemusíte přicházet s nějakým konkrétním problémem, tělo si umí samo najít to, co zrovna potřebuje zpracovat, transformovat nebo vyléčit. Po celou dobu terapie se nemluví. 

Tato metoda je účinná pro odbourání přebytečného stresu, únavy, nedostatku životní energie, umí zklidňovat nervový systém a pomáhá i s různými tělesnými potížemi. Záleží na vnitřní moudrosti těla a jeho prioritách, co nám bude dovoleno zpracovat a jakou rychlostí.
 

Bachova květová terapie
Velmi jemná podporující metoda ke všem ostatním přístupům, která pracuje s vámi a v mnohých případech i za vás. Bude vás podporovat a podrží vás v krizových situacích nebo ve stresových obdobích. Obzvláště v nejistých a turbulentních dobách, jako je tato, umí Bachovy esence přinést vytoužený klid a mentální jasnost. Výborně funguje jako doplněk ke kineziologii nebo k různým jiným formám terapií a sebepoznávání, které ráda kombinuji dohromady stejně tak, jako samotné Bachovy esence. Lze ji ale použít i samostatně, např.: když procházíte nějakým složitým životním obdobím a potřebujete dodat více odvahy, zbavit se nadměrného strachu nebo naopak získat více sebevědomí, vypořádat se se smutkem, osamělostí, nerozhodností nebo stresem, či poruchami spánku.

Konzultaci i míchání kapek provádím osobně. 

Lucie Vlasáková

Osobní kouč a terapeut
Terapie dotykem

lucie@vlasakova.one
tel: +420 777 037 287

Více informací

Jsem osobní kouč a mentor, nabízím podporu v oblasti osobního rozvoje, vztahů a intimity. Zajímám se o lidi a pomáhám jim rozluštit tajemství jejich vnitřní temnoty, studu, vzteku, ale i hledání radosti a autentického výrazu.

Koučování propojuji, dle potřeb klienta a tématu, které momentálně řeší, a to s Arteterapií, Kineziologií a pokud klient chce, tak i s Dotykem.

Proč dělám to, co dělám. Abych viděla pravdu a učila ji vidět i druhé. Najdete tak svůj zdroj a nahlédnete za hranice svých schopností.

Mým záměrem je tvořit důvěrné prostředí a prostor pro klienty, a lidi kolem mě. Umožnuji jim projevit jejich talenty v plném potenciálu.

Mým talentem je podporovat jednotlivce i skupiny. Umím propojovat, pro rozum, nespojitelné. Odstraňovat překážky, které brání harmonickému procesu tvořivosti.

Koučink je metoda, která hledá řešení a umožňuje klientovi vidět jeho cestu a možnosti. Pomocí správných otázek a kreativních technik klient zjišťuje, co opravdu chce a kam v životě míří. Koučink dále….

• uvolňuje potenciál člověka
• prohlubuje propojení se sebou samým
• pomáhá uvědomovat si, jak fungujeme na tomto světě
• přináší svůj autentický výraz do práce, kterou tu děláte
• je o volbě a možnostech změnit to, co už nám neslouží
• řeší otázky např. Jak zjistíš co opravdu chceš?; Chceš ve svém životě něco změnit, ale nevíš jak?

Arteterapie
Cítíte, že vás něco tíží, a neumíte to popsat slovem? Tak si to namalujte. Arteterapie propojuje vnitřní svět člověka s tím vnějším a posiluje komunikaci mezi vědomou a nevědomou myslí. Obrazy jsou produktem spolupráce mysli a srdce, pomáhají nám tvořit. Cílem Arteterapie je uvolnění, sebevyjádření a hlubší pochopení sebe.

Kineziologie - One Brain 
Řeší jakýkoli fyzický či psychický problém, který vznikl v důsledku silného negativního emocionálního zážitku.
• uvolňuje emocionální stres
• pomáhá k nastolení samoléčebného procesu organismu
• používá testování svalů k přesnému zjištění nejen období, kdy vznikl emocionální stres
• dokážu otestovat potraviny, které jsou pro přirozený energetický tok v těle prospěšné a které jej blokují

Terapie Dotykem
Pomocí léčivého doteku přináším vědomí do těla druhého, a on tím poznává sám sebe. Čím jemnější přístup, tím intenzivnější proces, ten napomáhá otevřít se senzitivitě, vnímavosti a citlivosti sebe. Co lze díky této terapii objevovat a léčit?

• naučit se následovat své vnitřní vedení a věřit své vnitřní pravdě
• stanovení jasných hranic a komunikace těchto hranic s ostatními
• probudíte smysluplnost, sexualitu a rozšíříte svůj erotický potenciál
• budování důvěry v žádání o to, co chcete, a nalezení autentického „ano“ a „ne“
• získat kladný vztah k vlastnímu tělu, témata sebelásky
• komunikační dovednosti ve všech oblastech života
• stud, vztek, smutek i radost, a témata Dark Erosu a Somatiky
• prozkoumáte, co vám přináší radost, transformaci a proměnu ve vašem životě a vztazích

Tato terapie je postavena na Kole souhlasu „The Wheel of Consent“ od Dr. Betty Martin. Je základním nástrojem pro všechny lidské vztahy, mezi přáteli, rodinou, kolegy a intimními partnery, ale i ve vztahu sama se sebou.

Kontakt:
Lucie Vlasáková
Tel: 777 037 287
lucie@vlasakova.one

https://lucievlasakova.cz
 

Zita Procházková

Celostní koučka a mentorka, Měsíční Matka (Moon Mother®), Traumatreatment, Dialog s nevědomím, Konstelace traumatu, Systemické konstelace.

terapie@zitaprochazkova.cz
tel.: +420 774 440 930

Více informací

Konzultace v oblasti osobního rozvoje a motivačního poradenství orientovaného na práci s náročnými emočními zážitky a mezními existenciálními zkušenostmi. 

“Je to, jako by nevědomí mělo dvě ruce a jedna dělala vždy opak druhé.” (C. G. Jung)

Každý z nás se někdy ocitne v situaci, kdy cítí, že neví, jak dál. Cítí se zmatený nebo jen příliš unavený. V tu chvíli se potřebujeme zorientovat, získat odstup, podporu, porozumění. Máte-li pocit, že potřebujete mluvit s někým nestranným, s někým, kdo má zkušenosti a ochotu Vás tímhle těžkým obdobím provázet, jsem tu pro vás. Jestli si říkáte, že ještě počkáte, tak čekání může znamenat, že se Vaše problémy ještě prohloubí. Čím delší dobu stojíte na místě, tím těžší je udělat krok. Někdy je lepší dál moc nepřemýšlet a udělat první krok.

