Terapeuti v Maitree

V případě zájmu stát se terapeutem, masérem, koučem v domě osobního rozvoje Maitrea mě kontaktujte.

Míša Síta Karlová
email: m.karlova@maitrea.cz
tel: 727 944 534

Pavel Spanilý

Somatic Experiencing® a mediace – pokojné řešení sporů a konfliktů.

pavel.spanily@gmail.com
tel.: +420 607 710 477

Více informací


Nabídka služeb:
- Aplikace metody Somatic Experiencing®
- Mediace – pokojné řešení sporů a konfliktů

Metoda Somatic Experiencing objevená Dr. Peterem Levinem nám umožňuje zvládnout zahlcující životní zkušenosti různého původu a vyrovnat se s nimi (od dlouhodobého stresu, vzniklého například chronickým přetížením, častými konfliktními situacemi či psychosomatickými obtížemi, až po krátkodobé traumatizující události, jako například smrt blízké osoby, nehoda, úraz atd.). Dr. Levine vypozoroval, že každý jedinec, pokud je vystaven nadměrné zátěži, bolesti či utrpení, které se pro něj stávají neúnosnými, se podvědomě začne uzavírat na tělesné, emoční a rozumové úrovni a z jeho života se postupně vytrácí radost a spontánnost, jež jsou často nahrazeny strachem, agresí, bezmocí či frustrací.

Uvedená metoda nám dává možnost přirozeně dokončit obranné reakce, které tělo v době obtíží a konfliktů samovolně spustilo (ale nedokončilo), a tím obnovit původní celistvost, kdy jedinec ví o sobě a o svých zdrojích, zdravě se může vztahovat k okolí, a tedy může jít vlastní cestou k naplnění životních potřeb.

Rozsah symptomů vyvolaných zátěží a následným zahlcením organismu je zcela rozmanitý (mohou vyvstat různé druhy bolestí, zvýšená ostražitost, častá plačtivost, poruchy spánku, náhlé výkyvy nálad, chronická únava, rezignace, zoufalství, neschopnost vstoupit do vztahu, neadekvátní reakce, strach ze všedních věcí, opakované konflikty, psychosomaticé obtíže – zejména bolesti hlavy, páteře, astma, zažívací obtíže apod.). Původ problémů má však často jeden kořen – ustrnutí základních instinktivních obranných reakcí, které se nám stále „připomínají“ v podobě rozličných symptomů, tento stav nazývá metoda Somatic Experiencing „znovu-sehráváním“. Opakem je tzv. „znovu-vyjednání“, kdy se započaté obranné reakce přirozeně dokončí, dojde k uvolnění na úrovni tělesné, emoční, rozumové a samovolně začne povstávat životní radost a spontánnost.

Mediace je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda. K mediačnímu procesu se aktéři rozhodují dobrovolně, za jeho průběh je zodpovědný mediátor a za obsah procesu a jeho výsledky jsou pak zodpovědní sami aktéři, výsledek odpovídá zájmům a potřebám jednotlivých stran.

Pro mě osobně se jako zásadní podpora celého mediačního procesu nabízí právě metoda Somatic Experiencing, která u obou jedinců/stran přináší možnost dostat se k vlastním životním zdrojům, nacházejícím se na tělesné, emoční a rozumové úrovni, možnost obnovit stabilitu celého organismu, a tím získat odstup od tíživé situace a rozvinout přirozenou orientaci ve sporu, která může vyústit v nalezení dohody.

V roce 2003 jsem absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 2017 tříletý profesionální výcvik metody Somatic Experiencing® vedený Ittou Wiedenmannovou. Mediační specializaci jsem rozvinul kurzem mediace u JUDr. Radky Medkové a PhDr. Dany Rabiňákové a metodu Somatic Experiencing jsem doplnil seminářem Práce s traumatem u dětí vedený Maggie Klineovou. Veškeré nabyté zkušenosti bych vám rád nabídl k vašemu vlastnímu rozvoji, obnově celistvosti a nalezení radosti.

V krátkosti rekapituluji − nabízím podporu a péči prostřednictvím metody Somatic Experiencing při zvládání náročných životních situací.

Závěrem bych se velmi rád podělil o svoji osobní zkušenost s metodou Somatic Experiencig. Po mnoho let jsem byl provázen tíživou bolestí v oblasti hlavy, která mi značně komplikovala život, zhoršeným zrakem a vnitřním neklidem. Po zakoupení knihy Probouzení tygra autora Petera Levina a díky následné účasti ve výcviku Somatic Experiencing se ono napětí začalo zásadně umenšovat a můj život postupně „narovnávat“. Opustil jsem dlouhodobě vykonávané zaměstnání a nyní se mohu věnovat práci, která mě baví a přináší mi radost.

Cena za sezení ( 60-90 min) - 1300 Kč

Tatjana Micić

Konzultace na základě astro-psychologie a Thetahealingu, analýza prostoru a konzultace z oblasti Feng shui.

tmicic@volny.cz
tel.: +420 608 123 288

Více informací

Nabízím konzultace na základě astro-psychologie a Thetahealingu a analýzu prostoru a konzultace z oblasti Feng shui. Ve všech oblastech, ve kterých působím, odhaluji, že život je zázračný a to ráda předávám svým klientům.

Co je to astro-psychologie?

Jak název vypovídá, sjednocuje astrologii a psychologii. Vyvíjí se na základě díla Karla Junga a Liz Greenové. Nezabývá se tolik předvídáním budoucna, ale spíše vede k pochopení a uplatnění vrozených vloh. Člověk je kreativní bytost. Utváří svůj svět podle vzorců vznikajících v jeho nitru a skutečnost, v níž žije, odpovídá těmto vzorcům. Samotné vzorce můžeme přečíst z horoskopu a tím se o sobě člověk dozví mnohé.

Žijeme v cyklech - konec jednoho a začátek druhého je v podstatě přechod do nové životní fáze a v takových obdobích mohou být konzultace velice nápomocné. Při osobních konzultacích můžete řešit různé otázky. Ať už prožíváte vážné změny, nastává u vás obrat v kariéře, zlomy v rodinném životě, řešíte partnerství, máte problém realizovat vlastní cíly, máte potíže s rodiči, dětmi nebo se zdravím, prožíváte krizi středního věku – to vše lze vysvětlit s pomocí astrologické symboliky.

Astro-psychologie pracuje se sílou vědomí, která je léčivá. Často je ale nedostačující, obzvlášť pokud se lidé usilující o sebepoznání chtějí zbavit podvědomých modelů na všech rovinách bytí. Z toho důvodu používám i jiné metody a jedna z nich je Thetahealing. Lidem, kteří prochází obdobím transformace doporučuji Feng shui, aby oživili a změnili energii prostoru, ve kterém žijí. Dále ještě doporučuji osvědčené techniky vědomého dýchání a cvičení.

