Tvoje tělo ví, jak se léčit. Stačí vědět, jak mu naslouchat.

Chcete svět prožívat každou svou buňkou a nezůstávat uzavřeni pouze v hlavě? Toužíte začít naslouchat moudrosti vlastního těla a zbavit ho nadbytečných ochranných pancířů?

V našem těle se nachází významná místa, která stojí za to prozkoumat! Jsou branami životní energie a nesou v sobě léčivou transformační sílu. Laskyplná důvěra a pocit bezpečí nám umožní se do nich hlouběji ponořit a během procesu sebeléčení je postupně otevřít autentickému tělesnému prožívání. 

"Probuď v sobě stav, kdy ve tvém těle plyne život volně jako voda a ty důvěřuješ…”

Míša Cusanová tě touto cestou jemně provede.

Michaela Cusanová

Byl mi dán dar komunikace s tekutinovým tělem v celé jeho hloubce. Tento potenciál dál předávám tak, aby zážitek mohl být integrován do prožívání běžného dne.

Fascinují mě samoléčící schopnosti těla. Už od dětství jsem četla množství knih o léčení, v touze po vědění mnohdy po nocích tajně s baterkou pod peřinou, a tak mé další kroky směřovaly na zdravotnickou školu a práci v oborech ortopedických a neurochirurgických. 

Více než 20 let se pohybuji na poli vědomého seberozvoje. Největší zlom v mé praxi bylo setkání s tekutinovým tělem. To mi pomohlo pochopit hloubku sebeuzdravovacích procesů v úrovních těla, mysli i duše.

Propojuji více směrů - moudrost tekutinového těla a jeho přirozenou biologii, somatické objevování feminní moudrosti v mariánských liniích a pradávné učení kašmírského šivaismu a Spandy tak, aby veškeré poznatky byly užitečné pro člověka v běžném životě zde na Zemi.

Proč videokurz absolvovat?

  • Napojíte se na moudrost těla
  • Získáte vhled do hloubky vlastních emocí
  • Osvojíte si sebeléčení skrze somatický přístup
  • Dostanete se do kontaktu s léčivým Erótem a hadí silou
  • Zažijete medicínu zvuků - pronikání zvuků do tkání

  • Překonáte strach z vlastní síly
  • Dovolíte si rozpustit ochranné pancíře a stát se zranitelnými
  • Naučíte se vychutnávat si každodenní drobnosti
  • Začnete naslouchat vlastní intuici
  • Tělo se stane zdrojem moudrosti a nástrojem vašeho potěšení

Pro koho je videokurz vhodný?

Kurz je vhodný pro ženy i pro muže, kteří mají zájem pracovat se svou ženskou stránkou. Zaujmout může všechny, kdo chtějí rozvíjet práci s vlastním tělem, somatickým prožíváním či koho zajímá zpracování traumatu a samoléčící schopnosti těla. Ocení ho i ti, kteří mají sklony vše nadměrně promýšlet a nedůvěřovat vlastní intuici a také každý, kdo chce mít své tělo více rád.

Obsah videokurzu

Naše tělo je jako vzácný hudební nástroj, který jsme dostali od života a musíme se naučit, jak jej naladit a rozeznít.
V kurzu využíváme prvky kraniosakrální terapie, léčivé zvuky, praxi pomalého vědomého pohybu a jógu doteku.
Jsme plně přítomni ve stavu vnímání, které je hravé a objevující.

 

1. brána:
TEKUTINOVÉ TĚLO
vnitřní integrita a celistvost

V úvodu do tekutinového těla se seznamujeme s vlastní instinktivní moudrostí a tekutou inteligencí. Naučíme se naslouchat prvotním zvukům a vodě v těle, probudíme vnímavost a intuici. 

2. brána:
STŘEDOVÁ LINIE
když v těle plyne život 

Najdi zdroj klidu a ticha ve svém těle, objev prostor zdraví. Buď jako voda a dovol si najít svou cestu přes všechny překážky.

3. brána:
SVAL DUŠE
nejhlubší svalový most 

Bederní svaly jsou poslem zpráv z útrob těla. V této krajině se dotýkáme velmi hlubokých témat a to především našeho bezpečí. Naučíme se regenerovat celý systém našeho těla. 

4. brána:
PRENATÁL

počátek našeho života a tvoření

Vydáme se zpět do prenatálu - živoucí temnoty, kde není vidět a lze pouze cítit a hluboce prožívat. Je zde základ naší důvěry v život. Primární ženství a děloha. Zkontaktujeme se s mystickou částí svého života.

5. brána:
KLITORIS
ženská brána životní energie

Jaký je skutečný potenciál ženské sexuální brány? Je to bod naší životní síly, ve kterém je přítomno nejen potěšení, ale také možnost léčení celého těla.

6. brána:
BRÁNA SRDCE
naše srdce ví...

Cesta otevírání srdce je celoživotní praxí. V tomto modulu se naučíme pomalý pohyb a vědomý dotek a poznáme, jaký vliv mají tyto prvky na prožívání našeho života v bezpečí a intimitě.

Struktura videokurzu

Každá brána je rozdělena do tří částí:

Slovo

Lektorka vás provede tématem každé konkrétní tělesné brány. Už v této části tělo nasává informace - prožívá, vnímá a cítí.

Dotek, zvuk, pohyb

Zapojíme tělo v praxi, prožíváme, abychom integrovali všechny informace a využili somatické síly těla.

Audiorelaxace

Zde není rozptýlení vnějším obrazem, oči se dívají dovnitř. Jsme otevřeni vlastním niterným impulsům. Integrujeme prožitky z konkrétní tělesné brány.

Jak získat videokurz?

Je to jednoduché. Po zaplacení kartou, či převodem dostanete do mailu odkaz na web, kde si můžete videozáznam opakovaně zhlédnout.
K zakoupené nahrávce či videokurzu budete mít přístup po dobu 12 měsíců od okamžiku, kdy dostanete přístupové údaje.

GARANCE SPOKOJENOSTI
Pokud nebudete s obsahem nahrávky spokojeni, dejte nám do 30 dnů vědět a my vám vrátíme vaši platbu.

Využijte zvýhodněné ceny, která je zatím k dispozici:
na "early bird" cenu nelze uplatnit další slevové kupony