Objevte skryté souvislosti, které ovlivňují váš život a vaše vztahy. 
Najděte smíření a vykročte svobodně vstříc novým událostem.

Bhagat pracuje s lidmi více než 30 let se zaměřením terapie na systémové rodinné konstelace a hypnózu.

Pomocí konstelací najděte cestu k míru, spojte se se svými kořeny, akceptujte, co bylo a vykročte volně a svobodně vstříc novým životním událostem.

Součástí seminářů jsou nejen ukázky konstelací, ale i interaktivní cvičení, u kterých budete mít možnost vnímat různé polohy vztahu – jaké to je být plně v kontaktu se sebou, s dítětem a všemi okolnostmi určité situace.

Seminář bude tlumočen z angličtiny do češtiny.

"Skupina šla hodně hluboko, cítím se očištěná zevnitř a srdce mám zahřáté." Zuzana

Bhagat je člověk, který vám v bezpečném prostředí otevře oči, nabídne možnost otevřít se novým možnostem, nastoupit cestu k vnitřní pravdě, lásce, naplnění a k prožívání života v jeho plnosti. Robin

"Ahoj Bhagate, dívám se na vše jinýma očima, někde v břiše se něco důležitého změnilo, věřím, že to vydrží. Díky ti!" Martin

Bhagat Zeilhofer

Bhagat Zeilhofer

Bhagat pracuje s lidmi více než 30 let se zaměřením na terapie, systémové a rodinné konstelace a hypnózu. Je držitelem certifikátů opravňujících pracovat a vyučovat metodu NLP. Tématy jeho seminářů jsou především esence, smrt, dech, převtělování, meditační proces a poradenství.

Studium a přímý kontakt s náboženstvími Asie, především tibetského buddhismu a zenu napomohly jeho pochopení propojení psychiky a náboženství. Několik let byl koordinátorem Tao Osho Meditačního centra v Mnichově, pracuje po celém světě. Nyní žije v Shangri La Osho Meditačním centru v České republice.

Rozhovor v našem magazínu

„Jsou lidé, kteří mají v tomto životě svůj jasně vymezený „úkol“, a pak lidé, u kterých je jedno, čemu se věnují, protože jejich cesta v tomto životě je poznávat a rozvíjet svůj nekonečný potenciál,“ říká Bhagat...

Vyberte si vhodný termín semináře

SMRT - Vrchol života

ČT
 

5.4.2018
10-17 hod.

1 400 Kč

při platbě do 22. 3. Později 1 800 Kč
Přihlásit se

Naše společnost přišla o přirozený přístup ke smrti.  Proměnila smrt v tabu, nechce smrt vidět a odkládá ji na neurčito. Výsledkem je, že potlačené strachy z umírání a ze smrti zastiňují naše životy.

Způsobuje to, že se ženeme za jistotami, které neexistují, anebo za iluzemi, které nám nepomáhají. Mnoho lidí popírá skutečnost smrti tak dlouho, jak je to jen možné a zároveň si na smrt promítá své největší strachy.

Neschopnost, potkat se se smrtí a přijmout ji, se často stává břemenem, které lidé vnímají v sobě i ve svém rodinném systému. Jedním ze smutných výsledků tohoto postoje je, že žijící lidé nejsou vnímáni a namísto toho je spousta pozornosti věnována popírání smrti.

Během tohoto jednodenního semináře budeme vytvářet prostor, kde se stává možné vnímat smrt jako součást života a kde se můžeme otevřít emocím, které přicházejí v okamžiku setkání se se smrtí.

Když pomyslíme na lidi, kteří zemřeli, a máme negativní pocit ze smrti, pak cítíme absenci těchto lidí nebo jejich ztrátu. Pokud řekneme smrti ano, pak můžeme vnímat jejich přítomnost.

V konečném důsledku možná dokonce zahlédneme i to, že smrt nemusí být něčím těžkým, ale něčím přirozeným, ba dokonce se může stát vrcholem života.

Součástí semináře budou nejen konstelace, ale i interaktivní cvičení.

Seminář je tlumočen (angličtina/čeština).

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

 

Co s sebou: zápisník a tužku, uzavíratelnou láhev na pití.

zavřít

OTEC

ST
 

16.5.2018
18-21 hod.

400 Kč

při platbě do 7. 5. Později 500 Kč
Přihlásit se

Dobrý vztah s naším otcem ovlivňuje naši důvěru, že jsme schopni se o sebe ve světě postarat a čelit výzvám, které před nás život klade. Spojení se s otcovskou energií vytváří pocit podpory pro nalezení našeho směru a záměru se za ním vydat.

Další témata, která se u některých z nás objevují ve spojení s „otcem“, je otázka autority a konfliktů s nimi, otázka našeho života odlišného od toho, který si pro nás představoval náš otec, a také otázka soupeření a boje o pozornost matky.