Co je Thetahealing?

Jedná se o léčivou meditativní techniku, která se používá ke změně předsvědčení a strnulých vnitřních modelů, které brání člověku, aby žil zdravý a spokojený život. Thetahealing meditace pracuje se sedmou rovinou bytí a může pomáhat na fyzické, mentální, emotivní i duchovní rovině. Zakladatelkou metody je Vianna Stibal, intuitivní léčitelka, která se sama vyléčila svou zázračnou metodou.

V současné době je ve světě nesmírné množství lidí používajících metodu Thetahealing a to z různých důvodů. Jeden z nich je, že tato metoda je v souladu se současným duchovním a vědeckým vývojem lidstva.

Co je Feng shui a k čemu je užitečné?

Feng shui je východní umění, které se zabývá harmonizací bydlení za pomocí energie, v čínštině označované jako qi. Praktikování Feng shui umožňuje lidem žít v harmonii s energiemi nebe a země, respektive v souladu s energií přírody.

Feng shui, stejně jako čínská medicína, používá pojmy yin-yang a Pět elementů, jejichž vzájemným spolupůsobením vznikají všechny projevy bytí. Prostor, ve kterém žijeme nebo pracujeme, musí být v neustálém pohybu, stejně jako příroda a člověk. Existuje jak Feng shui prostoru tak i Feng shui času.

Správně využitá energie prostoru pomáhá také při řešení problémů v lásce, v rodině a ve vztazích, ale také se používá pro zlepšení kariéry, zvýšení příjmů, povzbuzení štěstí atd. Umění Feng shui také zahrnuje design, medicínu a psychologii. Konzultace a analýzu prostoru nabízím podle potřeb klientů a nechávám na nich, aby si vybrali, zda zapojí různé aspekty tohoto umění nebo si vyberou dle svých potřeb jen jeden z nich.

Které metody ještě používám?

V mé praxi se ukázalo, že lidem, kteří prochází obdobím změn nebo transformace hodně pomáhají jednoduchá cvičení, EFT metoda, afirmace nebo meditace. V rámci konzultací a seminářů pravidelně používám i tyto metody a techniky.

CENÍK:
většina konzultací je za 1500Kč, více info na webových stránkách

Kontakt a více informací:

Tatjana Micić
Telefon: +420 608 123 288
E-mail: tmicic@volny.cz a info@well-balanced.cz

O mne a mých seminářích se můžete více dozvědět zde: 
http://www.maitrea.cz/tatjana-micic

YOUTUBE KANÁL a FACEBOOK: Tatjana Micic
www.well-balanced.cz
 www.symbolicthinking.net/cs

Michal Filip

Daseinsanalýza, psychoterapeutické poradentsví

michal.filip@ignumtel.cz
tel.: +420 602 626 626

Více informací

Daseinsanalýza

Klíčová slova: svoboda, bytí, čas, autenticita, otevřenost, fenomén, existenciál, horizont, přirozenost, hranice.

Daseinsanalýza patří mezi současné psychoterapeutické směry, a lze ji přiřadit k existenciální a humanistické psychoterapii. Už její název zní laikům nesrozumitelně a přitom opak je pravdou. Je to jeden z mála směrů, který nechává tzv. psychologické konstrukty a techniky stranou a jde mu o opravdové setkání s člověkem. Vychází z předpokladu, že terapie je setkání, kdy potkáváme druhého a porozumění jeho vnímání světa, nás v terapii vede. Terapeut v daseinsanalýze není vševědoucím odborníkem, ale profesionálním průvodcem, který je v terapii autenticky přítomen a vytváří bezpečné prostředí k tomu, aby klient mohl být sám sebou.

Co to je být sám sebou? Co to je být autenticky přítomen?

Tyto otázky by nám tato terapeutická práce měla zodpovědět, neboť se jedná o jedny z klíčových slov daseinsanalýzy.

Lucie Suchá Groverová

Těhotenství, porod, prenatální komunikace, přirozená předporodní příprava.

luciegroverova@gmail.com

Více informací

Autorka knihy Aby porod nebolel, lektorka sebepoznávacích seminářů , kurzů prenatální přípravy prostřednictvím kresby v Maitree a mateřských a rodinných centrech a centrech osobního rozvoje v celé ČR i na Slovensku.Nezávislá publicistka, propagátorka vědomého těhotenství, porodu, rodičovství a lidství.....

Obsahem konzultací není předkládat jakýsi univerzální návod, konkurovat práci a postupům porodních asistentek, dul či jiným spřízněným profesím. Nenabízím vám ani potravinová doporučení , fyzická cvičení…zkrátka to co si v současné době můžete v nabídce různých předporodních příprav najít..Nabízím poněkud jiný úhel pohledu, lidské-ženské sdílení, které se v současné době vytratilo, předání osobní zkušenosti , vhledu do vašeho osobního příběhu a vnímání souvislostí. V období těhotenství a porodu je úžasná a jedinečná možnost pracovat na sobě samé potažmo svým okolím, rodovou linií....Podstatné je umění navázání osobního a pevného kontaktu s Universem, jehož jsme nedílnou součástí, s naší vnitřní moudrostí a v neposlední řadě i s děťátkem. Bolest u porodu a jeho celé prožívání máme každá ve "svých rukou"......

Jsem maminkou pěti dětí, prožila jsem porod v porodnici i doma. S bolestí i bez bolesti.Porody mých tří posledních dětí jsem celé prozpívala. Jsem hluboce přesvědčena o tom, že porod tak, jak nám byl od přírody dán, je bezbolestný proces, ve kterém je ukryt pomyslný manuál k následnému prožívání života.Je v něm ukryta veliká životní síla a potenciál člověka.Stojí za to věnovat mu čas a prostor.

Velmi ráda budu průvodkyní a podporou na kousku vaší Cesty.

Témata, která můžeme společně sdílet: 
- Porod - Vstupní brána do života
- Porod bez bolesti - utopie či přirozenost?
- Jak je to tedy s tou bolestí?
- Kdo je to ŽENA?
- MUŽ a porod
- Nejbezpečnější místo - děloha
- Okamžik početí a jeho okolnosti
- Mentální trénink
- Psychická hygiena
- Překonání překážek
- Prenatální komunikace
- Prozpívat se porodem
- Těhotenství, porod a psychosomatika
- Osobní zkušenost

Další informace na:

www.luciegroverova.cz
FB Lucie Groverové

Lena Achmeer

Thetahealing terapie, diagnostika metodou Životních map, intuitivní kresba, lektorka Školy pánevního dna, aromaterapie.

lenaachmeer@centrum.cz  
tel.:  +420 774 245 402

Více informací

Čím více odhalíš svůj příběh, tím více se můžeš cítit dobře.  

