Jak nás ovlivňují primární traumata v našem životě?

Porod je naše první a naprosto zásadní zkušenost. Způsob, jakým přicházíme na svět v nás vytváří otisk, který nevědomě dáváme najevo každým okamžikem. Všimli jste si, že se vám v životě opakují některé situace a ať děláte cokoli, objevují se znovu? Nebo se vám občas stane, že v konkrétních situacích reagujete zvláštním způsobem? Právě v těchto chvílích z nás promlouvá to, čemu Jullian říká Porod s velkým P

IBDP (Integrative Birth Dynamics Practice) je soubor technik, zabývající se obdobím od početí do prvního roku života (Porod s velkým P). To, jak toto období proběhlo, v nás vytváří primární otisky, které nás ovlivňují a často i omezují po celý život. Jakmile jim věnujeme naši pozornost a péči, začínají se transformovat a svět se náhle stává krásnějším a příjemnějším místem.


Zkušenosti účastníků

Seminář Otisky mi pomohl zvědomit si mé prožitky a postoje k sobě i okolí (zejména k matce), které jsem vnímala v období od početí do období asi jednoho roka po porodu.
Anna
Díky zkoumání Otisků se mi výrazně snížilo zažívání pocitů viny. Viny za cokoliv, za každodenní maličkosti. Pochopila jsem chování žen ve své rodové linii a našla k nim cestu, díky tomu se mi velmi ulevilo.
Petra
Znovu prožít svůj vlastní porod je úžasný zážitek - pro mě to bylo setkání sama se sebou, přijímat se plně taková, jaká jsem. Silně transformující zážitek.
Účastnice semináře

Jullian Gustavson

Autor metody Transitions - Birth & Embodiment, (Přechody - zrození a vtělení) - Praxe integrování porodní dynamiky (Integrative Birth Dynamics Practice zkr. IBDP). Jullian pochází ze Spojených států, v současné době žije a pracuje ve Švýcarsku. Je kvalifikovaným prenatálním terapeutem s desítkami let zkušeností. Je také certifikovaným kraniosakrálním terapeutem.

Studoval prenatální a porodní traumata u Dr. Williama Emersona a Dr. Karltona Terryho, kteří jsou průkopníky a zakladatelé moderního prenatálního vzdělávání, a následně působil jako jejich odborný asistent.

Všechno, co se stane během porodu, ovlivňuje celý náš život, jak se vyvíjíme a jak se později v životě chováme. Můžeme například v některých situacích zůstávat zaseknutí, nebo svůj život nežijeme tak plně, jak bychom mohli,“ říká o důležitosti porodu pro Magazín MAITREA Jullian Gustavson

Termíny seminářů

Soukromé sezení

6 000 Kč

Vyprodáno

Individuální nebo rodinné sezení

Po

10.5.2021

cca 100 min. (od 9.00, od 11.30 nebo od 14.00)

Prostřednictvím individuální práce se budete mít možnost věnovat hlouběji vašim nevyřešeným a opakujícím se životním tématům. Můžete zkoumat vliv vašeho primárního traumatu na váš život či život vaší rodiny a vašeho malého dítěte.

Soukromé sezení Jullianem Gustavsonem a jeho týmem facilitátorů, kde budete mít možnost se v intimní a bezpečné atmosféře věnovat tomu, co se vám v daný okamžik děje a co je přítomné – možná to budou nevyřešené životní situace nebo určitá životní témata.

Můžete přijít sami za sebe nebo se objednat jako rodina - rodiče a malé dítě (obvykle 0-4 roky).

Během sezení se ponoříte hluboko do oblasti přesahující ryzí fyzickou realitu tak, abyste poznali svou duši a její zkušenosti, a mohli jste ji osvobodit.

Možná byste rádi našli odpovědi na velké otázky svého života nebo odhalili, jaká spojitost existuje mezi vašimi právě prožitými zkušenostmi s vaším chováním a zvyky, které jsou vám důvěrně známé z každodenního života.

Chcete svůj život nahlédnout z naprosto jiné perspektivy? Nebo chcete uvidět určitý aspekt svého života z jiného úhlu pohledu či k němu zaujmout jiné stanovisko, a tím změnit svůj život?