Na začátku života je to často matka, která je plně ve středu naší pozornosti, protože ze všech lidí je nám fyzicky nejblíže . V takovou chvíli není snadné vnímat, jak moc i náš otec patří a přispívá do naší rodiny a života, a to především na úrovni materiálního zajištění a bezpečí celé rodiny. Často dítě nese něco z konfliktu mezi rodiči, nebo si netroufá “brát” od obou rodičů.

Tento večer si budeme hledat správné místo ve vztahu s naším otcem tak, abychom cítili podporu, uvolněnost a pohodu v našem životě a měli v něm pevné kořeny.

Na seminářích Bhagata je tradičně vysoká účast (40-60 osob), obsahují stručné úvodní představení metody a zasazení tématu semináře do širšího kontextu systémové dynamiky. Jako součástí večera jsou v praktické části postaveny 3-4 ilustrační konstelace, ale i interaktivní cvičení, u kterých budeme mít možnost vnímat a uznat svou potřebu pro podporu jít si do světa za svým.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Seminář je tlumočen z angličtiny do češtiny.

zavřít

DĚTI - celodenní seminář

ČT
 

7.6.2018
10-17 hod.

1 400 Kč

při platbě do 24. 5. Později 1 800 Kč
Přihlásit se

Kolik prostoru pro děti opravdu máme? Jak můžeme opustit morálku a zvyky společnosti a mít odvahu jednat ze svého svědomí a srdce? Nalezneme v sobě důvěru v nás samotné a v jedinečnost a přirozenost našeho dítěte? Pokud ano, budeme vychovávat děti s radostí a dobrodružstvím.

Mít děti je tou nejpřirozenější věcí na světě. Všichni žijeme díky tomu, že tisíce generací před námi měly děti. Mít děti však není vždy jednoduché a být dítětem také ne.

Jako rodič potkáváme dítě v pozici toho “velkého”, kdo má jednoduše více síly a moci. Dítě objevuje, hodně potřebuje a požaduje od svého okolí. Často může být pro dospělého také výzvou potýkat se se svou bolestí nebo starostmi bez toho, že by do nich dítě zatahoval. Někdy není v našich rukou ochránit dítě před bolestí, někdy musíme i my dělat věci, které jsou pro dítě obtížné, a ve stejné chvíli mu stále ukazovat naši podporu a spojení s ním.

Na tomto semináři budeme hledat sílu a prostor v sobě, místo, kde můžeme říci ANO dětem a všemu, co s nimi souvisí. Budeme hledat odvahu přijmout to, nad čím nemáme kontrolu, protože mnoho situací se může ubírat jiným směrem než čekáme nebo plánujeme. 

Pokud máme strach z toho mít děti, může to pocházet z našeho vlastního dětství, ze strachu, bolesti a nejistoty. Nebo si prostě „jen“ nedůvěřujeme a nevěříme, že máme na děti dost síly a lásky.

Jde tedy hlavně o to, jak najít v sobě prostor a střed, ve kterém můžeme důvěřovat životu, existenci, s vědomím, že máme vše, co potřebujeme. Protože pak můžeme a dokážeme dávat dětem co potřebují. Lásku, bezpečí, hranice i svobodu.

Součástí celodenního semináře budou nejen ukázky konstelací, ale i interaktivní cvičení, u kterých budeme mít možnost vnímat různé polohy vztahu – jaké to je být plně v kontaktu se sebou, s dítětem a všemi okolnostmi určité situace.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Seminář je tlumočen (angličtina/čeština).

Co s sebou: zápisník a tužku, uzavíratelnou láhev na pití.

zavřít

ODVAHA A STRACH

ST
 

19.9.2018
18-21 hod.

400 Kč

při platbě do 10. 9. Později 500 Kč
Přihlásit se

Všichni si musíme v určité chvíli našeho života najít svou cestu tímto světem: najít si partnera, místo pro život a způsob vydělávání peněz. Což někdy znamená ochotu jít novou cestou a ponechat staré za sebou, přijmout, že jsem již dospělý člověk, který převzal odpovědnost za svůj vlastní život.

Mnohokrát za život zažijeme různé výzvy, změny, ztráty a nové zvraty. Náš vztah k našemu rodinnému systému hodně určuje náš přístup k životu a naše vnitřní pocity spojené se životem obecně. Jak pohlížíme na naše předky, na změny v životě? Je přirozené, že máme různé strachy a ty o nás něco vypovídají. Uvědomujeme si díky nim, že bezpečí a úspěch nejsou zaručeny. Když člověk toto dokáže uvidět, pak pocítí pokoru.