ThetaHealing®  je sada nástrojů a technik, která umožňuje odhalit skrytá přesvědčení a provést změnu tak, aby vás již neovlivňovala a naopak se odkryly nové možnosti. 

Pánevní dno:
Provádím ženy cestou k oživení jejich lůna a léčím vzorce, které jim zabraňují  plné prožívání sebe sama. Energeticky zároveň čistím různé úrovně (osobní, rodové, historické) jejich života.

Životní mapy® jsou projektivně diagnostickou metodou pro děti i dospělé.  Metodou, která dokáže objevit, analyzovat a popsat skutečné příčiny stavů a situací. Je velmi rychlá, přesná. Dává okamžité diagnostické výstupy a zároveň konkrétní kroky k řešení. Je unikátní a komplexní.
Velmi rychle a jednoduše Vám například ukáže souvztažnosti příčin a následků a jejich přenosů v rodině. Umožní Vám procítit skutečný stav věcí, odhalit podvědomé procesy, které omezují náš rozvoj.

Moje pilíře
ThetaHealing® (Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper, Manifesting and Abundance)
NLP - Practitioner
Životní mapy 1-3
Škola pánevního dna - dlouhodobý výcvik
Biosyntetický koučing
Aromaterapie
Šamanismus u Johna Hawkena
Mohendžodaro I-IV.

Kontakt a více informací:

Lena ACHMEER
Tel. 774 245 402
FB: Achmeer Lena
email: lenaachmeer@centrum.cz  

lenaachmeer.cz
 

Šárka Koliášová

Instruktorka meditace certifikovaná u Deepaka Chopry, Chopra Center for Wellbeing, California. 

Meditační program SHRI
Meditace prvotního zvuku - Deepak Chopra

info@sarkakoliasova.com
tel.: +420 604 528 578

Více informací

Chcete žít šťastný život a zlepšovat svět kolem sebe? Samozřejmě.

Potíž je v tom, že mnozí z nás nemohou kvůli stresu a napětí rozvinou svůj plný potenciál, ani vnímat vnitřní klid, radost a pohodu. Co se děje kolem nás, termíny v práci, nároky v rodině, rychlé tempo života, placení účtů – to vše může být zahlcující. Pokud vám toto něco připomíná, bude se vám hodit efektivní mentální technika, která vám pomůže nároky a požadavky lépe zvládat.

Připojte se k množství absolventů po celém světě, kteří díky našemu kurzu meditace zažívají v životě méně napětí a stresu a prožívají více radosti, klidu, naplnění.

Meditační program SHRI

Existuje mnoho různých způsobů, jak meditovat.

V meditačním programu SHRI se zaměřujeme na vybrané techniky mindfulness, meditaci a vizualizaci.
Hlavním pilířem kurzu je meditační technika „Meditace prvotního zvuku“, což je účinná meditační technika zakořeněná ve védské tradici z Indie. 

Zakladatel střediska Chopra Center for Wellbeing, Deepak Chopra oživil tuto starodávnou meditační praxi a zpřístupnil ji ve formátu, který se snadno naučí. V kombinaci s mindfulness a vizualizací vytváří tato trojkombinace efektivní nástroj, který pomáhá žít život ve větší radosti, spokojenosti, lehkosti, tvořivosti a zdraví.

Více informací k programu na https://www.sarkakoliasova.com/

Meditační program SHRI je možné absolvovat online nebo v Domě osobnostního rozvoje – MAITREA.

Kdo je Šárka Koliášová

Šárka Koliášová je certifikovaná instruktorka Chopra Center for Wellbeing, California a zakladatelka meditačního programu SHRI.  Jejím posláním je zpřístupňovat nástroje, které pomáhají méně se stresovat a zároveň prožívat více radosti, spokojenosti, klidu a zdraví. 

Osobně se věnuje meditaci víc jak 10 let.

Kontakt a více informací:

Šárka Koliášová

T.: 604528578
E.: info@sarkakoliasova.com
W.: www.sarkakoliasova.com

Mgr. Lucie Bukovská

Krizová intervence, psychologické poradenství (dospělí, dospívající, děti), práce s traumatem, podpora celostního rozvoje.

bukovskalucie@seznam.cz
tel.: +420 777 501 583

www.lucie-bukovska.cz  

Více informací

Co nabízím:

Velkou otevřenost a pochopení pro unikátnost, s jakou každý vnímá a přistupuje k okolnímu světu i sám k sobě.

 • krizová intervence – pro všechny, kdo zažívají nebo zažili krizi, emočně náročné situaci, kterou těžko zvládají a potřebují najít dobré způsoby, jak vše zvládnout a projít
 • psychologické poradenství – pro ty, kteří řeší nějaký konkrétní problém, potíž. A chtějí se lépe vyznat ve svých naučených vzorcích chování a hledat způsoby, jak je proměnit. A o to kvalitněji pak zažívat svůj život.
 • poradenství pro děti, dospívající a jejich rodiče – při řešení akutních i chronických situací spojených s tímto obdobím (např. šikana, rozvod, lékařský zákrok)
 • podpora celostního rozvoje – pro ty, kteří se chtějí věnovat seberozvoji, být v lepším kontaktu se sebou i druhými a chtějí naplňovat svůj potenciál, více a hlouběji se uvolňovat a následovat svůj vnitřní rytmus, být v kontaktu s jeho cykly a pulsací (pomocí relaxačních technik, bioenergetických cvičení, meditace, práce s tělem atp.)
 • práce s traumatem: - pro ty, kteří prošli traumatickou zkušeností nebo je náročná situace, zákrok čeká (operace, rozvod, umírání blízkého člověka). Zde mohou získat nástroje, jak obnovit přirozenou rovnováhu organismu a zvýšit jeho psychickou odolnost (zejména pomocí metody Somatic experiencing)

Co jsou moje zdroje, jak pracuji:

 • Věřím v sílu dobrého lidského kontaktu, který umožní bezpečně a beze spěchu prozkoumávat svoje zákoutí, silné i stinné stránky a začleňovat je do svého žití
 • Je pro mě důležitá opravdovost a otevřenost, ráda využívám všech svých zkušeností a znalostí v zájmu příchozích
 • Respektuji tempo a momentální kapacitu každého
 • Umím v dobrou chvíli srozumitelně podat informace důležité pro pochopení celé situace i dalšího vhodného postupu
 • Baví mě podněcovat, zpevňovat jedinečné jádro každého tak, aby ho mohl dobře využívat ke svému prospěchu
 • Při práci zohledňuji a pomáhám nacházet dobrou rovnováhu mezi myslí, pocity a tělem
 • Pracuji s dospělými i dětmi, nepracuji s páry a rodinami

„o mně“

Vždy jsem se zajímala o druhé lidi, o psychické i fyzické aspekty života. Po studiu psychologie se neustále (a ráda) vzdělávám a rozvíjím. Při práci využívám znalosti z psychoanalytického, systemického či biodynamického přístupu a v současné době kladu důraz na celostní přístup (jsem frekventantkou výcviku Somatic experiencing, využívám prvky kraniosakrálního ošetření apod.).

