Objevte skryté souvislosti, které ovlivňují váš život a vaše vztahy. 
Najděte smíření a vykročte svobodně vstříc novým událostem.

Bhagat pracuje s lidmi více než 30 let se zaměřením terapie na systémové rodinné konstelace a hypnózu.

Pomocí konstelací najděte cestu k míru, spojte se se svými kořeny, akceptujte, co bylo a vykročte volně a svobodně vstříc novým životním událostem.

Součástí seminářů jsou nejen ukázky konstelací, ale i interaktivní cvičení, u kterých budete mít možnost vnímat různé polohy vztahu – jaké to je být plně v kontaktu se sebou, s dítětem a všemi okolnostmi určité situace.

Seminář bude tlumočen z angličtiny do češtiny.

"Ahoj Bhagate, dívám se na vše jinýma očima, někde v břiše se něco důležitého změnilo, věřím, že to vydrží. Díky ti!" Martin

"Skupina šla hodně hluboko, cítím se očištěná zevnitř a srdce mám zahřáté." Zuzana

Bhagat je člověk, který vám v bezpečném prostředí otevře oči, nabídne možnost otevřít se novým možnostem, nastoupit cestu k vnitřní pravdě, lásce, naplnění a k prožívání života v jeho plnosti. Robin

Bhagat Zeilhofer

Bhagat Zeilhofer

Bhagat pracuje s lidmi více než 30 let se zaměřením na terapie, systémové a rodinné konstelace a hypnózu. Je držitelem certifikátů opravňujících pracovat a vyučovat metodu NLP. Tématy jeho seminářů jsou především esence, smrt, dech, převtělování, meditační proces a poradenství.

Studium a přímý kontakt s náboženstvími Asie, především tibetského buddhismu a zenu napomohly jeho pochopení propojení psychiky a náboženství. Několik let byl koordinátorem Tao Osho Meditačního centra v Mnichově, pracuje po celém světě. Nyní žije v Shangri La Osho Meditačním centru v České republice.

Rozhovor v našem magazínu

„Jsou lidé, kteří mají v tomto životě svůj jasně vymezený „úkol“, a pak lidé, u kterých je jedno, čemu se věnují, protože jejich cesta v tomto životě je poznávat a rozvíjet svůj nekonečný potenciál,“ říká Bhagat...

Vyberte si vhodný termín semináře

MATKA

ST
 

14.3.2018
18-21 hod.

400 Kč

při platbě do 5. 3. Později 500 Kč
Přihlásit se

Náš vztah s matkou do velké míry určuje to, do jaké míry se vztahujeme ke svému vlastnímu životu, jak moc jsme schopni uchopit svou životní sílu a jak naplno si dovolujeme žít v souladu se svou životní energií.

Rozlišujeme dva základní „pohyby“ ve vztahu ke své matce: Buď se k ní nemůžeme přiblížit plně, protože nás coby malé děti zanechala samotné s naší hlubokou bolestí. Byli jsme příliš malí na to, abychom dokázali čelit celému světu. Nebo se od ní nemůžeme plně odpoutat, což v nás spouští pocity viny na jedné straně a na straně druhé obrovský vztek a hněv. Tak či tak v nás naše životní energie kolabuje.

Ať už se stalo cokoli, matka je tím místem, ve kterém začal náš život.

A právě to, jak se k tomuto místu vztahujeme, má obrovský vliv na náš život: jak se vůči němu stavíme a zda v něm dokážeme být dostatečně silní – nebo zda k němu spíše přistupujeme z pozice „všechno mělo být jinak....“, což naopak vede k oslabování naší životní síly.

Tento večer se podíváme na způsoby, jakými je možné vystavět náš vztah s matkou na správných základech – a to tak, abychom se s ní cítili „spojeni“ a zároveň svobodní žít svůj vlastní život.

To od nás ovšem vyžaduje říct ANO všem zraněním, která se stala, a uznat je jako součást minulosti, která se stala. Zároveň je ale potřeba hledat a nalézt způsob, jak tyto staré rány zahojit. Jedině tak budeme schopni potom vidět, že už jsme celiství a schopní se v životě pohybovat s důvěrou a jistotou.

Začínáme svůj život v děloze matky, náš život je s jejím složitě propojen. Přijetí tohoto faktu nám usnadní vnímat a prozkoumávat naši individualitu, být schopni žít jinak než naše matka.