Toto sezení není náhradou za psychoterapii.

-----------

Tlumočení angličtina/čeština zajištěno - pokud bude vyžadováno.

Intenzivní prohlubující praxe

4 900 Kč

Vyprodáno

PROHLOUBENÍ A INTEGRACE – Primární trauma jako příležitost

Út

11.5.2021

9.30 - cca 19 hod. (s malými přestávkami)

TOHOTO SEMINÁŘE SE MŮŽETE ZÚČASTNIT POUZE POKUD SE ÚČASTNÍTE (nebo jste se v minulosti účastnili) VŠECH PŘEDCHOZÍCH ČÁSTÍ. (Otisky - celý seminář, nebo v minulých letech Transitions Experience)

Seminář PROHLOUBENÍ A INTEGRACE (praxe) je práce každého účastníka se školeným týmem facilitátorů na daleko osobnější rovině. Dochází zde totiž k hlubší integraci nových zkušeností z předchozího víkendového kurzu v malé skupině (max. 8 účastníků).

PROHLOUBENÍ A INTEGRACE (praxe) přivádí prožitky a zkušenosti z předchozího víkendového kurzu OTISKY hlouběji do našeho vědomí a rozhodovacích procesů v každodenním životě. 

Tento kurz je veden metodou sebedotazování, díky které zvyšujeme svou kapacitu sebelásky a soucitu. Jako v každé disciplíně osobního rozvoje, i zde největší bonusy pro náš život přicházejí prostřednictvím samotné praxe a sdílení svých „darů“ s ostatními.

V atmosféře maximální bezpečnosti, osobního sdílení a vyjádření, za pomoci přesného zrcadlení a zdržení se jakéhokoliv chaosu, přináší tento celodenní seminář do našeho života více autonomie, nezávislosti a moci nad vlastním životem. 

PROHLOUBENÍ A INTEGRACE se skládá z několika sezení s týmem facilitátorů, které probíhají po celý den. Účastníci kurzu budou mít dostatek času a prostoru zaměřit se přesně na to, co se v daný okamžik děje a co je přítomné – možná to budou nevyřešené životní situace nebo určitá životní témata. Všichni účastníci kurzu budou svou bdělou přítomností a pozicí svědka „držet prostor“, a tím podporovat každé sezení svých kolegů. Toto bdělé pozorování současně přináší hlubší porozumění dynamice svého vlastního porodu.

Během všech seminářů věnovaných metodě Birth & Embodiment se budeme nořit hluboko do oblasti přesahující ryzí fyzickou realitu tak, abychom poznali svou duši a její zkušenosti, a mohli jsme ji osvobodit. 

Rádi by jste našli odpovědi na velké otázky svého života nebo odhalili, jaká spojitost existuje mezi vašimi právě prožitými zkušenostmi a vaším chováním a zvyky, které jsou vám důvěrně známé z každodenního života? 

Nebo možná chcete svůj život nahlédnout z naproto jiné perspektivy. Či chcete uvidět určitý aspekt svého života z jiného úhlu pohledu,  zaujmout k němu jiné stanovisko, a tím změnit svůj život? 

PROHLOUBENÍ A INTEGRACE je také absolvovat k úspěšnému dokončení Výcviku práce s porodním traumatem. 

Tlumočení angličtina/čeština zajištěno.

Jak můžete s metodou Birth & Embodiment pokračovat?

VÝCVIK PRÁCE S PRIMÁRNÍM TRAUMATEM – integrace, dovednosti a vedení

Poté, co úspěšně projdete kompletní cestou Birth & Embodiment (semináře OTISKY a PROHLOUBENÍ a INTEGRACE, dalším zcela logickým krokem pro některé z vás bude stát se členem výcviku. Během tohoto výcviku se nejenom zúčastníte výše popsaných integračních procesů ostatních a podpoříte je na jejich cestě během úvodních seminářů a dvou návazných hlubinně integračních kurzů OTISKY a PROHLOUBENÍ, ale také vás čekají další příležitosti, jak rozvíjet své schopnosti a dovednosti stát se facilitátorem. Čekat můžete zpětné vazby pomocí videonahrávek, týmovou práci a podporu, studia v týmu, ale také další individuální sezení.