 Při práci zapojuji dovednosti a zkušenosti z práce s krizí, s traumatem.

Na práci s druhými mě baví objevovat a pomáhat naplňovat jejich potenciál. Jako základní vnímám rozvoj schopnosti být sám se sebou v dobrém kontaktu, nacházet a využívat svoje zdroje, znát svoje limity a možnosti.

Dlouhodobá práce s dětmi i vlastní rodičovská zkušenost mi opakovaně potvrzovala zkušenosti, že děti mají obrovský potenciál pro obnovení svého zdárného růstu.

Věřím v cykličnost, pulsaci života v každém z nás a okolo nás. A když probíhá dobře, splavně, tak máme velkou šanci zvládat nároky života a plně si užívat jeho dary.

Život a jeho krása jsou stále přítomny… a rozšiřování kapacity si to vše uvědomovat a prožívat mi dává hluboký smysl, proč jsme tady….
 

Objednávky:
Tel: 777 501 583
e-mail: bukovskalucie@seznam.cz
www.lucie-bukovska.cz  

Lucie Vlasáková

Osobní kouč a terapeut
Terapie dotykem

lucie@vlasakova.one
tel: +420 777 037 287

Více informací

Jsem osobní kouč a mentor, nabízím podporu v oblasti osobního rozvoje, vztahů a intimity. Zajímám se o lidi a pomáhám jim rozluštit tajemství jejich vnitřní temnoty, studu, vzteku, ale i hledání radosti a autentického výrazu.

Koučování propojuji, dle potřeb klienta a tématu, které momentálně řeší, a to s Arteterapií, Kineziologií a pokud klient chce, tak i s Dotykem.

Proč dělám to, co dělám. Abych viděla pravdu a učila ji vidět i druhé. Najdete tak svůj zdroj a nahlédnete za hranice svých schopností.

Mým záměrem je tvořit důvěrné prostředí a prostor pro klienty, a lidi kolem mě. Umožnuji jim projevit jejich talenty v plném potenciálu.

Mým talentem je podporovat jednotlivce i skupiny. Umím propojovat, pro rozum, nespojitelné. Odstraňovat překážky, které brání harmonickému procesu tvořivosti.

Koučink je metoda, která hledá řešení a umožňuje klientovi vidět jeho cestu a možnosti. Pomocí správných otázek a kreativních technik klient zjišťuje, co opravdu chce a kam v životě míří. Koučink dále….

• uvolňuje potenciál člověka
• prohlubuje propojení se sebou samým
• pomáhá uvědomovat si, jak fungujeme na tomto světě
• přináší svůj autentický výraz do práce, kterou tu děláte
• je o volbě a možnostech změnit to, co už nám neslouží
• řeší otázky např.
o Jak zjistíš co opravdu chceš?
o Chceš ve svém životě něco změnit, ale nevíš jak?

Arteterapie
Cítíte, že vás něco tíží, a neumíte to popsat slovem? Tak si to namalujte. Arteterapie propojuje vnitřní svět člověka s tím vnějším a posiluje komunikaci mezi vědomou a nevědomou myslí. Obrazy jsou produktem spolupráce mysli a srdce, pomáhají nám tvořit. Cílem Arteterapie je uvolnění, sebevyjádření a hlubší pochopení sebe.

Kineziologie - One Brain 
Řeší jakýkoli fyzický či psychický problém, který vznikl v důsledku silného negativního emocionálního zážitku.
• uvolňuje emocionální stres
• pomáhá k nastolení samoléčebného procesu organismu
• používá testování svalů k přesnému zjištění nejen období, kdy vznikl emocionální stres
• dokážu otestovat potraviny, které jsou pro přirozený energetický tok v těle prospěšné a které jej blokují

Terapie Dotykem
Pomocí léčivého doteku přináším vědomí do těla druhého, a on tím poznává sám sebe. Čím jemnější přístup, tím intenzivnější proces, ten napomáhá otevřít se senzitivitě, vnímavosti a citlivosti sebe. Co lze díky této terapii objevovat a léčit?

• naučit se následovat své vnitřní vedení a věřit své vnitřní pravdě
• stanovení jasných hranic a komunikace těchto hranic s ostatními
• probudíte smysluplnost, sexualitu a rozšíříte svůj erotický potenciál
• budování důvěry v žádání o to, co chcete, a nalezení autentického „ano“ a „ne“
• získat kladný vztah k vlastnímu tělu, témata sebelásky
• komunikační dovednosti ve všech oblastech života
• stud, vztek, smutek i radost, a témata Dark Erosu a Somatiky
• prozkoumáte, co vám přináší radost, transformaci a proměnu ve vašem životě a vztazích

Tato terapie je postavena na Kole souhlasu „The Wheel of Consent“ od Dr. Betty Martin. Je základním nástrojem pro všechny lidské vztahy, mezi přáteli, rodinou, kolegy a intimními partnery, ale i ve vztahu sama se sebou.

Kontakt:
Lucie Vlasáková
Tel: 777 037 287
lucie@vlasakova.one

https://lucievlasakova.cz
 

Zita Procházková

Celostní koučka a mentorka, Měsíční Matka (Moon Mother®), Traumatreatment, Dialog s nevědomím, Konstelace traumatu, Systemické konstelace.

terapie@zitaprochazkova.cz
tel.: +420 774 440 930

Více informací

Konzultace v oblasti osobního rozvoje a motivačního poradenství orientovaného na práci s náročnými emočními zážitky a mezními existenciálními zkušenostmi. 

“Je to, jako by nevědomí mělo dvě ruce a jedna dělala vždy opak druhé.” (C. G. Jung)

Každý z nás se někdy ocitne v situaci, kdy cítí, že neví, jak dál. Cítí se zmatený nebo jen příliš unavený. V tu chvíli se potřebujeme zorientovat, získat odstup, podporu, porozumění. Máte-li pocit, že potřebujete mluvit s někým nestranným, s někým, kdo má zkušenosti a ochotu Vás tímhle těžkým obdobím provázet, jsem tu pro vás. Jestli si říkáte, že ještě počkáte, tak čekání může znamenat, že se Vaše problémy ještě prohloubí. Čím delší dobu stojíte na místě, tím těžší je udělat krok. Někdy je lepší dál moc nepřemýšlet a udělat první krok.

