Cesta k vnitřnímu míru skrze pochopení a léčení minulosti

Přejete si pročistit traumatizované vztahy ve vaší rodině?
Vytvořit přirozená a zdravá pouta mezi rodiči a dětmi a integrovat je do každodenního života?

Spojte se se svými kořeny a přijměte to, co bylo...
Pak svobodně vykročíte vstříc novým životním událostem.

Jak vzniká trauma?

Traumatizujícím zážitkem může být například ztráta či pocit velkého strachu nebo ohrožení. Často je pro nás velmi těžké zůstat s těmito prožitky v přímém kontaktu.  Aby byl člověk schopen dál fungovat, vyžene pocity, které byly příliš zahlcující, do skrytého kouta své duše. Traumatizovaná část, která nese právě tyto pocity, je oddělena. Často pak zůstává izolovaná, zoufalá, a skrytá, bez jakékoliv podpory nebo léčení.

Přenášení trauma na děti

Studie prokázaly, že lidé často předávají traumatizaci svým dětem a dokonce i vnoučatům. Když se podíváme na dítě, které vyrůstá v přítomnosti traumatizovaných rodičů, co vidíme jako první, je, že ačkoliv jsou rodiče fyzicky přítomni, kvůli své traumatizaci nejsou přítomni emocionálně.

Rodiče jsou disociovaní, odpojení, nejsou v kontaktu s pocity, se svým tělem a s prostředím. Disociace je mechanismus ochrany při traumatizaci. Dítě se chce vztáhnout k rodiči, ale jeho ruce „jen projdou vzduchem“. Dítě navíc nikdy neví, se kterou částí rodiče se v danou chvíli potká. Děti mají velikou potřebu bezpečného vztahu a kontaktu (bondingu), potřebují je, aby se mohly uvolnit a důvěřovat sobě a světu. Disociovaní rodiče nemají možnost tuto potřebu svých dětí naplnit. Dítě naopak podvědomě vnímá bolest a strach svých rodičů. Kvůli tomu, že dítěti chybí plnohodnotné spojení s rodiči, které by mu poskytlo uzemnění v životě, začne samo prožívat disociaci.

Přežívající a traumatizovaná část

Reakcí na hrozbu toho, že by člověk zůstal paralyzovaný, je vznik „přežívající“ části. Tato část funguje, podává výkon (často neumí odpočívat) a přebírá vedení nad situací, aby si udržela kontrolu nad životem. Čas od času se kolaps traumatizované části dostane na povrch a „přežívající“ část ztrácí kontrolu. Člověk pak zažívá úplný kolaps a hlubokou krizi.

Obvykle se po nějakém čase opět postavíme na nohy a přežívající část opět převezme vedení života. Tento cyklus se může opakovat znovu a znovu, s menšími či většími intervaly, v závislosti na tom, co spouští traumatickou reakci.
Celý proces je často doprovázen velikou únavou až vyčerpáním.

Zdravá část 

Někde v nás však zůstává také zdravá část. Část, která nebyla zraněna, ale která je často ponechána o samotě, a tak nemůže přispívat k životu nebo k léčení. Traumatizovaná ani přežívající část totiž nemají důvěru v to, že v duši stále ještě existuje něco zdravého.

Bhagat Zeilhofer

Bhagat pracuje s lidmi více než 30 let. Zaměřuje se především na terapie, systémové a rodinné konstelace, hypnózu a pracuje a vyučuje metodu NLP. Tématy Bhagatových setkání jsou především rodinné vztahy, esence, smrt, dech, převtělování a meditační proces.

Po mnoho let žil a pracoval v Osho Tao meditačním centru v Mnichově a celkem pět let přímo v Oshově ašrámu v Púně v Indii. Tam vedl meditace a působil jako terapeut.Dlouhé cesty ho zavedly do Himalájí a Číny, kde se setkal se zenem a tibetským buddhismem. Poté, co prohlédl, že různé duchovní tradice pocházejí ze stejného zdroje, inspirován Almaasem rozvinul práci o Esenci.

Studium a přímý kontakt s náboženstvími Asie, především tibetského buddhismu a zenu napomohly jeho pochopení propojení psychiky a náboženství. Je otcem 3 dětí.

Nenechte své dary spát

Prací v této nahrávce rozvíjíte zejména tyto životní dary:

Láska a vztahy
Spojte se se svým srdcem a následujte ho.

Načerpání síly
Buďte v těle. Spojení se svými kořeny. Objevte svou sílu.

Čím vás Bhagat provede?

  • Jakou roli májí traumata v našem životě?
  • Uvědomění si toho, zda traumata, která nás provázejí, jsou skutečně naše.
  • Popis dopadu, který na nás mají traumata našich předků.
  • Vedenou meditaci „Poznání krajiny naší rodové linie“.
  • Odpověď na otázku, zda je možné zbavit se zátěže traumat v rodinném systému.
  • Vedená meditace „Uvědomění, smíření a přijetí traumat našeho rodinného systému“.
  • Vytvoření nových vzorců  jejich upevnění pohybem a zvukem.
  • Vedená meditace „Setkání s našimi částmi – zdravou, traumatizovanou a přežívající“.
  • Vedená meditace formou imaginace „Vlny života – pozoruj, přijmi, důvěřuj“

Získejte 3,5 hodinový videozáznam semináře

Je to jednoduché. Po zaplacení kartou, či převodem dostanete do mailu odkaz na web, kde si můžete videozáznam opakovaně zhlédnout.
K zakoupené nahrávce či videokurzu budete mít přístup po dobu 12 měsíců od okamžiku, kdy dostanete přístupové údaje.

GARANCE SPOKOJENOSTI
Pokud nebudete s obsahem nahrávky spokojeni, dejte nám do 30 dnů vědět a my vám vrátíme vaši platbu.

Využijte zvýhodněné ceny, která je zatím k dispozici: