Dovol si poznat sebe sama za hranice mysli

Zamysleli jste se někdy nad tím, jak silný vliv má náš první životní zážitek na to, kým jsme a jak se chováme? Právě porod je jedním z těchto klíčových okamžiků, které v nás zanechávají hlubokou stopu a ovlivňují celý náš život

Co by se stalo, kdybychom dokázali tyto zážitky integrovat a zpracovat?

IBDP - Praxe Integrace Porodní Dynamiky nabízí nejen fyzickou a psychickou, ale také spirituální transformaci. Pomůže nám spočinout v čirém bytí a přestat se hnát za výsledky.
(IBDP pracuje s obdobím od početí do prvního roku života.)

TRANSITIONS (PŘECHODY)

Praxe Transitions nám pomáhá pochopit a spatřit příběh, který naše tělo a náš život vypráví.

Možná si neuvědomujeme, že i když jsme během porodu ještě nedokázali používat kognitivní část mozku, naše tělo si vše pamatuje. Tyto vzpomínky mohou být příčinou nesouladu v našem životě a z velké části také utváří náš charakter.

V IBDP se nepracuje s přepisem limbického systému. Základním principem IBDP je prozkoumávání našich primárních zkušeností pomocí práce s buněčnou pamětí. Necháváme promlouvat naše tělo a učíme se mu naslouchat a číst jazyk, kterým komunikuje. Klíčovým přístupem je laskavost k sobě, soucit a láskyplná pozornost, které nám na začátku života mohly chybět.

To, co v minulosti mohlo být bolestivé, se vlivem této péče postupně rozplývá a naše často nevyhovující vzorce chování a reakce slábnou.

Jullian Gustavson (USA/CH)

Jullian studoval prenatální a porodní traumata u průkopníků a zakladatelů moderního prenatálního vzdělávání a následně působil jako jejich odborný asistent. Je autorem metody Transitions – Birth & Embodiment (Přechody – zrození a vtělení) – Praxe integrace porodní dynamiky (Integrative Birth Dynamics Practice, zkr. IBDP). Jullian pochází z USA, v současné době žije a pracuje ve Švýcarsku. Je kvalifikovaným prenatálním terapeutem s mnohaletými zkušenostmi. Je také certifikovaným kraniosakrálním terapeutem. Jullianova práce je vždy plná přijetí a respektu k druhé osobě.

Všechno, co se stane během porodu, ovlivňuje celý náš život, náš vývoj a také to, jak se později v životě chováme.
Jullian Gustavson

Embodiment team:

Workshopem vás bude provázet tým, který s Jullianem již několik let spolupracuje a výcviková skupina, která prochází dvouletým výcvikem IBDP.

Anna Nandrážiová
(CZ)
mentorka, facilitátorka

Jakub Moulis
(CZ)
koordinátor, facilitátor

Rebeka Hasselbarth
(CZ) 
supervizorka, mentorka

Změň úhel pohledu na svůj porod a poznej se lépe

Práce s porodem nabízí spirituální transformaci. Početí a porod jsou okamžiky, ve kterých se setkává tradiční psychologie se spirituálním rozměrem bytí, protože vědomá práce s porodem nás přivádí do přímého kontaktu s prvotními duchovními tématy našeho života.
William Emerson, Ph.D. (parafrázován J. Gustavsonem) 

Zkušenosti s TRANSITIONS

Transitions mi umožnily zažít soucit sama se sebou, který jsem potřebovala, ale který jsem nebyla schopna přijmout v nejzranitelnějším období svého života. To způsobilo opakované traumatické zranění, které se odehrávalo v mých dospělých vztazích. Tato cenná hluboká práce mi umožnila vidět novýma očima, takže si nyní vědomě všímám a chápu své chování a obavy. Zažívám aha momenty, které přicházejí s velkou úlevou a oproštěním se od toho, co mi neslouží.
Katarina Karmazinova, Magazine editor and Creative Writing Coach at Karma-Klub.com
Tato práce je úžasnou cestou k hlubšímu sebepoznání a stabilnějšímu vnitřnímu klidu v každodenním životě. Nabízí opětovné spojení s pravou podstatou a rozpuštění starých zranění, která již pak nejsou hnacím motorem vašeho života a stávají se jen vzpomínkou, zážitkem, k němuž se již neváže žádné utrpení. Jemná, láskyplná, ale hluboká práce přináší více vnitřní svobody a obnovení spojení s pravou podstatou. Prohloubila mé schopnosti efektivně využívat mnoho různých zdrojů k uzemnění a ukotvení sebe sama.
Pavlína Hejdová, Mentor, Biodynamic CranioSacral Therapist, Massage Therapist

SAMOSTATNÉ PRACTICE
(prohloubení a integrace)

pouze pro absolventy Transitions a Otisky z předchozích let a výcvikovou skupinu.

21. 10. 2024 
10:00 – cca 16:30 hod. (záleží na počtu účastníků)

MAITREA, Týnská ulička 6

Byli jste účastníkem předchozích let a chcete prohloubit práci na vlastním tématu? Přijďte si zopakovat PRACTICE.
PRACTICE probíhá ve skupině maximálně 4–8 osob a zaručuje dostatek času pro prohloubení vlastního procesu a jeho hlubšího pochopení.

Tato sezení nejsou náhradou za psychoterapii.
(tlumočení do ČJ zajištěno - bude-li třeba)

Sezení probíhají pod vedením Julliana a týmu zkušených facilitátorů (Embodiment team) v klidném a bezpečném prostředí domu MAITREA. Vytvoříme pro vás jedinečnou podpůrnou a nehodnoticí atmosféru, ve které je možné otevřeně sdílet vše, co je pro vás důležité.  

TERMÍN, CENA, PŘIHLÁŠKA

18.–20. 10. 2024 

pá: 16–21 hod., so: 9:30–19 hod., ne 9:30–18 hod.

MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1

(tlumočení do ČJ zajištěno)

Na early bird ceny nelze uplatnit žádné další slevy.
Platbu lze rozložit na splátky, celá částka musí být uhrazena před začátkem semináře.