Pro jaké typy problémů jsem vám k dispozici:

• Pocity nejistoty, nerozhodnosti.
• Ztráta energie, elánu, naděje či smyslu.
• Vztahové problémy v partnerství, v rodině, v práci.
• Hlubší rodinné problémy pocházející z rodinného systému.
• Potíže se sebeobrazem (sebehodnocení, sebepřijetí, sebedůvěra).
• Nejrůznější formy úzkostných obtíží.
• Posttraumatické stavy a potíže (akutní i vleklé; autonehody, znásilnění, dlouhodobé pobyty v nemocnici, psychické a sexuální zneužívání, domácí násilí, úmrtí blízkého člověka, odchod partnera, komplikovaný porod, potrat, "přítomná nepřítomnost" rodičů v dětství atd.)
• Psychosomatické potíže.
• Práce na osobnostním růstu a sebepoznání.
• Opakující se problémy a nepříjemné situace.
• Nutkavá potřeba dělat něco jiného, než chce váš rozum.
• Situace kdy nevidíte řešení.

Jakými metodami pracuji:

• Celostní koučování
• NLP
• EMI
• Přepis limbického otisku
• Traumatreatment
• Voice Dialogue - Dialog s nevědomím
• Konstelace traumatu
• Systemické konstelace
• Požehnání ženského lůna - Měsíční Matka (Moon Mother®)

Při práci používám různé metody. Důležité je zviditelnění a pojmenování toho, proč se nám děje to co se nám děje, případně proč se nám něco neděje, ačkoli na to vynakládáme dostatek úsilí. V jakém "tahu" a čeho jsme, přestože naše vědomí chce pravý opak. Dalším krokem je najít příčinu, např. použitím konstelačního náhledu.

Pomůžu vám spojit, co má být spojeno, rozdělit, co má být rozděleno, a odstranit to, co je už přežité a nefunkční.

Co nabízím:

• Individuální poradenství.
• Párové poradenství.
• Traumaterapii.
• Bodyterapii (v kombinaci s traumaterapií).
• Konstelace traumatu a Dialog s nevědomím.
• Systemické konstelace (rodinné konstelace, pracovní konstelace…).
• Poradenství přes videohovor (u vzdálených klientů).

O mě:

Narodila jsem se 26. září, v roce Hada. Skrze vlastní odžité stíny mohu doprovázet druhé jejich údolím stínů a strachů a být trpělivá. Vím, že v blízkosti stínu je vždy světlo. Život nám přináší mnoho možností a cest a my volíme, co skrze sebe ve světě vytvoříme…. 

"V každém z nás je ještě někdo, koho neznáme." (C. G. Jung) 

Kontakt:
Zita Procházková
terapie@zitaprochazkova.cz
Tel.: 774 440 930

Alice Najmanová

BodyTalk Systém™

tel.: +420 728 478 919
alice@yourhealthwithin.com
 

Více informací

Jsem  první terapeutka a lektorka  BodyTalk Systému u nás. Od roku 2008 podporuji lidi i zvířata na jejich cestě k uzdravení. BodyTalk System jsem se rozhodla studovat před 18 lety. Impulsem bylo pro mě shlédnutí filmu o této metodě, kdy jsem během chvíle věděla, že právě toto je způsob, který chci pracovat s lidmi. Dva roky poté jsem se stala certifikovanou terapeutkou (CBP).

Na této léčebné metodě mě baví, že je to velmi jemná a účinná forma léčení, která respektuje a naslouchá potřebám každého jedince. Pomocí BodyTalku se tělo samo znovu učí dostat do rovnováhy a 
uzdravit se.


 Studovala jsem s nejlepšími světovými lektory BodyTalk Systému™:

BodyTalk: Soul Journey and 3 Brains Dr. John Veltheim ( zakladatel BodyTalk Systému)
BodyTalk: BodyTalk Fundamentals (Mod 1/2)Charlotte Nielson,
BodyTalk: Principles of Consciousness (Mod 3) Silvia Muiznieks, Ben Manalo,
BodyTalk: Bio-Dynamics (Mod 4/7)  Kerry D´ambrogio
BodyTalk: Lymphatic Drainage & Applied anathomy and Physiology ( Mod 5) Dr. Tracey Clark
BodyTalk: Macrocosmic BodyMind (Mod 6) Karen Best
BodyTalk: BodyTalk For Animals (Mod 8) Loesje Jacob
BodyTalk: Matrix Dynamics (Mod 9) Karen Best
BodyTalk: BreakThrought 1 Terryann Nikides
BodyTalk Access Karen Best, Charlotte Nielson

Linking Awareness - intercellular communication Loesje Jacob
Anatomy and Physiology – Bath Collage, UK
HelioSol Technique – Sasha Maxwell, UK

Více informací naleznete:
www.yourhealthwithin.com

Od roku 2016  organizuji semináře BodyTalku u nás v ČR. Přeložila jsem manuál k semináři BodyTalk Access. V roce 2021 jsem úspěšně dokončila roční výcvik BAT (BodyTalk Access Trainer), abych mohla tuto metodu přiblížit, ještě více lidem v Česku.

Moc mě těší práce s lidmi, kteří se rozhodli udělat změnu ve svém životě a vykročit do nového a neznámého, aby podpořili své zdraví a zdravé vztahy. Tím, že převezmeme zodpovědnost za sebe, můžeme uzdravit sebe i svůj život.
Je to vždy pouze v našich rukách, ale musíme se rozhodnout.

Těším se na setkání během individuální terapie nebo na semináři BodyTalk Access v Maitree.

Kontakt:
Alice Najmanová

tel.: +420 728 478 919
alice@yourhealthwithin.com

Joshi

Život v přítomnosti, Neterapie,
Emotional Clearing, Deep Let Go

joshi@zivotvpritomnosti.cz
tel.: +420 725 593 112

Více informací

Je mi momentálně 47 let, mám rodinu, s mou ženou jsme přes 20 let a máme spolu tři děti (14, 19 a 21 let). Bydlíme v domě s velkou zahradou, kterou miluji a rád na ní pracuji. Před 15 lety jsem po dlouhém hledání a meditacích objevil jednoduchost života v přítomnosti. Od té doby sdílím toto poznání s ostatními, kterým to pomáhá. Mými kurzy naživo i online prošlo již více než 10 tisíc lidí, tvoříme jednu velkou rodinu. Vrátit své srdce i mysl do přítomnosti je potřeba pro každého z nás. Těší mne, že mohu inspirovat i tebe.

