Objevte skryté souvislosti, které ovlivňují váš život a vaše vztahy. Nalezněte smíření a radost ze života! 

Bhagat pracuje s lidmi více než 30 let se zaměřením terapie na systémové rodinné konstelace a hypnózu. Pomocí konstelací najděte cestu k míru, spojte se se svými kořeny, akceptujte, co bylo a vykročte volně a svobodně vstříc novým životním událostem.

Součástí seminářů jsou nejen ukázky konstelací, ale i interaktivní cvičení, u kterých budete mít možnost vnímat různé polohy vztahu – jaké to je být plně v kontaktu se sebou, s dítětem a všemi okolnostmi určité situace.

Seminář bude tlumočen z angličtiny do češtiny.

Zkušenosti účastníků

Bhagat je člověk, který vám v bezpečném prostředí otevře oči, nabídne možnost otevřít se novým možnostem, nastoupit cestu k vnitřní pravdě, lásce, naplnění a k prožívání života v jeho plnosti.
Robin
Ahoj Bhagate, dívám se na vše jinýma očima, někde v břiše se něco důležitého změnilo, věřím, že to vydrží. Díky ti!
Martin
Bhagat dokáže jít skutečně k jádru věci a s lehkostí řešit i velmi citlivá témata. V jeho přítomnosti cítím pocit důvěry a lásky.
Michaela

Bhagat Zeilhofer

Bhagat pracuje s lidmi více než 30 let se zaměřením na terapie, systémové a rodinné konstelace a hypnózu. Je držitelem certifikátů opravňujících pracovat a vyučovat metodu NLP. Tématy jeho seminářů jsou především esence, smrt, dech, převtělování, meditační proces a poradenství.

Po mnoho let žil a pracoval v Osho Tao meditačním centru v Mnichově a celkem pět let v Osho ašrámu v Púně v Indii. Tam vedl meditace a působil jako terapeut. Dlouhé cesty ho zavedly do Himalájí a Číny, kde se setkal se Zenem a tibetským budhismem. Po prohlédnutí, že různé duchovní tradice pocházejí ze stejného zdroje, a inspirován Almaasem rozvinul práci o Esenci. Věnuje se také hypnoterapii podle Ericksona, systémové rodinné terapii, vede tréninky a semináře Esence a Umění zemřít. Studium a přímý kontakt s náboženstvími Asie, především tibetského buddhismu a zenu napomohly jeho pochopení propojení psychiky a náboženství. 

Bhagat je autorem knihy Esence

Člověk sestává ze dvou částí – z Esence a z osobnosti. Esence, se kterou se všichni rodíme, je nám vlastní. Osobnost nám není vlastní. Nerodíme se s ní, ale získáváme ji zvenku. Osobnost zahrnuje všechno, čím jsme podmíněni, vše, co jsme získali, co jsme se naučili nebo napodobili. Když žijeme svůj život z osobnosti, bez Esence, je chudý a únavný. Žijeme-li svůj život z Esence, je bohatý a jiskrný, plný lásky, síly, vnitřního klidu, radosti, vůle a bdělosti.

Termíny seminářů Bhagata Zeilhofera

Celodenní

1 600 Kč

1 800 Kč při platbě po 1.4.

Přihlásit se

ODEVZDÁNÍ SE – Nechte se nést proudem života

Čt

4.4.2019

10-17 hod.

Odevzdání se je velmi krásné, bez odevzdání se není možné uvolnění, relaxace. Často ale není jednoduché se uvolnit, odevzdat se. Největším důvodem těchto obtíží je nevědomý strach ze smrti.

Jednoho dne zemřeme, je to přirozenou součástí naší cesty. Ale naše společnost popírá smrt, odkládá ji a udělala ze smrti tabu. Důsledkem toho je, že jsme ztratili kontakt s touto částí skutečnosti a pak si nevíme rady, když jsme se smrtí konfrontováni. Často pak nedokážeme smrt přijmout a odevzdat se proudu života. Tento postoj pak může mít veliký dopad na celý rodinný systém, na celé generace.

Přitom je život plný malých smrtí: konec vztahu, stěhování do jiného města, po mnoha letech změna práce, odchod dětí od rodičů atd. Toto jsou chvíle, kdy něco, co bylo součástí našeho života, zmizí. V člověku to spouští silné pocity a připomene nám to smrt. Toto je ten důvod, proč nám tyto situace připadají tak komplexní a obtížné. Často se v nás vzedmou veliké vlny strachu a pocitů spojených s osamělostí a opuštěním.

