Objevte skryté souvislosti, které ovlivňují váš život a vaše vztahy. 
Najděte smíření a vykročte svobodně vstříc novým událostem.

Bhagat pracuje s lidmi více než 30 let se zaměřením terapie na systémové rodinné konstelace a hypnózu.

Pomocí konstelací najděte cestu k míru, spojte se se svými kořeny, akceptujte, co bylo a vykročte volně a svobodně vstříc novým životním událostem.

Součástí seminářů jsou nejen ukázky konstelací, ale i interaktivní cvičení, u kterých budete mít možnost vnímat různé polohy vztahu – jaké to je být plně v kontaktu se sebou, s dítětem a všemi okolnostmi určité situace.

Seminář bude tlumočen z angličtiny do češtiny.

"Ahoj Bhagate, dívám se na vše jinýma očima, někde v břiše se něco důležitého změnilo, věřím, že to vydrží. Díky ti!" Martin

Bhagat je člověk, který vám v bezpečném prostředí otevře oči, nabídne možnost otevřít se novým možnostem, nastoupit cestu k vnitřní pravdě, lásce, naplnění a k prožívání života v jeho plnosti. Robin

"Skupina šla hodně hluboko, cítím se očištěná zevnitř a srdce mám zahřáté." Zuzana

Bhagat Zeilhofer

Bhagat Zeilhofer

Bhagat pracuje s lidmi více než 30 let se zaměřením na terapie, systémové a rodinné konstelace a hypnózu. Je držitelem certifikátů opravňujících pracovat a vyučovat metodu NLP. Tématy jeho seminářů jsou především esence, smrt, dech, převtělování, meditační proces a poradenství.

Studium a přímý kontakt s náboženstvími Asie, především tibetského buddhismu a zenu napomohly jeho pochopení propojení psychiky a náboženství. Několik let byl koordinátorem Tao Osho Meditačního centra v Mnichově, pracuje po celém světě. Nyní žije v Shangri La Osho Meditačním centru v České republice.

Rozhovor v našem magazínu

„Jsou lidé, kteří mají v tomto životě svůj jasně vymezený „úkol“, a pak lidé, u kterých je jedno, čemu se věnují, protože jejich cesta v tomto životě je poznávat a rozvíjet svůj nekonečný potenciál,“ říká Bhagat...

Vyberte si vhodný termín semináře

ODVAHA A STRACH

ST
 

19.9.2018
18-21 hod.

500 Kč

Přihlásit se

Všichni si musíme v určité chvíli našeho života najít svou cestu tímto světem: najít si partnera, místo pro život a způsob vydělávání peněz. Což někdy znamená ochotu jít novou cestou a ponechat staré za sebou, přijmout, že jsem již dospělý člověk, který převzal odpovědnost za svůj vlastní život.

Mnohokrát za život zažijeme různé výzvy, změny, ztráty a nové zvraty. Náš vztah k našemu rodinnému systému hodně určuje náš přístup k životu a naše vnitřní pocity spojené se životem obecně. Jak pohlížíme na naše předky, na změny v životě? Je přirozené, že máme různé strachy a ty o nás něco vypovídají. Uvědomujeme si díky nim, že bezpečí a úspěch nejsou zaručeny. Když člověk toto dokáže uvidět, pak pocítí pokoru.

Právě proto je důvěra tak důležitá. Pocit, že důvěřuji sobě samému, že v sobě najdu způsob, jak zareagovat na životní výzvy. To ovšem neznamená, že neucítíme žádný strach.

 

Znamená to, že nacházíme sílu a odvahu k tomu, jít svou vlastní cestou. A jak se to projevuje? Např. mít ochotu jít novou cestou a ponechat staré za sebou; cítit své kořeny a požádat o podporu. Ale také přijmout fakt, že jsem již dospělá bytost, která převzala odpovědnost za svůj vlastní život.

Během tohoto večera budeme hledat a nacházet místo, kde můžeme najít důvěru a odvahu, které nám umožňují jít do světa a sami vykročit tomuto světu vstříc.

Na seminářích Bhagata je tradičně vysoká účast, prosíme, přihlašte se včas skrze online přihlášku.

Součástí semináře budou nejen konstelace, ale i interaktivní cvičení. Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Seminář je tlumočen (angličtina/čeština).

Co s sebou: zápisník a tužku, uzavíratelnou láhev na pití.

zavřít

MATKA A OTEC - intenzivní seminář (cena 1 osoba)

PÁ-NE
 

12.-14.10.2018
Pá: 11-18, so: 10-18, ne: 10-17 hod.

3 900 Kč

při platbě do 27. 9. Později 4 500 Kč
Přihlásit se

Vztah mezi naší matkou a otcem rozhoduje o tom, jak dokážeme být otevření a spokojení sami se sebou a v našich vztazích. Pomocí konstelací najděme cestu k míru, spojme se se svými kořeny, akceptujme co bylo a vykročme volně a svobodně vstříc novým životním událostem.