Pro jaké typy problémů jsem vám k dispozici:

• Pocity nejistoty, nerozhodnosti.
• Ztráta energie, elánu, naděje či smyslu.
• Vztahové problémy v partnerství, v rodině, v práci.
• Hlubší rodinné problémy pocházející z rodinného systému.
• Potíže se sebeobrazem (sebehodnocení, sebepřijetí, sebedůvěra).
• Nejrůznější formy úzkostných obtíží.
• Posttraumatické stavy a potíže (akutní i vleklé; autonehody, znásilnění, dlouhodobé pobyty v nemocnici, psychické a sexuální zneužívání, domácí násilí, úmrtí blízkého člověka, odchod partnera, komplikovaný porod, potrat, "přítomná nepřítomnost" rodičů v dětství atd.)
• Psychosomatické potíže.
• Práce na osobnostním růstu a sebepoznání.
• Opakující se problémy a nepříjemné situace.
• Nutkavá potřeba dělat něco jiného, než chce váš rozum.
• Situace kdy nevidíte řešení.

Jakými metodami pracuji:
• Celostní koučování
• NLP
• EMI
• Přepis limbického otisku
• Traumatreatment
• Voice Dialogue - Dialog s nevědomím
• Konstelace traumatu
• Systemické konstelace
• Požehnání ženského lůna - Měsíční Matka (Moon Mother®)

Při práci používám různé metody. Důležité je zviditelnění a pojmenování toho, proč se nám děje to co se nám děje, případně proč se nám něco neděje, ačkoli na to vynakládáme dostatek úsilí. V jakém "tahu" a čeho jsme, přestože naše vědomí chce pravý opak. Dalším krokem je najít příčinu, např. použitím konstelačního náhledu.

Pomůžu vám spojit, co má být spojeno, rozdělit, co má být rozděleno, a odstranit to, co je už přežité a nefunkční.

Co nabízím:

• Individuální poradenství.
• Párové poradenství.
• Traumaterapii.
• Bodyterapii (v kombinaci s traumaterapií).
• Konstelace traumatu a Dialog s nevědomím.
• Systemické konstelace (rodinné konstelace, pracovní konstelace…).
• Poradenství přes videohovor (u vzdálených klientů).

O mě:
Narodila jsem se 26. září, v roce Hada. Skrze vlastní odžité stíny mohu doprovázet druhé jejich údolím stínů a strachů a být trpělivá. Vím, že v blízkosti stínu je vždy světlo. Život nám přináší mnoho možností a cest a my volíme, co skrze sebe ve světě vytvoříme…

"V každém z nás je ještě někdo, koho neznáme." C. G. Jung

Kontakt:
Zita Procházková
terapie@zitaprochazkova.cz
Tel.: 774 440 930

Alice Najmanová

BodyTalk Systém™

tel.: +420 728 478 919
alice@yourhealthwithin.com
 

Více informací

Jsem  první terapeutka a lektorka  BodyTalk Systému u nás. Od roku 2008 podporuji lidi i zvířata na jejich cestě k uzdravení. BodyTalk System jsem se rozhodla studovat před 18 lety. Impulsem bylo pro mě shlédnutí filmu o této metodě, kdy jsem během chvíle věděla, že právě toto je způsob, který chci pracovat s lidmi. Dva roky poté jsem se stala certifikovanou terapeutkou (CBP).

Na této léčebné metodě mě baví, že je to velmi jemná a účinná forma léčení, která respektuje a naslouchá potřebám každého jedince. Pomocí BodyTalku se tělo samo znovu učí dostat do rovnováhy a 
uzdravit se.


 Studovala jsem s nejlepšími světovými lektory BodyTalk Systému™:

BodyTalk: Soul Journey and 3 Brains Dr. John Veltheim ( zakladatel BodyTalk Systému)
BodyTalk: BodyTalk Fundamentals (Mod 1/2)Charlotte Nielson,
BodyTalk: Principles of Consciousness (Mod 3) Silvia Muiznieks, Ben Manalo,
BodyTalk: Bio-Dynamics (Mod 4/7)  Kerry D´ambrogio
BodyTalk: Lymphatic Drainage & Applied anathomy and Physiology ( Mod 5) Dr. Tracey Clark
BodyTalk: Macrocosmic BodyMind (Mod 6) Karen Best
BodyTalk: BodyTalk For Animals (Mod 8) Loesje Jacob
BodyTalk: Matrix Dynamics (Mod 9) Karen Best
BodyTalk: BreakThrought 1 Terryann Nikides
BodyTalk Access Karen Best, Charlotte Nielson

Linking Awareness - intercellular communication Loesje Jacob
Anatomy and Physiology – Bath Collage, UK
HelioSol Technique – Sasha Maxwell, UK

Více informací naleznete:
www.yourhealthwithin.com

Od roku 2016  organizuji semináře BodyTalku u nás v ČR. Přeložila jsem manuál k semináři BodyTalk Access. V roce 2021 jsem úspěšně dokončila roční výcvik BAT (BodyTalk Access Trainer), abych mohla tuto metodu přiblížit, ještě více lidem v Česku.

Moc mě těší práce s lidmi, kteří se rozhodli udělat změnu ve svém životě a vykročit do nového a neznámého, aby podpořili své zdraví a zdravé vztahy. Tím, že převezmeme zodpovědnost za sebe, můžeme uzdravit sebe i svůj život.
Je to vždy pouze v našich rukách, ale musíme se rozhodnout.

Těším se na setkání během individuální terapie nebo na semináři BodyTalk Access v Maitree.

Kontakt:
Alice Najmanová

tel.: +420 728 478 919
alice@yourhealthwithin.com

Joshi

Neterapie
Život v přítomnosti
Nedvojnost

"Inspiruji k prožívání bytostné celistvosti."

joshi@zivotvpritomnosti.cz
tel.: +420 725 593 112

Více informací

Je mi 48 let, mám rodinu, s mou ženou jsme přes 20 let a máme spolu tři děti (15, 20 a 22 let). Bydlíme v domě s velkou zahradou, kterou miluji a rád na ní pracuji. Před 15 lety jsem po dlouhém hledání a meditacích objevil osvobozující jednoduchost bytí v přítomnosti a vědomí sama sebe. Od té doby sdílím toto poznání s ostatními, kterým to pomáhá. Mými kurzy naživo i online prošlo již více než 10 tisíc lidí, tvoříme jednu velkou rodinu. Prožívání přítomnosti srdce i mysli v celistvosti je úlevné pro každého z nás. 

