Objevte skryté souvislosti, které ovlivňují váš život a vaše  vztahy. Nalezněte smíření a radost ze života!  

Bhagat pracuje s lidmi více než 30 let se zaměřením terapie na systémové rodinné konstelace a hypnózu. Pomocí konstelací najděte cestu k míru, spojte se se svými kořeny, akceptujte, co bylo a vykročte volně a svobodně vstříc novým životním událostem.

Součástí seminářů jsou nejen ukázky konstelací, ale i interaktivní cvičení, u kterých budete mít možnost vnímat různé polohy vztahu – jaké to je být plně v kontaktu se sebou, s dítětem a všemi okolnostmi určité situace.

Zkušenosti účastníků

Bhagat je člověk, který vám v bezpečném prostředí otevře oči, nabídne možnost otevřít se novým možnostem, nastoupit cestu k vnitřní pravdě, lásce, naplnění a k prožívání života v jeho plnosti.
Robin
Ahoj Bhagate, dívám se na vše jinýma očima, někde v břiše se něco důležitého změnilo, věřím, že to vydrží. Díky ti!
Martin
Bhagat dokáže jít skutečně k jádru věci a s lehkostí řešit i velmi citlivá témata. V jeho přítomnosti cítím pocit důvěry a lásky.
Michaela

Bhagat Zeilhofer

Bhagat pracuje s lidmi více než 30 let se zaměřením na terapie, systémové a rodinné konstelace a hypnózu. Je držitelem certifikátů opravňujících pracovat a vyučovat metodu NLP. Tématy jeho seminářů jsou především esence, smrt, dech, převtělování, meditační proces a poradenství.

Po mnoho let žil a pracoval v Osho Tao meditačním centru v Mnichově a celkem pět let v Osho ašrámu v Púně v Indii. Tam vedl meditace a působil jako terapeut. Dlouhé cesty ho zavedly do Himalájí a Číny, kde se setkal se Zenem a tibetským budhismem. Po prohlédnutí, že různé duchovní tradice pocházejí ze stejného zdroje, a inspirován Almaasem rozvinul práci o Esenci. Věnuje se také hypnoterapii podle Ericksona, systémové rodinné terapii, vede tréninky a semináře Esence a Umění zemřít. Studium a přímý kontakt s náboženstvími Asie, především tibetského buddhismu a zenu napomohly jeho pochopení propojení psychiky a náboženství. 

Bhagat je autorem knihy Esence

Člověk sestává ze dvou částí – z Esence a z osobnosti. Esence, se kterou se všichni rodíme, je nám vlastní. Osobnost nám není vlastní. Nerodíme se s ní, ale získáváme ji zvenku. Osobnost zahrnuje všechno, čím jsme podmíněni, vše, co jsme získali, co jsme se naučili nebo napodobili. Když žijeme svůj život z osobnosti, bez Esence, je chudý a únavný. Žijeme-li svůj život z Esence, je bohatý a jiskrný, plný lásky, síly, vnitřního klidu, radosti, vůle a bdělosti.

Termíny seminářů Bhagata Zeilhofera

ONLINE denní seminář s Bhagatem

1 800 Kč

2 000 Kč při platbě po 10.11.

Přihlásit se

MATKA A OTEC – Kořeny a křídla ve vztahu s rodiči

St

11.11.2020

10-17 hod.

Celodenní webinář s Bhagatem. Tentokrát na téma MATKA A OTEC.

Vztah mezi naší matkou a otcem rozhoduje o tom, jak dokážeme být otevření a spokojení sami se sebou a v našich vztazích.
A proto, najděme cestu k míru, spojme se se svými kořeny, akceptujme co bylo a vykročme volně a svobodně vstříc novým životním událostem.

Prostřednictvím Matky jsme dostali život, v jejím břiše jsme se vyvíjeli a rostli jako její součást. Způsob, jak přijímáme matku zrcadlí způsob, jak přijímáme život jako celek. Zda-li říkáme „ANO“ nebo říkáme „MĚLO BY TO BÝT JINAK“. Možnost jít k matce a přijmout ji je základním krokem, který nám umožňuje dokončovat pohyby v životě.

Tento den se podíváme na způsoby, jakými je možné vystavět náš vztah s matkou na správných základech – a to tak, abychom se s ní cítili „spojeni“ a zároveň svobodní žít svůj vlastní život. To od nás ovšem vyžaduje říct ANO všem zraněním, která se stala, a uznat je jako součást minulosti, která se stala. Zároveň je ale potřeba hledat a nalézt způsob, jak tyto staré rány zahojit. Jedině tak budeme schopni potom vidět, že už jsme celiství a schopní se v životě pohybovat s důvěrou a jistotou.