"Schopnost změnit úhel pohledu je jedním z nejmocnějších nástrojů, který nám pomáhá vypořádat se s denními bolestmi a trápením." Dalajláma

Pokud cítíš volání k setkání a chceš se uvolnit do života v přítomnosti, rád ti budu plně k dispozici. Mě zajímáš jako člověk a tvůj vnitřní potenciál. Není mým cílem tě měnit, ale společně můžeme změnit úhel pohledu. Nebudeme se vyhýbat hlubokým tématům a zaměříme se přímo na jádro věci. Naším cílem je tvá svoboda a radost ze života. Poznání, kým skutečně jsi a jaké je tvé místo tady na Zemi.

Možnosti zaměření setkání:

 • Život v přítomnosti - když toužíš žít více tady a teď
 • Neterapie - intuitivní konzultace bez předchozího terapeutického záměru
 • Emotional Clearing - léčení životních blokád a hluboce uložených emocí
 • Deep Let Go - intenzivní pokračující proces pro restart a odevzdání se životu

Setkání trvající 1,5 hodiny se uskuteční v centru Prahy v krásném prostoru Maitree na adrese Týnská ulička 6. Nejvhodnější termíny jsou pondělky a pátky od 10 do 16 hodin nebo úterky, středy a čtvrtky mezi 15. a 17. hodinou. Cena za setkání je 1000 Kč. 

Nabízím také možnost projít procesem Deep Let Go mentoring, který je založen na intenzivním vedení pro hluboký životní ponor a restart. Jedná se o 7 setkání v intervalu jedenkrát týdně + "domácí úkoly". Cena tohoto mentoringu je 5555 Kč.

Dohodneme se e-mailem, napiš mi na joshi@zivotvpritomnosti.cz.

Reference

Marta Tara Šturm

Psychoterapeut – Gestalt terapie, koučink
Poradenství a krizová intervence
Práce se závislostmi

martatarasturm@gmail.com

tel.: +420 606 720 542

Více informací


Nikdo sám sebe nezvedne za tkaničky od bot. Vždy je dobré mít vedle sebe někoho, kdo nám pomůže na cestě vzhůru! Jsem tu pro všechny, kteří chtějí aktivně a smysluplně psát svůj osobní příběh.
 

Metody, které nabízím:

 • Gestalt terapie – tato metoda pomáhá vytvořit bezpečné a zároveň podnětné prostředí, ve kterém se naučíte vnímat sami sebe a svou aktuální situaci. Umožňuje vám uvědomit si a přijmout popřené a nevědomé aspekty sebe sama a převzít odpovědnost za své činy, myšlenky i pocity. Dozvíte se více o své síle i slabosti, o své citlivosti a odpovědnosti a tím se i otevře a projasní váš vztah k sobě.

  V čem Gestalt terapie pomáhá?
  - podporuje vnímání přítomného okamžiku,
  pomáhá identifikovat důležitá témata a s nimi spojené prožívání,
  vnímá odpor jako potenciální zdroj energie,
  pomáhá najít tvořivý přístup k sobě,
  přináší hlubší uvědomění, radost, živost a energii.
   
 • Koučink (pro jednotlivce i týmy) – koučink vám pomůže aktivovat vaše vnitřní zdroje a uvolnit potenciál, který se ve vás ukrývá. Zlepší vaší schopnost rozhodovat se a přejímat odpovědnost za svá rozhodnutí. Pomocí otevřených otázek a aktivního naslouchání pomáhám koučovanému vyjasnit si, co je skutečně jeho cílem a jaká je jeho současná realita.

  V čem vám Koučink pomáhá?
  - získání jasnějšího nadhledu nad svým životem či prací,
  - zvýšení výkonu a životní energie,
  - uvědomění si bariér, které brání v přirozeném naplnění vašeho potenciálu a nalezení způsobů, jak je překonat.
   
 • Psychoterapie 
  - práce se závislostmi (alkohol, drogy, herní závislost)
  - terapeutická práce při poruchách příjmu potravy
  - terapie v důsledku zneužívání nebo týrání v rodině
   
 • Etopedická činnost a výchovné poradenství
  - poradenství pro děti a dospívající
  - rizikové chování, hyperaktivita, ADHD apod.
  - rodinné poradenství
   
 • Terapie pro ženy
  - podpora pro ženy osamocené ve svém světě
  sklony k závislostem, méněcennosti a sebekritice 
  - nalezení nových směrů a možností.

O mě a jak pracuji:
Psychoterapii se aktivně věnuji více než 20 let. Jsem vaším partnerem při vytváření změny. Můj životní a profesionální přístup je plně zaměřen na přítomnost, na posílení vlastního uvědomování, podporu růstu a rozvoj potenciálu. Setkání se mnou je živým dialogem, plným podpory a naslouchání. Každé setkání je jedinečné a obohacující pro obě strany.

Hledání a zkoušení nového vás povede k uvolnění některých zábran a k objevení nových možností ve vašem životě a v situacích ve kterých se zrovna nacházíte. Máte možnost se hodně naučit o své síle i slabosti, o své citlivosti, schopnosti milovat a také o odpovědnosti za svá rozhodnutí. 

Povedu vás k intenzivnějšímu vnímání přítomného okamžiku a toho, co je v něm skutečně důležité. Podpořím vaše zdravější prožívání.  
 

Moje studium a praxe:
- Pedagogická fakulta - Speciální pedagogika
- 9 let psychoterapeutické práce s drogově závislými (Sananim o.s.)
-  Institut pro Gestalt terapii a psychosyntézu (Norsko, Belgie)
- Mezinárodní výcvikový program pro léčbu drogových závislostí ( Universita di Palermo, Sicílie)
- Gestalt Essence - výcvik koučování s Gestalt přístupem

Rozhovor pro DVTv:
https://www.dvtv.cz/video

Kontakt:
Tel.: +420 606 720 542
martatarasturm@gmail.com

Jsem flexibilní a termín jsem většinou schopna nabídnout do 24-48 hod. 
Ceník služeb se odvíjí dle počtu sezení a dalších okolností a možností.


 

Radka Dolejšková

Průvodce životem, kouč, terapeut
Individuální, párové a rodinné terapie
Dospělí, dospívající, děti
Individuální přístup

tel.: +420 728 780 900

radka.dolejskova@email.cz

Více informací


Ať už prožíváte cokoliv, je to v pořádku.

Nevíte, kdo vlastně jste? Cítíte se naprd? Nemožně? Je Vám ouvej? Nebo Vám prostě není tak fajn jako kdysi?

Vše, co se nám děje, má nějaký důvod. My ale často náš život prožíváme v tíze, jako bychom táhli nějaké břímě.