"Schopnost změnit úhel pohledu je jedním z nejmocnějších nástrojů, který nám pomáhá vypořádat se s denními bolestmi a trápením." Dalajláma

Pokud cítíš volání k setkání a chceš se uvolnit do života v přítomnosti, rád ti budu plně k dispozici. Není mým cílem tě měnit, protože z mého pohledu jsi zcela v pořádku. Záměrem setkání je rozpoznání, kým ve své celistvosti jsi.

Setkání se uskuteční v centru Prahy v krásném prostoru Maitrea na adrese Týnská ulička 6. Nabízím i variantu setkání online. Nejvhodnější termíny jsou pondělky a pátky od 10 do 17 hodin nebo úterky, středy a čtvrtky mezi 15. a 17. hodinou. Cena za 90 minutové setkání je 900 Kč.

Dohodneme se e-mailem, napiš mi na joshi@zivotvpritomnosti.cz.

Pro tvou lepší představu uvádím níže, co jsem za ta léta absolvoval a co mne pro práci s lidmi hluboce inspirovalo:

Certifikované výcviky: Neduální terapie (lektor: Nukunu), Učitel snění (aktivní snění, šamanské cesty, imaginace / lektor: Robert Moss), instruktor Jógy smíchu (lektor: Petr Fridrich), Praxe integrace porodní dynamiky (primární a prenatální trauma / lektor: Jullian Gustavson), Esenciální léčení / lektor: Gaia.

Další hluboké zkušenosti, intenzivní a osobní setkání: šamanská praxe, imaginace a lucidní snění: Steve Gallegos, Mayana, Ooržak Sjurjun-Dugar Očur-oolovič, Hiah Park, Alicia Hamm, Don Américo Yábar a Gayle Yábar, Hivshu, Xolotl, Charlie Morley, Jade Shaw. Nedvojnost, advaita, spiritualita: manželé Tomášovi, Aleš Adámek, Šrí Brahmam, Jiří Vacek, Canela, Gaia, Nukunu, Naropa, Tony Parsons, Kosi, Lisa Cairns, Naho Owada, Tim Freke, Ragi, Richard Sylvester, Unmani, Premananda, Marta Janssen, Richard Lang, Adrian Kezele, Michael Barnett, Ching Hai. Buddhismus, tantrický šivaismus: Rob Preece, Dalajláma, Róši Kaisen, Daniel Odier. Spontánnost a expresivní psaní: Nina Wise, Mark Matousek. Práce s vnitřními postavami: Artho a Veeta Wittemannovi. Tanec a práce s tělem: Mati, Adam Barley, Jacob Khan, Carlos Orellana a Rakel Ampudia Gonzáles, Erik Iversen. Sexualita: Amara Charles, Åsa Kullberg, Søren Ventegodt. Konstelace: Bert Hellinger, Jan Bílý, Bhagat. Práce s hlasem: Ivana Vostárková, Ida Kelarová, Sebastiana Black. Holotropní dýchání, breathwork, sweatlodge, přechod žhavých uhlíků, Bufo Alvarius...

Reference
 

Marta Tara Šturm

Psychoterapeut – Gestalt terapie, koučink
Poradenství a krizová intervence
Práce se závislostmi

martatarasturm@gmail.com

tel.: +420 606 720 542

Více informací


Nikdo sám sebe nezvedne za tkaničky od bot. Vždy je dobré mít vedle sebe někoho, kdo nám pomůže na cestě vzhůru! Jsem tu pro všechny, kteří chtějí aktivně a smysluplně psát svůj osobní příběh.
 

Metody, které nabízím:

 • Gestalt terapie – tato metoda pomáhá vytvořit bezpečné a zároveň podnětné prostředí, ve kterém se naučíte vnímat sami sebe a svou aktuální situaci. Umožňuje vám uvědomit si a přijmout popřené a nevědomé aspekty sebe sama a převzít odpovědnost za své činy, myšlenky i pocity. Dozvíte se více o své síle i slabosti, o své citlivosti a odpovědnosti a tím se i otevře a projasní váš vztah k sobě.

  V čem Gestalt terapie pomáhá?
  - podporuje vnímání přítomného okamžiku,
  pomáhá identifikovat důležitá témata a s nimi spojené prožívání,
  vnímá odpor jako potenciální zdroj energie,
  pomáhá najít tvořivý přístup k sobě,
  přináší hlubší uvědomění, radost, živost a energii.
   
 • Koučink (pro jednotlivce i týmy) – koučink vám pomůže aktivovat vaše vnitřní zdroje a uvolnit potenciál, který se ve vás ukrývá. Zlepší vaší schopnost rozhodovat se a přejímat odpovědnost za svá rozhodnutí. Pomocí otevřených otázek a aktivního naslouchání pomáhám koučovanému vyjasnit si, co je skutečně jeho cílem a jaká je jeho současná realita.

  V čem vám Koučink pomáhá?
  - získání jasnějšího nadhledu nad svým životem či prací,
  - zvýšení výkonu a životní energie,
  - uvědomění si bariér, které brání v přirozeném naplnění vašeho potenciálu a nalezení způsobů, jak je překonat.
   
 • Psychoterapie 
  - práce se závislostmi (alkohol, drogy, herní závislost)
  - terapeutická práce při poruchách příjmu potravy
  - terapie v důsledku zneužívání nebo týrání v rodině
   
 • Etopedická činnost a výchovné poradenství
  - poradenství pro děti a dospívající
  - rizikové chování, hyperaktivita, ADHD apod.
  - rodinné poradenství
   
 • Terapie pro ženy
  - podpora pro ženy osamocené ve svém světě
  sklony k závislostem, méněcennosti a sebekritice 
  - nalezení nových směrů a možností.

O mě a jak pracuji:
Psychoterapii se aktivně věnuji více než 20 let. Jsem vaším partnerem při vytváření změny. Můj životní a profesionální přístup je plně zaměřen na přítomnost, na posílení vlastního uvědomování, podporu růstu a rozvoj potenciálu. Setkání se mnou je živým dialogem, plným podpory a naslouchání. Každé setkání je jedinečné a obohacující pro obě strany.