Pro více informací o výcviku kontaktujte organizátora Jakuba Moulise na j.moulis@maitrea.cz

Porod má obrovský vliv na to, jak reagujeme na okamžiky, které představují největší „přechody“ našeho života, a jak těmito okamžiky (nebo situacemi) procházíme. Jinými slovy, nemůžeme těmito okamžiky procházet svobodně a kreativním způsobem, jestliže nemáme zpracované porodní trauma.

Práce s porodem nabízí spirituální transformaci. Početí a porod jsou okamžiky, ve kterých se setkává tradiční psychologie se spirituálním rozměrem bytí, protože vědomá práce s porodem nás přivádí do přímého kontaktu s prvotními duchovními tématy našeho života. Základním benefitem práce s tématem porodu je svoboda a to, že si dovolíme žít svůj život nezatížený porodním traumatem.“ - William Emerson PhD. (parafrázován J. Gustavsonem)

Víkendový seminář

6 500 Kč

Vyprodáno

Otisky – Cesta ke změně a znovuzrození (vstupenka pro 1 osobu)

Pá – Ne

14. – 16.5.2021

Pá: 16:00 - 21 hod. So: 9:30 - 19 hod. Ne: 9:30 - 18 hod.

Zkušenosti jsou zásadní podklad pro veškeré lidské chování. To, co prožijeme, do nás vloží otisk, který nosíme. Na semináři Otisky to není jiné. Budeme zkoumat primární zkušenosti z našeho života a objevovat tím vtisknuté vzorce chování, podle kterých jednáme, velmi často nevědomky. 

Během víkendu znovu navštívíme období Porodu (porod s velkým P = období od početí do prvního roku života) skrze buněčnou paměť. Naše tělo si vše pamatuje a vy sami zjistíte, jak moc a často tento příběh vypráví.

V průběhu semináře bude nápomocný lektorovi jeho tým. Díky tomuto zázemí se dostanete do bezpečné atmosféry, ve které můžete odložit strach a odpor a stát se svědkem vlastní zranitelnosti jako vědomé bytosti.

Z prozkoumání našich prvotních otisků odcházíme s novým pohledem na to, co se vlastně tehdy stalo. Nebudeme už hledět jen na "mechanický průběh porodu", ale podíváme se, jakým způsobem naše zkušenost ovlivňuje každodenní chování teď, v dospělosti.

Primární traumata jsou často původem našeho utrpení a z velké většiny tvoří náš charakter. Tento přístup nám umožní integrovat zkušenost, která nikdy zpracovaná nebyla a přinese nám čerstvý pohled na vlastní hodnotu. Možná dokonce budeme schopni vzdát se svého mechanismu boje o přežití, přílišnou přizpůsobivost, nebo jen nezdravé zvyky, které máme jako dospělí.

3denní seminář se skládá z těchto částí:
Pátek: Otisky jedinečnosti - úvod do zkoumání primárních zkušeností
Sobota a neděle: Otisky - Cesta ke změně a znovuzrození (maximální počet účastníků 30)

Volitelné prohlubující pokračování:

Pondělí: PROHLOUBENÍ A INTEGRACE - Můžete se také, již nyní, rozhodnout přihlásit i na navazující pondělní prohlubující skupinu, která zajišťuje individuálnější práci ve skupině maximálně 8 účastníků

Tlumočení angličtina/čeština zajištěno.

„Porod je naše první a naprosto zásadní zkušenost. Způsob, jakým přijdeme na svět, v nás vytváří šablonu, podle které potom žijeme svůj život. Porod má obrovský vliv na to, jak reagujeme a procházíme okamžiky, které představují největší „přechody“ našeho života. Jinými slovy nemůžeme těmito okamžiky procházet svobodně a kreativním způsobem, jestliže nemáme zpracované porodní trauma.

Práce s porodem nabízí spirituální transformaci. Početí a porod jsou okamžiky, ve kterých se setkává tradiční psychologie se spirituálním rozměrem bytí, protože vědomá práce s porodem nás přivádí do přímého kontaktu s prvotními duchovními tématy našeho života. Základním benefitem práce s tématem porodu je svoboda a to, že si dovolíme žít svůj život nezatížený porodním traumatem.“ - William Emerson PhD. (parafrázován J. Gustavsonem)

Víkendový seminář

12 000 Kč

Vyprodáno

Otisky – Cesta ke změně a znovuzrození (vstupenka pro 2 osoby)

Pá – Ne

14. – 16.5.2021

Pá: 16:00 - 21 hod. So: 9:30 - 19 hod. Ne: 9:30 - 18 hod.