Pokud se začneme zabývat smrtí a podíváme se na své strachy z opuštěnosti, můžeme těmito pocity projít a najít tak klid, mír a přijetí. Ze začátku to bývá obtížné, ale když začneme smrt brát jako skutečnou, začne se v nás rozprostírat klid a my se opět budeme cítit silnější. Přestaneme bojovat s proudem a opět se začneme pohybovat po proudu řeky života. Toto odevzdání se plynutí života nás opět propojí a znovu pocítíme, že jsme součástí celku.

Seminář je tlumočen z angličtiny do češtiny.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

 

400 Kč

500 Kč při platbě po 15.4.

600 Kč při platbě po 9.5.

Přihlásit se

OTEC – Důvěra ve vykročení na vlastní cestu

St

15.5.2019

18-21 hod.

Dobrý vztah s naším otcem ovlivňuje naši důvěru, že jsme schopni se o sebe ve světě postarat a čelit výzvám, které před nás život klade. Spojení se s otcovskou energií vytváří pocit podpory pro nalezení našeho směru a záměru se za ním vydat.   

Další témata, která se u některých z nás objevují ve spojení s otcem, je otázka autority a konfliktů s nimi, otázka našeho života odlišného od toho, který si pro nás představoval náš otec, a také otázka soupeření a boje o pozornost matky.

Na začátku života je to často matka, která je plně ve středu naší pozornosti, protože ze všech lidí je nám fyzicky nejblíže . V takovou chvíli není snadné vnímat, jak moc i náš otec patří a přispívá do naší rodiny a života, a to především na úrovni materiálního zajištění a bezpečí celé rodiny. Často dítě nese něco z konfliktu mezi rodiči, nebo si netroufá “brát” od obou rodičů. 

Tento večer si budeme hledat správné místo ve vztahu s naším otcem tak, abychom cítili podporu, uvolněnost a pohodu v našem životě a měli v něm pevné kořeny.

Na seminářích Bhagata je tradičně vysoká účast (40-60 osob), obsahují stručné úvodní představení metody a zasazení tématu semináře do širšího kontextu systémové dynamiky. Jako součástí večera  jsou v praktické části postaveny 3-4 ilustrační konstelace, ale i interaktivní cvičení, u kterých budeme mít možnost vnímat a uznat svou potřebu pro podporu jít si do světa za svým.

Tlumočení z angličtiny zajištěno.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.
 

Celodenní

1 400 Kč

1 600 Kč při platbě po 7.4.

1 800 Kč při platbě po 3.6.

Přihlásit se

TRAUMA V RODINNÉM SYSTÉMU – Jak zůstat v lásce a neutopit se

Čt

6.6.2019

10-17 hod.

Najděme cestu k vnitřnímu míru tím, že očistíme traumatizované vztahy v naší rodině. Jak vytvořit přirozené a zdravé pouto mezi rodiči a dětmi? Jak integrovat toto pouto do života? Pomocí konstelací akceptujme, co bylo, a vykročme svobodně vstříc novým životním událostem. 

Pokud zažijeme příliš velké ohrožení, ztrátu anebo strach, se kterými nedokážeme být v kontaktu, dochází k traumatizaci. Výsledkem bývá vnitřní rozkol. K tomu, aby byl člověk schopen dál fungovat, vyžene pocity, které byly příliš zahlcující, do skrytého kouta své duše. Traumatizovaná část, která nese právě tyto pocity, je odštěpena a často zůstává zoufalá, izolovaná, zkolabovaná a skrytá, bez pomoci nebo léčení. 

Reakcí na hrozbu toho, že by člověk zůstal paralyzovaný, je vznik „přežívající“ části. Přežívající část funguje, podává výkon, paradoxně neumí odpočívat a přebírá vedení nad situací, aby si udržela kontrolu nad životem. Čas od času se kolaps traumatizované části dostane napovrch a přežívající část přijde o kontrolu. Pak člověk úplně zkolabuje a prožívá hlubokou krizi. Obvykle se po určitém čase pomalu opět postavíme na nohy a přežívající část znovu převezme vedení života. Tento cyklus se může znovu a znovu opakovat, v menších či větších intervalech v závislosti na tom, co vyplavilo traumatickou reakci na povrch. Ruku v ruce s tímto cyklem jde velká únava nebo dokonce vyčerpanost. 
Někde však v nás zůstává také zdravá část. Část, která nebyla narušena, ale která je často ponechána o samotě, a tak nemůže přispívat k životu nebo k léčení. Traumatizovaná ani přežívající část totiž nedůvěřuje, že stále existuje něco zdravého. 