Otec se obvykle stará spíše o finanční podporu rodiny. Je však důležité, zda-li jste od svého otce cítili také lásku, podporu a sílu. Cítit otcovskou sílu v zádech, kterou potřebujete ke zvládání životních výzev. Dobrý vztah s naším otcem ovlivňuje naši důvěru, to, že jsme schopni se o sebe ve světě postarat a čelit výzvám, které před nás život klade. Spojení se s otcovskou energií vytváří pocit podpory pro nalezení našeho směru a záměru se za ním vydat. Další témata, která se u některých z nás objevují ve spojení s „otcem“, je otázka autority a konfliktů s nimi, otázka našeho života odlišného od toho, který si pro nás představoval náš otec, a také otázka soupeření a boje o pozornost matky.

Vztah mezi rodiči rozhoduje, jestli dítě cítí, že má rodiče nebo je tlačeno do konfliktu mezi nimi a stane se náhradním partnerem pro matku nebo otce. To vše vytvoří hluboký otisk v dítěti, často je hluboce zklamáno a vytvoří si tak silnou obranu, vztek a odmítnutí. Proto vztah mezi naší matkou a otcem rozhoduje o tom, jak dokážeme být otevření a spokojení sami se sebou a v našich vztazích.

Součástí denního semináře budou meditace a interaktivní cvičení, u kterých budeme mít možnost nahlédnout na svá očekávání a vnitřní nastavení ke svým rodičům v souvislosti s jejich plným přijetím, nalezením spokojenosti a převzetím zodpovědnosti za svůj život.

Webinář bude probíhat v několika blocích:

1. blok: 10:00-12:00
pauza na oběd: 12:00-13:00
2. blok: 13:00-15:00
pauza: 15:00-15:30
3. blok: 15:30-17:00

Tlumočit z angličtiny do češtiny bude Sananda.

Těšíme se na virtuální setkání :)SEMINÁŘ PROBĚHNE PŘES ZOOM.
Odkaz obdržíte po zaplacení registračního poplatku.

BONUS :) Z webináře bude pořízena nahrávka, kterou vám následně zašleme emailem do 5 pracovních dní.
Shlédnout ji budete mít možnost po dobu 21 dní od odeslání.

 

 

ONLINE večer s Bhagatem

500 Kč

600 Kč při platbě po 16.11.

700 Kč při platbě po 8.12.

Přihlásit se

TOUHA DUŠE – My nemáme duši, ale duše má nás

St

9.12.2020

18-21 hod.

Večerní online seminář s Bhagatem. Tentokrát na téma TOUHA DUŠE.

Duše je velké slovo. Líbí se mi, jak to vyjádřil Bert Hellinger: „My nemáme duši, ale duše má nás.“

Toto je krásné uznání toho, že duše je větší než my. Znamená to, že duši nemůžeme ani vlastnit ani řídit. Někdy však můžeme duši spatřit, žít ji, následovat ji a toužit po ní. Ale nemůžeme ji mít pod kontrolou. Pokud naplno pochopíme důsledky tohoto, můžeme se lehce roztřást, cítit se zranitelně a zároveň mít jasno, cítit odvahu a odhodlání. Zažít pocit, že jsme součástí něčeho většího.

Prozkoumáme vlivy vnějšího světa, rodičů, společnosti, které vám mohou ztěžovat vnímání a následování své duše. Budeme nacházet, co vám pomáhá cítit svou duši, abyste mohli najít soulad pokory a odvahy v sobě. Jako v tom krásném súfíjském přísloví: „Nejdříve přivaž svého velblouda svýma rukama a pak důvěřuj Bohu.“

Během tohoto večera se budeme zabývat chvílemi ve vašem životě, kde jste cítili anebo viděli svou duši, směrování své duše. Součástí večerního semináře bude též sdílení a interaktivní cvičení.

Kontakt se svou vlastní duší člověku dodává úžasnou sílu a inspiraci do života.

Tlumočit z angličtiny do češtiny bude Sananda.

Těšíme se na virtuální setkání :)SEMINÁŘ PROBĚHNE PŘES ZOOM.
Odkaz obdržíte po zaplacení registračního poplatku.

BONUS :) Z webináře bude pořízena nahrávka, kterou vám následně zašleme emailem do 5 pracovních dní.
Shlédnout ji budete mít možnost po dobu 7 dní od odeslání.


 

Místo konání

Maitrea
Dům osobního rozvoje

Týnská ulička 6, Praha 1

725 783 506
seminare@maitrea.cz