Přes všechny vrstvy emocí a prožívání,
nejhlouběji až do svého klidného středu.

Neduální terapie (NDT) staví svůj přístup k člověku na tom, že jsme ve své podstatě již úplní. To je výchozím bodem veškeré práce. 

Jinými slovy můžeme říci, že v neduální terapii nemáme primárně zájem na člověku něco měnit, ale směřujeme pozornost k tomu, co je v našem bytí neměnné a osvobozující.

Výcvik se skládá ze dvou úrovní, obě úrovně mají dva moduly. První dva moduly již proběhly. Výcvik je zakončen certifikátem.

Tlumočení angličtina/čeština zajištěno.


Zkušenosti účastníků

Na týdenním kurzu s Nukunu jsem v sobě objevil moře klidu, láskyplnou hloubku, která mne nadále životem provází i v těch nejtěžších chvílích. Pro mne je Nukunu takovým dánským Eduardem Tomášem.
Martin
Mimořádné spojení psychoterapie a tradiční advaity... unikátní způsob, kterým lze přetnout "začarovaný kruh" mnohdy nekonečného hledání a poznat, kdo/co skutečně jsme...
Larisa

Nukunu

Nukunu se narodil v Dánsku v roce 1947. Vystudoval filosofii a psychologii. Pracoval 30 let jako psychoterapeut a přednášel o Gestalt psychologii, psychodramatu, primární terapii, NLP a meditaci.

Během této doby byl studentem velkých učitelů jako je Osho, Papaji a a učitelů z linie Sacha. Po zkušenosti radikálního probuzení v březnu 1995 se jeho práce změnila. Nyní se soustředí na předávání své zkušenosti formou satsangu a intenzivních kurzů.

Základní učení Nukunu je "být tím, co je, tak jak to je." Díky tomuto jednoduchému pochopení mysl přestane bojovat sama se sebou a pravda se projeví sama ve své jednoduchosti a čistotě. Je to odpověď beze slov, která umlčí mysli navždy.

Rozhovor v našem magazínu
„Je to, jako když hledáte brýle a najednou si všimnete, že je máte celou dobu na nose. Probuzení je náhlé rozpoznání – určitý posun a skutečné „probuzení“ do skutečnosti, že máte brýle na nose, kde také byly celou dobu, co jste je hledali všude kolem,“...
Přečíst si celý rozhovor

500 Kč

600 Kč při platbě po 10.8.

700 Kč při platbě po 6.9.

Přihlásit se

KLID MYSLI – Satsang s probuzeným učitelem

Út

7.9.2021

18:30-21 hod.

Objevte nehybný střed vás samých – přirozený zdroj klidu, který je neustále k dispozici. Rozpoznejte - že to, co nás obvykle trápí - lze z klidu vidět jen jako svobodnou hru myšlenek a pocitů, které se objevují a mizí.

Vědomí člověka je jako hurikán. Hurikán má pohyblivý okraj a uprostřed tohoto víru je klidný nehybný střed.

Nehybný střed se popisuje jako "oko" hurikánu – to je neustále klidné, zatímco okraje hurikánu zuřivě vytrhávají stromy.

Když jsme se v onom „oku“, našem středu – ve vysvobozeném stavu - nejsme chyceni všemi pohyblivými prožitky a neztotožňujeme se s všemožnými stavy v mysli, které tak dobře známe.

Oko hurikánu není odděleno od jeho okrajů, i když jsou svou povahou naprosto odlišné. Stejné je to s vědomím člověka! Stav vysvobození není oddělen od pocitů, myšlenek a vjemů.

Můžeme mít mnoho myšlenek a názorů (stavů patřících do okraje hurikánu), o tom, co vysvobození je, ale pokud si neuvědomíme celý obraz, pokud nevidíme obojí - jak oko, tak okraje - naše porozumění bude pouze konceptuální.

 

Seminář bude tlumočen z angličtiny do češtiny

-------------------------------
Ohlasy účastníků:

"Na kurzu s Nukunu jsem v sobě objevil moře klidu, láskyplnou hloubku, která mne nadále životem provází i v těch nejtěžších chvílích. Pro mne je Nukunu takovým dánským Eduardem Tomášem." - Martin

 

10 750 Kč

12 750 Kč při platbě po 30.7.

Přihlásit se

NEDUÁLNÍ TERAPIE – Výcvik spirituální psychoterapie (4. modul)

St – Ne

8. – 12.9.2021

9:30-17:30 + Satsang 7.9. (18:30-21:00)

Neduální terapie (NDT) staví svůj přístup k člověku na tom, že jsme ve své podstatě již úplní. To je výchozím bodem veškeré práce. Jinými slovy můžeme říci, že v neduální terapii nemáme primárně zájem na člověku něco měnit, ale směřujeme pozornost k tomu, co je v našem bytí neměnné a osvobozující.

Výcvik se skládá ze 4 modulů a je zakončen certifikátem.

Účast n 4. modulu je podmíněna předchozí účastí na 1., 2. a 3. modulu. 

Termín 4. modulu: 8.-12.9.2021 (9:30-17:30)
+ večerní satsang 7.9. (18:30-21:00 - v ceně výcviku).

Práce Neduální terapie je založena na třech pilířích:

• Praktická terapie
• Meditace a Dharma Doors
• Probuzení a osvícení

Pro bytostnou podstatu, která se nerodí a neumírá, se používá mnoho různých jmen, například: Buddha, Přirozená podstata, Átman, Nejvyšší Já, Čisté vědomí, Bůh a další. Člověk se v jednotě s touto božskou celistvostí již narodí, a tak si později musí pouze na její existenci vzpomenout. Je to přirozený stav a osvícení.

Západní a východní psychologie se ve svém přístupu liší. Je to jako rozdíl mezi malováním obrazu a tesáním sochy. Když malujete obraz, přidáváte něco na prázdné plátno, vytváříte něco nového, něco, co předtím nebylo.

Naproti tomu během tesání sochy se děje něco odlišného - socha je již přítomna uvnitř kamene a vy jen odstraňujete to, co stojí v cestě jejímu projevení.

Od 60. let jsme u nás na Západě ve svém chápání psyché člověka pokročili. Význační psychologové, jako například Abraham Maslow, Wilhelm Reich, Frederick S. Perls a jiní vytvořili nové metody a přístupy, které se daleko více blíží východnímu porozumění.

V Neduální terapii využíváme mnoho z těchto modernějších způsobů, zejména gestalt terapii, voice dialog, NLP, rodinné konstelace, primární terapii a práci s dechem. K tomu vhodně přidáváme meditační techniky, kóany a techniky tzv. Dharma Doors, které pomáhají uvědomit si naši nejhlubší podstatu.

Výcvik bude tlumočen z angličtiny do češtiny.

Ohlasy účastníků na práci Nukuna:

"Na kurzu s Nukunu jsem v sobě objevil moře klidu, láskyplnou hloubku, která mě nadále životem provází i v těch nejtěžších chvílích. Pro mě je Nukunu takovým dánským Eduardem Tomášem." - Martin

Učení Nukunu je mimořádné spojení psychoterapie a tradiční advaity... unikátní způsob, kterým lze přetnout "začarovaný kruh" mnohdy nekonečného hledání a poznat, kdo/co skutečně jsme... - Larisa

Místo konání

Maitrea
Dům osobního rozvoje

Týnská ulička 6
Praha 1