Hledání a zkoušení nového vás povede k uvolnění některých zábran a k objevení nových možností ve vašem životě a v situacích ve kterých se zrovna nacházíte. Máte možnost se hodně naučit o své síle i slabosti, o své citlivosti, schopnosti milovat a také o odpovědnosti za svá rozhodnutí. 

Povedu vás k intenzivnějšímu vnímání přítomného okamžiku a toho, co je v něm skutečně důležité. Podpořím vaše zdravější prožívání.  
 

Moje studium a praxe:
- Pedagogická fakulta - Speciální pedagogika
- 9 let psychoterapeutické práce s drogově závislými (Sananim o.s.)
-  Institut pro Gestalt terapii a psychosyntézu (Norsko, Belgie)
- Mezinárodní výcvikový program pro léčbu drogových závislostí ( Universita di Palermo, Sicílie)
- Gestalt Essence - výcvik koučování s Gestalt přístupem

Rozhovor pro DVTv:
https://www.dvtv.cz/video

Kontakt:
Tel.: +420 606 720 542
martatarasturm@gmail.com

Jsem flexibilní a termín jsem většinou schopna nabídnout do 24-48 hod. 
Ceník služeb se odvíjí dle počtu sezení a dalších okolností a možností.


 

Radka Dolejšková

Průvodce životem, kouč, terapeut
Individuální, párové a rodinné terapie
Dospělí, dospívající, děti
Individuální přístup

tel.: +420 728 780 900

radka.dolejskova@email.cz

Více informací


Ať už prožíváte cokoliv, je to v pořádku.

Nevíte, kdo vlastně jste? Cítíte se naprd? Nemožně? Je Vám ouvej? Nebo Vám prostě není tak fajn jako kdysi?

Vše, co se nám děje, má nějaký důvod. My ale často náš život prožíváme v tíze, jako bychom táhli nějaké břímě.

Ráda Vám ukážu, jak tuto tíhu můžete proměnit, spatřit v ní mnohdy skryté bohatství a žít více v lehkosti.

Více Vám ráda povím osobně.

Kontakt, více informací a rezervace konzultací:
tel.: +420 728 780 900
radka.dolejskova@email.cz

Cena: 1100Kč/hod.

Mgr. Vladimír Krutina

Práce s traumatem (sexuální trauma)
Konzultace v oblasti sexuality a intimity
Práce se stresem a seberegulací
LGBTQIA + wellbeing
 

tel.: +420 602 565 203

vladimirkrutina@icloud.com

Více informací

Ve své praxi vítám každého bez ohledu na sexuální orientaci či genderovou identitu.

Kdo jsem?
Jsem syn, bratr, partner, kamarád a v neposlední řadě i terapeut.

Jak pracuji?
Mou hlavní náplní je práce s tělem a traumatem. Ve své práci využívám unikátní přístup somatického prožívání Somatic Experiencing®, který pomáhá rozšiřovat naše zdroje a vybíjet nahromaděnou traumatickou energii jemným a trvalým způsobem. To vše doplňuji o další somatické techniky, které podporují klienty* i klientky* v důvěrném propojení se sebou a svým tělem. 

Na co se primárně zaměřuji?
Na své cestě jsem prošel mnoha kurzy v oblasti seberozvoje, intimity a sexuality. Tato bohatá sebezkušenost mi napomohla k lepšímu vtělení sexuální tématiky. Od té doby se oblast sexuality stala mou Vášní.

Postupem času jsem zjistil, že každý člověk zaujímá svůj vlastní postoj k sexualitě. Pro mnohé je tělo nepřátelským místem a sexualita může být z různých důvodů děsivá a zahalená studem. Proto jsem se rozhodl věnovat se primárně oblasti intimity a sexuality, ať už v rámci zpracování samotných traumatických událostí, které často vedly k odpojení se od tělesného vnímání (zneužívání, znásilnění atp.), přes podporu lepšího sexuálního prožívání (poruchy erekce, předčasná ejakulace, bolestivý pohlavní styk, vaginismus atp.), až po práci s paralyzujícím studem, který znemožňuje plnohodnotný intimní kontakt. 

Jaké jsou mé kvality?
Klienti si mě dle jejich slov volí převážně pro moji citlivost, vnímavost a respekt k příběhu každého člověka.

Objednávky: 
Tel: 602 565 203
e-mail: vladimirkrutina@icloud.com

www.vladakrutina.cz
 

Mgr. Hana Mikulová

Psychoterapie, Bodyterapie,
Krizová intervence,
Relaxace, Watsu 

tel.: +420 731 952 274

cestouterapie@gmail.com

Více informací

Motto: “Věřím, že změna je možná.”

Terapii vnímám jako bezpečný prostor pro sebepoznání, který klient a terapeut spoluvytváří. V tomto prostoru s klienty hledáme možnosti změny, růstu a podpory na vlastní cestě životem, která je vždy unikátní. 

V terapii s dospělými klienty se zaměřuji na sebepoznání, vztahy, práci se stresem, úzkosti a krizové situace. Věnuji se také tématům sebelásky, sebehodnoty a seberozvoje. Ve své praxi ráda využívám techniky práce s tělem, mindfulness a nabízím i možnost nácviku relaxace a watsu (terapie v teplé vodě).

Nabízím:

 • terapie osobně
 • terapie online
 • krizová intervence
 • nácvik relaxace
 • watsu 

Vydejte se cestou sebepoznání. Cestou ke změně. Některé úseky života mohou být složitější.
Nemusíte jimi procházet sami.
 

Kontakt, více informací a rezervace:
Hana Mikulová 
tel.: + 420 731 952 274
e-mail: cestouterapie@gmail.com

web: www.cestouterapie.cz

Mgr. Pavla Soletka Krátká

Kraniosakrální terapie (dospělí, dospívající, děti i miminka, podpora v těhotenství)
Individuální koučink 
Možnost propojení obou technik


email: pavla.soletka.kratka@gmail.com
tel: +420 604 868 751

Více informací

Motto:
Všechny odpovědi máš v sobě. Ponoř se. Naslouchej… Chyť svou vlnu. Důvěřuj! Dovol zazářit svému nejjasnějšímu světlu a vynes ho ven pro radost svou i ostatních.