Ráda Vám ukážu, jak tuto tíhu můžete proměnit, spatřit v ní mnohdy skryté bohatství a žít více v lehkosti.

Více Vám ráda povím osobně.

Kontakt, více informací a rezervace konzultací:
tel.: +420 728 780 900
radka.dolejskova@email.cz

Cena: 1100Kč/hod.

Mgr. Lenka Martinková

Gestalt terapie (dospívající a dospělí)
Podpora osobního rozvoje
 

tel.: +420 776 257 332

martinkova.lenka07@gmail.com

Více informací

Jako gestalt terapeutka se ve své práci s klienty věnuji především prohlubování uvědomění si toho, co aktuálně prožívají, protože právě uvědomění je často prvním krokem ke změně. Provázím a podporuji své klienty v nacházení vlastních zdrojů, které máme každý z nás. Jako důležitý zdroj a ukazatel informací o nás samotných považuji tělo, kterému též během sezení s klienty věnuji pozornost. 

Nabízím respektující a nehodnotící prostředí, kde se společně můžeme věnovat tomu, co je pro Vás důležité a podstatné. 
 

Nabízím individuální terapii:

 • terapie osobně
 • terapie online

Nejčastěji nabízím pomoc v následujících oblastech:

 • problémy ve vztazích (partnerských, rodinných, pracovních)
 • deprese, úzkostné stavy, strachy, pocity viny
 • náročné životní události (smrt blízkého člověka, ztráta zaměstnání, rozvod, nemoc v rodině..)
 • sebevědomí, sebejistota
 • seberozvoj, porozumění vlastnímu prožívání
 • nedůvěra, nejistota
 • pocit osamělosti

Kontakt, více informací a rezervace:

Lenka Martinková
tel.: +420 776 257 332
martinkova.lenka07@gmail.com

www.martinkova-terapie.cz

Mgr. Vladimír Krutina

Práce s traumatem (sexuální trauma)
Konzultace v oblasti sexuality a intimity
Práce se stresem a seberegulací
LGBTQIA + wellbeing
 

tel.: +420 602 565 203

vladimirkrutina@icloud.com

Více informací

Ve své praxi vítám každého bez ohledu na sexuální orientaci či genderovou identitu.

Kdo jsem?
Jsem syn, bratr, partner, kamarád a v neposlední řadě i terapeut.

Jak pracuji?
Mou hlavní náplní je práce s tělem a traumatem. Ve své práci využívám unikátní přístup somatického prožívání Somatic Experiencing®, který pomáhá rozšiřovat naše zdroje a vybíjet nahromaděnou traumatickou energii jemným a trvalým způsobem. To vše doplňuji o další somatické techniky, které podporují klienty* i klientky* v důvěrném propojení se sebou a svým tělem. 

Na co se primárně zaměřuji?
Na své cestě jsem prošel mnoha kurzy v oblasti seberozvoje, intimity a sexuality. Tato bohatá sebezkušenost mi napomohla k lepšímu vtělení sexuální tématiky. Od té doby se oblast sexuality stala mou Vášní.

Postupem času jsem zjistil, že každý člověk zaujímá svůj vlastní postoj k sexualitě. Pro mnohé je tělo nepřátelským místem a sexualita může být z různých důvodů děsivá a zahalená studem. Proto jsem se rozhodl věnovat se primárně oblasti intimity a sexuality, ať už v rámci zpracování samotných traumatických událostí, které často vedly k odpojení se od tělesného vnímání (zneužívání, znásilnění atp.), přes podporu lepšího sexuálního prožívání (poruchy erekce, předčasná ejakulace, bolestivý pohlavní styk, vaginismus atp.), až po práci s paralyzujícím studem, který znemožňuje plnohodnotný intimní kontakt. 

Jaké jsou mé kvality?
Klienti si mě dle jejich slov volí převážně pro moji citlivost, vnímavost a respekt k příběhu každého člověka.

Objednávky: 
Tel: 602 565 203
e-mail: vladimirkrutina@icloud.com

www.vladakrutina.cz
 

Mgr. Hana Mikulová

Psychoterapie, Bodyterapie,
Krizová intervence,
Relaxace, Watsu 

tel.: +420 731 952 274

cestouterapie@gmail.com

Více informací

Motto: “Věřím, že změna je možná.”

Terapii vnímám jako bezpečný prostor pro sebepoznání, který klient a terapeut spoluvytváří. V tomto prostoru s klienty hledáme možnosti změny, růstu a podpory na vlastní cestě životem, která je vždy unikátní. 

V terapii s dospělými klienty se zaměřuji na sebepoznání, vztahy, práci se stresem, úzkosti a krizové situace. Věnuji se také tématům sebelásky, sebehodnoty a seberozvoje. Ve své praxi ráda využívám techniky práce s tělem, mindfulness a nabízím i možnost nácviku relaxace a watsu (terapie v teplé vodě).

Nabízím:

 • terapie osobně
 • terapie online
 • krizová intervence
 • nácvik relaxace
 • watsu 

Vydejte se cestou sebepoznání. Cestou ke změně. Některé úseky života mohou být složitější.
Nemusíte jimi procházet sami.
 

Kontakt, více informací a rezervace:
Hana Mikulová 
tel.: + 420 731 952 274
e-mail: cestouterapie@gmail.com

web: www.cestouterapie.cz

Mgr. Pavla Soletka Krátká

Kraniosakrální terapie (ženy, muži, dospívající, děti)
Individuální koučink
Propojení obou metod


email: pavla.soletka.kratka@gmail.com
tel: +420 604 868 751

Více informací

Motto:
Všechny odpovědi máš v sobě. Ponoř se. Naslouchej… Chyť svou vlnu. Důvěřuj! Dovol zazářit svému nejjasnějšímu světlu a vynes ho ven pro radost svou i ostatních.

Co nabízím svým klientům?
Jedinečné propojení kraniosakrální terapie a individuálního koučinku. Skrze jemný dotek vás doprovodím k vašemu prameni zdraví (kraniosakrální terapie) a skrze vědomě použitá slova (koučink) vás udržím v březích vašeho toku myšlenek a možná zpovzdálí doprovodím (když si to budete přát) k uskutečnění vašich snů.

Svým klientům nabízím bezpečný podporující prostor a laskavou náruč. S radostí vytvářím takové životodárné podmínky, abyste se mohli uvolnit a ponořit v klidu do sebe a orientovat se ke svému zdraví. Ráda ke své práci využívám i léčivé hudební nástroje, vůně, pastelky, tužku a papír.

Jaká je moje filosofie?
Červenou nitkou mého života je propojování zdánlivě nepropojitelného. Naplňuje mě zkoumání hlubin lidské duše,mysli a těla, hledání individuální cesty k harmonizaci těchto neoddělitelných jedinečností člověka. K realizaci těchto vizí čerpám z kraniosakrální terapie a nástrojů koučinku.