Zkušenosti jsou zásadní podklad pro veškeré lidské chování. To, co prožijeme, do nás vloží otisk, který nosíme. Na semináři Otisky to není jiné. Budeme zkoumat primární zkušenosti z našeho života a objevovat tím vtisknuté vzorce chování, podle kterých jednáme, velmi často nevědomky. 

Během víkendu znovu navštívíme období Porodu (porod s velkým P = období od početí do prvního roku života) skrze buněčnou paměť. Naše tělo si vše pamatuje a vy sami zjistíte, jak moc a často tento příběh vypráví.

V průběhu semináře bude nápomocný lektorovi jeho tým. Díky tomuto zázemí se dostanete do bezpečné atmosféry, ve které můžete odložit strach a odpor a stát se svědkem vlastní zranitelnosti jako vědomé bytosti.

Z prozkoumání našich prvotních otisků odcházíme s novým pohledem na to, co se vlastně tehdy stalo. Nebudeme už hledět jen na "mechanický průběh porodu", ale podíváme se, jakým způsobem naše zkušenost ovlivňuje každodenní chování teď, v dospělosti.

Primární traumata jsou často původem našeho utrpení a z velké většiny tvoří náš charakter. Tento přístup nám umožní integrovat zkušenost, která nikdy zpracovaná nebyla a přinese nám čerstvý pohled na vlastní hodnotu. Možná dokonce budeme schopni vzdát se svého mechanismu boje o přežití, přílišnou přizpůsobivost, nebo jen nezdravé zvyky, které máme jako dospělí.

3denní seminář se skládá z těchto částí:
Pátek: Otisky jedinečnosti - úvod do zkoumání primárních zkušeností
Sobota a neděle: Otisky - Cesta ke změně a znovuzrození (maximální počet účastníků 30)

Volitelné prohlubující pokračování:

Pondělí: PROHLOUBENÍ A INTEGRACE - Můžete se také, již nyní, rozhodnout přihlásit i na navazující pondělní prohlubující skupinu, která zajišťuje individuálnější práci ve skupině maximálně 8 účastníků

Tlumočení angličtina/čeština zajištěno.

„Porod je naše první a naprosto zásadní zkušenost. Způsob, jakým přijdeme na svět, v nás vytváří šablonu, podle které potom žijeme svůj život. Porod má obrovský vliv na to, jak reagujeme a procházíme okamžiky, které představují největší „přechody“ našeho života. Jinými slovy nemůžeme těmito okamžiky procházet svobodně a kreativním způsobem, jestliže nemáme zpracované porodní trauma.

Práce s porodem nabízí spirituální transformaci. Početí a porod jsou okamžiky, ve kterých se setkává tradiční psychologie se spirituálním rozměrem bytí, protože vědomá práce s porodem nás přivádí do přímého kontaktu s prvotními duchovními tématy našeho života. Základním benefitem práce s tématem porodu je svoboda a to, že si dovolíme žít svůj život nezatížený porodním traumatem.“ - William Emerson PhD. (parafrázován J. Gustavsonem)

Intenzivní prohlubující praxe

4 900 Kč

Vyprodáno

PROHLOUBENÍ A INTEGRACE – Primární trauma jako příležitost

Po

17.5.2021

9.30 - cca 19 hod. (s malými přestávkami)

TOHOTO SEMINÁŘE SE MŮŽETE ZÚČASTNIT POUZE POKUD SE ÚČASTNÍTE (nebo jste se v minulosti účastnili) VŠECH PŘEDCHOZÍCH ČÁSTÍ. (Otisky - celý seminář, nebo v minulých letech Transitions Experience)

Seminář PROHLOUBENÍ A INTEGRACE (praxe) je práce každého účastníka se školeným týmem facilitátorů na daleko osobnější rovině. Dochází zde totiž k hlubší integraci nových zkušeností z předchozího víkendového kurzu v malé skupině (max. 8 účastníků).