Co nabízím svým klientům?
Jedinečné propojení kraniosakrální terapie a individuálního koučinku. Skrze jemný dotek vás doprovodím k vašemu prameni zdraví (kraniosakrální terapie) a skrze vědomě použitá slova (koučink) vás udržím v březích vašeho toku myšlenek a možná zpovzdálí doprovodím (když si to budete přát) k uskutečnění vašich snů.

Svým klientům nabízím bezpečný podporující prostor a laskavou náruč. S radostí vytvářím takové životodárné podmínky, abyste se mohli uvolnit a ponořit v klidu do sebe a orientovat se ke svému zdraví. Ráda ke své práci využívám i léčivé hudební nástroje, vůně, pastelky, tužku a papír.

Jaká je moje filosofie?
Červenou nitkou mého života je propojování zdánlivě nepropojitelného. Naplňuje mě zkoumání hlubin lidské duše,mysli a těla, hledání individuální cesty k harmonizaci těchto neoddělitelných jedinečností člověka. K realizaci těchto vizí čerpám z kraniosakrální terapie a nástrojů koučinku.

Kraniosakrální terapie (KST) pro mě znamená navázání hlubokého spojení se svou podstatou a se svým vrozeným plánem léčení. Je to jemný, neinvazivní, rehabilitační a přece tak hluboce působící přístup k ošetření člověka jako celistvé bytosti. Díky KST se klient může dostat přesně tam, kam si dovolí. Klidně až obrazně řečeno ke spočinutí u svého pramene zdraví a vykoupání se v něm. Slova, která vnímám jsou Bezpečí, Klid, Ticho, Důvěra, Vztah, Dotek, Jemnost, Laskavost, Soucit, Lidství, Prostor, Respekt, Jedinečnost, Přítomnost, Celistvost.

Individuální koučink (IK) vnímám jako užitečný a smysluplný nástroj pro úklid ve své hlavě. Proces koučování je pro mě o navázání důvěry mezi koučem a klientem, o respektu k jedinečnosti člověka. Díky citlivě formulovaným otázkám kouče a naslouchání nejen ušima si klient rozšiřuje své uvědomění nad tématem, kterým se zabývá. Kouč s bdělostí a vědomou přítomností drží klientův proud slov a pauz mezi nimi v jasně vymezených březích. Přesně tak, aby si klient dovolil odkrýt, uvědomit a pojmenovat své skutečné potřeby a konkrétní kroky k jejich realizaci.

Kdo jsem a jaké jsou moje zdroje inspirace?
Kromě výše uvedeného zaměření mám pedagogické vzdělání. Stojí za mnou téměř dvacetiletá praxe učitelky, lektorky a průvodkyně. Od roku 2015 jsem spoluvedla autorské nakladatelství Elmavia a napsala několik knih zejména pro děti (např. Pohrátky aneb Cesta pavoučka Vincka, Kouzelný rok, Putování). Mou inspirací je moje rodina, lidé a jejich příběhy, příroda a její proměny, waldorfská pedagogika, běh a chůze, improvizace s Natašou Burger, intuitivní tanec a zpěv.

Mým záměrem je tyto své zkušenosti propojovat, prohlubovat a rozšiřovat v terapeutické a koučinkové praxi.

Ráda doprovázím prostřednictvím KST těhotné ženy a následně i jejich miminka. Mám velmi blízko k dětem a náctiletým, u nichž vnímám velkou důležitost udržet spojení se svým dospívajícím proměnlivým tělem. Dává mi smysl pracovat souběžně či průběžně s rodiči (i prarodiči) a jejich dětmi (rodinným celkem). Mám zkušenost, že se tím účinky individuálních terapií a koučinkových sezení násobí, celý rodinný systém se posunuje k optimálnějšímu a zdravějšímu nastavení.

Těším se na setkání s vámi i vašimi dětmi.

Kontakt, více informací a rezervace:
Mgr. Pavla Soletka Krátká 

email: pavla.soletka.kratka@gmail.com
více info: www.pavlasoletkakratka.cz
tel: +420 604 868 751

Bc. Barbora Nejedlá, MBA

Metoda RUŠ

tel: +420 777 635 345
email: baranejedla@hotmail.com

Více informací

Terapie Metodou RUŠ - s respektem a pochopením provázím klienta na jeho cestě ke zpracování nefunkčních myšlenkových vzorců, odstranění vlastních blokujících přesvědčení a iluzí, vyčištění emoční zátěže, odpuštění ve vztazích i ve vztahu k sobě, k pocítění vnitřního klidu, lásky a svobody a k uchopení života do vlastních rukou.
Více o Metodě RUŠ: metodarus.cz

"I ta nejslabší svíčka prosvětlí i tu nejhustší tmu"

Víte, co si vlastně vybíráte?
Již delší dobu si říkáte, že by to chtělo změnu? Jedete v zaběhnutých kolejích a nadoraz, ale radost se nedostavuje? Zdá se Vám, že ztrácíte svoji životní energii a sílu? A přitom se o ni přijít nedá! Nemusíte o ni ani bojovat, ani se o ni s nikým přetahovat :-) Pochybujete?

Záleží totiž na Vašem přání.
Máte ideální příležitost a otevřené možnosti k vyléčení a rozjasnění sebe a tím i celé rodové linie. Řešení spočívá v rozhodnutí vykročit tou vlastní dobrodružnou cestou, v odvaze odkrýt a vyčistit své bloky, přesvědčení a vzorce chování, které Vám již neslouží. Díky nim si nevědomě přitahujete do života to, co nechcete, i když bytostně toužíte po změně a svobodě.

Najděte zdroj v rovnováze.
Uzavřete-li svá srdce, uzavřete se světu, i sami sobě. Životní energie tak nemá možnost volně proudit a zůstanete zranitelní. Překonáte-li své slabosti a strachy a otevřete-li své vědomí bez předsudků, budete schopni lásku dávat i přijímat. Pocítíte souznění a rovnováhu Vašeho vnitřního muže, ženy i dítěte. Budete moci používat tvořivou sílu nejen pro Váš vlastní život, ale také pro blaho Vašich blízkých.

Žijte vědomě a autenticky.
Provedu Vás na Vaší cestě k sobě, při které odhodíte svá omezení a programy, které Vám nevyhovují a brání Vám tvořit si vlastní, vědomou realitu v radosti a lehkosti bytí. V průběhu terapie Vás vedu efektivně, jemně a do hloubky ke skutečné příčině Vaší aktuální nespokojenosti, k podstatě problému, který najdete a budete ho moci navždy změnit. Spojíte se se svým tvořivým JÁ.