Kraniosakrální terapie (KST) pro mě znamená navázání hlubokého spojení se svou podstatou a se svým vrozeným plánem léčení. Je to jemný, neinvazivní, rehabilitační a přece tak hluboce působící přístup k ošetření člověka jako celistvé bytosti. Díky KST se klient může dostat přesně tam, kam si dovolí. Klidně až obrazně řečeno ke spočinutí u svého pramene zdraví a vykoupání se v něm. Slova, která vnímám jsou Bezpečí, Klid, Ticho, Důvěra, Vztah, Dotek, Jemnost, Laskavost, Soucit, Lidství, Prostor, Respekt, Jedinečnost, Přítomnost, Celistvost.

Individuální koučink (IK) vnímám jako užitečný a smysluplný nástroj pro úklid ve své hlavě. Proces koučování je pro mě o navázání důvěry mezi koučem a klientem, o respektu k jedinečnosti člověka. Díky citlivě formulovaným otázkám kouče a naslouchání nejen ušima si klient rozšiřuje své uvědomění nad tématem, kterým se zabývá. Kouč s bdělostí a vědomou přítomností drží klientův proud slov a pauz mezi nimi v jasně vymezených březích. Přesně tak, aby si klient dovolil odkrýt, uvědomit a pojmenovat své skutečné potřeby a konkrétní kroky k jejich realizaci.

Kdo jsem a jaké jsou moje zdroje inspirace?
Kromě výše uvedeného zaměření mám pedagogické vzdělání. Stojí za mnou téměř dvacetiletá praxe učitelky, lektorky a průvodkyně. Od roku 2015 jsem spoluvedla autorské nakladatelství Elmavia a napsala několik knih zejména pro děti (např. Pohrátky aneb Cesta pavoučka Vincka, Kouzelný rok, Putování). Mou inspirací je moje rodina, lidé a jejich příběhy, příroda a její proměny, waldorfská pedagogika, běh a chůze, improvizace s Natašou Burger, intuitivní tanec a zpěv.

Mým záměrem je tyto své zkušenosti propojovat, prohlubovat a rozšiřovat v terapeutické a koučinkové praxi.

Ráda doprovázím prostřednictvím KST těhotné ženy a následně i jejich miminka. Mám velmi blízko k dětem a náctiletým, u nichž vnímám velkou důležitost udržet spojení se svým dospívajícím proměnlivým tělem. Dává mi smysl pracovat souběžně či průběžně s rodiči (i prarodiči) a jejich dětmi (rodinným celkem). Mám zkušenost, že se tím účinky individuálních terapií a koučinkových sezení násobí, celý rodinný systém se posunuje k optimálnějšímu a zdravějšímu nastavení.

Těším se na setkání s vámi i vašimi dětmi.

Kontakt, více informací a rezervace:
Mgr. Pavla Soletka Krátká 

email: pavla.soletka.kratka@gmail.com
tel: +420 604 868 751

Alcione Letko

Lymfatická a celostní masáž
Kraniální osteopatie
Ladění čaker a hemisfér pomocí křišťálových mís

tel: ++420 774 151 377

Více informací

Provázím dotekem-masáží již 20 let. Z mnoha technik mi zůstala hlavně lymfatická, kraniální osteopatie a z ostatních technik jsem vytvořila celostní masáž, kde propojuji ,vše co jsem se naučila. Posledních 5 let hraji na křišťálové mísy, které jsou vyladěny na zvuk a vibrace našich čaker.

Kontakt, více informací a rezervace:
Alcione Letko
Tel: +420 774 151 377

Bc. Barbora Nejedlá, MBA

Metoda RUŠ

tel: +420 777 635 345
email: baranejedla@hotmail.com

Více informací

Terapie Metodou RUŠ - s respektem a pochopením provázím klienta na jeho cestě ke zpracování nefunkčních myšlenkových vzorců, odstranění vlastních blokujících přesvědčení a iluzí, vyčištění emoční zátěže, odpuštění ve vztazích i ve vztahu k sobě, k pocítění vnitřního klidu, lásky a svobody a k uchopení života do vlastních rukou.
Více o Metodě RUŠ: metodarus.cz

"I ta nejslabší svíčka prosvětlí i tu nejhustší tmu"

Víte, co si vlastně vybíráte?
Již delší dobu si říkáte, že by to chtělo změnu? Jedete v zaběhnutých kolejích a nadoraz, ale radost se nedostavuje? Zdá se Vám, že ztrácíte svoji životní energii a sílu? A přitom se o ni přijít nedá! Nemusíte o ni ani bojovat, ani se o ni s nikým přetahovat :-) Pochybujete?

Záleží totiž na Vašem přání.
Máte ideální příležitost a otevřené možnosti k vyléčení a rozjasnění sebe a tím i celé rodové linie. Řešení spočívá v rozhodnutí vykročit tou vlastní dobrodružnou cestou, v odvaze odkrýt a vyčistit své bloky, přesvědčení a vzorce chování, které Vám již neslouží. Díky nim si nevědomě přitahujete do života to, co nechcete, i když bytostně toužíte po změně a svobodě.

Najděte zdroj v rovnováze.
Uzavřete-li svá srdce, uzavřete se světu, i sami sobě. Životní energie tak nemá možnost volně proudit a zůstanete zranitelní. Překonáte-li své slabosti a strachy a otevřete-li své vědomí bez předsudků, budete schopni lásku dávat i přijímat. Pocítíte souznění a rovnováhu Vašeho vnitřního muže, ženy i dítěte. Budete moci používat tvořivou sílu nejen pro Váš vlastní život, ale také pro blaho Vašich blízkých.

Žijte vědomě a autenticky.
Provedu Vás na Vaší cestě k sobě, při které odhodíte svá omezení a programy, které Vám nevyhovují a brání Vám tvořit si vlastní, vědomou realitu v radosti a lehkosti bytí. V průběhu terapie Vás vedu efektivně, jemně a do hloubky ke skutečné příčině Vaší aktuální nespokojenosti, k podstatě problému, který najdete a budete ho moci navždy změnit. Spojíte se se svým tvořivým JÁ.

Při terapii pracujete vlastním tempem, jste 100% vědomý a výsledky cítíte již
během jednoho sezení. Cena terapeutického sezení: 3500 Kč / 3 až 4 hod.


Více informací a kontakt pro rezervaci termínu terapie:
Barbora Nejedlá, metodarus.cz/cz/barbora-nejedla-341/
tel.: 777 635 345
email: baranejedla@hotmail.com

Budu se na Vás těšit.