PROHLOUBENÍ A INTEGRACE (praxe) přivádí prožitky a zkušenosti z předchozího víkendového kurzu OTISKY hlouběji do našeho vědomí a rozhodovacích procesů v každodenním životě. 

Tento kurz je veden metodou sebedotazování, díky které zvyšujeme svou kapacitu sebelásky a soucitu. Jako v každé disciplíně osobního rozvoje, i zde největší bonusy pro náš život přicházejí prostřednictvím samotné praxe a sdílení svých „darů“ s ostatními.

V atmosféře maximální bezpečnosti, osobního sdílení a vyjádření, za pomoci přesného zrcadlení a zdržení se jakéhokoliv chaosu, přináší tento celodenní seminář do našeho života více autonomie, nezávislosti a moci nad vlastním životem. 

PROHLOUBENÍ A INTEGRACE se skládá z několika sezení s týmem facilitátorů, které probíhají po celý den. Účastníci kurzu budou mít dostatek času a prostoru zaměřit se přesně na to, co se v daný okamžik děje a co je přítomné – možná to budou nevyřešené životní situace nebo určitá životní témata. Všichni účastníci kurzu budou svou bdělou přítomností a pozicí svědka „držet prostor“, a tím podporovat každé sezení svých kolegů. Toto bdělé pozorování současně přináší hlubší porozumění dynamice svého vlastního porodu.

Během všech seminářů věnovaných metodě Birth & Embodiment se budeme nořit hluboko do oblasti přesahující ryzí fyzickou realitu tak, abychom poznali svou duši a její zkušenosti, a mohli jsme ji osvobodit. 

Rádi by jste našli odpovědi na velké otázky svého života nebo odhalili, jaká spojitost existuje mezi vašimi právě prožitými zkušenostmi a vaším chováním a zvyky, které jsou vám důvěrně známé z každodenního života? 

Nebo možná chcete svůj život nahlédnout z naproto jiné perspektivy. Či chcete uvidět určitý aspekt svého života z jiného úhlu pohledu,  zaujmout k němu jiné stanovisko, a tím změnit svůj život? 

PROHLOUBENÍ A INTEGRACE je také absolvovat k úspěšnému dokončení Výcviku práce s porodním traumatem. 

Tlumočení angličtina/čeština zajištěno.

Jak můžete s Birth & Embodiment pokračovat?

VÝCVIK PRÁCE S PRIMÁRNÍM TRAUMATEM – integrace, dovednosti a vedení

Poté, co úspěšně projdete kompletní cestou Birth & Embodiment (semináře OTISKY a PROHLOUBENÍ a INTEGRACE, dalším zcela logickým krokem pro některé z vás bude stát se členem výcviku. Během tohoto výcviku se nejenom zúčastníte výše popsaných integračních procesů ostatních a podpoříte je na jejich cestě během úvodních seminářů a dvou návazných hlubinně integračních kurzů OTISKY a PROHLOUBENÍ, ale také vás čekají další příležitosti, jak rozvíjet své schopnosti a dovednosti stát se facilitátorem. Čekat můžete zpětné vazby pomocí videonahrávek, týmovou práci a podporu, studia v týmu, ale také další individuální sezení.

Pro více informací o výcviku kontaktujte organizátora Jakuba Moulise na j.moulis@maitrea.cz

„Porod má obrovský vliv na to, jak reagujeme na okamžiky, které představují největší „přechody“ našeho života, a jak těmito okamžiky (nebo situacemi) procházíme. Jinými slovy, nemůžeme těmito okamžiky procházet svobodně a kreativním způsobem, jestliže nemáme zpracované porodní trauma.

Práce s porodem nabízí spirituální transformaci. Početí a porod jsou okamžiky, ve kterých se setkává tradiční psychologie se spirituálním rozměrem bytí, protože vědomá práce s porodem nás přivádí do přímého kontaktu s prvotními duchovními tématy našeho života. Základním benefitem práce s tématem porodu je svoboda a to, že si dovolíme žít svůj život nezatížený porodním traumatem.“ - William Emerson PhD. (parafrázován J. Gustavsonem)