Při terapii pracujete vlastním tempem, jste 100% vědomý a výsledky cítíte již
během jednoho sezení. Cena terapeutického sezení: 3500 Kč / 3 až 4 hod.


Více informací a kontakt pro rezervaci termínu terapie:
Barbora Nejedlá, metodarus.cz/cz/barbora-nejedla-341/
tel.: 777 635 345
email: baranejedla@hotmail.com

Budu se na Vás těšit.

Michaela Slavíčková

Access Bars
Konzultace s dulou
Těhotenské masáže

Tel: +420 776 808 282

Email: michaela.slavickova@gmail.com

Více informací


Co kdyby někdo mohl stisknout tlačítko a ztlumit ten hlas ve vaší hlavě, který vám říká, že nejste dost dobří, že si nezasloužíte cokoliv, po čem toužíte, nebo že nemůžete dosáhnout toho, v co doufáte a o čem sníte?

Access Bars®️ je certifikovaná metoda, která pomáhá uvolnit mysl a tělo od negativních emocí, myšlenek a pocitů.
Na rozdíl od jiných metod umožňuje Access Bars uvolňovat a rozpouštět omezení rychle a lehce, bez opětovného prožívání negativních emocí.
Jen si lehnete a já se budu lehce dotýkat 32 bodů na hlavě v určitých kombinacích.
Během sezení se zpomalí mozkové vlny, tím se tělo maximálně uvolní, začne se postupně uvolňovat a rozpouštět. Při každém dalším sezení klientovo tělo uvolňuje omezení a bloky z hlubších vrstev vědomí a nevědomí.
Tělo uvolní to, co mu brání mít v životě lehkost.

Dopřejte si hlubokou relaxaci a pozvěte do života více lehkosti.

Těhotenské masáže
- 60 min celotělová masáž.
- masáž Vám uleví od bolesti těla a zároveň poskytne pocit uvolnění, zklidnění a pohody.
- součástí ceny je i konzultace s dulou.

Jako dula Vám nabízím i možnost konzultací na jakékoliv téma.
Těhotenství, porod, příprava na kojení a šestinedělí, zpracování strachů, co je dobré vědět, když chcete rodit v porodnici, dodání sebedůvěry, sdílení mého domácího neasistovaného porodu.

Mé konzultace využívají i muži, kdy sdílí strachy (z nedostatečné opory pro ženu; být otcem) či potřebují informace, aby podpořily ženu (když nemůže otěhotnět; v těhotenství, při a po porodu, porod a právo).

Nechte se opečovat.

Kontakt pro rezervaci termínu:
Michaela Slavíčková
Tel: +420 776 808 282
Email: michaela.slavickova@gmail.com

Ing. Andrea Křížová

TCM (Tradiční čínská medicína) – psychika a fyzické problémy
Kraniosakrální a biodynamické terapie
Jóga - relaxace

Tel: +420 739 840 030

Email: andreakjogapilates@seznam.cz

Více informací

Smíchem o deset let omládneš, soužením vlasy došeda zbarvíš.“ Čínské úsloví

Povedu vás na cestě životem ke smíchu přes péči o své tělo a mysl. Pomocí kraniosakrální terapie a biodynamiky vás zavedu do prožitku hluboké relaxace. Mou velkou radostí je dovést klienta do stavu bez časí.

Terapie, které nabízím:

 • Biodynamika a kraniosakrální terapie
 • TCM terapie - fytoterapie, aku, dietetika, Guasha
 • Jóga – individuální lekce, meditace na dech

Kraniosakrální terapie je velmi jemná neinvazivní technika, kterou navodím stav hlubokého uvolnění a mysli, aby tělo klienta spustilo samoléčivé síly svého těla. Celé tělo se tak dostává do harmonie, naučí se zklidnit, uvolnit se a postupně se mění i jeho metabolismus. Neodeznívá pouze jeden problém, s kterým klient přišel, ale i mnoho dalších.

Biodynamika a práce s dotekem

V dnešní době jsme neustále přetěžováni informacemi, podněty a nároky našeho okolí, v důsledku čehož přestáváme často komunikovat se svým vlastním tělem a odřízneme se od pocitů a tělesných vjemů, od signálů, které nám naše tělo posílá.

Následkem tohoto odříznutí je především únava a stres, problémy s nedostatkem energie, a v neposlední řadě psychické problémy a nemoci. Tělo se uzavírá do svalového pancíře, který nám má sloužit jako obrana proti dalším psychickým zraněním, zároveň je pro nás ale výrazným omezením, protože nám zabraňuje v projevech života a v následování spontánních životních impulsů, zároveň nám znemožňuje rozpoznat pozitivní impulsy a informace z našeho okolí.

Tyto masáže nám umožňují získat opět kontakt se svým tělem, napomáhají nalézání řešení obtížných situací navozením odlehčeného a bezstarostného stavu duše a těla. Jsou určeny pro klienty, kteří se chtějí zbavit stresu a jeho následků. Způsobují zklidnění, velmi hlubokou relaxaci, uvolnění a odstranění napětí na tělesné, ale i na psychické a energetické rovině, pomáhají odstranit dlouhodobou únavu, pomáhají při bolestech hlavy.

TCM terapie a Guasha

Kosmetická guasha je velmi relaxační a omlazovací technikou tradiční čínské medicíny. Vyhlazuje vrásky, zlepšuje prokrvení obličeje a uvolňuje svalové napětí v obličeji. Zahrnuje diagnostiku obličeje, ozdravné a  liftingové ošetření. Terapie trvá 90 minut. Je možné kombinovat s další omlazovací technikou obličeje - Aku Beauty.

Díky unikátnímu holografickému systému lidského těla  kosmetická guasha má vliv na celé tělo a na stav vnitřních orgánů. Naše tělo se skládá z mnoha mikrosystémů a obličej je jedním z nich. Jako je např.ucho, ploska nohy, dlaň atd. Tak jako z jednoho listu stromu dokážeme zjistit vše o celém stromu i z obličeje se dá odkrýt i stav našich orgánů a energie a následně na ně působit.

Proč zrovna tradiční čínská medicína?