V německé studii bylo prokázáno, že mnoho traumatizovaných lidí předává traumatizaci na své děti. Jak k tomu dochází? Jak je trauma předáváno z rodičů na děti? 

Když se podíváme na situaci dítěte, které vyrůstá s traumatizovanými rodiči, první co uvidíme je, že ačkoli jsou rodiče fyzicky přítomní, tak nejsou přítomní emocionálně. Rodiče jsou disociovaní, odpojení, nejsou v kontaktu se svými pocity, se svým tělem anebo s prostředím. Dítě se chce vztáhnout k rodiči, ale jeho ruce zachytí jen vzduch. Děti mají ale velkou potřebu bezpečného pouta, aby se mohly uvolnit a důvěřovat sobě samým a světu. Toto není možné, pokud má dítě disociované rodiče. Dítě samo začne disociovat, protože nevědomě ví o bolestech a strachu rodičů. Zároveň dítě začíná prožívat disociaci, protože mu chybí pevné pouto, které by mu poskytovalo pocit uzemnění v životě. 

Na tomto semináři se budeme tedy zabývat aspekty přirozeného zdravého vytváření pouta a budeme se učit způsoby, jak integrovat tato pouta do života. Součástí semináře budou nejen konstelace, ale i interaktivní cvičení.

Seminář je tlumočen z angličtiny do češtiny.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.

 

400 Kč

500 Kč při platbě po 19.8.

600 Kč při platbě po 16.9.

Přihlásit se

DĚTI – Milovat a nechat jít

St

18.9.2019

18-21 hod.

Kolik prostoru pro děti opravdu máme? Jak můžeme opustit  morálku a zvyky společnosti a mít odvahu jednat ze svého svědomí a srdce? Nalezneme v sobě důvěru v nás samotné a v jedinečnost a přirozenost našeho dítěte? Pokud ano, budeme vychovávat děti s radostí a dobrodružstvím.

Mít děti je tou nejpřirozenější věcí na světě. Všichni žijeme díky tomu, že tisíce generací před námi měly děti. Mít děti však není vždy jednoduché a být dítětem také ne. 

Jako rodič potkáváme dítě v pozici toho “velkého”, kdo má jednoduše více síly a moci. Dítě objevuje, hodně potřebuje a požaduje od svého okolí. Často může být pro dospělého také výzvou potýkat se se svou bolestí nebo starostmi bez toho, že by do nich dítě zatahoval. Někdy není v našich rukou ochránit dítě před bolestí,  někdy musíme i my dělat věci, které jsou pro dítě obtížné, a ve stejné chvíli mu stále ukazovat naši podporu a spojení s ním. 

Na tomto semináři budeme hledat sílu a prostor v sobě, místo kde můžeme říci ANO dětem a všemu, co s nimi souvisí. Budeme hledat odvahu přijmout to, nad čím nemáme kontrolu, protože mnoho situací se může ubírat jiným směrem než čekáme nebo plánujeme.

 Pokud máme strach z toho mít děti, může to pocházet z našeho vlastního dětství, ze strachu, bolesti a nejistoty. Nebo si prostě „jen“ nedůvěřujeme a nevěříme, že máme na děti dost síly a lásky.

Jde tedy hlavně o to, jak najít v sobě prostor a střed, ve kterém můžeme důvěřovat životu, existenci, s vědomím, že máme vše, co potřebujeme. Protože pak můžeme a dokážeme dávat dětem co potřebují. Lásku, bezpečí, hranice i svobodu.

Součástí semináře budou nejen ukázky konstelací, ale i interaktivní cvičení, u kterých budeme mít možnost vnímat různé polohy vztahu – jaké to je být plně v kontaktu se sebou, s dítětem a všemi okolnostmi  určité situace. 

Tlumočení z angličtiny zajištěno.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.
 

Místo konání

Maitrea
Dům osobního rozvoje

Týnská ulička 6, Praha 1

725 783 506
seminare@maitrea.cz

Často kladené otázky

Curabitur blandit tempus porttitor?

Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.

Integer posuere erat a ante venenatis dapibus?

Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.

Etiam porta sem malesuada mollis euism?

Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.