 

Prostřednictvím Matky jsme dostali život, v jejím břiše jsme se vyvíjeli a rostli jako její součást. Způsob, jak přijímáme matku zrcadlí způsob, jak přijímáme život jako celek. Zda-li říkáme „ANO“ nebo říkáme „MĚLO BY TO BÝT JINAK“. Možnost jít k matce a přijmout ji je základním krokem, který nám umožňuje dokončovat pohyby v životě.

Tento víkend se podíváme na způsoby, jakými je možné vystavět náš vztah s matkou na správných základech – a to tak, abychom se s ní cítili „spojeni“ a zároveň svobodní žít svůj vlastní život. To od nás ovšem vyžaduje říct ANO všem zraněním, která se stala, a uznat je jako součást minulosti, která se stala. Zároveň je ale potřeba hledat a nalézt způsob, jak tyto staré rány zahojit. Jedině tak budeme schopni potom vidět, že už jsme celiství a schopní se v životě pohybovat s důvěrou a jistotou.

Otec se obvykle stará spíše o finanční podporu rodiny. Je však důležité, zda-li jste od svého otce cítili také lásku, podporu a sílu. Cítit otcovskou sílu v zádech, kterou potřebujete ke zvládání životních výzev.

Dobrý vztah s naším otcem ovlivňuje naši důvěru, že jsme schopni se o sebe ve světě postarat a čelit výzvám, které před nás život klade. Spojení se s otcovskou energií vytváří pocit podpory pro nalezení našeho směru a záměru se za ním vydat. Další témata, která se u některých z nás objevují ve spojení s „otcem“, je otázka autority a konfliktů s nimi, otázka našeho života odlišného od toho, který si pro nás představoval náš otec, a také otázka soupeření a boje o pozornost matky.

Vztah mezi rodiči rozhoduje, jestli dítě cítí, že má rodiče nebo je tlačeno do konfliktu mezi nimi a stane se náhradním partnerem pro matku nebo otce. To vše vytvoří hluboký otisk v dítěti, často je hluboce zklamáno a vytvoří si tak silnou obranu, vztek a odmítnutí. Proto vztah mezi naší matkou a otcem rozhoduje o tom, jak dokážeme být otevření a spokojení sami se sebou a v našich vztazích.

Součástí víkendu budou nejen ukázky konstelací, ale i interaktivní cvičení, u kterých budeme mít možnost nahlédnout na svá očekávání a vnitřní nastavení ke svým rodičům v souvislosti s jejich plným přijetím, nalezením spokojenosti a převzetím zodpovědnosti za svůj život.

Seminář je tlumočen (angličtina/čeština).

Co s sebou: pohodlné oblečení, zápisník a tužku, uzavíratelnou láhev na pití.

zavřít

MATKA A OTEC - intenzivní seminář (cena 2 osoby)

PÁ-NE
 

12.-14.10.2018
Pá: 11-18, so: 10-18, ne: 10-17 hod.

6 800 Kč

při platbě do 27. 9. Později 7 400 Kč
Přihlásit se

Vztah mezi naší matkou a otcem rozhoduje o tom, jak dokážeme být otevření a spokojení sami se sebou a v našich vztazích. Pomocí konstelací najděme cestu k míru, spojme se se svými kořeny, akceptujme co bylo a vykročme volně a svobodně vstříc novým životním událostem.

Prostřednictvím Matky jsme dostali život, v jejím břiše jsme se vyvíjeli a rostli jako její součást. Způsob, jak přijímáme matku zrcadlí způsob, jak přijímáme život jako celek. Zda-li říkáme „ANO“ nebo říkáme „MĚLO BY TO BÝT JINAK“. Možnost jít k matce a přijmout ji je základním krokem, který nám umožňuje dokončovat pohyby v životě.

Tento víkend se podíváme na způsoby, jakými je možné vystavět náš vztah s matkou na správných základech – a to tak, abychom se s ní cítili „spojeni“ a zároveň svobodní žít svůj vlastní život. To od nás ovšem vyžaduje říct ANO všem zraněním, která se stala, a uznat je jako součást minulosti, která se stala. Zároveň je ale potřeba hledat a nalézt způsob, jak tyto staré rány zahojit. Jedině tak budeme schopni potom vidět, že už jsme celiství a schopní se v životě pohybovat s důvěrou a jistotou.

Otec se obvykle stará spíše o finanční podporu rodiny. Je však důležité, zda-li jste od svého otce cítili také lásku, podporu a sílu. Cítit otcovskou sílu v zádech, kterou potřebujete ke zvládání životních výzev.

Dobrý vztah s naším otcem ovlivňuje naši důvěru, že jsme schopni se o sebe ve světě postarat a čelit výzvám, které před nás život klade. Spojení se s otcovskou energií vytváří pocit podpory pro nalezení našeho směru a záměru se za ním vydat. Další témata, která se u některých z nás objevují ve spojení s „otcem“, je otázka autority a konfliktů s nimi, otázka našeho života odlišného od toho, který si pro nás představoval náš otec, a také otázka soupeření a boje o pozornost matky.