Líbí se mi její komplexní přístup k lidské bytosti. Člověk je chápán jako buňka v organismu vesmíru, která je s ním spojená a podléhá stejným zákonům jako vesmír celý. Pomáhám lidem najít cestu k jejich rovnováze v organismu. Jít více do hloubky k sobě. Snažím se navádět lidi na cestu pěstování života k lepšímu zdraví a delšímu životu podle tisíce let ověřené metody „Yang Sheng Fa“.

K tradiční čínské medicíně mě před mnoha lety vlastně přivedla ze zvědavosti akupunktura na hubnutí. Přišla jsem ji zkusit a ONO to krásně zafungovalo. Od té doby jsem léčby pomocí akupunktury jako pacientka využila vícekrát. Pak rozhodnutí ke studiu bylo bez váhání, od studia se už několik let léčím pouze čínskou medicínou pomocí bylinných směsí. Vyhýbám se chemickým lékům. Snažím se stále vyvíjet a ovlivňovat své okolí.

S jakými obtížemi mě lidé nejvíce vyhledávají?

Pacienti přicházejí s různými potížemi, ať už fyzického či duševního charakteru. Asi nejčastěji s těmi chronickými, kde jim nepomohla západní medicína a hledají alternativu. Jsou to například různé bolestivé stavy. Ale také i pacienti trpící nespavostí, únavou, různými kožními problémy a psychickými obtížemi.

Je nějaký tip z TCM, který můžeme snadno začlenit do našeho každodenního života?

Mým tipem je už mnohokrát zmíněná metoda „Yang Sheng Fa“, v překladu „Umění pěstování života“, která vychází ze zkušeností předávaných mudrci ve starověké Číně. Tato metoda je vlastně nejlepší způsob prevence proti nemocem. Naučit se pracovat se svým jídelníčkem, cvičením, odpočinkem a chováním, abychom zvýšili šanci na zdravý, šťastný a dlouhý život.

Vzdělání v TCM

V letech 2015-2020 jsem absolvovala Studium pěti dovedností na TCM Institutu v Praze pod vedením MUDr. Jozefa Luckého. Jsem vděčná, že nám byly během studia předány tak obsáhlé praktické a osvědčené léčebné postupy v oblasti dermatologie, bolestivých stavů, psychických obtíží, zažívacích potíží, dětských nemocí, infekčních onemocnění atd.

Postgraduální a doplňující vzdělávání:

 • Kraniosakrální rezonance
 • Biodynamické masáže a práce s dotekem
 • Vitální houby (Milan Schirlo, MUDr. Lenka Gluvňová)
 • Ušní akupunktura I. a II. (MUDr. Michal Strnad)
 • Mimořádné dráhy (MUDr. Lucký)
 • Cesta k harmonii podle pěti elementů (Inspirita, MUDr. Dagmar Komárková)
 • Omlazovací techniky obličeje (MUDr. Lucký)
 • Akupunktura a omlazovací techniky (SinoBiologická spol. TCM, Tranta)
 • Guasha a její ozdravné, diagnostické a kosmetické využití (SinoBiologická spol. TCM)
 • Skalpová akupunktura (TCM Clinic)
 • Akupunktura dvanácti kloubů (TCM Clinic)
 • Cesta k harmonii podle pěti elementů (Inspirita, MUDr. Dagmar Komárková)
 • Qi Gong pro terapeuty (Vlastimil Kroupa)

TCM zkoušky
TCM Institut Praha - zakončeno řádnou závěrečnou zkouškou (fytoterapie, akupunktura, dietetika, léčebný Qigong, Tui Na, moderní medicína)

Praxe
V současné době jsem terapeutkou na TCM CLINIC a v Maitree. Kromě tradiční čínské medicíny se zajímám o bioenergetiku, biorelease, práci s dechem a dotykem. Jsem lektorkou jógy.

Kontakt pro rezervaci termínu terapie:
Ing. Andrea Křížová
Tel: +420 739 840 030
Email: andreakjogapilates@seznam.cz

Mgr. Aneta Pavlová

Psychosomatika, komunikace a rétorika,
Práce s imaginací, Bodywork,
Hormonální a Kundalini jóga

Dialogicko-synergická metoda (DSM)

tel: +420 603 289 565
email: Sofija@seznam.cz

Více informací

Jsem psychosomatická terapeutka a facilitátorka se zaměřením na highly sensitive a introvertní osoby. Věnuji se poli veřejného projevu, rétoriky a prezentace. Ke své práci používám vnitřní hry, dialogické jednání, práci s imaginací a silovými zvířaty a bodyterapii.

S laskavým srdcem a bezprostředním porozuměním se věnuji práci s jednotlivci i skupinami již přes dvacet let. Naslouchám životním příběhům a vnímám jedinečné potřeby a přání každého klienta. Bez ohledu na naše odlišnosti sdílíme společné přání – být milovaní a spokojení v životě.

Klienti se na mě často obrací:

 • při přípravě na veřejné vystoupení, prezentaci na konferencích či vystupování před kamerou;
 • pokud mají dar vysoké citlivosti a potřebují pomoc při jeho přijímání;
 • v problémových situacích, která vyžadují pochopení, přijetí a změnu;
 • během období životních zkoušek a krizí, kdy potřebují navigaci, životní mapu a najít pevný bod;
 • při přípravě na přijímací zkoušky na umělecké či humanitní školy, obhájení projektu nebo výběrové řízení;
 • pokud chtějí rozvinout svůj pohybový potenciál, srovnat hormonální nerovnováhu a hledají vedení pro kultivaci těla formou jógy, či jevištního vystupování;
 • když se zablokují ve své tvůrčí oblasti a chybí jim inspirace a podněty k tomu, jak se „odemknout“;
 • pokud cítí nedostatek sebedůvěry a potřebují porozumět svým emocím;
 • když potřebují ztišit mysl a naučit se antistresové techniky pro spokojenější život;
 • v čase, kdy hledají podporu při ztrátě smyslu života a duchovní oporu;
 • pokud hledají své autentické já a chtějí posílit svůj životní kalibr.

Díky dlouholeté andragogické praxi, divadelní zkušenosti a osobní praxi východní spirituality se v mém životě a práci s klienty postupně začalo rýsovat propojení všech pro mě důležitých disciplín.