Právě proto je důvěra tak důležitá. Pocit, že důvěřuji sobě samému, že v sobě najdu způsob, jak zareagovat na životní výzvy. To ovšem neznamená, že neucítíme žádný strach.

 

Znamená to, že nacházíme sílu a odvahu k tomu, jít svou vlastní cestou. A jak se to projevuje? Např. mít ochotu jít novou cestou a ponechat staré za sebou; cítit své kořeny a požádat o podporu. Ale také přijmout fakt, že jsem již dospělá bytost, která převzala odpovědnost za svůj vlastní život.

Během tohoto večera budeme hledat a nacházet místo, kde můžeme najít důvěru a odvahu, které nám umožňují jít do světa a sami vykročit tomuto světu vstříc.

Součástí semináře budou nejen konstelace, ale i interaktivní cvičení. Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Seminář je tlumočen (angličtina/čeština).

Co s sebou: zápisník a tužku, uzavíratelnou láhev na pití.

zavřít

MATKA A OTEC - víkendový seminář

PÁ-NE
 

12.-14.10.2018
Pá: 11-18, so: 10-18, ne: 10-17 hod.

3 900 Kč

při platbě do 10. 9. Později 4 500 Kč
Přihlásit se

Vztah mezi naší matkou a otcem rozhoduje o tom, jak dokážeme být otevření a spokojení sami se sebou a v našich vztazích. Pomocí konstelací najděme cestu k míru, spojme se se svými kořeny, akceptujme co bylo a vykročme volně a svobodně vstříc novým životním událostem.

 

Prostřednictvím Matky jsme dostali život, v jejím břiše jsme se vyvíjeli a rostli jako její součást. Způsob, jak přijímáme matku zrcadlí způsob, jak přijímáme život jako celek. Zda-li říkáme „ANO“ nebo říkáme „MĚLO BY TO BÝT JINAK“. Možnost jít k matce a přijmout ji je základním krokem, který nám umožňuje dokončovat pohyby v životě.

Tento víkend se podíváme na způsoby, jakými je možné vystavět náš vztah s matkou na správných základech – a to tak, abychom se s ní cítili „spojeni“ a zároveň svobodní žít svůj vlastní život. To od nás ovšem vyžaduje říct ANO všem zraněním, která se stala, a uznat je jako součást minulosti, která se stala. Zároveň je ale potřeba hledat a nalézt způsob, jak tyto staré rány zahojit. Jedině tak budeme schopni potom vidět, že už jsme celiství a schopní se v životě pohybovat s důvěrou a jistotou.

Otec se obvykle stará spíše o finanční podporu rodiny. Je však důležité, zda-li jste od svého otce cítili také lásku, podporu a sílu. Cítit otcovskou sílu v zádech, kterou potřebujete ke zvládání životních výzev. Dobrý vztah s naším otcem ovlivňuje naši důvěru, že jsme schopni se o sebe ve světě postarat a čelit výzvám, které před nás život klade. Spojení se s otcovskou energií vytváří pocit podpory pro nalezení našeho směru a záměru se za ním vydat.

Další témata, která se u některých z nás objevují ve spojení s „otcem“, je otázka autority a konfliktů s nimi, otázka našeho života odlišného od toho, který si pro nás představoval náš otec, a také otázka soupeření a boje o pozornost matky.

Vztah mezi rodiči rozhoduje, jestli dítě cítí, že má rodiče nebo je tlačeno do konfliktu mezi nimi a stane se náhradním partnerem pro matku nebo otce. To vše vytvoří hluboký otisk v dítěti, často je hluboce zklamáno a vytvoří si tak silnou obranu, vztek a odmítnutí. Proto vztah mezi naší matkou a otcem rozhoduje o tom, jak dokážeme být otevření a spokojení sami se sebou a v našich vztazích.

Součástí víkendu budou nejen ukázky konstelací, ale i interaktivní cvičení, u kterých budeme mít možnost nahlédnout na svá očekávání a vnitřní nastavení ke svým rodičům v souvislosti s jejich plným přijetím, nalezením spokojenosti a převzetím zodpovědnosti za svůj život.

Seminář je tlumočen (angličtina/čeština).

Co s sebou: pohodlné oblečení, zápisník a tužku, uzavíratelnou láhev na pití.

zavřít

Místo konání

Maitrea - Dům osobního rozvoje

  • Vegetariánská restaurace Vegetariánská restaurace

  • Prostory pro semináře Prostory pro semináře

  • Zázemí pro účastníky Zázemí pro účastníky

  • Feng Shui interiéry Feng Shui interiéry

  • Obchůdek a recepce Obchůdek a recepce

Maitrea
Dům osobního rozvoje
Týnská ulička 6, Praha 1

TELEFON: 725 783 506
EMAIL: seminare@maitrea.cz

www.maitrea.cz

FB follow button