Součástí večera budou nejen ukázky konstelací, ale i interaktivní cvičení, u kterých budeme mít možnost experimentovat s jedním z nejzásadnějších pohybů pro náš další život, tj. pohyb od matky směrem do světa. Je to pohyb, při kterém můžeme plně prožít pocit propojení a ve stejné chvíli svobody v našem životě.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Seminář je tlumočen z angličtiny do češtiny.

zavřít

SMRT - Vrchol života

ČT
 

5.4.2018
10-17 hod.

1 400 Kč

při platbě do 22. 3. Později 1 800 Kč
Přihlásit se

Naše společnost přišla o přirozený přístup ke smrti.  Proměnila smrt v tabu, nechce smrt vidět a odkládá ji na neurčito. Výsledkem je, že potlačené strachy z umírání a ze smrti zastiňují naše životy.

Způsobuje to, že se ženeme za jistotami, které neexistují, anebo za iluzemi, které nám nepomáhají. Mnoho lidí popírá skutečnost smrti tak dlouho, jak je to jen možné a zároveň si na smrt promítá své největší strachy.

Neschopnost, potkat se se smrtí a přijmout ji, se často stává břemenem, které lidé vnímají v sobě i ve svém rodinném systému. Jedním ze smutných výsledků tohoto postoje je, že žijící lidé nejsou vnímáni a namísto toho je spousta pozornosti věnována popírání smrti.

Během tohoto jednodenního semináře budeme vytvářet prostor, kde se stává možné vnímat smrt jako součást života a kde se můžeme otevřít emocím, které přicházejí v okamžiku setkání se se smrtí.

Když pomyslíme na lidi, kteří zemřeli, a máme negativní pocit ze smrti, pak cítíme absenci těchto lidí nebo jejich ztrátu. Pokud řekneme smrti ano, pak můžeme vnímat jejich přítomnost.

V konečném důsledku možná dokonce zahlédneme i to, že smrt nemusí být něčím těžkým, ale něčím přirozeným, ba dokonce se může stát vrcholem života.

Součástí semináře budou nejen konstelace, ale i interaktivní cvičení.

Seminář je tlumočen (angličtina/čeština).

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

 

Co s sebou: zápisník a tužku, uzavíratelnou láhev na pití.

zavřít

OTEC

ST
 

16.5.2018
18-21 hod.

400 Kč

při platbě do 7. 5. Později 500 Kč
Přihlásit se

Dobrý vztah s naším otcem ovlivňuje naši důvěru, že jsme schopni se o sebe ve světě postarat a čelit výzvám, které před nás život klade. Spojení se s otcovskou energií vytváří pocit podpory pro nalezení našeho směru a záměru se za ním vydat.

Další témata, která se u některých z nás objevují ve spojení s „otcem“, je otázka autority a konfliktů s nimi, otázka našeho života odlišného od toho, který si pro nás představoval náš otec, a také otázka soupeření a boje o pozornost matky.

Na začátku života je to často matka, která je plně ve středu naší pozornosti, protože ze všech lidí je nám fyzicky nejblíže . V takovou chvíli není snadné vnímat, jak moc i náš otec patří a přispívá do naší rodiny a života, a to především na úrovni materiálního zajištění a bezpečí celé rodiny. Často dítě nese něco z konfliktu mezi rodiči, nebo si netroufá “brát” od obou rodičů.

Tento večer si budeme hledat správné místo ve vztahu s naším otcem tak, abychom cítili podporu, uvolněnost a pohodu v našem životě a měli v něm pevné kořeny.

Na seminářích Bhagata je tradičně vysoká účast (40-60 osob), obsahují stručné úvodní představení metody a zasazení tématu semináře do širšího kontextu systémové dynamiky. Jako součástí večera jsou v praktické části postaveny 3-4 ilustrační konstelace, ale i interaktivní cvičení, u kterých budeme mít možnost vnímat a uznat svou potřebu pro podporu jít si do světa za svým.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Seminář je tlumočen z angličtiny do češtiny.

zavřít

Místo konání

Maitrea - Dům osobního rozvoje

  • Vegetariánská restaurace Vegetariánská restaurace

  • Prostory pro semináře Prostory pro semináře

  • Zázemí pro účastníky Zázemí pro účastníky

  • Feng Shui interiéry Feng Shui interiéry

  • Obchůdek a recepce Obchůdek a recepce

Maitrea
Dům osobního rozvoje
Týnská ulička 6, Praha 1

TELEFON: 725 783 506
EMAIL: seminare@maitrea.cz

www.maitrea.cz

FB follow button