Podle individuálních potřeb a možností klienta dnes kombinuji rétoriku, dialogické jednání, jógovou terapii a různé formy meditací. Tento nový dynamický přístup podpory a pomoci nazývám dialogicko-synergická metoda (DSM), která má 4 hlavní pilíři:

RÉTORIKA – umění se vyjadřovat tělem, hlasem, gestem a slovem, která vám může poskytnout mocné nástroje pro prezentaci a veřejné vystupování. Zároveň přirozeně odhalí vaše vnitřní překážky a bloky, které vám mohu pomoci uvolnit a proměnit ve vaší sílu.

DIALOGICKÉ JEDNÁNÍ - klíče k aktivnímu zapojení do rozhovoru se sebou samým. Otevírá možnost objevit vnitřní hlas, uvědomit si jaké hry na sebe i na druhé hrajete a umožňuje rozpoznat vaše projekce a stereotypy.  Poodhalí vám, jakou zásadní roli hrají emoce při rozhodování a jednání. A nabídne vám, jak být v životě sám sobě nejlepším přítelem

JÓGOVÁ TERAPIE - umožňuje pracovat s tělem a myslí jako celkem. Pokud jí začleníte do svého života, velmi rychle budete vnímat pozitivní změny ve fyzické, mentální a emocionální rovině. Při hormonální nevyrovnanosti může pro vás jóga znamenat postupnou harmonizaci hormonální soustavy

MEDITACE - otevírá možnost objevit v našem životě odvahu přijímat změny jako přirozenou součást existence. Skrze meditaci se učíte propouštět myšlenky a pocity do stavu klidu a uvolnění, čímž otevíráte prostor pro nové možnosti a prožitky. Mantry, které sdílím s klienty v různých životních situacích, mají v léčení a při realizaci změn ohromnou sílu. Tyto posvátné slabiky mají blahodárný vliv na snížení stresu, zlepšení spánku a harmonizaci myšlenek.

Pár slov o mě:
Mým akademickým zázemím je obor andragogika a personálního řízení FF UK, autorská tvorba a pedagogika na DAMU a Art du spectacle na Université Michel de Montaigne,Bordeaux.  Jsem rovněž mezinárodní učitelka kundalini jógy a hormonální jógy, Měsíční Matka (Moon Mother®), specialistka na health leadership a budování týmu.

Vycházím z pojetí, že pokud jsou tělesné, mentální a emocionální aspekty synchronizovány, vzniká pocit rovnováhy a celistvosti, což má klíčový vliv na naše fyzické i duševní zdraví. Zjednodušeně řečeno: víme, kdy jednat, a podle toho jednáme, uvědomujeme si své emoce a umíme s nimi zacházet konstruktivně, jsme ve spojení se svým tělem, a to nám může být dobrou oporou i moudrým spojencem.

Těším se na váš příběh. Aneta

www.anetapavlova.cz,   sofija@seznam.cz, tel.: +420 603 289 565

Mgr. Bc. Martin Bartošek, MBA

Satori dýchání - Rebirthing

tel: +420 604 371 759
email: info@martinbartosek.cz

Více informací

První osobní zkušenost s Rebirthingem jsem získal během studijního pobytu na univerzitě v Nizozemí. Oslovilo mě, jak tato metoda dokáže jemně a současně velmi efektivně podporovat pozitivní změny v životech lidí. Ti dostávají to, na co jsou připraveni, a co jsou schopni sami zpracovat.

Z těchto důvodů, pro mě velice důležitých, jsem se rozhodl, že absolvuji profesionální trénink přímo u samého zakladatele Rebirthingu Leonarda Orra. Od roku 2004 jsem začal provozovat svou praxi.

Do dnešního dne jsem provázel tisíci sezeními nejrůznější klienty různého věku a profesního zaměření.

Na základě mých bohatých zkušeností a zpětných vazeb mých klientů se mi ukazuje zas a znova, jak je tato metoda dýchání pro tuto dobu prospěšná a blahodárná, neboť rozpouští zasuté emoce a harmonizuje naši psychiku.

Rebirthing – Satori dýchání
Satori dýchání je způsob, jak se propojit se svým tělem a jeho živostí a radostí, jak objevit svou vnitřní sílu a energii a jak žít život podle svých přání a představ. Rebirthing představuje účinný protistresový program pro vaši mysl, srdce i tělo a otevírá váš potenciál.

- vytváří vnitřní stabilitu a rovnováhu

- harmonizuje, posiluje a rozvíjí celou osobnost

- uvolňuje napětí, stresy, strachy, úzkosti a bloky nashromážděné z každodenního života

- energetizuje tělo a mysl, očisťuje krev a nervový systém

- pomáhá léčit tělesné nemoci – bolesti, migrény, astma, epilepsie apod.

- zvyšuje sebevědomí a sebeúctu, eliminuje pocity životního nenaplnění a profesní neúspěchy

- napomáhá řešit vztahové a partnerské problémy

- celkově se prohlubuje a zlepšuje dýchání

Rebirthing je metoda uvědomělého, intuitivního energetického dýchání, při kterém, pod dohledem terapeuta, přijímáte energii (pránu) dechem. Dýcháte kontinuálně, bez přerušení mezi výdechem a nádechem - tím se vám uzavírá oběh energie, která vytváří vnitřní stabilitu a rovnováhu, uvolňuje napětí a stresy nashromážděné a uložené v našem těle v průběhu každodenního života. Metoda Rebirthing je prospěšná pro každého, kdo hledá osobní rozvoj, transformaci, detoxikaci, chce dobít baterky nebo potřebuje nějaké léčení.

Jedno sezení trvá hodinu až hodinu a půl. Autorem je doporučeno absolvovat deset až dvacet sezení, a odstup mezi jednotlivými sezeními je jeden až dva týdny (mezi nimi jsou domácí cvičení), případně je možná i jiná časová varianta.

Sezení Satori dýchání - Rebirthingu navštěvují lidé z různých profesí, např. i podnikatelé a majitelé firem, manažeři, profesionální sportovci či lékaři a také klienti z oblasti práva a bankovnictví.

Firemní reference:
Samsung, IBM, Microsoft, Policie ČR, Armáda ČR, Komerční banka, Škoda auto, EON, ČSOB, Fin centrum, Tesco, Hard Rock Hotels, Synergie Publishing, Rohlík.cz, Adastra Group, Showmax, Generali Pojišťovna či Commerz Bank.

Sezení probíhají v Praze a v Brně. Na sezení přijíždějí lidé z celé České republiky a také ze zahraničí.

Cena za sezení (60-9O min): 2500 Kč

e-mail:info@martinbartosek.cz

tel. 604 371 759

další info: www.satoridychani.cz