Vztah mezi rodiči rozhoduje, jestli dítě cítí, že má rodiče nebo je tlačeno do konfliktu mezi nimi a stane se náhradním partnerem pro matku nebo otce. To vše vytvoří hluboký otisk v dítěti, často je hluboce zklamáno a vytvoří si tak silnou obranu, vztek a odmítnutí. Proto vztah mezi naší matkou a otcem rozhoduje o tom, jak dokážeme být otevření a spokojení sami se sebou a v našich vztazích.

Součástí víkendu budou nejen ukázky konstelací, ale i interaktivní cvičení, u kterých budeme mít možnost nahlédnout na svá očekávání a vnitřní nastavení ke svým rodičům v souvislosti s jejich plným přijetím, nalezením spokojenosti a převzetím zodpovědnosti za svůj život.

Seminář je tlumočen (angličtina/čeština).

Co s sebou: pohodlné oblečení, zápisník a tužku, uzavíratelnou láhev na pití.

zavřít

PARTNEŘI A VZTAHY

ST
 

28.11.2018
18-21 hod.

400 Kč

při platbě do 21. 11. Později 500 Kč
Přihlásit se

Co můžeme dělat pro to, aby partnerství fungovalo? Co můžeme od partnerství očekávat a co ne? V partnerství hledáme a žijeme zásadní témata našeho života: sexualitu, rodinu, děti, podporu, dávání a braní.

Pokud partnerství funguje dobře, tak nic moc neřešíme. Jakmile však fungovat přestane, jsme najednou velmi zklamaní. Při rozchodu přichází často pocit katastrofy, hledáme vinu u druhého, cítíme se jako oběť a na partnera chceme nejraději úplně zapomenout.

Partneři nám nemohou nahradit to, co nám chybělo v dětství, a nemohou nás chránit od životních těžkostí. Partneři nám mohou přinést zklamání, pokud se nenaplní to, na co jsme se hodně těšili.

 • Podiváme se na náš vztah k matce, protože náš vztah k matce je základem fungování našeho partnerského vztahu.
 • Podíváme se na to, jak brát své bývalé partnery.
 • Jak se rozejít s úctou.
 • První láska.
 • Rovnováha mezi daváním a bráním.
 • Postavení muže v partnerství a ženy v partnerství.
 • Mít děti či nemít...
 • Potraty.
 • Rozvod a děti.
 • Priority věnování se své rodině a svým rodičům.

Součástí semináře budou nejen ukázky konstelací, ale i interaktivní cvičení, u kterých budeme mít možnost vnímat obě strany – být sám sebou i cítit, jaké to je být tím druhým, to vše v kontextu dané situace. Tímto způsobem se naučíme vyjádření sebe sama, které zahrne druhého, tedy způsob „MY“ - místo toho, abychom s partnerem vstupovali do vzájemné opozice.

Seminář je tlumočen z angličtiny do češtiny.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

zavřít

KOŘENY

ST
 

5.12.2018
18-21 hod.

400 Kč

při platbě do 28. 11. Později 500 Kč
Přihlásit se

Ať už nás život zavedl kamkoli, ať už chceme jít svým životem kamkoli, vždy odněkud pocházíme. V naší rodině, původu jsou lidé a osudy. Je tam bolest, utrpení, někdy i vina.

Často s námi kráčí naše pocity z dětství: vyvěrající z nedostatku intimity a lásky anebo z atmosféry strachu či násilí, pocity opuštěnosti anebo pocity, že jsme byli příliš kontrolováni. To je důvod, proč mnoho lidí se snaží, více méně nevědomě, osvobodit z rodinných pout a pohlíží na rodinu a předky spíše jako na zátěž.

Pravdou je, že obvykle v rodinách bývá hodně nepřijatých témat. Ale je to neskutečně jednoduché: vzešli jsme z našich předků, rodičů a lidí před nimi.Tito lidé jsou v našem nitru.

Dokud se s našimi předky neusmíříme, nebudeme tak silní, jak bychom mohli být. To neznamená teď říct, že vše bylo dobré anebo žít stejným způsobem jako oni. Ale znamená to přestat bojovat s minulostí, přestat posuzovat lidi. 

Znamená to vidět lidi, se všemi vlivy, které v sobě nesli, s jejich životními situacemi, s dobou, ve které žili. Znamená to, přenechat jim jejich obtíže, jejich odpovědnost a někdy možná i vinu. Vidět a cítit, že skutečně pocházíme od těchto lidí a že to je nejen v pořádku, ale že se mohou stát zdrojem síly v nás a také zdrojem pocitu, že někam patříme.

Součástí semináře budou nejen konstelace, ale i interaktivní cvičení. Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

Seminář je tlumočen z angličtiny do češtiny.

Co s sebou: zápisník a tužku, uzavíratelnou láhev na pití.

zavřít

Místo konání

Maitrea - Dům osobního rozvoje

 • Vegetariánská restaurace Vegetariánská restaurace

 • Prostory pro semináře Prostory pro semináře

 • Zázemí pro účastníky Zázemí pro účastníky

 • Feng Shui interiéry Feng Shui interiéry

 • Obchůdek a recepce Obchůdek a recepce

Maitrea
Dům osobního rozvoje
Týnská ulička 6, Praha 1

TELEFON: 725 783 506
EMAIL: seminare@maitrea.cz

www.maitrea.cz

FB follow button